بهترین وکیل تقسیم ترکه در کرج

بهترین وکیل تقسیم ترکه در کرج

 

ارث یکی از دعاوی مهم حقوقی به شمار می رود. معمولا پس از فوت شخص ارث و ما ترکی که باقی می ماند گاه خواسته و یا نا خواسته وراث به مشکل می خورند: سر تقسیم ارث . کی چقدر سهم می بره یا دیون باقی مانده متوفی و پرداخت آن یا برخی از افراد طلب بیشتر رو تقضا می کنند. در اینطور مواقع که کار سخت شده است یرای رهایی از بلاتکلیفی و مشخص شدت سهم هر یک و تقسیم عادلانه ما بهتون در سامانه کیلم باش بهترین وکیل تقسیم ترکه در کرج رو بهتون معرفی می کنیم.

در صورت نیاز به بهترین وکیل تقسیم ترکه در کرج و چگونگی روش دادخواست و اعتراض به رای و کلیه مراحل دادرسی مربوط به  پرونده های حقوقی ارث فرم مربوط به درخواست وکیل متخصص پرونده های حقوقی را پر نمایید تا در ظرف ۵ دقیقه بهترین وکیل این موضوع را به شما معرفی کند

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل تقسیم ترکه در کرج

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

بستگان نسبی که در طبقه ارث جای میگیرند چه اشخاصی هستند:

1- طبقه اول:

پدر و مادر و فرزندان میت، در طبقه اول ارث قرار دارند.

پدر و مادر و اولاد، درجه اول، اولادِ اولاد (نوه)،‌ درجه دوم و اولادِ اولادِ اولاد (نبیره) درجه سوم از طبقه اول هستند.

2-طبقه دوم:

پدربزرگ و مادربزرگ و خواهر و برادر و خواهرزادگان و برادرزادگان میت، در طبقه دوم ارث قرار دارند.

پدرِپدر، پدرِمادر،‌ مادرِمادر، مادرِپدر و برادر و خواهر میت، درجه اول؛ پدرِجد، مادرِجد، پدرِجده، مادرِجده، خواهرزادگان و برادرزادگان میت، درجه دوم طبقه دوم ارث هستند.

3-طبقه سوم:

عموها، عمه‌ها، دایی‌ها و خاله‌ها و فرزندان آنان در طبقه سوم ارث قرار دارند.

عمو‌ها، عمه‌ها، دایی‌ها و خاله‌ها، درجه اول؛ اولاد آنان، درجه دوم طبقه سوم ارث هستند.

بستگان سببی کسانی هستند که به واسطه عقد ازدواج با هم فامیل میشوند مثل زن و شوهر ،مادر زن، مادر شوهر،پدر زن و پدر شوهر و فامیل های زن یا مرد که با یکدیگر به این ترتیب نسبت میبرند.

در میان بستگان سببی تنها زن و شوهر مادامی که طلاق نگرفتند از یکدیگر به صورت فرض بر(سهام مشخص در قانون ارث)  از یکدیگر ارث میبرند.

شرط ارث بردن در قانون چیست:

در قانون ما یک شرط ارث بردن داریم و آن این است که برای این که وارث بتواند از ارث میت(مورث)استفاده کند باید در زمان مرگ مورث(ارث گذارنده)زنده باشد در غیر این صورت ارث نمیبرد مثل موردی که علی که دارای دو پسر به نام حسن و حسین  است و حسن دارای دو دختر به نام مریم و فاطمه است حال اگر حسن قبل از مورث خود یعنی علی بمیرد دیگر دختران او به قائم مقامی پدر ارث نمیبرند و تمام ارث به حسین میرسد در اینجا با اینکه نوه مانند فرزند در طبقه اول است اما چون در درجه پایین تری قرار میگیرد درجه بالاتر او را از ارث محروم میکند.

ولی اگر در این مثال حسن بعد از علی (مورث خود) وفات میکرد ارث خود را میبرد و بعد از وفات او ارث به دخترانش میرسید بنابرین یک اصطلاح در فقه داریم که میگوید در تحقق ارث حیات وارث حیت فوت مورث شرط بردن ارث است.

موانع ارث بردن در قانون مدنی کدام اند؟

موانع ارث بردن به 4 قسم تقسیم میشود:

1-قتل:

کسی که مورث(کسی که از او ارث می برد) خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه مستقیم بکشد یا غیر مستقیم کسی را برای آن اجیر کند البته در اینجا منظور از قتل قتل عمدی است که در ماده 290 قانون مجازات اسلامی موارد آن ذکر شده است و قتل غیر عمدی را که فرد قصد کشتن ندارد را شامل نمیشود.

2- کفر:

کافر از مسلمان ارث نمیبرد در میان ورثه شخص مسلمان اگر کسی غیر مسلمان باشد ارث نمیبرد و ارث به  ورثه مسلمان میرسد حتی اگر مسلمان قرابتش دور تر از کافر باشد

3- لعان:

بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برند لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.

هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند؛پسر از او ارث می برد ولی پسر از ارحام پدری و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.

4-حجب:

در قانون ارث طبقه اول اگر موجود باشند طبقه دوم را از ارث محروم میکنند و اگر طبقه اول موجود نباشند طبقه دوم ،طبقه سوم را از ارث محروم میکنند و در درون طبقات به همین صورت است در  درجات هر طبقه درجه بالا،درجه پایین را از ارث محروم میکند .

به عنوان مثال در طبقه اول که پدر مادر و فرزندان قرار دارند نوه و نبیره و هرچه پایین تر میرود در زمانی که فرزند بلا فصل وجود داشته باشد ارث نمیبرد

فرزند مستقیم حاجب نوه و نبیره میشود و یا در طبقه دوم  خواهر و برادر حاجب فرزندان برادر و خواهر خود هستند و آن ها را از ارث محروم میکنند.

برای مشاوره حضوری رایگان با وکیل در کرج همین الان نوبت بگیرید

در تقسیم ارث بین برادر خواهر یا برادرزاده یا خواهر زاده تنی (از یک پدر مادر )و ناتنی (از پدر یا مادر مختلف)چه تفاوتی در ارث بردن وجود دارد؟

در این صورت باید گفت که در  قانون ارث اگر همچین حالتی وجود داشته باشد  برادر و خواهر تنی یا ابوینی برادر و خواهر ابی(از یک پدر)را از ارث محروم میکند و حاجب او میشود و برادر و خواهر امی (از یک مادر ) با برادر خواهر  ابوینی با هم ارث میبیرند و در درجه دوم هم برادر و خواهر زاده ها ابوینی و تنی برادر و خواهر زاده های ابی (از یک پدر ) را ازارث محروم میکند

و برادر و خواهر زاده های امی (از یک مادر) را از ارث محروم میکند اما برادر و یا خواهر زاده نمیتوانند برادر و یا خواهر میت را ازارث محروم کنند هر چند که برادر و یا خواهر زاده ابوینی باشند و برادر و یا خواهر میت ابی یا امی باشند.فقط در یک صورت که برادر زاده ابوینی عموی امی را از ارث محروم میکند و حاجب او میشود.

 

سهام ارث بردن بستگان نسبی و سبی به چه صورت است:

دختر تنها: یک دوم و درصورتی که با برادر باشد قرابت بر است یعنی بعد از تقسیم ارث به فرض بر ها ما بقی را میبرد

پدر: درصورتی که میت فرزند داشته باشد یک سوم  و  در صورتی که میت فرزند نداشته باشد بعد از تقسیم ارث به فرض بر ها ما بقی را میبرد ما بقی ارث را میبرد

دو دختر یا دو خواهر و بیشتر : در صورتی که بدون پسر و برادر باشند سهم دو سوم را میبرند.

مادر : اگر میت فرزند نداشته باشند سهم مادر او یک سوم و اگر فرزند داشته باشد سهم مادر یک ششم است.

زوج: در صورتی که میت فرزند نداشته باشد سهم زوج او یک دوم و اگر میت فرزند داشته باشد سهم زوج یک چهارم است.

زوجه: در صورتی که میت فرزند نداشته باشد سهم زوج او یک چهارم است و در صورتی که میت فرزند داشته باشد سهم زوجه یک هشتم است.

کلاله های امی:

کلاله های مادری اقوام بستگان متصل مادری هستند که از طرف مادر به میت نسبت دارند مثل برادر و خواهر امی و پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری یا دایی و خاله و فرزندانشان که در صورتی که یک نفر باشند سهم ارث آن ها یک ششم و در صورتی که متعدد باشند(بیش از یک نفر) یک سوم  است

منظور از فرض بر و قرابت بر چیست؟

در سهام ورثه باید گفت که بعضی از ورثه همیشه فرض بر هستند  یعنی سهم مشخصی از ترکه دارند مثل مادر ، زن، شوهر، کلاله امی(بستگانی که از مادر یکی هستند) بعضی ارز ورثه قرابت بر هستند به این معنا که مابقی ترکه را بعد از تقسم سهم فرض بر ها میبرند مثل اولاد پسر ،برادر ،ولی بعضی از ورثه در بعضی مواقع فرض بر و در بعضی مواقع قرابت بر محسوب میشوند مثل پدر ،دختر،خواهر

خب در این جا سعی داریم تقسیم ارث را در طبقات مختلف بررسی کنیم

در طبقه اول مادر سهم مشخصی دارد به این صورت اگر میت فرزند نداشته باشد سهم مادر یک سوم و در صورتی که میت فرزند داشته باشد سهم مادر یک ششم میشود سهم پدر هم  در صورتی که میت فرزند نداشته باشد مابقی سهم ترکه و اگه فرزند داشته باشد سهم پدر یک سوم میشود سهم اولاد هم اگر دختر بدون برادر باشد  یک دوم است ، اگر دو دختر یا بیشتر باشند دو سوم است و اگر دختر همراه با وراث برادر باشد دختر نصف سهم برادر ارث میبرد

به عنوان مثال اگر وراث میت مادر و  پدر و یک دختر باشد تقسیم ارث به چه صورت است:

در این صورت سهم پدر و مادر هر کدام یک ششم و سهم دختر یک دوم است و در این صورت ارث زیاد می آید که ما بقی بین وراث بر اساس سهم خود تقسیم میشود

اگر وراث میت مادر و پدر و سه دختر و سه پسر باشد ارث چگونه تقسیم میشود:

در این صورت باید گفت که پدر و مادر سهم مشخص یک ششم را هر کدام میبرند و مابقی سهم دختران و پسران است به این صورت که هر دختر نصف سهم پسر ارث میبرد مثلا اگر ارث 90 ملیون تومان باشد سهم ارث پدر و مادر با هم دیگر 30 ملیون تومان میشود و مابقی مبلغ 60 ملیون تومان است که بیست ملیون سهم سه خواهر و چهل ملیون سهم سه پسر خواهد بود که دختران و پسران سهم را مساوی بین همدیگر تقسیم میکنند.

در طبقه دوم تقسیم ترکه به این صورت است برادر و خواهر و پدر بزرگ و مادربزرگ در درجه اول قرار میگیرند سهم خواهر تنها(بدون برادر و خواهر دیگر) یک دوم است و سهم دو خواهر یا بیشتر دو سوم است هرچند که با پدر بزرگ و مادر بزرگ باشد و سهم پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری چون از کلاله های مادری هست در صورتی که یک نفر باشند یک ششم و درصورتی که متعدد باشند یک سوم را میبرند.و در صورتی که با برادر یا خواهر های تنی و یا پدربزرگ و یا مادر بزرگ قرار بگیرند سهم مشخص خود را(یک سوم و یک ششم) برمیدارند و کلاله پدری ما بقی سهم خود را میبرند.

در طبقه سوم:عمو و عمه کلاله های پدری به حساب می آیند و در مقابل دایی و خاله کلاله مادری و سهم کلاله مادری یک ششم و مابقی سهم کلاله پدری است و باید گفت که کلاله ابوینی یا پدر و مادری اگر حضور داشته باشند کلاله ابی(بستگانی که از پدر یکی باشند) را از ارث محروم میکنند و در صورتی که کلاله ابوینی نباشند کلاله ابی جایگزین ابوینی ها میشوند.

انحصار وراثت چگونه است و مرجع درخواست آن کدام مرجع قضایی است؟

وقتی عده‌ای بعد از فوت یکی از نزدیکانشان انحصار وراثت می‌کنند، یعنی منحصر بودن آنها در ارث‌بردن از فرد متوفی از نظر قانونی را ثابت کرده و در ضمن دادگاه سهم‌الارث هر یک از آنها را مشخص می‌کند. این موضوع در یک برگه از طرف دادگاه بیان می‌شود که اصطلاحا به آن گواهی انحصار وراثت می‌گویند.

اولین مرحله برای دریافت گواهی انحصار وراثت این است که فرم مخصوص درخواست این گواهی را تهیه کنید، از کجا؟

یک راست باید به شوراهای حل اختلاف بروید. اینکه به کدام شعبه شورا بروید هم مهم است. شما باید به شورای حل اختلاف شهری بروید که آخرین اقامتگاه متوفی بوده است. در اینجا می‌توانید فرم مخصوص را دریافت کنید. در این فرم باید اسامی افرادی که از متوفی ارث می‌برند را با مشخصات کامل و نسبت آنها با مرحوم بنویسید. کار با پر کردن همین فرم تمام نمی‌شود بلکه شما باید به ۲ محل دیگر برای تکمیل مدارک خود مراجعه کنید و دوباره با این فرم به شورای حل اختلاف برگردید.

فرم مخصوص انحصار وراثت که با امضای همه وراث و شاهدان در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت شده، کپی برابر اصل شناسنامه وراث، گواهی فوت متوفی، کپی برابر اصل عقدنامه همسر متوفی، دادخواست گواهی انحصار وراثت و رسید گواهی مالیاتی یا همان مالیات بر ارث، مدارک مهمی هستند که شما باید تهیه کرده باشید و آنها را به یکی از شوراهای حل اختلاف تحویل دهید. یادتان باشد که حتما اصل شناسنامه وراث را به همراه داشته باشید. نکته دیگر هم این است که لازم نیست همگی ورثه شال و کلاه کنید و به شورای حل اختلاف بروید، یک نفر از وراث هم برای ارائه مدارک و دادخواست به شورای حل اختلاف‌برودکفایت می‌کند.

در صورت نیاز به بهترین وکیل تقسیم ترکه در کرج و چگونگی روش دادخواست و اعتراض به رای و کلیه مراحل دادرسی مربوط به پرونده های حقوقی ارث فرم مربوط به درخواست وکیل متخصص پرونده های حقوقی را پر نمائید تا در ظرف ۵ دقیقه بهترین وکیل این موضوع را به شما معرفی کند.

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل تقسیم ترکه در کرج

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاه(2)

 1. با سلام
  یک سال پیش دادخواست “تقسیم ترکه” از طرف احدی از وراث داده شده بود که دادگاه به دلیل نبود سند ثبت شده در اداره اسناد و املاک و قولنامه ای بودن ملک قرار رد دعوا صادر کرد و گفتند با میانجگری و حل اختلاف بین خودتان مساله را حل کنید. پس از یکسال چند نفر از وراث نه حاضر به تخلیه ملک می شوند، نه اجرت المثل پرداخت می‌کنند و نه حاضر به گرفتن سند رسمی برای ملک می‌شوند و از هیچ طریقی برای تقسیم ارث همکاری نمی‌کنند.
  فقط گواهی انحصار وراثت گرفته ایم.
  آیا با شکایت برای تخلیه ملک و پرداخت اجرت المثل دادگاه باز هم سند رسمی می‌خواهد؟ یا شکایت دیگری باید مطرح کرد؟
  برای تقسیم بقیه اموال مثل سهام ها و غیره نیز همکاری نمی‌کنند. برای این چه کار می‌شود کرد؟

   • hamidreza azimi

   • 3 سال قبل

   سلام دوست عزیز
   در این موارد دادگاه تصمیم گیرنده است ابتدا اموال مشخص می شود سپس می توان هر یک از وراث دادخواست خود را به دادگاه برای گرفتن سهم خود بدهند
   برای راهنمایی بیشتر با وکیل متخصص ارت و مشاوره رایگان در حد 5 دقیقه می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:
   05136141111
   05136140000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی فوری
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود