شکایت-از-پزشک

شکایت از پزشک

اگر بر اثر کم کاری و یا کوتاهی و یا اشتباه عمدی آسیبی به بیمار وارد شود بیمار میتوانند از پزشک مربوطه شکایت کند.

در حیطه نظام قانون پزشکی تخلفات پزشک شامل سهل انگاری و برملا کردن راز بیمار است.

انواع خطاهای پزشکی 

در قانون پزشکی موارد ذیل جز انواع خطاهای پزشکی محسوب میشود:

۱ -بی احتیاطی :

بی احتیاطی همان سهل انگاری در رویه درمان است.

۲- نداشتن مهارت کافی:

به معنی نداشتن مهارت و سواد کاری در امور پزشکی است.

۳-بی مبالاتی پزشکی:

زمانی که پزشک کاری که ضرورت برای بیمار دارد را از انجام آن خودداری کند مثل انجام ندادن آزمایشات قبل عمل و یا عکسبرداری های مربوط  به آن.

۴ -عدم رعایت قانون و مقررارت پزشکی :

مثل کسب اجازه والدین و یا همسر برای عمل جراحی که پزشک از اینکار غفلت کند فقط در صورتی پزشک میتواند کسب اجازه نکند ، آن هم در شرایط خاص و ویژه بیمار است.

مراجع صالح رسیدگی جرائم پزشکی 

دادگاه عمومی:

دادگاه عمومی که در این دادگاه به جنبه حقوقی و جزائی نسبت به عمل پزشک مربوط میشود.

الف) دادسرای جرایم پزشکی

ب) شورای حل اختلاف: 

شورای حل اختلاف به جرائمی که دیه آنها کمتر از ۵ میلیون تومان است میپردازد.

دادگاه انقلاب :

به موارد مربوط چون دخالت در امور پزشکی و دارویی خودداری از ارائه خدمات و واگذاری و اداره موسسه پزشکی بدون مجوز سازمان نظام پزشکی مربوط به شکایت از متخلفان حرفه پزشکی است.

سازمان تعزیرات حکومتی:

مربوط به مسائلی چون عدم پذیرش بیمار اورژانسی توسط بیمارستان یا ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه و…

 

شکایت-از-پزشک

 

مراحل شکایت ازپزشک 

 در اولین گام بهترین کار گرفتن یک وکیل خوب است تا بتوانند کارهای مربوط به تخلفات پزشکی را سریعتر انجام دهد.

۱-مراجعه به دادسرای عمومی یا دادسرای جرایم پزشکی و از طریق این دو دادسرا پیگیری کرد.

۲-پس از ثبت شکایت خود و طی یک ابلاغیه تاریخ رسیدگی به شما اطلاع داده خواهد شد.

۳-نزد قاضی رفته و توضیحات خود را گفته و سپس قاضی مدارک مربوط به ادعای شما را از مراکز درمانی که مسئول بوده است میخواهد.

هم چنین قاضی ممکن است برای روند تکمیل پرونده موارد زیر را بخواهد:

۱- دستور به پزشک یا بیمارستان مربوط برای کامل کردن پرونده در صورت وجود نقض درون مدارک

۲ -احضار شاهدان برای گفتن توضیحات بهتر در مورد پرونده

۳-احضاررئیس بیمارستان یا پزشک که از آن شکایت شده است

۴-ارجاع پرونده به کمیسیون پزشکی

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص جرایم پزشکی اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.