نکات-مهم-قانون-ارث

تعریف ارث

به تقسیم کردن اموال شخص پس از فوت به ورثه خویش  گفته میشود. در ارث اگر فرزند زودتر از والدین خود فوت کند به والدینش نیز ارث میرسد

طبقات ارث

طبقه اول پدر و مادر اولاد و اولاد اولاد

طبقه دوم اجداد و برادر خواهر و اولاد انها

طبقه سوم اعمام وعمات و اخوال و خالات و اولادانها

سهم ارث چگونه محاسبه میشود :

۱-سهم ارث زوجه یک هشتم در صورت وجود فرزند و در صورت نداشتن فرزند یک چهارم است

۲-سهم ارث زوج یک چهارم درصورت وجود فرزند و در صورت نداشتن فرزند یک دوم است

۳-سهم ارث مادر یک ششم اگر متوفی فرزند و یا خواهر وبرادر داشته باشد و در صورت نداشتن فرزند یا خواهر و برادر یک سوم است

۴-سهم ارث پدر یک ششم است اگر متوفی فرزند داشته باشد

۵-سهم ارث دختر در صورت نداشتن برادر یک دوم است سهم ارث خواهر(مشترک از پدر ومادر و یا مشترک از یک پدر) در صورت نداشتن برادری دیگر یک دوم است

۶-سهم ارث برادر وخواهر مشترک (مشترک از مادر و به شرط انکه متوفی اجداد مادری نداشته باشد)یک دوم است

 

مالیات بر ارث :

براساس قانون مردم باید یک هزینه مشخص را برای تامین مخارج ویا هزینه های دولت که الزامی است را بپردازند و در ارث

ورثه باید برای دریافت سهم های خود مالیات پردازند

 

به اموال شخص فوت شده دو نوع مالیات تعلق میگیرد :

۱ -مالیات بر ارث : که همان هزینه های است که ورثه برای دریافت سهم خود  باید به دولت بپردازند

۲ -مالیات بر ترکه متوفی (اموال): به این معناست که اموالی که از شخص فوت شده باقیمانده است که هیچکدام از ورثه ان را

نمی خواهدند یا به صورت دیگر اینکه شخص متوفی ورثه ندارد به  اینها مالیات تعلق می گیرد

قانون مالیات بر ارث :

چه اموالی مالیات بر انها تعلق می گیرد : 

۱ -به سپرده های بانکی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادر و سود های متعلق به انها

۲- سهام و سهم الشرکه

۳- نسب به حق الامتیاز و سایر اموالو حقوق مالی

۴-وسایل نقلیه که شامل :   زمینی  دریایی هوایی

۵- املاک و حق واگذری ها ( ملک مسکونی و مغازه ها)

 

نکات-مهم-قانون-ارث

 

 بر طبق ماده ۲۴ قانون مالیات اموالی که معاف از مالیات هستند :

۱ -وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت که شامل( اخراج باز خرید خدمت و مرخصی)

بیمه های اجنماعی و وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذار و کارفرما

۲-خسارت فوت و دیه

۳-اثاث خانه و محل سکونت

۴-اموالی که برای سازمانها و موسسات دولتی  که در صورت تایید وقف یا نذر است

مدارک مورد نیاز در خواست گواهی ارث :

۱-ارائه اصل گواهی فوت و کپی برابراصل ان

۲ -اسامی کلیه وراث در فرم مخصوص که توسط شورای حل اختلاف در اختیار وراث قرار میگیرد و در یکی از دفاتر اسناد رسمی تایید شود

۳- لیست کلیه اموال و دارایی های او به اداره دارایی محل سکونت تحویل داده شود و رسید ان را دریافت کرد

۴-شخص علاوه بر شناسنامه خود باید کپی برابر اصل شده شناسنامه  سایر وراث را نیزتهیه کرد و ان را به شورای حل اختلاف تحویل دهد

۵ -اگر شخص فوت شده همسر دائمی داشته باشد عقد نامه ان الزامی میباشد

مدارک موردنیاز برای مالیات ارث:

۱ -ارائه فتوکپی فوت شده از ثبت احوال

۲- فتوکپی شناسنامه فوت شده و تمامی وراث

۳-فتوکپی کارت ملی فوت شده و تمامی وراث

۴ -فتوکپی مربوطبه سهام و سپرده هایبانکی و غیره..

۵- گواهی انحصار ورثه

۶-فتوکپی سند ملک و مغازه و همچنین قبوض مربوط به ملک

۷- فتوکپی سند خودرو و سایر وسایل نقلیه

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص ارث اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.