مختومه شدن پرونده به چه معناست  :

پرونده مختومه شد به این معناست که رسیدگی پرونده تموم شده است و حکم برای ان پرونده صادر شده است که میتوان از طریق اجرای احکام حکم را اجرا کرد حال ممکن است ان حکم بر علیه فرد یا به نفع او باشد . اگر پرونده ای مختومه اعلام شود و نتیجه ای نداشته باشد دیگر نمیتوان با همان دلیل( برهان) چیزی اثبات کرد و مجدد پرونده مختومه اعلام میشود.(مختومه شدن پرونده به چه معناست).

-پروندههای حقوقی در چه صورت مختومه میشوند:

برای مختومه شدن پرونده های حقوقی سه شرط لازم است :

1-وحدت طرفین

چنانچه دنبال وکیل متخصص این حیطه در شهر خودتان هستید ویا مشاوره تلفنی میخواهید کافیه تنها این فرم را تکمیل نمایید . ظرف 3 دقیقه تلفن وکیل متخصص برای شما پیامک میگردد .

2- وحدت موضوع

3- وحدت منشاء

1-وحدت طرفین : اشخاص دعوای فعلی همان اشخاص دعوای قبلی یا قائم مقام قانونی انها باشد که در صورت وجود این شرط و تحقق دیگر شرایط پرونده مختومه و قابل رسیدگی نمیباشد .

2-وحدت موضوع: یعنی تکرار همان موضوع دعوای قبلی یا پرونده سابق . به طور مثال موضوع هر دو پرونده مربوط به شکایت از همان  مستاجر و همان خانه باشد .

3-وحدت منشاء: دعوی جدید همان دعوی سابق باشد . به طور مثال این موضوع دعوی هر دو مربوط به نفقه باشد .

مرجع رسیدگی پرونده های حقوقی :

رسیدگی پرونده های حقوقی اعاده دادرسی به شعبه ای  است که رای قطعی مورد درخواست را صادر نماید تقدیم میشود.

-پروندههای کیفری در چه صورت مختومه میشوند :

پرونده های کیفری نیز به سه شرط  موجود در پرونده های حقوقی نیاز دارد و ضروری است

به طور مثال : اقای الف به علت اسید پاشی محاکمه شده است و پس از قطعی شدن حکم دیگر نمیتوان اقای الف را به همان علت پرونده  سابق اسید پاشی مجازات کرد .

مرجع رسیدگی پرونده های کیفری :

مرجع رسیدگی پرونده های کیفری اعاده دادرسی شعب دیوان عالی کشور است .

تعریف اعاده دادرسی:

نسبت به ارایی که احکام ان ها قطعیت یافته و در مرحله اجرا گذاشته میشود میتوان درخواست اعاده دادرسی انجام داد.اعاده دادرسی در امور کیفری و حقوقی تابع شرایطی می باشد:

اعاده دادرسی در امورحقوقی:

مطابق ماده426ایین دادرسی مدنی نسبت به احکام قطعیت یافته ممکن است به جهات زیر درخواست اعاده دادرسی کرد:

1-موضوع حکم،مورد ادعای خواهان نبوده باشد.مختومه شدن پرونده به چه معناست

2-حکم به میزان بیشتر از خواسته خواهان صادر شده باشد.

3-وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول متضاد باشد.

4-حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب ان که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد.

5-حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن ان اثبات شود.

6-طرف مقابل اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برد که در حکم دادگاه موثر بوده است.

7-پس صدور حکم اسنادی به دست اید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد.

نکته:مهلت درخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی برای اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج ظرف دو ماه به شرح ذیل است:

1-نسبت به ارای حضوری از تاریخ ابلاغ حکم قطعی.

2-نسبت به ارا غیابی،از تاریخ اتمام مهلت واخواهی و در خواست تجدید نظر.

نکته:حکم حضوری حکمی است که شخص خوانده در دادگاه حضور داشته یا ابلاغیه به صورت واقعی باشد(یعنی شخص خوانده متوجه محتوا ابلاغ قرار گیرد)ولی در حکم غیابی شخص خوانده در دادگاه حضور نداشته و احضاریه ابلاغ واقعی نشده باشد که در این صورت شخص خوانده میتواند در همان دادگاه اولیه که حکم صادر کرده اعتراض نماید که اصطلاحا به ان واخواهی میگویند.

مرجع درخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.

اعاده دادرسی در امور کیفری:

مطابق ماده 474قانون ایین دادرسی کیفری به این صورت است که درخواست اعاده دارسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از انکه حکم مذکور به اجرا در امده یا خیر در موارد زیر پذیرفته میشود:

1-کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن شخص اثبات شود.

2-چند نفر به اتهام جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای باشد که نتوان به بیش از یک مرتکب برای ان قائل شد.

3-عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشذ.

4-در دادگاه اسناد جعلی و شهادت خلاف واقع گواهان که مبنا حکم بوده ثابت شود.

5-بعد از صدور حکم دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم باشد.

6-درباره شخصی به اتهم واحد احکام متفاوت صادر شود.

نکته:برخلاف امور حقوقی در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی محدود به زمان نیست.

نکته دیگر اینکه در در خواست اعاده دادرسی در امور کیفری در دیوان عالی کشور که در تهران قرار دارد ارائه میشود که دیوان پس از تجویز درخواست اجرا حکم را متوقف می کند.

مختومه شدن یک پرونده

به جریان انداختن پرونده مختومه چگونه است :

بر طبق ماده 278 قانون ایین دادرسی کیفری:

هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏ توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.

نکته : اراء صادر شده از شورا های حل اختلاف سراسر کشور نیز قابل به جریان  انداختن پس از اعلام مختوم شدن را دارد.

اعتبار امر مختوم چیست :

در امور کیفزری  هر زمان نسبت به اتهامی رسیدگی شود و درباره ان رای قطعی چه حکم یا قرار صادر شود دوباره به ان اتهام رسیدگی شود این عدم امکان مجدد تعقیب امر مختوم می گویند. اما اگر نتیجه رسیدگی قبلی محکومیت منهم باش

[تعداد: 2   میانگین: 5/5]

همین الان به راحتی با تکمیل این فرم وکیل متخصص خود را به رایگان در شهرتان پیدا کنید 

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.