هر-آنچه-از-جرم-ازاله-بکارت-نمی-دانید!!

ازاله بکارت چیست

مواردی وجود دارد که در مورد ازاله بکارت باید بدانیدچنانچه  مرد یا پسری برای هوی و هوس خود بدون رضایت دختر به صورت نامشروع با او رابطه جنسی برقرار کند به طوری که منجر به ازاله بکارت وی شود، مجرم خواهد بود و در صورت شکایت دختر، جرمش قابل پیگیری و مجازات خواهد بود.

در قانون مجازات اسلامی دو ماده درباره رابطه نامشروع موجب ازاله بکارت وجود دارد:  در صورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر کنید

ماده ۶۵۸ برای نحوه شکایت پرده بکارت می‌گوید

هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.»

ماده ۶۵۹ :

هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد. بنابراین، چنانچه بکارت دختر بدون رضایتش از بین برود، باید مهرالمثل را بپردازد.

مهرالمثل-همان طور که از اسمش پیداست  با تعیین قاضی و در نظر گرفتن مسائلی مثل سطح خانوادگی، تحصیلات، شان اجتماعی، سن و … دختر خواهد بود. یعنی قاضی دختر را از لحاظ خانوادگی، ویژگی های ظاهری و شان اجتماعی و شغل و تححصیلات و سن با هم نوعان خودش مقایسه کرده و می گید چنین دختری با این ویژگی ها مهریه اش (مهرالمثل) فلان مقدار خواهد بود؛ پس، مردی که تجاوز کرده باید این مقدار را به عنوان مهرالمثل به دختر آسیب دیده بپردازد.

عناصر جرم ازاله بکارت :

برای اینکه وقتی ازاله بکارت رخ می دهد، جرم محسوب شود و پیگیری قضایی اتفاق بیفتد باید عناصر زیر موجود باشد.

این عاصر از مواد قانونی به دست آمده است:

ازاله بکارت غیرهمسر: دختری که با وی رابطه جنسی برقرار می شود، نباید همسر فرد باشد. همین که خطبه عقد جاری شود و ازدواج قانونی شود و ازال بکارت رخ بدهد حتی اگر جشن عروسی برقرار نشده باشد و هنوز در دوران عقد باشند، مرد مجرم نخواهد بود. بنابراین، اگر دختر حتی نامزد فرد باشد ولی هنوز ازدواج رسمی نکرده باشند و بکارت خود را از دست بدهد، می تواند علیه نامزدش شکایت کند. روابط دیگری خارج از ازدواج مانند دوستی و … اگر منجر به ازاله بکارت شود، دختر می تواند شکایت کند. ازاله بکارت با مقاربت یا به هر وسیله ی دیگر: گاهی مرد به طور مستقیم با دختر رابطه برقرار نمی کند بلکه با وسایل دیگر از جمله انگشتان یا ابزار و آلات دیگر اقدام به از بین بردن بکارت دختر می کند. قانون گذار از این حیث تفاوتی قائل نشده و در هر صورت مرد را مسئول می داند.

بدون رضایت دختر:

اجبار دختر شرط جرم انگاری این عمل است، همان طور که در تبصره ۱ ماده ۶۵۸ امده است که چنانچه دختر رضایت داشته باشد، دیگر نمی تواند شکایت کند. چون اصولا جرم علیه شخصی زمانی اتفاق می افتد که آن شخص رضایت نداشته و مجبور شده باشد، و الا اگر رضایت باشد انگار جرمی رخ نداده است. اثبات اینکه دختر رضایت داشته است بنابر نظر قاضی و بسته به پرونده فرق خواهد کرد. برای مثال در چند سال گذشته، در انگلستان پرونده ای علیه یکی از فوتبالیست های مشهور مطرح شده بود که به دختری تجاوز کرده اما قاضی با در نظر گرفتن شرایط دختر مانند نوع لباسی که پوشیده بود و حالت مستی که داشت، فوتبالیست را تبرئه کرده بود چرا که به نظرش نوع لباس آن دختر و حالت مستی و رقص او در ان حالت موجب تحریک مرد شده بود که اگر این عوامل نمی بود، قطعا تجاوزی هم وجود نداشت و این موقعیت به منزله این است که دختر رضایت داشته است.

البته اصولا دادگاه ها پس از اظهار نظر پزشکی قانونی، حکم به محکومیت مرد متجاوز می دهند چرا که با توجه به عرف جامعه ی ایران – که در آن روابط جنسی آزاد نیست و فرض می شود که هیچ دختری از ترس آبرو و خانواده خود رضایت به ازاله بکارت خود خارج از چهارچوب ازدواج ندارد- عدم رضایت دختر اصل است. قانونگذار برای حمایت بیشتر از دختران جامعه، در تبصره ۲ ماده ۶۵۸ ذکر کرده که:

۱-اگر دختر نابالغ باشد

۲- سن کمتر از ۹ سال- یا مجنون باشد- یعنی دارای اختلال عقلی باشد- و یا مکره باشد- یعنی مجبور شده باشد به این معناست که رضایت نداشته است چرا که دختر زیر ۹ سال و دختر مجنون درک درستی از اتفاق پیش آمده نخواهند داشت،

وقتی نمی دانند زنا چیست، چطور می توانند نسبت به آن رضایت داشته باشند؟؟

همچنین، دختری که مجبور شده و راه دیگری نداشته و نمی توانسته تصمیم دیگری بگیرد، مسلما رضایت هم نداشته است.

۳- ازاله بکارت به همراه جنایت دیگر:

قانون گذار برای حمایت بیشتر از دختران، حساب ازاله بکارت را از سایر جنایات دیگر جدا کرده است. یعنی اگر علاوه بر ازاله بکارت، جنایت دیگری رخ بدهد مثلا دختر کنترل ادرار خود را از دست بدهد، مرد علاوه بر مهرالمثل که مجازات ازاله بکارت است، باید دیه یا ارش جنایت دیگر را نیز بپردازد.

فرایند و مراحل رسیدگی به جرم ازاله بکارت:

از انجایی که شکایت پرده بکارت یک امر کیفری است یعنی جرم است و مجازات دارد، دختر باید به عنوان شاکی شکایت خود را در دادسرا مطرح کند.

با طرح شکایت، برای مرد احضاریه اعلام می شود و مرد در مراحل اولیه جلب نخواهد شد و پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده به دادگاه ارسال می شود.

سپس، از طرفین دعوت می شود برای بیان دلایل و دفاعیات خود حاضر شوند. اظهارت طرفین می تواند با دلیل  همراه باشد برای مثال پیامکها و یا چت های دختر و پسر در فضای مجازی که در این باره صحبت شده است یا اگر شاهدی وجود داشته باشد.

سپس قاضی با درنظر گرفتن اظهارنظر پزشکی قانونی حکم صادر می کند. این حکم می تواند محکومیت مرد به پرداخت مهرالمثل یا مهرالمثل و دیه جنایت مازاد باشد و یا اینکه ازاله بکارت ثابت و مرد محکوم نشود.

هر-آنچه-از-جرم-ازاله-بکارت-نمی-دانید!!

نظر پزشکی قانونی درباره شکایت پرده بکارت :

زمانی که دختر برای شکایت پرده بکارت و چک کردن ازاله بکارت به پزشکی قانونی مراجعه می کند، پزشکی قانونی بعد از بررسی در گواهی خود که باید به دادگاه تقدیم کند، مواردی را قید می کند.

در هنگام تجاوز آسیب های مختلفی رخ می دهد: اولین آسیب،  آسیب های ناشی از ازاله بکارت است که جراحات سطحی پوست است و معمولاً بعد از گذشت ۱۰ الی ۱۵ روز التیام خواهند یافت.

پس اگر فرد طی این مدت معاینه شود تعیین تاریخ ازاله بکارات مقدور خواهد بود. تعیین تاریخ ازاله بکارت از دو هفته تا یک ماه پس از وقوع ازاله بکارت با توجه به سیر التیام امکان دارد.

ولی پس از تشکیل نسج التیامی تعیین تاریخ مقدور نیست زیرا در التیام کامل پرده ازاله شده ممکن است بیش از یک ماه تا چند سال از پارگی پرده گذشته باشد.

بنابراین، بهتر است حداقل تا ۲۴ ساعت بعد از وقوع تجاوز، دختر به پزشکی قانونی مراجعه کند.

آسیب بعدی، آسیب در دختران خردسال است که معمولان دخول جنسی با پارگی دهانه مهبل آسیب‌های شدید مجرای تناسلی به دلیل پارگی پرینه همراه است و حتی ممکن است موجب مرگ شود. همچنین، گاهی به دلیل عمیق بودن محل استقرار پرده بکارت یا دخول ناکامل ممکن است پرده بکارت آسیب نبیند.

در این مورد دختر صادقانه  می گوید که مورد تجاوز و دخول قرار گرفته ولی معاینه پزشکی علائم دخول و ازاله بکارت را نشان نمی دهد.

در این حالت از روی تجسس ترشحات دهانه مهبل باید به جستجوی ترکیبات مایع منی فرد متجاوز یا آثار دیگر ناشی از تجاوز پرداخت که باز هم از طریق پزشکی قانونی قابل اثبات خواهدبود.

و آسیب دیگر، حاملگی است که یکی از عوارض دیررس تجاوز جنسی در دوشیزگان و بانوان است. گواهی پزشکی قانونی و آزمایشات DNA جنین می تواند در این خصوص به عنوان اماره برای قاضی در تصمیم گیری موثر باشد.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص ازاله بکارت اینجا کلیک کنید.

مجازات ازاله بکارت چیست؟

مجازات فرد در حالات مختلف فرق می کند: ۱- اگر دختر رضایت داشته باشد، چون جرمی رخ نداده، مرد نیز محکوم نخواهد شد یعنی حتی اگر ازاله بکارت نیز رخ داده باشد، به پرداخت مهرالمثل محکوم نخواهدشد و مجازاتی نخواهد داشت و درصورتی که رابطه نامشروع اثبات شود، هم برای مرد و هم برای دختر مجازات خواهد داشت.

اگر رضایت دختر وجود نداشته یا دختر نابالغ، مجنون و مکره باشد، ارش ازاله بکارت یا مهرالمثل را باید مرد بپردازد. همچنین، اگر جنایت دیگری رخ داده باشد مثلا در اثر رابطه دختر دیگر نتواند ادرار خود را کنترل کند یا آسیب هایی از این قبیل، علاوه بر ارش ازاله بکارت باید دیه یا ارش آن را نیز جداگانه بپردازد. همچنین، اگر مرد صرفا وعده ازدواج بدهد و رابطه برقرار کند که منجر به ازاله بکارت شود، مسئولیت دیگری جز ارش ازاله بکارت ندارد

نکته :

اگر مرد وعده ازدواج بدهد و این وعده همراه با حیله و نیرنگ، تهدید یا سوءاستفاده باشد و دختر با این روش مجبور به هم خوابی شود، علاوه بر مهرالمثل ازاله بکارت، سایر خسارت های مادی و معنوی را نیز می تواند

از مرد بگیرد. از جمله زیان های معنوی می توان به آبروریزی که رخ داده و یا تاثیرات روانی که در روح و روان دختر برجای گذاشته یا همچنین لطمه ای که به موقعیت اجتماعی، شغلی یا تحصیلی دختر وارد شده، اشاره کرد. درصورت ثبوت زیان های معنوی، می توان با جریمه مالی مرد را بدان محکوم کرد.

این امر را می توان از ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی به دست آورد :

چون این ماده ذکر کرده که: «دخترى که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر براى همخوابگى نامشروع شده مى تواند از مرتکب علاوه از زیان مادى مطالبهء زیان معنوى هم بنماید.»

۱- ازاله بکارت چیست؟

۲- برای شکایت پرده بکارت باید به کجا مراجعه کنم؟

۳- فرآیند رسیدگی به جرم ازاله بکارت چیست؟

۴- آیا تاریخ ازاله بکارت قابل تعیین است؟

۵- مجازات ازاله بکارت چیست؟

۶- ازاله بکارت چگونه اتفاق می افتد؟

برای دعوای پرده بکارت کجا برویم؟

شما باید ابتدا درخواست گواهی پزشکی پرده بکارت داشته باشید. برای این امر شما از دو طریق می توانید این کار رو انجام دهید،

 •  شیوه اول: این درخواست می تواند به وسیله ی درخواستی قضایی باشد، پزشکی قانونی یکی از شیوه هایی است که می توان به وسیله ی آن درخواست گواهی بکارت کرد، که به صورت قضایی این امر است.
 • شیوه ی دیگر: درخواست گواهی بکارت از طریق دکتر زنان و یا دکتر متخصص در این امر است، با مراجعه به مطب دکتر زنان می توان تقاضای معاینه و صدور گواهی را داشت.

ذکر این نکته هم خالی از لطف نیستش که اگر فرد مراجعه کننده کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد به تقاضای خانواده ی شخص گواهی صادر و اگر فرد بالغ باشد و بالای ۱۸ سال سن داشته باشد می تواند خود اقدام به درخواست گواهی بکارت کند. اگر فرد مراجعه کننده دختر باکره باشد پس از تایید فرد متخصص نامه ای برای او نوشته می شود که به اصطلاح گواهی سلامت بکارت به آن می گویند. گواهی بکارت به خود شخص یا ولی و سرپرست قانونی او تحویل داده می شود.

نحوه معاینه بکارت توسط پزشکی قانونی

بعد از مراجعه به پزشکی قانونی، توجه به این نکات از اهمیت بالایی برخوردار است.

۱-یکی از شروط مهم در نوشتن گواهی سلامت پرده بکارت این امر می باشد که حتما لازم است این گواهی دارای تاریخ و زمان دقیق انجام معاینه باشد تا از انجام هرگونه سوء استفاده جلوگیری گردد و بهتر است که هم به عدد و هم به حروف نوشته شود.

۲- یکی دیگر از مواردی که لازم است در تنظیم گواهی سلامت پرده بکارت رعایت شود این است که حتما در دو نسخه تنظیم شود. یک نسخه آن به خود فرد مورد معاینه یا والدین او تحویل داده شود و یک نسخه دیگر نیز نزد پزشک، در پرونده پزشکی فرد باقی بماند. هر دو نسخه بهتر است که حاوی عکسی تمام رخ از فرد مورد معاینه باشد و مهر پزشک نیز بر روی عکس و برگه زده شود.

۳- گواهی بکارت فقط برای دخول های واژینال صادر می گردد و معاینه معقد فقط در موارد خاص و توسط پزشکی قانونی انجام می شود.

۴- در صدور گواهی سلامت پرده بکارت معمولا اینگونه نوشته می شود که: “در تاریخ … و ساعت … صاحب عکس فوق به هویت خانم … با شماره ملی … مراجعه و پس از احراز هویت، پرده بکارت وی معاینه گردید و …

حکم رابطه نامشروع با رضایت طرفین

رابطه نامشروع در واقع به رابطی ای گفته می شود که بین زن و مردی که علقه زوجیت بین آنان وجود ندارد، رابطه ای وجود داشته باشد.

طبق ماده ۶۳۷ موجود در قانون مجازات اسلامی روابطی فیزیکی که به مواقعه (رابطه جنسی) ختم نشود، نظیر بوسه، بغل، یا همبستری روابط نامشروع نامیده می شوند. اعمالی غیر فیزیکی نظیر چشمک زدن، لبخند زدن از روی شهوت جزو روابط نامشروع محسوب نمی شوند. رضایت طرفین به هیچ عنوان تاثیری در جرم ندارد. در صورتی که رضایت هم باشد بازهم رابطه نامشروع تحقق پیدا می کند.

بعضی از مصادیق روابط نامشروع را این گونه میتوان نام برد.

 • اعمال دون زنا
 • ملامسه (لمس کردن)
 • مصافحه (دست دادن و روبوسی)
 • مقابله (مواجهه و رویارویی)
 • بوسه توام با شهوت
 • حضور بانوان در انظار عمومی بدون حجاب شرعی
 • تاسیس مراکز فساد
 • پوشش نامناسب و آرایش غلیظ منجر به فساد
 • انتشار محتوای مبتذل و کسب درآمد از طریق آن
 • اشاعه فساد و شهوت در جامعه
 • تن فروشی

دیه پرده بکارت

دیه پرده بکارت به طور خلاصه به مقدار مهر المثل می باشد. ولی تعلق این مقدار منوط به این است که رابطه جنسی بدون رضایت زن صورت گرفته باشد. ولی اگر با رضایت فرد باشد، هیچ گونه مالی برای مرد لازم نیست از باب پاره شدن پرده بکارت بپردازد.

دیدگاه(۲۲)

 1. آواتار دختر اسمان
  • دختر اسمان

  • 4 سال قبل

  با سلام. من خانمی هستم ۳۲ ساله. چند سال پیش آقایی با من طرح دوستی ریختن و با حرفای قشنگ منو وابسته و گول زدن پرده بکارتم رو برداشتن البته غیرعمد. وعده ازدواج به من دادند. حال با گذشت ۵ سال زیر قول و قرارهاشون زدن. من خیلی استرس دارم ایندم خراب شده و شما راهنماییم کنید که من چیکار کنم؟ آیا می شود از این اقا شکایت کرد و حق و حقوق من چیه؟

  1. آواتار صالحه رضائی
   • صالحه رضائی

   • 4 سال قبل

   با سلام. از انجا ارتباط شما از روی رضایت طرفین بوده لذا ازاله بکارت در صرتی موجب اخذ دیه میشود که به صورت اکراه و تجاوز صورت گرفته باشد. لذا شکایت شما ضمن اقرار به اینکه زنا رخ داده است موجب حد طرفین می گردد. و از سمتی از انجایی که در پزشکی قانونی پس از گذشت این مدت مشخص نمی گردد که ازاله بکارت توسط چه شخصی صورت گرفته است اینجا بایستی عرض نمود که با انکار آقا احتمال تبرئه شدن ایشان وجود دارد.
   برای بررسی بیشت در صورت تمایل حضورا به دفتر مراجعه کنید.

 2. آواتار ملیکا
  • ملیکا

  • 4 سال قبل

  سلام ببخشید من ۷ ماه ازدواج کردم ولی قبل ازدواج بعد از خواستگاری من با ایشون رابطه داشتم ولی دخول کامل انجام نشد و من رفتم پیش دکتر گواهی گرفتم که من از چند ناحیه پارگی جزئی دارم و گواهی ها و دادم به ایشون چند ماه قبل از ازدواج . همسرم بعد از ۷ ماه و به دلیل اختلافات دادخواست فسخ نکاح داده و گواهی ها رو پیوست کرده که من این گواهیا رو تازه پیدا کردم و تازه با خبر شدم که این خانم پارگی داشتن شب اول ازدواجم خونریزی نداشتن آیا دادگاه دادخواست فسخ نکاح ایشون رو قبول میکنه به خاطر این گواهیا؟ ایا منو میفرستن پزشکی قانونی ؟؟ ممنون میشم جواب بدید.

  1. آواتار صالحه رضائی
   • صالحه رضائی

   • 4 سال قبل

   با سلام. اگر نتوانید خلاف ادعای ایشان را اثبات کنید کار برایتان کمی سخت می شود. البته می توان با اقدامات قانونی جلوی فسخ نکاح را گرفت که ای امر نیازمند مشاوره حضوری و صحبت در خصوص ریز مطالب و درآوردن نکات حقوقی و قابل دفاع در آن است. با توجه به وجود نامه پزشک، کمی کارتان مشکل ولی شدنی است. شما می توانید با مراجعه به وکیل متخصص و با تجربه در این خصوص بهترین راه جهت اقدام را انتخاب نمایید. برای پزشکی قانونی و فهمیدن از طریق آن ی بایست بیان داشت که این مسائل برای مدت زمان کوتاه قابل تشخیص است و بعد از مدت زمانی حدودا دو ماه زمان دقیق پارگی به سختی قابل تشخیص خواهد بود.

 3. آواتار محسا
  • محسا

  • 4 سال قبل

  باسلام
  بنده با پسری اشنا شدم که به خواستگاری بنده نیز امدن و پس از چندی رابطه باهم به خونه ای نا جهت عمل جنسی رفتم و ایشان بکارت بنده را پاره کردن و تنها دلیل بنده متن پیامک ها میباشد حال میخوام از پسر شکایت کنم ایا به نتیجه ای میرسم

  1. آواتار سمیه راد کارشناس حقوقی
   • سمیه راد کارشناس حقوقی

   • 4 سال قبل

   سلام وقت بخیر. چون این عمل با رضایت شما انجام شده در دادگاه به عنوان رابطه نامشروع محسوب می شود و مجازات زنا را دارد.

 4. آواتار آرزو
  • آرزو

  • 4 سال قبل

  سلام
  آیا دختری که در دوران صیغه محرمیت بدون رضایت خودش بکارتش رو از دست داده میتونه شکایت کنه؟محرمیت بدون اطلاع خانواده دختر و پسر بوده.
  رابطه جنسی در دوران عقد موقت رابطه زناشویی محسوب میشه؟

  1. آواتار سمیه راد کارشناس حقوقی
   • سمیه راد کارشناس حقوقی

   • 4 سال قبل

   سلام .چون صیغه محرمیت جاری شده و مهم نیست که دائم باشد یا موقت پس مهریه تعلق میگیرد و نمی توان دراین خصوص شکایت مطرح نمود.

 5. آواتار Hes
  • Hes

  • 3 سال قبل

  با سلام
  بنده پسری ۳۶ ساله هستم. با نامزد خود و با توافق دو طرفه رابطه داشته و ایشان ازاله بکارت گردید.پس از مدتی متوجه مشکلات روانی ایشان شدم . همچنین درخواست مهریه سنگین . با توجه به مشکلات موجود تمایل به ازدواج با ایشان ندارم ولی از سوی ایشان تهدید به آبروریزی و خودکشی میشوم .بطوریکه زندگی را بر من سخت و جانکاه کرده اند. حال نمیدانم چه کنم

  1. آواتار سمیه راد کارشناس حقوقی
   • سمیه راد کارشناس حقوقی

   • 3 سال قبل

   سلام وقت بخیر . باید مهریه ایشونو پرداخت کنین . چون ازاله بکارت شده مهریه کامل هست . البته میشه اعسار بدین اگر تمکن مالی ندارین

 6. آواتار Hes
  • Hes

  • 3 سال قبل

  با سلام , لطفا دیدگاه قبلی من را در سایت انتشار ندهید . با تشکر

  1. آواتار سمیه راد کارشناس حقوقی
   • سمیه راد کارشناس حقوقی

   • 3 سال قبل

   بله حتما

   1. آواتار مممم
    • مممم

    • 2 ماه قبل

    سلام خانم من بایک اقایی دوستم چند ساله و حدود چهار ماه پیش با یکی حدود یکماه بوده و الان دختره ادعا میکنه که ایشون بهشون دست زده ما میتونیم چکارکنیم کمکم کنید

    1. آواتار حمید رضا عظیمی
     • حمید رضا عظیمی

     • 2 ماه قبل

     سلام منظورتون از دست زدن چیه واضح تر توضیح بدین

 7. آواتار پریسا
  • پریسا

  • 3 سال قبل

  سلام کسی که با قصد ازدواج بیاد و رابطه پیش بیاد بعدچندسال نتونه عقد وعروسی بگیره چی میشه من چند دفعه مشاور حضوری رفتم میگن کاری نمیتونی انجام بدی حالا اون داره با یدختر ازدواج میکنه اونوقت من بابت این قضییه نمیتونم

  1. آواتار سمیه راد کارشناس حقوقی
   • سمیه راد کارشناس حقوقی

   • 3 سال قبل

   سلام دوست عزیز. میتونین درخواست اجرت المثل بدین

 8. آواتار maryam
  • maryam

  • 2 سال قبل

  سلام حدود ۹سال پیش بدلیل تجاوز شخصی بکارتم ازدست دادم و ۵سال بعد باشخصی ازدواج کردم البته قبل از ازدواج بهش گفتم من بکارت ندارم و قبول کرد حالا یک بچه ۳ساله دارم شوهرم ادعا میکند که آبرو منو میبره .آیا در دادگاه این مورد رو بگن حضانت بچه رو به اون میدهند؟مهریه چطور؟

  1. آواتار حمید رضا عظیمی
   • حمید رضا عظیمی

   • 2 سال قبل

   سلام بچه تا ۷ سالگی پیش مادر است و نمی توانند چنین ادعایی کنند و مهریه هم میتونبد بگیرید
   جهت راهنمایی بیشتر در خصوص این موضوع با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید
   ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۵۵
   ۰۵۱۳۶۱۴۴۵۵۲
   ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲

 9. آواتار Sahar
  • Sahar

  • 12 ماه قبل

  سلام من با پسری چهارسال رابطه جنسی داشتم و ازاله بکارت انجام داده و بینمون کاغذ نوشتیم ک این کارو میکنیم که باهم ازدواج کنیم حالا دو ماه هس که عقد رسمی کردیم ولی یه اختلافی بینمون پیش اومده که من شکایت کردم و درخواست طلاق دادم … حالا ایشون به کل خانوادم جار زده که با من ۴ سال سکس داره و میخاد که شکایت کنه که قبل ازوواج با من خوابیده و اون کاغذ رو هم میخاد به قاضی نشون بده … خواستم بدونم جرمش چیه ..با رضایت خود من بود و تو کاغذ هم نوشتم با رضایت خودم دارم اینکارو میکنم ولی الان عقد دائم کردیم اون تو گذشته بود الان جرم محسوب میشه یا نه؟؟ و اینکه تهدبد میکنه به فامیل هم میگه به خاطره این تهدیدش شکایت کنم پام گیر میوفته یا نه؟؟؟

  1. آواتار حمید رضا عظیمی
   • حمید رضا عظیمی

   • 12 ماه قبل

   سلام
   با توجه به اینکه با رضایت این کار انجام شده و بعدش ازدواج کردین نمیشه رابطه نا مشروع نمیشه تلقی کرد و تهدیدش جایز نیس ولی بهتره شما به یک مشاور خانواده صحبت کنید و در صورت نیاز به وکیل متخصص خانواده فرم درخواست وکیل را در سایت تکمیل کنید یا با شماره های زیر تماس بگیرید:
   ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰
   ۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱

 10. آواتار arminfathi06@gmail.com
  • arminfathi06@gmail.com

  • 3 ماه قبل

  اگه پرده بکارت دختر زده بشه و پسر به اون وعده ازدواج داده باشه با رضایت طرفین ولی خانواده دختر یا پسر مخالفت کنن حکم اون چیه؟
  جوری ک واقعا پرده بکارت رو زده باشه و دختر رو برای ازدواج بخواد

  1. آواتار حمید رضا عظیمی
   • حمید رضا عظیمی

   • 2 ماه قبل

   سلام علت مخالفت خانواده همین است یا علت دیگ ای داره ؟
   و این شرعا و عرفا کار درستی نکرده و اگه شکایت کنن چون جرم کیفری جفتشون مجازات میشن
   ولی اگر واقعا دخترو بخواد میتونه با پا فشاری و کمک دختر خانواده راضی کنن تا تن به ازدواج بدهند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.