جرایم-نظامی-چیست؟

جرایم نظامی چیست؟

جرایمی است که مربوط به خود نظامیان می باشد و دارای قواعد خاص مربوط به خود نظامیان می باشد جرایم نظامی به سه دسته تقسیم میشوند.

انواع جرایم نظامی

۱-جرایم خاص نظامی

جرایم خاص نظامی که مربوط به خود نظامیان می باشد که در دادگاه نظامی مورد بررسی قرار میگیرد همانند فرار از خدمت سربازی که بیشترین جرایم نظامی هم مربوط به همین فرار کردن سربازان از خدمت خود می باشد.

از نظر شورای نگهبان جرایم خاص نظامی را مردم عادی و افراد غیر نظامی نمی توانند انجام بدهند همانند فرار از سربازی، خوابیدن در حین نگهبانی

۲-جرایم عمومی نظامی

جرم عمومی به ابن معناست که هیچ دلیلی به شغل شخص نظامی ندارد و مردم عادی نیز ممکن است مرتکب آن شوند یعنی هم نظامیان و غیر نظامیان ممکن است مرتکب آن شوند همانند خریداری اسلحه،اختلاس و ارتشاء

۳- جرایم مختلط نظامی

جرایم مختلط نظامی جرایمی هستند که ذاتا عمومی محسوب میشوند ولی شخص نظامی به سبب یا درحین خدمت مرتکب آن میشود.

جرایم مالی نظامیان چیست؟

اقداماتی است که اشخاص برروی اموال قابل معامله که میتوان انتقال به غیر داد انجام می دهند ،جرم مالی شامل اموال منقول و غیر منقول میشود .

جرایم مالی خاص نظامی: جرایمی است که به منظور آسیب زدن است مثا ایجاد حریق، تخریب اموالی که در جنگ موثر است و…..

جرایم مالی مرکب نظامی :جرایمی که هم اقراد نظامی هم غیرنظامی ممکن است انجام دهند مثل سرقت ، ارتشاء و …..

در ماده ۷۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است :

هر نظامی عمداً و با سوءنیت تأسیسات یا ساختمان‌ها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا هواپیما یا امثال آن‌ها یا انبارها یا راه‌ها یا وسایل ارتباطی و مخابراتی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه‌بندی‌شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات را آتش بزند یا تخریب کند یا دیگری را وادار به آن نماید یا دام‌های مورد استفاده نیروهای مسلح را تلف یا ناقص کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می‌شود.

جرایم-نظامی-چیست؟

 

جرایم نظامی به طور کلی به ۴ دسته تقسیم میشود:

۱-تخلفاتی است که فقط افراد نظامی قادر به انجام آن هستند که این تخلفات را سازمان قضایی نیروهای مسلح پیگیری میکنند.

۲-جرایمی که بین افراد عادی و نظامی مشترک است ولی از آنجایی که این افراد با تکیه برشغل خود انجام می دهند تخلف نظامی محسوب میشود مثل اختلاس.

۳-جرایمی که در زمان انجام دستورات مقام قضایی به وجود می آیند که در راستای وظیفه ضابط قوه قضایی است مثل ضرب و شتم متهمی که باید به جرم آن در دادگاه عمومی مورد محاکمه قرارگیرد.

۴-جرایمی که توسط نظامیان خارج از وقت اداری و جذا از وظایف شغلشان است همانند ترک انفاق که دردادگاه عمومی مورد بررسی قرار میگیرد.

ماده ۱  قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی وانتظامی‌ کلیه ‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «‌نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:
‌۱-کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.
۲- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
۳- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای‌بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
‌۴- کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
‌۵- کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۶-کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
۷- محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و‌ انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح.
۸- کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح‌محسوب می‌شوند.

ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح:

رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران “‌ارتش، سپاه، ژاندارمری،‌شهربانی، پلیس قضایی، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر” بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاههای خاص نظامی است.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص جرایم نظامی اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.