شرایط-تخلیه-فوری-ملک-اجاره-ای

شرایط تخلیه فوری ملک اجاره ای

در این مقاله شمارو با شرایط حکم تخلیه که موجر میتواند از آن استفاده کند آشنا میکنیم.

اجاره چیست ؟ اجاره به معنای کرایه دادن است .

در ماده ۴۶۶ قانون مدنی درباره اجاره می گوید:

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره می گویند.

تخلیه ملک به چه صورت است؟

هر مالکی این حق را دارد که با تمام شدن مدت زمان اجاره و یا پیش آمدن برخی تخلفات توسط مستاجر درخواست تخلیه ملک خود را بدهد.

چه شرایطی برای تخلیه ملک مسکونی وجود دارد؟

۱-پایان یافتن مدت زمان اجاره و ماندن مستاجر در ملک .

۲-دیر کرد پرداخت اجاره به مدت سه ماه به موجر(مالک).

۳-استفاده غیر مشروع از ملک توسط مستاجر.

۴-انتقال ملک مورد اجاره به شخص دیگر توسط مستاجری که اجاره کرده است.

مدارکی که برای گرفتن حکم تخلیه لازم است ؟

برای گرفتن حکم سند مالکیت و سند اجاره نامه باید به همراه داشت و هم چنین یکی از شرایط صدور حکم تخلیه را ثابت کنید.

مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه

اگر ملک مورد اجاره مسکونی باشد مرجع رسیدگی آن شورای حل اختلاف است ولی اگر تجاری باشد دادگاه محل ،رجوع میباشد .

گرفتن حکم تخلیه چه مدت زمان میبرد؟

پس از صدور حکم تخلیه مستاجر سه روز زمان دارد که تخلیه کند.

همچنین حکم تخلیه یک هفته زمان میبرد ولی اگر نیاز باشد موجر(مالک)چیزی را ثابت کند ممکن است این حکم مدت زمان طولانی تری طی کند.

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

دستور تخلیه زمانی صادر میشود که رابطه بین موجر و مستاجر برطبق قانون روابط سال ۷۶ موجر و مستاجر باشد و شرایط آن قانون هم در اجاره نامه آورده شده باشد.

حکم تخلیه زمانی است که به هر دلیلی این امکان موجود نباشد که به استناد قانون روابط موجر و مستاجر دستور صادر کرد ،پس بر این اساس نیاز به دادرسی میباشد تا حکم صادر شود.

دو حالت وجود دارد برای امکان توقف دستور تخلیه:

۱-مستاجر مدعی باشد که قرارداد را دوباره تمدید کرده است.

۲-مستاجر ادعا کند سند که در دست موجر مورد استفاده قرار گرفته اصالت ندارد.

شرایط دستور تخلیه چیست؟

۱-اجاره نامه حتما دارای مدت باشد.

۲-اجاره نامه در دو نسخه تنظیم شده باشد.

۳-هردو نسخه اجاره نامه دارای امضاء موجر و مستاجر باشد.

۴-هر دو نسخه دارای امضاء دو نفر شاهد باشد.

۵-زمان اجاره تمام شده باشد.

شرایط توقف دستور تخلیه چیست؟

۱-سندی مبنی بر تمدید قرارداد ارائه شود.

۲-عدم اصالت سند خواهان مطرح شود.

نکته: برای درخواست تخلیه احتیاجی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص ملکی اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.