وکیل-ملکی-در-سنندج

وکیل ملکی در سنندج+ مشاوره حقوقی تلفنی

با عرض سلام و احترام خدمت همه مخاطبان عزیز شهر سنندج بنده جواهری ام از کارشناسان سامانه وکیل نوین در خدمتتون هستم تا در مورد بحث پرونده های ملکی که در دادگاه های حقوقی شهر سنندج رسیدگی میشود چند کلامی براتون صحبت نمایم .

 وکیل ملکی دقیقا کیست و کارش چیست ؟

وکیل ملکی در زمینه حل و فصل اختلاف هایی که در ارتباط با اموال غیر منقول بین اشخاص حقیقی یا حقوقی پیش می آید به صورت تخصصی و فنی وارد عمل میشود و از طریق مراجع قضایی و با به کار گیری بهره سواد و دانش حقوقی  و با صبر و دقت کافی به بررسی و متعاقبا دفاع از کسی که حقش ضایع شده میپردازد اموال غیر منقول شامل زمین ، آپارتمان ، ابنیه ، و… است.

انواع دعاوی ملکی در سنندج :

1-دعوای تصرف عدوانی : دعوای تصرف عدوانی دعوای یک مال غیر منقول است و مصداق بارز یک دعوای ملکی است به این معنی است که شخصی بدون اجازه و اذن در تصرف شخص مالک عین یا منفعت ملک او را تحت تصرف عدوانی و غصبی خود قرار میدهد شخصی که این دعوا را مطرح مینماید باید سه چیز را رعایت و اثبات کند تا پرونده نتیجه بخشی را داشته باشد :

الف- باید سابقه تصرفی ملکی خود را اثبات کند.

ب-باید اضاف شدن تصرف شخص غاصب را بعد از تصرف خود اثبات نماید.

ج- باید عدوانی بودن تصرف شخص خوانده را اثبات نماید.

– نکته دیگر این است که در دعوای تصرف عدوانی شخصی که تقاضا رفع عدوان از ملک را دارد حتما نبایستی مالک باشد بلکه کسی که از طرف مالک اذن در تصرف را داشته باشد میتواند حالا میخواهد مستاجر باشد یا خادم و مباشر و کارگر یا کسی که مال را تحت امانت خود در اختیار دارد. شما میتوانید از بهترین وکیل ملکی در سنندج مشاوره بگیرید.

2-دعوای خلع ید:

در این دعوا چنانچه ملک شخص مالک در تصرف شخصی باشد و مالک بنا به دلایل قانونی مثل (انقضا اجاره نامه ،رجوع از اذن تصرف و..) راضی به ادامه تصرف دیگری نباشد میتواند با ثبت دادخواست حقوقی ملکی متصرف غیر قانونی را از ملک خود اخراج کند. قطعا ثبت این دعوا و دفاع و کندکاوی کار حقوقی آن برای پیشبرد بهتر پرونده ، وکیل ملکی در سنندج را میخواهد.

وکیل-ملکی-در-سنندج

تفاوت دعوای خلع ید و دعوای تصرف عدوانی در چیست؟ 

الف- مهم ترین تفاوت این دو دعوا در هویت اشخاص آن است و به طور مثال دعوای تخلیه ید یا خلع ید را باید مالک یا وکیل یا نماینده قانونی مطرح کند اما دعوای تصرف عدوانی را هر کسی که از طرف مالک اذن دارد مثل مستاجر ، مباشر ، خادم و کارگر میتوانند مطرح نمایند.

ب- دعوای خلع ید یک دعوای مالکانه است و برای اثبات مالکیت مطرح میشود و خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک اثبات کند و بعد دستور تخلیه آن را بخواهد اما در تصرف عدوانی دعوا فقط برای رفع تصرف غاصبانه است و با مالکیت ملک کاری ندارد قانون کسی را به عنوان متصرف قبول دارد و برایش محترم است که تصرفش مشروع و قانونی است و تصرف الحاقی را نا مشروع و غاصبانه قلمداد کند.

ج-دعوای تصرف عدوانی قبل از قطعی شدن رای و بدون صدور اجراییه اجرا میشود حال آن که دعوای خلع ید باید قطعی و لازم اجرا شود.

3-دعوای سر قفلی: سرقفلی حق مالک ملک است که باید از طرف مستاجر به مالک یا موجر پرداخته شود سرقفلی به این معناست که فرد مستاجر امتیاز تجاری یک دربند مغازه را به صورت مادام العمر میخرد ولی صاحب عین ملک تجاری نمیشود حال اگر در میزان یا در اصل پرداخت یا عدمپرداخت آن مشکلی به وجود آید وکیل ملکی در سنندج با بررسی فرم قرارداد های فی مابین مستاجر و مالک اقدام به طرح دعوای حقوقی مینماید.

4-دعوای الزام به تنظیم سند رسمی :

املاکی که دارای سند رسمی محضری هستند و مورد معامله واقع قرار میگیرد باید از انتقال ثبت آن متعاقبا در دفتر خانه ثبت شده ملکی انجام بگیرد حال اگر فروشنده که مالک ملک است از تنظیم سند انتقال ملک خودداری کند خریدار میتواند با ثبت دادخواست حقوقی الزام مالک سند را به تنظیم سند رسمی از محکمه بخواهد که اگر مال غیر منقول باشد دادگاه صالح دادگاه محل وقوع ملک است.و اگر مال غیر منقول باشد بر اساس آیین دادرسی مدنی دادگاه محل وقوع قرارداد یا دادگاه محل اقامت خوانده صالح است.

5-دعوای ابطال مالکیت :

ابطال قرارداد به معنای آن است که هیچ اثر حقوقی از بدو قرارداد فی مابین صورت نگرفته است که این عامل میتواند ناشی از تفاوت در قصد متعاملین باشد یا در اهلیت و صلاحیت تشخیص درستی یا نادرستی قرارداد یا در جهت و یا خود موضوع معامله به طور مثال اگر کسی به سن بلوغ نرسیده باشد معامله اش بدون اذن قیم یا ولی خود باطل است یا اگر کسی خانه را به جهت اینکه آن را مرکز فساد کند و به آن تصریح کند این معامله جهت مشروعی ندارد و باطل است و یا مثال دیگر اینکه شخص در معامله اشتباه میکند و آنچیزی را خریده که قصدش را نداشته همه اینها از موارد ابطال قرار داد است و  کسی هم که در قانون ملکی را به دو نفر میفروشد مالک اولی که ملک را خریده است میتواند ابطال سند رسمی معامله دوم را بخواهد البته ابطال قرارداد از موارد پیچیده دعاوی ملکی است که حتما بایستی از  اطلاعات وکیل ملکی در سنندج استفاده نمایید.

6-دعوای فسخ قرارداد ملکی:

فسخ یکی از موارد انحلال ارادی قرارداد است که توسط یک نفر از متعاملین انجام میشود حق فسخ در  دو نوع عقد لازم و جایز متفاوت است عقد لازم بر  خلاف عقد جایز  عقدی است که طرفین حق فسخ نداشته باشند مگر آنکه به موجب یکی از خیارات قانونی این حق برای آن ها به وجود آید:

1-خیار غبن: که ناشی از تفاوت فاحش در ارزش مورد معامله است

2- خیار عیب که ناشی از وجود عیبی در کالا باشد و خریدار در ضمن عقد متوجه نباشد.

3-خیار تبعض صفقه که ناشی از این است که ملک نسبت به بعضی از قسمت معامله صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل است که قانون نسبت به قسمت سالم هم حق فسخ قرار داده است.

4- خیار تخلف از وصف: که ناشی از این است که موضوع معامله شرایط و اوصافی که در قرارداد تصریح کرده باشند را ندارد

این چند نوع از موارد اصلی حق فسخ بود که به صورت اجمالی توضیح دادیم که در عمل و تئوری پیچیدیگ خاص خود را دارد که وکیل ملکی در سنندج به خوبی میتواند از پس این پرونده ها بر آید چرا که تخصص اوست و نکته دیگر اینکه موارد حق فسخ بسیار فوری است که اگر به موقع دادخواست داده نشود میتواند حقی را از شما ضایع کند و دادگاه دیگر به دلیل از دست دادن وقت رسیدگی نکند.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص ملکی در سنندج اینجا را کلیک کنید.

ارجاع به وکیل پرونده های ملکی چقدر اهمیت دارد؟

از آنجایی که ارزش املاک در هر کشوری مبالغ هنگفت و بالایی دارد و ضایع شدن حقی در این مسائل شاید به قیمت بدبخت و بیچاره شدن فرد تمام شود دعاوی ملکی متفاوتی مثل فسخ قرارداد ملک ، تصرف عدوانی ، خلع ید، سر قفلی ، ابطال مالکیت ملک و… ممکن است ضرر و زیانی را متوجه شخص بگرداند بنابرین یکی از دلایلی که نباید رسیک کرد و بایستی به وکیل خبره مراجعه در همین پرونده های مرتبط با املاک است به دلیل ارزش بالای آن.یک وکیل ملک میداند چگونگی مطرح کردن دعوای املاک باید به چه صورتی باشد که زودتر و موثر تر نتیجه بدهد به عنوان مثال دعوای تصرف عدوانی را میشود به دو شکل کیفری و حقوقی آن مطرح کرد ولی این وکیل ملکی در سنندج است که مصلحت موکل خود را در چگونه مطرح کردن میتواند تشخیص دهد.

ممنون و متشکر که تا انتها مقاله با ما همراه بودید امیدواریم توانسته باشیم که به سوالات شما پاسخ داده باشیم شما خیلی راحت و فوری میتوانید با برقراری تماس به مشاوران ما وکیل ملکی خود را در سنندج انتخاب کنید در ضمن شما میتوانید انتقادات و پیشنهادات خود را به مشاوران ما اطلاع رسانی کنید و ما از عملکرد خود مطلع شویم.

نویسنده :سید امیرحسین جواهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *