آیا-بستن-کوچه-قانونی-است؟

آیا بستن کوچه با زنجیر قانونی است؟

بستن کوچه با زنجیر برای این است که جلوگیری از سرقت و تامین امنیت کوچه است اما از نظر قانون زنجیر کردن کوچه های بن بست و غیربن بست منع قانونی دارد.

چه زمانی بستن کوچه ها مجاز است؟

بستن کوچه زمانی مجاز میباشد که بن بست باشد و ملک اختصاصی افراد باشد.

کوچه اختصاصی به این معناست که صاحب خونه قسمتی از ملک خود را کوچه ای یا محوطه ای درست کنند تنها براین اساس میتوانند کوچه را با زنجیر ببند و برای آن اتاق نگهبانی و نگهبان بگذارد.

 

آیا بستن ملک عمومی جرم است؟

نقشه تمامی کوچه ها، خیابان ها و بن بست ها باید برطبق قانون و نحوه خرید ابنیه (بناها-ساختمان ها) و اراضی (زمین ها) مورد نیاز شهرداری که مصوب سال ۵۸ است.

براساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید و به تصویب وزارت کشور و استانداری همان استان میرسد ترسیم و حدود آن مشخص است.

پس براین اساس اگر کوچه و راه ها برطبق این قانون ایجاد شده باشد،زنجیر کردن کوچه غیرقانونی میباشد.

نگهبان محله کیست؟

کسی است که از طرف خود مردم انتخاب میشود و او گزارش تمامی اتفاقات را به تمامی اهالی و نیروی انتظامی میدهد و حق و حقوقش را مردم همان محل بهش میدهند.

آیا نگهبان یک شخص عادی است؟

نگهبان شخص عادی است و برای نگهبان ممکن است مشکلات زیادی پیش بیاید مثل درگیری با دزد یا ضاربی که ممکن است باعث به وجود آمدن حادثه ای شود و به همین علت نحوه برخورد نگهبان باید مانند شهروند عادی باشد هیچ گونه حقوق و مزایای خاصی ندارد و درصورت دفاع از خود و وارد کردن خسارت مالی و جانی به دزد باید محق بودن خود را ثابت کند و در غیر اینصورت مورد توبیخ قرار می گیرد.

آیا نگهبان را میتوان ضابط دادگستری خواند؟

شخص نگهبان نمیتوانند به عنوان ضابط دادگستری باشد درواقع نگهبان به پلیس کمک میکند تا بتواند امنیت بهتری برقرار کند اما چون این شخص ضابط دادگستری نیست و اختیارات دولتی ندارد ،اطاعت کردن از دستوراتش برای همه واجب نیست و سرپیچی از حرف هایش جرم به حساب نمی آید .

در ماده ۲۴ قانون مدنی آمده است:

هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری آمده است:

اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی،گورستان های عمومی و درختها ،معابرعمومی در واقع در محدوده هر شهری که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.