وکیل هستم
وکیل میخواهم
معرفی موکل به دفتر کار شما بر مبنا تخصصتان
معرفی وکیل متخصص در شهرتان و مشاوره تلفنی
تماس فوری با وکیل متخصص
ثبت نام و معرفی پرونده
وکیل نوین سامانه ارتباطی وکیل و مردم

ضم وكيل در وكالت به چه معناست

ضم به معناي ضميمه كردن و اضافه كردن است .ضم وكيل به اين معناست كه شخص وكيل دوم ديگري را به وكيل اول خود اضافه ميكند(ضم ميكند).كه در اينجا هردو وكيل باهم يا هركدام جداگانه و مستقل پرونده رو پيگيري مي كنند و در دفترخانه ها سندي را به نام ضم وكيل تنظيم مي كنند.

ضم وكيل در وكالت به چه معناستدر اينجا درباره ضم وكيل در وكالت بلاعزل و در وكالت طلاق مختصر توضيح ميدهيم.

چنانچه نیاز به وکیل متخصص در شهرتان میباشید و یا مشاوره تلفنی میخواهید فرم زیر را پر کنید اطلاعات وکیل متخصص به شما نمایش و پیامک میگردد .

وكالت بلاعزل چيست

به اين معناست كه شخص تمام اختيارات را به وكيل خود ميدهد اما بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر در زمان عقد قرارداد ذكرشود كه موكل  نميتواند وكيل را عزل كند ،وكيل را ميتوان براساس شرليط خاصي عزل كرد.

دروكالت بلاعزل ضم وكيل به اين معناست كه موكل وكيل ديگري را هم انتخاب ميكند و براي آنها در نظر ميگيرد كه هر اقدامي را با يكديگر انجام دهند يا تحت نظر موكل انجام دهند، هرگونه اقدامي مثل انتخاب وكيل ديگر – ناظر وكيل بلاعزل ياضم وكيل كه نوعي تغيير در مفاد تعهدات به حساب مي آيد.

(ضم وكيل در وكالت به چه معناست)

ضم وكيل در وكالت طلاق چيست

دروكالت طلاق وكيل يا موكل هركدام بخواهند مي توانند وكالت را برهم زنند اما اگر در وكالت چنانچه ذكر شده باشد عدم عزل وكيل يا ضم وكيل موكل نميتوانند وكالت را برهم زنند.

در بعضي موارد زوج با رفتن به يك از دفاتر اسناد رسمي به يك فرد مورد اعتماد وكالت طلاق زوجه را ميدهد ،اگر وكالت زوجه در رابطه با طلاق در دفاتر اسناد رسمي به شكل وكالت تنظيم شده باشد بايد به اين نكته توجه كرد كه در وكالت نامه چه چيزي ذكرشده است همانند حق طلاق در رابطه با وكالت بلاعزل ،اختيارات وكيل و حق ضم وكيل چه چيزي گفته شده است .

اگر وكالت بلاعزل نباشد موكل با مراجعه به دفتر خانه ميتواند وكيل را عزل و اين موضوع را خود دفتر خانه به وكيل اطلاع ميدهد.

اگروكالت بلاعزل باشد و حق وكيل و ضم ناظر سلب باشد وكالت نامه طلاق را نميتوان از بين برد.

درچه مواردي وكالت بلاعزل باطل ميشود؟

1-انصراف وكيل از وكالت

2-فوت يا جنون موكل

3-فوت يا جنون وكيل

مواردي كه وكالت بلاعزل درآنها بكار مي رود؟

1-وكالت در طلاق

2-امورمالي واداري

3-خريد و فروش اموال منقول يا غيرمنقول

ماده 679 قانون مدني امده است:

موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

(ضم وكيل در وكالت به چه معناست)

در صورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر نمائید

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

ثبت نام وکلا و کسب درآمد 

با ثبت نام در سامانه  وکیل نوین روزانه موکلینی که نیاز به وکیل داشته و از سامانه درخواست وکیل مینمایند به دفتر وکالت  شما ارجاع میگردند .

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.