صدور-چک-دروجه-حامل-ممنوع-است

صدور چک دروجه حامل ممنوع است

صدرو چک در وجه حامل  از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع خواهد بود و هرگونه نقل و انتقال چک باید در سامانه چکاوک ثبت شود.

برطبق این اساس هرچک که صادر میشود در سامانه ذکر شود و دیگر ظهرنویسی و پشت نویسی در پشت چک ممنوع خواهد بود .

نکات قابل توجهی  که باید در سامانه چکاوک انجام گیرد

۱-ذکر کردن شماره چک و مبلغ و تاریخ آن توسط دارنده چک در سامانه.

۲-ثبت کردن نام طرف گیرنده چک در سامانه چکاوک

اگر نقل انتقال چک در سامانه چکاوک ذکر نشود هیچ گونه انتقالی صورت نخواهد گرفت .

اگر شخصی که گیرنده چک است  میخواهد چک را به نفر سومی انتقال دهد حتما باید در سامانه چکاوک آن را ذکر کند.

در لایحه این ماده گفته شده است :تبصره چهار(۴) ماده چهارده (۱۴)  قانون صدور چک آمده است

تبصره چهار :صدور و تحویل چکهای تضمین‌شده توسط بانکها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه(فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین‌شده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد.

صدور-چک-دروجه-حامل-ممنوع-است

ماده ۲۱ قانون صدور چک

در مورد سامانه صیاد این چنین گفته است :این سامانه از اشخاص ورشکسته،معسر از پرداخت محکوم به، یا دارای چک برگشتی که رفع سوء اثر نشده از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده است .

هم چنین این سامانه امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل:سقف اعتبارمجاز،سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفا برای اشخاصی که قصد دریافت چک را دارند فراهم می کنند.

تبصره یک ماده ۲۱

درمورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر میشوند ،تسویه چک در سامانه چکاوک طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک صادر و براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد .

اگر مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول این قانون نبوده و بانک ها موظف اند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.

سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی خواهدبود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.