وکیل در  مشهد

انعقاد وکالت 

برای انعقاد وکالت فرم درخواست وکیل را پر کنید.

آدرس : مشهد – قاسم آباد بلوار شاهد ، شاهد 33 برج ایلما ورودی اداری طبقه 4 واحد 401   

وکالت توسط وکلا محمد باقر بهروش و دکتر حمیدرضا گوهریان صورت میپذیرد که بر مبنا موضوع پرونده شما به وکیل متخصص آن ارجاع میگردد .