آیا کپی برابر اصل اعتبار دارد

رونوشت یا کپی سند ،که در دفتر ثبت تایید ميشود  به منزله اصل آن سند است که در عرف به این رونوشت ،کپی برابر اصل گفته ميشود. سند نوشته ای است که بتوان از آن در مقام دعوا استفاده كرد‌‌‌، سند به دو قسم اسناد رسمی و عادی تقسیم میشود.

کپی برابر اصل اعتبار دارد؟

اعتبار کپی برابر با اصل مساوی سند اصلی است. برگه کپی برابر اصل باید دارای مهر کپی برابر با اصل است، داشته باشد همچنین باید مهر دفتر خانه و امضای شخص دفتر نیز داشته باشد.

چند نکته در رابطه با رونوشت سند رسمی عبارت است از:

1-چنانچه اصل سندی گم شده باشد میشه به دادگاه رجوع کرد همان رونوشت یا کپی برابر اصل ارائه کرد.2- دادگاه ارائه کپی برابر اصل وکیل را میپذیرد.3-درموقع ارائه مدارک برای استخدام می توانید از رونوشت ستد استفاده کرد، ولی باید در زمان ارائه حتما رسید دریافت کنید.

آیا کپی برابر اصل اعتبار داردوظایف مسئولین دفا‌تر از قرار ذیل است:

برطبق ماده 49 قانون ثبت۱ـ ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون. ۲ـدادن سواد مصدق از اسناد ثبت‌شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند ۳ـ تصدیق صحت امضا. ۴ـ قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.

مراجع صدور گواهی برابر اصل: (آیا کپی برابر اصل اعتبار دارد)

۱ـ دفتر دادگاه ۲ـ ادارات ثبت اسناد ۳ـ دفاتر اسناد رسمی ۴ـ بخشداری محل ۵ـ ادارات دولتی ۶ـ سفارت خانه های ایران در خارج کشور ۷ـ کنسولگری ایران در خارج ۸ـ وکلای دادگستری ۹ـ مترجمین رسمی 

آیا میشود سند عادی که اصل آن گم شده ولی کپی برابر با اصل ان موجود است در دادگاه استفاده کرد؟

بله در زمانی این کپی مورد استفاده قرار میگیرد که مدرک محکمه پسندی برای دادگاه باشد و حتما آن کپی، کپی برابر اصل باشد. همچنین اگر شما خوانده دعوی هستید در صورت دریافت هرگونه کپی از سند باید مراحل زیر را انجام دهید: 1-درخواست اصل سند و تا زمانی اینکه اطمینان خاطر پیدا کردید از درستی سند آن را نزد خود نگه دارید. 2-کپی برابر اصل سند را دریافت کنید

در صورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر نمائید

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

همین الان به راحتی با تکمیل این فرم وکیل متخصص خود را به رایگان در شهرتان پیدا کنید 

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.