نحوه-اعتراض-به-ماليات-قطعي-چگونه-است؟

نحوه اعتراض به ماليات قطعي چگونه است؟

ماليات قطعي چيست؟

اداره امور مالياتي عملكرد پرداخت كننده (موديان) را بررسي ميكند ،براساس قانون اساسي ماليات براي آنها تعيين ميكند و طي برگه تشخيص براي آنها ابلاغ ميكنند،فرد مودي اگر تشخيص دهد بيشتر از ميزان درآمدش است يا ميزان ماليات برخلاف مقررات است ميتواند به آن برگه مالياتي اعتراض كرد.

اعتراض به ماليات چگونه است؟

براساس قانون ماليات مستقيم هرگاه مودي پس از صدور برگه تشخيص ماليات ميتواند ظرف مدت 30 روز اعتراض كند همچنين پس از صدور راي هيئت بدوي حل اختلاف ظرف مدت 20 روز ميتواند اعتراض خود را به سازمان امور مالياتي ارائه دهد.

ماليات تعيين شده براي يك مجموعه در مرحله اول غيرقطعي و بدوي است شخص پرداخت كننده ماليات ميتواند از جزئيات ماليات آگاه باشد مثل چگونگي محاسبه ماليات –  ميزان دارايي و غيره …

پرداخت كننده ماليات براي اعتراض به برگه ماليات ميتواند اول به هيئت حل اختلاف مراجعه كند در برخي موارد پرداخت كننده ،  راي هيئت را ميپذيرد ولي در برخي موارد نميپذيرد و درخواست تجديد نظر را ميدهد. در اينجا مودي ميتواند به هيئت تجديد نظر رفته و اعتراض خود را نسبت به راي بدهد . راي اين هيئت لازم الاجراست و اداره ماليات ميتواند اين راي را اجرا كند.

هم چنين ممكن است مودي راي هيئت حل اختلاف را قبول نداشته ، شخص پرداخت كننده و اداره ماليات هردو موظف هستند به شوراي عالي ماليات شكايت كرده و درخواست راي نقض و تجديد نظر در رقم ماليات بدهند اينكار به مدت يكماه و پس از ابلاغ راي قطعي حل اختلاف با استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه بايد انجام گيرد.

مدارك لازم براي اعتراض به برگه ماليات

1-تكميل فرم شكايت شده توسط پرداخت كننده يا وكيل مودي .

2-تصوير كامل راي مورد شكايت كه در ان تاريخ ابلاغ مشخص باشد.

ماده 251 قانون ماليات هاي مستقيم

مودي يا اداره امور مالياتي ميتوانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي به استناذ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي ماليات شكايت و نقض راي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.

نحوه-اعتراض-به-ماليات-قطعي-چگونه-است؟

ماده 238 قانون ماليات هاي مستقيم

درمواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیلة وکیل ‌تام‌الاختیار خود به ادارة امور مالیاتی مراجعه و با ارائة دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

 مسئول مربوط موظف ‌است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف‌ مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست‌، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به ‌امضای مسئول مربوط و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثرتشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس‌ و پروندة امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده 247 قانون ماليات مستقيم

آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده(203) این قانون و تبصره های آن به مودی،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

سامانه اعتراض به ماليات

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی فوری
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود