کلیاتی مختصر در ارتباط با مواد مخدر هروئین و مت آمفتامین (شیشه)

هروئین ماده ای است خطرناک و ده برابر قوی تر از مرفین می باشد. هروئین یکی از مشتقات تریاک است که با عمل تقطیر، به طور مستقیم از مرفین استخراج می شود؛ به این معنی که از دو کیلو گرم مرفین، یک کیلو گرم هروئین به دست می آید؛ به عبارت دیگر برای تهیه ی یک کیلو گرم هروئین بیست کیلو تریاک لازم است. از عوارض مصرف آن نشئگی، سرمتسی، اضطراب، شادی موقت، گفتار ناقص، بی صبری، عدم تعادل، تضعیف حرکات ارادی، خواب آلودگی، کاهش ضربان قلب و … می باشد.

مت امفتامین جزء دارو های محرک است. نام های تجاری متعددی دارد که مهمترین آن یخ، شیشه و کریستال می باشد. مصرف این دارو با تحمل درد شدید همراه است. مدت اثر آن 2-4 ساعت است و طریقه ی مصرف آن خوراکی، تزریقی و تدخین است.  زیان های جبران ناپذیری برروی جسم و روان نیز دارد که به طور خلاصه عبارتند از: تحریک پذیری، افزایش تعداد ضربان قلب و فشار خون، بی خوابی، کاهش اشتها، آشفتگی، افزایش دمای بدن، توهم، تشنج و گاهی مرگ است.

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص مواد مخدر

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

نظام کیفری حاکم بر شیشه و هروئین

به طور کلی، قانون گذار در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 دو رویکرد کیفری متفاوت را در خصوص طبقه بندی مواد مخدر و روان گردان برگزیده است؛ 1- رویکرد کیفری موجود در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ 2- رویکرد کیفری موجود در ماده 8 قانون مذکور.

وقتی از رویکرد کیفری سخن می گوییم، منظور ساز و کار ها و مکانیسم حقوق جزایی در خصوص یک مورد مشخص است؛ به این منظور که قانون گذار، برای مواد مخدر موضوع ماده ی 4 قانون مذکور یک دسته مقررات و مجازات متناسب با آن مواد را تعیین کرده؛ در حالیکه با توجه به مواد موضوع ماده ی 8 این قانون، مقررات و مجازات ها نیز متفاوت شده است.

به عبارت ساده تر، قانون گذار در ماده ی 8 سختگیری و حدّت و شدت بیشتری را اعمال کرده است؛ دلیل آن هم واضح است؛ ضرر و زیان بیشتری که مواد موضوع ماده ی 8 نسبت به مواد موضوع ماده ی 4 دارند. هم شیشه و هم هروئین از دسته مواد های مخدر موضوع ماده ی 8 هستند.

اگر در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 خرید و فروش بیش از 5 کیلو تریاک مستوجب اعدام بوده است، خرید و فروش سی و یک گرم شیشه یا هروئین برای اعدام مرتکب کفایت می کرد؛ همانطور که در اول بحث گفته شد، هروئین بیست برابر خطرناک تر از تریاک است، پس در اعمال مجازات مربوط به آن قانون گذار راه درستی را در پی گرفته است.

در وهله ی اول به بررسی نظام کیفری حاکم بر این دو ماده که نظامی مشابه هم هست خواهیم پرداخت و بعد از آن به تغییرات الحاقی ماده واحده مصوب 1396 خواهیم پرداخت.

مجازات شیشه و هروئین

عناوین مجرمانه ی متعددی در ماده ی 8 ذکر شده است؛ ازجمله، وارد کردن، مبادرت به ساخت، تولید،توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش، در معرض فروش قراردادن، نگهداری، مخفی کردن و حمل کردن. اگر هرکدام از موارد فوق ارتکاب یابد، با توجه به “میزان مواد” (منظور میزان خلوص مواد) مجازات های ذیل به تناسب اجرا خواهد شد:

۱ـ تا پنج سانتی گرم،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶ ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

همانطور که مشاهده می کنیم، حساسیت قانون گذار نسبت به این مواد تا حدی بوده که حتی برای کمتر از یک گرم آن هم جرم انگاری کرده است. بند 1 و 2 این ماده ناظر به مواد به میزان زیر یک گرم است. به عنوان مثال، فردی را در نظر بگیرید که میزان 31 گرم هروئین به کشور وارد کرده، حال مجازات او چیست؟

در نگاه سطحی شاید فورا بند 6 ماده ی 8 را مورد استناد خود قرار دهیم. ولی نکته ی بسیار شایان توجه و پر اهمیتی که وجود دارد این است که اول می بایست تا جائی که برایمان ممکن است از اعدام مرتکب خودداری کنیم؛ چون اعدام در اسلام امری است استثنایی و “اصل حرمت دماء” اقتضاء می کند که به سادگی جان مسلمانی را از او سلب نکنیم؛

به این منظور عواملی را می توانیم مد نظر قرار دهیم از قبیل میزان خلوص مواد، آگاهی مرتکب از نوع مواد، احتمال وجود موانع مسئولیت کیفری و غیره. به عبارت دیگر، اگر ثابت شد که این سی و یک گرم هروئین یک گرم ناخالصی داشته است، برای عدم محکومیت مرتکب به اعدام کفایت می کند؛ یا اگر ثابت شد که مرتکب تحت شرایط اکراهی و اضطرار این کار را کرده است، مسئولیت کیفری ندارد و مجازاتی بر دوش او نیست.

اما اگر تمام این حالات برای مرتکب مفروض نباشد، او طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 اعدام می شد؛ اما الان به دلیل الحاق ماده واحده دیگر میزان سقف 30 گرم نیست و سقف آن برای عناوین مجرمانه ی نگهداری، خرید، حمل و مخفی کردن به 3 کیلوگرم و برای دیگر عناوین مجرمانه مذکور به 2  کیلو گرم افزایش پیدا کرده است.

البته اثبات میزان مواد مخدر که تجاوز از سقف قانونی آن بکند نیز به تنهایی برای اعدام مرتکب کفایت نمی کند و علاوه بر میزان، قانون گذار اعدام را منوط به احراز یکی از بند های الف، ب و پ ماده واحده الحاقی مصوب 1396 کرده است که از قرار ذیل است؛

الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می باشد)

ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»

پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.»

البته انتقاداتی بر همین ماده واحده الحاقی نیز وارد است که در بعضی جاها نه تنها موجب تخفیف نسبت به قانون قبلی نشده، بلکه موجبات تشدید مجازات را هم فراهم کرده است که در مقاله ی مرتبط با آن به این موضوع تقریبا به طور تفصیلی پرداختیم.

منابع:

1- قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

2- جزوه مواد مخدر دکتر رضوی فرد.

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص مواد مخدر

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاه(67)

  • فاطمه

  • 4 سال قبل

  سلام کسی توماشین شوهرمن ۵۰گرم هرویین جاسازکرده بوده الان شوهرموگرفتن خواستم ببینم حکمش چیه

   • کارشناس حقوق امیر حسین جواهری

   • 3 سال قبل

   بهتر است وکیل بگیرید که بتواند با دلایل محکمه پسند این موضوع را ثابت کند وگرنه مجازات آن حبس بالای 15 سال است در صورتی بار اول به این موضوع متهم شده باشد

  • حسین

  • 4 سال قبل

  سلام ایا ۳۴ گرم شیشه که برای ان۱۵ سال وده روز حکم حبس ومبلغ ۴۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی ددده اند واجرایی شده با توجه به عدم خالص کردن ازمایشگاهی وتوزین دقیق مواد ونداشتن هیچگونه سابقه متهم ایا میشود اعتراض کرد؟ ممنون

  1. باسلام
   در صورت منقضی شدن مهلت های اعتراضی میتواند پس از سپری شدن یک سوم میزان حبس تقاضای تعلیق نمایید

  • احمد

  • 4 سال قبل

  سلام یکی از دوستان دور ما پسرش رو با ۶/۵ کیلو شیشه و دو تا اسلحه گرفتن، الانم ۶ ماهی هستش که تو زندانه و هنوز دادگاهی نبردنش و بلاتکلیفه
  مادرش خیلی نگرانه میشه بگید حداقل جزاش چیه؟ توروخدا زودتر جواب بدین
  ممنون

  1. باسلام
   مجازات ایشان اعدام می باشد مگر در صورتی که فاقد سابقه کیفری باشد و بتواند تبدیل به حبس ابد شود.

  • موذن

  • 4 سال قبل

  سلام .شخصی رو به همراه یک‌هم جرم با ۸ کیلو شیشه و همچنین ادوات تولید شیشه در سال ۹۶ دستگیر کردند .حکم نهایی وه از طرف دیوان هم‌به تائید رسیده اعدام هست .آیا با توجه به قوانین که استفاده از سلاح گرم و مجانین و افراد زیر ۱۸ سال نداشتند .و همچنین قوانین جدید که گفته شده اعدام برای مواد مخدر کنسل هست .آیا شامل عفو میشود این شخص یا خیر .

   • کارشناس حقوق امیر حسین جواهری

   • 3 سال قبل

   متاسفانه خیلی بعید است حکمی که به تایید دیوان رسیده به عفو منجر شود ولی با این حال درخواست عفو را به دفتر قوه قضاییه ارسال دارند

  • مریم موذن

  • 4 سال قبل

  سلام .شخصی رو به همراه یک‌هم جرم با ۸ کیلو شیشه و همچنین ادوات تولید شیشه در سال ۹۶ دستگیر کردند .حکم نهایی وه از طرف دیوان هم‌به تائید رسیده اعدام هست .آیا با توجه به قوانین که استفاده از سلاح گرم و مجانین و افراد زیر ۱۸ سال نداشتند .و همچنین قوانین جدید که گفته شده اعدام برای مواد مخدر کنسل هست .آیا شامل عفو میشود این شخص یا خیر .

 1. سلام خواهرم با دامادمون مشکل داشته و طلاق خواسته بگیره بچه بهش نمیداده. و همکارش گولم میزنه که واس شوهرت مواد بزار بیوفته زندان تا طلاق بگیری و گوش میکنه حرفشو پول میده به همکارش اونم میده خواهرزادش میاره میذاره تو ماشین شوهر۲۸گرم شیشه و میگیرنش ۵ماه زندان بود و خواهرم به کسی میگه لوش میده و شوهره اومد بیرون و بازجویی اول خواهرم هرچی گفته گفته بودن کار خودت زده بودن واسش حمل و نگهداری مواد و بار آخر هنوز پرینت نگرفته با وثیقه اومده تا حکمش بیاد باید رضایت شوهرش چطوری بگیره شوهره الان میگه ۲۰۰ میلیون باید بدی تا رضایت بدم و یا شکایت میکنم واست کلی مدرک دارم ازت و رابطه نامشروع چیکار کنه تا از شره شوهره نجات پیدا کنه که هم واسش شرط میذاره هم تعهدید میکنه.
  خواهش میکنم ی راهنمایی کنید همش افتاده تو خونه شب روز اشک میریزه اونام فراری آن

   • کارشناس حقوق امیر حسین جواهری

   • 3 سال قبل

   در این مورد جلب رضایت شوهر مطرح نیست و قضیه مرتبط با نظم عمومی است وو خواهر شما در کار جاسازی مواد معاونت داشته ببهتره وکیل بگیرد تا تخفیف دادگاه را بتواند دریافت کند.

  • رحمت

  • 4 سال قبل

  باسلام داداشم با ۱۳۰گرم شیشه و۷۰۰گرم هشیش و۱۳۰گرم گل و۱۲ ورق قرص ترامادول گرفتن جرم ان چیه

   • کارشناس حقوق امیر حسین جواهری

   • 3 سال قبل

   شیشه از مواد نوع دوم است که شدت آسیب آن بیشتر است و بالا سی گرم آن اعدام است ولی در صورت انجام آن در بار اول ممکن است تخفیف حبس بالای پانزده سال بهشون بدن ولی مواد مثل حشیش و گل و قرص متادون از مواد نوع اول است که مجازات کمتری دارد و حبس دو تا پنج سال و جزا نقدی مشخص دارد ولی چون از موارد تعدد جرم است مجازات اشد جرم سنگین تر بار میشود بهتر است در پروندتان وکیل بگیرید.

  • محدثه

  • 4 سال قبل

  سلام من همسرمو با ۱۵گرم شیشه و۱۴گرم هروین گرفتن یه دختره همراش بود که ۶۰گرم شیشه داشته که از لباس دختره در اوردن انداختن گردن همسر من اونم بدون سند ازاد کردن حکمش چیه

   • کارشناس حقوق امیر حسین جواهری

   • 3 سال قبل

   اگر اثبات شود که مواد همسر شما جمعا 29 گرم بوده میزان حبس به عنوان مجازات حدود ده سال حبس با جزا نقدی مشخص و شلاق است ولی بهتر است یه وکیل بگیرید تا جرم کسی دیگه به گردن همسر شما نیفته و گردن مجازاتش سنگینه

  • سهیل

  • 4 سال قبل

  با سلام
  وقت بخیر
  حکم کسی که ۱۴۰ گرم شیشه را در یک بسته بدونی که از محتویات داخل بسته اطلاعی داشته باشد از نقطه ای به نقطه ای دیگر حمل و قرار باشد در ات نقطه به یکی تحویل دهد فاقد سابقه باشد چیست؟
  و اسم کسی که به او‌ تحویل داده و اسم کسی که قرار بوده تحویل بدهد را به قاضی گفته باشد .

   • کارشناس حقوق امیر حسین جواهری

   • 3 سال قبل

   باید بتواند ثابت کند که از موضوع اطلاع نداشته و از محتوا بسته خبر دار نبوده و با احضار اشخاص اصلی که محموله را به شما محول کردند میتوانید از شهادت آن ها استفاده کنید ولی بهتر است وکیل بگبرید پرونده حساس است

  • علی

  • 4 سال قبل

  سلام سوالم شاید عجیب باشه ….دوست من داره شیشه تولید میکنه حدود ده کیلو تا بفروشه البته به دلیل شرایط مالیم بدهی آ گرفتاری مجبور شده و من از زندگیش خبر دارم یک روز خلاف نکرده یه ریال حرام نخورده فقط نگرانم اگر بگیرنش حکمش چیه قبلا بچه مذهبی و سالم بوده خانواده سالمی داره زن و بچه داره ولی نزول بانک و گرفتاری اقتصادی نابودش کرد اخه توی کارهاش هیچوقت خلاف و دزدی نکرده الان بدلیل فشار بانکها به ضامنهاش مجبور شده وگرنه مخترع بود ولی اختراعاتش همش داره خاکپمیخوره به نظرتون قاضی چه رای بهش میده حدود بیست کیلو تولید کرده تا مشکلاتش حل بشه هرچند میدونم قاضی باور نمیکنه بیست کیلو تولید کرده

   • کارشناس حقوق امیر حسین جواهری

   • 3 سال قبل

   هیچ کدام از مضیقه های مالی نمیتونه در این راه وارد شدن رو توجیه کنه و با اینکه تولید و ساخت مواد نوع دو است وشدت اسیب آن زیاد حکمشون متاسفانه اعدام است ولی بهتر است اگه ایشون را گرفتن وکیل بگیرد.

  • شروين

  • 4 سال قبل

  سلام
  من دوتا پرونده داشتم با فاصله دوماه كه زمان قطعي شدن راي هردو پرونده توي زندان بودم كه با اعتراض به پرونده اول با ٥گرم شيشه و ٢/٥گرم هروئين با ٥سال حبس دادگاه تو تجديدنظر بخاطر فاقد سابقه كيفري يك سوم حبس تعليق ٣سال و ٤ ماه حبس تاييد شد و تو پرونده دوم با ٨٥گرم شيشه ١٧سال ةه با اعمال ماده ٤٤٢ حبس من به ١٢سال و ٩ماه قطعي شده. حالا اجراي احكام خودش واسه تجميع پرونده هارو داده تجديدنظر اعمال ماده ٥١٠ كرده بهم ٢٥سال و ١٠ روز با ١١٠ميليون جريمه محكوم كرده!
  خواستم بدونم الان كه از تاريخ حكم دو ماه گذشته ميتونم بازبيني پرونده يااعتراض كنم اعمال ماده ٤٧٤ يا ماده ٤٧٧ كنم؟
  آيا به حكم من با اينكه هيچ سابقه كيفري نداشتم عفو ممكنه به ما تعلق بگيره؟؟؟
  خواهش ميكنم راهنماييم كنين

   • کارشناس حقوق امیر حسین جواهری

   • 3 سال قبل

   درخواست اعاده دادرسی برای پرونده شما خیلی مشکل است و اعمال ماده 442 در زمانی است که شما باید حق تجدید نظر خود را اسقاط میکردید که در آنصورت میتوانستید از تخفیف مجازات بهره بگیرید ولی پس از تحمل یک سوم از مجازات میتوانید از ازادی مشروط استفاده کنید.

  • محمد

  • 3 سال قبل

  زنی که سرپرست خانوار هست .وهیچ سابقه ای ندارد با 4گرم هروئین و5گرم شیشه گرفتنش قاضی پرونده . گفته دوماه دیگه حکم میدم.200میلیون تومان سند برای وثیقه گذاشته که سند هم نداریم حکمش چیست؟ دوتا بچه هم داره که اواره شدن .هیچکس رو هم ناره کمکم کنن چه کاری باید بکنن ….. لطفا هر چه سریع‌تر راهنمایی کنید . سپاسگزارم

   • ماریا محمد رضایی

   • 3 سال قبل

   سلام لطفا برای راهنمایی بیشتر با شماره 05136144644 تماس بگیرید.

  • علی رضا

  • 3 سال قبل

  با سلام.
  ببخشید حکم مباشر برای یکی از اقام ما که ۴۱گرم شیشه گذاشته داخل ماشین یه نفر چیه….قاضیگفته ماده۲۶قانون مواد مخدر محاکمه میشه…البته سابقه هم نداره…سپاسگزارم

   • کارشناس حقوق امیر حسین جواهری

   • 3 سال قبل

   به حداکثر مجازات آن جرم محکوم میشود که مجازات قانونی آن اعدام است ولی ممکن است طبق تبصره ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس بالای پانزده سال منجر شود ولی بهتر است وکیل بگیرید

  • کیمیا

  • 3 سال قبل

  سلام وقتتون بخیر ببخشید میخواستم بدونم مجازات نگهداری ۲۵ گرم هروئین و ۱۰ گرم شیشه چیه؟؟
  و اینکه امکان عفو هست؟

   • hamidreza azimi

   • 3 سال قبل

   سلام دوست عزیز
   حمل مواد مخدر بستگی به شزایطی دارد مثلا بار بوده یا نه که در این رابطه باید با یه وکیل با تجربه در حیطه مواد مخدر موضوع خود را در میان بزارید که برای این کار می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:
   05136141111
   05136140000

  • Vahad

  • 2 سال قبل

  سلام میخواستم ببینم جرم ۳گرم شیشه چقدر است سابقه هم نداشته موتور هم داشته آیاموتور مصادره میشود

   • hamidreza azimi

   • 2 سال قبل

   سلام
   بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
   بله توقیف میشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی فوری
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود