وکیل-ملکی-در-بوشهر

وکیل ملکی در بوشهر+ مشاوره تلفنی

با سلام و خوشامد گویی به شما عزیزان بوشهری که سایت وکیل نوین را برای کسب اطلاعات انتخاب فرمودید بنده جواهری هستم. از کارشناسان سامانه وکیل نوین در این مقاله سعی داریم تا شما را نسبت به نوع دعاوی ملکی آگاه نماییم.و در صورت لزوم شما به فردی متخصص(وکیل) برای پرونده ملکیتان بهترین و مطمئن ترین وکیل ملکی در بوشهر را در کوتاه ترین زمان به شما معرفی کنیم.پس در کنار ما باشید.

هدف از انتخاب وکیل ملکی چیست؟

مهم ترین دعاوی حقوقی و پرکاربرد ترین دعوا درون محاکم حقوقی دعوای ملکی است.که به دلیل تنظیم نادرست قرارداد ها.و زیر بار تعهد نرفتن .و هنجار شکنی یکی از طرفین قرارداد که متعهد به رعایت مفاد قرار داد تنظیمی نشده اند. ممکن است این اختلافات راه به دادگاه پیدا کند . و با توجه به رشد روز افزون و لحظه ای ارزش ملک در کشور ما .از دست دادن ملک مساوی با شکست و سرخوردگی عمیق در زندگی است.از این  رو برای طرفی که رعایت توافق و قانون را کرده.و حال میخواهد به حق قانونی خویش برسد.و با یک اطمینان خاطر .پرونده ملکی خود را در محاکم پیش ببرد. نیاز به اتکا به شخصی با تجربه را دارد.که قلق و تشریفات دادرسی را  به خوبی با تجربه بالا میشناسد.و اشراف دقیقی به آخرین قوانین ملکی دارد. وکیل ملکی ما در بوشهر واجد چنین وجاهتی است.

 

*انواع دعاوی ملکی:

 

– دعاوی ملکی قراردادهای اجاره:

1-دعوای تخلیه ید ملک مورد اجاره: 

ممکن است در قرارداد اجاره ای که بین دو طرف اجاره دهنده (موجر) و اجاره گیرنده (مستاجر) بسته شود.که در آن مبلغ و مدت و هدف اجاره تعیین شود.بعد از انقضا و پایان مدت اجاره مستاجر.حاضر به تخلیه ملک نباشد. به طوری که برای مالک ضرر و زیانی فراهم کند.در اینجا وکیل ملکی در بوشهر با طرح دادخواست به محاکم عمومی میتواند تخلیه ید او را به اجرا گذارد.

2-دعوای مطالبه اجور معوقه و اجرت المثل ملک:

در زمینه اجاره ممکن است. مستاجر در سر هر ماه قرارداد مورد توافق که باید اجاره بها بپردازد.(  که این بنا به توافق طرفین دارد که به چه صورت پرداختی صورت بگیرد.ولی عرف معمولا اجاره بها را ماهانه توافق میکنند) هنجار شکنی کرده و آن را به صورت نامرتب و ناهمگون میپردازد یا اصلا نمیپردازد.

در این صورت:دعوای مطالبه اجاره بها اگر اجاره نامه عادی باشد.در محاکم  دادگستری قابل پیگیری است.و اجرت المثل هم زمانی قابل دریافت است.که بعد از انقضا مدت اجاره و عدم تمدید. آن مستاجر همچنان در ملک تصرف داشته باشد.یا قرارداد اجاره باطل باشد.که در این صورت اجرت المثل معادل نرخ روز ارزش اجاره ملک محاسبه میشود. البته ممکن است مستاجر اجاره بها خود را واقعا پرداخته باشد.اما مالک نیت دیگری در سر داشته باشد. یا پرداخت مستاجر را فراموش کرده باشد.که در اینجا مستاجر هم به وکیل ملکی نیاز دارد.

3- دعوای تعدیل اجاره بها:

دعوای تعدیل اجاره بها هم از دعاوی مالک ملک است.که در قانون روابط موجر و مستاجر بهش اشاره شده است.و تعدیل اجاره بها همان به روز کردن میزان اجاره بها است در قرارداد های اجاره ای که برای مدت زمان زیادی بسته میشود.که مالک با توجه به نرخ تورم میتواند این درخواست را داشته باشد.البته این درخواست طبق قانون هر سه سال یک بار است.

*دعوای الزام به تنظیم سند رسمی:

خرید و فروش اموال غیر منقول بایستی.در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت شود. و این یک قانون است.حال اگر بعد از هر معامله ای فروشنده ملک.به هر دلیل و علتی حاضر به ثبت و تنظیم سند متعهد نشود.خریدار میتواند علیه مالک سند با کمک وکیل ملکی در بوشهر. دعوای الزام به ثبت سند را در محکمه حقوقی مطرح نماید.

*دعوای رفع تصرف غیر قانونی:

دعوای رفع تصرف غیر قانونی در زمانی است.که شخصی بدون اذن و اجازه متصرف قانونی ملک تصرفی میکند.که تصرف متصرف قانونی را کنار میزند.که در اینجا متصرف باید سابقه تصرف متصرف قانونی ، لحوق تصرف متصرف غیر قانونی ، عدوانی بودن تصرف شخص مورد نظر برای دادگاه مشخص شود.که حکم به نفع مدعی دهد. در این دعوا مالکیت مطرح نیست.و با دعوای خلع ید تفاوت دارد.بحث فقط بر سر تصرف مشروع و قانونی است.و حکم دادگاه به رفع تصرف فورا بدون صدور حکم قطعی به اجرا در می آید.و در ثانی خارج از نوبت رسیدگی میشود.وکیل نوین بهترین وکیل ملکی رفع تصرف عدوانی در بوشهر را به شما معرفی مینماید.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص ملکی در بوشهر اینجا را کلیک کنید.

*دعوای مزاحمت و ممانعت از حق:

بحث این دعوا هم زمانی است.که شخصی بدون اینکه خود از ملک دیگری استفاده و تصرف کند.برای مالک ملک را از تصرف در ملکش ممانعت. و مزاحمت ایجاد میکند.که این دعوا هم در دادگاه محل وقوع ملک بایستی رسیدگی شود.و دادگاه برای اینکار کارشناس مورد اعتماد خودش را برای تحقیق و گزارش محلی ارجاع میدهد.

وکیل-ملکی-در-بوشهر

*فسخ و انفساخ قرارداد های ملک :

معامله ای که بین طرفین منعقد و تنظیم میشود.ممکن است به دلیل عیب و نقصان .غبن و ضرر یکی از طرفین . تبعیض در جزیت  مورد معامله خلاف وصف بودن مورد معامله قبل از رویت .تدلیس و فریب دادن طرف دیگر و…قابلیت فسخ پیدا کند.این نکته رو توجه داشته باشید.فسخ در معامله صحیح اتفاق میافتد. و شخص برای بر هم زدن باید دادخواست دهد. نکته دیگر در همین بحث فسخ نسبت به آینده اثر دارد. در زمان مالکیت منافع مبیع متعلق به خریدار.و منافع ثمن متعلق به فروشنده است.

اما انفساخ به معنای بر هم خوردن قرارداد.به صورت اتوماتیک وار است.و و نیاز به درخواست مدعی ندارد.و طرفی که زیر بار انفساخ نمیرود ناچار میتوان از انفساخ قرار داد در دادگاه استناد کرد.و اجراییه بر هم خوردن را گرفت یک مثالی که میشود.در مورد انفساخ قرار داد آورد گذاشتن شرط فاسخی است.که طرفین میگذارند.که در صورت انجام فعل یا عدم انجام فعل یا در صورت حصول نتیجه یا عدم حصول نتیجه خاص خود به خود و بدون اراده هیچ انسانی قرارداد منفسخ شود.

*درخواست تامین خواسته و دستور فوری:

اگر خواسته مورد ادعا در معرض تضییع و تفریط باشد و مستند دعوا سند رسمی باشد.دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. با توجه شرایط درخواست میتواند دستور توقیف مال را قبل از رسیدگی یا در حین رسیدگی صادر کند.

دستور موقت هم یک دستور فوری است.که خواهان که دعوایی را شروع میکند.برای تضمین منافع خود که ممکن است بعد از دادرسی به نفعش حکمی صادر شود. تقاضا الزام به انجام و امتناع از اقدامی را از ناحیه خوانده توسط دادگاه رسیدگی کننده درخواست میدهد برای تضمین حقوقتان با وکیل ملکی در بوشهر مشاوره داشته باشید.

*دعوای ابطال مالکیت:

دعوای ابطال مالکیت متعارض زمانی است که شخص فروشنده  ملک را به چندین فرد بفروشد.حال طبق قانون کیفری این رفتار جرم است.اما نقش وکیل ملکی در بوشهر در اثر بخشیدن ماجرا حقوقی آن به این صورت است.که ثابت کند مالکیت کسی که قرارداد اول را بسته و خریده محترم است.هر چند که فروشنده کلاهبردار .ملک را به خریدار اول با سند عادی معامله کرده.و برای خریدار دوم سند در دفتر خانه ثبت کند.قانون در این مورد مالکیت .خریدار اول را در صورتی که اعتبار سند عادی او برای دادگاه ثابت شود.محترم میشمارد و خریداران. بعدی برای وجه پرداخت کرده.خود باید اقامه دادخواست مطالبه وجه را به طرفیت فروشنده ملک و ما قبلین خود مطرح نماید.

*دعوای تقسیم مال مشترک و افراز ملک:

در مال شراکتی هر موقع یکی از شریکان بخواهد.به شراکت خودش پایان دهد. در صورت رضایت ندادن بقیه میتواند. با درخواست افراز مالکیت خود در دادگاه اعلام دادخواهی کند.و دادگاه با توجه به شرایط دستور فروش مال شریکی را صادر میکند.

*امتیازات گرفتن وکیل ملکی در بوشهر توسط وکیل نوین:

1- روند رسیدگی شما سرعت بهتری به خود میگیرد.و پرونده شما نتیجه مطمئن تری با وکیل متخصص خواهد گرفت.

2- امتناع از انجام کاری که جریان پرونده را از کار بیندازد .توسط وکیل ملکی جلوگیری میشود.و استفاده به موقع از مدارک در جای و مکان خودش از مزایای یک وکیل ملکی خوب است.

3- تجربه زیاد در پروند های ملکی و علم و دانش مناسب و طرفداری از جبهه حق از خصوصیات وکیل ملکی در بوشهر است.که به شما قوت قلب میدهد.

4- با وجود وکیل و اعتماد.و اطمینان شما به او دیگر لازم نیست.که مکان پر ازدحام و اعصاب خورد کن.و کلافه انگیز دادگاه ها را تحمل کنید.این امور را به وکیلی که صبر و استقامت . تخصص. تجربه .روحیه جنگندگی برای برقراری عدالت و دانش کافی را در اختیار دارد محول کنید.

نویسنده :کارشناس حقوق سید امیر حسین جواهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *