بهترین-وکیل-کلاهبرداری-و-سرقت-در-شهرکرد

بهترین وکیل کلاهبرداری و سرقت در شهرکرد

بهترین وکیل کلاهبرداری و سرقت در شهرکرد

کلاهبرداری و سرقت از جرایم علیه اموال است که بعضی مواقع با پیچیدگی خاص همراه است معمولا افرادی که مورد کلاهبرداری قرار میگیرند به سبب فریب که میخورند و به دلیل غرور حاضر به طرح شکایت نیستند ولی لاجرم به دلیل گستردگی این جرم و فریبکاری از طریق فضا های مجازی یا از طریق مدارک جعلی مال خود را میبازد و نمیتواند از آن بگذرد و به ناچار طرح شکایت میکند و در سرقت هم شخص مال خود بدون رضایت و با ربایش دیگری از دست میدهد در این جرایم به دلیل تخصصی بودن موضوع قضیه و کوچک نبودن قضیه نیاز به یک وکیل متخصص از بین بهترین وکیل کلاهبرداری و سرقت در شهر کرد نیاز است تا با ارائه دلایل محکمه پسند و مدارک مورد نیاز پرونده بتواند از حقوق زیان دیده دفاع نماید و یا اگر متهم بیگناه باشد و در موضوع قضیه جرمی مرتکب نشده ولی توسط دادسرا مظنون قلمداد شود و یا مجرم باشد اما از حقوق قانونی خود آگاهی نداشته باشد وکیل متخصص با دارا بودن دانش حقوقی  میتواند از حقوق متهم به نحو مطلوب و برابر قانون و مقررات دفاع کند.

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل کلاهبرداری و سرقت در شهرکرد

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

-کلاهبرداری چه نوع جرمی است و مشخصات آن چگونه است؟

کلاهبرداری یک جرم علیه اموال است که شکل گرفتن آن از طریق حیله و تقلب است و شخص مرتکب جرم با توسل به وسایل متقلبانه مثل جعل سند و هویت یا تاسیس یک شرکت یا شرکت کاذب و موهوم اموال مردم را نشانه میگیرد و از طریق فریب دادن شخص دیگر اموال او را بالا میکشد این جرم مقید به نتیجه است به این معنا که شخص کلاهبردار بتواند اموال زیان دیده را با رضایت خودش بدست بیاورد و جرم تام کلاهبرداری در این صورت شکل میگیرد ولی اگر شخص مرتکب جرم به وسایل متقلبانه توسل کند اما شخص در معرض فریب متوجه تقلب او شود و فریب نخورد در این صورت مرتکب تقلب به اتهام شروع به جرم کلاهبرداری باید تحت تعقیب قرار بگیرد و یا اگر از سند جعلی استفاده کرده جرم او استفاده از سند مجعول است.

-کلاهبرداری در چه صورت شکل میگیرد؟

برای کلاهبرداری سه عنصر نیاز است تا متهم را بتوان تحت تعقیب و رسیدگی به جرم قرار دهیم :

1-رکن مادی:

به این معنا که مرتکب با انجام فعل توسل به وسایل متقلبانه زمینه فریب دادن زیان دیده را ایجاد نماید و شخص زیان دیده هم در اثر این تقلب فریب بخورد و مال خود را با رضایت به شخص کلاهبردار تحویل دهد مجموعه این فعل جرم کلاهبیرداری را شکل میدهد.

کلاهبرداری با کلاشی تفاوت دارد مهم ترین تفاوت این دو جرم در این است که در کلاشی فرد تقلب نمیکند بلکه عنصر مادی عمل او دروغ گفتن معمولی است این که شخصی به دروغ میگوید که من مسافرم و پولی برای برگشتن ندارم اما در کلاهبرداری فرد تقلب میکند به این معنا که شخص با استفاده از جعل سند یا جعل هویت اقدام به فریب مردم میدهد و براساس نظرین دکترین حقوق راننده تاکسی که در کیلومتر شمار دستکاری کرده و از این طریق پول بیشتری را به جیب بزند کلاهبردار است.

2-رکن معنوی:

به این معنا که شخص مرتکب باید دارای دو نوع سوءنیت باشد 1-سوء نیت عام به این معنا که شخص باید از روی علم و آگاهی و تعمد فعل تقلب را انجام دهد و بداند که عمل تقلب را بر روی مال دیگری را انجام میدهد نه مال خود 2-سوء نیت خاص به این معنا که شخص مرتکب به قصد ورود ضرر یا محروم کردن دائمی مالک از مال خود اقدام به تحصیل مال میکند.

3-رکن قانونی:

به این معنا قانون باید عمل کلاهبرداری را تعریف کرده باشد و براساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری  بیان میدارد:

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا کمپانی های موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

بهترین-وکیل-کلاهبرداری-و-سرقت-در-شهرکرد

جرایم در حکم کلاهبرداری به شرح ذیل می باشد ؛

۱) ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎً ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎً.

۲) ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ.

۳) ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ می شوند ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۴) ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨد.

– انواع کلاهبردای و تفاوت آن ها  در چیست؟

1-کلاهبرداری ساده:

عموما کلاهبرداری هایی که از طریق حیله و حقه و فریب دادن و تحصیل اموال مردم صورت میگیرد کلاهبرداری ساده است و مجازات آن حبس یک تا هفت سال است.

2–کلاهبرداری مشدد

-کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن فرد مرتکب یکی از سه حالت زیر باشد:

1-کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد.

2-مرتکب، خود را به‌ عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند.

3-مرتکب، برای فریب مردم از تبلیغ عامه مانند وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.

مجازات کلاهبرداری مشدد دو تا ده سال حبس تعزیری است .

طریقه شکایت کلاهبرداری و مزایای داشتن وکیل کلاهبرداری در شهرکرد :

در جرم کلاهبرداری قربانی جرم پس از مشاوره با وکیل باید به دادسرا مراجعه کرده و طرح شکایت خود را در آنجا با معرفی کردن شخص حقیقی یا حقوقی معین به دادسرا تقدیم نماید در دادسرا مقام قضایی دادیار و بازپرس در صورت موجه بودن شکایت و وجود دلایل احضاریه به محل اقامت متهم میفرستد و پس از حضور او به او تفهیم اتهام میشود و اگر دلایل ارتکاب جرم موجه باشد قرار جلب به دادرسی او در دادگاه با گرفتن تامین خواسته از او مثل سپردن وثیقه صادر میکند و شخص دادگاهش در مدتی تعیین میشود و براساس کیفر خواست دادستان در آنجا رسیدگی موضوعی به عمل می آید و اگر جرم شخص در آنجا ثابت شود دادگاه هم به جنبه عمومی جرم رسیدگی میکند و هم مطالبات شخصی بزه دیده را بررسی میکند. در این مورد هر تصمیمی که دادگاه بیگیرد قطعی نیست و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عالی است و در اینجا لازم است که به نقش وکیل کلاهبرداری در سمنان اشاره ای داشته باشیم.

داشتن بهترین وکیل کلاهبرداری و سرقت در شهرکرد برای دعاوی کلاهبرداری که در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود الزامی نیست ولی برای اینکه نتیجه ای بهتر و مطلوبی تر در پرونده های مالی به این صورت نیاز است از وکلایی که در این زمینه دانش خوب از قوانین و برای اثبات دعوا دارند و مراحل رسیدگی در دادسرا و دادگاه را به خوبی بلدند استفاده شود تا بهتر پرونده های کیفری شما به جریان بیفتد.

-سرقت چه جرمی است و انواع آن کدام است؟

سرقت در قانون مجازات اسلامی به ربودن مال دیگری تعریف شده است و یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال به حساب می آید و دعوا سرقت همچنین از شایع ترین شکایات مطروحه در دادگاهاست و در سرقت شخص سارق برخلاف کلاهبرداری و خیانت در امانت و سایر جرایم مالی دیگر بدون رضایت و انجام عمل ربایش مال دیگری را تصاحب میکند و این مهم ترین مولفه جرم سرقت است.

عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت:

برای اینکه یک سرقت شکل بگیرد باید متشکل ازدو عنصر اصلی باشد تا بتوان فرد را مجرم قلمداد کرد این دو عنصر به شرح ذیل است:

1-عنصر مادی:به معنای عمل یا فعل مادی کار گفته میشود که در سرقت ربودن مال متعلق به دیگری است به عبارت دیگر اگر شخص با این نیت که مال دیگری را میدزدد اما مال در حقیقت مال خودش باشد عمل دزدی انجام نگرفته و به عبارت دیگر قصد و نیت مجرمانه به تنهایی برای وقوع جرم کافی نمیباشد.

2-عنصر روانی:به معنای قصد و نیت مجرمانه که اعم است از سوء نیت عام (به معنای آگاهی داشتن از عمل و عمد در کار ربایش) و سوء نیت خاص(که به معنای نیت محروم کردن دائمی مالک از مال توسط سارق)است.

نواع سرقت در قانون مجازات اسلامی:

1-سرقت حدی:

سرقتی است که قانون مجازات اسلامی شرایط 14 گانه برای تحقق و تشکیل آن قرار داده و در شرع در مرتبه اول مجازات قطع دست را دارد، در مرتبه دوم قطع پای چپ، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است و این شرایط در ماده 268 قانون مجازات اسلام یدین شرح است:

سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
1- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
2- مال مسروق در حرز باشد.
3- سارق هتک حرز کند.
4- سارق مال را از حرز خارج کند.
5- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
6- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
7- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
8- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
9- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
10- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
11- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
12- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
13- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
14- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

2-سرقت تعزیری :

سرقتی است که نوع و کیفیت آن در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات آورده شده است و انواع متعدد و مختلفی دارد که مجازات های مختلفی دارد که مهم ترین های ان بدین شرح است؟

بهترین-وکیل-کلاهبرداری-و-سرقت-در-شهرکرد

-سرقت مقرون به آزاریا سرقت مسلحانه:

به این معنا که در عنصر مادی سرقت مقرون به آزار در طی عملیات ربایش همراه با آزار و اذیت مال باخته همراه است مانند کتک زدن و ضرب و جرح مال باخته و یا با تهدید کردن او و خانوادش طی انجام عمل دزدی همراه است.

ماده 652 قانون تعزیرات به عنوان مجازات سرقت مقرون به آزار میفرماید:

هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

-راهزنی:

ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی

هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

عنصر مادی این جرم ربایش و ناامنی در راه ها و جاده هاست اما اگر راهزن در راه دارای سلاح باشد و امنیت طیف وسیعی از مردم را به هم بزند محارب است و مجازات آن اعدام است .

نکته ای که در راهزنی وجود دارد که استفاده ازسلاح یا نداشتن آن تاثیری در عنصر مادی ندارد و صرف ناامن کردن راه ها و شوارع و جاده ها برای تحقق جرم راهزنی کفایت میکند.

-سرقت در مناطق سیل و زلزله زده:

ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی

هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

جیب بری یا کیف قاپی:

ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی

هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی – جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.

-سرقت مشدد:

ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی

هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:
۱ – سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:
۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

 

-سرقت ساده تعزیری:

اگر سرقت مشمول هیچ کدام از موارد مربوط به بالا نباشد و در دسته سرقت های حدی قرار نگیرد مجازات مرتکب از سه ماه تا دو سال و هفتاد دو ضربه شلاق خواهد بود .

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل کلاهبرداری و سرقت در شهرکرد

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی فوری
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود