وکیل در جرایم اطفال و نوجوانان در کرج 

يکی از معضلات در شهر کرج، بحث جرايم کيفری  از قبيل نزاع های دسته جمعی ، سرقت، حمل مواد مخدر  و … می باشد. متاسفانه به دليل مسايل اقتصاد و فرهنگی، ميانگين سن افراد مجرم به شدت کاهش پيدا کرده است به طوری که در دادسراها و دادگاه های کرج به وضوح اطفال و نوجوانانی را مشاهده می کنيم که در پيچ و خم دادگاه ها گرفتار شده اند. و خانوادهايی که دنبال وکيل در جرايم اطفال و نوجوانان در کرج می گردند.

بنده در اين مقاله سعی می کنم که مجازات هايی که قضات در دادگستری شهر کرج حکم مي دهند را به طور خلاصه تقديم کنم.

سامانه وکيل نوين در خدمت همشهريان عزيز  است  که همراه با مشاوره رايگان، در صورت نياز به وکيل جرايم اطفال و نوجوانان، خدمات ارايه بشود.

با عرض سلام خدمت همه کاربران شهر کرج که سامانه وکیل نوین را برای پیشبرد اهداف و دریافت اطلاعات خود انتخاب میکنند.امينی هستم از کارشناسان حقوقی موسسه راه امید. در کنار شما هستیم تا در مورد  مجازات پرونده های کيفری اطفال و نوجوانان در  شهر کرج بحث و صحبت کنيم. پس همراه ما باشید تا علاوه بر آگاهی مختصر در  مورد مجازات پرونده های کيفری اطفال و نوجوانان بهترین وکیل کيفری در زمينه اطفال و نوجوانان در کرج را در صورت نیاز به شما معرفی نماییم.

 

چرا صحبت با یک وکیل در زمینه کیفری نیاز است؟

در حقيقت يکی از مهم ترين پرونده های قضایی، پروندهايی است که در زمينه کيفری تشکيل می شود در اهميت پروندهای کيفری همين بس که با کوچکترين نکات ريز و به ظاهر بی اهميت، سرنوشت پرونده کلاٌ تغير کرده است. در نتيجه  برای پیگیری چنین  جنس پرونده‌هایی،تخصص وکیل کیفری، بسيار اهميت دارد. پس دقت در انتخاب وکیل کیفری کاری بسیار مهم می باشد چون با انتخاب اشتباه ممکن است باعث تغییر در روند سرنوشت خود شويد.

برای آشنايی بيشتر با مسايل کيفری کليک فرماييد.

تصورات مردم از جرايم اطفال و نوجوانان چی هستش؟

يکي از مواردی که شايد بار ها از زبان ديگران و آشنايان شنيدين اين است که« چون طرف بچه است مجازات ندارد» و يا اين که «طرف چون بچه است بهش تخفيف ميدن و مثل بزرگسالان باهاش برخورد نمي کنند

اين حرف شايد تا حدودي صحيح باشد ولي کامل نيست.

براي اين که جمله اول را کامل کنيم ابتداٌ بايد دو مطلب را از نظر حقوقي مشخص کنيم.1- بچه به چه کسي مي گويند 2- منظور از مجازات چيست؟

طفل به چه کسی می گويند؟

اگر بخوايم تعريف حقوقی و دقيقی از بچه داشته باشيم بايد بين طفل و نوجوان تفاوت قايل شويم  چرا که از منظر قانونی تفاوت بين طفل و نوجوان وجود دارد.

طبق ماده 1 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان،طفل  کسي است که به سن بلوغ شرعی نرسيده فلدا دختر زير 9 سال قمری و پسر زير 15 سال قمري طفل گويند. ولی نوجوان به  کسي گفته مي شود که زير 18 سال  شمسي که به سن بلوغ شرعي رسيده باشد . فلدا دختر بالای 9 سال تا 18 سال و همچنين به پسر 15 تا 18 سال را نوجوان مي گويند.

انواع مجازات از نظر قانونی چيست؟

قبلا از ورود به بحث اصلي، اين نکته هم قابل ذکر است که مجازات از نظر قانون گذار به 4 نوع تقسيم مي شود.

الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر

تعريف هر کدام به طور خلاصه اين گونه است که

1-حدمجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

2- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است.

3- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

4-تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد.

مجازات های اطفال و نوجوانان چه مي باشد؟

الف) اگر جرم ارتکاب شده توسط طفل و يا نوجوان از جرايم تعزيری باشد، مجازات ها با توجه به سن مرتکب اين گونه می باشد.( در جرايم تعزيری بين دختر و پسر تفاوتی نيست)

1-چناچه سن مرتکب جرم مستوجب تعزير، «کمتر از 9 سال تمام شمسي »باشد، هيچ گونه واکنشي را نمي توان نسبت به وي اعمال نمود، حتي اقدامات تاميني و تربيتي را.

2-چنانچه سن مرتکب جرم مستوجب تعزير، « 9 تا 12 سال تمام شمسي» باشد، تنها مي توان نسبت به آن تصميمات ذيل را اعمال نمود.

الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند.

پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

3-چنانچه سن مرتکب جرم مستوجب تعزير«12 تا 15 سال تمام شمسي» باشد، علاوه بر بنده هاي الف تا پ مذکور، مي توان تصميمات ذيل را اعمال نمود.

الف- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.

ب- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج.

وکيل-جرايم-کيفری-اطفال-و-نوجوانان

4-چنانچه سن مرتکب جرم مستوجب تعزير «توسط نوجوان 15 تا 18 سال تمام شمسي باشد» طبق ماده 89 قانون مجازات اسلامی، پنچ مورد مجازات مي توان اعمال کرد.

1-نگهداری در کانون اصلاح و تربيت.

2-جزاي نقدی.

3-انجام خدمات عمومی رايگان.( ساعت کار خدمات عمومي نبايد بيش از 4 ساعت در روز باشد.)

4-اقامت در منزل در ساعات معين.

5- نگهداری در کانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته.( کانون آخر هفته ای)

تا اينجا مقاله به جرايم اطفال و نوجوانانی که منجر به تعزير شده بود اجمالا پرداختيم. همانطور که گفته شده، جرايم به تعزير، حد، قصاص و ديه تقسيم مي شود. اينک به جرايم اطفال و نوجوانان که مستوجب حد و قصاص است مي پردازيم.

ب) جرايم مستوجب حد و قصاص

در صورتی که طفلي مرتکب«جرم مستوجب حد و قصاص» شود، در قانون مجازات اسلامی با توجه به « وضعيت بلوغ » وي در زمان ارتکاب جرم، براي وي اقداماتی پيش بيني شده است.

در اينجا به طور کلي ما دو گروه داريم:

الف) ارتکاب جرايم مستوجب حد و قصاص توسط نابالغين .( تبصره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامي)

ب) ارتکاب جرايم مستوجب حد و قصاص توسط بالغين کمتر از 18 سال.( ماده 91 قانون مجازات اسلامي)

الف) ارتکاب جرايم مستوجب حد و قصاص توسط نابالغين

1) نابالغين دوازده تا پانزده سال قمری باشد به يکي از تصميمات ذيل محکوم مي شوند.

الف) اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.

ب) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج است.

2) تمامی غير نابالغينی که شامل مورد اول نمي شود.( يعني دختران زير 9 سال تمام قمری و پسران زير 12 سال تمام قمری) به تصميمات ذيل محکوم مي شوند.

الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند.

پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

ب) ارتکاب جرايم مستوجب حد و قصاص توسط بالغين کمتر از 18 سال( مد نظر دختران 9 سال تمام قمری تا 18 سال و پسران 15 سال تمام قمري تا 18 سال  مي باشد)

اصل بر جاری شدن حد براي افراد بالغ زير 18 سال هستش مگر اين که يکي از سه مورد طبق قانون احراز شود.

طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، 1-ماهیت جرم انجام شده و یا 2-حرمت آن را درک نکنند و یا 3-در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. منظور از مجازات پيش بينی شده در اين فصل مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی مي باشد.

ج) جرايم مستوجب ديه 

بديهی است که زوال مسوليت کيفری، موجب زوال مسوليت مدنی نخواهد شد، حتی اگر مرتکب، طفل باشد. به همين جهت در ماده 92 قانون مجازات اسلامی آمده است:« در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه وخسارت حکم می کند.»

بهترين وکيل در جرايم کيفری اطفال و نوجوانان در شهر کرج؟

سامانه وکیل نوین سامانه آموزش مسایل حقوقی و معرفی وکیل متخصص به هموطنان عزیز در شهر کرج می باشد. بدین نحوه که متقاضیان ابتدا با تکمیل فرم درخواست وکیل متناسب با موضوع انتخابی، اطلاعات وکیل به محض تکمیل فرم برای ایشان ارسال میگردد. پس از ارسال اطلاعات، وکیل به تلفن همراه شما تماس و 5 دقیقه مشاوره تلفنی صورت می پذیرد. در صورتیکه با وکیل ارتباط گرفته و از مشاوره تلفنی رضایت داشتید و یا نیاز به بررسی دقیق تر مدارک شما می باشد، از وکیل مربوط نوبت گرفته و به دفتر ایشان مراجعه می نمایید.

برای تکميل فرم به اينجا کليک فرماييد«https://vakilnovin.com»

 

 

 

 

وکیل ملکی در کرج + مشاوره تلفنی

با عرض سلام خدمت همه کاربران شهر کرج که سامانه وکیل نوین را برای پیشبرد اهداف و دریافت اطلاعات خود انتخاب میکنند جواهری هستم از کارشناسان حقوقی موسسه راه امید. در کنار شما هستیم تا در مورد پرونده های ملکی شهر کرج بحث و چالش هایی را که در پرونده  حقوقی املاک  و مستغلات به وجود می آید را چکش بزنیم. پس در همراه ما باشید تا علاوه بر آگاهی مختصر در پرونده های ملکی. بهترین وکیل ملکی در کرج را در صورت نیاز به شما معرفی نماییم.

چرا باید در پرونده های ملکی خود از وکیل ملکی استفاده نماییم؟

وکیل ملکی کسی است که با توجه به تجارب و سوابق اخذ پرونده های ملکی  به صورت تخصصی در مورد پرونده های زمین . خانه . مغازه . آپارتمان . حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و… می پردازد. و با عنایت به اینکه هزینه املاک به شدت بالاست از دست دادن ملک بسیار مشقت آور است. به طوری که اگر کار را به شخص متخصص یعنی همان وکیل ملک واگذار نشود. ممکن است به قیمت از دست رفتن ملک تمام شود. پس این نکته رو توجه داشته باشید. یکی از خصوصیات مهم وکیل ملکی اشراف کامل داشتن او از قوانین و آرا وحدت رویه است. شما میتوانید با ارائه اصل مدارک ملک خود برای پیگیری کارتان توسط وکیل ملک در کرج نتیجه خوب و مطمئن را از او بخواهید.و سامانه وکیل نوین این افتخار را دارد که بهترین وکیل را به شما معرفی کند.

نمونه از دعاوی ملکی در شهر کرج:

 

*وکیل ملکی در کرج در پرونده های تصرف عدوانی چه میگوید:

تصرف عدوانی تصرفی نامشروع بر اموال غیر منقول(مثل ملک) است. که شخص به صورت عدوانی و بدون اجازه صاحب منفعت آن را تصرف میکند. این تصرف ،تصرف عدوانی است. و مالک منفعت میتواتد برای رفع این تصرف عدوانی  میتواند به دادگاه مراجعه کند. و برای طرح ادعا خود بایستی سابقه تصرف قبلی خود  تصرف کردن بعدی شخص مورد نظر و عدوانی بودن تصرف شخص مورد نظر ثابت شود. در این دعوا بحث بر سر مالکیت عین نیست و دعوا بر سر تصرف است. و از این بابت این دعوا با دعوا خلع ید ملک تفاوت دارد و به محض صدور حکم غیر قطعی از دادگاه بدوی به اجرا در می آید.
شم با به کارگیری ار تجربیات بهترین وکیل ملکی در کرج به آنچه که میخواهید دست پیدا کنید.

*وکیل ملکی در کرج در مورد پرونده های الزام به تنظیم سند رسمی چه میگوید :

زمانی که ملکی با مقدار معین با قولنامه عادی فروخته میشود و خریدار متعهد میشود که مابقی وجه قرارداد را در زمان تنظیم سند انتقال دهد اما فروشنده ملک از تنظیم سند در زمان معین به هر بهانه ای خودداری کند در اینجا خریدار با وکیل ملکی در کرج میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند را مطرح نماید. ,و برای اینکه بتوانید این درخواست برای شما نتیجه دهد باید اولا برگه قراردادی شما که به صورت عادی نوشته شده موجود باشد در ثانی فروشنده مالک قانونی ملک باشد ثالثا حضور طرفین در مدتی که باید فروشنده در دفتر خانه حاضر میشد منقضی شده باشد رابعا مانع قانونی برای نقل و انتقال نباشد یعنی ملک یعنی رهنی و در وثیقه کسی نباشد  وکیل ملکی در کرج قبل از طرح دعوا این نکات را در نظر دارد.

*وکیل ملکی در کرج در مورد خلع ید چه نظری دارد:

گاه فرد با مستاجری قرار داد میبندد که بعد از انقضا مدت اجاره و در صورت نیاز مالک به ملک خود مستاجر از تخلیه ملک خودداری نموده که از زمان ادامه تصرف خود به صورت غیر قانونی و عدوانی تصرف دارد. یا شخصی که ملک یا زمینی را با زور عدوان برای کشاورزی غصب کرده.و وسایل کشاورزی خود را خارج نمیکند که در این دعاوی مالک به همراه اصل سند مالکیت خود و اثبات عدوانی بودن تصرف شخص نامبرده دعوای تخلیه ید مطرح کند که این دعوا خارج از نوبت رسیدگی میشود.
وکیل-ملکی-در-کرج

*وکیل ملکی در کرج در مورد اثبات و ابطال مالکیت چه نظری دارد:

ممکن است شخص قراردادی تنظیم کند. و از کسی ملکی را میخرد اما بعد از انعقاد کتبی قرار داد شخص فروشنده قدرت بر تحویل ملک نداشته که این خصوصیت را قبل از اجرا قرار داد داشته یا شخصی که به چندین نفر ملکی را فروخته حال به برخی با سند عادی و به برخی دیگر به سند رسمی که در این صورت معامله اول معامله صحیح تلقی میشود. و سایر معاملات قابل ابطال خواهد بود در این دعاوی حقوقی که به این شکلی  رقم میخورد هیچ اثر حقوقی شکل نگرفته و معامله قابلیت ابطال دارد و شخصی که حقوقش در معرض خطر برای مالکیتی که مورد خدشه قرار گرفته میتواند دادخواست اثبات مالکیت بدهد در این باره با وکیل ملکی در کرج مشورت داشته باشید.

*وکیل ملکی در کرج در مورد پرونده های افراز مالکیت چه برداشتی دارد؟

در ملک شراکتی در هر زمان یکی از شرکا بخواهد.به شراکت خودش خاتمه دهد. در صورت عدم رضایت مابقی شرکا میتواند. با تقاضا افراز مالکیت خود در دادگاه محل وقوع ملک اعلام دادخواهی نماید.و دادگاه با توجه به شرایط دستور فروش مال شریکی را صادر میکند.این نکته رو وجه داشته باشید که ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه پیدا کرده باشد.درخواست افرار آن را باید به اداره ثبت اسناد و املاک تقدیم کرد.و اجراییه آن باید از این مرجع تقاضا نمود اما ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته درخواست افراز باید در دادگاه محل وقوع ملک باشد.

*وکیل ملکی  در کرج در مورد فسخ قرارداد ملک چه دیدگاهی دارد؟

فسخ قرارداد یکی از دعاوی است که بسیار مبتلا به است.و نمونه پرونده های زیادی در دادگاه در این باره وجود دارد فسخ یکی از موارد انحلال قرار داد است.که به اراده خواهان انجام میشود به شرطی با توجه به شرایط فسخ قانون مدنی اختیار یا خیار آن به وجود آید. فرض کنید شخصی زمینی به مساحت 1000 متر مربع خریداری میکند.بعد از عقد قرار داد متوجه شده که 500 متر آن متعلق به شخص دیگر است که فروشنده قانونا مجاز به فروش آن نبوده که در این صورت خواهان میتواند معامله را یا به کل فسخ کند یا با همان شرایط قبول کرده و نسبت به 500 متر ثمن قرارداد را پس بگیرد. یا فرض کنید که شخصی آپارتمانی را خریداری کرده اما سیستم لوله کشی فاضلاب به شدت  خراب است که مستلزم هزینه گزاف است.و خریدار متوجه آن نشده که در این صورت شخص میتواند از اختیار فسخ خود استفاده کند. اختیارات فسخ معامله تابع ماده  396 قانون مدنی است. این نکته رو اضافه نمایم که اختیار فسخ معامله فوری است و کسی که در قرار داد زیر عنوان اسقاط کافه خیارات را امضا نماید حق فسخ دیگر نخواهد داشت.
در صورت نیاز به وکیل تنها کافی است فرم مربوط به درخواست وکیل را پر نمایید تا سامانه وکیل نوین در اسرع وقت بهترین و مطمئن ترین وکیل را برای پیگیری پرونده ملکیتان در شهر کرج به شما معرفی نماید.

وکیل خانواده در بوشهر + مشاوره تلفنی

با عرض سلام خدمت کاربران عزیز بوشهری که سایت وکیل نوین را برای دریافت اطلاعات حقوقی خود دنبال میکنند بنده جواهری هستم از کارشناسان موسسه ، در خدمتتون هستم تا در مورد بعضی از دعاوی  حقوق خانواده که به دادگاه های خانواده راه پیدا میکنند اشاره و بحثی داشته باشیم پس در کنار ما باشید تا اگر درگیر مسائل حقوق خانواده شدیه اید سایت تخصصی وکیل نوین بهترین و مجرب ترین وکیل خانواده در بوشهر و مشاور و کارشناس حقوقی را برای حل مشکل شما انتخاب نماید.

مطابق ماده 4 قانون حمایت از خانواده مسائل زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است :

1- نامزدی و خسارت بر هم خوردن نامزدی
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود ‌ الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی ‌ سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت

وکیل طلاق در بوشهر :

وکیل طلاق که در شهر بوشهر فعالیت دارد با علم و تجربه و تخصص عالی در مسائل مرتبط دعواهای  دادگاه خانواده قادر است تا شما را چند قدم به پیروزی در پرونده های طلاق نزدیک کند ،مشورت کردن با وکیل طلاق در شهر بوشهر  قبل از  هرگونه اقدام به مراجع حقوقی خانواده ضروری و لازم است.

انواع طلاق:

پرونده های طلاق در دادگاه خانواده به سه مدل مختلف(طلاق از طرف مرد ، طلاق از طرف زن ، طلاق توافقی) تقسیم و رسیدگی میشود:

در طلاق توافقی زوجین مشترکا و با همدیگر چه خود حاضر باشند یا به وکالت که مرد به همسر خود میدهد خواهان طلاق هستند، شکل رسیدگی به این صورت است که پس از توافق کردن زن و مرد در خصوص موضوعات مالی و غیر مالی همدیگر  مثل (مهریه ، نفقه ، حضانت و…)دادخواست دعوای طلاق توافقی خود را  در دفاتر خدمات قضایی ثبت و متعاقبا روانی  به مراکز مشاوره خانواده ارجاع داده میشوند و بعد از تشکیل جلسه دادگاه و محرز و مبرهن شدن توافقات حاصله دادگاه رای به صدور گواهی عدم سازش مینماید.

و بعد از مراحل دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش اجرای صیغه طلاق در دفتر خانه با ابلاغیه قبلی برای حضور زن و مرد انجام میشود.

در طلاق از طرف مرد که ساده ترین نوع طلاق هم هست مرد میتواند با رجوع به دادگاه خانواده و درخواست طلاق، زن خود را پس از پرداخت حقوق مالی او طلاق دهد و گواهی عدم امکان سازش بگیرد اگر زن متقابلا دادخواست مهریه دهد ، اگر مرد مالی داشته باشد که معادل مهریه باشد به درخواست زن توقیف میشود و اگر مرد مالی نداشته باشد با توجه به عندالستطاعه بودن مهریه دادگاه مهریه را قسط بندی میکند.

اما در طلاق به درخواست زن شرایط پیچیده تری حاکم است و با توجه به اینکه زن حق طلاق در اختیار ندارد و برای جلب نظر دادگاه به طلاق باید بتواند عسر و حرج خود را ثابت نماید عسر حرج شرایطی است که زندگی برای زن غیر قابل تحمل میشود و باید با به کارگیری یک وکیل خانواده در بوشهر که تخصص و تجربه کافی در اختیار دارد کار را پیش ببرد تا به نتیجه دست پیدا نماید.

وکیل-خانواده-در-بوشهر

*شرایط مرد که زن را در عسر و حرج قرار میدهد این موارد است:

1- اعتیاد مرد به مواد مخدر و دارو های روانگردان.

2- سو معاشرت و اذیت و آزار زن به صورت غیر عرفی و نامعقول.

3- ترک زندگی زناشویی از جانب مرد و نپرداختن خرجی زن به مدت شش ماه.

4- ازدواج مجدد مرد بدون رضای همسر اول

5- عقیم و نابارور بودن مرد.

6- جنون مرد.

7- محکومیت قطعی حبس بالای 5 سال.

وکیل نفقه در بوشهر:

نفقه شامل کل احتیاجات متعارف و معقول و متناسب با شرایط زوجه از قبیل خانه، خورد و خوراک ،  وسایل زندگی مشترک در خانه و هزینه های درمانی و دارویی که شوهر ملزم به برآورده کردن آنها است.

مرد متعهد است که این هزینه ها را از زمانی که زن را به خانه میبرد متقبل شود و اگر سرباززند زن میتوان دادخوواست مطالبه آن را طبق مدرک نکاحیه از دادگاه بخواهد و دادگاه اصل را بر این میگذارد که نفقه در حق زن پرداخت نشده مگر اینکه مرد این دو حالت را اثبات کند و میتواند خود را مبرا کند:

مرد ثابت کند که در نفقه مورد مطالبه زمان معین آن را تادیه کرده و فاکتور تمام خرید های خانه را در زمان نفقه مورد مطالبه تسلیم دادگاه نماید.

1- مرد ثابت کند که زن تکلیف وظایف زناشویی خود را کلا یا جزئا بر آورده نکرده که در این صورت دادگاه زن را ناشزه میداند و مطابق ماده 1108 قانون مدنی زن ناشزه مستحق نفقه نمی باشد.

2-این نکته رو اضافه کنم ترک انفاق به موجب قانون مجازات اسلامی عمل مجرمانه است که مجازات حبس را برای مرد خاطی به دنبال دارد. با مشاوره با وکیل خوب خانواده در بوشهر خیلیاز مسائل حقوق خانواده را بهتر و اصولی تر پیش می برید.

وکیل مهریه در بوشهر:

مهریه مالی است که زوج در زمانی که عقد نکاح منعقد میشود متعهد میگردد که در وجه زن خود تقبل نماید مهریه باید دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد به عنوان مثال بال مگس و پشه را نمیتئان مهریه قرار داد یا مهریه یک دست و یک پا بر خلاف عرف رایج باطل است، زیرا مشروع و عقلایی نیست  بنابراین مهریه می تواند هر چیز مالی مثل اسکناس، سکه و طلا، ماشین و خانه و حتی انجام کاری معین بر گردن زوج باشد، به شرطی کاملا مشخص و معین باشد و گنگ نباشد و الا مهریه باطل میشود و زن مستحق مهر المثل است. اما خدشه ای به عقد نکاح وارد نمیکند.

اقسام مهریه که مرد متعهد میشود :

مهرالمسمی: مهریه است که در زمان عقد تعیین میشود.و زن مالک آن میشود.و یا پرداخت آن در ذمه و دین مرد قرار میگیرد.و زن میتواند طبق قانون مدنی تا زمانی که به طور کامل آن را نگرفته باشد.از انجام وظایف شرعی و قانونی (مثل تمکین) امتناع کند این حق را به اصطلاح حق حبس زوجه میگویند.

مهرالمثل:

اگر در زمان عقد مهریه معین نشده باشد.نمیشود زن را بدون حق و حقوق دانست .و اگر در زندگی مشترک زن و مرد با یکیدیگر مراوده جنسی داشته باشند. (ولو یک بار چه از عقب و چه از جلو ) زن مستحق مهر المثل است.که مقدار و میزان آن را کارشناس قضایی بر حسب شانیت زن (مثل سواد و تحصیلات، بکارت ، سطح خانواده و..) معین میکند.

مهرالمتعه:

در صورتی است که در زمان عقد مهریه تعیین نشده باشد. و زن و مرد در طول زندگی مشترک خود هیچگونه مراوده جنسی نداشته باشند.که اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد باید مهریه ای بپردازد.که به آن مهرالمتعه گویند.که مرد برحسب توانایی مالی خودش باید بپردازد.

شرایط پرداخت مهریه :

1- عندالمطالبه:

اگر در زمان عقد مهریه را عند المطالبه شرط کنند  زن میتواند از دادگاه درخواست کند که مرد را در هر زمان ملزم به پرداخت کند و حتی اگه شوهر مالی نداشته باشد زن میتواند مرد را حتی به زندان اندازد و همجنین زن احتیاج به اثبات این قضیه ندارد مرد دارا هست که بتواند مهریه را بدهد یا خیر

2- عند الستطاعه:

اگر پرداخت مهریه به این صورت شرط شود مرد به هیچ عنوان حبس در صورت عجز از پرداخت برای مرد رقم نمیخورد و زن باید منتظر شود که مرد مالدار شود و یا قسطی حقوق زن را بپردازد.

وکیل حضانت در بوشهر:

حضانت به معنی پرورش دادن و بزرگ کردن و نگهداری و حفاظت طفل است که مطاابق قانون مدنی ماده ۱۱۶۸ حق و تکلیف هر یک از اولاد است و هیچکدام نمیتونن حضانت بچه را مال خود کنند و یا از انجام آن سرباز زنند حضانت تا هفت سالگی با مادر است بعد از آن تا سن بلوغ با پدر است و این وسط هر پدر و مادری که صلاحیت نگهداری نداشته باشن  حضانت آن ها از طرف دیگر قابل اسقاط است که باید در دادگاه درخواست اسقاط حق حضانت مطرح بشود و دیگر اینکه قانون به شخصی که در مدت خود حضانت نداره حق ملاقات قرار میدهد که شرایط کیفیت آن با دادگاه است.

طبق قانون حمایت خانواده شخصی که مانع ملاقات فرزند بشود .حبس تعزیری مقرر شده که این کار یک نوع رفتار مجرمانه است. برای دنبال کردن این پرونده هم از خدمات وکیل خانواده در بوشهر استفاده نمایید.

وکیل اثبات نسب در بوشهر :

اثبات نسب دعوایی است که بیشتر از طرف فرزند به طرفیت پدر مطرح میشود.طبق قانون در عقد موقت الزام به ثبتی وجود ندارد ولی در زمانی که زن باردار میشود مرد موظف است که عقد را ثبت کند و برای فرزند خود شناسنامه بگیرد حال خیلی از افراد به این موضوع توجه نمیکنند و برای بچه ایکه به دنیا می آوردند که حاصل عقد موقت است بی توجه اند و ممکن سالیان سال که کودک بزرگ شده از مهر پدری بی بهره بماند در این و پدر هم از قید مسئولیت پدری خود را برهاند که در این صورت فرزند میتواند به طرفیت پدر دعوای اثبات نسب و اثبات رابطه خونی را مطرح کند و یا اگر این پدر مرحوم شود با اثبات نسب خود را در ردیف وراث قرار دهد.

بنابرین این مسئله بسیار میتواند حساس و پیچیده شود که قطعا به حضور مشاوره ای با وکیل خانواده در بوشهر نیاز است.

کاربران عزیز سامانه وکیل نوین در صورت نیاز به وکیل متخصص تنها کافی است فرم مربوط به درخواست وکیل را پر نمائید تا بهترین و مجرب ترین وکیل خانواده در شهر بوشهر به شما معرفی شود.

نویسنده :کارشناس حقوق سید امیر حسین جواهری

وکیل ملکی در بوشهر + مشاوره تلفنی

با سلام و خوشامد گویی به شما عزیزان بوشهری.که سایت وکیل نوین را برای کسب اطلاعات انتخاب فرمودید.بنده جواهری هستم. از کارشناسان سامانه وکیل نوین در این مقاله سعی داریم تا شما را نسبت به نوع دعاوی ملکی آگاه نماییم.و در صورت لزوم شما به فردی متخصص(وکیل) برای پرونده ملکیتان. بهترین و مطمئن ترین وکیل ملکی در بوشهر.را در کوتاه ترین زمان به شما معرفی کنیم.پس در کنار ما باشید.

هدف از انتخاب وکیل ملکی چیست؟

مهم ترین دعاوی حقوقی و پرکاربرد ترین دعوا درون محاکم حقوقی دعوای ملکی است.که به دلیل تنظیم نادرست قرارداد ها.و زیر بار تعهد نرفتن .و هنجار شکنی یکی از طرفین قرارداد که متعهد به رعایت مفاد قرار داد تنظیمی نشده اند. ممکن است این اختلافات راه به دادگاه پیدا کند . و با توجه به رشد روز افزون و لحظه ای ارزش ملک در کشور ما .از دست دادن ملک مساوی با شکست و سرخوردگی عمیق در زندگی است.از این  رو برای طرفی که رعایت توافق و قانون را کرده.و حال میخواهد به حق قانونی خویش برسد.و با یک اطمینان خاطر .پرونده ملکی خود را در محاکم پیش ببرد. نیاز به اتکا به شخصی با تجربه را دارد.که قلق و تشریفات دادرسی را  به خوبی با تجربه بالا میشناسد.و اشراف دقیقی به آخرین قوانین ملکی دارد. وکیل ملکی ما در بوشهر واجد چنین وجاهتی است.

*انواع دعاوی ملکی:

– دعاوی ملکی قراردادهای اجاره:

1-دعوای تخلیه ید ملک مورد اجاره: 

ممکن است در قرارداد اجاره ای که بین دو طرف اجاره دهنده (موجر) و اجاره گیرنده (مستاجر) بسته شود.که در آن مبلغ و مدت و هدف اجاره تعیین شود.بعد از انقضا و پایان مدت اجاره مستاجر.حاضر به تخلیه ملک نباشد. به طوری که برای مالک ضرر و زیانی فراهم کند.در اینجا وکیل ملکی در بوشهر با طرح دادخواست به محاکم عمومی میتواند تخلیه ید او را به اجرا گذارد.

2-دعوای مطالبه اجور معوقه و اجرت المثل ملک:

در زمینه اجاره ممکن است. مستاجر در سر هر ماه قرارداد مورد توافق که باید اجاره بها بپردازد.(  که این بنا به توافق طرفین دارد که به چه صورت پرداختی صورت بگیرد.ولی عرف معمولا اجاره بها را ماهانه توافق میکنند) هنجار شکنی کرده و آن را به صورت نامرتب و ناهمگون میپردازد یا اصلا نمیپردازد.

در این صورت:دعوای مطالبه اجاره بها اگر اجاره نامه عادی باشد.در محاکم  دادگستری قابل پیگیری است.و اجرت المثل هم زمانی قابل دریافت است.که بعد از انقضا مدت اجاره و عدم تمدید. آن مستاجر همچنان در ملک تصرف داشته باشد.یا قرارداد اجاره باطل باشد.که در این صورت اجرت المثل معادل نرخ روز ارزش اجاره ملک محاسبه میشود. البته ممکن است مستاجر اجاره بها خود را واقعا پرداخته باشد.اما مالک نیت دیگری در سر داشته باشد. یا پرداخت مستاجر را فراموش کرده باشد.که در اینجا مستاجر هم به وکیل ملکی نیاز دارد.

3- دعوای تعدیل اجاره بها:

دعوای تعدیل اجاره بها هم از دعاوی مالک ملک است.که در قانون روابط موجر و مستاجر بهش اشاره شده است.و تعدیل اجاره بها همان به روز کردن میزان اجاره بها است در قرارداد های اجاره ای که برای مدت زمان زیادی بسته میشود.که مالک با توجه به نرخ تورم میتواند این درخواست را داشته باشد.البته این درخواست طبق قانون هر سه سال یک بار است.

*دعوای الزام به تنظیم سند رسمی:

خرید و فروش اموال غیر منقول بایستی.در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت شود. و این یک قانون است.حال اگر بعد از هر معامله ای فروشنده ملک.به هر دلیل و علتی حاضر به ثبت و تنظیم سند متعهد نشود.خریدار میتواند علیه مالک سند با کمک وکیل ملکی در بوشهر. دعوای الزام به ثبت سند را در محکمه حقوقی مطرح نماید.

*دعوای رفع تصرف غیر قانونی:

دعوای رفع تصرف غیر قانونی در زمانی است.که شخصی بدون اذن و اجازه متصرف قانونی ملک تصرفی میکند.که تصرف متصرف قانونی را کنار میزند.که در اینجا متصرف باید سابقه تصرف متصرف قانونی ، لحوق تصرف متصرف غیر قانونی ، عدوانی بودن تصرف شخص مورد نظر برای دادگاه مشخص شود.که حکم به نفع مدعی دهد. در این دعوا مالکیت مطرح نیست.و با دعوای خلع ید تفاوت دارد.بحث فقط بر سر تصرف مشروع و قانونی است.و حکم دادگاه به رفع تصرف فورا بدون صدور حکم قطعی به اجرا در می آید.و در ثانی خارج از نوبت رسیدگی میشود.وکیل نوین بهترین وکیل ملکی رفع تصرف عدوانی در بوشهر را به شما معرفی مینماید.

*دعوای مزاحمت و ممانعت از حق:

بحث این دعوا هم زمانی است.که شخصی بدون اینکه خود از ملک دیگری استفاده و تصرف کند.برای مالک ملک را از تصرف در ملکش ممانعت. و مزاحمت ایجاد میکند.که این دعوا هم در دادگاه محل وقوع ملک بایستی رسیدگی شود.و دادگاه برای اینکار کارشناس مورد اعتماد خودش را برای تحقیق و گزارش محلی ارجاع میدهد.

وکیل-ملکی-در-بوشهر

*فسخ و انفساخ قرارداد های ملک :

معامله ای که بین طرفین منعقد و تنظیم میشود.ممکن است به دلیل عیب و نقصان .غبن و ضرر یکی از طرفین . تبعیض در جزیت  مورد معامله خلاف وصف بودن مورد معامله قبل از رویت .تدلیس و فریب دادن طرف دیگر و…قابلیت فسخ پیدا کند.این نکته رو توجه داشته باشید.فسخ در معامله صحیح اتفاق میافتد. و شخص برای بر هم زدن باید دادخواست دهد. نکته دیگر در همین بحث فسخ نسبت به آینده اثر دارد. در زمان مالکیت منافع مبیع متعلق به خریدار.و منافع ثمن متعلق به فروشنده است.

اما انفساخ به معنای بر هم خوردن قرارداد.به صورت اتوماتیک وار است.و و نیاز به درخواست مدعی ندارد.و طرفی که زیر بار انفساخ نمیرود ناچار میتوان از انفساخ قرار داد در دادگاه استناد کرد.و اجراییه بر هم خوردن را گرفت یک مثالی که میشود.در مورد انفساخ قرار داد آورد گذاشتن شرط فاسخی است.که طرفین میگذارند.که در صورت انجام فعل یا عدم انجام فعل یا در صورت حصول نتیجه یا عدم حصول نتیجه خاص خود به خود و بدون اراده هیچ انسانی قرارداد منفسخ شود.

*درخواست تامین خواسته و دستور فوری:

اگر خواسته مورد ادعا در معرض تضییع و تفریط باشد و مستند دعوا سند رسمی باشد.دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. با توجه شرایط درخواست میتواند دستور توقیف مال را قبل از رسیدگی یا در حین رسیدگی صادر کند.

دستور موقت هم یک دستور فوری است.که خواهان که دعوایی را شروع میکند.برای تضمین منافع خود که ممکن است بعد از دادرسی به نفعش حکمی صادر شود. تقاضا الزام به انجام و امتناع از اقدامی را از ناحیه خوانده توسط دادگاه رسیدگی کننده درخواست میدهد برای تضمین حقوقتان با وکیل ملکی در بوشهر مشاوره داشته باشید.

*دعوای ابطال مالکیت:

دعوای ابطال مالکیت متعارض زمانی است که شخص فروشنده  ملک را به چندین فرد بفروشد.حال طبق قانون کیفری این رفتار جرم است.اما نقش وکیل ملکی در بوشهر در اثر بخشیدن ماجرا حقوقی آن به این صورت است.که ثابت کند مالکیت کسی که قرارداد اول را بسته و خریده محترم است.هر چند که فروشنده کلاهبردار .ملک را به خریدار اول با سند عادی معامله کرده.و برای خریدار دوم سند در دفتر خانه ثبت کند.قانون در این مورد مالکیت .خریدار اول را در صورتی که اعتبار سند عادی او برای دادگاه ثابت شود.محترم میشمارد و خریداران. بعدی برای وجه پرداخت کرده.خود باید اقامه دادخواست مطالبه وجه را به طرفیت فروشنده ملک و ما قبلین خود مطرح نماید.

*دعوای تقسیم مال مشترک و افراز ملک:

در مال شراکتی هر موقع یکی از شریکان بخواهد.به شراکت خودش پایان دهد. در صورت رضایت ندادن بقیه میتواند. با درخواست افراز مالکیت خود در دادگاه اعلام دادخواهی کند.و دادگاه با توجه به شرایط دستور فروش مال شریکی را صادر میکند.

*امتیازات گرفتن وکیل ملکی در بوشهر توسط وکیل نوین:

1- روند رسیدگی شما سرعت بهتری به خود میگیرد.و پرونده شما نتیجه مطمئن تری با وکیل متخصص خواهد گرفت.

2- امتناع از انجام کاری که جریان پرونده را از کار بیندازد .توسط وکیل ملکی جلوگیری میشود.و استفاده به موقع از مدارک در جای و مکان خودش از مزایای یک وکیل ملکی خوب است.

3- تجربه زیاد در پروند های ملکی و علم و دانش مناسب و طرفداری از جبهه حق از خصوصیات وکیل ملکی در بوشهر است.که به شما قوت قلب میدهد.

4- با وجود وکیل و اعتماد.و اطمینان شما به او دیگر لازم نیست.که مکان پر ازدحام و اعصاب خورد کن.و کلافه انگیز دادگاه ها را تحمل کنید.این امور را به وکیلی که صبر و استقامت . تخصص. تجربه .روحیه جنگندگی برای برقراری عدالت و دانش کافی را در اختیار دارد محول کنید.

 

در صورت نیاز به وکیل ملکی در شهر بوشهر. میتوانید فرم مربوط به درخواست وکیل را پر نمائید. تا در عرض کمتر از ۵ دقیقه موسسه حقوقی راه امید آدرس و شماره تلفن بهترین وکیل این موضوع را به شما معرفی نماید.

نویسنده :کارشناس حقوق سید امیر حسین جواهری

وکیل خانواده در کرج + مشاوره تلفنی 

پرونده های خانواده از  پرونده های پر تراکم دعاوی حقوقی است.که افراد زیادی در داخل کشور درگیر این پرونده ها هستند. معمولا محاکم اختصاصی برای رسیدگی به این پرونده ها در هر شهرستان وجود دارد. دادگاه خانواده مرجع اختصاصی به پرونده های خانواده است.که به صورت تخصصی به پرونده های طلاق ، نفقه ، مهریه ، حضانت ، اثبات نسب ، فسخ نکاح  رسیدگی میکند. در این مقاله سعی میشود که به سوالات حقوقی شما در حوزه خانواده پاسخ داده شود.و بهترین وکیل خانواده در کرج به شما معرفی گردد.

کاربران عزیز سامانه وکیل نوین در صورت نیاز به وکیل متخصص تنها کافی است فرم مربوط به درخواست وکیل را پر نمائید.تا بهترین و مجرب ترین وکیل خانواده در شهر کرج به شما معرفی شود.

مهم ترین پرونده های خانواده که در دادگاه های کرج رسیدگی میشود بدین شرح است :

1-پرونده های طلاق :

این نوع پرونده ها از پرونده های پر کاربرد دادگاه های خانواده است.که دادرس بر اساس خواسته خواهان که یا (زن هست یا مرد ) بر اساس شرایط قانونی با طلاق او موافقت میکند.و نوع سوم طلاقی هم هست.که به توافق دو طرف بستگی دارد. که اصطلاحا طلاق توافقی میگویند.

ثبت طلاق به درخواست مرد:

ساده ترین نوع طلاق، طلاق به درخواست مرد است.که به مجرد درخواست مرد دادگاه با طلاق او موافقت میکند.اما قبل از آن مرد بایستی تکلیف کلیه حقوق مالی زن را مشخص کند.و پرداخت آن را بر اساس استطاعت مالی خود متعهد گردد. به این صورت که اگر مرد مالدار باشد.و اموالی برای پرداخت داشته باشد.با درخواست متقابل زن آن اموال توقیف میشود.و به عنوان مهریه زن میتواند آنان را تامین خواسته خود کند.

بر عکس اگر مرد مالدار نباشد .دادگاه با توجه به توافقات عقد نامه.( عند الستطاعه بودن مهریه) قرار تقسیط پرداخت حق  زن را مینماید.در غیر این صورت.یعنی اگر مهریه عند المطالبه باشد. زن در صورت عجز و ناتوانی مرد.میتواند:بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مرد را بازداشت کند. شما با داشتن یک وکیل با تجربه در کرج میتوانید با خاطری آسوده تر پرونده های خود را دنبال نمائید.

*درخواست طلاق به درخواست زن :

از آنجایی که طلاق حق اختصاصی مرد (زوج ) است.طلاق دادن به درخواست زن محدودیت هایی دارد. که تابع شرایط ماده 1130 قانون مدنی است. که در اصطلاح بایستی عسر و حرج  یا غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زن ثابت شود.طلاق به درخواست زن نسبت به شرایطی که مرد زن را در آن قرار میدهد از نظر دادگاه پذیرفته میشود.تعدادی از این شرایط به شرح ذیل است :

 • مرد نفقه زن را به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه به صورت غیر متوالی و نامرتب نپردازد.
 • مرد به محکومیت حبس بالای 5 سال محکوم شود.
 • زن در خانه مورد ضرب و شتم غیر معمول مرد قرار  بگیرد.
 • مرد بدون اجازه زن خود، همسر دوم اختیار کند.
 • زوج (مرد)عقیم و نابارور باشد.
 • مرد جنون داشته باشد.
 • زوج(مرد) معتاد باشد و..

*طلاق توافقی :

طلاق توافقی اصطلاحی که قانون در مورد آن آورده طلاق خلع است.به این معنا که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی  به شوهر میدهد.که این مال میتواند معادل مهر ، کمتر یا بیشتر باشد.و شوهر خود را راضی به طلاق دادن کند. و شروع این دعوا حتما بایستی با تسلیم دادخواست به دادگاه خانواده آغاز شود.

مدارک مورد نیاز آن: فتوکپی برابر با اصل ازدواج شناسنامه زوجین و فرم توافق زوجین است که بر سر تمام مسائل مالی و غیر مالی مثل حضانت فرزند توافق کرده باشند دادگاه با این شرایط و مدارک حکم به طلاق توافق میدهد البته لازم به ذکر است که قبل از هر چیز زوجین باید جلسات مشاوره روانشناسی را پشت سر بگذارند شما میتوانید با به کارگیری بهترین وکیل خانواده در کرج به آن چیزی که میخواهید به نحو مطلوب تر دست پیدا کنید.

2- پرونده نفقه و مهریه :

نفقه: به اصطلاح قانون نفقه هزینه متعارفی است.که مرد به مجرد وقوع عقد دائم نه موقت مستند به ماده 1106 قانون مدنی مکلف میشود که در حق زن بپردازد این هزینه های متعارف شامل خوراک و پوشاک و مسکن و ایاب و ذهاب و هزینه دارویی و درمان و کلیه هزینه های متعارف یک زندگی است که رابطه مستقیمی هم با شان خانوادگی زن دارد به این معنا که زن در خانه پدر خود  در هر سطحی که زندگی میکرده مرد مکف است که آن سطح را فراهم آورد.

تمکین کردن زن با نفقه چه ارتباطی دارد؟

مطابق با ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زوجه بدون دلیل معین  از انجام وظایف و تکالیف زناشویی امتناع کند در واقع تمکین نکند. استحقاق نفقه را ندارد مثلا اگر زنی نیاز جنسی مرد را فراهم نیاورد.مستحق نفقه هم نخواهد بود.مگر اینکه زن عذر موجه داشته باشد: مثل مریضی ماهانه یا مریضی جسمی یا مسافرت یا هر دلیل قابل توجیه که در این صورت زن ناشزه محسوب نمیشود.و مستحق نفقه خواهد بود.

وکیل-خانواده-در-کرج

در عقد نامه میتوان شرط کرد که نفقه به زن پرداخت نشود ؟

در عقد موقت نفقه ای وجود ندارد.و برای ایجاد آن باید در عقد نامه موقت شرط کنند.اما در عقد دائم اصل بر پرداخت نفقه از طرف زوج است.مگر شرط خلاف آن را بنمایند. در این مسائل با وکیل خانواده در کرج مشاوره حاصل فرمایید.

* مهریه :

بهتره بدونیم مهریه مقدار معینی مال است.که باز هم مرد در زمان عقد نامه مکلف میشود که در حق زن پرداخت نماید.که میزان و مقدار آن در عقد نامه نکاح توسط زن و مرد تعیین میشود.که در عرف حال حاضر میزان و مقدار مهریه با سکه های رسمی بانک مرکزی است.

*انواع مهریه :

-مهرالمسمی: مهریه است که در زمان عقد تعیین میشود.و زن مالک آن میشود.و یا پرداخت آن در ذمه و دین مرد قرار میگیرد.و زن میتواند طبق قانون مدنی تا زمانی که به طور کامل آن را نگرفته باشد.از انجام وظایف شرعی و قانونی (مثل تمکین) امتناع کند این حق را به اصطلاح حق حبس زوجه میگویند.

-مهرالمثل:

اگر در زمان عقد مهریه معین نشده باشد.نمیشود زن را بدون حق و حقوق دانست .و اگر در زندگی مشترک زن و مرد با یکیدیگر مراوده جنسی داشته باشند. (ولو یک بار چه از عقب و چه از جلو ) زن مستحق مهر المثل است.که مقدار و میزان آن را کارشناس قضایی بر حسب شانیت زن (مثل سواد و تحصیلات، بکارت ، سطح خانواده و..) معین میکند.

 و در انتها مهر المتعه :

مورد آخر مهریه در صورتی است که در زمان عقد مهریه تعیین نشده باشد. و زن و مرد در طول زندگی مشترک خود هیچگونه مراوده جنسی نداشته باشند.که اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد باید مهریه ای بپردازد.که به آن مهرالمتعه گویند.که مرد برحسب توانایی مالی خودش باید بپردازد.

* پرونده های حضانت:

حضانت به معنی محافظت کردن، پرورش دادن، نگهداری و تربیت و آموزش کودکان میباشد. مستند به قانون مدنی، حضانت کودکان هم حق و هم تکلیف مادر و پدر است.در نتیجه نمی‌شود این حق  تربیت و نگداری کودک را بدون علت غیر قابل توجیه از پدر و مادر محروم کرد. از سمت دیگه همین پدر و مادر قانونا حق ندارند از نگهداری و تربیت فرزند خود خودداری کنند . به طور کلی پدر و مادر متعهد هستند.بر حسب قانون به تربیت و اموزش کودکان خود بپردازند.

*در چه صورت هایی پدر یا مادر صلاحیت نگداری فرزند خود را ندارند و میتوان به موجب قانون این حق را از آنان سلب نمود و مطلق به طرف دیگر داد؟

1- پدر یا مادر معتاد باشند.

2- مادر یا پدر سوء رفتار با فرزند خود داشته باشند.مثل جنون

3- پدر یا مادر اشتهار به فسق و فجور داشته باشند.

4- مادر بعد از جدایی همسر دیگر اختیار کند. که پدر میتواند حضانت در زمان او را ساقط و سلب نماید.

*مدت زمان حضانت پدر و مادر به چه صورت است ؟

مادر تا هفت سالگی و پدر از هفت سالگی تا زمان بلوغ.

*استرداد جهیزیه و اثاث البیت:

در قانون مدنی اشاره ای به مسئله جهیزیه نشده است.اما به دلیل رسم و عرف در ایران برای اینکه پایه زندگی مشترک استوار شود.اقلام وسایل درون خانه را ، خانواده ها برای خانه عروس و داماد تهیه میکنند.که جهاز نام دارد .البته طبق قانون مردی که مکلف به پرداخت نفقه است.او باید وسایل خانه را هم فراهم کند. اما عرف برای اینکه تازه داماد را زیر فشار هزینه ها قرار ندهد.اقلامی راهم بر دوش خانواده دختر قرار داده است که این مسئله دعاوی را هم با خود به دادگاه های خانواده برده است.

تکلیف استرداد جهازیه زن به چه صورت است؟

زن که جهازی را به خانه شوهر میبرد.این به معنای مشترک قرار گرفتن آن وسایل نیست. و مرد فقط طبق اجازه ضمنی زن حق استفاده از آن را دارد.و با در نظر گرفتن این حق که زن هر زمان بخواهد حتی قبل از طلاق میتواند وسایل خود را مسترد کند. و اگر مرد مانع از این کار شود زن میتواند استرداد اثاث البیت خودرا از محکمه درخواست کند. و با در نظر گرفتن این که زن تکلیفی برای آوردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد.و هر زمان که بخواهد می تواند جهیزیه را مسترد نماید.

همین حق برای مرد هم میتوان قائل شد.و مرد مالک عین وسایلی است که به خانه مشترک برده است.و زن حق انتفاع از آن را دارد.اما با این تفاوت که مرد تا زمانی که طلاق نداده نمیتواند وسایل را خارج کند. چرا که مسولیت نفقه و هزینه های متعارف در زمان زوجیت بر عهده مرد است.اما بعد از طلاق میتواند عین وسایلی که به زندگی مشترک برده را استرداد کند.و اگر زن وسایل را قبض کرده و پس ندهد.مرد میتواند دعوای حقوقی خانواده خود را به دادگاه خانواده ارجاع دهد.

کاربران عزیز سامانه وکیل نوین در صورت نیاز به وکیل متخصص تنها کافی است فرم مربوط به درخواست وکیل را پر نمائید تا بهترین و مجرب ترین وکیل خانواده در شهر کرج به شما معرفی شود.

نویسنده :کارشناس حقوق سید امیرحسین جواهری

              وکیل مطالبه چک و سفته در همدان

با سلام بر دوستان محترم ساکن در شهر همدان که دنبال کننده سایت وکیل نوین هستید. در خدمتتون هستیم تا در مورد اخرین قوانین و مقررات مربوط به  چک و سفته بحثی داشته باشیم پس ما رو دنبال کنید.تا به سوالاتی که  همه شما در مورد شروع به پرونده مربوط به این دعوا حقوقی دارید. و مبتلا به خودتان است حتی الامکان پاسخ دهیم و در نهایت سامانه در معرفی بهترین وکیل مطالبه چک و سفته در همدان شما را هدایت نماید.

چک و سفته به چه منظوری صادر میشود ؟

چک و سفته دارای یک اعتبار ضمانتی برای شخصی است. که به نفع او این اسناد صادر میشود. فرض کنید کسی از دیگری پولی قرض میگیرد برای اینکه حقوق شخص قرض دهنده برای برگشت پولش تضمین شود.قرض گیرنده سفته یا چکی را در وجه او صادر میکند که تاریخ پرداخت و تکلیف پرداخت آن از طرف قرض گیرنده مشخص شود.

فرض کنید تاجری که جنسی را میخواهد برای فروش خریداری کند.اما پول نقد در حال حاضر به اندازه کافی ندارد. و قراری به این گونه با فروشنده خود میگذارد که چند ماه بهش زمان بدهد تا بتواند اجناس را بفروشد.و پول جنس های خریداری کرده رابه فروش برساند.و در اینجا چکی از حساب خود به فروشنده خود میدهد . تا در سر رسید معین آن را مطالبه کند. و به صورت کلی این اسناد پشتوانه ای است که ثابت نماید که شخصی که آن را صادر میکند.مدیون شخص دارنده آن است و این  اسناد برای شخصی که حقوقش ممکن است دستخوش خطر قرار بگیرد یه جور تضمین است.

چک:

طبق تعریفی که قانون از چک ارائه میدهد. سندی است که صادر کننده آن دستور میدهد وجوهی که در اختیار محال علیه یا همان بانک دارد به شخص معین پرداخت نماید.و وسیله ای برای پرداخت پول است شرایطی که یک چک برای صحت باید داشته باشد.و شما بایستی به آن توجه نمایید این است که چک حتما باید به امضا شخص صادر کننده رسیده باشد.مبلغ آن به حروف و عدد قید شود ،تاریخ صدور و تاریخ سررسید آن مشخص باشد.

چک وسیله ای برای اتنقال است حالا این انتقال در چک های قدیم و جدید به چه صورت است ؟

انتقال چک های قدیم به دو روش صورت میگیرد.یا از طریق قبض و اقباض(یا همان دست به دست شدن) یا از طریق ظهرنویسی یا امضا کردن در پشت سند تجاری است.درصورتی که سند تجاری در وجه شخص معین باشد انتقال آن از طریق ظهر نویسی به عمل می آید.

به این صورت :که شخص دارنده که سند تجاری در وجه او قید شده باید در پشت سند تجاری را امضا کند.و با این روش سند تجاری به دیگری انتقال داده میشود.ولی اگر در سند تجاری عبارت در وجه حامل قید شود سند تجاری میتواند از طریق دست به دست شدن انتقال پیدا کند و دارنده یا طلبکار شخصی است.که سند چک را دراختیار داشته باشد. اما در چک های جدید برای جلوگیری از سو استفاده از چک مثل سرقت و جعل و…. انتقال چک از طریق ثبت کد ملی و هویت شخص مورد نظر در سامانه صیاد به دست خود صادر کننده صورت میگیرد.

وکیل-چک-و-سفته-در-همدان

دعوای چک از طریق دادگاه :

دعوای چک از طریق دادگاه در زمانی است که دارنده بخواهد از تمامی مسولین سند تجاری خود طلب خود را وصول کند.و به اصطلاح از مسولیت تضامنی استفاده نماید و باید درخواست مطالبه وجک چک را با مشورت از وکیل مطالبه چک و سفته در همدان در دفاتر پیشخوان قضایی تقدیم  دادگاه نماید. ودعوای خود را با گرفتن تامین مالی به اندازه طلب شروع نماید و منتظر ابلاغ و تشکیل جلسه دادرسی خود بماند.

مطالبه چک از طریق اجراییه ثبت :

اولین اقدام وصول چک از طریق اجراییه ثبت باید دعوا علیه صادرکننده انتساب شود .و دعوا علیه ضامن و ظهر نویس سند به هیچ عنوان در اجراییه ثبت مسموع نیست و باید در دادگاه اقامه شود و فردی که دارنده است.باید با بردن اصل چک به اجرای ثبت محل حساب صادر کننده تقاضا صدور اجراییه کند.

امتیاز رسیدگی در این مرجع نسبت به رسیدگی دعوا مطالبه چک در دادگاه از سرعت بالا برخوردار بودن.جریان روند رسیدگی استکه زودتر نتیجه بخش خواهد بود.و بدون تشریفات رسیدگی و نوبت دهی زمانبر دادگاه ها به عمل می آید و دایره ثبت میتواند نسبت به توقیف اموال صادر کننده اقدام نماید. ولی طرح خیلی از دعاوی اضافی مثل خسارت تاخیر تادیه وجه و طرح دعوا علیه ضامن،ظهرنویس را نمیشه در این نهاد مطرح کردو حتما حتما با وکیل مطالبه چک و سفته در همدان مشاوره داشته باشید..

تفاوت ها و اشتراکات چک و سفته :

تفاوت ها:

1- چک دستور پرداخت وجه از بانک است که شخص صادر کننده دستور میدهد به بانک که آن را پرداخت کند و بانک مستقیما پول را به دارنده پرداخت میکند.اما سفته صرفا برگه ضمانت است که شخص مدیون پرداخت سند است مسلما وصول چک بسیار ساده تر است تا وصول سفته

2-در چک بعد از اینکه سر رسید فرا رسید و مبلغ کافی نبود دارنده میتواند آن مبلغ را برداشت کردهو نسبت به مابقی آن از بانک گواهی عدم پرداخت بگیرد.و دادخواست خود را برای اعتراض تقدیم دادگاه یا اجرای ثبت نماید. اما در سفته اگر در زمان سررسید وجه وصول نشد.اعتراض تحت عنوان واخواست که از طریق ورقه های چاپی دادگاه باید در مدت ده روز پس از سررسید به صادر کننده ابلاغ بشود.

3-دارنده چک به شرط رعایت کردن مدت شش ماه پس از گواهی عدم پرداخت میتواند تنها از صادر کننده شکایت کند. و دعوای کیفری را شروع کند اما در سفته دعوای علیه صادر کننده فقط از طریق مراجع حقوقی اقامه میشود.

4- در چک مهر تنها سند را اعتبار نمیدهد و باید حتما امضا وجود داشته باشد اما در سفته مهر تنها دارای اعتبار است.

اشتراکات:

ظهرنویسی  و قابل انتقال بودن این اسناد که ممکن است به چندین دست تنها با یک امضا در پشت سند بچرخد.و اینکه هر دو جز اسناد تجاری لازم اجرا محسوب میشوند.و اینکه هر دو سند تضمین حقوق دارندگان آن هستند و آثار مسولیت تضامنی ظهر نویسان هردو به یک صورت است که این از مهمترین اشتراکات است.

منظور از تضامنی بودن وجه چک و سفته چیست ؟

یکی از امتیازاتی که اسناد تجاری چک و سفته  این است که شخص صادر کننده که بدهکار اصلی است .و تمامی ظهر نویسان و ضامنان که سند تجاری را امضا کردند به صورت فردی و جمعی در برابر دارنده چک نسبت به تمامی مبلغ سند تجاری مسئول هستند.و هر کس از ظهر نویس ها که وجه سند را به دارنده پرداخت کند میتواند نسبت به ظهرنویس های قبل از خود و صادرکننده نسبت به کل وجه سند تجاری مراجعه کنند.

 

در صورت نیاز به وکیل تنها کافی است فرم مربوط به درخواست وکیل را پر نمائید تا سامانه وکیل نوین بهترین وکیل مطالبه چک و سفته در همدان را به شما معرفی نماید

وکیل خانواده در مشهد + مشاوره تلفنی

با عرض سلام و خدا قوت خدمت همه کاربران سامانه وکیل نوین در خدمتتون هستم.تا در مورد موضوعات حقوقی خانواده یک خلاصه بحثی داشته باشیم.و این نکته رو توجه داشته باشین که با توجه به اهمیت خانواده و دعاوی مربوط به آن و نیاز به تجربه و تخصص و رعایت مسایل فنی و اخلاقی در بسیاری از کشورهای جهان دادگاه خانواده تشکیل شده.و قانون اختصاصی جداگانه ای برای حمایت از این نهاد تدوین می شود. اگر پرونده شما عزیزان هم در مسایل زندگی مشترک به دادگاه خانواده راه پیدا کرد توصیه اکید می شود. که به خاطر اهمیت و حساس بودن اختلافات خانوادگی، حتما بهترین وکیل خانواده در مشهد را از طریق سامانه وکیل نوین انتخاب بفرمایید.

 

امتیازات به کار گیری وکیل خانواده در مشهد توسط سامانه وکیل نوین :

1-به کارگیری و انتخاب وکیل خانواده در مشهد توسط سامانه وکیل نوین به شما این امکان را می دهد که پرونده شما تحت نظارت و مسئولیت مستقیم کادر متخصص سامانه وکیل نوین قرار بگیرد.که به بهترین نحو بر روی پرونده خانوادگی شما دقت نظر به خرج دهند.

2- با توجه به اینکه در این سامانه تعداد وکلا زیاد است. اگر وکیلی به علت شرایط خاص و اضطراری (حوادث غیر مترقبه) نتوانست بر اساس شرایط فنی در جلسه از شما دفاع کند. خیلی راحت سامانه وکیل نوین با وکالت دادن به وکیل دیگر بدون هیچ گونه هزینه اضافی با قید وکالت در توکیل پرونده را به وکیل دیگر ارجاع میدهد.بدون اینکه وکالت اول ابطال شود.

3- سامانه وکیل نوین کانون معرفی وکیل است.و دیگر نیازی به این نیست که تحقیق و تفحص بفرمایید .که وکیل خوب و مطمئن چه کسی است بلکه با اعتماد به کارگزاران سامانه وکیل نوین بهترین وکیل از حیث موضوع حقوقیتان به شما معرفی میشود.

4- از دیگر امتیازاتی که میتوان در این سامانه به آن اشاره داشت. سرعت عمل بالای سامانه است که شبانه روزی چه به صورت تلفنی و چه به صورت اینترنتی (آنلاین ) پاسخگوی نیاز های حقوقی شما در جهت حل مشکلتان می باشد و با ارائه مشاوره و انتخاب وکیل مناسب شما با سرعت هر چه بیشتر و دسترسی راحت تر به شما خدمت رسانی می نماید.

 

توضیح نفقه توسط وکیل خانواده در مشهد:

نفقه به معنی هست که تمام هزینه های مصرفی مشروع و عرفی زوجه مانند خوراک و پوشاک.خانه و سرپناه. موارد دارو و درمان و دیگر مخارج مرسوم پس از ایجاد عقد ازدواج دائمی به طور همیشگی بر گردن زوج قرار می گیره. و به علاوه مرد علاوه بر زن خود باید نفقه فرزندان صغیر خود را هم متقبل بشه. ولی در نکاح موقت نفقه وجود نداره و زوج اجباری به تادیه هزینه های زوجه منقطع خود نداره مگر در صورتی که در خطبه عقد شرط دیگری قرار دهند .

وجوب نفقه برای زن دو شرط دارد :

زن بنا بر دو مورد تمکین استحقاق نفقه را داره.اگر این دو تمکین را نداشته باشه ناشزه (به معنی سرباز زدن از اطاعت شوهر و یا  سرکشی نسبت به او) است و مستخق نفقه نیست و مرد میتونه الزام او را به تمکین از دادگاه خانواده تقاضا کنه.

1- تمکین عام :

در اصطلاح قانونی به معنای پیروی از زوج در امور زناشویی هست. مانند سکونت زوجه در اقامتگاهی که زوج تعیین و مشخص کرده. کار هایی که عرفا در خانه باید زن انجام بده که امور داخل خانه را شامل میشه و حسن معاشرت با زوج که شامل رفتار خوب با شوهر و رعایت پاکی و بهداشت و آراسته کردن خود برای زوج. اینها مسایل مربوط به تمکین عام هستن.

2- تمکین خاص :

تمکین خاص هم همان مسایل مربوط به زناشویی است که زن باید مرد را از نظر جنسی ارضا کنه. توضیح بیشتر نمیدم چون خودتون در جریان هستین ولی در زمانی که زن مریض هست یا عذری داره این موجه است که تمکین خاص در بعضی اوقات نداشته باشه.

چنانچه درخصوص موضوع خانواده نیاز به وکیل متخصص در شهر مشهد دارید اینجا کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

توضیح مهریه توسط وکیل خانواده در مشهد:

مهریه یک تعهد مالی هست که مرد قبل از عقد نکاح دایم و موقت به زن خود متعهد میشه. این تعهد می تونه هر چیزی که مشروعیت مالی داشته باشه تعیین بشه.و این مال تحت دین و بدهی مرد قرار میگیره.و مرد بدهکار زن میشه.و از زمانی که عقد منعقد بشه.زن به محض عقد، مالک نصف مهر میشه و زمانی که وارد رابطه جنسی با مرد بشه مالک تمام مهر میشه. و میتونه آن را از مرد مطالبه کنه.و تا زمانی که مرد مهریه زن را نپردازه زن میتونه از ادای وظایف زناشویی امتناع کنه.که این در اصطلاح قانونی حق حبس گفته میشه. ما سه نوع مهر داریم که که وکیل خانواده در مشهد به صورت کلی به آن میپردازه:

1-مهرالمسمی: 

مهر المسی مهریه ای است که زوجین نسبت به مقدار آن در زمان عقد توافق میکنن.و هر مقداری که توافق بکنن میتونه باشه و مشروعیت داره که این مهر میتونه عند المطالبه و عند الستطاعه توافق بشه. مهریه عند المطالبه به این معناست که زن هر زمان که بخواد میتونه علیه مرد نسبت به مطالبه مهریه اقدام قانونی انجام بده اما در عند الاستطاعه زن باید توان پرداختی مرد را ببینه و مرد باید مشمول باشه و یا بتواند اقساط مهریه در صورتی که قسطی بشه را بتونه پرداخت کنه.

2-مهر المثل:

اگر در زمان عقد مهرالمسمی تعیین نشه. زن مستحق مهر المثل هست.که این نوع مهریه براساس شرایط خانوادگی زن، تحصیلات، بکارت، زیبایی و جوانی زن ارزش گذاری میشه و همه اینها به شرطی است که زن با مرد نزدیکی داشته باشه. حالا فرقی نمیکنه  از عقب باشد یا جلو.

3-مهرالمتعه:

اگر در زمان عقد مهرالمسمی تعیین نشه و در طول رابطه زوجیت مرد با زن نزدیکی نکنه، زن مستحق مهرالمتعه است که بر حسی توانایی مالی مرد مالی به زن تعلق میگیره.

 

وکیل-خانواده-در-مشهد

 

توضیح عقد موقت توسط وکیل خانواده در مشهد:

عقد موقت برخلاف عقد نکاح دایم دارای مدت زمان معینی است.که زن و مرد را به هم محرم میکنه. و آنان را متعهد به وظایف زناشویی کرده .و مدت آن با توافق زن و مرد هست و خودشون تعیین میکنن.

تفاوت عقد نکاح دایم با عقد موقت:

ازدواج موقت زن و مرد را مکلف به یک سری تعهدات میکند که.

1- مهم ترین رکنی که در عقد موقت یا صیغه باید تعیین بشه مهریه هست.که بدون آن عقد ناصحیح است اما در عقد نکاح دائم تعیین مهریه الزامی نیست.

2-دیگر اینکه در عقد موقت برخلاف عقد دایم نفقه زن الزامی نیست. و به شرط تعیین در زمان عقد، مرد را متعهد می کنه اما در عقد دایم مرد باید از عهده نفقه زن بربیاد.

3-عقد نکاح موقت برخلاف عقد دایمی نیاز به ثبت نداره.اما در دو صورت ثبت آن الزامی هست که یکی باردار شدن زن و دیگری  شرط ضمن العقد به صورت توافق.

4- در عقد موقت چیزی به اسم طلاق وجود نداره.و با منقضی شدن زمان عقد، عقد تمام میشه و اگر مرد وزن دیگر نخوان به این عقد پایبند باشن مرد بذل مدت میکنه که حکم طلاق رو داره.

و دیگر اینکه شما با همراهی وکیل خانواده در مشهد به جزیی ترین حقوقی که توسط عقد نکاح موقت برای شما ایجاد میشود توسط مراجع قانونی و قضایی خانواده دست پیدا میکنید.

چنانچه درخصوص موضوع خانواده نیاز به وکیل متخصص در شهر مشهد دارید اینجا کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

توضیح حضانت فرزند و حق ملاقات توسط وکیل خانواده در مشهد :

حضانت به معنای پرورش دادن و بزرگ کردن و نگهداری فرزند هست که طبق قانون مدنی ماده 1168 حق و تکلیف هر یک از پدر و مادر است و هیچکدام نمیتونن حضانت بچه را مال خود کنند و یا از انجام آن سرباز زنند حضانت تا هفت سالگی با مادر است بعد از آن تا سن بلوغ با پدر است و این وسط هر پدر و مادری که صلاحیت نگهداری نداشته باشن  حضانت آن ها از طرف دیگر قابل اسقاطه و دیگر اینکه قانون به شخصی که در مدت خود حضانت نداره حق ملاقات قرار داده که کمیت و کیفیت آن با دادگاهه و طبق قانون حمایت خانواده شخصی که مانع ملاقات فرزند بشه، حبس تعزیری برایش مقرر شده که این کار فعل مجرمانه است. برای پیگیری این موضوعات از وکیل خانواده در مشهد استفاده نمایید.

توضیح طلاق و فسخ نکاح توسط زوجین توسط وکیل خانواده در مشهد:

 عمل طلاق یک عمل حقوقی یک طرفه از جانب مردهست. که به معنای پایان دادن به زندگی مشترک زوجین است.که اما در بعضی از موارد مرد اجبار به طلاق دادن میشه (طلاق از طرف و به درخواست زن) و در بعضی از موارد هم توافقی زن و مرد طلاق میگیرند.که هر کدام احکام متفاوتی دارند که به صورت کلی رسیدگی مینماییم:

طلاق از طرف مرد :

 در قانون طلاق به طورکلی حق مسلم مرد است.و مرد در هر زمان میتونه به دادگاه مراجعه کرده و پس از پرداخت و مشخص کردن حق و حقوقات زن از دادگاه گواهی عدم سازش بگیره.و به دفتر خانه مراجعه کرده و در مدت سه ماهه اعتبار گواهی عدم سازش، زن خود را طلاق بده و آن را ثبت نماید.

طلاق از طرف زن :

حق طلاق با زن نیست.و زن نمی تونه درخواست طلاق بده اما قانون در شرایطی که زن در زندگی مشترک دچار آسیب دیدگی بشه.با درخواست طلاق او در صورت اثبات در آن شرایط خاص موافقت میکنه.و از زن حمایت کرده و مرد را وادار به دادن طلاق میکنه. این شرایط در ماده 1130 قانون مدنی به عنوان عسر و حرج یاد میشه که شامل موارد زیر هست:

1-معتاد بودن زوج.
2- عدم پرداخت نفقه در مدت شش ماه متوالی و نه ماه به صورت متناوب.
3-بیماری لاعلاج مرد.
4-عقیم بودن و نازایی مرد.
 5-عدم داشتن امنیت جانی و مالی در خانه شوهر.
6-نکاح مجدد مرد بدون رضایت زن خود.
7-محکومیت قطعی مرد به حبس بیش از پنج سال حبس.
8- توان جنسی نداشتن مرد یا از روی عمد رابطه جنسی با او برقرار نکردن.
9-بلاتکلیف رها کردن زن توسط شوهر و ترک زندگی زناشویی و سایر دلایلی که برای زن جز شرایط غیر قابل تحمل به شمار می آید.

شما با به کارگیری وکیل خانواده در مشهد با دلایل تمثیلی محکمه پسند مطابق با ماده 1130 قانون مدنی میتوانید درخواست طلاق را نتیجه بخش نمایید بنابرین با سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار نمایید.

چنانچه درخصوص موضوع خانواده نیاز به وکیل متخصص در شهر مشهد دارید اینجا کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

3-طلاق توافقی:

در طلاق توافقی زن و شوهری که ادامه زندگی مشترک برای جفتشان غیر قابل تحمل بشه. و هردویشان به تنگ آمده باشن و راهی به جز جدایی را در جلوی راه خود نبینن. بر سر تمام مسایل زناشویی مثل حضانت مهریه نفقه اجرت المثل جهیزیه و… توافق میکنن که این نوع طلاق از دو طلاق دیگر بسیار راحتر و سریع تر نتیجه میده به شرطی که وکیل خانواده خوبی در این موضوع انتخاب کنین.

وکلای متخصص خانواده در مشهد در سامانه وکیل نوین در خدمت شما هستند.

نویسنده :کارشناس حقوق سید امیرحسین جواهری 

معرفی وکیل ملکی در مشهد +مشاوره تلفنی

با عرض سلام خدمت همه کاربران مشهدی محترم سامانه وکیل نوین این مقدمه رو در ابتدا عارض شوم .که املاک در کشور ما نقش بسیار مهمی دارد. که باید گفت که در اعتبار و هویت فردی و اجتماعی فرد داشتن ملک نقش تعیین کننده دارد.و حفظ حقوق و مصالح مربوط به ملک مطابق با قوانین از اصول مهم هر فردی در زندگی خودش است. دراین نگارش سعی میشود که به پاره ای از دعاوی ملکی توضیح داده بشه و در نهایت برای پیگیری امور مربوط به اداره اموالتان و پیگیری دعاوی آن ها در دادگاه. سامانه وکیل نوین مفتخر است بهترین وکیل ملکی در مشهد را به شما معرفی نماید.

چرا به یک وکیل ملکی نیاز است ؟

پرونده های ملکی که ارتباط مستقیمی به اموال غیر منقول دارد.جز پیچیده ترین و زمان برترین پرونده های دادگاه محسوب میشود.در این پرونده ها کوچکترین اشتباه و سهل انگاری ممکن است. به قیمت از دست رفتن ملک منجر شود.چرا که با تنوع بسیاری از قوانین و نا آگاهی مردم امکان اشتباه زیاد بوده.و خیلی ها با عدم به کارگیری وکیل که فکر میکنند.در هزینه خود صرفه جویی کرده.روند دادرسی پرونده خود را با سردرگمیشان طولانی و بی نتیجه میکنند. و اتفاقا این کار هزینه بیشتری برایشان به دنبال دارد.

امیدوارم که شما عزیزان جز این دسته نباشید.و با به کارگیری یک وکیل مطمئن و با تجربه به اصولی کردن امورتان حقوقیتان توجه نمایید. بنابراین رجوع به یک شخص متخصص و با تجربه برای دنبال کردن حقوق مربوط به این موضوعات خیلی اهمیت دارد.سامانه وکیل نوین در شهر مقدس مشهد دارای بهترین وکلا متخصص ملکی که تجربه بسیار زیادی در پرونده ملکی دارند می باشد.

دعاوی ملکی که کاربردی اند و زیاد در دادگاه ها مطرح میشوند :

1- دعوا خلع ید :

دعوای خلع ید که با اثبات مالکیت همراه است. دعوایی است که شخصی که خود را با اسناد مالکانه صاحب ملک معرفی میکند .تقاضای رفع تصرف شخص دیگر را که بر ملک استیلا دارد را مینماید. که باید استیلای او بر ملک غاصبانه باشد. به عنوان مثال مستاجری باشد که بعد از انقضا مدت اجاره نامه همچنان بر ملک تصرف دارد.یا شخصی که به صورت عدوانی بر ملک تصرف دارد. و زیر بار حرف حق هم نمیرود.که در این صورت باید مالک همراه با مدارک ملکیت خود تقاضا رفع تصرف یا به اصطلاح قانونی خلع ید او را تقاضا کند.

2- دعوا تصرف عدوانی و مزاحمت از حق  :

دعوا تصرف عدوانی هم نمونه دیگر دعاوی ملکی است.که مربوط به اموال غیر منقول است که در این دعاوی باید خواهان با همراهی وکیل ملکی در مشهد ثابت کند.که مال بدون اذن و رضایت او  به صورت عدوانی و غیر قانونی از استیلای او خارج شده.و همچنین باید ثابت نماید که سابقا بر ملک تصرف داشته .و لحوق تصرف شخص خوانده بعد از تصرف او به صورت عدوانی بوده است.

همچنین دعوای مزاحمت از حق هم دعوایی است که خواهان توسط وکیل ملکی در مشهد تقاضا رفع مزاحمت از تصرف ملک خود علیه شخصی را دارد که مخل تصرف او شده بدون اینکه خودش آن را تصرف کرده باشد.

3-دعوای الزام به تنظیم سند رسمی: 

املاک غیر منقول زمانی از نظر قانون محترم هستند که سند رسمی داشته باشند .و قانون مالکیت کسی را میشناسد. که سند رسمی آن مال را به نام خود داشته باشد و در معاملات به کرات مشاهده شده است که دو نفر که با یکدیگر معامله ملکی میکنند فروشنده از زدن ملک به خریدار بنا به هر دلیلی سهل انگاری میکند.و سر باز میزند که در این صورت خواهان باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید. ممکن است که در معامله فروشنده مالک رسمی نباشد. و سند به نام شخص دیگری باشد اما باید خواهان دعوا الزام به تنظیم سند علیه کسی که سند به نام اوست را مطرح نماید.

چنانچه در خصوص ملک نیاز به وکیل متخصص در شهر مشهد دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

4 دعوا  الزام به فک رهن :

رهن هم از عقود معینی است که راهن به عنوان قرض پولی را از کسی وام میگیرد.و ملک یا مالی را در نزد دیگری که مرتهن نام دارد گرویی و به عنوان وثیقه نگه میدارد تا طلب مرتهن را به طور کامل بدهد.که بتواند مال گرویی را پس بگیرد.و به اصطلاح فک رهن نماید ولی ممکن است در این بین این عقد و این روابط قراردادی به چالش هایی کشیده بشود.

که یکی از آن عدم فک رهن است. فرض کنید کسی که از دیگری پول قرض گرفته و سند ملکی را در نزد کسی به صورت گرویی قرار داده حال با توجه به اینکه پول و قرض خود را ادا نموده است مرتهن از استرداد مورد وثیقه خودداری کرده است یا فرضی را در نظر بگیرید که فردی ملکی که در دست کسی به صورت رهن قرار داشته را خریده حال برای سند زدن مالک چون ان را وثیقه داده .نمیتواند آن را سند بزند که در این صورت باید دعوا الزام به فک رهن  همراه با وکیل ملکی در مشهد مطرح گردد.

5-دعوای افراز ملک مشاعی : 

ملک مشاعی ملکی شراکتی است.که شرکا میتوانند آن را به هر نحو که دوست دارند بین خودشان تقسیم کنند. اما اختلاف زمانی در دادگاه دنبال میشود که هیچ کدام از افراد شریک بر سر تقسیم مال به توافق نرسند.و هرشریکی میتواند هر زمان که بخواهد تقاضا تقسیم مال خود را بنماید. و اگر با شرکای دیگر به توافق نرسد باید از طریق مراجع قانونی اقدام نماید. در دعوا افراز ملک اگر جریان ثبتی ملک خاتمه پیدا کرده باشد مرجع صالح آن اداره ثبت محل وقوع ملک است.در غیر این صورت مرجع صالح دادگاه ها عمومی صالح به رسیدگی دعوا میباشند.

معرفی-وکیل-ملکی-در-مشهد

6- ابطال معامله معارض :

یکی از دعواهایی که خیلی مبتلا به دارد. معاملات معارضی است که بعضی از افراد سود جو و یا کلاهبردار در قرارداد های خود به کار میبرند.فرض کنید که شخصی ملکی را به دو یا چند نفر فروخته. بدون اینکه سند رسمی به نام کسی بزند.خب در اینجا اگر ما شخص فروشنده را مالک در نظر بگیریم.دادگاه ها در این صورت و از نظر حقوقی کسی را مالک میدانند.که خریدار اول با یک مبایعه نامه عادی باشد. و مابقی خریداران بعدی حتی اگر سند رسمی به نامشان تنظیم شده باشد مالک شناخته نمیشوند.و سند رسمی آنان در دادگاه ابطال میشود و خریداران بعدی باید با طرح شکایت در دادسرا و اثبات مجرمیت فروشنده به حقوق مالی از دست رفته خود دست پیدا کنند. پرونده های ملکی معاملات معارض بدون همراهی وکیل ملکی در مشهد  برای کسب نتیجه امکان پذیر نیست .

7-الزام به تحویل ملک  :

الزام به تحویل ملک زمانی موضوعیت دارد که یک قرارداد ملکی بین دو نفر به طور صحیحی منعقد شده.حال فروشنده با توجه به بالا رفتن یک باره ارزش ملک از تحویل دادن ملک امتناع میکند. به این امید که خریدار را قبول به فسخ ملک کند.به عنوان مثال اگر کسی ملکی را با یک پیش پرداخت و در دو قسط بخرد و ملک دست فروشنده تا تسویه کامل قرار بگیرد. اگر با چنین شرطی ملک فروخته شود و اگر خریدار به تعهدات مالی خود در رعایت مواعد وفادار باشد فروشنده باید ملک را تحویل دهد. حتی اگر ملک افزایش قیمت پیدا کرده باشد و در این صورت باید خریدار دادخواست الزام به تحویل ملک را تقدیم دادگاه محل وقوع ملک نماید و عزیزان اگر در این زمینه پرونده دارید با متخصص ترین وکیل ملکی در مشهد ارتباط حاصل فرمایید.

8-فسخ معامله ملکی :

فسخ هم به معنای برهم زدن ارادی قرار داد است.که از طرف یکی از طرفین قرارداد به عمل می آید. و باید این حق طبق قانون برای طرفی که میخواهد فسخ کند وجود داشته باشد.و گرنه معامله بر اساس اصل صحت قراردادی صحیح است. اثر حقوقی فسخ نسبت به آینده است.و در گذشته اثر حقوقی ندارد. چون بر اساس اصل صحت طرفین قرار داد مالک مال مورد معامله خود بودند. طبق قانون مدنی فسخ چند مورد دارد.که مهم ترین آنها خیار فسخ به دلیل معیوب بودن مال . غبن یا در نظر نگرفتن ارزش و بهای دو عوض .تخلف از شرایط موجود در قرار داد

دادن اختیار فسخ معامله برای مدت زمان معین به طرفین قرارداد یا شخص ثالث.اختیار فسخ نسبت به باطل بودن جزیی از موضوع قرار داد و.. است و نکته این است که بیشتر فسخ های قراردادی بعد از علم به شرایط آن فوری است.و گرنه اسقاط میشود. و بهتر است که برای شروع به پرونده های تخصصی از اطلاعات وکیل ملکی در مشهد بهره مند شوید.

چنانچه در خصوص ملک نیاز به وکیل متخصص در شهر مشهد دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

ویژگی های وکیل ملکی برای پیشبرد و اثربخشی پرونده تان کدام است :

1-داشتن دانش و اطلاعات حقوقی : خب مهم ترین رکن برای یک وکیل ملکی خوب.اشراف داشتن به کلیه قوانین مربوط به ملک و مستغلات است.چون تنوع قوانین در زمینه ملک بسیار زیاد است. و یک وکیل با در نظر داشتن موضوع پرونده شما و متناسب با خواسته شما بهترین دادخواست و دفاعیه بر اساس قوانین تقدیم مراجع قضایی نماید.

2- تجربه :  وکلایی که سامانه وکیل نوین در اختیار دارد.دارای سوابق کاری در زمینه های ملکی هستند. و در این حوزه متخصص به شمار می آیند.و مبرهن است وکیلی که تجربه کاری بالاتری را داشته باشد. آشنایی بهتری با جو دادگاه ها دارد و خیلی راحت تر متناسب با رویه عملی دادگاه ها به دفاع از موکل میپردازد.

ش%

وکیل خانواده در گرگان + مشاوره تلفنی با وکلاء متخصص

سلام دارم خدمت دوستان گرگانی . اگه دنبال یک وکیل خوب برای پرونده های خانواده هستید باید عرض نمایم  سامانه وکیل نوین وکلایی متخصص و با تجربه ای را در اختیار دارد که هر کدام در زمینه های مختلف و در تخصص خود پرونده هایی را با موضوعات مختلف تقبل میکنند در موضوع خانواده که اکثر پرونده ها در زمینه طلاق . طلاق توافقی . طلاق یک طرفه .  فسخ نکاح . مطالبه مهریه و نفقه و اجرت المثل . حضانت اولاد و استرداد جهیزیه و اثاث البیت است وکیل خانواده در گرگان که سامانه وکیل نوین به شما معرفی میکند با تخصص در زمینه تنظیم دادخواست و لایحه نویسی . رعایت شرایط و ضوابط قانونی در شکل رسیدگی. طی کردن مراحل شروع به کار . جمع آوری دلایل قانونی برای کسب نتیجه پیگیری های خود را به نحو احسن به منصه ظهور میرساند.

چنانچه در خصوص خانواده نیاز به وکیل متخصص در شهر گرگان دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

 نقش وکیل خانواده در گرگان در پرونده های طلاق:

طلاق به انجام عمل حقوقی در زندگی زناشویی گفته میشود که به معنی پایان بخشیدن به رابطه زوجیت بین زن و مرد است .که سه نوع را شامل میشود.

1- طلاق یکطرفه مرد.

2 طلاق یک طرفه به درخواست زن.

3- طلاق توافقی.

طلاق از جانب مرد در گرگان:

طلاق بر اساس قانون حق مسلم مرد است.و مرد در هر موقع میتواند با رجوع به دادگاه و پس از مشخص کردن نحوه پرداخت حق و حقوقات قانونی زن حکم گواهی عدم سازش را بگیرد. و این طلاق رو در قانون طلاق رجعی میگن که مرد در مدت سه ماه عده نگه داشتن زن ، میتواند مجددا به او رجوع کند بدون اینکه دوباره خطبه ای خوانده شود و در مدت سه ماه زن در منزل شوهر اقامت دارد نفقه او بر عهده مرد است و در این زمان هر یک از طرفین که فوت نماید ورثه دیگری به شمار می آید شما برادران گرگانی در صورتی که تصمیم داشتید همسر خود را طلاق دهید میتوانید با سپردن پرونده تان به وکیل خانواده در گرگان با خاطری آسوده و مطمئن منتظر اعلام نتیجه حکم پرونده باشید.

طلاق به درخواست زن در گرگان:

سخت ترین نوع طلاقی که میشود در قانون داشته باشیم و دادگاه ها خانواده به راحتی حکم طلاق نمیدهند طلاقی است که زن آن را درخواست کند. اما مرد طلاق ندهد چون با توجه به اینکه حق طلاق با مرد است. طلاق زن نیاز به شرایط ویژه ای است که زن باید غیرقابل تحمل بودن(عسر و حرج) زندگی خود را برای دادگاه ثابت نماید.پس با توجه به اینکه طلاق زن نیاز به دلیل قرص و محکم میخواهد تا نتیجه بخش شود اتخاذ و همراهی وکیل خانواده در گرگان بسیار تعیین کننده و حیاتی است.

نمونه شرایط عسر و حرجی که ماده 1130 قانون مدنی به آن اشاره داشته شامل شرایط زیر است:

1- شوهر به مواد مخدر معتاد باشد.

2- شوهر شش ماه متوالی یا نه ماه به صورت نامرتب نفقه و خرجی عرفی زن را ندهد.

3-شوهر بیماری صعب العلاج داشته باشد.

4- شوهر نتواند زن خود را حامله کند.

5- شوهر زندگی مشترک را ترک کند.

6 شوهر ازدواج بدون اجازه همسر اول ازدواج دوم کند یا اینکه به همسر خود خیانت نماید.

7- زن در خانه شوهر خود به دلیل سوء آداب معاشرت مرد امنیت جانی نداشته باشد.

8- شوهر رابطه جنسی با توجه به نیاز زن برقرار نکند.

9-شوهر به حبس قطعی بالای 5 سال محکوم شود.

طلاق به در خواست زن از جمله طلاق های بائن است که در مدت عده زن . مرد به هیچ عنوان مانند طلاق رجعی نمیتواند به همسر خود رجوع نماید.

طلاق توافقی در گرگان:

طلاق توافقی که معمولا دو نوع خلع و مبارات را دارد. که طلاقی است که زن و شوهر طاقت دیدن همدیگر را ندارند.و حاضرند هر طور که شده از هم جداشوند. البته در طلاق خلع نسبت به مبارات درجه کراهت زن از مرد بیشتر است.در طلاق توافقی زن حاضر است با بخشش کل یا جزء مهریه خود رضایت همسر خود را برای طلاق دادن جلب نماید. و البته در این نوع طلاق برای اینکه زن و مرد زودتر به نتیجه برسند باید بر سر همه مسائل مالی زن . حضانت فرزندان . مشخص کردن تکلیف جهیزیه توافق نمایند. شما با اعطای وکالت و سپردن پرونده طلاق توافقی خود به وکیل خانواده در گرگان بدون نیاز به حضور مستقیم در دادگاه به آن چه که میخواهید می توانید دست پیدا کنید.

طلاق-توافقی-در-گرگان

شرایط گرفتن طلاق توافقی در گرگان :

شما برای مدارک لازم برای گرفتن گواهی عدم سازش طلاق توافقی میتوانید با اعطای وکالت هردو (زن و مرد) به وکیل خانواده در گرگان .و گزارش نامه مکتوب از توافقات عملی زناشویی خود برای وکیل به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی خود و کپی عقد نامه خود و برگه تست عدم بارداری خانم با سرعت تمام و کمترین هزینه به نتیجه برسید.

 نقش وکیل خانواده در گرگان در پرونده مهریه:

مهریه مالی مقدر و تعیین شده در سند ازدواج است. که بعد از عقد. زن مالک آن میشود و در هر زمان بعد از عقد میتواند آن را به اجرا در بیاورد و از لحظه عقد به مالکیت زوجه در می آید و این مهریه میتواند هر چیزی که منفعت مالی را داشته باشد تعیین شود ممکن است یک زمین و مسکن یا خودرو یا طلا و سکه باشد در زمینه مطالبه مهریه ما بهترین وکیل خانواده در گرگان را به شما معرفی می کنیم.

انواع مهریه:

1-مهر قراردادی یا مهر المسمی : مهری است که در سند ازدواج تعیین میشود.و به مقدار مشخص قابل تعیین در این نوع از مهر اگر مرد با زن خود به هیچ عنوان نزدیکی نکرده باشد( نه از عقب و نه از جلو)  زن باید دادخواست نصف مهریه را بدهد.

2-مهر المثل:اگر در عقد ازدواج مهریه تعیین نشده باشد. و بعد از ازدواج زن مورد استفاده جنسی از هر طریق ولو یک مرتبه قرار بگیرد. زن استحقاق مهری را دارد که معادل ارزش زن از لحاظ باکره بودن ، زیبایی ، اصالت و سطح خانودگی ، سواد و تحصیلات زن معین می شود.

3-مهر المتعه:اگر در سند نکاحیه هیچ نوع مهری تعیین نشده باشد و آقا در طول زندگی با زوجه خود هیچ رابطه جنسی برقرار نکرده باشد خانم در این حالت استحقاق مهر المتعه را دارد که در این صورت تعیین شدن مهریه بر اساس توانایی مادی آقاست.

-مطالبه مهریه از دادگاه به چه صورت است؟

سند ازدواج اگر هنوز رسمی نشده باشد و زن بخواهد قبل از ثبت آن در دفتر خانه آن را به اجرا بگذارد. باید از طریق دادگاه اقامه دعوا نماید مهریه به هر میزانی و مقداری که باشد چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت از طریق دادگاه قابل مطالبه است.و این رو عرض نمایم که مطالبه مهریه ای که بالای بیست میلیون تومان باشد.در دادگاه خانواده رسیدگی می شود و اگر میزان آن بیست میلیون یا زیر آن باشد در شورای حل اختلاف باید مطرح شود.

اینکه یک وکیل خانواده در گرگان به خوبی ضوابط مربوط به مهریه را میداند. به عنوان مثال میداند که مهریه بر عکس نفقه احتیاج به تمکین زن ندارد و در هر صورت قابل مطالبه است.و برای تضمین حقوق موکل خود دست به هر راه و اقدام قانونی مثل تامین خواسته برای توقیف اموال (در صورت داشتن) مدیون که آقا باشن را از طریق دادخواست مجزا درخواست میکند. که در مرحله اجرای حکم با سرعت و اثربخشی بیشتری پرونده دنبال شود.

-درخواست مهریه از طریق اجرای ثبت گرگان چگونه است؟

با توجه به رسمی بودن سند ازدواج در دفتر خانه ها درخواست مهریه از طریق اجرای ثبت بسیار راحت تر انجام  میشود.باشد و بدین گونه است که وکیل خانواده در گرگان پس از تقدیم درخواست به دفترخانه ای که ازدواج انجام گرفته.و با هماهنگی سردفتر دار . درخواست اجرائیه را به ادراه ثبت گرگان برای صدور اجرائیه ارسال مینماید. و  بعد از آن اداره ثبت آقا را از  متن اجرائیه آگاه مینماید که از مورخه ابلاغیه . مرد مکلف است در مدت 10 روز دین را پرداخت نماید یا طریقه آن را با معرفی مالی که بتواند از محل آن مهریه وصول شود مشخص نماید.

*نقش وکیل خانواده در گرگان در پرونده حضانت:

حضانت و سرپرستی فرزندان بر عهده پدر و مادر است. و قانون بیشتر پرورش جسمی و تربیتی را به آن ها واگذار کرده. و برای آن محدودیت سنی گذاشته که برای مادر تا هفت سال و برای پدر پس از هفت سالگی تا سن بلوغ است.و برای کسی که حضانت نوبتش نشده یا حضانت او تمام شده حق ملاقات در نظر گرفته اما نکته اینجاست که در بعضی اوقات قانون گذار با توجه به ماده 1173 قانون مدنی به جهت مصلحت کودک حق حضانت را از کسی سلب میکند.

مثل کسی که اشتهار به فساد دارد یا تعادل روانی ندارد. انحطاط اخلاقی دارد. معتاد است . به صورت غیر متعارف کودک را تنبیه بدنی میکند و در این حالت ها ممکن است که امنیت کودک به خطر افتد یا بر عکس با توجه به اینکه حضانت هم حق و هم تکلیف برای ابوین است دیگری از قبول مسئولیت سرپرستی فرزند خود خودداری میکند.در اینجا باید با وکیل خانواده در گرگان برای به نتیجه رسیدن پرونده خود مشورت داشته باشید.چون او بهترین کسی است که میتواند دلایل صلاحیت داشتن پدرو مادر را و الزام آنها برای مسئولیت پذیری آنها به تکلیف حضانت به دادگاه ارائه دهد.

*نقش وکیل خانواده در گرگان در پرونده های جهیزیه:

دعوایی که بر سر جهیزیه به دادگاه ارائه میشود.مربوط به استرداد اموال و اثاث البیتی است.که زن و شوهر به خانه می آورند و در این مورد اگر زن و یا مرد سیاهه یا سند تعلق اموال را داشته باشند.آن کسی از استرداد وسایل زندگی خودداری کرده با حکم دادگاه که بیشتر از دو ماه طول نمی کشد محکوم میشود.البته اگر سیاهه موجود نباشد اثبات آن از طریق دیگر میسر است. و این پرونده ها توسط وکیل خانواده در گرگان موثر تر دنبال میشود البته قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف ارسال اظهار نامه رسمی لازم و دعوا استرداد جهیزیه را محکم تر پیش میبرد.

چنانچه در خصوص خانواده نیاز به وکیل متخصص در شهر گرگان دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

مزایای داشتن وکیل خانواده در گرگان:

باید توجه داشت که انجام مراحل رسیدگی به پرونده های خانواده به همراه وکیل الزامی نیست.اما به همراه داشتن وکیل و بودنش در کنار شما امتیازات خوبی دارد که اول از همه تسکین خاطر شما عزیزان است که با اعتماد به سامانه وکیل نوین و دریافت یک وکیل پخته و با تجربه در زمینه پرونده های خانواده حس اعتماد به نفس شما را در کسب نتایج مطمئن بالا میبرد و میتوانیم از دیگر امتیازات اخذ وکیل خانواده در گرگان سرعت در جریان پرونده . جلوگیری از درگیری های احتمالی زوجین و عدم حضور موکلین که ممکن است منجر به کارشکنی شود.

کیفیت انجام کار با وکیل و اثر بخش شدن پرونده و حفظ حقوق موکل و برقراری مصلحت موکلین در احکام اینگونه پرونده هاست.و عمدتا زوجین در پرونده های خانواده که بدون حضور خود در دادگاه انجام می دهند. از روحیه منفی که در دادگاه وجود دارد خود را آزاد میکنند و آن را به کسی میسپارند که استاد این جریانات است که میتواند با روحیه قوی و دانش و تخصص لازم خیلی سریع احقاق حقوق را طبق قانون درخواست نماید.و ضمن اینکه یک وکیل کارش را طوری انجام میدهد که پرونده دعوا خانواده با قرار رد دعوا مواجه نشود خیلی ها پرونده دادگستری خود را بدون وکیل شروع میکنند.معمولا به دلیل عدم آگاهی و رعایت نکردن نکات دادخواست دعوا ان ها رد میشود و این یعنی هدررفتن هزینه و اتلاف وقت اما وکیل بدون اشتباه و با دقت در پرونده و اصولی برخورد کردن از این مباحث جلوگیری میکند.

 

هدف ما جلب اعتماد خاطر شماست.          یا علی

نویسنده: کارشناس حقوق سید امیرحسین جواهری

تماس تلفنی با وکیل خانم در تهران

با سلام خدمت کاربران محترم سامانه وکیل نوین در شهر تهران.خدمتتون عرض شود که الان زمان مثل قدیم ها نیست که زن ها در جامعه حضور کمرنگ داشته باشند و بیشتر اوقات خود را صرف سپری کردن در منزل و کارهای خانه بکنند یک زن میتواند بهترین فعال در زمینه علمی و فرهنگی ، هنر و حقوقی و قضایی باشد که بعضا از یک مرد هم بهتر عمل کند و این تناقضی و تضادی هم با نقش او در خانه ندارد. سامانه وکیل نوین به تعداد قابل توجهی وکیل خانم در تهران دارد که هر کدام در پرونده های خاص حقوقی متبحر و متخصص هستند و سال ها فعالیت های قضایی و حقوقی در کارنامه خود دارند که نشان از تجربه بالای این عزیزان است توصیه داریم در صورت هرگونه نیاز به وکیل اونم از نوع خانمش در شهر تهران با ما ارتباط داشته باشید.

 

چرا نیاز به وکیل خانم در جامعه احساس میشود؟

معمولا بعضی از پرونده های حقوقی هستند که حضور زن ها به عنوان یک وکیل احساس راحت تر و مطمئن تری را برای موکل ایجاد میکند و اثر بخش ترین پرونده حقوقی پرونده ای است که در آن موکل تمام ریز و درشت مسئله خود را برای وکیل بیان کند تا وکیل با اشراف کامل از موضوع پرونده موکل خود به دفاع کردن از او بپردازد. معمولا موکلین خانم در پرونده های حقوقی خود خیلی راحت تر و بهتر میتوانند نسبت به وکیل آقا با وکیل خانم ارتباط بگیرند و تبعا وکیل خانم در تهران که اطلاعات بیشتری را از موکل خود دریافت میکند شانس بیشتری را هم برای پیروزی در پرونده دارد.

 

مزیت هایی که در انتخاب وکیل خانم در تهران برای شما دارد شامل این هاست:

 • راحت تر بیان کردن جزئیات موضوع برای موکلان زن و ایجاد ارتباط نزدیک کلامی بین موکلین خانم با وکیل خانم در تهران
 • با توجه به جزئی نگری و دقت بالا یک وکیل خانم میتوانید نسبت به نیل و احقاق به ریز ترین و جزئی ترین حقوق خود امیدوار باشید.
 • وکیل خانم در تهران دارای قدرت کلامی خیره کننده ای برای اقناع قاضی است و در عین حال دارای صبر و بردباری در روند رسیدگی پرونده است و این آینده ای درخشان تر را برای پرونده شما رقم میزند.
 • وکلا خانم به دلیل اینکه بیشتر فعالیت و تلاش و احساسشان در زمینه حمایت حقوق زن ها و بچه ها و اقشار ضعیف تر است بهتر و موثر میتوانند تا جو عمومی دادگاه ها را به سمت اخلاق سوق دهند و به دفاع از این اقشار ضعیف پردازند..

وکیل خانم در تهران که سامانه وکیل نوین معرفی میکند دارای چه ویژگی هایی است؟

 • تجربه و علم کافی در برخورد با هر نوع موضوع حقوقی و آماده کردن خود از لحاظ روحی برای حضور در دادگاه.
 • امانت داری و راز داری کلیات و جزئیات پرونده موکل خود و حفظ مصلحت و دلسوزی برای او.
 • صداقت و درستکاری و شرافتمندی درقبول پرونده و طی کردن مطمئن ترین مسیر در اثر بخشیدن به دعوای موکل.
 • زمان شناسی و خوش قول بودن و مطرح کردن هر نوع دعوا و لایحه در زمان خود و رعایت تشریفات رسیدگی به نحو احسن.
 • و از همه مهم تر اینکه چون وکالت کاری است که برای احقاق حق باید از جان و دل مایه گذاشت وکیل خانم در تهران شجاعت مطرح کردن هر نوع دفاعی را به نفع موکل خود دارد.

چنانچه نیاز به وکیل متخصص در شهر تهران دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

نقش وکیل خانم در تهران در پرونده های خانواده:

خواهران عزیز شهرستان تهران بهترین گزینه وکالت برای پرونده های خانواده شما یک وکیل خانم در تهران است این رو به تجربه خدمتتون عرض میکنم به چند دلیل چون با توجه به اینکه قوانین ما برای صدور حکم طلاق و مهریه و نفقه و…. با روابط زناشویی و جنسی رابطه دارد و بر اساس این مسائل و با توجه به آنها دادگاه اقدام به صدور حکم میکند بنابرین ممکن است که شما عزیزان با یک وکیل آقا نتوانید خیلی راحت در مورد مسائل مختلف از چگونگی و کیفیت نزدیکی با همسرتان گفتگو کنید ولی وکیل خانم در تهران این حسن را دارد که شما با دقت و جزئیات این مسائل را مطرح میکنید و دلیل دیگر این است که وکیل خانم در تهران با موکل خود به طور خیلی زیادی هم ذات پنداری میکند و کار های او را با دلسوزی بیشتری دنبال میکند و  روحیه مضاعفی برای دفاع از حقوق اقشار ضعیف پیدا میکند.

پرونده های خانواده پرونده هایی است که در دادگاه خانواده رسیدگی میشود و عموم این دعاوی در این دادگاه دعوای طلاق ، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، نفقه ،حضانت، استرداد جهیزیه و اثبات نکاح و طلاق و ثبت آنهاست. توصیه میشود که این امور را به وکیل خانم در تهران واگذار نمائید.

 

مشاوره-تلفنی-با-وکیل-خانم

نقش وکیل خانم در تهران در پرونده های کیفری:

بعضی از پرونده های کیفری هم در رابطه با آسیب پذیر بودن زن ها در جامعه از لحاض تعرض و تجاوز جنسی است که قربانیان این تجاوز ها که معمولا زنان و دختران هستند با توجه به معذوریت و خجالت از عنوان کردن این موضوع در برابر مرد ها شرم دارند اما این قربانیان با همجنس خود خیلی راحتر برخورد میکنند و چه بهتر که این همجنسشان یک حقوقدان با تجربه باشد. وکیل خانم در تهران که در این موارد به شدت حس همذات پنداری او بالا میرود پرونده را بعد از بررسی صحت و سقم با دلسوزی هر چه تمام تر به نفع حقوق موکل پیش میبرد و میتواند با حضور در دادگاه احساسات و جو محاکم را جریحه دار کند نمونه دیگر از دعاوی کیفری که وکلا خانم در تهران بهتر میتوانند عمل کنند جرایم منافی عفت ، جرایم و بزهکاری کودکان در مقام دفاع از آنها ، تخلف پزشکان مامایی برای جبران خسارت ، خسارت و ارش ازاله پرده بکارت و جمع آوری و ارتباط با شهود زن برای تشخیص آثار خسارت های بدنی مثل مطالبه دیه های مربوط به زن هاست.

مشاوره تلفنی با وکیل خانم در تهران در سامانه وکیل نوین به چه صورت است؟

سامانه وکیل نوین در جهت بهره مندی از خدمات مشاوره ای شما با وکیل خانم در تهران به سه صورت حضوری تلفنی و اینترنتی بر اساس تمایل و نیاز شما اقدامات لازم را انجام میدهد خب مسلما مشاوره اینترنتی و تلفنی برای کسی مناسب است که یا وقت چندانی ندارد و میخواهد در آخرین فرصت های خود در جلسه دادگاه به کمک وکیل راهکار قانونی و قضایی را بدست آورد و یا پرونده به دلیل مهم نبودنش نیازی به حضور وکیل در جلسه نداشته باشد و با مشاوره تلفنی و مجازی بتوانید از توصیه و پیشنهادات وکیل آگاه شوید و برای مشاوره با وکیل خانم در تهران شما کافی است که مشخصات خودتون رو در فرم های سامانه پر کنید تا شماره تماس بهترین وکیل در هر نوع موضوع انتخابی که نیاز به مشاوره دارید به شما معرفی شود.

خدمت به شما عزیزان همیشه افتخار ماست.

چنانچه درخصوص مشاوره تلفنی نیاز به وکیل متخصص خانم در شهر تهران دارید اینجا کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

وکیل طلاق در تهران + مشاوره حضوری و تلفنی

با عرض سلام و ادب به شما کاربران عزیز سامانه وکیل نوین ، امیرحسین جواهری ام از کارشناسان سامانه ، در خدمتتون هستم تا با چند کلامی در رابطه با بررسی پرونده های طلاق بتوانم گره ای از امر مسئله خانوادگی شما باز نمایم ، پس از شما دوستان عزیز که در شهر تهران سکونت دارید تقاضا دارم خوب به عرایض بنده توجه نمائید که مو به مو از این نکات میتواند برای شما مفید باشد و همچنین ما در کنار شما عزیزان هستیم تا بهترین وکیل طلاق درتهران را به شما معرفی کنیم.

 

طلاق از نظر حقوقی چه معنایی دارد؟

طلاق از موارد انحلال عقد ازدواج است که یک نوع عمل یک طرفه است که قانون این حق را به مرد اعطا کرده است و زن نقشی در آن ندارد مگر آنکه زن ازشوهر وکالت در طلاق داشته باشد یا عسر و حرج و شرایط غیر قابل تحمل زندگی خود را بتواند ثابت کند که در ادامه آن را باز تر میکنیم و خلاصه اینکه طلاق جدی ترین روش جدایی زن و شوهر است و عقد ازدواج بین همسران را با مراجعه به دادگاه خانواده و دریافت گواهی عدم امکان سازش در این دادگاه و در نهایت با مراجعه به دفتر خانه های طلاق و قرائت سوره طلاق و وجود شهود برای اجرای صیغه طلاق، ثبت میشود. در زمینه دعوای حساس و سرنوشت ساز طلاق همین الان با وکیل طلاق در تهران مشاوره داشته باشید.

 

انواع طلاق هایی که اشخاص در دادگاه مطرح میکنند و دادگاه ها رسیدگی میکنند کدام است؟

1-طلاق از طرف مرد:

طلاق حق مرد است و مرد هر زمان که بخواهد میتواند پس از پرداخت حق و حقوق مالی زن مثل مهریه ، نفقه ، اجرت المثل ایام زناشویی و.. زن خود را طلاق دهد و این نوع از طلاق از آنجایی که طلاق حق مرد است نسبت به طلاق توافقی و طلاق ازطرف زن ساده تر و راحت تر رسیدگی میشود به شرطی که مرد حقوق مالی زن را بتواند دفعا پرداخت نماید اما اگر توان پرداخت دفعی آنرا نداشته باشد و مالی نداشته باشد که بتواند حقوق مالی زن را از محل آن تامین نماید باید از دادگاه درخواست اعسار از پرداخت یکجا مهریه و تقاضا قسط بندی آن را با موافقت زن بنماید تا دادگاه با درخواست طلاق او موافقت نماید. شما میتوانید در این پرونده از یک وکیل طلاق در تهران استفاده نمائید تا کار را با دقت و ظرافت بیشتری با سرعت بالا تر رسیدگی نماید.

چنانچه در خصوص طلاق نیاز به وکیل متخصص در شهر تهران دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

2- طلاق ازطرف زن:

یدون شک یکی از سخت ترین انواع طلاق ، طلاقی است که مرد با طلاق دادن موافقت نکند و زن طلاق بخواهد چرا  که زن حق طلاق گرفتن ندارد و در شرایط خاصی میتواند به طلاق دست پیدا کند و بدون داشتن وکیل متخصص نمیشود به نتیجه رسید برای طلاق از طرف زن شرایطی وجود دارد که از آن به عنوان عسر و حرج یاد میشود به این معنا که زن باید شرایط زندگی اش غیر قابل تحمل شود و این به تشخیص دادگاه برسد و دلیل موجه تلقی شود و این دلایل مطروحه احتیاج به اثبات دارد . وکیل طلاق در تهران با آگاهی از این موارد و با جمع آوری دلایل برای غیر قابل تحمل بودن زندگی برای زن و حضور موثر در دادگاه این اطمینان را در شما حاصل میکند که روند رسیدگی با دقت بیشتری دنبال شود و حکم طلاق  را میتواند به نفع موکله خود بدست بیاورد.

ارتباط میان طلاق و مهریه چیست؟

ببینید طلاق حق مرد است و مهریه حق مالی زن است همانطور که مرد میتواند در هر زمان زن خود را طلاق دهد همانطور زن هم میتواند در هر زمان مهریه خود را از دادگاه مطالبه کند و آن را به اجرا بگذارد و از آنجایی که مطابق عرف حال حاضر در طلاق دادن زن به دلیل ضعف جسمی و عاطفی امکان پایین تری نسبت به مرد برای ازدواج مجدد دارد  مهریه به این دلیل تعیین میشود که زن با داشتن اهرم مهریه راه امکان اینکه مرد به راحتی بتواند او را طلاق دهد را برای مرد ببندد و او را نسبت به زندگی وفا دار کند و اگر او را طلاق دهد آن مهریه بتواند از لحاظ مالی زن را به اصطلاح ساپورت کند ولی در طلاق هایی که معمولا به درخواست زن هست یا طلاق های توافقی برای اینکه زن بتواند راحت تر طلاق بگیرد از این حق مالی خود برای رغبت بیشتر مرد به طلاق ممکن است گذشت نسبی یا کلی از آن را داشته باشد. فقط کافی است فرم مربوط به درخواست وکیل را پر نمائید تا ما بهترین وکیل طلاق در تهران را به شما معرفی کنیم.

 

شرایطی که برای زن عسر و حرج به شمار می آید کدام است؟

بر اساس ماده 8 قانون حمایت خانواده اگر این شرایط وجود داشته باشد زن با همراهی وکیل طلاق در تهران میتواند از دادگاه تقاضا طلاق کند.

– مردی که به مدت شش ماه متوالی نفقه و سایر حقوق مالی زن خود را نپردازد و اجبار مرد هم ممکن نباشد زن را در عسر و حرج قرار میگیرد.

– سوء رفتار و سوء معاشرت زوج به طوری که شرایط برایزی زن غیر قابل تحمل شود مثل کتک زدن یا فحاشی و عربده کشی مرد در خانه.

– جنون و دیوانگی مرد که به اساس زندگی مشترک خدشه وارد کند.

– محکومیت قطعی شوهر به 5 سال حبس که در حال اجرا حکم باشد یا بازداشتی که بیشتر از 5 سال زمان ببرد.

– مرد بدون اجازه زن خود ، زن دیگری را به عنوان همسر دوم اختیار کند یا به تشخیص دادگاه اجرای عدالت بین همسران نداشته باشد.

– ابتلا مرد به بیماری های مقاربتی یا بیماری های واگیردار و سایر بیماری های صعب العلاجی که راه درمان قطعی براش وجود ندارد.

– اعتیاد مرد به مواد مخدر که در قانون مواد مخدر به نوع مواد اشاره شده و اعتیاد به الکل به صورت گسترده که مخارج اصلی زندگی را در این راه خرج نماید.

– عقیم و نازا بودن مرد که توان باربری به هیچ وجه نداشته باشد.

 

نکته در مورد عسر و حرج:

باید گفت هر شرایطی که موقعیت زن را برای ادامه زندگی به خطر بیاندازد با تشخیص دادگاه عسر و حرج محسوب میشود و موارد بالا حصری نیست. اگرشرایط دیگری دارید که زندگی برایتان سخت و ناممکن شده و نمیتوانید با شوهر خود سازگاری داشته باشید برای تشخیص اینکه آیا مشکل شما عسر و حرج است یا خیر با وکیل طلاق در تهران مشاوره حاصل فرمائید.

3 طلاق توافقی:

در طلاق توافقی زن و شوهر دیگر همدیگر رو نمیخواهند و توافقات خودشون رو در مورد حقوق مالی زن ، حضانت فرزندشان و نحوه ملاقات فرزند ، میزان نفقه زن مینمایند ولی این نوع طلاق روند رسیدگی خاص تری نسبت به دو طلاق اول دارد و باید طرفین برای سازش به جلسات مشاوره قوه قضاییه مراجعه کنند و پس از تموم شدن جلسات باید زیر توافقات خود را در صورت جلسه دادگاه امضا کرده و گواهی عدم سازش را اخذ نمایند و به دفتر خانه جهث ثبت مراجعه نمایند. وکیل طلاق در تهران بدون اینکه شما در جلسات دادگاه شرکت نمائید میتواند با اعتبار پروانه ای که در اختیار دارد به دادگاه مراجعه کرده و حکم طلاق توافقی را در کمترین زمان ممکن برای شما به نتیجه ختم نماید.

طلاق-توافقی

روند رسیدگی پرونده های طلاق از بدو کار تا انتها پرونده چطور است؟

خواهر و برادر عزیز شهرستان تهران اگر تصمیمتان برای طلاق جدی است با مشاوره و همراهی وکیل طلاق در تهران این اقدامات لازم است: :

در گام اول باید در ابتدا در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ) عضویت پیدا کنید که هر ابلاغیه ای جهت حضور یافتن شما در جلسه لازم باشد و یا اینکه بتوانید از تصمیماتی که دادگاه در مورد پرونده شما گرفته مطلع شوید برایتان میسر شود.

در گام دوم دادخواست طلاق خود را در دفاتر پیشخوان خدمات قضایی متناسب با خواسته ای که دارید به طور دقیق و با ظرافت که دفتر دادگاه صالح آن را رد نکند (که این دادخواست را وکیل طلاق در تهران با دقت بیشتری عمل میکند) ثبت کنید و بعد از آن منتظر تشکیل جلسه رسیدگی باشید.

در گام سوم که جلسه رسیدگی شما با همسرتان هست دادگاه ها در مورد طلاق (غیر از طلاق توافقی که جلسه مشاوره روانکاوانه دارد) آنها را برای سازش ارجاع میدهند به داوری که نمایندگان داوری از میان اقوام زن و مرد تعیین میشوند و دادگاه پس از جمع شدن آرا داوران حکم خود با تعیین حق و حقوقات مالی زن و حضانت و نحوه ملاقات فرزند مشترکشان در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر میکند.

در گام چهارم  هر حکمی که دادگاه خانواده صادر میکند امکان اعتراض و تقاضا تجدید نظر خواهی برای هریک وجود دارد تا مرجع تجدید نظر دوباره وارد ماهیت موضوع شده و خودش به صورت مستقل به پرونده نسبت به تایید یا نقض مرجع بدوی رسیدگی میکند .

در گام پنجم با حکم گواهی عدم سازشی که دادگاه صادر کرده ظرف 3 ماه فرصت دارید که به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه نمائید که این دفاتر مطابق قوانین و مقررات طلاقتان را در حضور دو شاهد ثبت کند.

 

 

آیا اگر همسرمان در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشود باید چه کار کرد؟

خب نباید نگران این موضوع باشید چون در صورتی که همسرتان سامانه ثنا داشته باشد که به او ابلاغ میشود و در صورتی که سامانه ثنا نداشته باشد با اوراق قضایی ابلاغیه ارسال میشود واگر در جلسه دادگاه علیرغم ابلاغیه تشکیل جلسه ، حضور پیدا نکند رسیدگی با درخواست شما ادامه پیدا میکند و دادگاه در صورت موجه بودن دلایل شما حکم به نفع شما صادر خواهد کرد و در دفاتر ازدواج و طلاق هم شما با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش در مقام خواهان طلاق قرار دارید و دفتر دار برای اجرای صیغه به طرف غائب اخطار به حضور میکند و جلسه بعدی اجرای صیغه را متعاقبا اعلام میکند و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه شخص غائب صیغه طلاق را در حضور شهود به اجرا در می آورد. وکیل طلاق در تهران تا به نتیجه رساندن شما در پرونده حقوقیتان همراه شما خواهد بود.

چنانچه در خصوص طلاق نیاز به وکیل متخصص در شهر تهران دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

نمونه دادخواست طلاق در تهران

مشخصات خواهان :  زوجه خانم……

مشخصات خوانده : زوج و همسر قانونی زوجه آقای ……

مشخصات وکیل خواهان: وکیل طلاق در تهران…..

خواسته دعوا :در خواست طلاق از طرف خواهان یا زوجه

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان تهران

سلام علیکم

با احترام تمام خدمت به جنابعالی به محضرتان می رساند موکله بنده به موجب سند رسمی نکاح که رو نوشت آن ضمیمه دادخواست شده است در تاریخ 01/01/ 1400 با خوانده ازدواج دائم نموده و صاحب فرزند 8 ساله پسر میباشد. حال با توجه به دلایل موکله (خواهان) که اظهار کرده است که زوج (خوانده) به دلیل اختلاف و عدم سازگاری بیش از یک سال ترک زندگی زناشویی کرده و دارای سوء رفتار و معاشرت نسبت به زوجه بنا بر شواهد موجود است و عملا شرایط زندگی را برای موکله غیر قابل تحمل کرده است که این سوء رفتاری که زوج داشته منجر به انزجار و کراهت فراوان موکله از او گردیده به طوری که موکله حاضر است با بخشش پنج سکه طلا از مهر و صداق خود طلاق بگیرد . نظر به مراتب فوق از دادگاه محترم تقاضا صدور حکم طلاق به استناد ماده  8 قانون حمایت خانواده به انضمام مهریه و سایر حقوق مالی مورد استدعاست.

با تشکر

خدمت به شما افتخار ماست.

نویسنده : کارشناس حقوق سید امیرحسین جواهری

وکیل طلاق در تهران + مشاوره حضوری و تلفنی

با عرض سلام و ادب به شما کاربران عزیز سامانه وکیل نوین ، امیرحسین جواهری ام از کارشناسان سامانه ، در خدمتتون هستم. تا با چند کلامی در رابطه با بررسی پرونده های طلاق بتوانم گره ای از امر مسئله خانوادگی شما باز نمایم. پس از شما دوستان عزیز که در شهر تهران سکونت دارید تقاضا دارم خوب به عرایض بنده توجه نمائید. که مو به مو از این نکات میتواند برای شما مفید باشد و همچنین ما در کنار شما عزیزان هستیم. تا بهترین وکیل طلاق درتهران را به شما معرفی کنیم.

 

طلاق از نظر حقوقی چه معنایی دارد؟

طلاق از موارد انحلال عقد ازدواج است که یک نوع عمل یک طرفه است. که قانون این حق را به مرد اعطا کرده است.و زن نقشی در آن ندارد مگر آنکه زن ازشوهر وکالت در طلاق داشته باشد.یا عسر و حرج و شرایط غیر قابل تحمل زندگی خود را بتواند ثابت کند.که در ادامه آن را باز تر میکنیم و خلاصه اینکه طلاق جدی ترین روش جدایی زن و شوهر است.و عقد ازدواج بین همسران را با مراجعه به دادگاه خانواده و دریافت گواهی عدم امکان سازش در این دادگاه. و در نهایت با مراجعه به دفتر خانه های طلاق و قرائت سوره طلاق و وجود شهود برای اجرای صیغه طلاق ثبت میشود. در زمینه دعوای حساس و سرنوشت ساز طلاق همین الان با وکیل طلاق در تهران مشاوره داشته باشید.

 

انواع طلاق هایی که اشخاص در دادگاه مطرح میکنند و دادگاه ها رسیدگی میکنند کدام است؟

1-طلاق از طرف مرد:

طلاق حق مرد است و مرد هر زمان که بخواهد میتواند پس از پرداخت حق و حقوق مالی زن مثل مهریه . نفقه . اجرت المثل ایام زناشویی و.. زن خود را طلاق دهد. و این نوع از طلاق از آنجایی که طلاق حق مرد است. نسبت به طلاق توافقی و طلاق ازطرف زن ساده تر و راحت تر رسیدگی میشود.به شرطی که مرد حقوق مالی زن را بتواند دفعا پرداخت نماید. اما اگر توان پرداخت دفعی آنرا نداشته باشد و مالی نداشته باشد.که بتواند حقوق مالی زن را از محل آن تامین نماید. باید از دادگاه درخواست اعسار از پرداخت یکجا مهریه و تقاضا قسط بندی آن را با موافقت زن بنماید.تا دادگاه با درخواست طلاق او موافقت نماید. شما میتوانید در این پرونده از یک وکیل طلاق در تهران استفاده نمائید.تا کار را با دقت و ظرافت بیشتری با سرعت بالا تر رسیدگی نماید.

چنانچه در خصوص طلاق نیاز به وکیل متخصص در شهر تهران دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

2- طلاق ازطرف زن:

بدون شک یکی از سخت ترین انواع طلاق طلاقی است.که مرد با طلاق دادن موافقت نکند. و زن طلاق بخواهد چرا که زن حق طلاق گرفتن ندارد. و در شرایط خاصی میتواند به طلاق دست پیدا کند. و بدون داشتن وکیل متخصص نمیشود به نتیجه رسید برای طلاق از طرف زن شرایطی وجود دارد که از آن به عنوان عسر و حرج یاد میشود. به این معنا که زن باید شرایط زندگی اش غیر قابل تحمل شود و این به تشخیص دادگاه برسد.و دلیل موجه تلقی شود و این دلایل مطروحه احتیاج به اثبات دارد . وکیل طلاق در تهران با آگاهی از این موارد و با جمع آوری دلایل برای غیر قابل تحمل بودن زندگی برای زن و حضور موثر در دادگاه این اطمینان را در شما حاصل میکند. که روند رسیدگی با دقت بیشتری دنبال شود و حکم طلاق  را میتواند به نفع موکله خود بدست بیاورد.

ارتباط میان طلاق و مهریه چیست؟

ببینید طلاق حق مرد است و مهریه حق مالی زن است. همانطور که مرد میتواند در هر زمان زن خود را طلاق دهد همانطور زن هم میتواند در هر زمان مهریه خود را از دادگاه مطالبه کند. و آن را به اجرا بگذارد و از آنجایی که مطابق عرف حال حاضر در طلاق دادن زن به دلیل ضعف جسمی و عاطفی امکان پایین تری نسبت به مرد برای ازدواج مجدد دارد.مهریه به این دلیل تعیین میشود که زن با داشتن اهرم مهریه راه امکان اینکه مرد به راحتی بتواند او را طلاق دهد.را برای مرد ببندد و او را نسبت به زندگی وفا دار کند.

و اگر او را طلاق دهد آن مهریه بتواند از لحاظ مالی زن را به اصطلاح ساپورت کند. ولی در طلاق هایی که معمولا به درخواست زن هست یا طلاق های توافقی برای اینکه زن بتواند راحت تر طلاق بگیرد. از این حق مالی خود برای رغبت بیشتر مرد به طلاق ممکن است گذشت نسبی یا کلی از آن را داشته باشد. فقط کافی است فرم مربوط به درخواست وکیل را پر نمائید تا ما بهترین وکیل طلاق در تهران را به شما معرفی کنیم.

 

شرایطی که برای زن عسر و حرج به شمار می آید کدام است؟

بر اساس ماده 8 قانون حمایت خانواده اگر این شرایط وجود داشته باشد.زن با همراهی وکیل طلاق در تهران میتواند از دادگاه تقاضا طلاق کند.

مردی که به مدت شش ماه متوالی نفقه و سایر حقوق مالی زن خود را نپردازد.و اجبار مرد هم ممکن نباشد زن را در عسر و حرج قرار میگیرد.

 سوء رفتار و سوء معاشرت زوج به طوری که شرایط برایزی زن غیر قابل تحمل شود. مثل کتک زدن یا فحاشی و عربده کشی مرد در خانه.

 جنون و دیوانگی مرد که به اساس زندگی مشترک خدشه وارد کند.

 محکومیت قطعی شوهر به 5 سال حبس که در حال اجرا حکم باشد. یا بازداشتی که بیشتر از 5 سال زمان ببرد.

 مرد بدون اجازه زن خود ، زن دیگری را به عنوان همسر دوم اختیار کند. یا به تشخیص دادگاه اجرای عدالت بین همسران نداشته باشد.

ابتلا مرد به بیماری های مقاربتی یا بیماری های واگیردار. و سایر بیماری های صعب العلاجی که راه درمان قطعی براش وجود ندارد.

 اعتیاد مرد به مواد مخدر که در قانون مواد مخدر به نوع مواد اشاره شده.و اعتیاد به الکل به صورت گسترده که مخارج اصلی زندگی را در این راه خرج نماید.

 عقیم و نازا بودن مرد که توان باربری به هیچ وجه نداشته باشد.

 

نکته در مورد عسر و حرج:

باید گفت هر شرایطی که موقعیت زن را برای ادامه زندگی به خطر بیاندازد با تشخیص دادگاه عسر و حرج محسوب میشود. و موارد بالا حصری نیست. اگرشرایط دیگری دارید که زندگی برایتان سخت و ناممکن شده و نمیتوانید با شوهر خود سازگاری داشته باشید برای تشخیص اینکه آیا مشکل شما عسر و حرج است یا خیر با وکیل طلاق در تهران مشاوره حاصل فرمائید.

3 طلاق توافقی:

در طلاق توافقی زن و شوهر دیگر همدیگر رو نمیخواهند.و توافقات خودشون رو در مورد حقوق مالی زن . حضانت فرزندشان و نحوه ملاقات فرزند . میزان نفقه زن مینمایند ولی این نوع طلاق روند رسیدگی خاص تری نسبت به دو طلاق اول دارد. و باید طرفین برای سازش به جلسات مشاوره قوه قضاییه مراجعه کنند.و پس از تموم شدن جلسات باید زیر توافقات خود را در صورت جلسه دادگاه امضا کرده و گواهی عدم سازش را اخذ نمایند.و به دفتر خانه جهث ثبت مراجعه نمایند. وکیل طلاق در تهران بدون اینکه شما در جلسات دادگاه شرکت نمائید میتواند با اعتبار پروانه ای که در اختیار دارد. به دادگاه مراجعه کرده و حکم طلاق توافقی را در کمترین زمان ممکن برای شما به نتیجه ختم نماید.

طلاق-توافقی

روند رسیدگی پرونده های طلاق از بدو کار تا انتها پرونده چطور است؟

خواهر و برادر عزیز شهرستان تهران اگر تصمیمتان برای طلاق جدی است. با مشاوره و همراهی وکیل طلاق در تهران این اقدامات لازم است: 

 گام اول: باید در ابتدا در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ) عضویت پیدا کنید که هر ابلاغیه ای جهت حضور یافتن شما در جلسه لازم باشد. و یا اینکه بتوانید از تصمیماتی که دادگاه در مورد پرونده شما گرفته مطلع شوید برایتان میسر شود.

گام دوم: دادخواست طلاق خود را در دفاتر پیشخوان خدمات قضایی متناسب با خواسته ای که دارید به طور دقیق و با ظرافت که دفتر دادگاه صالح آن را رد نکند. (که این دادخواست را وکیل طلاق در تهران با دقت بیشتری عمل میکند) ثبت کنید. و بعد از آن منتظر تشکیل جلسه رسیدگی باشید.

گام سوم: که جلسه رسیدگی شما با همسرتان هست. دادگاه ها در مورد طلاق (غیر از طلاق توافقی که جلسه مشاوره روانکاوانه دارد) آنها را برای سازش ارجاع میدهند به داوری که نمایندگان داوری از میان اقوام زن و مرد تعیین میشوند. و دادگاه پس از جمع شدن آرا داوران حکم خود با تعیین حق و حقوقات مالی زن و حضانت و نحوه ملاقات فرزند مشترکشان در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر میکند.

گام چهارم: هر حکمی که دادگاه خانواده صادر میکند امکان اعتراض و تقاضا تجدید نظر خواهی برای هریک وجود دارد.تا مرجع تجدید نظر دوباره وارد ماهیت موضوع شده و خودش به صورت مستقل به پرونده نسبت به تایید یا نقض مرجع بدوی رسیدگی میکند .

گام پنجم:با حکم گواهی عدم سازشی که دادگاه صادر کرده ظرف 3 ماه فرصت دارید که به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه نمائید که این دفاتر مطابق قوانین و مقررات طلاقتان را در حضور دو شاهد ثبت کند.

 

 

آیا اگر همسرمان در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشود باید چه کار کرد؟

خب نباید نگران این موضوع باشید چون در صورتی که همسرتان سامانه ثنا داشته باشد که به او ابلاغ میشود.و در صورتی که سامانه ثنا نداشته باشد.با اوراق قضایی ابلاغیه ارسال میشود. واگر در جلسه دادگاه علیرغم ابلاغیه تشکیل جلسه حضور پیدا نکند.رسیدگی با درخواست شما ادامه پیدا میکند. و دادگاه در صورت موجه بودن دلایل شما حکم به نفع شما صادر خواهد کرد. و در دفاتر ازدواج و طلاق هم شما با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش در مقام خواهان طلاق قرار دارید. و دفتر دار برای اجرای صیغه به طرف غائب اخطار به حضور میکند و جلسه بعدی اجرای صیغه را متعاقبا اعلام میکند.و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه شخص غائب صیغه طلاق را در حضور شهود به اجرا در می آورد. وکیل طلاق در تهران تا به نتیجه رساندن شما در پرونده حقوقیتان همراه شما خواهد بود.

چنانچه در خصوص طلاق نیاز به وکیل متخصص در شهر تهران دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

نمونه دادخواست طلاق در تهران

 خواهان :  زوجه خانم……

 خوانده : زوج و همسر قانونی زوجه آقای ……

 وکیل خواهان: وکیل طلاق در تهران…..

خواسته دعوا :در خواست طلاق از طرف خواهان یا زوجه

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان تهران

سلام علیکم

با احترام تمام خدمت به جنابعالی به محضرتان می رساند موکله بنده به موجب سند رسمی نکاح که رو نوشت آن ضمیمه دادخواست شده است در تاریخ 01/01/ 1400 با خوانده ازدواج دائم نموده و صاحب فرزند 8 ساله پسر میباشد.

حال با توجه به دلایل موکله (خواهان) که اظهار کرده است که زوج (خوانده) به دلیل اختلاف و عدم سازگاری بیش از یک سال ترک زندگی زناشویی کرده و دارای سوء رفتار و معاشرت نسبت به زوجه بنا بر شواهد موجود است.و عملا شرایط زندگی را برای موکله غیر قابل تحمل کرده است که این سوء رفتاری که زوج داشته منجر به انزجار و کراهت فراوان موکله از او گردیده به طوری که موکله حاضر است با بخشش پنج سکه طلا از مهر و صداق خود طلاق بگیرد . نظر به مراتب فوق از دادگاه محترم تقاضا صدور حکم طلاق به استناد ماده  8 قانون حمایت خانواده به انضمام مهریه و سایر حقوق مالی مورد استدعاست.

با تشکر

خدمت به شما افتخار ماست.

نویسنده : کارشناس حقوق سید امیرحسین جواهری

وکیل سرقت در تهران+مشاوره تلفنی با بهترین وکیل

سلام همشهریان عزیز تهرانی، امیرحسین جواهری هستم از سامانه حقوقی وکیل نوین در این مقاله قصد دارم تا در مورد جرم کیفری سرقت بحث کنم که اساسا این جرم چیست و به چه عملی اطلاق میشود،انواع آن کدام است و روش شکایت از این جرم در دادسرا و دادگاه به چه صورت است و در آخر نقش وکیل پرونده های سرقت در شهر تهران چه کمکی در اثربخش شدن پرونده دارد با ما همراه باشید تا هم این مقاله، شما را نسبت به ماهیت قانونی این جرم کیفری آشنا کند و هم بتوانیم برای حل مشکل شما بهترین وکیل را معرفی نمائیم.

 

عمل سرقت چه نوع عملی است؟

سرقت یا دزدی در اصطلاح عامیانه همان قاپیدن و ربودن اموال دیگران است که از قدیم الایام در تمام تمدن های بشری مجازات برای اینکار تعیین شده و حتی دین اسلام هم برای این فعل حد و حدوداتی قائل شده است و تخحصی تر اگر بخواهیم مطابق با قانون تعریفش کنیم به معنای ربودن مال متعلق به غیر بدون رضایت اوست این جرم در کنار کلاهبرداری و خیانت در امانت جزء جرایم علیه اموال دیگران هستند که البته با هم تفاوت هایی در شکل و عمل جرم دارند که آنها را از هم متمایز میکند در ادامه با ما همراه باشید تا یه مقدار این جرم را چکش بزنیم و اونو بازش کنیم که چطوری این جرم شکل میگیرد. با کمک وکیل سرقت در تهران به شناسایی دقیق جرم مورد نظر دست پیدا کنید.

نکته و توصیه مهم :

قبل از هر چیزی باید خدمتتون عرض کنم که مسائل کیفری احتیاج به شناخت جرایم دارد و سرقت هم موضوع تخصصی است که باید آن ها را از جرایم دیگر مالی متمایز کرد و بعد شکایت خودتون رو مطرح کنید در غیر این صورت اگر شما با نا آگاهی کسی را متهم به سرقت کنید ولی در واقع و طبق قانون عمل سرقت متوجه شخص نباشد و عنوان اتهامی دیگری داشته باشد علاوه بر طولانی شدن روند رسیدگی شما ممکن است اگر دلایل ناکافی برای اتهام باشد طرف مقابل هم شکایت اعاده حیثیت خود را مطرح نماید پس توصیه اکیدی دارم که برای ورود به این وادی با یک وکیل سرقت در تهران مشاوره داشته باشید تا بهتر پرونده شما دنبال شود. پس با یک فرد متخصص در این زمینه مشاوره داشته باشید.

چنانچه در خصوص سرقت نیاز به وکیل متخصص در شهر تهران دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

سرقت مطابق قانون چگونه شکل میگیرد ؟

برای آن که جرمی تحقق پیدا کند سه رکن باید داشته باشد که به بررسی این سه رکن میپردازیم. وکیل سرقت در تهران با دقت در این ارکان به شناسایی نوع جرم سرقت و شکل گیری آن میپردازد.

1-رکن مادی :

برای آن که سرقتی شکل بگیرد باید رفتار یا عمل طبق قانون جرم باشد در سرقت همانطور که عرض کردم ربایش مال دیگری رکن مادی جرم است و بنابرین دزدی بر اموال منقول(قابل حمل و نقل) درست است نه اموال غیر منقول چون عمل ربایش بر چیزی صدق پیدا میکند که بشود از محلی به محل دیگر انتقالش داد مثل آن فردی که میرود به خانه شخصی دیگر،و طلا و جواهرات او را میرباید در اینجا باید به راحتی گفت دزدی اتفاق افتاده چون مال از با ربایش سارق از محلی به محل دیگر از سلطه مالک آن خارج شده ولی بر اموال غیر منقول مثل زمین و آپارتمان که  از چنگ کسی در آوردند را نمیشود شکایت سرقت مطرح کرد.

2-رکن روانی: 

این مورد اشاره به قصد و نیت مرتکب دارد و مرتکب برای این که بشود علیه او شکایت سرقت مطرح کرد باید آگاهانه به طوری اینکه بداند مال دیگری را بر میدارد(سوءنیت عام )و قصد نتیجه و محروم کردن دائمی از مال (سوءنیت خاص ) را داشته باشد.

به عنوان مثال اگر کسی مال دیگری را به گمان اینکه مال خود است برداشته علیه او نمیشود شکایت سرقت مطرح کرد چون اساسا آگاهی به موضوع نداشته است.

و در مثال دیگر برای قصد نتیجه و محروم کردن دائمی از مال این است که اگر کسی کتاب دیگری را برای شب امتحان بردارد و فردا آن را بدون اطلاع مالک آن سرجاش بگذارد چون هدف محروم کردن دائمی مال را نداشته سارق به حساب نمی آید.و نمیشود به عنوان سرقت شکایت کرد.

3-رکن قانونی:

باید هر جرمی که مطرح میشود باید استناد قانونی آن در قانون وجود داشته باشد و بر اساس آن شکایت تنظیم کرد ماده قانونی که میتوانیم به سرقت استناد کنیم ماده 267 قانون مجازات اسلامی است البته چون سرقت به انواع متعددی تقسیم میشود که در ادامه بهش میپردازم باید بر اساس نوع سرقت عنوان قانونی آن را در قانون پیدا کرد و این عمل را کسی غیر از وکیل سرقت در تهران نمیتواند به خوبی انجام دهد که با شناختن و درک موضوع  و نوع سرقت شکایت متناسب با آن مطرح میکند.

انواع سرقت هایی که قانون بهش اشاره داشته کدامند؟

ما دو عنوان کلی سرقت داریم یکی سرقت حدی و دیگری سرقت تعزیری که وکیل سرقت در تهران با دقت تمام میتواند آن را تشخیص دهد.

الف-سرقت حدی:

سرقتی است که شرع اسلام کیفیت مجازات آن را در کتاب قرآن مشخص کرده و مجازات آن قطع دست را برای این نوع سرقت قرار داده و شرایط شکل گیری آن   تابع شرایط ماده 268 قانون مجازات اسلامی است که برخی از این شرایطی که در این ماده آمده از این قبیل است که سارق باید قصد مخفیانه ربودن مال را داشته باشد ، مال در حرز (یا همان جای امن) نگه داشته شود ، سارق حرز را هتک یا نابود کند ، و میزان مال سرقت شده به حد معینی از نظر ارزشی رسیده باشد که معادل همان چهار نخود طلا میباشد. البته شرایط دیگری هم لازم دارد که باید همراه مواردی که گفتیم جمع باشد و لینکشو دادم میتونید به مقاله ( سرقت حدی و آیا در ایران دست دزد قطع میشود؟) مراجعه نمائید.

ب- سرقت تعزیری:

این نوع سرقت سرقتی است که با پیشرفت تمدن و و تکنولوژی سرقت ها انواع مختلفی را به خود گرفته و قانون گذار های حکومتی در مجلس جمهوری اسلامی آن هارا جرم انگاری میکنند و برای آن مجازات کیفری غیر حدی تعیین میکنند و انواع مختلفی را دارد که به برخی از آن ها اشاره میکنیم و در آخربا نمونه شکایتی که وکیل سرقت در تهران مطرح میکند آشنا میشویم.

وکیل-سرقت-در-شهر-تهران

1-راهزنی:

یعنی کسی که در راه های عمومی اموال مردم را برباید راهزن است و بر اساس قانون جزای ایران هر شخصی در راه‌ها و شوارع و مسیر ها عمومی به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، مجازات میشود و باید به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تعزیری (33 تا 74 ضربه) محکوم شود.

2- جیب بری:

ربایش اموال دیگران با دست بردن به جیب مردم و یا قاپیدن کیف و ساک دیگران مشمول ماده 657 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات است که مجازات آنان یک تا پنج سال حبس با شلاق تعزیری است.

3- سرقت رایانه ای:

این نوع سرقت بیشتر از طریق خود پرداز های بانکی است که دیگری به صورت غیر قانونی و بدون اجازه و غیر مجاز به رمز اول یا دوم و داده های کارت عابر بانک دیگری دست پیدا میکند و حساب او را به نفع خود خالی میکند

در ماده 12 قانون جرایم رایانه‌ای عنوان نموده است که هرکس که به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، به طوری که خود داده‌ها در اختیار صاحب و مالک  آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

4- سرقت مقرون به آزار و اذیت :

در این نوع سرقت علاوه بر اینکه مال قربانی ربوده میشود و با مقاومت قربانی بر عدم تحویل مالش علیه تمامیت جسمانی زیان دیده ، سارق و یا همکاران او صدمه وارد مینمایند و یا اینکه سارق یا سارقین دارای سلاح گرم و سرد باشند(به عنوان عنصر مادی) و کسانی که در این سرقت دست داشته اند چه خود صدمه وارد کرده و یا چه همکارانشان برابر با این نوع سرقت تعزیری مجازات میشوند منتها کسی که ضرب و جرحی به دیگری وارد کرده علاوه بر مجازات این جرم باید طبق قوانین قصاص و دیه با او برخورد شود. مجازات این سرقت بین سه تا ده سال حبس و شلاق تعزیری است.

5- سرقت منابع آب و برق و گاز:

برابر با قانون هر شخصی بدون پرداخت کردن حق امتیازات آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن اقدام به استفاده غیر قانونی از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب کند اضافه بر جبران زیان وارد کرده به پرداخت جزای نقدی از 1 تا 2 برابر زیان  انجام گرفته محکوم میشود.

6-سرقت تشدید یافته:

سرقت که مجموع شرایط زیر را داشته باشد از 5 تا بیست و پنج سال حبس دارد:

-سرقت در شب اتفاق افتاده باشد

-یک یا چند نفر از سارقین مسلح باشند

سارقین بیش از یک نفر باشند.

روش شکایت و نمونه شکایت جرم سرقت در تهران:

اگر پرونده خود را به وکیل سرقت در تهران بسپارید او با تنظیم شکایت درست در دادسرا و اگر خدای نکرده به جرم سرقت متهم شدید با لایحه درست و حسابی  پرونده را جوری  پیش میبرد که هم روند آن سریع تر شود و هم نتیجه لازم را برای شما فراهم کند.

وکیل سرقت در تهران با طرح شکایت در دادسرا و تشخیص نوع جرم و پیدا کردن مستند قانونی آن با پیدایش ارکان تشکیل دهنده جرم و بررسی و جمع کردن ادله وقوع جرم در دادگاه صالح موضوع برای جرم سرقت طرف مقابل در دادسرا را محرز میکند و از دادسرا قرار جلب به دادرسی برای رفتن به صدور حکم در دادگاه را فراهم میکند و به عنوان تضمین حضور متهم درخواست تامین زیان مالی از محل اموال او یا با بازداشت موقت را مینماید.

چنانچه در خصوص سرقت نیاز به وکیل متخصص در شهر تهران دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

نمونه شکایت جرم سرقت در تهران:

نام شاکی و محل اقامت یا وکیل سرقت در تهران :…..

نام مشتکی عنه و نشانی او:…..

موضوع اتهام:…سرقت

ادله وقوع جرم:…..

شرح حال ماجرا:..

ریاست محترم دادسرا عمومی و انقلاب شهرستان تهران:

سلام علیکم
موکل اینجانب …. صاحب فروشگاه لوازم خانگی در شرق تهران…. هست و شب گذشته تعدادی جوان بدون نقاببند وارد مغازه شدند و اموال داخل فروشگاه را با توسل یه سلاح سرد و اقدام به تهدید و زور از  فروشگاه خارج کردند و با توجه به اینکه فروشگاه مجهز به دوربین مدار بسته بوده و چهره یکی از سارقین در دوربین مشخص است پس از پیگیری که موکل بر قضیه داشته موفق به شناسایی یکی از عناصر جرم شده است  هویت و آدرس و نشانی منزل او را با همراهی پلیس پیدا کرده حال با توجه به دلایل و مدارکی که موجود است این اطمینان حاصل شده است که ایشان همان سارق لوازم فروشگاه موکل بنده است

حال از دادسرا محترم تقاضا تعقیب و مجازات جرم سرقت تعزیری مقرون به آزار مستند به ماده 652 قانون مجازات اسلامی و توقیف اموال و بازذاشت موقت و جبران ضرر و زیان موکل مورد استدعاست.

نویسنده:کارشناس حقوق سید امیرحسین جواهری

روش های حقوقی تقسیم ارث به زبان ساده

سلام بر شما دوستان عزیز، بنده جواهری هستم ام از کارشناسان سامانه وکیل نوین در خدمتتونم تا شما را نسبت به روش ساده قانونی و حقوقی تقسیم ارث یا همان (ماترک) و نحوه گرفتن گواهی انحصار وراثت آگاه کنم پس خواهشا اگر کارتون گیرکرده و بعضی از وراث جلو پاتون سنگ میندازن و کار شکنی میکنن و نمیزارن تا شما به حق و حقوقات عینی خود از ماترک دست پیدا کنید مقاله را تا انتها دنبال کنید تا شاید گره ای از کار شما ان شا الله برطرف نماید.

ارث یا ما ترک چیست؟

ارث اموال به جا مانده از عزیز از دست رفته شما است که بعد از فوت متوفی این اموال باید بین نزدیک ترین بستگانش که وراث او به شمار می آیند که شامل طبقات سه گانه ای است بعد از پرداخت دیون و بدهکاری هایش به اشخاص ثالث مثل مهریه ، قرض و قسط و هزینه کفن و دفن و…  مطابق با سهم ارث هر ورثه طبق قانون مدنی تقسیم شود.

 

طبقات سه گانه ارث کدام است؟

بر طبق قانون مدنی موجبات ارث دو طیف از بستگان هستند که به صورت کلی شامل بستگان نسبی(خونی) و بستگان سببی(که ناشی از عقد ازدواج است) را شامل میشود.

طبقه اول :پدر و مادر و فرزندان و نوه های متوفی هستند

طبقه دوم: پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و برادر و خواهر متوفی هستند.

طبقه سوم :دایی و خاله ها و عمو و عمه متوفی را شامل میشود.

این نکته رو اضافه کنم که نحوه تقسیم ارث با رعایت الاقرب فی اقرب است به این معنا که اگر طبقه اول متوفی موجود باشد به طبقه دوم چیزی از ارث نمیرسد و اگه طبقه دومی باشد به طبقه سوم ارث نمیرسد و در داخل خود طبقات هم درجه بندی وجود دارد و وجود درجه اول درجه دوم را و  وجود درجه دوم ، درجه سوم را از ارث محروم میکند و به عنوان مثالی که میتونم خدمتون عرض کنم تا بهتر متوجه بشین  در طبقه اول فرزندان متوفی که درجه اول هستند و نوه ها و نبیره ها که در  درجات دوم و سوم قرار دارند که میگیرند را از ارث محروم میکنند با وجود اینکه همه آن ها در طبقه اول قرار دارند.در طبقات بعدی هم به همین صورت است برادر و خواهر و پدر بزرگ و مادر بزرگ درجه اول هستند و فرزندان برادر و خواهر و پدران و مادران پدر بزرگ و مادر بزرگ در درجه دوم قرار میگیرند.

چنانچه در خصوص روش تقسیم ارث نیاز به وکیل متخصص دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

شرط بردن ارث چیست؟

توجه داشته باشید که ارث بردن از شخص متوفی شرایطی دارد که در اینجا به چند موردش اشاره میکنیم.

1- وارث باید در زمان مرگ عزیز خود زنده باشد:

مسئله ای که دراینجا مطرح میشه این است که در یک خانواده ای پدری به نام علی فوت میکنه و دارای دو پسر به نام های حسن و حسین  است و حسن قبل از پدر خود علی مرده بوده است در اینجا اگه حسن فرزندانی داشته باشد هیچ کدام از انها نمیتوانند سهم ارث پدر خود را مطالبه کنند چون حسن شرایط ارث بردن را نداشته است و تمام ارث به حسین میرسد و پیرو این اصل اگه دو نفر که از یکدیگر ارث میبرند اگر زمان فوت جفتشون معلوم باشد آن کسی که زمان فوت او بعد از دیگری باشد ارث میبرد و دیگری که قبل تر فوت کرده ارث نمیبرد و سهم ارث آن کسی که ارث میبرد بین وراث او تقسیم میشود.این نکته خیلی سوال میشود بهش توجه بکنین تا از طولانی شدن پرونده های بی نتیجه جلوگیری شود.

2- ورثه قتل عمد متوفی خود را مرتکب نشود:

منظور از قتل در اینجا هر نوع قتل عمدی است که به مباشرت و مستقیم باشد و چه به صورت معاونت و همکاری در قتل و همچنین قتلی که برای قصاص باشد را شامل نمیشود.

3-ورثه شخص متوفی مسلمان هم باید پیرو دین اسلام باشند:

پیشنهاد میشه در این زمینه اگر پیرو دین دیگری غیر ازاسلام هستید و متوفی خود به دین اسلام گرویده یا مسلمان بوده برای اینکه بتوانید سهم ارث از اموال او داشته باشید مسلمان بشید چون غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبرد پس در کشور اسلامی نفع برای شما در این است که مسلمان باشید.

میزان سهم ارث ورثه چه اندازه است؟

-طبقه اول:

1-پدر و مادر : سهم پدر و مادر از ترکه متوفی در صورتی که متوفی فرزند نداشته باشد یک سوم برای مادر و دو سوم برای پدر است و سهم مادر در صورتی میت که برادر و خواهر داشته باشد سهم ارث مادر یک ششم میشود و همچنین اگر میت فرزند داشته باشد سهم پدر و مادر هر کدام یک ششم میشود و مابقی بین اولاد تقسیم میشود.

2- اولاد و فرزندان:

باید گفت اگر اولاد متوفی محدود به یک دختر باشد سهم ارث او یک دوم اگر دو دختر یا بیشتر از آن باشد سهم ارث آنان دو سوم میشود و اگر اولاد متوفی شامل دخترات و پسران باشد سهم دختران از مابقی ارث نصف سهم الارث پسران است و اگر اولاد مستقیم متوفی مرده باشند نوه های میت قائم مقام سهم الارث پدران و مادران خود میشوند.

طبقه دوم :

1-برادر و خواهر : برادر و خواهر های ابوینی( که از یک پدر و مادر به وجود آمدند) برادر و خواهر ابی که ( کسانی که پدرشان مشترک است) را از ارث محروم میکنند و و در نبود آنان برادر و خواهر ابی جایگزین ابوینی ها میشوند ولی نه ابوینی ها و نه ابی ها نمیتوانند برادر و خواهر امی(که مادرشان مشترک است)را از ارث محروم کنند. سهم ارث برادر و خواهر امی در صورت یک نفر بودن یک ششم و در صورتی که از یک نفر بیشتر باشند یک سوم است وبین خود به صورت مساوی تقسیم میکنندو فرقی بین جنس مونث و مذکر وجود ندارد و ما بقی مال برادر و خواهر ابوینی است که بین خود که جنس مذکر دو برابر از جنس مونث ارث میبرد اموال بجا مانده را تقسیم میکنند.

2-پدر بزرگ و مادر بزرگ : این عزیزان هم  یک ششم در صورت تنها بودن جد یا جده مادری و در صورتی که هم جد و هم جده مادری زنده باشند یک سوم ارث را میبرندو بین خود به صورت مساوی تقسیم میکنند و مابقی اموال به جا مانده از ترکه سهم جدات پدری است و اگر اجداد با برادر و خواهر بر سر ارث جمع باشند یک ششم ترکه مختص شخصی است که ازطرف مادر با میت نسبت دارد و در صورتی که بستگان از طرف مادر متعدد باشند یک سوم ارث سهم بستگان مادری است و مابقی ارث بین ابوینی ها و بستگانی که از طرف پدر قرات دارند تقسیم میشود.

طبقه سوم

1-دایی و خاله و عمه و عمو:  سهم ارث دایی و خاله به عنوان بستگان مادری اگر یک نفر تنها باشد یک ششم و اگر هردو با هم باشند یک سوم است که  بین آنان ارث به صورت مساوی بین خاله و دایی تقسیم میشود و فرقی بین جنس مونث و مذکر نیست  و مابقی بین عمه ها و عمو ها تقسیم میشود که بین آنان عمو ها دو برابر نسبت به عمه ها ارث میبرند. و نکته دیگر این است که فرزندانشان به عنوان ذرجه دوم در صورتی که هیچ درجه یکی نباشد میتوانند ارث برند.

چنانچه در خصوص روش تقسیم ارث نیاز به وکیل متخصص دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

مراحل گرفتن انحصار وراثت:

انحصار وراثت بسیار در پرونده شما نقش حیاتی داره و شما به عنوان یک ورثه یا ذینفع برای اینکه بتوانید به حقوق خود در اموال و حساب های بانکی شخص مرحوم دست پیدا کنید باید گواهی انحصار وراثت را داشته باشید و این رو عرض کنم که اگه حتی مابقی وراث در این امر کار شکنی بکنن شما به عنوان ذینفع به تنهایی برای گرفتن گواهی حصر وراثت میتوانید خواهان دعوا تقسیم ارث باشید پس لازم است که این نکات را رعایت نمایید.

 

انحصار-وراثت

1-اولین قدم در گرفتن انحصار وراثت این است که که دادخواست حصر وراثت خودتون رو به نزدیکترین دفتر پیشخوان خدمات قضایی محل خودتون تقدیم نمائید.

2- دومین قدم در حصر وراثت این است که چون این پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی میشه  شما باید مدارک مورد نیاز مثل شناسنامه متوفی و گواهی فوت او به همراه استشهادیه محضری و گواهی نامه مالیاتی از محل اموال غیر منقول او را تقدیم مرجع مربوطه قرار بدید.

3-سومین قدم در مسیر طی شدن پرونده در شورا  باید شما منتظر این بمونی که در ظرف مدت معینی  اسامی دیگر وراث و طلبکار ها و بدهکارها که خود را به شورا معرفی کند که در سرنوشت گواهی انحصار وراثت موثر است در روز نامه محلی ابلاغ میشه و پس از آن مواعد گواهی حصر وراث صادر میشود.

دعوای تقسیم و افراز ملک به چه طریقی دنبال میشود؟

یبنید دوستان عزیز گواهی حصر وراثت برای مشخص شدن میزان ترکه ، مشخص شدن وراث ، طلبکار ها و بدهکار هاست و با گواهی  حصر وراثت چون همه وراث در ترکه سهم دارند و مشاعی محسوب میشود و هیچ کس حق ندارد به تنهایی عمل حقوقی بدون اجازه وراث دیگر انجام دهد و بهترین کار این است که  خودشان اموال را بین همدیگر تقسیم کنند حال اگر بر سر تقسیم و افراز مال به مشکل برخورد کردید باید مراحل پایین را دنبال کنید:

اولین گام این است که شما باید دادخواست تقسیم ملک مشاع رو به دادگاه محل اقامتگاه متوفی خودتون در دفتر خدمات قضایی ثبت نمائید .

دومین گام این است که اگر ورثه دیگر مثل برادر شما در ترکه سکونت دارد و یا مال را به گونه ای تصاحب کرده و هیچ نوع کرایه ای به اندازه سهم شما پرداخت نکرده باید همزمان با دادخواست تقسیم و افراز مال مشاع ناشی از ارث ، دادخواست خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف رو تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کنید.

سومین گام :انتظار در مرحله دادرسی که مال را عادلانه تقسیم کنند که در این مرحله دادگاه ها بر اساس روش های تقسیم به افراز و تقسیم به تعدیل عمل میکنند که در حالت اول ملک فروخته نمیشه بلکه آن را حصه بندی میکنند ولی در حالت دوم ملک فروخته میشه و از محل قیمت آن بر اساس سهم ارث ورثه آن را تقسیم میکنند.

چنانچه در خصوص روش تقسیم ارث نیاز به وکیل متخصص دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

چهارمین گام :اعتراض به رای  دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر است که اگر رایی را خلاف قواعد تقسیم و میزان سهم ارث وراث و نحوه تقسیم ترکه خلاف عدالت صادر شود مرجع تجدید نظر رسیدگی مجدد را از سر میگیرد و اگر لازم باشد رای دادگاه بدوی را نقض میکند.

ممنون از همراهیتون که سایت وکیل نوین را برای حل مشکل خود انتخاب کردید و در آخر باید عرض کنم که شما با یک وکیل خوب تقسیم ارث که روش ساده تقسیم ارث رادر پیش روی شما قرار میدهد و متناسب با خواسته و حقوق شما به نگارش بهترین تنظیم دادخواست اقدام میکند میتوانید خیلی راحت تر  و بدون دغدغه و نگرانی از حضور در دادگاه نتیجه لازم را بگیرید.

نویسنده:کارشناس حقوق سید امیر حسین جواهری

 مراحل حکم توقیف اموال + مشاوره تلفنی و آنلاین

سلام دوستان عزیز جواهری ام از مشاوران سامانه وکیل نوین در حد 6 و 7 دقیقه میخوام وقت گرانبهاتون رو به من بدین تا در مورد توقیف کردن اموال کسی که علیه ش دادخواست دادین بنویسم پس اگه واقعا کارت گیره خوب دقت کن ببین چطور میتونی حکم توقیف اموال طرف مقابلتو بگیری.

حکم توقیف اموالمو چطور میتونم بگیرم ؟

ببین عزیزم اگه میخوای حکم توقیف اموال را بگبری که اموالت تو مرحله اجرا برات تضمین بشه باید درخواست تامین خواسته خودتو قبل یا همزمان با دادخواست اصلیت مطرح کنی تا مرجع رسیدگی به خواستت رسیدگی کنه و دادگاه هم باید قبول کنه و خواستت رو رسیدگی کنه. در کل اینم بهت بگم هر زمان که خواستی حین دعوایی که مطرح کردی این در خواست رو بدی اماکنش هست برات ولی حتی المقدور سعی کن با یک وکیل خوب و کار درست مشاوره داشته باشی.

درخواست تامین چجوری قبول میشه؟

 یک شرط مهم داره اونم اینه که اگه بخوای با درخواست تامین خواسته تو موافقت کنن باید به عنوان خسارت احتمالی که در نتیجه بی حقی تو برای طرف مقابلت بوجود میاد وجهی رو در صندوق دادگستری به عنوان امانت و تضمین بپردازی

دوست خوبم تو در چند صورت میتونی حکم توقیف اموالتو بگیری حواست جمع باشه که یکی از شرایط زیر رو داشته باشی:

 

 

1-دعوایی که مطرح کردی اگه سند رسمی باشه مثل  تقاضا خلع ید ملک رسمی و یا مطالبه مهریه در سند ازدواج که در این مورد استثنا طرف مقابلت نمیتونه ازت درخواست خسارت احتمالی کنه چون سند رسمی مدیون بودنش رو در اختیار داری.

چنانچه در خصوص توقیف اموال نیاز به وکیل متخصص دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

2- مالی که خریدی بهت نداده یا به طور امانت دست طرف مقابلته و در معرض از بین رفتنه و ممکن است بعد از جلسات دادگاه از بین بره یا طرف بخواد اذیت کنه و اونو به کسی انتقال بده در اینجا پس از پرداخت خسارت احتمالی میتونی درخواست تامین بدی.  

3- و یادت نره کلا اگه هر ادعایی نسبت به هر مال و وجهی رو که داری باید خسارت احتمالی این تامین را به صندوق دادگستری بپردازی تا اونا به درخواستت رسیدگی کنن ولی استثنا آن سند رسمی است که خسارت احتمالی ازت نمیگیرن.  

۴- اگه مستند دعوات اسناد واخواست شده مثل چک و سفته باشه در این صورت هم نمیخواد خسارت احتمالی بپردازی و به صرف دارنده بودن با درخواست توقیف اموال طرف مقابلت موافقت میکنن.

این نکته رو توجه داشته باش که :

 تعیین مبلغ پرداخت خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته ای که داری با دادگاهی است که این در خواست رو قبول کرده .

 

 حالا اگه درخواست تامین خواسته شما قبل از طرح دادخواست اصلیت باشه چه شرطی لازمه؟

 اگه قبل از طرح دادخواست مطالبه مالی حکم توقیف اموال بخوای درخواست بدی شرطش اینه که در ظرف مدت ده روز بعد از درخواست توقیف اموال دادخواست اصلیت که مطالبه مال را باشه رو تقدیم کنی و گرنه درخواست توقیف اموالت رد میشه.

آیا طرف مقابل میتونه به درخواست توقیف اموال اعتراض کنه؟

رسیدگی به قرار تامین خواسته به طرف مقابلت ابلاغ میشه .اونم حق داره ظرف مدت ۱۰ روز به این تصمیم دادگاه اعتراض کنه دادگاه در اولین جلسه به اعتراضش رسیدگی و تعیین تکلیف میکنه.    

توقیف-اموال

زمان اجرا تامین خواسته یا همان توقیف اموال کی هست؟

 دوست خوبم نگران این موضوع هم نباش قرار تامین خواسته و توقیف اموال فورا به طرف مقابلت ابلاغ میشه و بعد از اون اجرا میشه و در صورتی که ابلاغ فوری ممکن نباشه و تاخیرش در اجرا باعث از بین رفتن خواستت بشه ، اول قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ میشه.

 نحوه اجرای قرار تامین خواسته به چه صورته؟

عزیزان من اجرای قرار تامین خواسته نیازی به صدور اجراییه نداره ولی همینطور که گفتم  قرار تامین توقیف اموال اول باید ابلاغ بشه و بعد از اون اجرا  میشه .

پس یادتون باشه که اگر تاخیر داشتن در اجرای توقیف اموال باعث از بین رفتن مال بشه ابلاغ به طرف مقابل (خوانده) ممنوعه و باید فوری اجرا بشه و بعد از اون بهش ابلاغ  میشه .

به موجب ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی اجرای قرار تامین خواسته (یا همان توقیف اموال و حقوق مالی در صورت تبدیل شدن به مال) به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است .

موارد استثنا حکم توقیف اموال کدوم است؟

۱- تامین عین معین: طبق ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواسته عین معین باشه مثلا اتومبیل معین و مشخص همان مال بازداشت میشود مگر با تراضی مال دیگری توقیف شود.

۲- تامین محصول املاک و باغ ها: مطابق ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی از محصول املاک و باغها دو سوم سهم خوانده قابل توقیف است برای این کار محصول با حضور مامور اجرا برداشت میشود .

اجرای قرار تامین خواسته چه اثراتی در معامله و استفاده از آن برای طرف مقابل به جا میزاره؟

۱- اجرای قرار تامین خواسته در مورد وجه نقد و مال منقول (اتومبیل و…)موجب توقیف و غیر قابل استفاده کردن آن میشه ولی در مورد مال غیر منقول مثل زمین و آپارتمان باعث توقیف در نقل و انتقال آن مثل فروش و اجاره میشه.  

۲-بعد از حکم توقیف مال هر معامله ای نسبت به آن قابل ابطال میشه و مالک اگه بخواد اونو بفروشه غیر قانونی عمل کرده و از نظر کیفری هم مشمول مجازات هست.

۳- برای حکم توقیف مال که در تصرف شخص ثالث است و یا طلب خوانده از شخص ثالث معمولا به شخص ثالث ابلاغ میشه.

 4-  در حکم توقیف اموال موارد مربوط به مستثنیات دین هم رعایت میشه.

5-  امکان توقیف اموال از محل حقوق شخص کارمندی که طرف دعوا قرار گرفته وجود داره و نصاب آن تا کسر یک چهارم تا یک سوم از حقوق او است .

چنانچه در خصوص توقیف اموال نیاز به وکیل متخصص دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

 

خدمت به شما افتخار ماست

 سید امیرحسین جواهری( کارشناس حقوق)

مجازات معاونت در جرم + مشاوره با وکیل

در تمامی جرایمی که قانون مجازات اسلامی مشخص و تعیین کرده که شامل حدود ، قصاص ، دیات ، تعریزات است مجازات این عمل فقط برای کسی که مباشرا و مستقیما فعل مجرمانه را انجام میدهد نیست و قانون مجازات اسلامی برای کسانی که هر نوع همکاری مادی و روانی با مجرم بدون اینکه در عملیات اجرایی جرم مشارکت داشته و با داشتن قصد در تحقق عمل مجرمانه نتیجه مورد نظر را بخواهد را مستحق مجازات میداند. در این مقاله سعی داریم که معاونت در جرم را بررسی کنیم.

معاونت در جرم چیست و فرق آن با مشارکت چیست؟

ماده 126 قانون مجازات اسلامی معاونت را این گونه تعریف کرده که هر کس دیگری را برای انجام فعل مجرمانه تطمیع ، ترغیب ، تهدید یا او را برای انجام فعلی تشویق یا راه عمل مجرمانه را برای او تسهیل کند و یا وسایل ارتکاب جرم را برای او بسازد عمل معاونت را انجام داده و مستحق مجازات است.

عزیزان دلم ، باید گفت که معاونت یعنی همکاری کردن با مجرم در مقدمات (نه اجرا) هر کار مجرمانه ای است مثل آن است که کسی برای سارق کلید بسازد بدون آنکه خودش در عملیات سرقت با سارق نقشی داشته باشد و یا اینکه به دیگری پول بدهد تا کسی را به قتل برساند و.. البته به شرط آن که معاون در جرم مستند به تبصره همین ماده با مجرم هم نیت و هم قصد باشد و بین همکاری کردن معاون و تحقق فعل مجرمانه از سوی مباشر(مجرم) نزدیکی زمانی وجود داشته باشد.

چنانچه در خصوص معاونت در جرم نیاز به وکیل متخصص دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

اما مشارکت در جرم به معنای آن است که شریک در جرم وارد عملیات اجرایی جرم قرار بگیرد و جرم مستند به عمل همه آنان باشد حالا میخواد اثر کار آنان مساوی باشد و یا متفاوت در این صورت شراکت در جرم شکل میگیرد مثل آن است که دو نفر سرقتی مرتکب میشوند و یک نفر از آنان مال را از حرز خارج میکند و آن را به دوستش میدهد و او همراه با مال فرار میکند در اینجا هردو شریک هستند ولی در مثال دیگر اگر دو نفر سوار بر ترک موتور شوند و یک نفر از آنان راننده باشد و یک نفر جیب بری کند ، جیب بر مباشر و راننده معاون در جرم است.پس تفاوت اصلی معاونت و مشارکت در این است که در معاونت فرد در مقدمات جرم همکاری میکند اما شریک در عملیات اجرایی کار مجرمانه.

 

مجازات معاونت چیست؟

 

مجازات معاونت بستگی به عمل مباشر دارد و اگر مباشر مجازات شود او مطابق با ماده 127 قانون مجازات اسلامی مجازات میشود 

 مجازات معاونت مستند به این ماده به این ترتیب است که :

1-اگر مجازات مباشر جرم سلب کردن حیاتش باشد و یا حبس ابد بخورد مجازات معاون به حبس بالای 10 سال محکوم میشود.

2-اگر مجازات مباشر قطع عضو او در سرقت حدی باشد یا به قصاص عضو محکوم شود مجازات معاون او حبس بالای دو سال است.

3- در صورت شلاق حدی که قانون معین کرده مجازات معاون شلاق بین سی و یک تا هفتاد چهار ضربه است.

4-در جرایمی که مجازات تعزیر را دارد مثل حبس و جزا نقدی و شلاق تعزیری مجازات معاون یک تا دو درجه پایین از مجازات جرم ارتکابی است.

ارکان جرم معاونت:

رکن مادی: رکن مادی جرم معاونت همان تطمیع کردن ، تهدید کردن ، تشویق کردن ، ترغیب کردن و تحریک کردن به ارتکاب جرم و یا تسهیل کردن وقوع جرم برای مجرم است بدون اینکه خود او در عملیات اجرایی جرم دخالت داشته باشد و چیزی دیگری که در رکن مادی جرم اهمیت دارد اقتران زمانی بین عمل معاون و انجام فعل مجرمانه از سمت مباشر است یعنی معاون باید قبل یا همزمان با عمل مباشر از مباشر این اعمال مادی که اشاره کردیم را انجام دهد و اگر بعد از عمل از مجرمانه مباشر این اعمال مادی را انجام دهد دیگر معاونت نیست.

رکن روانی :رکن روانی عمل معاونت همان وحدت قصد است که بین عمل معاون و مباشر قرار دارد و اگر معاون در زمینه انجام جرم از طرف مجرم باخبر نباشد او قابل مجازات نیست و نمی شود فردی را که کلیدی برای سارق میسازد اما نداند که او کلید ساخته شده را برای چه میخواهد مجازات کرد ، پس شرط مجازات معاون آگاهی و همراهی قصد او با مجرم است حال ممکنه برای شما عزیزان سوال پیش آید که اگر معاون به قصد سرقت برای مباشر کلید بسازد و قصد دیگری غیر از این ندارد ولی سارق علاوه بر سرقت مرتکب قتل صاحب خانه بشود آیا باید او را معاون قتل هم در نظر بگیریم ؟جواب این سوال منفی است و معاون فقط مجازاتش بستگی به قصد او و مجازات شدن فرد مجرم دارد.
ارکان-جرم-معاونت

معاونت در جرم خاص چیست؟

معاونت جرمی است که بستگی به مجازات مباشر آن دارد اگر مباشر مجازات نشود معاون قابل تعقیب نیست مگر اینکه مباشر صغیر و مجنون باشد یا معاونت در جرایم خاص باشد که در این صورت معاون مستقل مجازات می شود.

بعضی از معاونت در جرایم خاص به ترتیب زیر است؟

1- تبلیغ علیه نظام معاونت.

2-جاسوسی کردن.

3-معاونت در جرایم رایانه ای.

4-معاونت در آدم ربایی.

این نکته را توجه داشته باشید:

که تهدیدی باعث معاونت است که قصد و اراده را به طور کلی مسلوب نکرده باشد مثل آن است که شخص تهدید کند که اگر فلان شخص را نکشی من بهت سیلی میزنم! یا شخصی که مورد تهدید قرار گرفته بداند که تهدید کننده از پس تهدید خود بر نمی آید و یا قدرتش را ندارد در اینجا اگر شخص جرمی انجام دهد خود مباشر عمل است و باید مجازات شود و تهدید کننده معاون در جرم است ، اما تهدیدی که قصد و اراده را به طور کلی مسلوب کند دیگر تهدید کننده معاون در جرم نیست و مجازات مباشر را دارد.

برای معاونت در جرم چرا به وکیل نیاز است ؟

تشخیص معاونت در جرم در بسیاری از اوقات ساده نیست و نیاز به تخصص در ماهیت موضوع دارد و کسانی که حال در مقام شاکی و چه در مقام متهم به جرم معاونت قرار دارند وکیل امور کیفری لازم دارند وکیل، برای ثبت شکایت و اعتراض درست و حسابی و حضور موثر در دادگاه و دادرسی و دفاع از حقوقتان متناسب با اصول دادرسی و مواد قانونی که به دفاع از حقوقتان میپردازد که مو لای درز آن پرونده نرود.

چنانچه در خصوص معاونت در جرم نیاز به وکیل متخصص دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

وکیل طلاق در مشهد

سلام دوستان خوبم بنده جواهری ام از کارشناسان سامانه وکیل نوین (موسسه راه امید) امروز میخوام براتون از مشکلات و اختلافات بین زن و شوهر که تهش به دادگاه کشیده میشه بحث کنم پس ازتون میخوام که خوب به بحث دل بدید تا بعضی چیزا براتون روشن شه و اینم بگم بهتره قبل از اینکه بخواین طلاق بگیرین قبلش با ریش سفیدای خانواده تون مشورت بگیرین چونکه اونا بزرگترن و تجربه بهتری در تصمیم گیری دارن اما اگه در نهایت خواستین طلاق بگیرین ما کنار شمائیم و میتونیم بهترین وکیل طلاق در مشهد رو معرفی کنیم.

پرسش و پاسخ

قبل از هر چیز باید خدمتتون عرض کنم تیتر سوالاتی که پرسیده شده  که معمولا سوال همه است و بسیار مبتلا به دارد  شرایط غیر عادی و غیر طبیعی رو در زندگی زناشویی ایجاد میکنه که در قانون از آن به عنوان عسر و حرج یاد میشه
عسر و جرج به معنای آن است که شرایط زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل شده و قانون در این زمینه حق زوجه را محترم شمرده و به زوجه ای که در اصل حق طلاق نداره اجازه طلاق گرفتن رو میده و طبق ماده 1130  قانون مدنی شرایط عسر و حرج به صورت تمثیلی و نه حصری آورده شده و سوالاتی که شما عزیزان پرسیدید مطابق با همین ماده برسی میشود.

ماده 1130ق.م. «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».

تبصره: «عسر و حرج موضوع این ماده، عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
1)ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
2)ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
3)ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4)ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5)ـ ابتلای زوجه به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

چنانچه در خصوص طلاق نیاز به وکیل متخصص در شهر مشهد دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

حال با توجه به این ماده سعی داریم که که سوالات شما رو کمی چکش بزنیم.

شوهرم چند وقته خونه نمیاد و انداخته رفته و خرجی هم نمیده باید چکار کنم؟

ببین خواهر عزیز شما در وهله اول باید صبور باشی شاید براش مشکلی پیش اومده ، مریض شده و…. بهش زنگ بزن بگو کجایی و برگرد خونه و از این حرفا…. اگه دیدی داره میپیچونه یا جواب رد میده پس بدون که سرکاری و نمیخوادت! علتش هم میتونه هر چیزی باشه دیگه بدتر از همه خیانته دیگه از این بالاتر که نیس پس کاری که باید بکنی اینه که با خانوادت مشورت کنی و یک استشهادیه محلی از در و همسایه ات جمع کنی چون قانونی شو که بخوای مرد نمیتونه زنشو بدون خرجی بندازه بره همینطوری و اگه شش ماه بهت خرجی نده و زندگی رو ترک کنه ، تو هم حق طلاق داری پرونده تو به وکیل طلاق در مشهد بسپار تا در کمترین زمان طلاقتو بگیره.

 

شوهرم دست بزن داره و امنیت جانی ندارم چطور میتونم از شرش خلاص شم و مهریه ام رو بگیرم؟

کتک زدن واقعا کار زشتیه و هیچکی حق نداره کسی رو کتک بزنه حتی اگه به درجه بالایی از عصبانیت برسه تو این مورد هم باید بگم بهت که میتونی بری به پزشکی قانونی خودتو معرفی کنی و بعد بری شکایت ضرب و جرح رو بدی ولی اگه شوهرت کار هر روزشه و باهات مثل یک برده رفتار میکنه و تحملشو نداری میتونی ورقه محکومیتش تو دادگاه کیفری رو ببری دادگاه خانواده نشون بدی و اگه سوء معاشرتش و عدم امنیت جانی خودت رو ثابت کنی حق طلاق بهت میدن  ولی قبلش توصیه اکید میکنم با وکیل طلاق در مشهد مشاوره داشته باش.

پرسش-و-پاسخ-طلاق

شوهرم اعتیاد داره و مداوم تو خونه مشروبات الکلی مصرف میکنه و رفتارش با من و بچه ها خوب نیس منو راهنمایی کنید؟

 

اعتیاد هم بد کوفتیه و کسی که وابسته به این مواده هیشکی و هیچکس براش مهم نیست و فقط فکر ارضا روحی خودشه و من خودم به شخصه حق میدم که نمیشه با یه آدم معتاد زندگی کرد ولی برای اینکه بتونی ازش جدا شی باید اعتیادش مستمر و پپی در پی باشد تا بشه بهت حق طلاق بدن خواهر عزیزم تو میتونی دادخواست طلاق تو بدی و بعد از این تو دادگاه حاضر شد ازش تست اعتیاد میگیرن و نتیجش که مثبت شد شرایط عسر و حرجت ثابت میشه و میتونی طلاقت رو میگیری ولی توجه داشته باش که گامی که داری بر میداری شکی توش نباشه و طرف واقعا معتاد باشه و گرنه شاید یکم کارت سخت شه پس با یک وکیل طلاق در مشهد مشورت داشته باش که راه رو درست بری.

همسرم منو نمیتونه حامله کنه و کلا عقیمه منم عاشق بچه ام میخوام بچه دار شم راهی است که ازش طلاق بگیرم و با یک فرد بارور ازدواج کنم؟

خب یکی از اهداف ازدواج تولید مثل است و اگه مشکل باردار شدن از طرف یکی از طرفین باشد اون طرف دیگه بر اساس قانون مدنی میتونه حق طلاقشو بگیره یا طرف رو بدون مشقت طلاق بده و این نکته رو توجه کنین که اگه این موارد ناباروری که عناوین خاصی در قانون دارد مثل( عنن مرد ، خصا ) و یا ناباروری زن اگه قبل از ازدواج هم وجود داشته و به علت عدم آگاهی عقد صورت گرفته این از موارد فسخ نکاح است ولی اگه غیر از این باشد شخص باید طلاق دهد.

 

شوهرم آلتش کوچیکه و توان جنسی نداره و تاخیری این ها هم جواب نداده کلا زود انزاله من خودمم نیاز جنسی دارم که باید بر طرف شه تو رو خدا راهنماییم کنید ؟

یکی از بنیادین ترین نیاز های انسان که آدم میتونه با ازدواج حلش کنه خب مسلما سکس و نیاز جنسی آدمه که قطعا باید با ازدواج برطرفش کرد و گرنه اگه طغیان کنه منشا هر جرم و فساد دیگه میشه پس خیلی مهمه که این اختلاف رو چطور باید تو ازدواج حل کرد و نصف پرونده های دادگاه همین قضیه است ببین خواهرم شما برای اینکه اساس زندگی زناشویی تو حفظ کنی بهتره اول به یک پزشک خوب مراجعه کنی و بالاخره یک راه درمان براش پیدا کنی و اگه خودش نخواست باید از طریق قانون مجبورش کنی اگر کلا سرد بود و توان جنسی اش حل نشد بعد به طلاق فکر کنی خیلی هام هم تو این مورد داخواست ندادن خجالت کشیدن باید گفت که نباید بترسی و اصلا هم خجالت نداره ما یک وکیلی بهت معرفی میکنیم که راز داره و با جان و دل برات کار میکنه.

 

 برای کار طلاق از طرف زن باید چه مراحلی رو پشت سر گذاشت؟

بببن دوست عزیز طلاق بهترین راه حل نیست ولی آخرین راه حل است پس قبلش حتما با بزرگان فامیل مشورت داشته باشین من هیچکی رو به طلاق گرفتن توصیه نمیکنم و تا جایی که جا داره میگم طلاق نگیر و با شرایط بساز ولی برای طلاق گرفتن این کار هارو انجام بده.

گام اول:

خواهر عزیز اولین و مهم ترین کار برای شما مشاوره با یک وکیل خوب طلاق است که بهت بگه چه مدارکی برای طلاقت نیاز است و چه اسنادی رو باید جمع آوری کنی که روند ثبت آن و ارسال دادخواستت به دادگاه با موفقیت باشد.

گام دوم:

دومین کار تو این زمینه رفتن به دفاتر پیشخوان قضایی و ثبت دادخواست طلاق است و بعد از ثبت باید منتظر جلسه ای که دادگاه برات تعیین میکنه و تو سامانه ثنا بهت ابلاغ میکنن باشی و ابلاغیه برای حضور شوهرت هم براش تو سامانه ثنا خودش ارسال میکنن اگه حضور هم پیدا نکرد بازم طوری نیستش و به پرونده ات رسیدگی میشه.

گام سوم:

باید شرایط حادی که بتونه غیر قابل تحمل بودن زندگی رو که در ماده 1130 قانون مدنی اومده مثل ترک زندگی ، اعتیاد ، ندادن خرجی ، کتک خوردن  را با استشهادیه در و همسایه ثابت کنی و آن را در حضور دادگاه صورت جلسه کنی و به وکیلت بدی که به دادگاه ارائه کنه.

گام چهارم:

تو این مدت با وکیلت در هر زمان مشاوره داشته باش و خواهشا بی گدار به آب نزن در روز جلسه بزار وکیلت حضور پیدا کنه چون جلسه اول خیلی مهمه و در تصمیم گیری قاضی پرونده اثر گذاره و بعد از اون مواعد اعتراض برای هر کسی که محکوم بشه قانون در نظر گرفته که با وجود یه وکیل خوب نمیخواد نگران اینا هاش باشی.

 

میخوام از همسرم طلاق توافقی بگیریم راه شو نشونم بدید؟

راهش تو چند خطه برات میگم خوب گوش بده

گام اول :اگه میخوای طلاق توافقی بگیری باید بر سر مهریه ، نفقه ، حضانت ، و حقوق مالیت با همسرت توافق مکتوب داشته باشی و اگه بتونی وکیل خوب بگیری میتونی در ظرف یه ماه از هم جدا بشین.

 گام دوم :شما باید اول جلسات مشاوره ای روان کاوانه رو که به صورت اجباری تعیین میشه را در 5 جلسه بگذرانید.

 گام سوم:در گام بعدی باید دادخواست طلاق توافقی خودتو در دفتر پیشخوان قضایی ثبت کنی و زمان جلستون رو تو سامانه ثنا بهت اعلام میکنن و جلسه که تشکیل بشه باید خواسته خود تون رو مطرح کنین میتونی هم از شوهرت وکالت بگیری به تنهایی انجامش بدی خلاصه اینکه اگه وکیل طلاق در مشهد داشته باشی کارت خیلی سریع تر و اثر بخش تر دنبال میشه.

دوستون دارم و خدمت به شما افتخار ماست.

مخلصتون جواهری

چنانچه در خصوص طلاق نیاز به وکیل متخصص در شهر مشهد دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

مشاوره با وکیل جرم قوادی و دایر کردن مراکز فساد و فحشا در مشهد  

به طور کلی برگزار کردن مجالس و مهمونی گرفتن های خصوصی جرم نیست اما اگر مهمانی ها یا پارتی های شبانه به صورت مختلط با انجام اعمال منافی عفت و اخلاق و یا برگزاری مهمانی با سرو مشروبات الکلی و مصرف مواد مخدر و دارو های روانگردان یا سر و صدای زیاد آهنگ در این مهمانی ها باعث ایجاد مزاحمت برای همسایگان دیگر شود جرم است و در این جرایم ممکن است شاکی خصوصی وجود داشته باشد. در صورتی که شما همشهریان مشهدی چه در مقام شاکی و جه در مقام متهم نسبت به این مسائل ادعای حقوقی دارید که میتواند در کشف حقیقت موثر باشد پیشنهاد میشود که با بهترین وکیل جرم قوادی و دایر کردن مراکز فساد و فحشا در مشهد ارتباط حاصل فرمائید.

قوادی چیست؟

قوادی یکی از جرایم حدی است که در شرع و کتاب اسلام نوع و کیفیت مجازات آن مشخص و تعیین شده است و به این معناست که شخصی زمینه ارتباط زنا یا لواط را بین دو نفر شخص بالغ و عاقل فراهم آورد و به عمل نامشروع ختم شود و مطابق با ماده 242 قانون مجازات اسلامی هم جرم است و برای آن طبق الهام و اقتباس از قرآن مجازات تعیین کرده است.حال فردی با دایر و یا اداره کردن و هر نوع همکاری کردن برای تاسیس مراکز فساد و فحشا اگر رابطه نامشروعی حاصل شود قواد تلقی میشود.

مجازات عمل قوادی چیست؟

 

قوادی جرم مقید به نتیجه است به این معنا که در صورت حصول اتفاق نامشروع ، قوادی محقق میشود و مجازات عمل قوادی در مرتبه اول تا سوم شلاق تا هفتاد و پنج ضربه است و در صورت تکرار عمل و دستگیری درمرتبه چهارم تحت این عنوان مجرمانه اعدام است.در غیر این صورت اگر نتیجه زنا یا لواط اتفاق نیفتد عمل شخص قوادی نمیشود و مرتکب به شلاق تعزیری از 31 تا هفتاد چهار ضربه محکوم میشود و همچنین اگر موجبات دو نابالغ یا یک زن بالغ و یک پسر نابالغ را برای برقراری رابطه نامشروع فراهم کند به شلاق تعزیری که اشاره کردیم محکوم میشود.

مجازات-عمل-قوادی-چیست؟

 

چنانچه در خصوص قوادی نیاز به وکیل متخصص در شهر مشهد دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

فرق بین مجازات حدی و تعزیری چیست؟

فرق بین مجازات حدی و تعزیری این است که مجازات حدی در صورتی که جرم حدی اثبات شود دیگر قابل اسقاط نیست و مقدار تعیین شده آن بدون هیچ گونه تخفیفی اجرا میشود اما مجازات تعزیری چه از نوع حبس باشد و چه شلاق و یا جزای نقدی قابل تخفیف یا تبدیل و تقلیل کردن است و همچنین شخص میتواند از امتیازاتی مثل تعلیق اجرای مجازات ، تعویق صدور حکم ، آزادی مشروط و دیگر امتیازاتی که قانون در نظر گرفته در صورت استحقاق شرایط استفاده کند.وکیل جرم قوادی و جرایم کیفری متخصص آن است که اگر شما شرایط تخفیف و تعلیق اجرای مجازات های تعزیری و سایر امتیازات قانونی را داشته باشید با طرح و تنظیم درخواست درست و حسابی حقوق شما را تامین نماید.

مراکز فساد و فحشا چه جور مراکزی هستند؟

مراکزی که با انگیزه انجام کار های خلاف تاسیس ،دایر و اداره میشوند. فساد هر نوع عمل خلاف قانون است که میتواند شامل مصرف مشروبات الکلی ، مصرف مواد مخدر و دارو های روانگردان، قماربازی و شرط بندی،قاچاق اسلحه و مهمات باشد و فحشا به عمل منکراتی و قبیح رابطه جنسی بین زن و مرد و یا لواط و مساحقه (همجنس بازی) گفته میشود.

جرم انگاری تاسیس مراکز فساد و فحشا:

تاسیس مراکز فساد و فحشا تنها در کشور ما جرم انگاری نشده بلکه در اکثر کشور های جهان این اقدام جرم است در کشور ما مستند به ماده 639  قانون مجازات اسلامی این عمل جرم است:

ماده 639 قانون مجازات اسلامی:

افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف – کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند.

ب– کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

برای اثر بخش بودن اعمال حقوقی خود بهتر است از وکیل جرم قوادی وکیل دایر کردن مراکز فساد و فحشا و سایر جرایم کیفری در شهر مشهد راهکار دریافت کنید.

ارکان تشکیل دهنده جرم دایر کردن مراکز فساد و فحشا:

1-رکن مادی جرم: که به معنای انجام عمل مادی جرم است که هرگونه اقدام مثل تاسیس و اداره کردن، دایر کردن ،و هرگونه همکاری در تشکیل این مراکز را جرم تلقی کرده و به مجازات فوق محکوم میشود.

2–رکن روانی جرم: 

رکن روانی عمل مجرمانه ، جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا عمد و آگاهی در انجام عمل است که به سوء نیت تعبیر میشود اما برای تحقق این جرم نیازی به نتیجه خاصی نیست و لازم نیست که به رابطه نامشروعی منجر شود تا جرم محقق شود و همین که کسی از روی عمدآگاهی مکانی را با این انگیزه تاسیس و اداره نماید کافی برای تحقق جرم است.

رابطه جرم قوادی با جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا:

مطابق با تبصره ماده 639 قانون مجازات اسلامی:

هر گاه برعمل تاسیس کردن مرکز فساد و فحشا، عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات جرم دایر کردن و تاسیس این نوع مراکز نامشروع، به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

بنابرین اگر در این مراکز عمل نامشروعی مثل زنا یا لواط به نتیجه برسد تاسیس کننده و اداره کننده این نوع مراکز نامشروع ،علاوه بر مجازات عمل دایر کردن به مجازات حدی قوادی هم محکوم میشود.برای اثر بخش بودن اعمال حقوقی خود بهتر است از وکیل جرم قوادی راهکار دریافت کنید.

چنانچه در خصوص قوادی نیاز به وکیل متخصص در شهر مشهد دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

و همچنین اگر مشروبات الکلی مصرف شود یا مواد مخدر استعمال گردد یا حمل سلاحی باشد همگی به مجازات های حد شرب خمر و استعمال مواد مخدر و حمل سلاح هم محکوم می شوند

نویسنده:کارشناس حقوق سید امیر حسین جواهری

 وکیل آزادی مشروط در مشهد + مشاوره با وکیل کیفری

قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال 92 تصویب گردید در مراعات کردن حقوق متهم دارای تصمیمات با ماهیت نو و تازه است که در بخش جرایم تعزیری شرایطی از قبیل تخفیف ، تقلیل ، تبدیل مجازات ، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط را پیش بینی کرده  و قانون به متهمانی که ضرر و زیان جرمی را جبران کرده سابقه محکومیت کیفری نداشته و رضایت شاکی خصوصی را بگیرد و شرایط اصلاح پذیری و برگشتن با رفتار متعارف به جامعه را دارند فرصت داده که بتوانند از این امتیازات این قوانین نو به نفع خود استفاده نمایند حال اگر شما همشهریان عزیز مشهدی در مقام متهم یا مجرم قرار دارید که میخواهید نسبت به این امتیازات آزادی مشروط که قانونگذار تعیین کرده بهره مند شوید بهتر است با  بهترین وکیل آزادی مشروط در مشهد ارتباط حاصل بفرمائید.

 

آزادی مشروط چیست؟

آزادی مشروط در واقع اعطای آزادی است که به محکومان حبس داده میشود که در دوران محکومیت خود همواره از خود حسن رفتار نشان داده و جبران ضرر و زیان گذشته را میکنند و حس ندامت در رفتار آنهاست و این را دادگاه صادر حکم تشخیص می دهد تا دوباره او را با روحیه و رفتار اصلاح شده برای ورود به جامعه اجتماعی بازگردانند.

در آزادی مشروط دادگاه مدت تعیین میکند که فرد مجرم در بیرون از محیط زندان هم از خود حسن رفتارنشان داده و کلیه دستورهای مراقبتی را رعایت کند و از این نظر محکوم به آزادی مشروط تحت شدید ترین تدابیر امنیتی قرار میگیرد و اگر جرمی مرتکب نشود و دستور های مراقبتی دادگاه را رعایت کند آزادی مشروط او تبدیل به آزادی مطلق میشود.

درخواست و پیشنهاد آزادی مشروط از جانب چه کسی است؟

مجرمی که از خود در دوران محکومیت حسن رفتار و اخلاق نشان داده خودش یا وکیل آزادی مشروط در مشهد درخواست آزادی مشروط را ارائه میکند بعد از گزارش رییس زندان به قاضی اجرای حکم و دادستان پیشنهاد حکم آزادی مشروط او توسط آنان به قاضی صادر کننده حکم قطعی ارسال میشود و حکم نهایی آزادی مشروط را دادگاه صادر کننده حکم قطعی به جرم او رسیدگی میکند.

شرایط اعطای آزادی مشروط :

 

مستند به ماده 58 قانون مجازات اسلامی سه شرط اصلی برای اعطای آزادی مشروط نیاز است :

1-محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

2-حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

3- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

4- شخص برای اولین بار بخواهد از آزادی مشروط خود استفاده کند و معیار همین است و اگر شخص از قبل دارای سابقه کیفری باشد اهمیت ندارد و آن چیزی که اهمیت دارد استفاده نکردن مجرم از آزادی مشروط است و نکته این است که بر خلاف امتیازات قانونی دیگر برای متهم در آزادی مشروط سوء سابقه اهمیت چندانی ندارد و آن چیزی که اهمیت دارد حسن رفتار مجرم است.

شرایط اعطای آزادی مشروط

چنانچه در خصوص آزادی مشروط نیاز به وکیل متخصص در شهر مشهد دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

شرایطی که در آزادی مشروط T قاضی صادر کننده آن باید رعایت کند:

آزادی مشروط چون جز احکام به حساب می آید فقط از طریق دادگاه صادر کننده حکم قطعی به عمل می آید برای صدور این حکم باید دو شرط  آن را رعایت کرد و نکته این که محکوم باید مدتی معین حبس نسبت به جرم تعزیری خود گذرانده باشد که به این شرح است :

1- در محکومیت های بالای ده سال محکوم باید حداقل نصف مدت حبس را گذارنده باشد. و در محکومیت های ده سال و زیر ده سال حداقل یک سوم مدت حبس را سپری کرده باشند.

2- نکته دیگر در بحث مدت آزادی مشروط است که شامل بقیه مدت حبس میشود ولی در عین مدت آزادی مشروط نمی شود کمتر از یک سال و بیشتر از 5 سال باشد ولی در صورتی که محکوم یک سال از مدت حبس او باقی مانده باشد آزادی مشروط او شامل بقیه مدت حبس است.

در چه صورتی حکم آزادی مشروط ملغی میشود؟

در مدت آزادی مشروط فرد تحت شدید ترین تدابیر امنیتی قرار میگیرد و کوچک ترین خطایی باعث میشود که محکومیت معلق او دوباره به اجرا در می آید و حکم آزادی مشروط او لغو شود حال باید دید که فرد مجرم باید از انجام چه اعمالی پرهیز کند تا حکم آزادی مشروط او لغو نشود:

مستند به ماده 61 قانون مجازات اسلامی مجرم باید از دستور های مراقبتی دادگاه تبعیت کند و در صورتی که دستور های دادگاه را تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت مجازات او افزوده میشود و در صورت تکرار عدم تبعیت از دستورات دادگاه آزادی مشروط او لغو میشود و بقیه محکومیت به اجرا در می آید و مستند به همین ماده اگر شخص در حین آزادی مشروط مرتکب یکی از جرایم  عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود علاوه بر اجرای مجازات جدید ، بقیه مدت محکومیت به تعلیق افتاده اش به جریان میافتد در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت آزادی مشروط ، آزادی او مطلق و قطعی میشود.

دستورات مراقبتی دادگاه شامل  چه مواردی است؟

مستند به ماده 43 قانون مجازات اسلامی فردی که میخواهد از امتیازات قانونی جرم خود استفاده کند ممکن است از طرف دادگاه به یک یا چند مورد از دستور های ملزم شود.

الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص و کار معین.

ب- اقامت یا عدم اقامت در محل معین.

پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد به مواد مخدر.

ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه مثل پرداخت نفقه زوجه یا فرزندان.

ث- خودداری از تصدی و رانندگی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری.

ج- خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن.

چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه.

چنانچه در خصوص آزادی مشروط نیاز به وکیل متخصص در شهر مشهد دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

آدرس دفتر مرکزی :مشهد- بولوار شاهد -شاهد 33 -برج ایلما -درب ورودی اداری – طبقه چهارم -واحد 401

نویسنده :کارشناس حقوق سید امیرحسین جواهری

وکیل فسخ قرارداد در کرج+مشاوره با وکیل متخصص

قراردادها تابع اراده و قصد انشاء و رضایت طرفین است و مطابق با ماده 10 قانون مدنی با توافق مشروع و مطابق با نظم عمومی طرفین تحقق پیدا میکند و شکل حقوقی به خود میگیرید قرارداد ها ماهیت دو طرفه دارند.اصل لزوم قرارداد ها این معنی را دارد که علی الاصول اشخاص نسبت به قرارداد ها ملتزم اند و باید متن آن را رعایت کنند و زمانی که قرار دادی به صورت مکتوب بسته شد هیچ کدام از اشخاص نمیتوانند آن را به هم بزنند مگر در بعضی از عقود خاص(عقود جایز) که قانون این اجازه را برای بر هم زدن آن داده است شما با داشتن بهترین وکیل فسخ قرارداد در کرج با خاطری راحت تر و مطمئن تر میتوانید به آینده پرونده حقوقی خود امیدوار باشید.

 

فسخ قرارداد ها یعنی چه؟

فسخ یکی از عوامل انحلال و ساقط کردن و بر هم خوردن قرارداد است در فسخ اراده یک طرف از قرارداد نقش دارد و یا اینکه طرفین قراداد در ضمن عقد توافق میکنند که اراده و اعمال فسخ بر عهده شخص ثالث مورد توافق آن ها باشد از دیگر موارد انحلال قرارداد ها اقاله ، انفساخ است که در اقاله اراده دو طرفین قرار داد برای برهم خوردن نقش دارد و طرفین تصمیم میگیرند که عقد و قرار دادی که از قبل منعقد کردند را بر هم بزنند و در انفساخ عقد اتوماتیک وار و خود به خود منحل میشود مثل اینکه مدت قرارداد تمام شود و طرفین آن را تمدید نکنند و یا عقدی انجام بدهند و موضوع معامله که فروشنده باید تحویل دهد از بین برود که در این صورت خود به خود عقد منحل میشود اما فسخ قرارداد یک عمل حقوقی یک طرفه است که یک طرف قرارداد آن را طبق قانون بر هم میزند فسخ در عقد صحیح واقع میشود در عقدی انجام میشود که شخص قصد انعقاد آن را داشته اما در رضایت او دچار خدشه شده ولی  عقدی که طرف قرار داد قصد انشاء آن را نداشته مثل اشتباه در موضوع معامله و شخص عمده قرارداد ، فقدان اهلیت معامله ، یا  جهت نا مشروعی دارد و.. ، باطل بوده و فقط باید تقاضا ابطال کرد.وکیل فسخ قرارداد در کرج با دقت در نوع قرار داد شما و پی بردن به نیت باطنی طرفین قرار داد مطابق با قانون علیه کسی که مفاد قرار داد را نقض کرده دادخواست تنظیم میکند.

شرایط اعمال  فسخ در قرارداد لازم و جایز :

 

قرارداد ها به دو نوع اصلی تقسیم میشوند قرار داد های لازم ، قرار داد های جایز که باید دید شرایط فسخ در آن ها به چه صورت است:

چنانچه در خصوص فسخ قرارداد نیاز به وکیل متخصص در شهر کرج دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

1-شرایط اعمال فسخ قرار داد در قرارداد های جایز:

قرارداد های جایز ، نوعی از قرار داد های معین هستند که در قانون به آنها تصریح شده است در قرارداد های جایز طرفین میتوانند در هر زمان که بخواهند عقد را فسخ کنند مگر اینکه این حق را از خود سلب نمایند ولی در هر حال عقد جایز با فوت ، جنون ، و ورشکستگی یکی از طرفین قرار داد به صورت خود به خود منفسخ و منحل میشود.قرار داد های جایز شامل عقود معین قانون مدنی مثل وکالت ، عقد امانت (ودیعه) ، عقد عاریه ، عقد جعاله ، عقد مضاربه است که در قانون مدنی به تشریح این عقود پرداخته شده است.

2-شرایط اعمال فسخ در قرار داد های لازم:

قرارداد هایی اند که  در برخلاف قرارداد های جایز هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند و با فوت ، جنون ،  سفه  و ورشکستگی پایدار است و منفسخ نمیشود اما میتوان فسخ آن را برای مدت زمان معین از سمت یکی از طرفین قرارداد یا از طرف شخص ثالث شرط نمود. قرارداد های لازم شامل تعداد زیادی از عقود معین در قانون مدنی و کلیه قرارداد های خصوصی طبق ماده 10 این قانون است. اما این به این معنا نیست که نشه این عقود را فسخ کرد، حق فسخ در آن منوط به احراز و اثبات بعضی از خیارات قانونی طبق ماده 396 قانون مدنی است که در ادامه به آن میپردازیم.برای اعمال حق فسخ در عقود لازم به جهت اینکه بسیار تخصصی است و در طول مدت کم جلسه رسیدگی باید طبق ماده مشخص از باب خیارات تقاضا فسخ نمود و باید مشخص کرد که تقاضا فسخ از باب چه خیاری است بنابرین در این زمینه بهتر است وکیل فسخ قرار داد در کرج را انتخاب نمائید.

فسخ-قرارداد

1-خیار مجلس: تا زمانی که طرفین از یکدیگر در معامله و قرار داد خود متفرق و جدا نشده اند هر کدام حق دارد که قرارداد را فسخ نماید.

2-خیار تاخیر ثمن: خیاری است که مخصوص قرار داد فروش(بیع) است فروشنده ای که مال خود را تحویل نداده و ظرف 3 روز هم مشتری وجه پرداختی را به حساب فروشنده نزند میتواند قرارداد را فسخ نماید.

3-خیار شرط: در خیار شرط طرفین قرارداد توافق میکنند که ظرف زمان مشخص و معین حق فسخ را به طرفین قرارداد و یا یکی از اشخاص ثالث واگذار نماید.و این مدت باید حتما قابل تعیین باشد و گرنه عقد باطل است.

4-خیار غبن: در خیار غبن یکی از طرفین قرارداد بعد از معامله متوجه میشود که ارزش کالایی که خریداری کرده کمتر و یا ارزش جنسی که فروخته بیشتر است و در زمان معامله نسبت به این مسئله آگاهی نداشته باشد و اختلاف ارزش بسیار زیاد باشد و شخص حاضر به قبول فسخ نباشد وکیل فسخ قرارداد میتواند با فوریت در کار دادخواست فسخ را به استناد غبن در معامله تنظیم و مطرح نماید.

5-خیار عیب: اگر بعد از معامله و قرارداد متوجه شدید که مال فروخته شده دچار عیب است که در زمان معامله نسبت به آن آگاه نبودید میتوانید یا معامله را به طور کامل فسخ نمائید یا نسبت به عیب کالا ارش از طرف مقابل دریافت کنید. ارش به مقداری نا معین مال گفته میشود که معیار آن تفاوت قیمت مال سالم با همان مال در حالت عدم سلامتش است که میزان آن را کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میکنند.

6-خیار رویت و تخلف از وصف مال خریداری شده:اگر کسی مالی را قبلا دیده و یا در ضمن عقد وصفی را برای آن شرط کند و با این نیت که مال دارای همان وصف و اوصاف است ولی بعد از رویت مال متوجه میشود که مال وصف خود را از دست داده و یا اصلا فاقد اوصاف تعیین شده در قرار داد است زیان دیده میتواند به استناد خیار رویت و خیار تخلف از وصف معامله را یک طرفه بهم بزند.

7-خیار تبعیض صفقه: این نوع خیار در قراردادی است که معامله نسبت به بعضی از قرار داد صحیح و نسبت به بعض دیگر قرار داد باطل است و موضوع معامله قابل تجزیه باشد و هر جز وجه قرارداد در برابر هر جز مورد معامله واقع شود و در آن زیان دیده با مشاوره وکیل فسخ قرار داد میتواند قرار داد را به طور کلی فسخ نماید و هم میتواند قسمت صحیح معامله را قبول کرده و بقیه وجه قرار دادی خود را نسبت به قسمت باطل دریافت نماید به عنوان مثال زمانی که ملکی به مساحت هزار متر 10 هکتار از قرار هر متری 1000 تومن معامله میشود و 5 هکتار از زمین مال غیر باشد معامله نسبت 5 هکتار صحیح است و نسبت به بقیه باطل است و زیان دیده میتواند معامله خود را نسبت به قسمت صحیح فسخ کند یا به همان صورت نگه دارد و وجهی که بابت 5 هکتار باطل پرداخت کرده را پس بگیرد.

برای تقاضا فسخ قرارداد باید فرد چه شرایطی را داشته باشد؟

1-فرد باید اهلیت عقلی و سنی داشته باشد و بتواند برای پرونده خود وکیل تعیین کند و گرنه اگه محجور باشد باید ولی یا قیم او برایش وکیل انتخاب کنند .

2-زیان دیده یا وکیل فسخ قرار داد باید برای ادعا مطروحه خود دلایل داشته باشند و باید به استناد خیار قانونی متناسب با قرار داد خود حکم فسخ را تقاضا کنند.

چنانچه در خصوص فسخ قرارداد نیاز به وکیل متخصص در شهر کرج دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

3- آدرس و هویت طرف و اشخاص دیگر قرار داد مثل ضامنین و ظهر نویس های اسناد تجاری را برای ثبت و تنظیم دادخواست داشته باشد و اصل قرار داد خود را به عنوان دلیل ضمیمه دادخواست نماید.

4-نکته ای در قرار داد های فسخ بسیار اهمیت دارد زمان است و شما باید به فوریت دادخواست فسخ خود را تقدیم مرجع حقوقی نمائید و الا اگر زمان از دست رفته باشد دادگاه با صدور قرار رد دعوا حکم به بی حقیتان میدهد.

نویسنده:کارشناس حقوق و دانش آموخته دوره قضاوت سید امیرحسین جواهری

  وکیل تعلیق اجرای مجازات در مشهد

در قانون مجازات اسلامی چهار نوع مجازات پیش بینی شده است که عبارتند از قصاص و حدود ، دیه و تعزیرات که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این چهار مجازات در هر فصل جداگانه به احکام این مجازات ها رسیدگی میشود و تعلیق اجرای مجازات در دسته مجازات ها تعزیری اتفاق می افتد و مجازات های قصاص و دیه که حق الناس است و مجازات نشدن در این جرایم منوط به گذشت شاکی است و در حدود هم( غیر جرم قذف که قابل گذشت است) جرایمی است حق الهی در صورت اثبات جرم حاکم در مجازات کردن و نکردن مجرم نقشی ندارد و باید طبق قانون عمل نماید. این موضوعات به دلیل تخصصی بودن و آگاهی داشتن به قوانین مجازات اسلامی ، آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری توسط وکیل متخصص بایستی انجام گیرد و اگر در مظان اتهام جرمی قرار گرفتید پیشنهاد میشود که از وکلاء کیفری سامانه وکیل نوین مشاوره بگیرید.

انواع مجازات ها به ترتیب زیر است:

قصاص: قصاص مجازاتی مشابه عمل مرتکب  است  که مرتکب به دلیل رفتار عمدی علیه تمامیت جسمانی شخص دیگر در صورت وجود شرایط قصاص به درخواست کسی به روی او جنایت شده (مجنی علیه) و ولی دم (ورثه او در صورت فوت مجنی علیه) مستند به ماده 16 قانون مجازات اسلامی که میفرماید: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

حدود: حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.جرایمی که حدی هستند تعداد معینی دارند که شامل زنا ، لواط ، مساحقه ، محاربه ، شرب خمر ، قوادی ، سرقت ، است که در جرایم حدود پس از اثبات جرم قاضی نمیتواند مجازات مجرم را تعلیق یا تعویق یا تخفیف دهد یا تبدیل کند. این مجازات های شرعی و حدی شامل شلاق ، رجم (سنگسار) ، اعدام ، صلب ، تبعید ، قطع عضو است.

چنانچه در خصوص تعلیق اجرای مجازات نیاز به وکیل متخصص در شهر مشهد دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

دیه: دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود. دیه مربوط به حق الناس است و بدون گذشت او بخشیده نمیشود.

تعزیر: مجازاتی است که مربوط به جامعه است و مرتبط با نظم عمومی است جرم انگاری این نوع جرایم بر عهده قانون گذار وقت است مجازات هایی که در این نوع جرایم قرار دارد شامل اعدام ، حبس ، شلاق ، جزای نقدی است. این جرایم در صورت وجود شرایط ، قابل تعلیق اجرای مجازات ، قابل تعویق صدور حکم ، قابل تخفیف ، قابل تبدیل به مجازات دیگر است .

تعلیق اجرای مجازات چیست؟

در جرایم مستوجب تعزیر که میزان حبس آن تا 15 سال و جزای نقدی بالای 55 میلیون ریال و شلاق آن تا 99 ضربه باشد(مستند به ماده 19 قانون مجازات اسلامی) با وجود شرایطی مثل جبران ضرر و زیان از سوی مرتکب، پیش بینی اصلاح مرتکب، عدم سو سابقه جزایی با وجود داشتن شرایط تخفیف مستند به ماده 37 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند راسا و یا بنا به پیشنهاد دادستان و قاضی اجرای احکام ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال به تعلیق در بیاورد.

برای تعلیق اجرای مجازات در مشهد چه شرایطی لازم است؟

 

در تعلیق اجرای مجازات قاضی راسا میتواند خود زمانی که در مرتکب پیش بینی اصلاح رفتار او را داشته باشد و یا برای قاضی اثبات شود که مرتکب بعد از وقوع جرم ضرر و زیانی را جبران کرده و سابقه کیفری هم ندارد مجازات او را تعلیق نماید.

اما اگر پیشنهاد تعلیق اجرای مجازات را دادستان و یا قاضی اجرای احکام به دادگاه صادر کننده رای ارسال دهند یا خود محکوم درخواست بدهد باید یک سوم از مجازات را تحمل کند مثلا اگر به نه سال حبس محکوم شده باشد باید سه سال از دوره محکومیت را گذرانده باشد.

قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.

وکیل-تعلیق-اجرای-مجازات1

چه جرایمی مطلقا شرایط تعلیق را ندارند؟ مستند به ماده 47 قانون مجازات اسلامی :

1- جرایم حرفه ای مربوط به مواد مخدر و داروهای روانگردان و مشروبات الکلی.

2- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مثل جاسوسی ، تبلیغ علیه نظام ، اقدام مسلحانه در عموم ، همکاری با دولت های متخاصم ، افساد فی الارض.

3- جرایم سازمان یافته ، سرقت مسلحانه ، آدم ربایی ، اسید پاشی.

4- جرایم اقتصادی با موضوع بیشتر از 100 میلیون ریال مثل عمل سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت .

5-جرایم مربوط به مزاحمت اطفال و قدرت نمایی با چاقو و هر اسلحه دیگر.

6- تعزیر بدل از قصاص نفس ، همکاری و معاونت در قتل عمدی ، محاربه ، افساد فی الارض .

اگر در مدت تعلیق اجرای مجازات مرتکب از خود رفتار ناهنجار نشان دهد تکلیف چیست؟

دادگاه در صورت صدور قرار تعلیق مجازات شخص مجرم را مکلف به انجام بعضی از دستور ها میکند که شامل دستور های مراقبتی است مثل منع داشتن اسلحه ، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ، اقامت در مکان معین ، درمان اعتیاد ، خودداری از فعالیت های حرفه ای با جرم ارتکابی ، خودداری از معاشرت با افراد معاون جرم و… اگر شخص این دستور ها رعایت نکند برای بار اول قاضی اختیار دارد که محکومیت تعلیقی را لغو کند و حکم مجازات تعلیقی او را به اجر در بیاورد یا میتواند یک یا دو سال به مدت تعلیق او اضافه کند و در مرتبه دوم اگر مجرم دستور ها رعایت نکند مجازات تعلیقی باید به اجرا دربیاید.

و یا اینکه اگر محکوم تعلیق اجرای مجازات ، مرتکب یکی از جرایم حدی ، قصاص ، جنایت عمدی و جریم تعزیری تا درجه هفت شود از طرف دادگاه صالح به رسیدگی جرایم جدید ، علاوه بر مجازات جرم جدید محکومیت تعلیق یافته او را اجرا میکند و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق گزارش میدهد.

چنانچه در خصوص تعلیق اجرای مجازات نیاز به وکیل متخصص در شهر مشهد دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

آدرس دفتر مرکزی: مشهد-قاسم آباد -بولوار شاهد – شاهد33 – برج ایلما -درب ورودی اداری- طبقه چهارم – واحد 401

نویسنده:کارشناس حقوق سید امیر حسین جواهری

وکیل سرقت در سمنان+مشاوره با وکیل متخصص

عمل دزدی و سرقت جزء جرایم علیه اموال عمومی و خصوصی دیگران است که در نوع خود در نحوه جمع آوری سند و مدرک و بعضا شناسایی هویت متهم رعایت مواعد و تشریفات آیین دادرسی کیفری بسیار تخصص و دارای ماهیت پیچیده است و در سرقت شخص اموال خود را بدون اینکه هیچ رضایتی داشته باشد با عمل ربایش سارق از دست میدهد در این جرایم به دلیل تخصصی بودن موضوع پرونده و با توجه به اینکه در شهر سمنان این پرونده های سرقت و سایر جرایم مالی زیاد است نیاز به یک وکیل متخصص از بین بهترین وکیل سرقت در سمنان نیاز است تا بتواند با ابراز نمودن دلایل محکمه پسند و مدارک مورد نیاز پرونده از حقوق زیان دیده دفاع نماید و یا اگر متهم بیگناه باشد و در موضوع قضیه جرمی مرتکب نشده اما در دادسرا متهم شناخته شود و یا جرم سرقت را انجام داده باشد اما در دادسرا به جرم سنگین تری متهم شده باشد و از حقوق قانونی خود آگاهی نداشته باشد وکیل متخصص در سمنان با برخورداری از دانش حقوقی مناسب میتواند از حقوق موکل با توجه به اصول قانونی دفاع نماید.

سرقت چه جرمی است و انواع آن کدام است؟

سرقت جرمی است علیه اموال دیگران که با ربودن اموال منقول متعلق به دیگران به نحو عدوان خواه به صورت پنهانی و خواه به صورت آشکار با نیت تصاحب به نفع سارق اتفاق میافتد.

سرقت دارای ماهیت و انواع چندگانه است در شرع مقدس از جرم و مجازات سرقت سخن به میان آمده که اگر سرقت حدی باشد مجازات آن قطع دست ، اگر سرقت تعزیری باشد مجازات آن حبس و شلاق ، ولی بعضی از مجازات های تعزیری عنوان محاربه دارد. بنابراین در مرحله اول باید تشخیص داد که دارای چه نوع سرقتی است ، در ادامه به تفکیک آن از حیث مجازات میپردازیم. وکیل سرقت در سمنان با بررسی و مطالعه در پرونده شما و با آگاهی از قوانین به تعیین دقیق در نوع جرم ارتکابی سرقت میپردازد.

چنانچه در خصوص سرقت نیاز به وکیل متخصص در شهر سمنان دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

تحقق جرم سرقت در شهر سمنان با وجود دو عنصر است:

1-عنصر مادی جرم: که همان فعل و عمل انجام گرفته در جرم است که قانون اشاره به ربودن و برداشتن مال متعلق به غیر کرده است فرد باید در نتیجه اقدام خود باید مال دیگری را برباید اگر مال خودش که تحت اجاره کسی است را بردارد عمل سرقت صورت نگرفته است.

2-عنصر روانی: که شامل همان قصد و نیت شخص سارق است به این معنا که دارای سوء نیت عام که علم به موضوع داشته باشد و بداند و آگاه باشد که مال دیگری را بر میدارد و سوء نیت خاص که تصاحب مال به نفع خودش باشد و نتیجه کار را بخواهد را داشته باشد.

-سرقت حدی:

سرقتی است که در کتاب مقدس اسلام برای آن در مرتبه اول مجازات قطع دست راست به اندازه چهار انگشت ، در مرتبه دوم مجازات قطع پای چپ تا بر آمدگی مسح ،در مرتبه سوم حبس ابد ، در مرتبه چهارم اعدام معین کرده است و مطابق با ماده 268 قانون مجازات اسلامی (در بخش حدود)  اجرایی میشود.

شرایط آن شامل چهارده بند در ماده 268 قانون مجازات اسلامی است که بعضی از این شرایط شامل این است که سارق به نیت پنهانی مال را بدزدد مال در حرز و جای سر بسته باشد، سارق هتک حرز نماید ، ارزش مال مسروقه در زمان خارج کردن مال از حرز برابر با چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد و… در احقاق حقوق قانونی خود در بخش کیفری واجب است وکیل بگیرید .  سامانه وکیل نوین به شما بهترین و متخصص ترین وکیل سرقت در سمنان را معرفی میکند.

سرقت تعزیری:

سرقت تعزیری،سرقتی است که بر اساس موازین و مقررات احکام شرعی نیست و مجازاتش را قانون گذار حکمی که توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب کرده تعیین میشود . در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات انواع سرقت های تعزیری با مجازات های متفاوت جرم انگاری شده است.مجازات سرقت های تعزیری اکثرا حبس به همراه شلاق تعزیری و در صورتی که جنبه امنیتی داشته باشد محاربه است و مجازات اصلی آن اعدام است.

وکیل-سرقت-در-سمنان

 انواع سرقت های تعزیری در سمنان:

 

1-سرقت مشدد:

در صورتی که سرقت مجموع شرایط زیر را داشته باشد : فرد سارق و مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و شلاق ۷۴ ضربه محکوم می شود :

1-سرقت در شب رخ داده باشد.

2-تعداد سارقان دو نفر یا از دو نفر بیشتر باشد.

3-یک یا چند نفر از آنها سلاح چه ظاهرباشد چه مخفی را حمل کند.

 2-سرقت مقرون به آزار:

طبق ماده ۶۵۲ قانون مجازات :

اگر سرقت با آزار دادن و اذیت قربانی مال همراه باشد یا فرد سارق مسلح باشد از سه تا ده سال حبس دارد و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. و اگر ضرب و صدمه ای هم انجام داده باشد  مجازات ضرب جرح و هم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می شود.

 3-جیب بری:

 مستند به  مواد 657 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات: «هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب ‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق‌ محکوم خواهد شد.

4-سرقت در منطقه دچار حوادث طبیعی: هر گاه عمل دزدی در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایز شرایط حد نباشد‌ مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

5-سرقت منابع آب، برق و گاز و تلفن :هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.

 محاربه و مجازات آن چیست ؟

طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی : کسی که به قصد مال، جان و ناموس مردم با ایجاد ترس و وحشت سلاح گرم و سردی به روی جمعی زیاد بکشد ، به صورتی که موجب ناامنی اطرافیان شود محاربه گفته می شود. ولی اگر شخص به صورتی که  انگیزه شخصی دارد به سمت یک یا چند فرد خاص از سلاح استفاده نماید و عمل و کار او عمومیت نداشته باشد محارب قلمداد نمیشود. اگر سرقتی که فرد با سلاح انجام داده مثل سرقت با سلاح از بانک که امنیت جمع کثیری در بانک بر هم زند کارش مصداق محاربه است به شرطی که سلاح او واقعی باشد ولی فرقی نمیکند که پر باشد یا خالی این سرقت مسلحانه مجازات محاربه را دارد. مجازات محاربه چهار نوع است: -اعدام  – صلب ( به دار آویختن ، به دار کشیدن ) – قطع دست راست و پای چپ – نفی بلد ( اخراج ، تبعید کردن )که تعیین این مجازات ها بر عهده قاضی است و در این زمینه قاضی اختیار دارد.  سامانه وکیل نوین به شما بهترین و متخصص ترین وکیل سرقت در سمنان را معرفی میکند.

 سلاح مطابق قانون به شرح ذیل است: 

1- :  سلاح گرم شامل تفنگ ،بمب و نارنجک

2- : اسلحه های سرد شامل قمه ، شمشیر ، کارد ، چاقو و پنجه بوکس

3-: اسلحه های سرد جنگی که شامل کارد های سنگری متداول ، در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مواردی شبیه به آن و سر نیزه های قابل نصب بر روی تفنگ می باشد .

4- : اسلحه های شکاری که شامل تفنگ های ساچمه زنی ، تفنگ های مخصوص بیهوش کردن جانوران و تفنگ های ویژه حیوانات آبزی میشود را شامل میشود. 

چنانچه در خصوص سرقت نیاز به وکیل متخصص در شهر سمنان دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.  

 آدرس دفتر مرکزی:مشهد- قاسم آباد- بولوار شاهد- شاهد 33 -برج ایلما – درب ورودی اداری مجموعه- طبقه چهارم-واحد401

   نویسنده:کارشناس حقوقی سید امیرحسین جواهری

 

وکیل مواد مخدر در کرج+مشاوره حقوقی تلفنی  

با اینکه تعداد پرونده های مواد مخدر تشکیل شده در کرج نسبت به بسیاری از مناطق مرزی کمتر است، ولی شما باید بهترین وکیل مواد مخدر در کرج  را برای رسیدگی به پرونده های مواد مخدر خود انتخاب کنید. زمانی که وکیل انتخاب شده شما با تمامی تبصره ها و قوانین آشنایی داشته باشد می تواند از پرونده تشکیل شده شما در دادگاه هم دفاع نماید. آن دسته از وکیلانی که حوزه تخصصی شان پرونده های مواد مخدر است قادر می باشند که پرونده های کلان و ریز را به خوبی پیگیری نمایند. آنها هر یک از مواردی که مربوط به پرونده های مواد مخدر می باشد را به خوبی بررسی می کنند تا با استفاده از قوانین مشخص شده ای آنها را پیگیری نمایند.

برای انتخاب بهترین وکیل مواد مخدر در کرج  می توانید از طریق سامانه وکیل نوین اقدام نمایید. با پر کردن فرمی که سامانه در اختیار شما قرار می دهید قادر خواهید بود که هر یک از اطلاعات پرونده را وارد آن فرم نمایید. بعد از اینکه اطلاعات خود را وارد نمایید کارشناسان حقوقی به خوبی اطلاعات پرونده مواد مخدر شما را مورد بررسی قرار می دهند تا بهترین وکیل را به شما معرفی نمایند. تعداد وکیلانی که در کرج روی پرونده های مواد مخدر کار می کنند زیاد نمی باشد، ولی با این وجود باید بدانید که سامانه وکیل نوین بهترین آنها را می تواند به شما برای پیگیری پرونده تان معرفی نماید.

چه اعمالی در رابطه با جرائم مواد مخدر جرم است؟

مطابق با ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر اعمالی از قبیل کشت خشخاش و کوکا به صورت مطلق و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر ، وارد کردن، ارسال کردن، تولید و ساخت، حمل و نگهداری ،خرید و عرضه ،مخفی کردن، استعمال کردن،دایر کردن مراکز جهت استعمال پناه دادن به متهمین مواد مخدر، قرار دادن مواد مخدر برای متهم کردن دیگری، این ها همگی از جرایم مربوط به مواد مخدر است و برحسب نوع مواد مخدر در دسته بندی ماده 4 تا ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات میشوند.

چنانچه در خصوص موادمخدر نیاز به وکیل متخصص در شهر کرج دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

قانون گذار مواد مخدر را برحسب آسیب به جان و ذهن و برحسب میزان خطرناک بودن ان به دو دسته تقسیم کرده است؟

1-مواد مخدر دسته اول از قبیل تریاک ،حشیش ، بنگ ،چرس ، شیره ،گل ، ماریجوانا ، که در این مواد قانون گذار  بین خرید و حمل و نگهداری و اخفا آن با تولید و ساخت و صادر کردن آن و فروش آن فرق قائل شده است و برای خرید و تولید و ساخت مجازات سنگین تری قرار داده است که در صورت فروش بیش تر از 5 کیلو گرم اعدام است ولی مجازات حمل و نگهداری و اخفا آن در صورتی که بالای بیست کیلو گرم باشد به ازای هر کیلو گرم دو میلیون ریال جزا نقدی و پنج تا ده سال حبس و شلاق و در صورت تکرار عمل اعدام است.

2-مواد مخدر دسته دوم از قبیل هروئین ، کوکائین ، شیشه و کریستال ال. سی. دی که قانون گذار به جهت خطرناک بودن تفاوتی بین آنها قائل نشده است و بالای سی گرم آن ها در هر صورت اعدام است.

 آیا استعمال مواد مخدر جرم است؟

در  جواب به این سوال باید بین  فردی  که اعتیاد دارد به این مواد است و شخصی که مواد مخدر را تفریحی و گذران مصرف می کند تفاوت قائل شد.

طبق ماده شانزده قانون مبارزه با مواد مخدر  افراد متظاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی دادگاه ها برای زمان یک تا سه ماه در مرکز درمانی دولتی تحت مراقبت قرار میگیرند.

اما افراد غیر معتادی که مواد مخدر از هر نوع استعمال میکنند به شلاق و جزای نقدی طبق قانون محکوم میشوند.

ویژگی های بهترین و حرفه ای ترین وکیل مواد مخدر در کرج  :

اینکه شما هر یک از وکیلان مواد مخدر را برای پیگیری پرونده خود انتخاب کنید امر درستی نمی باشد. در واقع بهتر است که به خوبی هر یک از وکیلان را از نظر ویژگی هایی که دارند مورد بررسی قرار دهید تا بهترین وکیل را برای پرونده خود انتخاب نمایید. دقت داشته باشید که برخی از وکیلان در زمینه پرونده های مواد مخدر تخصص و حرفه خاصی ندارند و تنها روی پرونده های عمومی کار می کنند. آنها می توانند پرونده های موضوع مواد مخدر شما را در دادگاه کرج بر عهده بگیرند. در صورت پیگیری آن پرونده ها قادر نیستند که از پرونده دفاع کنند.

وکیل-مواد-مخدر

برای اینکه ویژگی های بهترین وکیل مواد مخدر در کرج  را بشناسید باید روی برخی از آنها تمرکز بیشتری داشته باشید. برخی از ویژگی ها هستند که تنها وکیلان حرفه ای مواد مخدر دارند و شما با آشنایی در مورد آنها می توانید به خوبی وکیل خود را شناسایی کنید. دقت داشته باشید که زمان انتخاب وکیل مواد مخدر حرفه ای در صورتی که به این نکات دقت داشته باشید می توانید بهترین وکیل را برای پرونده تان انتخاب نمایید. این ویژگی ها عبارت هستند از :

 1. توانایی بر عهده گرفتن پرونده های کلان مواد مخدر :

اینکه وکیل مواد مخدر بتواند هر کدام از پرونده های کلان مواد مخدر را در یک نگاه بررسی کند و روش های پیگیری آن را بیان نماید نشانه حرفه ای بودن او می باشد. در واقع بهترین وکیل مواد مخدر در کرج  می تواند از ریزترین جزئیاتی که در پرونده ها وجود دارد استفاده کند تا مجازات موکل خود را کاهش دهد. برخی از پرونده های مواد مخدر که کلان هستند امکان دارد حکم اعدام و حبس ابد متهم را به دنبال داشته باشد. ولی شما باید بدانید که وکیل های حرفه ای قادر هستند تمامی نکات و ریز و درشت های پرونده را بررسی کنند تا بهترین روش پیگیری پرونده را مشخص نمایند. آنها با استفاده از تبصره ها و قوانین مشخص شده ای قادر هستند که پرونده را به خوبی دنبال نمایند.

 1. آشنایی با هر یک از تبصره ها و قوانین جدید مربوط به پرونده های مواد مخدر :

هر یک از انواع تبصره ها و قوانینی که مربوط به پیگیری پرونده های مواد مخدر می باشد را بهترین وکیل مواد مخدر در کرج  می شناسد. در واقع شما باید بدانید که به دلیل زیاد بودن پرونده های مربوط به مواد مخدر در دادگاه انقلاب، قوانین جدیدی برای هر یک از پرونده ها وضع می شود. بنابراین وکیل حرفه ای باید به خوبی با آن قوانین آشنایی داشته باشد و بتواند از آنها نهایت استفاده را ببرد. برخی از پرونده ها شاید با آن تبصره های جدیدی که وضع شده است راه نجاتی داشته باشند. بنابراین اگر وکیل به خوبی با هر یک از قوانین جدید آشنایی نداشته باشد نمی توانید از پرونده ها دفاع نماید. بنابراین این نکته بسیار مهم را هم زمان انتخاب بهترین وکیل باید در نظر داشته باشید و به آن دقت نمایید.

 1. اطلاعات کامل در مورد سازمان ها و اداره های در ارتباط با دادگاه مواد مخدر :

سازمان ها و اداره های بسیار زیادی هستند که پرونده های مواد مخدر با آنها هم در ارتباط می باشد. بنابراین وکیل باید به خوبی با آن سازمان ها هم آشنایی داشته باشد تا در صورت نیاز به آن سازمان ها مراجعه نماید. در واقع شما باید به خوبی بدانید که برخی از قوانین و تبصره های زیادی که درون پرونده های مواد مخدر وجود دارد شاید با سازمان ها و اداره های متنوع در ارتباط باشد. بنابراین شما باید به خوبی این مسئله مهم را در نظر داشته باشید و به آن دقت کنید که وکیل انتخاب شده شما با هر یک از سازمان ها و اداره ها آشنا باشد.  هر یک از وکیلانی که به خوبی اداره های در ارتباط با مواد مخدر را می شناسند می توانند در کمترین زمان از پرونده دفاع نمایند.

چنانچه در خصوص موادمخدر نیاز به وکیل متخصص در شهر کرج دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

تعداد پرونده های مواد مخدر که پیگیری کرده و موفق شده است :

از دیگر ویژگی هایی که زمان انتخاب بهترین وکیل مواد مخدر در کرج باید به آن دقت داشته باشید تعداد پرونده هایی است که وکیل بر عهده گرفته تا انجام دهد. اینکه تنها وکیل تعداد پرونده های زیادی در دست داشته باشد مهم نیست، بلکه باید دقت کنید که آیا وکیل آن پرونده ها را به پیروزی رسانده و آیا توانسته از آنها دفاع کند. این مسئله اهمیت بسیار زیادی دارد و شما باید به خوبی آن را در نظر داشته باشید تا بتوانید بهترین وکیل را برای پرونده مواد مخدر تشکیل شده خود انتخاب نمایید.

معرفی بهترین وکیل خیانت در امانت در اصفهان

تعداد وکیلان خیانت در امانت که در شهر اصفهان هستند زیاد نمی باشد ولی تعداد پرونده های خیانت در امانت زیاد است. به همین دلیل شما زمانی که درخواست معرفی بهترین وکیل خیانت در امانت در اصفهان را دارید باید به حرفه ای بودن آنها اطمینان داشته باشید. برای اینکه شما بهترین وکیل را جهت پیگیری پرونده تان انتخاب کنید باید به خوبی در مورد ویژگی هایی که وکیل دارد اطلاعات لازم را داشته باشید. آن دسته از وکیلانی که تخصص لازم در این زمینه دارند می توانند پرونده های کلان خیانت در امانت را در کمترین زمان پیگیری نمایند.

شما می توانید درخواست معرفی بهترین وکیل خیانت در امانت در اصفهان را از سامانه سراسری وکیل نوین داشته باشید. تعداد وکیلان حرفه ای که کارشناسان سامانه برای پیگیری پرونده به شما معرفی می کنند زیاد است و شما می توانید در بین انواع این وکیلان یکی را که حرفه ای است انتخاب کنید. اینکه شما به خوبی در مورد ویژگی های وکیل مورد نظر خود اطلاعات لازم را داشته باشید بسیار مهم است و شما باید به خوبی این مسئله مهم را در نظر داشته باشید. شما می توانید با پر کردن فرم که در سایت سامانه وکیل نوین وجود دارد اطلاعات پرونده خیانت در امانت خود را وارد آن فرم کنید. کارشناسان سامانه به خوبی اطلاعات پرونده و فرم وارد شده را مطالعه می کنند و سپس بهترین وکیل خیانت در امانت در اصفهان را به شما معرفی می نمایند.

 خیانت در امانت چه جرمی است؟

یکی از جرایم علیه اموال خیانت در امانت است و بدین معنا که خیانت در امانت یک جنبه تجاوز بر علیه مال دیگری است و در این جرم یک طرف در سپردن مال امین است و دیگری امانت گذار ملاک در این جرم شکل گرفتن رابطه امانی است که این ممکن است در نتیجه رابطه استیجاری یا عاریه ،ودیعه یا رهنی باشد و چون فعل تشکیل دهنده آن با سرقت و کلاهبرداری تفاوت دارد قانون گذار برای آن ماده قانونی تنظیم کرده و آن را در ماده 674 قانون مجازات اسلامی بدین صورت آورده که هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

چنانچه در خصوص خیانت در امانت نیاز به وکیل متخصص در شهر اصفهان دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

تفاوت جرم سرقت و خیانت درامانت:

سرقت و کلاهبرداری یکی دیگر از جرایم مالی است که شیوه انجام آن با جرم خیانت در امانت متفاوت است در سرقت شیوه مادی عمل از طریق ربایش مال که یا به صورت مخفیانه است و یا به صورت زور و عدوان و در کلاهبرداری هم جنبه مادی جرم از طریق استفاده از روش های متقلبانه مثل جعل یا دروغی که نوعا منجر به فریب میشود استفاده میکند و برخلاف سرقت با رضایت و تمایل زیان دیده مال را بالا میکشد و در خیانت در امانت مال هم باید گفت همانطور که اشاره کردیم با احراز رابطه امانی بین دو یا چند شخص این جرم شکل میگیرد.

طریق شکل گرفتن جرم خیانت در امانت :

جرم خیانت در امانت از جمله جرایمی است که مطابق با قاعده عمومی تمام جرایم یاید از دو وجه داشته باشد :

1-وجه مادی :وجه مادی آن شامل همان فعل و یا رفتار انجام گرفته در رابطه امانی است که پس از آن که رابطه امانی مثل ودیعه،اجاره،عاریه،احراز شود شخص متهم باید افعالی مثل تصاحب ،تخریب و اتلاف، استعمال و یا استفاده غیر مجاز از مال در صورتی که شرط خلاف نشده باشد را انجام دهد تا رکن مادی آن شکل بگیرد.

2-وجه روانی:وجه روانی انجام عمل خیانت در امانت شامل قصد و نیت از فعل مجرمانه است به این معنی که اگر متهم از روی ناآگاهی یا عدم علم به موضوع مثل فراموشی به گمان اینکه مال، مال خودش است آن را تخریب و تصاحب یا استعمال کند جرم خیانت در امانت را انجام نداده و قابل کیفر نیست و شرط مجازات همین قصد و نیت است که شامل سوءنیت عام که شامل عمد در رفتار در فعل خیانت در امانت و سوءنیت خاص که همان محروم کردن دائمی مال توسط مجرم است که به نتیجه ختم میشود.

وکیل-خیانت-در-امانت

معرفی بهترین وکیل خیانت در امانت دراصفهان و ویژگی های وکیل

شما پیش از اینکه درخواست معرفی بهترین وکیل خیانت در امانت دراصفهان را داشته باشید باید به خوبی در مورد ویژگی های وکیل اطلاعات بیشتری به دست آورید. از این طریق می توانید بعد از اینکه سامانه بهترین وکیل را به شما معرفی کرد ویژگی های او را به خوبی مد نظر قرار دهید و سپس یکی از وکیل های حرفه ای را برای پیگیری پرونده هایتان انتخاب نمایید. برخی از مهمترین ویژگی هایی که بهترین وکیل خیانت در امانت باید داشته باشد و شما هم بهت راست که به آنها دقت داشته باشید عبارت می باشد از :

 1. رازداری وکیل :

پرونده های خیانت در امانت سراسر رازهایی می باشد که موکل باید به وکیل خود بیان نماید. وکیل در صورتی که نیاز بداند آن اسرار و یا گفته های موکل خود را در دادگاه باید برای کاهش مجازات وکیل مورد استفاده قرار دهد. اینکه وکیل امانت دار خوبی باشد بسیار مهم است و شما باید به خوبی این مسئله مهم را در نظر داشته باشید. رازداری و امانت داری وکیل یکی از مهمترین ویژگی ها و خصوصیاتی می باشد که زمان انتخاب وکیل باید به آن دقت داشته باشید. برخی از اسرار پرونده تنها باید در ذهن وکیل باشد و آنها را گویا نکند. بنابراین شما باید به خوبی ویژگی های وکیل را از نظر رازداری بررسی کنید و سپس یکی از وکیلانی که برای پرونده شما مناسب تر است را انتخاب کنید.

 1. تخصص و حرفه وکیل :

یکی از دیگر ویژگی هایی که شما زمان درخواست معرفی بهترین وکیل خیانت در امانت در اصفهان باید به آن دقت داشته باشید تخصص و حرفه وکیل است. اینکه وکیل انتخاب شده شما در کار خود حرفه ای باشد و تنها پرونده های مربوط به خیانت در امانت را پیگیری کند بسیار مهم می باشد و شما هم نیاز است که به خوبی این مسئله را در نظر داشته باشید. شما نمی توانید وکیلی را که در زمینه پرونده های خیانت در امانت تخصص دارد را برای پیگیری پرونده های طلاق انتخاب کنید. بنابراین زمان انتخاب وکیل باید به خوبی حوزه تخصصی کار او را در نظر داشته باشید و به آن توجه نمایید.

 1. تجربه و تعداد پرونده های پیگیری وکیل :

شما زمانی که درخواست معرفی بهترین وکیل خیانت در امانت در اصفهان را دارید باید به خوبی تجربه وکیل مورد نظرتان را در نظر داشته باشید. اینکه وکیل تعداد پرونده های زیادی مربوط به پرونده های خیانت در امانت را پیگیری کرده باشد اهمیت بسیار زیادی دارد و شما هم باید به خوبی این مسئله را در نظر داشته باشید. اینکه وکیل شما تعداد پرونده های زیادی در مورد خیانت در امانت را انجام داده باشد اهمیت بسیار زیادی دارد و شما هم باید به این مسئله دقت داشته باشید. تجربه وکیل را شما زمان انتخاب کردن وکیل باید به خوبی در نظر داشته باشید. آن دسته از وکیلانی که تجربه و تخصص بیشتری دارند می توانند هر یک از پرونده ها را در کمترین زمان بررسی کنند و قوانین و تبصره های مناسبی را برای آن پرونده ها به کار بگیرند.

 1. آشنا بودن با تمامی تبصره ها و قوانین پیگیری پرونده های خیانت در امانت :

از دیگر ویژگی هایی که شما زمان درخواست معرفی بهترین وکیل خیانت در امانت در اصفهان  باید به آن دقت داشته باشید این است که آشنایی وکیل را با قوانین و تبصره های پرونده های خیانت در امانت به خوبی در نظر داشته باشید. شما می توانید آشنایی خود را در مورد هر یک از پرونده های خیانت در امانت افزایش دهید و بدانید وکیل می تواند با استفاده از تبصره ها و قوانین مهم آنها را پیگیری کند و یا نکند. شما باید به خوبی در مورد این ویژگی وکیل اطلاعات لازم را داشته باشید و سپس وکیل را برای پرونده های خیانت در امانت خود انتخاب کنید. هر یک از وکیلانی که آگاهی و اطلاعات زیادی در مورد پرونده های خیانت در امانت دارند می توانند در کمترین زمان پرونده را بررسی کنند و بهترین و مناسب ترین قوانین و تبصره ها را برای پیگیری آن پرونده اجرا نمایند.

 1. هزینه های دریافتی وکیل :

هر زمانی که شما درخواست معرفی بهترین وکیل خیانت در امانت در اصفهان  را می نمایید باید به خوبی در مورد هزینه هایی که نیاز است به وکیل پرداخت کنید هم اطلاعات خود را افزایش دهید. اینکه بودجه لازم برای پرداخت هزینه های وکیل را داشته باشید اهمیت بسیار زیادی دارد و باید به خوبی این مسئله مهم را در نظر داشته باشید تا بتوانید هزینه های درخواستی وکیل را پرداخت کنید.

چنانچه در خصوص خیانت در امانت نیاز به وکیل متخصص در شهر اصفهان دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

نمونه شکایت کیفری جرم خیانت در امانت در اصفهان

مشخصات شاکی:………

مشخصات مشتکی عنه:…….

موضوع:خیانت در امانت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام و  ادب

احتراماً به عرض جنابعالی میرساند درخواست شکایت خود از جانب موکل خود بدین صورت اعلام مینمایم:

در تاریخ … قراردادی من باب فروش تعداد ١٠٠ سهم از سهم الشرکه متعلق به شرکت … میان شاکی و مشتکی عنه منعقد می گردد و در بند ٩ قرارداد مذکور قید میشود که مسئولیت پرداخت بیمه، مالیات، عوارض و سایر کسور قانونی بر عهده مشتکی عنه تا تاریخ … می باشد.

اما متاسفانه مشتکی عنه محترم بدون رعایت مفاد قرارداد و بدون پرداخت موارد مذکور، اقدام به وصول چک های متعلق به موکل در شعبه …  دادگاه کیفری   شهید … نموده و زین رو در امانتی که به ایشان سپرده شده بوده است خیانت نموده و ضرر هنگفتی را متوجه موکل نموده اند فلذا مطابق با توضیحات داده شده تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی من باب احقاق حقوق موکل مورد استدعاست.

معرفی بهترین وکیل سرقت در تبریز

 سرقت جرمی علیه اموال دیگران است و در دادسرا ها و دادگاه های در شهر تبریز پرونده های زیادی هست که در حال رسیدگی است.سرقت جرم قابل توجیهی نیست ولی بهتر است که در اینجا نقدی هم بر عملکرد دولت داشته باشیم و شرایط بد اقتصادی کشور مثل بیکاری، تورم، گرانی، کالا، قشر کم درآمد جامعه را تحت فشار قرار میدهد اقشاری که شاید تاکنون سالم زندگی میکرده اما این شرایط  فشار او  را در این راه قرار داده است و باید به این موضوع هم از نظر جامعه شناسی و هم در دادرسی مد نظر قرار داد اما کسانی که بر طبق عادت و هدر دادن استعداد خود و از روی طمع و حرص و آزمندی دست به اقدامات علیه اموال مردم و گاها با به خطر انداختن جان مردم دست میزنند برای جلوگیری از گسترش و پیشگیری از چنین اعمالی قانون گذار کشور برای جرم سرقت مجازات تعیین کرده است.سامانه سراسری وکیل نوین برای پرونده های سرقت چه در مقام شاکی پرونده و چه در مقام کسی که به ناحق مورد اتهام قرار گرفتید و یا کسی که واقعا دزدی کرده اما به دلیل انواع متفاوت جرم سرقتی را به او نسبت میدهند که حق او نبوده، تنها با پر کردن فرم مربوط به درخواست وکیل متخصص اقدام به معرفی بهترین وکیل سرقت در شهر تبریز میکند.

سرقت چگونه شکل میگیرد؟

برای اینکه جرم دزدی تحقق یابد ،باید دو رکن اصلی آن وجود داشته باشد تا بشود  شخص را  سارق  اطلاق کرد این دو رکن به شرح زیر  میباشد:

1-عنصر مادی:به معنای فعل یا کنش مادی کار است که در سرقت ربایش مال مربوط به دیگری است و این مال دیگری که بدون رضایت صاحبش از تصرفش خارج شده که حالا چه به صورت مخفبانه و چه به صورت زور و عدوان و تجاوز باید به تصرف شخص سارق برسد و نتیجه دهد.

2-عنصر روانی:به معنی قصد و ذهنیت مجرمانه که شامل سوء نیت عام (به معنای آگاهی و علم در موضوع داشتن از عمل و تعمد در فعل ربایش) و سوء نیت خاص(که به معنای قصد محروم کردن دائمی مالک از مال توسط دزد)است به عبارت دیگر اگر شخص با این نیت که مال دیگری را میدزدد اما مال در حقیقت مال خودش باشد عمل دزدی انجام نگرفته و به عبارت دیگر قصد و نیت مجرمانه به تنهایی برای وقوع جرم کافی نمیباشد.

انواع سرقت:

سرقت حدی :سرقت حدی سرقت شرعی است که طریق مجازات آن در شرع مشخص شده این سرقت مشروط به انجام مراحل 14 گانه در ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 است که طریق مجازات آن در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست با باقی ماندن شست،در مرتبه دوم قطع پای راست تا اول برآمدگی در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است اگر سارق فاقد عضو متعلق به قطع باشد تعزیر میشود.

چنانچه در خصوص سرقت نیاز به وکیل متخصص در شهر تبریز دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

سرقت تعزیری:سرقتی است که قانون گذار انواع آن را دسته بندی کرده و به تناسب خطرناک بودن آن مجازات آن را تشدید کرده مجازات جرم تعزیری اعدام،حبس،شلاق،جزا نقدی است و برخی از سرقت های تعزیری مثل جیب بری ،راهزنی ،سرقت مقرون به آزار ،سرقت مسلحانه،سرقت آثار باستانی،سرقت در محل تصادفات و حوادث در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.

معرفی بهترین وکیل سرقت در تبریز و ویژگی های بهترین وکیل :

سرقت یکی از جرم های بزرگی می باشد که انواع مختلف دارد. هر یک از انواع آنها مجازات متنوعی دارند که دادگاه برای هر فردی متخلف آن مجازات را در نظر می گیرد. هر یک از انواع پرونده های سرقت مجازات مشخص شده ای دارند که اگر وکیل توانایی زیادی داشته باشد می تواند آن جرم ها را کاهش داده و مجازات آنها را هم کمتر نماید.

معرفی-بهترین-وکیل-سرقت-در-تبریز

شما زمانی که درخواست معرفی بهترین وکیل سرقت در تبریز را دارید باید به خوبی ویژگی های وکیل را در نظر داشته باشید تا بتوانید بهترین وکیل را برای پرونده خود انتخاب کنید. برخی از مهمترین ویژگی هایی که بهترین وکیل سرقت در تبریز باید داشته باشد و ما هم زمان انتخاب وکیل باید به آن توجه داشته باشید عبارت است از :

 1. آشنا بودن با انواع جرم های دزدی :

یکی از مهمترین ویژگی هایی که بهترین وکیل سرقت باید داشته باشد این است که در مورد انواع جرم های دزدی و مجازات آنها آگاهی کافی به دست آورد. اینکه شما با خیال آسوده هر یک از پرونده های مربوط به دزدی را به دست وکیلان بسپارید اهمیت بسیار زیادی دارد و شما باید به خوبی این مسئله مهم را در نظر داشته باشید. برخی از پرونده های دزدی و سرقت دارای مجازات سنگینی می باشد که وکیل به محض مطالعه پرونده باید به خوبی با قوانین و تبصره های مربوط به آن جرم آشنایی داشته باشد. شما تنها باید یکی از وکیلانی را که تخصص و تجربه زیادی دارد را برای پرونده های دزدی خود انتخاب کنید چرا که آنها به خوبی مجازات هر جرم را می شناسند و می توانند آن را کاهش دهند.

 1. تخصص وکیل در زمینه پیگیری پرونده های دزدی :

یکی از دیگر ویژگی هایی که شما زمان درخواست معرفی بهترین وکیل سرقت در تبریز باید از سامانه وکیل نوین در نظر  داشته باشید تخصص وکیل است. اینکه وکیل تخصص لازم جهت پیگیری پرونده های دزدی را داشته باشد بسیار مهم است. شما باید به خوبی بدانید تنها آن دسته از وکیلانی که تخصص در زمینه پیگیری پرونده های دزدی دارند می توانند این پرونده ها را به خوبی پیگیری کنند. شما نباید پرونده دزدی را به دست وکیلانی که حوزه فعالیتی شان طلاق است بسپارید. آنها به خوبی نمی توانند پرونده شما را دنبال کنند و مجازات پرونده شما هم در این صورت کاهش پیدا نمی کند.

 1. تجربه و تعداد پرونده هایی که وکیل پیگیری کرده است :

از دیگر ویژگی هایی که بهترین و حرفه ای ترین وکیل سرقت دارد این است که تجربه او برای پیگیری کردن پرونده های دزدی زیاد شده و می تواند تمامی پرونده ها را به بهترین شکل ممکن پیگیری نماید. تجربه و تخصص وکیل را شما زمان انتخاب کردن وکیل باید به خوبی در نظر داشته باشید و به آن دقت کنید. هر یک از انواع پرونده هایی را که وکیل پیگیری می کند از نظر قانونی مورد بررسی قرار می دهد و بهترین تبصره ها را برای پیگیری پرونده های دزدی به کار می گیرد. شما باید به خوبی تجربه و پروانه فعالیت وکیل دزدی را بررسی کنید و سپس او را برای پیگیری پرونده سرقت مورد نظر خود انتخاب نمایید.

 1. امانت داری وکیل :

هر یک از پرونده های دزدی پر از حرف ها و رازهایی می باشد که موکل باید به وکیل خود آنها را بگوید. اما امانت داری وکیل یکی از مهمترین مسائلی است که موکل زمان انتخاب کردن وکیل به آن دقت می کند و سپس رازهای پرونده خودش را به او بیان می نماید. بنابراین شما زمانی که درخواست معرفی بهترین وکیل سرقت در تبریز را دارید باید به خوبی امانت داری او را هم مورد بررسی قرار دهید و سپس وکیل را برای پرونده خود انتخاب کنید. دقت داشته باشید که زمان انتخاب کردن وکیل مورد نظر خود باید بدانید وکیل آن دسته از رازها و نکاتی که مربوط به پرونده های دیگر می باشد را برای شما بازگو می کند و یا نمی کند.

 1. آگاهی در مورد تبصره ها و قوانین مربوط به پرونده های دزدی :

از دیگر ویژگی هایی که شما زمان درخواست معرفی بهترین وکیل سرقت در تبریز باید به آنها دقت داشته باشید این است که وکیل مورد نظر شما در مورد هر یک از قوانین و تبصره های مربوط به پرونده دزدی اطلاعات لازم را داشته باشد. شما می توانید هر یک از پرونده ها را از هر نظر بررسی کنید تا بدانید ان پرونده ها با چه قانونی و تبصره ای کنترل می شوند. در صورتی که وکیل در این زمینه سریعا شما را راهنمایی کند باید بدانید تخصص لازم را دارد.

چنانچه در خصوص سرقت نیاز به وکیل متخصص در شهر تبریز دارید اینجا را کلیک کنید تا وکیل متخصص به شما معرفی و در لحظه مشاوره تلفنی رایگان به مدت 5 دقیقه داشته باشید.

طریق شکایت از جرم سرقت:

برای شکایت از جرم سرقت باید مامور کلانتری را از قضیه با خبر کرد که در محل حضور یابند و تمام اقدامات لازم جهت کشف و تعقیب مجرمین در صورت مشهود بودن جرم به عمل آورند و در صورتی که مشهود نباشد گزارشی از وضعیت به عمل آمده با ذکر تاریخ و مکان اظهارات زیان دیده و اهل محل و وضعیت به عمل آمده توسط سارق را و شناسایی او ثبت کند و متعاقبا زیان دیده را رهنمود به شکایت کند و در دادسرا زیان دیده شکوائیه خود را با درج هویت سارق و اقامتگاه و با جمع آوری دلایل مفید به اثبات تقدیم میکند و در صورتی که دلایل قوی باشد دادسرا تشکیل جلسه میدهد و وقتی را  از طریق ابلاغیه به دو طرف اعلام میکند که در دادسرا حاضر شوند و در دادسرا موضوع اتهام به سارق تفهیم میشود که آیا اتهام انتسابی را قبول دارد یا خیر و در صورت موجه بودن جرم با اخذ تامین از شخص سارق به تناسب جرم او ،به قرار جلب دادرسی مبادرت میکند و اگر دلایل جرم موجه نباشد قرار منع تعقیب صادر میشود و یا اگر متهم فوت شده یا مجنون گشته یا شامل مرور زمان باشد قرار موقوفی تعقیب را صادر میکند و این قرار دادسرا  ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح رسیدگی به جرم است.