وکیل-قتل-در-اردبیل

وکیل قتل در اردبیل + مشاوره تلفنی با وکیل کیفری

با عرض سلام خدمت همه کاربران و دنبال کنندگان سایت وکیل نوین که در شهر اردبیل ساکن هستند.خب خدمتتون عرض کنیم که پرونده های کیفری تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک به دلیل حساسیت موضوع و پیچیدگی رسیدگی آن در دادسرا و دادگاه های کیفری چه برای متهم و چه شخص شاکی بسیار استرس زاست و نیاز به ارجاع به وکیل است به طوری که اگر فرد خودش هم نخواهد وکیل انتخاب نماید دادگاه بدون تعیین وکیل به پرونده رسیدگی نمیکند.یکی از همین پرونده های کیفری که بسیار مشکل برای تمام عوامل قضایی غیر از شاکی و متهم دارد پرونده قتل است که در این زمینه کسی که به عنوان نماینده شاکی و متهم بایستی حضور داشته باشد وکیل متخصص قتل در اردبیل است که سامانه وکیل نوین آماده معرفی بهترین وکیل کیفری به شماست.

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل قتل در اردبیل

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

قتل چیست؟

شاید بار ها کلمه قتل را شنیده باشید و برای تان این تصور ذهنی را ایجاد کند که کسی دیگری را از روی عمد بکشد قاتل است و مجازاتش قصاص است و یک حس ترسی افراد نسبت به شخص قاتل پیدا میکنند ولی در واقع اینچنین نیست و قتل از نظر حقوقی به جنایتی علیه تمامیت جسمانی شخص گفته میشود که منجر به فوت مجنی علیه ( مقتول)میشود اما نوع قتل در دنیای حقوق یکی از مباحثی است که به طور تفصیل و به صورت موردی در مورد آن بیان شده که مجازات تمام آن ها قصاص نیست و برخی از انواع قتل مجازاتش دیه با حبس تعزیری و برخی از آن ها صرف پرداخت دیه است در این باره بهترین وکیل قتل در اردبیل با درایت و آگاهی از ماهیت پرونده شما و آگاهی از قوانین کیفری و رویه عملی دادگاه ها میتواند حقوق تضییع شده شما در دادگاه بر آورده کند.

انواع قتل در قانون مجازات اسلامی :

مستند به ماده 289 قانون مجازات اسلامی جنایت بر نفس (قتل) بر سه سه قسم تقسیم میشود:

1- قتل عمدی : قتل عمدی به این معناست که شخص از روی آگاهی و عامدانه اقدام به کشتن دیگری کند یکی از موارد آن انگیزه قاتل به محروم کردن مقتول از حق حیات و زنده بودنش است و دیگر مورد آن است که انگیزه قاتل محروم کردن مقتول از حق حیات نیست بلکه اقدام نوعا کشنده بر روی شخص متعارف و یا اقدام نوعا کشنده بر روی شخصی که ازنظر جسمانی ضعیف است و عرف این اقدام را بر روی شخص ضعیف کشنده میپندارد در این صورت این موارد قتل را عمدی میکند. شما با بهترین وکیل قتل در اردبیل میتوانید به طور اصولی و قانونی از حق تضییع رفته خود دفاع کنید.

-ماده 290 قانون مجازات اسلامی در باب عمدی بودن قتل چهار حالت را تدوین کرده است:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

2- قتل شبه عمدی : حال اگر تعریف قتل عمد را خوب در بالا خوب خوانده باشد متوجه میشوید که قتل شبه عمد چه تفاوتی دارد و به این معناست که شخصی اگر قصد انجام فعلی را بر روی شخصی دیگر داشته باشد که نه قصد محروم کردن حق حیات را داشته باشد و نه کارش نوعا کشنده است اما در عمل قتل به نتیجه برسد مثل معلمی که برای تادیب شاگردش به او پس گردنی بزند اما شاگردش دارای بیماری خاصی است که معلم از آن اگاه نبوده و از قضا در اثر این ضربه فوت کند که در این صورت قتل او غیر عمدی ، از نوع قتل شبه عمدی رسیدگی میشود.

البته قتل ناشی از تقصیر مثل بی احتیاطی و بی مبالاتی هم در رده قتل شبه عمدی است مثل رانندگی با سرعت بالا که منجر به مرگ کس دیگری شود یا پزشکی که بدون رعایت اصول و موازین پزشکی اقدام به عمل جراحی میکند و شخص بیمار در اثر این عمل بمیرد که در این صورت قتل شبه عمدی است.

3- قتل خطای محض : 

اگر کسی نه قصد کشتن و نه قصد فعل معین ، بر روی شخص دیگر داشته باشد قتل او قتل غیر عمدی از نوع خطای محض است.

وکیل-قتل-در-اردبیل

مستند به ماده 292 قانون مجازات اسلامی که میفرماید:

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:
الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

-مجازات های انواع قتل های عمدی و غیر عمدی در قانون مجازات اسلامی: 

مجازات قتل عمدی در صورتی که ولی دم تقاضا قصاص نفس داشته باشد و در صورت شرایط عمومی قصاص اعدام است و در صورت گذشت ولی دم و در صورت درخواست آنان دیه کامل مقتول داده میشود (البته در این که مقتول زن باشد یا مرد از حیث دیه تفاوت است) و در این صورت قاتل به حبس سه تا ده سال بنا به تشخیص دادگاه محکوم میشود.

مجازات قتل شبه عمدی پرداخت دیه از طرف خود مرتکب قتل است که مهلت نهایت دو ساله برای پرداخت آن به مرتکب میدهند و بر اساس ماده 616 قانون تعزیرات اگر قتل بر اساس تقصیر باشد مثل حوادث رانندگی مرتکب میتواند تا دو سال هم به حبس محکوم شود.

مجازات قتل خطای محض هم پرداخت دیه بر عهده عاقله (خویشاوندان ذکور نسبی اجماعا) است.

هرچند که برای اثبات انواع قتل، وکلا قتل در اردبیل ادله ای را برای اثبات ابراز مینمایند که جای هیچ حرف و حدیثی در دادگاه باقی نگذارند.

-صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به انواع قتل کدام است:

خب از نظر صلاحیت محلی دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم قتل صلاحیت محلی برای رسیدگی داردند اما از لحاظ صلاحیت ذاتی دادگاه باید گفت که کیفرخواست پرونده قتل عمدی چون مجازاتش قصاص است بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری با دادگاه کیفری یک است و کیفرخواست پرونده قتل غیر عمدی با از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری دو است. وکیل قتل در اردبیل با در نظر گرفتن نوع و مجازات قتل شکواییه یا لوایح موکل خود را به دادگاه کیفری مربوطه ارسال مینماید.

 – چرا انتخاب وکیل قتل در اردبیل اهمیت دارد؟

از آنجایی که پرونده های مربوط به قتل و موضوع بودن گرفتن جان اشخاص بسیار سنگین است داشتن یک وکیل که اگاهی و تجربه کافی به موضوعات اینچنینی کیفری دارند بسیار اهمیت دارد و حتی سرنوشت ساز است و تنها افرادی که تبحر و مهارت کافی دارند میتوانند جریان روند دادرسی را ادامه دهند و حقایق را روشن نمایند سامانه وکیل نوین با معرفی بهترین وکلای کیفری خود در شهر اردبیل در جهت حمایت همه جانبه شما با دسترسی و ارتباط گرفتن سریع و آسان شما و انجام مشاوره با موکلان عزیز در این سامانه فعالیت شبانه روزی دارند.

نویسنده : امیرحسین جواهری

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل قتل در اردبیل

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی فوری
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود