قوانین-و-حکم-شروع-کننده-دعوا

قوانین و حکم شروع کننده دعوا در سال جدید

نزاع چیست؟

نزاع در لغت به معنای خصومت و دشمنی دو نفر با هم با زبان یا استعمال اسلحه می باشد. ولی در قانون نزاع دسته جمعی  به معنای، درگیری حداقل سه نفر با هم می باشد.

ضرب جرح عمدی

یکی از جرایم علیه افراد و تمامیت جسمانی آنان، بحث ضرب و جرح عمدی می باشد. اگر فردی با قصد به افراد دیگر صدمه بزند که منجر به آسیب بشود، محکوم به قصاص و یا دیه می شود.

مجازات ضرب و جرح عمدی و ساده

با توجه به این که در  جرایم عمدی از جمله ضرب و جرح، مجازات اصلی و اولی قصاص است، در نتیجه فردی که مورد جنایت واقع شده است( مجنی علیه) میتواند درخواست قصاص کند. ولی در بعضی مواقع حکم قصاص به دلایلی اجرا نمی شود، از جمله که فرد مضروب رضایت بدهد. در این صورت فرد مضروب می تواند درخواست دیه بکند.

آثار عمدی بودن جنایت

در صورتی که قاضی پرونده تشخیص بدهد که جنایتی که وارد شده است به عمد بوده است، مصدوم می تواند در خواست قصاص بدهد. ولی باید توجه داشت که  برای قصاص باید شرایطی وجود داشته باشد تا حکم قصاص اجرا شود.

طبق ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی، برای قصاص باید شرایط زیر موجود باشد.

در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود، باید رعایت شود : الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد. ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد. پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد. ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد. ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد. ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

ضرب و جرح غیر عمدی

به صورت کلی اگر هر ضرب و جرحی شامل عنوان عمد نشود، غیر عمد محسوب و مجازات آن دیه فقط می باشد و قصاصی وجود ندارد.

ضرب و جرح دست جمعی

ضرب و جرح دسته جمعی به دلیل سلب آرامش عمومی، قانون گذار به صورت مجزا ماده مستقل وضع کرده است. به موجب ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد.

»هر گاه عده‌ ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌ کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند.

 1. در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال
 2. در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال
 3. در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال

توجه به این نکته خالی از لطف نیستش که در درگیری ضرب و جرح، اگر ضارب و یا شخص صدمه زننده مشخص باشد، فقط آن فرد باید دیه و یا قصاص شود.

مراحل رسیدگی به پرونده دعوا

بعد از درگیری دسته جمعی که اتفاق می افتد، اولین افرادی که از ظابطین سر صحنه درگیری حضور پیدا می کنند، مامورین کلانتری منطقه می باشند. مامورین بعد از دستگیری افراد و صورتجلسه، پرونده را به دادسرا می فرستند. در دادسرا بازپرس پرونده به بررسی پرونده از جمله اخذ اظهارات متهمان، درخواست حضور شاهدها و ارجاع به پزشکی قانونی ب می باشد. بعد از بررسی های صورت گرفته توسط بازپرس، کیفر خواست صادر می شود و پرونده از دادسرا خارج و به دادگاه می رود. دادگاه بعد از رسیدگی به صورت کامل و گزارشات دادسرا مبادرت به حکم می کند.

در صورتی که اعتراضی به رای دادگاه وجود نداشته باشد، رای قطعی و اجرا می شود،طرفین در صورتی که به رای دادگاه اعتراضی داشته باشند، میتوانند درخواست تجدید نظر بدهند.

چگونه از ضارب شکایت کنیم؟

ابتدا با مراجعه به کلانتری و تنظیم صورتجلسه پرونده شروع می شود.، سپس  پرونده به دادسرا خواهد رفت که توسط دادیار و یا بازپرس تحقیقات مقدماتی صورت بگیرد و سپس پرونده به دادگاه ارجاع خواهد شد تا دادگاه حکم دهد.

آیا وکیل دعوا داریم؟

به صورت کلی یکی از حقوق طبیعی و اولیه هر کس داشتن وکیل در هر زمینه ای می باشد.

مراحل تشکیل پرونده در دادگاه

پرونده بعد از صدور کیفر خواست توسط بازپرس در دادسرا، به دادگاه ارجاع داده می شود. قاضی پرونده به بررسی کامل پرونده از اخذ توضیحات متهمین و یا احضار شهود و دیگر اقدامات لازم را انجام می دهند و در نهایت حکم نهایی را صادر می کنند.

شروع شکایت ضرب و جرح در دادسرا

شاکی می تواند با تنظیم شکواییه ای از متهم شکایت کند.و درخواست تعقیب متهم را بدهد. بعد از بررسی  پرونده بازپرس بر اساس میزان ضب و جرح به قرار های متناسب را صادر می کند و سپس بعد از صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاه ارجاع میدهد.

به صورت کلی مراحل تحقیقات در دادسرا این گونه است.

۱- شکایت شاکی
۲- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود
۳-  جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد
۴- اظهار و اقرار متهم

برای شکایت باید کجا برویم؟| چگونه از ضارب شکایت کنیم؟

شما برای شروع باید ابتدا به دفتر خدمات قضایی مراجعه و  شکایت خود را مطرح کنید و سپس پرونده شما به دادسرا ارجاع داده می شود.

اظهارات شاهد و اظهارات متهم پرونده ضرب و جرح

یکی از ادله اثبات جرم شهادت شهود می باشد. ادله اثبات جرم عبارت است از

۱- اقرار

۲- شهادت

۳- قسامه

۴- سوگند

۵- علم قاضی

فلذا شهادت شهود در روند پرونده تاثیر به سزایی دارد.

گزارش پزشکی قانونی چه تاثیری در روند پرونده دارد؟

باتوجه به این که مرجع میزان ضرب و جرح بر عهده ی پزشکی قانونی می باشد.قاضی عموما با استناد به نظرات پزشکی قانونی حکم برای دیه و قصاص می دهند.

 

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص نزاع دسته جمعی و ضرب و جرح اینجا را کلیک کنید

انواع حکم دادگاه برای ضرب و شتم های مختلف

دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک و دو تقسیم می شود. صلاحیت دادگاه کیفری یک به صورت محدود می باشد. در واقع دادگاه کیفری یک تنها در موارد زیر صلاحیت دارد.

الف – جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرایم موحب حبس ابد

پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی

در غیر موارد بالا دادگاه کیفری دو صلاحیت دارد. دعوای ضرب و شتم هم به نسبت مجازات هایی که دارد به دادگاه های کیفری یک و دو می رود.

حکم دعوا در محل کسب

دعوا در محل کسب و کار علاوه بر مجازات هایی که در دعوا وجود دارد. فرد می تواند اعاده حیثیت هم بکند.

حکم دفاع از خود در دعوا

اگر دفاع از خود تحت عنوان دفاع مشروع قرار بگیرد، مجازاتی ندارد. از جمله شرایط می توان به شرایط زیر توجه کرد.

الف – رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد و بدون آن نتوان خطر را دفع کرد.

ب – دفاع مستند به نشانه های معقول یا یک ترس و بیم عقلایی باشد.

پ – خطر و تجاوز بابت اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگیرد.

ت – عملا توسل به قوای دولتی بلافاصله ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر نباشد .

آیا ضرب و شتم زندان دارد؟

یکی از مجازات های ضرب و جرح حبس می باشد.

هر گاه عده‌ ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌ کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند.

 1. در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال
 2. در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال
 3. در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال

تفاوت دفاع مشروع با نزاع دست جمعی

همانطور که از اسم دفاع مشروع بر می آید، دفاع مشروع یعنی این که فرد با توجه به شرایط موجود به دفاع از خود می پردازد. به عبارت دیگر هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح “دفاع مشروع” نامیده می‌شود.

در دعوا نزاع دسته جمعی معمولا افرادی بالاجبار وارد نزاع می شوند که ناچارا باید از خود دفاع کنند. یقینا این افراد چاره ای جز دفاع از خود ندارند که این دفاع مستلزم صدمه زدن به افراد دیگر می باشد.

در دفاع مشروع برخلاف نزاع دسته جمعی، قانون گذار مجازاتی را برای فردی که به دفاع از خود اقدام میکند، مقرر نکرده است.

 

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص نزاع دسته جمعی و ضرب و جرح اینجا را کلیک کنید

فرق منازعه با نزاع دست جمعی

عمده تفاوت بین نزاع دسته جمعی با منازعه این است که صرف حضور فرد در نزاع دسته جمعی، مجازات نزاع دسته جمعی شامل فرد می شود ولو این که فرد به کسی ضربه و یا آسیبی نزند به عبارت دیگر صرف حضور در نزاع های دسته جمعی فرد به مجازات آن محکوم می شود ولی در منازعه حتما باید ضرب و جرح صورت بگیرد تا که فرد به مجازات ضرب و جرح محکوم شود و صرف حضور فرد منجر به محکوم شدن به جرم منازعه نمی شود.

 

دیدگاه(۷)

 1. آواتار حمید سریفی
  • حمید سریفی

  • 2 سال قبل

  ایا کسی که وارد حریم خصوصی شود و مجروه شود دیه داره

  1. آواتار شوکت
   • شوکت

   • 1 سال قبل

   خیر .ولی درکشور ما دارد

  2. آواتار
   • ناشناس

   • 5 ماه قبل

   باید بایستید که ضارب هر کاری دوست داشت بکند در غیر اینصورت شما مجرم هستید

 2. آواتار بهار
  • بهار

  • 6 ماه قبل

  اگر کسی به مادری که فرزند تو بغلش هست حمله کنه و این مادر از خودش و فرزندش دفاع کنه و برای ادعاش شاهد هم داشته باشه و فرد ضارب ادعای شکستگی بینی از طریق پزشکی قانونی بکنه ، بهش دیه تعلق میگیره؟

  1. آواتار رضا امینی
   • رضا امینی

   • 6 ماه قبل

   با سلام . جواب داده شد

 3. آواتار لا
  • لا

  • 6 ماه قبل

  اگر کسی به مادری که فرزند تو بغلش هست حمله کنه و این مادر از خودش و فرزندش دفاع کنه و برای ادعاش شاهد هم داشته باشه و فرد ضارب ادعای شکستگی بینی از طریق پزشکی قانونی بکنه ، بهش دیه تعلق میگیره؟

  1. آواتار رضا امینی
   • رضا امینی

   • 6 ماه قبل

   با سلام، اگر دفاع مشروع محقق بشه؛ دیه ای تعلق نمیگیره. در صورت نیاز با شماره های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۷ و یا ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.