قوانین-و-حکم-شروع-کننده-دعوا

قوانین و حکم شروع کننده دعوا در سال جدید

نزاع چیست؟

نزاع در لغت به معنای خصومت و دشمنی دو نفر با هم با زبان یا استعمال اسلحه می باشد. ولی در قانون نزاع دسته جمعی  به معنای، درگیری حداقل سه نفر با هم می باشد.

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل ضرب و جرح

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

ضرب جرح عمدی

یکی از جرایم علیه افراد و تمامیت جسمانی آنان، بحث ضرب و جرح عمدی می باشد. اگر فردی با قصد به افراد دیگر صدمه بزند که منجر به آسیب بشود، محکوم به قصاص و یا دیه می شود.

مجازات ضرب و جرح عمدی و ساده

با توجه به این که در  جرایم عمدی از جمله ضرب و جرح، مجازات اصلی و اولی قصاص است، در نتیجه فردی که مورد جنایت واقع شده است( مجنی علیه) میتواند درخواست قصاص کند. ولی در بعضی مواقع حکم قصاص به دلایلی اجرا نمی شود، از جمله که فرد مضروب رضایت بدهد. در این صورت فرد مضروب می تواند درخواست دیه بکند.

آثار عمدی بودن جنایت

در صورتی که قاضی پرونده تشخیص بدهد که جنایتی که وارد شده است به عمد بوده است، مصدوم می تواند در خواست قصاص بدهد. ولی باید توجه داشت که  برای قصاص باید شرایطی وجود داشته باشد تا حکم قصاص اجرا شود.

طبق ماده 393 قانون مجازات اسلامی، برای قصاص باید شرایط زیر موجود باشد.

در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود، باید رعایت شود : الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد. ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد. پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد. ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد. ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد. ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

برای ارتباط با وکیل متخصص و دریافت مشاوره حضوری رایگان اینجا کلیک کنید.

ضرب و جرح غیر عمدی

به صورت کلی اگر هر ضرب و جرحی شامل عنوان عمد نشود، غیر عمد محسوب و مجازات آن دیه فقط می باشد و قصاصی وجود ندارد.

ضرب و جرح دست جمعی

ضرب و جرح دسته جمعی به دلیل سلب آرامش عمومی، قانون گذار به صورت مجزا ماده مستقل وضع کرده است. به موجب ماده 615 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد.

»هر گاه عده‌ ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌ کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند.

 1. در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال
 2. در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال
 3. در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال

توجه به این نکته خالی از لطف نیستش که در درگیری ضرب و جرح، اگر ضارب و یا شخص صدمه زننده مشخص باشد، فقط آن فرد باید دیه و یا قصاص شود.

مراحل رسیدگی به پرونده دعوا

بعد از درگیری دسته جمعی که اتفاق می افتد، اولین افرادی که از ظابطین سر صحنه درگیری حضور پیدا می کنند، مامورین کلانتری منطقه می باشند. مامورین بعد از دستگیری افراد و صورتجلسه، پرونده را به دادسرا می فرستند. در دادسرا بازپرس پرونده به بررسی پرونده از جمله اخذ اظهارات متهمان، درخواست حضور شاهدها و ارجاع به پزشکی قانونی ب می باشد. بعد از بررسی های صورت گرفته توسط بازپرس، کيفر خواست صادر می شود و پرونده از دادسرا خارج و به دادگاه مي رود. دادگاه بعد از رسيدگی به صورت کامل و گزارشات دادسرا مبادرت به حکم مي کند.

در صورتی که اعتراضی به راي دادگاه وجود نداشته باشد، رای قطعی و اجرا می شود،طرفين در صورتی که به راي دادگاه اعتراضی داشته باشند، ميتوانند درخواست تجديد نظر بدهند.

چگونه از ضارب شکایت کنیم؟

ابتدا با مراجعه به کلانتری و تنظیم صورتجلسه پرونده شروع می شود.، سپس  پرونده به دادسرا خواهد رفت که توسط دادیار و یا بازپرس تحقیقات مقدماتی صورت بگیرد و سپس پرونده به دادگاه ارجاع خواهد شد تا دادگاه حکم دهد.

آیا وکیل دعوا داریم؟

به صورت کلی یکی از حقوق طبیعی و اولیه هر کس داشتن وکیل در هر زمینه ای می باشد.

مراحل تشکیل پرونده در دادگاه

پرونده بعد از صدور کیفر خواست توسط بازپرس در دادسرا، به دادگاه ارجاع داده می شود. قاضی پرونده به بررسی کامل پرونده از اخذ توضیحات متهمین و یا احضار شهود و دیگر اقدامات لازم را انجام می دهند و در نهایت حکم نهایی را صادر می کنند.

شروع شکایت ضرب و جرح در دادسرا

شاکی می تواند با تنظیم شکواییه ای از متهم شکایت کند.و درخواست تعقیب متهم را بدهد. بعد از بررسی  پرونده بازپرس بر اساس میزان ضب و جرح به قرار های متناسب را صادر می کند و سپس بعد از صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاه ارجاع میدهد.

به صورت کلی مراحل تحقیقات در دادسرا این گونه است.

1- شکایت شاکی
2- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود
3-  جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد
4- اظهار و اقرار متهم

برای شکایت باید کجا برویم؟| چگونه از ضارب شکایت کنیم؟

شما برای شروع باید ابتدا به دفتر خدمات قضایی مراجعه و  شکایت خود را مطرح کنید و سپس پرونده شما به دادسرا ارجاع داده می شود.

اظهارات شاهد و اظهارات متهم پرونده ضرب و جرح

يکی از ادله اثبات جرم شهادت شهود می باشد. ادله اثبات جرم عبارت است از

1- اقرار

2- شهادت

3- قسامه

4- سوگند

5- علم قاضی

فلذا شهادت شهود در روند پرونده تاثیر به سزایی دارد.

گزارش پزشکی قانونی چه تاثیری در روند پرونده دارد؟

باتوجه به اين که مرجع ميزان ضرب و جرح بر عهده ی پزشکی قانونی می باشد.قاضی عموما با استناد به نظرات پزشکی قانونی حکم براي ديه و قصاص می دهند.

 

انواع حکم دادگاه برای ضرب و شتم های مختلف

دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک و دو تقسیم می شود. صلاحیت دادگاه کیفری یک به صورت محدود می باشد. در واقع دادگاه کیفری یک تنها در موارد زیر صلاحیت دارد.

الف – جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرایم موحب حبس ابد

پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی

در غیر موارد بالا دادگاه کیفری دو صلاحیت دارد. دعوای ضرب و شتم هم به نسبت مجازات هایی که دارد به دادگاه های کیفری یک و دو می رود.

حکم دعوا در محل کسب

دعوا در محل کسب و کار علاوه بر مجازات هایی که در دعوا وجود دارد. فرد می تواند اعاده حیثیت هم بکند.

حکم دفاع از خود در دعوا

اگر دفاع از خود تحت عنوان دفاع مشروع قرار بگیرد، مجازاتی ندارد. از جمله شرایط می توان به شرایط زیر توجه کرد.

الف – رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد و بدون آن نتوان خطر را دفع کرد.

ب – دفاع مستند به نشانه های معقول یا یک ترس و بیم عقلایی باشد.

پ – خطر و تجاوز بابت اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگیرد.

ت – عملا توسل به قوای دولتی بلافاصله ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر نباشد .

آیا ضرب و شتم زندان دارد؟

یکی از مجازات های ضرب و جرح حبس می باشد.

هر گاه عده‌ ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌ کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند.

 1. در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال
 2. در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال
 3. در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال

تفاوت دفاع مشروع با نزاع دست جمعی

همانطور که از اسم دفاع مشروع بر می آید، دفاع مشروع یعنی این که فرد با توجه به شرایط موجود به دفاع از خود می پردازد. به عبارت دیگر هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح “دفاع مشروع” نامیده می‌شود.

در دعوا نزاع دسته جمعی معمولا افرادی بالاجبار وارد نزاع می شوند که ناچارا باید از خود دفاع کنند. یقینا این افراد چاره ای جز دفاع از خود ندارند که این دفاع مستلزم صدمه زدن به افراد دیگر می باشد.

در دفاع مشروع برخلاف نزاع دسته جمعی، قانون گذار مجازاتی را برای فردی که به دفاع از خود اقدام میکند، مقرر نکرده است.

 

فرق منازعه با نزاع دست جمعی

عمده تفاوت بین نزاع دسته جمعی با منازعه این است که صرف حضور فرد در نزاع دسته جمعی، مجازات نزاع دسته جمعی شامل فرد می شود ولو این که فرد به کسی ضربه و یا آسیبی نزند به عبارت دیگر صرف حضور در نزاع های دسته جمعی فرد به مجازات آن محکوم می شود ولی در منازعه حتما باید ضرب و جرح صورت بگیرد تا که فرد به مجازات ضرب و جرح محکوم شود و صرف حضور فرد منجر به محکوم شدن به جرم منازعه نمی شود.

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل ضرب و جرح

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 4 میانگین: 2.5]

دیدگاه(31)

  • حمید سریفی

  • 3 سال قبل

  ایا کسی که وارد حریم خصوصی شود و مجروه شود دیه داره

   • شوکت

   • 2 سال قبل

   خیر .ولی درکشور ما دارد

   • ناشناس

   • 1 سال قبل

   باید بایستید که ضارب هر کاری دوست داشت بکند در غیر اینصورت شما مجرم هستید

    • رها

    • 11 ماه قبل

    سلام خسته نباشید، من حدودا 3ماه پیش مورد ضرب وجرح ازبرادرشوهرم قرارگرفتم واین اتفاق درمنزل خودم افتاد و درو پنجره وتلویزیون خونم هم مورد خسارت قرارگرفت یعنی ازقصد این کارو کرده با آهن افتاده به جون من ودخترم حدودا الان 3ماه که خونه بابام زندگی میکنم شکایت کردم قاضی هم اونومقصر دونست چون بدون اجازه واردحریم خصوصیم شده دست رو زن نامحرم بلندکرده حکم بازداشتش اومده ولی وثیقه گذاشته خواستم بدونم وثیقه گذاشته حکمش صادر میشه؟ یاقانون کاری نمیکنه تکلیفم مشخص نمیشه؟ خونم نمیرم چون تهدیدم میکنه اگه برم خونه منو ودخترمو تویه جای خلوت میکشه، الان سه ماه گذشت ایشون باوثیقه آزادن پس حکمش چی میشه😔

  • بهار

  • 1 سال قبل

  اگر کسی به مادري که فرزند تو بغلش هست حمله کنه و این مادر از خودش و فرزندش دفاع کنه و برای ادعاش شاهد هم داشته باشه و فرد ضارب ادعای شکستگي بینی از طریق پزشکی قانونی بکنه ، بهش دیه تعلق میگیره؟

   • رضا امینی

   • 1 سال قبل

   با سلام . جواب داده شد

    • رها

    • 11 ماه قبل

    سلام خسته نباشید، من حدودا 3ماه پیش مورد ضرب وجرح ازبرادرشوهرم قرارگرفتم واین اتفاق درمنزل خودم افتاد و درو پنجره وتلویزیون خونم هم مورد خسارت قرارگرفت یعنی ازقصد این کارو کرده با آهن افتاده به جون من ودخترم حدودا الان 3ماه که خونه بابام زندگی میکنم شکایت کردم قاضی هم اونومقصر دونست چون بدون اجازه واردحریم خصوصیم شده دست رو زن نامحرم بلندکرده حکم بازداشتش اومده ولی وثیقه گذاشته خواستم بدونم وثیقه گذاشته حکمش صادر میشه؟ یاقانون کاری نمیکنه تکلیفم مشخص نمیشه؟ خونم نمیرم چون تهدیدم میکنه اگه برم خونه منو ودخترمو تویه جای خلوت میکشه، الان سه ماه گذشت ایشون باوثیقه آزادن پس حکمش چی میشه😔

   • بهزاد

   • 1 سال قبل

   سلام من باهمکارم محل کار دعوامون شد البته اون شروع کننده بود من فقط دفاع کردم منوازکارم اخراج کردن ولی اونو نگهداشتن یه هفته از اون ماجرا میگذره من میتونم الان ازش شکایت کنم

    • حمید رضا عظیمی

    • 1 سال قبل

    سلام بله میتونی به شرطی که اثبات کنی
    میتونی برای راهنمایی بیشتر با شماره های زیر تماس بگیری:
    05136140000
    05136141111

     • رها

     • 11 ماه قبل

     سلام خسته نباشید، من حدودا 3ماه پیش مورد ضرب وجرح ازبرادرشوهرم قرارگرفتم واین اتفاق درمنزل خودم افتاد و درو پنجره وتلویزیون خونم هم مورد خسارت قرارگرفت یعنی ازقصد این کارو کرده با آهن افتاده به جون من ودخترم حدودا الان 3ماه که خونه بابام زندگی میکنم شکایت کردم قاضی هم اونومقصر دونست چون بدون اجازه واردحریم خصوصیم شده دست رو زن نامحرم بلندکرده حکم بازداشتش اومده ولی وثیقه گذاشته خواستم بدونم وثیقه گذاشته حکمش صادر میشه؟ یاقانون کاری نمیکنه تکلیفم مشخص نمیشه؟ خونم نمیرم چون تهدیدم میکنه اگه برم خونه منو ودخترمو تویه جای خلوت میکشه، الان سه ماه گذشت ایشون باوثیقه آزادن پس حکمش چی میشه😔

      • حمید رضا عظیمی

      • 11 ماه قبل

      سلام وقتتون بخیر
      شاید با دفاعی که انجام دادن و پرونده هم نیاز به دلایل و مستندات بیشتری داره بخاطر همین قاضی قرار وثیقه صادر کرده و پرونده معلق
      برای مشاوره بیشتر با وکیل متخصص می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:
      05136140000
      05136141111

       • رها

       • 11 ماه قبل

       معلق یعنی اینکه پی گیرپرونده من نیستن؟ حمکم بهش نمیدن؟

        • حمید رضا عظیمی

        • 11 ماه قبل

        نه به این منظور نیست برای روشن شدن موضوع و مشکلتان بهتره که تماس بگیرید

  • لا

  • 1 سال قبل

  اگر کسی به مادري که فرزند تو بغلش هست حمله کنه و این مادر از خودش و فرزندش دفاع کنه و برای ادعاش شاهد هم داشته باشه و فرد ضارب ادعای شکستگي بینی از طریق پزشکی قانونی بکنه ، بهش دیه تعلق میگیره؟

   • رضا امینی

   • 1 سال قبل

   با سلام، اگر دفاع مشروع محقق بشه؛ دیه ای تعلق نمیگیره. در صورت نیاز با شماره های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۷ و یا ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ تماس بگیرید.

  • ناشناس

  • 1 سال قبل

  سلام من با همکارم محل کار دعوامون شد دعوارم اون شروع کردومن فقط دفاع کردم الان یه هفته از روش میگذره من میتونم ازش شکایت کنم چون باعث اخراجم ازکارمم شده

  • علی کریمی

  • 12 ماه قبل

  سلام خسته نباشید سوال داشتم

   • حمید رضا عظیمی

   • 12 ماه قبل

   سلام بفرمایید

  • آرمین

  • 11 ماه قبل

  سلام علیکم خسته نباشید بنده قریب به ۱۰۰ روز پیش با دوستم شوخی کردیم اون چند تا مشت به من زد من هم یه لگد به بخش زیر کتف راست کمرش زدم بعد رفته بود دکتر گفت که ضرب دیده آیا بعد از این همه مدت که سالم بوده اتفاقی بیفته میتونه از بنده شکایت کنده و از اونجایی که شوخی دوستانه بوده و به عمد نبوده قصاص صورت میگیره ؟یا فقط دیه ؟( الان ۱۰۰ روز گذشته و بعد از هفته اول اون ماجرا کاملا خوب شده)

   • حمید رضا عظیمی

   • 11 ماه قبل

   ن دوست عزیز نگران نباش فوقش شما هزینه پزشکی رو میدید چون پرونده پزشکی دارن
   کلا شوخی فیزیکی خوب نیس

  • shirkhani

  • 9 ماه قبل

  سلام ببخشید من رفتم ی جا کار کردم بعد چن وخت دو

  دوساعت مرخصی گرفتم ک بیرون مرخصی بودم صابکارم

  زنگ زد گفت دیگ نمیخاد بیای سرکار منم گفتم باشه روز

  روز بعد رفتم حساب کنم باهاش خیلی ازم کم کرد ولی من

  چیزی نگفتم بیخیال شدم روز بعدش زنگ زد گف انقدم ازت کم میکنم بخاطر ی چی درصورتی ک این حقم نبود بعد با همسرم دوباره رفتم واس حساب کتاب هی ی چی کم میکرد و بعد بهم توهین کرد همسرم عصبی شد باهاش بحثش شد و ی مشت زد توی پیشونیش و من جداشون کردم و همسرمو فرستادم رفت خودم وایستادم ک زنگ زد ب مامور و گفت ک روم چاقو کشییده در صورتی ک اینتوری نبوده هم من ازش شکایت کردم هم اون تازه بیمارستانم بردیمش و دکتر گف چیزیش نیست فقد ی سرم بهش زدن و گفتن نیازی ب بستری نیست حالا اون اقا اومده میگ چون دو ساعت مغازمو تعطیل کردم باید شما پول اون دو ساعتو بدین ک گف ۲میلیون باید بدین ک قبلش گفت اگ منو ببرین بیمارستان چیزیم نباشه رضایت میدم الان داره دبه میکنه الان هردو از هم شکایت کردیم تکلیف چیع ایا میتونه دیه بگیره ؟!

   • حمید رضا عظیمی

   • 9 ماه قبل

   دوست عزیز با شماره های زیر تماس بگیرید:
   05136141111
   05136140000

  • önemsiz

  • 8 ماه قبل

  با سلام
  من یک دختر ۱۴ ساله هستم
  دو روز پیش مورد ازار و اذیت و ضرب و جرح از یک دختر حدودا ۱۷ ساله قرار گرفتم
  بی دلیل دعوارو شروع کرد سنگ پرتاب کرد منو تهدید کرد که دیگه به اون محل نیام در حالی که اون منظقه محل زندگی من و خانواده‌ام هست
  موهامو کشید شالمو باز کرد فحاشی به خانواده و خودم تعدادشون زیاد بود ۴ نفر بودن اما فقط یکیشون منو میزد و بقیه مسخره میکردن با دوستم بودم دوستم منو از دستش نجات داد
  من مشکل قلبی دارم و زمانی که استرس میگیرم عصبانی میشم یا ناراحت میشم قلبم درد میکنه و نفسم میگیره و وقتی دوستم و من میرفتیم و فرار میکردیم حالم بد شد یه گوشه نشستم اون باز اومد موهامو گرفت و با لگد زد مچ دستمو طوری فشار میداد که درد گرفته بود
  بعد از اون من بدن درد داشتم بخاطر اسیب هایی که دیدم
  پلیس زنگ نزدم چون ترسیده بودم
  و من دو سه روزه که از خونه پامو بیرون نمیذارم چون منو با مرگ و خشونت تهدیدم کرده
  دوربین‌ها اون صحنه‌ی دعوارو گرفتن و شاهد هم دارم بنظرتون اگه شکایت کنم مشکلی برام پیش نمیاد؟
  تا الان یه همچنین اتفاقی برام نیفتاده بود برا همین میترسم و نگرانم
  تعدادشون زیاد بود من اصلا نزدم و فقط تنها چیزی که کفتم این بود که با من چیکار داری و تو حق نداری منو بزنی و تهدیدم کنی
  بنظرتون اگه شکایت کنم آزاد میشه؟!

   • کارشناس حقوقی ماریا رضایی

   • 8 ماه قبل

   سلام دوست عزیز
   بله با توجه به مستنداتی که شما دارین مثل فیلم دوربین و شاهد می تونین شکایت افترا و توهین و فحاشی کنین و به نتیجه میرسین.
   جهت راهنمایی بیشتر با شماره های 05136140000 و 05136141111 تماس بگیرید.

  • ناشناس

  • 3 ماه قبل

  سلام در دعوایی ک میخواست رخ بدهد ما تماشا میکردیم بعد دعوا عمومی بود نصف محله با نصف محله دیگه بین اینا ما جدا میکردیم طرف مقابل به ما توهین کرد ما اومدیم باهاش حرف بزنیم میخواست فرار کنه گرفتمش که حرف بزنیم خورد زمین بقیه ریختن رو سرش زدنش ما به صورت عمد نمی‌خواستیم بخوره زمین خلاصه برا ما جرمی محسوب میشود

  • میلاد قرقانی

  • 3 ماه قبل

  سلام خسته نباشید امروز در دعوای عمومی من جدا کننده بودم بعد همه نمیزاشتن دعوا بشه بعد یکی از اونا اومد جلو شروع کردن توهین کردن من میخواستم باهاش حرف بزنم گرفتمش خورد زمین دیدم همه ریختن سرش من به قصد جدا کننده رفته بودم وسط وگرنه هیچ گونه دستی بهش نزدم به نظرتون برا من جرمی محسوب میشه؟

   • حمیدرضا عظیمی

   • 3 ماه قبل

   سلام نه اگه شاهد داشته باشین و شکایتی ازتون صورت نگیرد اگر واقعا کار کاری نکرده باشید

  • ظهیری

  • 3 ماه قبل

  سلام
  اگر در دعوا فقط کسی به یکی لگد بزند و فحش بدهد ولی پزشک قانونی بگه مشکل خاصی بوجود نیومده ، در دادگاه چه حکمی برای زننده لگد صادر میشود؟ ممنون از شما

   • حمیدرضا عظیمی

   • 3 ماه قبل

   سلام هیچی دعوا رد میشه

  • امیر

  • 1 ماه قبل

  وقت بخیر……درگیری رخ داد ک در ان بنده مورد ضرب و شتم قرار گرفتم…….آثار زیادی ب جا نمانده بجز کبودی جزئی دور چشم…….و میدانم ک همسایگان شهادت نمیدهند…….با این شرایط میتوانم شکایت کنم یا خیر؟ و اینک پرونده بدون شهود امکان پیگیری دارد؟

   • حمیدرضا عظیمی

   • 1 ماه قبل

   سلام برای راهنمایی با شماره 05136140000 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی فوری
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود