مختومه-شدن-پرونده-به-چه-معناست

مختومه شدن پرونده به چه معناست

پرونده مختومه شد به این معناست که رسیدگی پرونده تموم شده است و حکم برای ان پرونده صادر شده است که میتوان از طریق اجرای احکام حکم را اجرا کرد حال ممکن است ان حکم بر علیه فرد یا به نفع او باشد . اگر پرونده ای مختومه اعلام شود و نتیجه ای نداشته باشد دیگر نمیتوان با همان دلیل( برهان) چیزی اثبات کرد و مجدد پرونده مختومه اعلام میشود.

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص حقوقی

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

-پروندههای حقوقی در چه صورت مختومه میشوند:

برای مختومه شدن پرونده های حقوقی سه شرط لازم است :

1-وحدت طرفین

2- وحدت موضوع

3- وحدت منشاء

1-وحدت طرفین : اشخاص دعوای فعلی همان اشخاص دعوای قبلی یا قائم مقام قانونی انها باشد که در صورت وجود این شرط و تحقق دیگر شرایط پرونده مختومه و قابل رسیدگی نمیباشد .

2-وحدت موضوع: یعنی تکرار همان موضوع دعوای قبلی یا پرونده سابق . به طور مثال موضوع هر دو پرونده مربوط به شکایت از همان  مستاجر و همان خانه باشد .

3-وحدت منشاء: دعوی جدید همان دعوی سابق باشد . به طور مثال این موضوع دعوی هر دو مربوط به نفقه باشد .

برای اینکه بخوای مشاوره حقوقی حضوری رایگان در شهر خودت داشته باشی اینجا کلیک کن.

مرجع رسیدگی پرونده های حقوقی:

رسیدگی پرونده های حقوقی اعاده دادرسی به شعبه ای  است که رای قطعی مورد درخواست را صادر نماید تقدیم میشود.

-پروندههای کیفری در چه صورت مختومه میشوند 

پرونده های کیفری نیز به سه شرط  موجود در پرونده های حقوقی نیاز دارد و ضروری است

به طور مثال : اقای الف به علت اسید پاشی محاکمه شده است و پس از قطعی شدن حکم دیگر نمیتوان اقای الف را به همان علت پرونده  سابق اسید پاشی مجازات کرد .

برای راهنمایی بیشتر و مشاوره حقوقی در شهر تهران می تونی اینجا کلیک کنی تا وکیل نوین بهترین راهنمایی رو بهت بکنه.

مرجع رسیدگی پرونده های کیفری

مرجع رسیدگی پرونده های کیفری اعاده دادرسی شعب دیوان عالی کشور است .

تعریف اعاده دادرسی:

نسبت به ارایی که احکام ان ها قطعیت یافته و در مرحله اجرا گذاشته میشود میتوان درخواست اعاده دادرسی انجام داد.اعاده دادرسی در امور کیفری و حقوقی تابع شرایطی می باشد:

اعاده دادرسی در امورحقوقی:

مطابق ماده426ایین دادرسی مدنی نسبت به احکام قطعیت یافته ممکن است به جهات زیر درخواست اعاده دادرسی کرد:

1-موضوع حکم،مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

2-حکم به میزان بیشتر از خواسته خواهان صادر شده باشد.

3-وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول متضاد باشد.

4-حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب ان که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد.

5-حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن ان اثبات شود.

6-طرف مقابل اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برد که در حکم دادگاه موثر بوده است.

7-پس صدور حکم اسنادی به دست اید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد.

نکته:مهلت درخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی برای اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج ظرف دو ماه به شرح ذیل است:

1-نسبت به ارای حضوری از تاریخ ابلاغ حکم قطعی.

2-نسبت به ارا غیابی،از تاریخ اتمام مهلت واخواهی و در خواست تجدید نظر.

نکته:حکم حضوری حکمی است که شخص خوانده در دادگاه حضور داشته یا ابلاغیه به صورت واقعی باشد(یعنی شخص خوانده متوجه محتوا ابلاغ قرار گیرد)ولی در حکم غیابی شخص خوانده در دادگاه حضور نداشته و احضاریه ابلاغ واقعی نشده باشد که در این صورت شخص خوانده میتواند در همان دادگاه اولیه که حکم صادر کرده اعتراض نماید که اصطلاحا به ان واخواهی میگویند.

مرجع درخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.

مختومه-شدن-پرونده-به-چه-معناست

اعاده دادرسی در امور کیفری:

مطابق ماده 474قانون ایین دادرسی کیفری به این صورت است که درخواست اعاده دارسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از انکه حکم مذکور به اجرا در امده یا خیر در موارد زیر پذیرفته میشود:

1-کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن شخص اثبات شود.

2-چند نفر به اتهام جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای باشد که نتوان به بیش از یک مرتکب برای ان قائل شد.

3-عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

4-در دادگاه اسناد جعلی و شهادت خلاف واقع گواهان که مبنا حکم بوده ثابت شود.

5-بعد از صدور حکم دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم باشد.

6-درباره شخصی به اتهم واحد احکام متفاوت صادر شود.

نکته:برخلاف امور حقوقی در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی محدود به زمان نیست.

نکته دیگر اینکه در در خواست اعاده دادرسی در امور کیفری در دیوان عالی کشور که در تهران قرار دارد ارائه میشود که دیوان پس از تجویز درخواست اجرا حکم را متوقف می کند.

به جریان انداختن پرونده مختومه چگونه است :

بر طبق ماده 278 قانون ایین دادرسی کیفری:

هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏ توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.

نکته : اراء صادر شده از شورا های حل اختلاف سراسر کشور نیز قابل به جریان  انداختن پس از اعلام مختوم شدن را دارد.

اعتبار امر مختوم چیست :

در امور کیفزری  هر زمان نسبت به اتهامی رسیدگی شود و درباره ان رای قطعی چه حکم یا قرار صادر شود دوباره به ان اتهام رسیدگی شود این عدم امکان مجدد تعقیب امر مختوم می گویند. اما اگر نتیجه رسیدگی قبلی محکومیت منهم باش

مختومه شدن پرونده چک

زمانی که شما  با عبارت پرونده مختومه شده است مواجهه می شوید، شاید اولین سوال مد نظر شما این باشه که پرونده مختومه شده یعنی چی ؟                   

 در مورد مختومه شدن پرونده چک باید گفت زمانی که پرونده در دادگاه های قضایی مطرح می شود، ، دادگاه با رعایت تشریفات قانونی ، اقدام به رسیدگی به پرونده نموده و در نهایت ، حکم یا قرار صادر می کند . در این شرایط ، اصولا هر یک از طرفین دعوی که رای به زیان وی صادر شده است ، قادر است تا با استفاده از روش های اعتراض به حکم ، از قبیل تجدید نظر خواهی ، واخواهی ، فرجام خواهی و غیره ، نسبت به آن ، معترض شود .

در اینجا به یکی از نمونه دادنامه هایی که پرونده چک مختومه شده است اشاره می کنیم.

تاریخ رسیدگی 21/9/74
شماره دادنامه :1314و1313
کلاسه پرونده :74/2929و1178
مرجع رسیدگی : شعبه 17 دادگاه عمومی تهران
اتهام : چک

رای دادگاه
در مورد اتهام آقای (الف )به صدورچک بلامحل شماره 1971389/11/73 به مبلغ ده میلیون ریال با عنایت به شکایت آقای (ب ) و فتوکپی چک و فتوکپی گواهی عدم پرداخت وجه چک و عدم دفاع موثر متهم گناهکاری اش به نظر دادگاه محرز بوده با انطباق عمل وی باماده 3 و 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی مبلغ یک چهارم وجه چک موصوف با کسر موجودی با حکم صادر و اعلام می شود. رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی استان …

رای شعبه 7دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر
موخر بر تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای تجدیدنظرخوانده با تقدیم لایحه در تاریخ 14/12/74 به دادنامه محترم بدوی با اعلام سازش با محکوم علیه خواستار مختومه شدن پرونده شده است . علیهذا دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه بدوی قرارموقوفی دعوی و شکایت شاکی را صادر و اعلام می دارد.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظراستان … مستشاردادگاه

مختومه شدن پرونده در سامانه ثنا

همانطور که مخاطبان وکیل نوین اطلاع دارند، ابلاغیه های دادگاه ها از طریق سامانه سنا به طرفین دعوی ابلاغ می شود. شما بعد از دریافت پیامک مختومه شدن پرونده، باید به سامانه ثنا مراجعه کنید و بعد از زدن رمز شخصی ، به  قسمت ابلاغیه های جدید ، وضعیت پرونده در خصوص مختومه شدن آن را ملاحظه بفرمایید.

پرونده در شورای حل اختلاف مختومه شد یعنی چه

همانطور که از معنای لغوی مختومه مشخص است، مختومه شدن به معنای اتمام و به پایان رسیدن می باشد. زمانی که با عبارات پرونده در شورای حل اختلاف مختومه شد، مواجه می شوید یعنی پرونده دیگر در شورای حل اختلاف بررسی نمی شود و پرونده در شورا بایگانی می شود.

 

مختومه شدن پرونده مهریه یعنی چه

خیلی از موکلان که در دعاوی مهریه که درگیر هستند با عبارت مختومه شدن پرونده روبرو می شوند. در واقع معنی مختومه شدن پرونده چیست؟؟

مختومه شدن پرونده، دلایل مختلفی میتواند داشته باشد، از جمله رضایت طرفین به مقدار پرداختی مهریه که منجر به مختومه شدن پرونده می شود. از  دیگر دلایل می توان به معتبر بودن دلیل و یا عدم دلیل به پرداخت مهریه اشاره کرد که منجر به بسته شدن و یا مختومه شدن پرونده می شود و طرفین دعوی با عبارت مختومه شدن پرونده مهریه رو به رو می شوند.

پیامک مختومه شدن پرونده مهریه در ثبت اسناد

یکی از روش های گرفتن مهریه غیر از مراجعه به دادگاه خانواده، اقدام از طریق اجرای ثبت هست. زوجه ابتدا به دفتر اسناد مراجعه می کند و تمامی اموال زوج را استعلام می گیرد، سپس به دفترخانه محل ازدواج مراجعه می کند و درخواست اجرای مهریه را میدهد. ریس دفترخانه با انجام اقدامات قانونی اقدام به اجرا گذاشتن مهریه میکند.

به هر دلیلی اگر اقدام از طریق اجرای ثبت امکان پذیر نباشد، زوجه با انصراف از ادامه رسیدگی، همراه با کپی از مختومه شدن پرونده در اجرای ثبت به دفتر خدمات قضایی مراجعه و درخواست مطالبه مهریه را از دادگاه خانواده می کند.

متن درخواست مختومه شدن پرونده

یکی از مواردی که در درخواست مختومه شدن پرونده ها مطرح می شود، نحوه ی نگارش متن در خواست می باشد، در اینجا یکی از دادخواست های که تقاضای این که پرونده اجرایی مختومه شود، اشاره می کنیم.

         ریاست محترم شعبه….. دادگاه عمومی حقوقی …….

سلام علیکم؛

        احتراماً- در خصوص پرونده اجرائی کلاسه …….، موضوع اجرائیه صادره له موکل ….. و علیه آقای ……، به استحضار میرساند به موجب صورتجلسه توافق مورخه …… (تصویر پیوست) فیمابین طرفین حل و فصل و سازش گردید، بدینوسیله با اعلام مراتب به محضر حضرتعالی و پرداخت نصف نیم عشر اجرائی براساس ماده 160 قانون اجراء احکام مدنی طی فیش بانکی پیوستی، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام فرمایند. 8/8/91

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص حقوقی

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی فوری
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود