وکیل-ملکی-در-بابلسر

وکیل ملکی در بابلسر

با سلام خدمت همه ی شهروندان خون گرم بابلسری. عین و منافع املاک در روابط اجتماعی افراد به طور قابل توجهی مورد معامله و قرارداد های مختلف قرار میگیرد و همگان و مردم عادی نسب به نحوه قرارداد بستن اشراف چندانی ندارند و همچنین در صورتی که بین افرادی که قرارداد بسته شده در صورتی که یک نفر از الزام به تعهدات ملکی که در قرارداد و در خارج از قرار وجود دارد امتناع کند.

طرف دیگر که در شهر بابلسر میخواهد اقدام قضایی کند بایستی با بهترین وکیل ملکی در بابلسر مشاوره حقوقی برقرار کند و در اینجا نقش محوری سامانه وکیل نوین معرفی بهترین وکیل ملکی در بابلسر میباشد پس همراه ما باشید.

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل ملکی در بابلسر

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

-چرا احتیاج به وکیل ملکی در بابلسر نیاز است ؟

یکی از ارزشمند ترین چیز هایی که مبالغ هنگفتی را افراد خصوصی در زندگی خود هزینه میکنند و سختی زیادی را در زندگی خود متحمل میشوند تا آن را به دست بیاورند ملک است ، ملک به کلیه اموال غیر منقول مثل زمین ، خانه ، آپارتمان گفته میشود که مانند اموال منقول امکان جابجایی و نقل مکان از جایی به جایی دیگر را ندارد.

و دعاوی ملکی انواع بسیار متعددی دارد که هر کدام پیچیدگی های فنی و تخصصی دارد که افراد عمومی زیاد به آن آشنایی ندارند بنابراین وکیل ملکی در بابلسر با پشتوانه علمی و تجربی و طبق قانون با دارا بودن پروانه وکالت از کانون وکلا میتواند نماینده مدافع پرونده حقوقی شما باشد و از شما حمایت کند.

وکیل ملکی در بابلسرانواع دعاوی ملکی توسط وکیل ملکی در بابلسر به خوبی بر آن اشراف دارند؟

1-تصرف عدوانی ، خلع و تخلیه ید :

تصرف عدوانی همانطوری که از اسمش پیداست به معنای تصرف و استیلا بر ملکی است که به صورت عدوانی و غاصبانه  بدون اجازه مالک یا صاحب حق انجام میگیرد و به دو صورت حقوقی و کیفری میشود این دعوا را به دادگاه تقدیم کرد البته کسی که میخواهد نوع کیفری یا حقوقی بودن آن را به کار ببندد باید از ادله اثباتی و قوانین آن اگاهی داشته باشد.

که دعوای آن مورد رسیدگی قرار بگیرد و روندش در دادگاه سرعت بگیرد که این را وکیل ملکی در بابلسر به خوبی میداند به طور کلی اگر دعوای تصرف عدوانی به صورت کلی از روی عمد و تجاوز و از طرف خود مالک رسیدگی شود باید این دعوا را طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی شمرد و به صورت کیفری شکایت کرد.

اما به طور کلی از آنجایی که تصرف عدوانی دعوای مالکیت نیست و هر صاحب حقی از طرف مالک مانند مستاجر، امین و سرایدار و هر که از طرف مالک اجازه در استفاده کردن دارد با اثبات سابق تصرف خود میتواند این دعوا را به صورت حقوقی مطرح نماید.

سه نکته اساسی که باید در دعوای تصرف عدوانی دقت کرد:

1- دعوا باید بر سر اموال غیر منقول باشد مثل خانه و زمین.

2- خواهان باید سابقه تصرف که عرفا متصرف در ملک باشد را اثبات کند در دعوای تصرف عدوانی سند مالکیت، موضوع سابقه تصرف را ثابت میکند.

3-خواهان دعوا تصرف عدوانی باید زوری و غاصبانه بودن تصرف الحاقی را علیه شخص متصرف عدوانی در دادگاه اثبات کند.

-تفاوت دعوای تصرف عدوانی با دعوا خلع و تخلیه در چیست؟

دعوای خلع تصرف یا دعوا خلع ید از دعاوی است که باز هم علیه شخص غاصب باید مطرح کرد اما تفاوت آن با دعوای تصرف عدوانی در این است که دعوای خلع ید رسیدگی آن در صورتی انجام میگیرد.

که خود مالک با داشتن سند مالکیت اقدام به طرح دعوا کند و اساسا دعوا مالکیت است. اما در دعوای تصرف عدوانی سابقه تصرف یا ذیحق بودن و کسب اجازه از طرف مالک برای استفاده از منفعت کافی است و این اصلی ترین تفاوت بین این دو نوع دعواست.

از دیگر تفاوت های این دو نوع دعوا در قابل اجرا بودن و نبودن حکم دادگاه بدوی میتوان اشاره داشت که دعوای تصرف عدوانی قبل از قطعیت اجرا میشود اما اجرا دعوای خلع ید تا قطعی شدن حکم معلق است.

تفاوت دیگر آن دو در پرداخت هزینه دادرسی آنهاست که دعوای تصرف عدوانی معادل هزینه دعاوی غیر مالی و دعاوی خلع ید بر اساش میزان خواسته هزینه دادرسی آن اعمال میشود.

دعوای خلع ید را فقط میشود حقوقی مطرح کرد اما همانطور که اشاره داشتیم دعوای تصرف عدوانی را هم به صورت کیفری و به صورت حقوقی میشود مطرح کرد اگر دعوای تصرف عدوانی به صورت کیفری مطرح شود.

و این موضوع برای دادگاه کیفری اثبات شود متصرف عدوانی مجازات تا یک سال حبس دارد البته باید دقت داشت که تشخیص اینکه دعوا به چه صورت مطرح شود تا هم وقت خواهان گرفته نشود هم وقت دادگاه ، باید توسط وکیل ملکی در بابلسر مطرح شود.

2-دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در وکیل ملکی در بابلسر :

مالکیت اموال در بعضی اموال که ماهیت غیر منقول دارند مثل خانه و زمین و… از طریق ثبت در دفترخانه های اسناد رسمی امکان پذیر میشود و دعوایی است که اغلب بین خریدار و فروشنده ملکی اتفاق می افتد به این صورت که خریدار مالی را با یک قرارداد عادی میخرد اما فروشنده بعضا مالک مال نیست یا مالک هست ولی از عهده تعهد خود تساهل میکند که در این صورت خریدار میتواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خود را از طریق قانون مطالبه کند.

وکیل-ملکی-در-بابلسر

-نکاتی در مورد دعوای الزام به ثبت سند :

1-دعوای الزام به ثبت سند یک دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن مطابق با دعاوی غیر مالی است یعنی همان 3 درصد میزان خواسته.

2- برای اینکه دعوای الزام به تنظیم سند موفقیت آمیز باشد باید گواهی کتبی (همان قرارداد عادی یا قولنامه) که بین دو نفر قراردادی وجود پیدا کرده اثبات شود.

3- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد عین املاک در محل استقرار ملک بایستی تقدیم شود اما در مورد ماشین و سایر اموال منقول در محل اقامتگاه فروشنده باید اقامه شود.

4- دعوای الزام به تنظیم سند در مورد اموالی است که به صورت عین معین قرارداد بسته میشود و در مورد مالی که هنوز وجود خارجی پیدا نکرده مثل پیش فروش آپارتمان ها که قانون خاص خود را دارد این دعوای نمیتوان مطرح شود.

3-دعوای تقسیم مال مشاع و افراز آن طبق قانون :

مال مشاعی یعنی مال مشترک که قانون مدنی در باب تعریف آن بیان میدارد که اجتماع مالکین متعدد در یک شی به نحو اشاعه را گویند. که این مال شراکتی یا به شکل ارادی که به صورت قرارداد پیش بینی شده و یا به صورت قهری که در نتیجه ارث این اجتماع حاصل میشود.

حال اگر شرکا در روابط خود با یکدیگر به مشکل خورده باشند هر یک از شرکا نسبت به حقی که از ملک دارد میتواند از طریق ارجاع به دادگاه حقوق خود را مطالبه نماید.

تقسیم مال مشترک به چه صورتی امکان پذیر است؟

مطابق ماده 598 قانون مدنی هر شریکی حق دارد که هر زمانی که بخواهد تقاضا تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مورد اموالی که قانونا تقسیمش ممنوع و امکان پذیر نباشد.بعد از تقسیم مال که یک نوع قرارداد دیگر است طرفین حق بر هم زدن تقسیم را ندارند مگر در صورت نادیده گرفتن حقوق حقه آنان.

از طرفی اگر در مورد ملک مشاعی شرکا به توافق و رضایت بر تقسیم رضایت ندهند دادگاه و قاضی با حضور کارشناسان رسمی در مورد تقسیم تصمیم میگیرند.

در مورد افراز ملک دو مرجع واحد ثبتی ملک و دادگاه مکلف به رسیدگی هستند:

واحد ثبتی محل وقوع ملک بر اساس ماده 1 قانون افراز املاک مشاعی در صورتی که استعلام بگیرند که ملک جریان ثبتی آن خاتمه پیدا کرده مکلفند رسیدگی خود را به عمل بیاورند اما در مورد دادگاه باید گفت که در صورتی به تقاضا تقسیم رسیدگی میکنند که اولا در مورد املاک ملک ثبت نشده باشد یا در مورد تعیین و تکلیف سهم ارث باشد.

یا حق محجور و غایب مفقود الاثری در میان باشد ثانیا در مورد اموال منقول باشد یا مجتمعا برای رسیدگی به اموال منقول و غیر منقول همزمان تقاضا رسیدگی شود که در این صورت دادگاه باید رسیدگی نماید این موارد را با وکیل ملکی در بابلسر در میان بگذارید.

-ویژگی های وکیل ملکی در بابلسر :

1-اطلاعات حقوقی در زمینه مباحث ملکی :

اشراف داشتن یک وکیل متخصص ملکی به کلیه قوانین ریز و درشت در مورد املاک سبب شده تا آنان تبحر زیادی در توفیق پرونده های حقوقی داشته باشند.

2-برقراری مشاوره های تلفنی و اینترنتی با موکل :

از نکات مثبت وکیل موسسه راه امید (سامانه وکیل نوین) این است که اقدام نوآوری را در زمینه ارتباط با موکل دارند و به صورت شبانه روزی از طریق لینک های درخواست مشاوره از موکل خود حمایت میکند و قوت قلبی را به آنان تزریق میکنند.

3-دلسوزی بالا و مقدم دانستن تعهد کاری بر دستمزدشان:

این هم یکی از نقاط قوت وکلا سامانه وکیل نوین است که وکلا با پشتکار بالا جهت توفیق موکل خود دستمزدشان در حدود متعارف قانونی و مصوبات آن است. که با وکیل اثبات مالکیت در بابلسر انجام گرفته میشود.

4- حفظ حریم و اسرار موکل :

این اقدام هم درون مایه اخلاقی دارد و هم حقوقی یک وکیل حرفه ای اسرار پرونده خود را نزد اشخاصی که هیچ گونه تخصصی ندارند را بیان نمیکند و همچنین پرونده را از دستبرد متجاوزان مصون و غیر قابل دسترس قرار میدهد.

ممنون که با ما همراهی داشتید البته موضوعات ملکی موضوعات بسیار زیادی دارد ما سعی کردیم در توضیح و باز کردن دو و سه مورد بسنده کنیم در صورتی که نیازمند وکیل ملکی در بابلسر بودید حتما با سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار نمایید ما صادقانه از شما حمایت میکنیم.

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل ملکی در بابلسر

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی فوری
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود