بدست  آوردن نرخ حق الوکاله یکی از بزرگترین دغدغه ها مردم زمان نیاز به یک وکیل هست ما دراین سامانه سعی میکنیم مبلغی که عرفا وکلا به موکلین خود اعلام میکنند را به موکل اعلام نماییم  اما قابل ذکر است که این امر متناسب با تجربه و تخصص و پایه وکیل عموما متفاوت میباشد که برای این منظور و بدست آوردن نرخ دقیق بایستی پس از اعلام نرخ توسط دفتر مرکزی با وکیل متخصص حضورا صحبت داشته باشید

مرحله اول - ثبت مشکل حقوقی شما جهت بررسی وکلا

برای این منظور بایستی فرم ذیل را تکمیل نمایید

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

مرحله دوم - گرفتن نرخ حق الوکاله توسط پرسنل وکیل نوین

تماس وکیل نوین به تعدادی از وکلای شهر شما متناسب با پرونده شما و اخذ نرخ حق الوکاله حدودی توسط آنها

قابل ذکر است که این ارقام حدودی است و برای اعلام نرخ دقیق بایستی مدارک ، مستندات و اقدامات کنونی خود را نزد وکیل و نرخ دقیق حق الوکاله حضوری بیان میشود .
مرحله سوم - اعلام نرخ به شما

پس از اخذ نرخ حدودی از وکلا از پیش شماره ۰۵۱ با شما تماس گرفته میشود

این تماس ممکن است حداکثر تنها چند ساعت پس از درخواست شما در ساعات بین ۹ صبح الی ۲۰ صورت میپذیرد و نرخ حدودی حق الوکاله اعلام میشود و چنانچه نرخ حدودی اعلامی توسط وکلا برای شما مقرون به صرفه بود از پرسنل وکیل نوین تقاضای اخذ نوبت مینمایید .

مرحله چهارم - اخذ نوبت مراجعه حضوری با وکیل

چنانچه نرخ حق الوکاله مناسب اعلام شده بود با وکیل مربوطه اخذ نوبت مینمایید .

مرحله پنجم نظر سنجی

پس از مراجعه با شما تماس گرفته میشود و از شما نظر سنجی صورت میپذیرد و عموما چنانچه از مشاوره وکیل ناراضی بوده باشید به در خواست شما وکیل دیگری به رایگان برای شما منظور میگردد. و چنانچه با وکیل عقد قرارداد نموده باشید با اعلام و در خواست شما پیگیری از وکیل نیز صورت میپذیرد .

قابل ذکر است مسئولیت پرونده تماما با وکیل میباشد .

ایستی بیان کرد که سیر وکیل نوین به جز جلسه مشاوره حضوری با وکیل تماما رایگان بوده و وکیل نوین رقمی را از شما اخذ نمینماید ، همچنین رقم های اعلامی تا قبل از مراجعه حضوری حدودی میباشد و اعلام دقیق آن در جلسه حضوری متناسب با پرونده شما میباشد .
امید واریم که از سیستم وکیل نوین رضایت کامل را بدست آورده باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.