وکیل-سرقت-در-یاسوج

وکیل سرقت در یاسوج

سرقت جرمی است که علیه اموال شخص صورت میگیرد و در همه جهان قوانین مجازات برای چنین عملی را دارند و دارای جنبه خطرناکی برای جامعه به شمار می آید سرقت به دو نوع تعزیری و حدی تقسیم میشود و سرقت تعزیری به انواع مختلفی تقسیم میشود و کمیت و کیفیت مجازات آنها گاهی در محکمه به دلیل پیچیدگی در تشخیص آن و تشخیص نوع آن با جرایم مالی دیگر مثل کلاهبرداری و خیانت در امانت و استفاده به جا از شواهد و قرائن وقوع جرم و کیفیت رسیدگی آن در دادگاه میطلبد که از وکیل سرقت در یاسوج مشاوره های لازم را داشته باشید.

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل سرقت در یاسوج

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

-سرقت چیست؟

به عملی مجرمانه گفته میشود که علیه اموال دیگران صورت میگیرد و با انجام فعل ربودن مال دیگری همراه است و به تعبیر قانون مجازات اسلامی در ماده 267 سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر و این عمل مجرمانه دارای دو عنصر است تا جرم را تشکیل میدهد.

عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت:

1-عنصر مادی:

عنصر مادی جرم سرقت به معنای فعل ربودن و ربایش و دزدیدن مال متعلق به دیگری است سرقت میتواند هم به طور مخفیانه صورت بگیرد هم آشکارا و زورکی که در هر دو صورت جرم سرقت محقق شده است برخلاف جرایم مالی دیگر مثل کلاهبرداری و خیانت در امانت که با رضایت زیان دیده همراه است اما در سرقت رضایت زیان دیده وجود ندارد و همراه با ربایش و زور و عدوان است.

2-عنصر معنوی:

عنصر معنوی عمل سرقت به معنای عمد در عمل سرقت و دانستن در موضوع اینکه شخص بداند مال دیگری را دارد برمیدارد نه مال خود که( به این مسئله سو نیت عام میگویند) و با ذهنیت و قصد اینکه مالک مال را به طور دائم از استفاده از ملک محروم نماید و به دیگری ورود ضرر وارد آورد.

 

-انواع سرقت:

1-سرقت حدی:

یکی از معیارهای تشخیص سرقت حدی و سرقت تعزیری مخفیانه انجام دادن سرقت حدی است که سارق با نیت مخفیانه انجام دادن عمل دزدی اقدام به عمل میکند اما در سرقت تعزیری معمولا سارق مخفیانه انجام سرقت نمیکند البته این، یکی از شرایط تشخیص سرقت حدی و تعزیری است و در ادامه به شرایط دیگر سرقت خواهیم پرداخت.

نوعی از سرقت است که کم و کیفیت مجازات آن را شرع معین کرده و تشخیص حدی بودن آن را شرع معین کرده که مستند به ماده 267 قانون مجازات اسلامی 13 نوع شرط برای اجرای حد مقرر کرده و حد مجازات آن در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست به جز شست در مرتبه دوم قطع پای راست تا بالای برآمدگی در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است و این مجازات برخلاف تصورات خیلی ها در ایران در صورت دارا بودن شرایط اجرا میشود.

وکیل-سرقت-در-یاسوج

-شرایط  اجرای حد سرقت :

1-مال دزدیده شده شرعا مالیت داشته باشد:

یعنی مالی نباشد که ارزش شرعی نداشته باشد مثل شراب،الات قمار،گوشت خوک و…

2-مال دزدیده شده در حرز باشد:

به این معنا مال باید در مکانی نگه داشته شده باشد که از دستبرد در امان باشد که آن به تشخیص عرف است به عنوان مثال طلا یا جواهری که در گاو صندوق نگه داری میشود حرز محسوب میشود یا همینطور ماشینی که در پارکینگ شخصی منزلی پارک است.

3-سارق هتک حرز کند:

به این معنا که مالی که در حرز نگه داری میشود سارق آن را مهدوم (خراب) کند یا آن را از کار بیاندازد یا با مهارتی آن را باز کند.مانند آنکه سارق در گاوصندوق برای خروج جواهر یا در پارکینگ را برای خروج ماشین تخریب یا به هر طریق باز کند.

4-هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد:

این به این معنا نیست که کسی سارق را ندیده باشد بلکه به این معنا است که سارق قصد داشته باشد انجام سرقت مخفیانه و بدور از انظار انجام بگیرد.

5-سارق پدر یا از اجداد پدری صاحب مال نباشد:

قوانین جزایی باید تفسیر محدود شود و نباید آن را به مادر یا بستگان مادری نسبت داد و فقط شامل پدر و اجداد پدری میشود.

6-ارزش مال دزدیده شده در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد:

به این معنا که مال دزدی باید به یک حد نصابی برسد که هر نخود طلا معادل یک بیست و چهارم مثقال است و هر مثقال 4.5 گرم طلاست و چهار و نیم نخود معادل 1.5گرم طلاست.

7-مال دزدیده شده از اموال دولتی یا عمومی،وقف عام یا عام المنفعه نباشد:

به این معنا سرقت زمانی حدی است که مالکیت آن خصوصی باشد و مربوط به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی یا غیر عمومی باشد.

8-سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد:

مطابق با قاعده اضطرار در قانون اگر سارق از فرط ناچاری و درماندگی یا در شرایط غیر طبیعی مثل سیل و زلزله اقدام به دزدی کند دیگر سرقت حدی نیست.

9-صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

10-صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد:

به این معنا که صاحب مال اگر قبل از اینکه سرقت از جانب متهم ثابت شود در دادگاه یا دادسرا او را ببخشد حد ساقط میشود اما اگر بعد از ثبوت جرم باشد حد اجرا میشود.

11-مال دزدیده شده قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد:

به این معنا که اگر سارق مال را قبل از اثبات در دادگاه به مالک آن برگرداند و تحویل دهد حد ساقط میشود.

12-مال دزدیده شده از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد:

به این معنا که سارق باید از شخصی دزدی کند که مالک آن باشد و گرنه عنوان سرقت ندارد و جرم تعزیری محسوب میشود.

13-مال مسروق قبل از اثبات جرم به مالکیت سارق در نیاید:

به این معنا که شخص مالک مال دزدی شده را با سارق معامله نکند یا آن را به او نبخشد.

2-سرقت تعزیری:

سرقتی است که شرایط حد را نداشته باشد و مجازات آن را قانونگذار حکومتی تعیین کرده باشد را سرقت تعزیری میگویند و سرقت تعزیری انواع مختلفی دارد و مجازات آن اکثرا حبس به همراه شلاق است و قانون گذار برحسب میزان خطرناک بودن نسبت به برخی مجازات سنگینی تری را قرارداده مثل سرقت مسلحانه یا سرقت مقرون به آزار که برخی از آن ها را و مجازات هایشان اشاره میکنیم.

1-سرقت مسلحانه:

هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

2-سرقت جیب بری:

هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی – جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.

3-راهزنی:

هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

4-سرقت در شب و مسلحانه:

هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.

با داشتن وکیل متخصص سرقت در یاسوج به کسب نتیجه مطمئن در پرونده های حقوقی خود دست پیدا کنید.

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل سرقت در یاسوج

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی فوری
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود