فسخ-قرارداد

وکیل فسخ قرارداد در کرج+مشاوره با وکیل متخصص

قراردادها تابع اراده و قصد انشاء و رضایت طرفین است و مطابق با ماده 10 قانون مدنی با توافق مشروع و مطابق با نظم عمومی طرفین تحقق پیدا میکند و شکل حقوقی به خود میگیرید قرارداد ها ماهیت دو طرفه دارند.اصل لزوم قرارداد ها این معنی را دارد که علی الاصول اشخاص نسبت به قرارداد ها ملتزم اند و باید متن آن را رعایت کنند و زمانی که قرار دادی به صورت مکتوب بسته شد هیچ کدام از اشخاص نمیتوانند آن را به هم بزنند مگر در بعضی از عقود خاص(عقود جایز) که قانون این اجازه را برای بر هم زدن آن داده است شما با داشتن بهترین وکیل فسخ قرارداد در کرج با خاطری راحت تر و مطمئن تر میتوانید به آینده پرونده حقوقی خود امیدوار باشید.

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل فسخ قرارداد در کرج

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

فسخ قرارداد ها یعنی چه؟

فسخ یکی از عوامل انحلال و ساقط کردن و بر هم خوردن قرارداد است در فسخ اراده یک طرف از قرارداد نقش دارد و یا اینکه طرفین قراداد در ضمن عقد توافق میکنند که اراده و اعمال فسخ بر عهده شخص ثالث مورد توافق آن ها باشد از دیگر موارد انحلال قرارداد ها اقاله ، انفساخ است که در اقاله اراده دو طرفین قرار داد برای برهم خوردن نقش دارد و طرفین تصمیم میگیرند که عقد و قرار دادی که از قبل منعقد کردند را بر هم بزنند و در انفساخ عقد اتوماتیک وار و خود به خود منحل میشود مثل اینکه مدت قرارداد تمام شود و طرفین آن را تمدید نکنند و یا عقدی انجام بدهند و موضوع معامله که فروشنده باید تحویل دهد از بین برود که در این صورت خود به خود عقد منحل میشود اما فسخ قرارداد یک عمل حقوقی یک طرفه است که یک طرف قرارداد آن را طبق قانون بر هم میزند فسخ در عقد صحیح واقع میشود در عقدی انجام میشود که شخص قصد انعقاد آن را داشته اما در رضایت او دچار خدشه شده ولی  عقدی که طرف قرار داد قصد انشاء آن را نداشته مثل اشتباه در موضوع معامله و شخص عمده قرارداد ، فقدان اهلیت معامله ، یا  جهت نا مشروعی دارد و.. ، باطل بوده و فقط باید تقاضا ابطال کرد.وکیل فسخ قرارداد در کرج با دقت در نوع قرار داد شما و پی بردن به نیت باطنی طرفین قرار داد مطابق با قانون علیه کسی که مفاد قرار داد را نقض کرده دادخواست تنظیم میکند.

برای مشاوره حضوری رایگان با وکیل در کرج همین الان نوبت بگیرید

شرایط اعمال  فسخ در قرارداد لازم و جایز :

قرارداد ها به دو نوع اصلی تقسیم میشوند قرار داد های لازم ، قرار داد های جایز که باید دید شرایط فسخ در آن ها به چه صورت است:

 

1-شرایط اعمال فسخ قرار داد در قرارداد های جایز:

قرارداد های جایز ، نوعی از قرار داد های معین هستند که در قانون به آنها تصریح شده است در قرارداد های جایز طرفین میتوانند در هر زمان که بخواهند عقد را فسخ کنند مگر اینکه این حق را از خود سلب نمایند ولی در هر حال عقد جایز با فوت ، جنون ، و ورشکستگی یکی از طرفین قرار داد به صورت خود به خود منفسخ و منحل میشود.قرار داد های جایز شامل عقود معین قانون مدنی مثل وکالت ، عقد امانت (ودیعه) ، عقد عاریه ، عقد جعاله ، عقد مضاربه است که در قانون مدنی به تشریح این عقود پرداخته شده است.

2-شرایط اعمال فسخ در قرار داد های لازم:

قرارداد هایی اند که  در برخلاف قرارداد های جایز هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند و با فوت ، جنون ،  سفه  و ورشکستگی پایدار است و منفسخ نمیشود اما میتوان فسخ آن را برای مدت زمان معین از سمت یکی از طرفین قرارداد یا از طرف شخص ثالث شرط نمود. قرارداد های لازم شامل تعداد زیادی از عقود معین در قانون مدنی و کلیه قرارداد های خصوصی طبق ماده 10 این قانون است. اما این به این معنا نیست که نشه این عقود را فسخ کرد، حق فسخ در آن منوط به احراز و اثبات بعضی از خیارات قانونی طبق ماده 396 قانون مدنی است که در ادامه به آن میپردازیم.برای اعمال حق فسخ در عقود لازم به جهت اینکه بسیار تخصصی است و در طول مدت کم جلسه رسیدگی باید طبق ماده مشخص از باب خیارات تقاضا فسخ نمود و باید مشخص کرد که تقاضا فسخ از باب چه خیاری است بنابرین در این زمینه بهتر است وکیل فسخ قرار داد در کرج را انتخاب نمائید.

فسخ-قرارداد

1-خیار مجلس: تا زمانی که طرفین از یکدیگر در معامله و قرار داد خود متفرق و جدا نشده اند هر کدام حق دارد که قرارداد را فسخ نماید.

2-خیار تاخیر ثمن: خیاری است که مخصوص قرار داد فروش(بیع) است فروشنده ای که مال خود را تحویل نداده و ظرف 3 روز هم مشتری وجه پرداختی را به حساب فروشنده نزند میتواند قرارداد را فسخ نماید.

3-خیار شرط: در خیار شرط طرفین قرارداد توافق میکنند که ظرف زمان مشخص و معین حق فسخ را به طرفین قرارداد و یا یکی از اشخاص ثالث واگذار نماید.و این مدت باید حتما قابل تعیین باشد و گرنه عقد باطل است.

4-خیار غبن: در خیار غبن یکی از طرفین قرارداد بعد از معامله متوجه میشود که ارزش کالایی که خریداری کرده کمتر و یا ارزش جنسی که فروخته بیشتر است و در زمان معامله نسبت به این مسئله آگاهی نداشته باشد و اختلاف ارزش بسیار زیاد باشد و شخص حاضر به قبول فسخ نباشد وکیل فسخ قرارداد میتواند با فوریت در کار دادخواست فسخ را به استناد غبن در معامله تنظیم و مطرح نماید.

5-خیار عیب: اگر بعد از معامله و قرارداد متوجه شدید که مال فروخته شده دچار عیب است که در زمان معامله نسبت به آن آگاه نبودید میتوانید یا معامله را به طور کامل فسخ نمائید یا نسبت به عیب کالا ارش از طرف مقابل دریافت کنید. ارش به مقداری نا معین مال گفته میشود که معیار آن تفاوت قیمت مال سالم با همان مال در حالت عدم سلامتش است که میزان آن را کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میکنند.

6-خیار رویت و تخلف از وصف مال خریداری شده:اگر کسی مالی را قبلا دیده و یا در ضمن عقد وصفی را برای آن شرط کند و با این نیت که مال دارای همان وصف و اوصاف است ولی بعد از رویت مال متوجه میشود که مال وصف خود را از دست داده و یا اصلا فاقد اوصاف تعیین شده در قرار داد است زیان دیده میتواند به استناد خیار رویت و خیار تخلف از وصف معامله را یک طرفه بهم بزند.

7-خیار تبعیض صفقه: این نوع خیار در قراردادی است که معامله نسبت به بعضی از قرار داد صحیح و نسبت به بعض دیگر قرار داد باطل است و موضوع معامله قابل تجزیه باشد و هر جز وجه قرارداد در برابر هر جز مورد معامله واقع شود و در آن زیان دیده با مشاوره وکیل فسخ قرار داد میتواند قرار داد را به طور کلی فسخ نماید و هم میتواند قسمت صحیح معامله را قبول کرده و بقیه وجه قرار دادی خود را نسبت به قسمت باطل دریافت نماید به عنوان مثال زمانی که ملکی به مساحت هزار متر 10 هکتار از قرار هر متری 1000 تومن معامله میشود و 5 هکتار از زمین مال غیر باشد معامله نسبت 5 هکتار صحیح است و نسبت به بقیه باطل است و زیان دیده میتواند معامله خود را نسبت به قسمت صحیح فسخ کند یا به همان صورت نگه دارد و وجهی که بابت 5 هکتار باطل پرداخت کرده را پس بگیرد.

برای تقاضا فسخ قرارداد باید فرد چه شرایطی را داشته باشد؟

1-فرد باید اهلیت عقلی و سنی داشته باشد و بتواند برای پرونده خود وکیل تعیین کند و گرنه اگه محجور باشد باید ولی یا قیم او برایش وکیل انتخاب کنند .

2-زیان دیده یا وکیل فسخ قرار داد باید برای ادعا مطروحه خود دلایل داشته باشند و باید به استناد خیار قانونی متناسب با قرار داد خود حکم فسخ را تقاضا کنند.

 

3- آدرس و هویت طرف و اشخاص دیگر قرار داد مثل ضامنین و ظهر نویس های اسناد تجاری را برای ثبت و تنظیم دادخواست داشته باشد و اصل قرار داد خود را به عنوان دلیل ضمیمه دادخواست نماید.

4-نکته ای در قرار داد های فسخ بسیار اهمیت دارد زمان است و شما باید به فوریت دادخواست فسخ خود را تقدیم مرجع حقوقی نمائید و الا اگر زمان از دست رفته باشد دادگاه با صدور قرار رد دعوا حکم به بی حقیتان میدهد.

نویسنده:کارشناس حقوق و دانش آموخته دوره قضاوت سید امیرحسین جواهری

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل فسخ قرارداد در کرج

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی فوری
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود