روزه-خواری-در-ملاء-عام-چه-مجازاتی-دارد؟

روزه خواری در ملاء عام چه مجازاتی دارد؟

 

 

فهرست این مقاله

۱-آیا روزه‌ خواری جرم است؟

۲-روزه خواری در چه صورتی جرم خواهد بود؟

۳- در کدام قانون آمده که روزه خواری جرم است؟

۴-اگر شخصی به علت بیماری نتواند روزه بگیرد و در منزل خودش غذا بخورد، آیا مجرم است؟

۵-آیا روزه خواری واقعا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند؟

۶-اگر کسی ادای روزه خوردن دربیاورد، هم مجرم است؟

۷-اگر شخصی مجبور باشد در ساعت خاصی غذا یا دارویی را بخورد، جرم روزه خواری مرتکب شده است؟

۸-اگر شخصی مسافر باشد و در کوچه‌ای چیزی بخورد، آیا مجرم است؟

۹-اگر شخص توریستی، اقدام به خوردن و آشامیدن در معابر در ماه رمضان کند، آیا جرم انجام داده است؟

۱۰-آیا شخص می‌تواند در ماشین خودش در ماه رمضان چیزی بخورد یا بنوشد؟

۱۱ –برای شکایت از جرم روزه خواری چیکار باید کرد؟

۱۲-جرم روزه خواری چه مجازاتی دارد؟

 • آیا روزه‌ خواری جرم است؟

در قانون مجازات اسلامی یا قانون خاص، جرمی به نام روزه خواری وجود ندارد. اما ماده‌ای در قانون مجازات وجود دارد که هر عمل مخالف عرف و عفت عمومی در جامعه را جرم دانسته است. این ماده شامل روزه خواری هم می‌شود چون در ماه مبارک رمضان، عرف جامعه اسلامی این است که مسلمانان روزه بگیرند، بنابراین، روزه خواری در این ماه برخلاف عرف جامعه خواهد بود.

 • روزه خواری در چه صورتی جرم خواهد بود؟

برای اینکه روزه خواری جرم محسوب شود، باید عناصری وجود داشته باشد. این عناصر عبارتند از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. در ادامه به هریک از این عناصر پرداخته می‌شود:

 • در کدام قانون آمده که روزه خواری جرم است؟

در قانون ایران، جرمی با عنوان روزه خواری وجود ندارد ولی ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: « هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل داری کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» این ماده به عنوان عنصر قانونی جرم روزه خواری مطرح می‌شود.

 • اگر شخصی به علت بیماری نتواند روزه بگیرد و در منزل خودش غذا بخورد، آیا مجرم است؟

ممکن است دلایل بسیاری وجود داشته باشد که شخص نتواند روزه بگیرد. در مورد این دلایل بحثی نیست اما هدف قانون‌گذار این است که به عرف جامعه احترام گذاشته شود.

بنابراین، اگر شخصی به هر علتی در منزل خودش روزه‌اش را بخورد، جرم نیست بلکه زمانی جرم روزه خواری اتفاق می‌افتد که شخص «علنا در انظار عمومی و معابر» اقدام به این کار نماید. بنابراین، عنصر مادی جرم روزه خواری این است که این جرم در منظر عموم اتفاق بیفتد.

 • آیا روزه خواری واقعا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند؟

در مورد اینکه روزه خواری در معابر عمومی تا چه اندازه مورد نفرت عرف و عفت عمومی قرار می‌گیرد، عرف هر شهر یا منطقه ملاک خواهد بود.

 • اگر کسی ادای روزه خوردن دربیاورد، هم مجرم است؟

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به صراحت تظاهر به انجام فعل حرام را مطرح کرده است؛ از آنجایی که روزه‌ خواری عملی حرام مسحوب می‌شود، بنابراین، اگر آن را چه واقعا و چه از روی تظاهر انجام بدهند، جرم خواهد بود چون هدف، اجترام به افرادی است که روزه دارند و چه بسا این احترام با تظاهر به روزه خواری بیشتر زائل شود.

 • اگر شخصی مجبور باشد در ساعت خاصی غذا یا دارویی را بخورد، جرم روزه خواری مرتکب شده است؟

عنصر معنوی جرم روزه خواری این است که شخص به عمد و برای بی‌احترامی در انظار عمومی اقدام به روزه‌ خواری نماید. بنابراین، شخصی که بیماری دارد و مجبور است در ساعات خاصی دارو یا غذایی بخورد و اتفاقا در این  ساعات در معابر یا انظار عمومی باشد، به علت روزه خواری مجرم نیست. بنابراین، شخص باید با علم و آگاهی به جامعه روزه دار بی‌احترامی کند.

 • اگر شخصی مسافر باشد و در کوچه‌ای چیزی بخورد، آیا مجرم است؟

شخصی که مسافر است، درست است که اگر چیزی بخورد، مجرم نخواهد بود و بهتر است خوردن و آشامیدن خود را پنهان کند چون اگر ثابت شود که به عمد در معابر و انظار عمومی چیزی خورده یا نوشیده، مجرم  خواهد بود.

 • اگر شخص توریستی، اقدام به خوردن و آشامیدن در معابر در ماه رمضان کند، آیا جرم انجام داده است؟

روزه برای مسلمانان واجب است؛ بنابراین، روزه خواری هم برای مسلمانان جرم است چون بر غیرمسلمانان واجب نیست. بنابراین، اگر غیرمسلمانی اقدام به خوردن و آشامیدن کند، مجرم نیست مگر در صورتی که ثابت شود با علم و به صورت عمدی قصد بی‌احترامی به جامعه اسلامی را داشته است که در این صورت،

براساس ماده ۳ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌کند « قوانین جزایی درباره‌ی کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می شود» به مجازات مذکور در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

 • آیا شخص می‌تواند در ماشین خودش در ماه رمضان چیزی بخورد یا بنوشد؟

اگر ماشین فرد در منزلش یا پارکینگ باشد به طوری که روزه خواری او پنهانی باشد، شخص مجرم نیست ولی اگر در معابر و انظار عمومی باشد، براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مجرم خواهد بود.

روزه-خواری-در-ملاء-عام-چه-مجازاتی-دارد؟

 • آیا جرم روزه خواری قابل بخششه؟

روزه خواری جز جرایم غیرقابل گذشت می‌باشد. یعنی شکایت از آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و دادستان یا ضابطین قضایی هم می‌توانند از آن شکایت کنند. روزه‌ خوار در هر صورت مجازات خود را هرچند با تخفیف، خواهد دید.

 

 

 • برای شکایت از جرم روزه خواری چیکار باید کرد؟

شاکی باید در دادگاه عمومی محل وقوع جرم شکایت کیفری کند. همچنین، می‌تواند از طریق کلانتری اقدام کرده و کلانتری پس از انجام تحقیقات ابتدایی مانند اظهارات شهود و … گزارشی تهیه کرده و به بازپرس دادسرا ارسال می‌کند.

علاوه بر شاکی، دادستان به عنوان مدعی العموم و هریک از ضابطین قضایی (براساس ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) در صورت مشهود بودن جرم، می‌توانند آن را گزارش و از آن شکایت کنند.

 • رسیدگی در دادسرا:

این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی یا دادستان، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود.

هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند. در مقابل، متهم (روزه خوار در ملا عام) نیز ارتکاب جرم را از سوی خود نسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛ اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص کیفری اینجا را کلیک کنید.

 • رسیدگی در دادگاه:

ممکن است شاکی یا دادستان پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری دو شکایت  کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ارسال می‌شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به شاکی و متهم در قالب یک اخطاریه ارسال می‌شود.

در روز جلسه رسیدگی، شاکی و متهم در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می‌شوند. شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می‌گیرد. اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد. در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

 • جرم روزه خواری چه مجازاتی دارد؟

براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل داری کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد.

در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 5]
مشاوره حقوقی فوری
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود