وکالت تخصصی پرونده های سهم  الارث در اسلامشهر

   

وکالت تخصصی پرونده های سهم  الارث در اسلامشهر

شماره تماس برای اخذ نوبت و مراجعه حضوری۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ برای راهنمایی بهتر مشاوره حضوری توصیه می گردد

ســهــم الارث

اگر متوفے فقط یڪ “دختر” داشتہ باشدتمام ترڪه را

مے برد.(۱/۲ به قرابت و ۱/۲ به فرض) •••••••••••••••••••••••••••••••

اگر متوفے فقط یڪ “پسر” داشتہ باشد

تمام ترڪه را به قرابت به ارث مے برد. ••••••••••••••••••••••••••••••••

اگر متوفے فقط “مادر” داشتہ باشد

تمام ترڪه را مے برد.(۲/۳ به قرابت (رد) و ۱/۳ به فرض) ••••••••••••••••••••••••••••••

اگر متوفے فقط “پدر” داشتہ باشد

تمام ترکه را به قرابت مے برد. ••••••••••••••••••••••••••••••••

اگر “اولاد ذڪور و اناث” (باهم) باشند

ذڪور (پسرها) ۲ سهم اناث (دخترها) ارث مے برند. •••••••••••••••••••••••••••••

اگر فقط “اولاد ذڪور” باشدتمام ترڪه به

تساوے بین آن ها تقسیم مے شود. ••••••••••••••••••••••••••••••

اگر فقط “اولاد اناث” باشد

تمام ترڪه را مے برند. (۱/۲ به قرابت و ۲/۳ به فرض) ••••••••••••••••••••••••••••••

اگر متوفے “پدر” داشتہ باشد و “اولاد”

پدر ۱/۶ به فرض بقیه ترکه با رعایت قاعده بین اولاد تقسیم مے شود. ••••••••••••••••••••••••••••••••

اگر متوفے “پدر” داشتہ باشد با “چند دختر”

پدر ۱/۶ به فرض دخترها ۲/۳ به تساوے ارث مے برند. •••••••••••••••••••••••••••••••

اگر متوفے “پدر” داشتہ باشد با “یڪ دختر”

پدر ۱/۶ به فرض دختر ۱/۲ به فرض •••••••••••••••••••••••••••••••••

اگر متوفے “مادر” داشتہ باشد و “اولاد”

مادر ۱/۶ به فرض اولاد با رعایت قاعده ارث مے برند. •••••••••••••••••••••••••••••••••

اگر متوفے “مادر” داشتہ باشد و “چند دختر”

مادر ۱/۶ به فرض

دخترها ۲/۳ به فرض ••••••••••••••••••••••••••••••••• اگر متوفے “مادر” داشتہ باشد و “یڪ دختر”

مادر ۱/۶ به فرض

دختر ۱/۲ به فرض ••••••••••••••••••••••••••••••••• اگر متوفے “ابوین” (پدر و مادر) داشتہ باشدو

“اولاد”مادر ۱/۶ به فرض پدر ۱/۶ به فرض

اولاد با رعایت قاعده ارث مے برند. •••••••••••••••••••••••••••••••• اگر متوفے “ابوین” (پدر و مادر) داشتہ باشد با “چند دختر”

مادر ۱/۶ به فرض پدر ۱/۶ به فرض

دخترها ۲/۳ به تساوے ••••••••••••••••••••••••••••••••• اگر متوفے “ابوین” (پدر و مادر) داشته باشد و “یڪ دختر”

مادر ۱/۶ به فرض پدر ۱/۶ به فرض دختر ۱/۲ به فرض بقیہ ترڪه به نسبت فرض تقسیم مے شود مگراینڪه مادر “حاجب” داشتہ باشد.  

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلای خود در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .