قانون نظام پزشکی در سال جدید

شکایت-از-پزشک

شکایت از پزشک اگر بر اثر کم کاری و یا کوتاهی و یا اشتباه عمدی آسیبی به بیمار وارد شود بیمار میتوانند از پزشک مربوطه شکایت کند. در حیطه نظام قانون پزشکی تخلفات پزشک شامل سهل انگاری و برملا کردن راز بیمار است. انواع خطاهای پزشکی  در قانون پزشکی موارد ذیل جز انواع خطاهای پزشکی […]

مشاوره حقوقی فوری
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود