قوانین موجر و مستاجر | معرفی وکیل ملک

قوانین-موجر-و-مستاجر

قوانین موجر و مستاجر | معرفی وکیل ملک قوانین موجر و مستاجر گر موجر مغازه ای را برای شغل مثلا طلا فروشی اجاره کرده باشد نمی تواند بدون اجازه موجر شغل خود را تغییر دهد ، و به شغل مثلا مکانیکی بپردازد چون در صورت مخالفت موجر می تواند قرارداد مستاجر را فسخ کند . […]

روش وصول اجاره بهای معوقه از محل رهن

روش وصول اجاره بهای معوقه از محل رهن روش وصول اجاره بهای معوقه از محل رهن وصول اجاره بهای معوقه به صورتی است که هرگاه مستاجر پس از انقضای مهلت اجاره، عین مستاجره را تخلیه نکند؛ موجر می تواند برای تخلیه به دایره .اجرایِ اداره ثبت مراجعه کند. موجر باید کل مبلغ ودیعه را به […]

حقوق مالک برای جلوگیری از ضرر

حقوق-مالک-برای-جلوگیری-از-ضرر

حقوق مالک برای جلوگیری از ضرر مقصود از حقوق مالک عبارتست از دریافت اجاره بها و حق درخواست تخلیه در پایان مدت قراردادو همچنین حق مراجعه به محل مورد اجاره برای انجام تعمیرات و همچنین حق دریافت خسارت از مستاجر در صورتی که مال مورد اجاره آسیب دیده باشد. درصورتی که مالکی برای جلوگیری از […]

عرصه و اعیان | وکیل ملک

وکیل-ملک

عرصه و اعیان | وکیل ملک اگر در سند آپارتمانی نوشته شده باشد عرصه واعیان آن “ملکِ طِلق” میباشد، زمین و بنای ساختمان وقفی نیست.طلق یعنی آزاد وعاری از هر گونه محدودیت.ملکی که در توقیف یا وقف یا مشترک باشد طلق نیست. بیش از پانزده سال سابقه کاری در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، کیفری توصیه میشود […]

مشاوره حقوقی فوری
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود