در چه صورتی سرقت تعزیری نمی باشد ؟

 

جرم سرقت

سرقت : یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص سرقت می باشد .طبق قانون مصوب ۱۳۹۲ ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی : ربودن مال متعلق به غیر ( متعلق به دیگری ) سرقت است.

سرقت سه عنصر اصلی دارد :

عنصر مادی : ربودن در جرم سرقت یعنی جا به جا کردن و برداشتن آن مال و به صورت پنهانی ربایش را انجام دادن می باشد. در این صورت که سارق بدون اینکه مالک مال یا به صورت پنهانی و مخفیانه به بردن مال دیگری اقدام کند.عنصر معنوی : همان قصدی است که فرد برای انجام دادن جرم دارد که علاوه بر اینکه بخواهد به صورت عام سوء نیت داشته باشد به صورت خاص هم سوء نیت داشته باشد .از مواردی که در سرقت اهمیت دارد اینکه سارق قصد مجرمانه داشته باشد و نسبت به مالی که می رباید آگاهی داشته باشد که مال غیر ( دیگری ) است با این وجود جرم سرقت ، عمومی است که با سوء نیت محقق می شودعنصر قانونی : قانونگذار طبق اینکه موضوعی را جرم بداند تا بتواند مرتکب را مجازات کند و در صورت نبود عنصر قانونی نمی توان مرتکب را مجرم دانست و مجازات کرد. بنابراین عنصر قانونی مهمترین رکن قانون مجازات اسلامی است.

موضوع سرقت :

موضوعی است که عمل ربودن یا ربایش نسبت به مالی صورت می گیرد که قانون از آن حمایت کرده است. طبق نظر قانونگذار سرقت شرایطی را مد نظر قرار داده است:مال یا شیئ مال مسروقه باشدمال مورد نظر مادی باشدو قابلیت جا به جایی داشته باشد و بشود آن مال را تصرف کرد ،مال مسروقه منقول باشد در زمانی که مال را سرقت می کند مال به کس دیگری تعلق داشته باشد و سارق مال را درتصرف خود دربیاورد.

انواع سرقت :

براساس مجازات و ماهیت آن سرقت به اقسام مختلفی تقسیم می شود :

سرقت حدی :

در تعریف سرقت قانون مجازات ماده ۱۹۷ آمده است : مال دیگری را بصورت مخفیانه و پنهانی سرقت کرده است. سرقت حدی به دو شکل است :الف) سرقت با شرایط خاصب ) راهزنیسرقتی که شرایط خاص دارد : در این نوع از سرقت باید بصورت پنهانی و مخفی باشد. این نوع از سرقت باید به گونه ای صورت بگیرد که صاحب مال نسبت به ربایش مال متوجه نشود بنابراین اگر سرقت با اطلاع صاحب اصلی مال صورت بگیرد مستوجب حد نیست چه در صورتی که مخفیانه باشد ، صورت می گیرد.از شروط دیگر آن خارج کردن مال از محل همراه با اینکه با شکستن پناهگاه همراه باشد که توسط خود سارق یا با همکاری فرد دیگری صورت گرفته باشد. چون مال در محل مناسبی نگهداری می شود و از ویژگی های آن این است که بدون شکستن حریم و از بین بردن نمی توان به مال مورد نظر دسترسی پیدا کرد.اگر سرقت در سالی که قحطی وجود دارد صورت بگیرد موجب حد واقع نمی شود منظور از قحطی نبودن ارزاق عمومی در سالی که جرم سرقت صورت می گیرد. اگر فرد از روی اینکه خودش و خانواده اش احتیاج و نیاز داشته باشند دست به سرقت بزند سرقت او موجب حد نمی باشد.

راهزنی :

طبق ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی = راهزنان ، سارقان ، قاچاقچیان در صورتی که سلاح داشته باشد و امنیت مردم و راه ها را از بین ببرند محاربند.با این تعریف راهزنی یعنی گرفتن اموال مسافران و عابران در راه ها و خیابان ها به صورتی که افراد غافلگیرشوند و به آن ها بصورت مسلحانه هجوم برده شود گفته می شود.

سرقت های تعزیری :

سرقت های تعزیری شامل سارقانی می شود که شرایط حد را نداشته باشند با این وجود قاضی یا حاکم آن را تعزیر می کند . بنابراین همه سرقت ها تعزیری است مگر اینکه حد بودن آن ثابت شود. چون سرقت تعزیری به جز قواعد عمومی شرط دیگری ندارد.

مجازات سرقت تعزیری : سه نوع سرقت تعزیری داریم :

سرقت سادهسرقت مخل نظمسرقت مشدد

سرقت ساده :

سرقتی است که هیچ کدام از شرایط سرقت حدی و مشدد را ندارد و از ارکان و شرایط عمومی برخوردار است . البته اگر براساس ساده و مشدد بودن سرقت مجازات را مد نظر قرار دهیم . ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی : کمترین مجازات را سرقت ساده دارد.

سرقت مخل نظم :

در ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی آمده است سرقت مخل نظم یک نوع سرقت تعزیری است سرقتی که شرایط اجرای حد را ندارد و در نظم موجب اخلال می شود و ترس ایجاد می کند و مرتکب یا دیگران را می ترساند، در صورتی هم که شاکی نداشته باشد یا حتی گذشت کرده باشد از یک تا پنج سال حبس تعزیری دارد.

سرقت مشدد :

هر سرقتی که مجازاتش نسبت به سرقت ساده بیشتر باشد و شامل عوامل تشدید مجازات باشد و شرایط آن در قانون پیش بینی شده باشد. تنها عواملی که در قانون آمده است می توان باعث تشدید مجازات سرقت دانست که در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی آمده است.که عبارت است از سرقت در شب ، تعدد سارقان ، سرقت مسلحانه ، از دیوار بالا رفتن ، شکستن حرز ( محل ) ، از لباس مستخدم دولت استفاده کردن ، خود را به جای مامور دولتی جا زدن ، از کلید ساختگی استفاده کردن ، از محل مسکونی سرقت کردن ، سرقتی که با آزار یا تهدید همراه باشد ، از محل های عمومی سرقت کردن ، مستخدم ، شاگرد و کارگر سارق بودن، نسبت به شغل مورد نظر سرقت کردن، کیف زنی یا جیب بری و همانند این موارد، سرقت در مناطق بحرانی ، آب ، گاز ، برق ، تلفن را سرقت کردن.

وکیل سرقت | سرقت اسناد دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح

 

چنانچه به دنبال وکیل حرفه ای برای جرم سرقت در مشهد هستید ما به شما گروه

متخصص وکیل نوین  را معرفی مینماییم .

این موسسه با تخصصی کردن پرونده ها و با حضور وکلای دادگستری در حوزه های

متفاوت به صورت تخصصی انجام میپذیرد .

 

چگونگی سیر روند پرونده های سرقت در وکیل نوین 

پس از وقوع جرم سرقت شاکیان و یا متهمان با مراجعه به گروه وکلای نوین مشاوره اولیه را انجام داده و با ریاست موسسه صحبت مینمایند. پس از بررسی اولیه وکیل و یا تیمی از وکلای متخصص برای بررسی دقیق تر وارد پرونده شده و راه کار اولیه بیان میگردد . چنانچه هنوز شکایتی صورت نپذیرفته باشد با تنظیم شکواییه قوی آن را ثبت و اقدام به دستگیری متهمین مضمون در مدت کوتاهی مینمایند .

آدرس : مشهد – بلوار فرامرز عباسی – چهارراه جانباز برج کیانسنتر ۲ طبقه ۶ واحد ۶۱۰ ( پارکینگ واقع در فرامرز ۳۹ ) 

قبل از مراجعه برای اخذ نوبت تماس حاصل فرمایید .  

در گروه وکلای نوین وکالت سرقت توسط وکلا

محمد باقر بهروش قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری و سید علی موسوی بایگی  استاد دانشگاه صورت میپذیرد .

  

 سرقت تعزیری:

سرقت تعزیری به طور کلی می توان گفت، همین که سرقت فاقد جامع شرائط حد باشد ، سرقت تعزیری است که خود دو نوع است:الف) سرقت تعزیری سادهاین نوع سرقت در مادۀ ۶۶۱ ق.م.ا علنی و فاقد کلیۀ شرائط اضافی است که برای سرقت های  مشدد پیش بینی شده ،وبا ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق میشود و مجازات آن کمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.ب) سرقت تعزیری مشدد که به اعتبار تعلق مال به دولت یا وقفی بودن آن چند قسم است:۱٫ سرقت اسنادسرقت نوشته ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده ۵۴۴ ق.م .ا مندرج است و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس می باشد. سرقت مذکور شامل امانت پستی و دیگر نوشته ها غیر از اسناد و نوشته های مذکور نمی شود (نظریۀ مشورتی شماره ۲۰۰۷- ۱۴ ۱ ۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه) ۲٫ سرقت توسط امانت داربه موجب مادۀ ۵۴۵ ق.م.ا اگر ربودن توسط امانت دار یا مستحفظ اسناد مذکور واقع شود مرتکب به سه تا ده سال حبس محکوم می شود. ۳٫ عنف مهربه موجب مادۀ ۵۴۶ ق.م.ا در صورتیکه مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند، یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، حسب مورد به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور (۲ سال یا ۱۰ سال) محکوم می شود در این مجازات، مانع از اجرای مجازات جرائمی که از قهر و تشدد حاصل می شود، نخواهد بود.۴٫ سرقت اموال تاریخی و فرهنگیبه مادۀ ۵۵۹ ق.م.ا : شرط تحقق جرم موضوع این ماده آن است که: اولاً: به موضوع جرم اشیاء یا لوازم و مصالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی باشد. ثانیاً: محل سرقت موزه ها، نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی یا سایر اماکنی باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است مجازات آن بر اساس بند ۱۶ ماده ۱۹۸ ق.م.ا سرقت از اموال دولتی و وقفی و مانند آن (اموال فاقد مالک شخصی) مستوجب حد نیست در عین حال مقنن در حکم خاص در مواد ۵۴۴ و ۵۴۵ سرقت نوشتجات و اسناد و اوراق و نیز سرقت مطالبی که در دفاتر مذکور مندرج است را نسبت به سرقت عادی (مادۀ ۶۶۱ ق.م.ا) تشدید کرده است. ۵٫ سرقت اشیاء و اموال نظامی توسط نظامیانسرقت اسلحه و مهمات توسط نظامیان که مجازات آن حبس از ۲ تا ده سال است  و منظور از سلاح اعم از گرم و سرد است. ( طبق مادۀ ۸۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ )سرقت وسایل و لوازم نظامی (غیر از اسلحه و مهمات) توسط نظامیان که طبق مادۀ ۸۹ قانون مذکور مجازات آن حبس ۱ تا ۵ سال است.۶٫ زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتک حرزمادۀ ۹۰ قانون مذکور که میزان مجازات آن حبس از ۳ تا ۱۵ سال است. در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، استفاده از آن شرط نیست و اگر سارقین متعدد باشند، مسلح بودن یکی از آنها کافی است که اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد. ۷٫ سرقت اسناد دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلحسرقت نوشته ها، اسناد، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، توسط نظامیان که طبق مادۀ ۹۱ قانون مذکور میزان مجازات آن حبس از ۲ تا ده سال می باشد و بنابر تبصرۀ مادۀ مذکور چنانچه امانت دار یا مستحفظ مرتکب جرم موفق شود به حبس از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می شود. 

مشاوره حضوری حقوقی سراسر کشور

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد