وکیل-ملکی-در-بابل

وکیل ملکی در بابل + مشاوره تلفنی حقوقی

با درود بی پایان خدمت همه کاربران سایت وکیل نوین که از شهرستان بابل ما را همراهی میکنند در خدمت شما عزیزان هستیم تا در مورد برخی از موضوعات پرونده های ملکی بحثی داشته باشیم تا راهکار های عملی و نتیجه بخش به روند پرونده شما داده باشیم هر چند این نکته رو دوستانه اضافه کنم که بدون مشاوره عملی حقوقی یک وکیل ملکی دست به اقدام خود سرانه قضایی نزنید و پیشنهاد من این است که حداقل کاری که میتوانید انجام دهید این است که با وکیل ملکی در بابل مشاوره تلفنی برقرار کنید تا از زیان و خسارت احتمالی شما جلوگیری شود.

مالکیت چیست؟

اساسا مالکیت به در اصطلاح حقوقی به این معنا است که یک شخص بتواند در شی ای که که ارزش مالی و مادی دارد بتواند تصرف مالکانه داشته باشد و صاحب عین و منفعت مال باشد و هر اقدامی بتواند آزادانه بدون اجازه دیگری بر روی مال انجام دهد پس بنابرین باید مالی باشد تا بتوان مالکیتی را فهمید ما در علم حقوق دو نوع مالکیت داریم که یکی مالکیت عمومی است که مایملک همه مردم است  و دولت ها نماینده اداره انند مثل مالکیت بر دریا و جنگل ها و منابع طبیعی مثل گاز و دیگری مالکیت خصوصی است که متعلق به شخص یا اشخاص خاص است که یا به صورت مفروز یا مشاعی ( شریکی ) افراد تملک میکنند که موضوع مورد بحث ما همین مالکیت خصوصی اموال غیر منقول است که در اصطلاح عرف ملک به اموال غیر منقول اطلاق میشود و در روابط با افراد برقرار میشود.

انواع دعاوی حقوقی ملکی که دادگاه ها حقوقی بابل به آن رسیدگی میکنند؟

-دعوا تصرف عدوانی :

دعوای تصرف عدوانی دعوایی است پر کاربرد در پرونده های ملکی. تصرف عدوانی به این معنی است که شخصی ثالث ملکی را به زور و بدون رضایت شخصی که مالکیت عین یا منفعت آن را دارد و  نسبت به آن ملک دارای حق و حقوقاتی میباشد تصرف کند.و طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی که اینطور تعریف مینماید دعوای تصرف عدوانی حقوقی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعادهٔ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.این دعوای حقوقی فقظ در مورد اموال غیر منقول میتواند واقع شود بهترین کار برای شما این است که در این مورد با وکیل ملکی در بابل مشاوره برقرار نمایید.

در چه صورتی میشود دعوای تصرف عدوانی را مطرح کرد ؟

1-اولین گام این است کسی که خود را متضرر از این اقدام عدوانی میداند باید قبلا و قبل از تصرف شخص غاصب سابقه تصرف خود را ثابت کند

2- دومین گام این است که شخص خواهان درخواست تصرف عدوانی لحوق یا اضافه شدن تصرف خوانده( غاصب ) را اثبات نماید.

3- سومین گام این است که خواهان بتواند زوری یا عدوانی بودن و بدون قرار داد یا رضایت با مالک این نوع تصرف را برای دادگاه به اثبات برساند در این سه صورت پرودنه به جریان میافتد.

این نکته رو هم اضافه کنم که حکم رفع تصرف عدوانی که از مرجع بدوی حقوقی صادر شود به سرعت اجرا میشود و نیازی به قطعیت پرونده در مرجع تجدید نظر ندارد.

-دعوای خلع ید:

دعوای خلع ید هم  مانند دعوای تصرف عدوانی  بر سر اموال غیر منقول واقع میشود  و به این معنا است که شخصی بدون رضایت و ایجاد قرارداد کتبی با صاحب مال بر ملک او تصرف غصبی داشته باشد و مالکی که راضی به ادامه تصرفات او نیست در اینجا میتواند دادخواست خلع ید را مطرح کند مثالی که میتوان در این رابطه ذکر کرد مانند مستاجری که بعد انقضا قرارداد اجاره و با اخطار قبلی و با وجود عدم تمدید قرارداد اجاره توسط مالک همچنان بر ملک تصرف داشته باشد.

-مهم ترین تفاوت های دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی :

در دعوای خلع ید باید شخصی که میخواهد دادخواست دهد  باید مالکیت خود را اعم از رسمی و عادی اثبات کند ولی در دعوای تصرف عدوانی همانطوری که گفتیم خواهان باید سابقه تصرف خود را بر ملک ثابت کند که این شخص میتواند مالک هم نباشد و قائم مقام و مستاذن از طرف مالک باشد.

دومین تفاوت این است که دعوای خلع ید حتما باید قطعیت پیدا کند تا اجراشود اما در دعوای تصرف عدوانی نیلاز به قطعیت برای اجرا نیست.

سومیت تفاوت این است که هزینه دادرسی دعوای خلع ید معادل ارزش مظنه ای ملک محاسبه میشود اما دعوای تصرف عدوانی که خارج از نوبت هم رسیدگی میشود هزینه دادرسی آن معادل هزینه دعوا غیر مالی است.

وکیل-ملکی-در-بابل

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی :

انتقال مالکیت املاک به دو طریق محقق میشود یا از طریق سند رسمی و یا از طریق سند عادی .در صورتی که انتقال ملک در مراجع و دفتر خانه های ثبت و حضور مقامات صلاحیت دار انجام بگیرد سند رسمی است و در غیر این صورت سند عادی محسوب میشود برتری که سند رسمی نسبت به عادی دارد این است که سند رسمی را نمیشود علیه اش ادعای انکار و تردید کرد و دارای اعتبار قوی تری بین محاکم دادگستری برای اثبات ادعا دارد. پس بنابرین تنظیم سند رسمی املاک بسیار دارای اهمیت است و در این مورد شما میتوانید با بهترین وکیل ملکی در بابل که سایت وکیل نوین به شما معرفی میکند مشاوره لازم را داشته باشید.

 برای دعوای الزام به تنظیم سند چه نکاتی را رعایت داشته باشیم ؟

اگر در زمان عقد نامه ای که بین متعاملین بسته میشود تعیین نمایند که در زمان و مکان خاص شخص فروشنده انتقال سند را در دفتر خانه رسمی نماید باید به تعهد عمل نماید و الا میتواند از دفتر خانه گواهی عدم حضور دریفت نماید که در دادگاه روشن بشود که فروشنده به تعهدش عمل نکرده است و اگر زمان و مکان تعیین نشود و فروشنده به تعهد سند رسمی عمل نکند باید شخص خریدار یک اظهار نامه ای برای الزام به تعهد به متعهد داشته باشد تا در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد.

دعوای الزام به تنظیم سند را باید علیه کسی مطرح کرد که مالکیت رسمی آن مال را داشته باشد .و در این فرض پس از ابلاغ اظهار نامه و در یافت گواهی عدم حضور علیه مالک ملک به همراه سایر اسناد عادی دیگر دادخواست الزام تنظیم سند با هزینه دادرسی دعوای غیر مالی در دادگاه محل وقوع ملک به دفاتر پیشخوان قضایی تقدیم میشود. در این زمینه کار خود را برای راحتی خود به وکیل ملکی در بابل بسپارید.

دعوای افراز ملک مشاع :

افراز به معنای جدا کردن و خارج کردن مال از شراکتی بودن آن است و حصه هر کس را در مال شراکتی جدا کردن را افراز می گویند.

قانونی که در بحث مالکیت مشاعی وجود دارد این است که هر شریک هر زمان که بخواهد میتواند تقاضا ی تقسیم مال مشترک را بنماید البته قبل از آن شرکا میتوانند با توافق و رضایت همدیگر مال را بین خود تقسیم کنند و زمانی که این توافق حاصل نشود متقاضی تقسیم میتواند اجبار شرکا به تقسیم را از دادگاه محل وقع ملک بخواهد.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص ملکی در بابل اینجا را کلیک کنید.

در چند حالت ملک مشاعی قابل تقسیم نیست؟

1- تقسیم به موجب قانون ممنوع باشد.

2- تقسیم متضمن از مالیت افتادن مال یک یا چند نفر از شرکا باشد.

3- شرکا قراردای ببندند که هیچ یک حق تقسیم مال را ندارند مگر با رضایت همدیگر.

4- مالکیت معارضی نسبت به مال وجود نداشته باشد.

دعوای فسخ ملکی :

فسخ یکی از موارد انحلال قرار داد است که از طرفی یکی از طرفین قرارداد که متضرر از قرار داد شده است انجام میشود مواردی و خیاراتی قانونی که باعث میشود فرد بتواند معامله انجام گرفته را از طریق این خیارات که در ماده 396 قانون مدنی آمده است استفاده کند و معامله را بر هم بزند.

در صورتی که میخواهید به زبان ساده از شرایط قانونی فسخ اطلاع پیدا کنید مقاله دیگری را نگارش کردم که جامع و کامل توضیح داده میتوانید بر روی کلمه فسخ لینک دادم و کلید نمایید تا صفحه مورد نظر براتون باز بشود.

 چرا مراجعه به وکیل ملکی در بابل اهمیت دارد؟

از آنجایی که ارزش املاک در هر کشوری مبالغ هنگفت و بالایی دارد و ضایع شدن حقی در این مسائل شاید به قیمت بدبخت و بیچاره شدن فرد تمام شود دعاوی ملکی متفاوتی مثل فسخ قرارداد ملک ، تصرف عدوانی ، خلع ید، سر قفلی ، ابطال مالکیت ملک و… ممکن است ضرر و زیانی را متوجه شخص بگرداند بنابرین یکی از دلایلی که نباید رسیک کرد و بایستی به وکیل خبره مراجعه در همین پرونده های مرتبط با املاک است به دلیل ارزش بالای آن.یک وکیل ملک میداند چگونگی مطرح کردن دعوای املاک باید به چه صورتی باشد که زودتر و موثر تر نتیجه بدهد به عنوان مثال دعوای تصرف عدوانی را میشود به دو شکل کیفری و حقوقی آن مطرح کرد ولی این وکیل ملکی در بابل است که مصلحت موکل خود را در چگونه مطرح کردن میتواند تشخیص دهد.

ممنون و متشکر که تا انتها مقاله با ما همراه بودید امیدواریم توانسته باشیم که به سوالات شما پاسخ داده باشیم شما خیلی راحت و فوری میتوانید با برقراری تماس به مشاوران ما وکیل ملکی خود را در بابل انتخاب کنید در ضمن شما میتوانید انتقادات و پیشنهادات خود را به مشاوران ما اطلاع رسانی کنید و ما از عملکرد خود مطلع شویم.

نویسنده :سید امیرحسین جواهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *