حذف پسوند يا پيشوند نام و نام خانوادگي

حذف كردن پسوند يا پيشوند نام و نام خانوادگي امري است كه در قانون آمده است.

براي انجام اينكار ميتوان يك درخواست حدف پسوند يا پيشوند به يكي از اداره ثبت احوال كشور داد.

احتياجي نيست براي تغيير پسوند يا پيشوند به محل صدور شناسنامه رفت.

افراد ميتوانند در موارد زير درخواست تغيير نام خود را بدهند؟

1-نام هاي كه باعث بي احترامي به مقدسات ديني است.

2-نام هاي قديمي كه ديگر بكار نمي رود : فخرالدين..

3-نام هاي مستهجن يا با جنسيت فرد است.

4-اسامي افرادي كه داخل خانواده با همديگر هم اسم هستند.

و نام خانوادگي)

افرادي كه ميتوانند نام خانوادگي خود را تغيير دهند؟

1-نام خانوادگي بيشتر از يك كلمه يا پسوند ،حرف ، عدد يا به صورت مطلق بكار رود.

2-در نام خانوادگي كلمات ناپسند بكار رفته باشد.

3-داخل فاميل كلمات خارجي بكار رفته باشد.

4-در فاميل اسامي محل بكار رفته باشد .

5-فاميلي كه با ارزش هاي اسلامي مغايرت داشته باشد .

6-در فاميلي نام هاي علمي يا درجه بكار رفته باشد .

7-بكاربردن فاميلي همسر تا زماني كه زوجه همسر وي باشد.

8-بكار بردن فاميلي همسر فوت شده تا زمان ازدواج مجدد زن.

9-اگر پدر نام فاميلي خود را تغيير دهد ، فرزنداني كه زير 18 سال هستند براي تغيير فاميلي اجازه نامه كتبي پدر را بگيرند.

10- پدري كه پس از تغيير فاميلي خود فوت كند ، فرزندان او ميتوانند فاميلي خود را به فاميلي پدر تغيير دهند.

براي تغيير نام خانوادگي افراد ذيل ميتوانند اقدام كنند

1-سن آنها بالاي 18 سال باشد.

2-اگر كمتر از 18 سال هستند بايد داراي حكم رشد باشند.

3-اگر پدر يا جد پدري نام خانوادگي خود را تغيير داده باشند ، اگر زير 18 سال باشيد بايد شناسنامه ارائه دهيد .

4-هم چنين قيم يا وصي براي كودكان تحت سرپرستي خود ميتوانند با ارائه مدارك مستند كه سمت آنها را نشان دهد ميتوانند اقدام كنند.

مدارك مورد نياز براي تغيير نام خانوادگي

1-تنظيم و ارائه درخواست تغيير نام خانوادگي.

2-ارائه اصل شناسنامه و دو برگ كپي از تمام صفحات شناسنامه.

3-ارائه اجازه نامه از دفاتر اسناد رسمي از پدر يا جد پدري براي فرزندان ارشد كه بخواهند از نام خانوادگي هريك از آنها استفاده نمايند.

4-ارائه اجازه نامه تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي از دارنده حق تقدم نام خانوادگي مورد درخواست.

5-خانم هايي كه قصد استفاده از نام خانوادگي همسر را دارند:

1-تنظيم و ارائه درخواست تغيير نام خانوادگي به نام خانوادگي همسر .

2-اصل كپي و شناسنامه درخواست كننده .

3-داشتن اجازه نامه شوهر.

4-اصل و كپي همه صفحات شناسنامه همسر و سند ازدواج

براي تغييرنام خانوادگي به كجا رجوع كرد؟

1-ميتوانيد به ادارات ثبت احوال در ساعات اداري مراجعه كنيد.

تنظيم و درخواست تغيير نام خانوادگي در ادارات غير از محل صدور شناسنامه مانعي ندارد.

2-بايد به تصويب سازمان ثبت احوال كشور برسد.

3-اگر با تغيير نام فاميلي موافقت بشود ،موافقت به همان اداره ثبتي كه رجوع كرده اند ابلاغ ميگردد.

4-اگر تغيير نام خانوادگي از اختيارات ثبت احوال خارج باشد بايد به محل صدور شناسنامه خود برويد و از دادگاه درخواست كنيد.

5-شناسنامه جديد در باب شناسنامه المثني قرارگيرد .

6-تحت هيچ عنوان نمي توانيد پس از تغيير فاميلي خود به فاميل اوليه خود برگردانيد.

آیا سن در سناسنامه را می شود تغيير داد؟

اگر بين اختلاف سني حقيقي شما و سني كه در شناسنامه است بيشتر از 5 سال باشد تشخیص آن با كميسيون 5 نفره محل صدور شناسنامه شما خواهد بود و كميسيون شما را براي تشخيص به قانون پزشكي ميفرستند و اگر كميسيون تشخيص سن، سن را تعيين كند قابل اعتراض نخواهد بود.

اگر كمتر از 5 سال باشد بايد به دادگستري رفته و دادخواست خود را مطرح كنيد.(حذف پسوند يا پيشوند نام

چطورمیشود تابعیت ایرانی گرفت؟

در اینکه چطور میشود تابعیت ایرانی گرفت باید بگوییم که اصولا سیستم تابعیت گرفتن در ایران یک سیستم  مختلط است که هم براساس اصل خون (به این معنا که شخص پدرش ایرانی باشد) وهم بر اساس اصل خاک (به این معنا که شخص در خود ایران متولد شود) اعطاء میشود.(چطور میشود تابعیت ایرانی گرفت؟)

تعریف تابعیت:

اصالت و تعلق هر فرد حقیقی و یا حقوقی به یک قلمرو سرزمینی را که دولت یک کشور اعطاء میکند تابعیت میگویند.یک فردی که تابعیت دارد باید طبق قوانین مربوط به آن کشور رفتار کند و الا در هرجای دنیا که باشد مطابق مقررات آن کشور باید محاکمه شود.فردی که دارای تابعیت یک کشور میباشد میتواند از امتیازات آن کشور بهره مند شود.

چه کسانی تبعه ایران محسوب میشوند:

مطابق با ماده 976 قانون مدنی:(چطور میشود تابعیت ایرانی گرفت)

1-کلیه ساکنین ایران به جز آنهایی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد.تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

2-کسانی که پدر آنها ایرانی است حتی زمانی که در غیر ایران متولد شده باشند.

3-کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.

4-کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده باشد.

5-هر زنی که شوهر ایرانی اختیار کند.

6-کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت داشته باشد.

7-هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را مطابق قانون تحصیل کند.(چطور میشود تابعیت ایرانی گرفت)

-اشخاص در چه صورت میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

1-به سن هجده سال رسیده باشند.

2-پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.(به این معنا که شخص باید حضور و اقامت خود را به مدت پنج سال اعم از اینکه به صورت یکسره بوده باشد و یا اینکه رفته و بازگشته باشد که جمعا پنج سال شده باشد را برای وزارت خارجه اثبات کند.)

3-فراری از خدمت نظامی نباشند.

4-در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشد.

نکته:کسانی که به ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده و یا دارای مقامات علمی و دارای تخصص ویزه بدون رعایت شرایط اقامت ممکن است با درخواست تابعیت آنها موافقت شود.(چطور میشود تابعیت ایرانی گرفت؟)

-ایا اشخاصی که تابعیت ایران را تحصیل میکنند میتوانند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره شوند:

اتباعی که تابعیت ایران را تحصیل کرده اند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر شده بهره مند میشوند(مثل مالکیت اموال غیر منقول) به جز موارد زیر:

1-ریاست جمهوری و معاونین،سمت وزارت و استان داری و فرمانداری.

2-عضویت در مجلس شورای اسلامی،شورای اسلامی شهر و استان.

3-عضویت در شورای نگهبان و رییش قوه قضاییه.

4-قضاوت و عالی ترین رده فرماندهی قوای مسلح.

-درخواست بدست آوردن تابعیت ایران باید به کجا تقدیم شود:

درخواست تابعیت باید مستقیما یا توسط محاکم به وزارت خارجه داده شود،وزارت خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجع به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آن را به هیات وزراء ارسال میکندو هیات وزراءنسبت به قبول و رد در خواست تصمیم مناسب خواهند گرفت.

فرم درخواست باید دارای شرایط ذیل باشد:

1-دارای اطلاعات لازم در مورد هویت تقاضا کننده،همسر و اولاد او.

2-تاییدیه دادگاه مبنی بر تعیین مدت اقامت تقاضا کننده و نداشتن سابقه کیفری و داشتن شغل معین برای امرار معاش.

برای کسب اطلاع بیشتر در تمامی موضوعات حقوقی با مشاوران و وکلاء مجرب موسسه وکیل نوین تماس حاصل فرمائید.

راه های برقراری ارتباط:

تلفن ثابت:05136144644

تلفن همراه:0915622213

-انواع دادگاه کیفری و حقوقی و صلاحیت آن ها

برطبق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسیدگی شکایات و تظلمات بر عهده دادگستری است و تشکیل دادگاه و حدود صلاحیت آنها به حکم قانون است .(دادگاه کیفری و حقوقی و صلاحیت آنها)

-دادگاه ها به دو دسته تقسیم بندی میشوند :(دادگاه کیفری و حقوقی و صلاحیت آنها)

1-دادگاه حقوقی که شامل دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه خانواده میباشد .

دادگاه عمومی حقوقی : دادگاه عمومی حقوقی اصل براین که رسیدگی به تمامی پرونده های حقوقی را داراست مگر اینکه به حکم قانون رسیدگی به پرونده در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

دادگاه عمومی حقوقی براساس قانون در محل های که رئیس قوه قضائیه تشخیص میدهد تشکیل میشود . دادگاه عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل رسمیت پیدا میکند .

دادگاه خانواده : دادگاه حقوقی – دادگاه خانواده

دادگاه خانواده:

دادگاه خانواده دادگاهی است که تمامی امور خانوادگی از قبیل اصل نکاح ، طلاق ، مهریه ،نفقه ، ولادت ، حضانت و قرابت سببی و نسبی و غیره… دارد.

-دادگاه خانواده در مرکز هر شهرستان تشکیل میشود و با حضور رئیس یا دادرس علی البدل به همراه یک مشاور قاضی زن رسمیت پیدا میکند.

دادگاه کیفری

برطبق ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری :

دادگاه های کیفری :به دادگاه کیفری یک ، دادگاه کیفری دو ، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود .

دادگاه کیفری دو : دادگاه کیفری دو، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم را دارد به جز جرایمی که به طور مشخص در قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار دارد.

دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه هر شهرستان تشکیل میشود.

دادگاه کیفری یک :  برطبق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری  صلاحیت دادگاه کیفری یک در موارد ذیل میباشد :

1-جرایم موجب مجازات سلب حیات از قبیل اعدام یا قصاص نفس.

2-جرایم موجب حبس ابد.

3-جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل(دیه سال 1399 مبلغ 330 میلیون تومان) یا بیش از آن.

4-جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 3 به بالاتر.

5-جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

-دادگاه کیفری یک دارای یک رئیس دو مستشار که با حضور دو عضو رسمیت پیدا میکند در صورت عدم حضور ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

-دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان میتواند تشکیل شود . در حوزه های که در این دادگاه تشکیل نشده به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی میشود.

-دادگاه اطفال و نوجوانان:

یکی دیگر از انواع دادگاه های کیفری که به صورت تخصصی فعالیت میکنند دادگاه اطفال و نوجوانان است این دادگاه به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال شمسی رسیدگی میکند.

دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل میشود که نظر مشاور مشورتی است .

-در حوزه های که دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان در شعبه دادگاه کیفری دو و دادگاه های دیگر که وظایف آن را انجام میدهد رسیدگی میشود .

-برطبق ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری :

که در مورد جرایمی که مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و هم چنین انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی میشود اگر توسط افراد زیر 18 سال ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه  نوجوانان رسیدگی میشود و متهم از کلیه امتیازات دادگاه اطفال و نوجوانان بهره مند میشود.

-دادگاه انقلاب :

یکی دیگر از مراجع اختصاصی کیفری دادگاه انقلاب میباشد و صلاحیت رسیدگی به یکسری جرایم مشخص که جنبه امنیتی دارند رسیدگی و رای صادر میکنند به عنوان مثال میتوان به جرایمی چون :

1-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مُحاربه و افساد فی الارض ، تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه یا آتش زدن و خرابکاری اموال به منظور مقابله با اصل نظام.

2-توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری.

3-تمامی جرایم مربوط به مواد مخدر ، مواد روانگردان ، قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و نقاط تحت کنترل.

-سایر قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است مثل جرایم سمعی و بصری به عنوان مثال شخصی که وارد استخر زنانه میشود و اقدام به فیلمبرداری میکند و آن را در شبکه مجازی منتشر میکند.

-دادگاه نظامی :

دادگاه نظامی مربوط به جرایم افسران نظامی و انتظامی در حین انجام خدمت رسیدگی میکند .

در مرکز هر استان سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است و در شهرستان در صورت نیاز و تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.

-دادگاه تجدید نظر:

مرجع رسیدگی به اعتراض احکام دعوای حقوقی و کیفری دادگاه تجدید نظر است .

-تجدید نظر در امور کیفری:

اراء دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود قابل تجدید نظر است :

1-جرایم تعزیری درجه هشت.

2- جرایم مستلزم پرداخت دیه در صورتیکه میزان آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

-تجدید نظر در امور حقوقی :

اراء دادگاه های عمومی و حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون  قابل درخواست تجدید نظر باشد.

مطابق ماده 331 آیین دادرسی مدنی :

1-در دعوای که خواسته یا ارزش آن از 3 میلیون ریال متجاوز باشد.

2-کلیه احکام صادر در دعوای غیر مالی مثل طلاق و وقف.

-دیوان عالی کشور :

مرجع رسیدگی فرجامی که تشخیص میدهد که رای مورد نظر دادگاه ها کیفری و  حقوقی با موازین شرعی و قانونی انطباق دارد یا خیر و باید مواعد آن را برای اعتراض در دیوان رعایت کرد که اصطلاحا به آن فرجام خواهی می گویند.

-رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا تشکیل میشود و دیوان وارد ماهیت دعوا نمیشود و اگر رای را مطابق مقررات تشخیص دهد آن را تایید یا رد میکند و اگر دیوان رای را رد کند آنرا به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم ارجاع میدهد.

-در معیت دادگاه ها کیفری یک و دو  و دادگاه  انقلاب، دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارد که وظیفه تحقیقات مقدماتی جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب قرار دارد را بر عهده میگیرد.و در سایر دادگاه ها اعم از نظامی،روحانیت،اطفال و نوجوانان دادسرای ویزه برای تحقیقات مقدماتی جرایم تحت صلاحیت این دادگاه ها وجود دارد.

شورای حل اختلاف:

شورای حل اختلاف نهادی است قضایی که به منظور اختلاف و صلح و سازش بین افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی تحت نظارت قوه قضاییه به وجود آمده است.این نهاد در صورت لزوم در شهر ها و روستا ها ایجاد میشود.در شورا دارای یک رییس و دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است.

صلاحیت شورا حل اختلاف:.

1-دعاوی اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم اجرا شدن این قانون در محاکم دادگستری باید مطرح شود.

2-دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

3-دعوا اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که اصل دعوا در شورا رسیدگی شده باشد.

4-دعوا خانواده راجع به جهیزیه،مهریه،نفقه تا نصاب مقرر در بند اول در صورتی مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد.

5-دعوا مربوط به تامین دلیل.

6-جرایم تعزیری که مرتکب جزای نقدی درجه هشت باشد.

-نکته اینکه شورا ها با تراضی طرفین در امور زیر میتوانند به دعاوی زیر رسیدگی کنند:

1-کلیه امور مدنی و حقوقی.

2-کلیه جرایم قابل گذشت.

3-جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت.

اما بعضی از امور مطلقا نمیشود در شورا رسیدگی کرد به شرح ذیل است:

1-اختلاف در اصل نکاح،طلاق،نسب،فسخ نکاح و رجوع.

2-اختلاف در اصل وصیت،وقف و تولیت.

3-دعاوی در مورد حجر و ورشکستگی.

4-دعاوی راجه به اموال عمومی و دولتی.

بیشتر بخوانید:مختومه شدن پرونده به چه معناست

صلاحیت دادگاهها مطابق قوانین روز:

به صورت کلی صلاحیت دادگاهها مطابق قوانین روز به معنای شایستگی قانونی و قضایی یک دادگاه برای دادرسی و رسیدگی به یک پرونده است.

برای آشنایی از صلاحیت دادگاهها باید به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد.

صلاحیت دادگاه ها یکی از موضوعات مهم در عالم حقوق مبحث صلاحیت دادگاهاست.  بنابراین یک فرد باید بداند که دادخواست اولیه خود را به چه مرجعی ارائه دهد تا بتوان مطابق قانون به آن موضوع در دادگاه صالح رسیدگی کرد.

-تعریف صلاحیت قضایی:

در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی به معنای آن است که دادگاه مطابق با قانون صلاحیت ذاتی و محلی برای ورود به پرونده را داشته باشند.

برای آشنا شدن با مفهوم صلاحیت باید دو عنوان آن یعنی صلاحیت ذاتی و محلی آن آشنا شد.

1-صلاحیت ذاتی:

صلاحیتی است که به اعتبار شایستگی دادگاه براساس نوع و صنف و درجه تقسیم میشود. این نوع صلاحیت قابل توافق نبوده و مرتبط با نظم عمومی است و تغییر ناپذیر است.

تخلف از صلاحیت ذاتی باعث بطلان رای دادگاهی است که در آن مورد تصمیم گیری کرده است.  در نظام حقوقی ما صلاحیت مراجع قضایی و مراجع اداری از حیث صنف،صلاحیت مراجع  قضایی عمومی نسبت به مراجع قضایی اختصاصی مثل صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و کیفری با دادگاه انقلاب از حیث نوع و صلاحیت دادگاه نخستین نسبت به داگادهای تجدید نظر از حیث درجه ذاتا متفاوت است.

( صلاحیت دادگاهها مطابق قوانین روز )

-مراجع قضایی :

صلاحیت دادگاه ها در امور کیفری و حقوقی اقتضا میکند که مطابق قانون پرونده به مرجع قضایی صالح مطرح شود مراجعی هستند که زیر نظر قوه قضاییه انجام وظیفه میکنند و شامل دادگاه ها و محاکم دادگستری اعم از حقوقی و جزایی میباشند و مطابق با قانون اساسی مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات محاکم دادگستری هستند مگر به موجب قوانین دیگر رسیدگی به اختلافات در مرجع غیر قضایی رسیدگی شود.

صلاحیت دادگاه ها چگونه است ؟

-مراجع قضایی از جهت نوع یا عمومی هستند و یا اختصاصی.(صلاحیت دادگاهها مطابق قوانین روز)

1-مراجع قضایی عمومی در امور حقوقی:

مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به تمام امور مدنی و حقوقی را دارند،مثل دادگاه عمومی حقوقی هر شهرستان، مگر در قانون رسیدگی به بعضی  امور حقوقی به مرجع دیگری واگذار گردیده باشد.

در امور حقوقی ، دادگاه خانواده یک مرجع اختصاصی حقوقی به شمار می آید که طبق قانون به موارد و مسائل خانوادگی صلاحیت رسیدگی دارد.

2-مراجع قضایی عمومی در امور کیفری:

مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارند مثل دادگاه عمومی کیفری هر شهرستان، مگر در مورد جرایمی که قانون گذار صراحتا آن را به مراجع دیگری محول کرده است.در امور کیفری دادگاه های انقلاب،نظامی،اطفال و نوجوانان و روحانیت مراجع اختصاصی کیفری به شمار می آیند.

همچنین مراجع قضایی از جهت درجه به دادگاه نخستین و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تقسیم بندی میشوند.(صلاحیت دادگاهها مطابق قوانین روز)

دادگاه نخستین:

رسیدگی اولیه په امور حقوقی و کیفری را بر عهده دارند و حکمی که از این مرجع صادر میشود قطعی نیست مگر به موجب قانون.

دادگاه تجدید نظر:

مرجع اعتراض به حکم و یا قرار دادگاه عمومی حقوقی و کیفری که اصولا قطعی نمی باشد‌‌ دادگاه تجدید نظر استان میباشد. که مواعد اعتراض آن مطابق با آیین دادرسی مدنی است.

دادگاه تجدید نظر بعد از نقض حکم دادگاه عمومی نسبت به موضوع رسیدگی ماهوی کرده و خود مستقیما حکم قضیه را صادر میکند.اما در مورد قرار در صورت نقض پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارسال میکند آرا دادگاه تجدیدنظر قطعی و قابل اجراست.(صلاحیت دادگاهها مطابق قوانین روز)

دیوان عالی کشور:

مرجع انطباق یک رای با موازین شرعی و قانونی دیوان عالی کشور است که مَقر آن در تهران است. شرایط اقامه دعوا در دیوان عالی کشور برابر ماده 367 آیین دادرسی مدنی کلیه دعاوی غیر مالی مثل اصل نکاح و طلاق،نسب،حجر،وقف و ….و دعاوی مالی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد را شامل میشود ولی احکام مالی که در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده به هیچ وجه قابل فرجام خواهی نخواهد بود.

مراجع غیر قضایی:(صلاحیت دادگاه مطابق قوانین روز)

مرجعی هستند که مطابق قانون زیر نظر قوه مجریه به حساب می آیند و صلاحیت رسیدگی به دعاوی که معمولا یک طرف آن دولت است را دارند و به دلیل جنبه تخصصی بودن قضیه می توانند راحت تر به موضوع رسیدگی نمایند.

مثل مراجع اختلافات مالیاتی، اختلافات گمرکی،اختلاف مردم با شهرداری،سازمان ثبت احوال،کمیسیون ماده 100شهرداری،هیات تشخیص اداره کار در اختلاف کارگر و کارفرما همگی مراجع غیر قضایی و اداری محسوب میشوند.

2-صلاحیت محلی:

تشخیص قانونی شایستگی یک مرجع از لحاظ جغرافیایی آن صلاحیت محلی است.عدم رعایت صلاحیت محلی از جهات نقض حکم در دادگاه تجدید نظر است.(صلاحیت دادگاه مطابق قوانین روز)

در اینجا به بررسی صلاحیت محلی در امور کیفری و حقوقی میپردازیم

مطابق با ماده 11آیین دادرسی مدنی :

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هر گاه در ایران اقامتگاه نداشته باشد و یا محل سکونت نداشته باشد ولی مال غیر منقول داشته باشد دعوا در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و اگر مال غیر منقول هم نداشته باشد در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.

مطابق با ماده 12آیین دادرسی مدنی : 

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول باید اعم از دعاوی مالکیت،مزاحمت،ممانعت از حق،تصرف عدوانی،و سایر خقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

(صلاحیت دادگاهها مطابق قوانین روز).

مطابق ماده 20 آیین دادرسی مدنی: 

دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته دین یا مربوط به وصایا متوفی باشد در محل آخرین اقامتگاه متوفی به عمل می آید.

مطابق با ماده 13آیین دادرسی مدنی:

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول و قراردادها ناشی از آن خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در حوزه آن واقع شده است به عمل آید.

صلاحیت محلی دادگاه در امور کیفری مطابق با ماده 311آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل است: 

متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع میشود.

اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چناچه مجازات ها یکسان باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده به همه آنها رسیدگی میکند و اگر متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است. صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.شرکا و معاونان در جرم هم در دادگاهی محاکمه میشوند که متهم اصلی در آن محاکمه میشوند.(صلاحیت دادگاه ها مطابق قوانین روز)

صدور شناسنامه 

صدور شناسنامه المثنی و تعویض آن : شناسنامه تنها سند رسمی اثبات هویت افراد در جامعه میباشد که هویت فرد ( نام و نام خانوادگی – نام پدر) و با شرح وقایع چهارگانه شامل تولد،ازدواج،طلاق و فوت وی است .در صورت گم شدن این سند رسمی شخص همانند فردی بی هویت میباشد.در صورت گم شدن شناسنامه یا کارت ملی شخص میتواند با مراجعه به دفاتر پیشخوان تقاضای دریافت المثنی کند .

تعویض شناسنامه و صدور المثنی

افرادی که در خواست المثنی دارن ، باید دارای شرایط زیر باشند :(صدور شناسنامه المثنی و تعویض آن)

1-اشخاص بالای 18 سال .

2-افراد زیر 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3-پدر یا جد پدری برای فرزند زیر 18 سال خود البته با ارائه شناسنامه خود .

4- مادر تا زمانیکه همسر پدر باشد و طفل زیر 18 سال باشد با ارائه شناسنامه خود .

5-سرپرست قانونی افراد محجور،صغیر با ارائه مدارک معتبر جهت اثبات سرپرستی آنها .

مدارک مورد نیاز برای صدور شناسنامه المثنی :

1-تکمیل فرم درخواست شناسنامه المثنی و یا اظهارنامه ی که اداره ثبت احوال میدهد.

2-دو قطعه عکس 3*4 تمام رخ جدید با درج مشخصات سجلی در پشت آن برای اشخاص 15 سال به بالا .

3-اصل و تصویر مدارک عکس دار از قبیل گذرنامه،گواهینامه،گواهی پایان خدمت،کارنامه عکس دار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا .

4-اصل تصویر سند ازدواج و طلاق و شناسنامه همسر و فرزندان درصورت وجود.

5-فیش بانکی طبق تعرفه جاری.

مدارک برای صدور المثنی کارت ملی

1-اصل شناسنامه و کپی آن .

2-یک قطعه عکس 3*4 .

3-کد پستی ده رقمی محل سکونت .

4-فرم کامل شده در خواست کارت ملی و نیز فرم گزارش مفقود شدن کارت ملی .

5-تکمیل پاکت پستی ویژه هویت ملی .

6-فیش بانکی طبق تعرفه جاری.

مدت زمان صدور شناسنامه المثنی :

1-صدور شناسنامه المثنی برای اولین بار یک ماه بعد از تقاضا و با دستور رئیس اداره ثبت احوال.

2-بار دوم سه ماه بعد از تقاضا با دستور رئیس اداره ثبت احوال.

3-بار سوم فقط با دستور مدیر کل ثبت احوال استان و پس از 6 ماه امکان پذیر خواهد بود.

درصورت پیدا شدن شناسنامه قبلی چه کاری باید انجام داد؟

اگرشناسنامه قبلی پیدا شود دریافت کنندگان شناسنامه مجدد موظف اند ظرف ده روز نسبت به ارائه شناسنامه به اداره ثبت احوال اقدام کنند . در صورتیکه از صدور شناسنامه جدید کمتر از یکسال گذشته باشد  .پس از بررسی لازم و دستور رئیس اداره شناسنامه جدید باطل و شناسنامه قبلی به متقاضی تحویل داده میشود .(صدور شناسنامه المثنی و تعویض آن)

بازرسی خودرو توسط پلیس ممنوع است

بازرسی خودرو توسط نیروی انتظامی و بسیج قانونی است یا خیر؟

بازرسی خودرو توسط نیروی انتظامی و بسیج از نظر قانون :

بازرسی داخل خودرو ممنوع است و هم چنین بازرسی توسط پلیس یا بسیج بدون وجود جرمی یا شواهد مشهودی غیر قانونی است . به این معنا که پلیس یا بسیج بدون داشتن مدرکی نمی توانند خودروی را بازرسی کنند.(بازرسی خودرو توسط نیروی انتظامی و بسیج قانونی است)

-طبق ماده56 قانون ایین دادرسی کیفری:

ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص -اشیاء و مکان های غیر مرتبط با موضوع خودداری کنند.(بازرسی خودرو توسط نیروی انتظامی و بسیج قانونی است)

-طبق ماده 9 آیین راهنمایی و رانندگی

هیچ مامور نظامی و انتظامی حق توقف خودروی شخصی و بازرسی خودرو حتی استعلام مدارک خودرو را ندارد در صورتی این حق بازرسی دارند که تخلف و جرم مشهودی از او سر زده باشد و یا به دستور قضایی به آن مامور ابلاغ گردیده باشد .

-خودرو جز حریم شخصی شهروندان است که توقف و بازرسی خودرو نیازمند یکسری اصول است:

1-جرم مشهود باشد .

2- ضابطین مربوط حضور نداشته باشند یا اینکه دسترسی به آن ها در آن زمان میسر نباشد .

3- ضابطین مربوط اقدام به موقع در برخورد با جرم به عمل نیاورده باشند.

-به صورت کلی و بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری بازرسان و ماموران نیروی انتظامی حق تفتیش و بازرسی از اشیاء و منازل و اماکن را بدون اجازه از مقام قضایی دادسرا ندارند مگر در مورد جرایم مشهود  که ظابطان برای حفظ آثار و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار متهم اقدامات لازم را در این مورد به عمل آورند برای مشخص شدن این موضوع باید بدانیم که جرایم مشهود شامل چه مواردی میشود .

-برطبق ماده 45 آیین دادرسی کیفری جرایم مشهود شامل جرایم ذیل میباشد:

1-در منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابد.

2-بزه دیده (کسی که مورد ضرر و زیان جرم قرار گرفته است)و یا دو نفر که ناظر وقوع جرم بودند حین وقوع جرم و یا بلافاصله پس از آن شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند .

3-بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و اثار واضح یا ادله جرم در تصرف متهم یافت شود

4- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد.

5-متهم ولگرد باشد و در محل سوء شهرت داشته باشد.

6-متهم بعد از وقوع جرم خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

-نکته : در سایر جرایم غیر مشهود تحقیق و بازجویی و بازرسی و تفتیش اماکن و منازل پس از کسب دستور موردی از مقام قضایی امکان پذیر است . یعنی ضابط مامور نیروی انتظامی یا هر اُرگان نظامی دیگر حق بازرسی خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن از موضوع را تحت هیچ عنوان ندارد.

-تبصره یک ماده 45 آیین دادرسی کیفری:

اگر در جرایم موضوع بندهای الف ب پ این قانون به صورت مشهود واقع شود مثل جرایمی که مجازات آنها اعدام -قطع عضو و یا حبس بالای ده سال و نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد تمامی شهروندان عادی میتوانند برای جلوگیری از مخفی شدن و فرار متهم حفظ آثار و ادله جرم اقدامات لازم را به عمل آورند ولیدر غیر این موارد شهروندان حق اجازه چنین کاری ندارند.(بازرسی خودرو توسط نیروی انتظامی و بسیج قانونی است)

قوانین و حکم شروع کننده دعوا در سال جدید

 

 شروع کننده دعوا

اینکه چه شخصی شروع کننده دعوا باشد اهمیت چندانی ندارد در صورتیکه ضرب و شتم بین ان دو به وجود امده باشد مجازات ان دیه و حبس است که در برخی موارد حبس  به جزای  نقدی تبدیل میشود.( قوانین و حکم شروع کننده دعوا در سال جدید)

برطبق ماده 615 قانون مجازات اسلامی : هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند :

1-به حبس از یک تا سه سال

2- در صورتیکه منتهی به نقض عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال

3- در صورتیکه منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

قانون گذار گفته است وقتی عده ای باهم درگیر و گلاویز میشوند و باعث ایجاد اختلال در نظم عمومی جامعه میشود برای انها مجازاتی از نوع حبس قرار داده که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی این مجازات غیرقابل گذشت است .(شروع کننده دعوا)

دعوا :

درلغت نامه دهخدا دعوا به معنای سرزنش کردن سرکوفت زدن  و مورد بازخواست قرار دادن کودک یا زیر دست میباشد .   دعوا به معنای این است که شخصی مدعی حقی نسبت به شخص دیگری باشد  و ان دعوا را به دادگاه ببرد . به شخصی که مدعی دعواست مُدعی یا خواهان گفته میشود و به شخص دیگرمُدعی علیه یا خوانده گفته میشود .

انواع دعوا:

دو نوع دعوا داریم : اصلی و طاری.

دعوای اصلی :

دعوای اصلی به معنای دعوای است که مستقلا در دادگاه مطرح میشود و بردعوای دیگری وارد نمیشود.

دعوای طاری :

دعوای است که بر دعوای اصلی عارض میشود و در لغت به معنای دعوای غیر اصلی است .

دعوای طاری به 4 نوع تقسیم میشود:

1- دعوای اضافی

2- دعوای متقابل

3- ورود ثالث

4-جلب ثالث

1- دعوای اضافی :

دعوای است که  مُدعی  بر علیه   مُدعی علیه  اقامه میکند و در روند پیگیری دعوا احتمال دارد مدعی درخواست دیگری داشته باشد که مربوط به دعوای اصلی باشد یا خیر.

2-دعوای متقابل :

دعوای است که مدعی اصلی برعلیه  مدعی علیه اصلی اقامه میکند که در اینجا به مدعی (خواهان) و مدعی علیه (خوانده) دعوای تقابل گفته میشود

3-دعوای جلب ثالث:

دعوایی است که خواهان با خوانده بر علیه شخص سوم اقامه میکنند .

4- دعوای ورود ثالث :

دعوای است که نفرسوم برخوانده یا خواهان دعوا و یا هر دوی انها اقامه میکند.

 دعوای حقوقی و کیفری

1- دعوای حقوقی:

دعوای حقوقی مربوط به مسائلی چون حقوق افراد و جبران خسارت ناشی از کمبود یا نقض این حقوق است که درقانون مدنی به دو دسته اموال و اشخاص تقسیم میشود . که دسته اموال مربوط به مسائلی چون ارث خرید و فروش  املاک و غیره …است و اشخاص مربوط به مسائلی چون ازدواج و طلاق حضانت و تابعیت و غیره … است.

2-دعوای کیفری:

دعوای است که بابت وجود یک جرم طرح میشود  و شاکی در خواست مجازات مجرم را می نمایید مسائل مربوط به دعوای کیفری شامل قتل و تجاوز کلاهبرداری  فحاشی توهین و غیره… است برای طرح شکایت (اقامه دعوا) باید به کلانتری یا دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرد.

 

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص  چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل فرمایید با کارشناسان ما مشاوره تلفنی داشته باشید.

دعوا :

درلغت نامه دهخدا دعوا به معنای سرزنش کردن سرکوفت زدن  و مورد بازخواست قرار دادن کودک یا زیر دست میباشد .

دعوا به معنای این است که شخصی مدعی حقی نسبت به شخص دیگری باشد  و ان دعوا را به دادگاه ببرد .

به شخصی که مدعی دعواست مُدعی یا خواهان گفته میشود و به شخص دیگرمُدعی علیه یا خوانده گفته میشود .

انواع دعوا:

دو نوع دعوا داریم : اصلی و طاری.

دعوای اصلی :

دعوای اصلی به معنای دعوای است که مستقلا در دادگاه مطرح میشود و بردعوای دیگری وارد نمیشود.

دعوای طاری :

دعوای است که بر دعوای اصلی عارض میشود و در لغت به معنای دعوای غیر اصلی است .

دعوای طاری به 4 نوع تقسیم میشود:

1- دعوای اضافی

2- دعوای متقابل

3- ورود ثالث

4-جلب ثالث

1- دعوای اضافی :

دعوای است که  مُدعی  بر علیه   مُدعی علیه  اقامه میکند و در روند پیگیری دعوا احتمال دارد مدعی درخواست دیگری داشته باشد که مربوط به دعوای اصلی باشد یا خیر.

2-دعوای متقابل :

دعوای است که مدعی اصلی برعلیه  مدعی علیه اصلی اقامه میکند که در اینجا به مدعی (خواهان) و مدعی علیه (خوانده) دعوای تقابل گفته میشود

3-دعوای جلب ثالث:

دعوایی است که خواهان با خوانده بر علیه شخص سوم اقامه میکنند .

4- دعوای ورود ثالث :

دعوای است که نفرسوم برخوانده یا خواهان دعوا و یا هر دوی انها اقامه میکند.

 دعوای حقوقی و کیفری

1- دعوای حقوقی:

دعوای حقوقی مربوط به مسائلی چون حقوق افراد و جبران خسارت ناشی از کمبود یا نقض این حقوق است که درقانون مدنی به دو دسته اموال و اشخاص تقسیم میشود . که دسته اموال مربوط به مسائلی چون ارث خرید و فروش  املاک و غیره …است و اشخاص مربوط به مسائلی چون ازدواج و طلاق حضانت و تابعیت و غیره … است.

2-دعوای کیفری:

دعوای است که بابت وجود یک جرم طرح میشود  و شاکی در خواست مجازات مجرم را می نمایید مسائل مربوط به دعوای کیفری شامل قتل و تجاوز کلاهبرداری  فحاشی توهین و غیره… است برای طرح شکایت (اقامه دعوا) باید به کلانتری یا دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرد.

 

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص  چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل فرمایید با کارشناسان ما مشاوره تلفنی داشته باشید.

احکام و قوانین وصیت:

یکی از عقود و قرارداد های مهم در قانون مدنی وصیت است  که به معنای ان است که تصرفاتی که هر شخص مستقیما یا با واسطه برای بعد وفاتش در اموال خود میکند یا به تعبیر دیگریک نوع اجازه خاصی است که به موجب ان اشخاص می توانند اراده خود را در زمانی که حیات ندارندبه موقع اجرا بگذارند وصیت جز عقود و قرار دادهایی که به موجب ان اشخاص می توانند اراده خود را در زمانی که حیات ندارند به موقع اجرا گذارند.وصیت جز عقود و قراردادهایی است که اثر حقوقی ان بعد وفات وصیت کننده اتفاق می افتد هر چند که وصیت کننده ان را در زمان زنده بودن نوشته باشد.(احکام و قوانین وصیت)

آثار حقوقی وصیت

ایا وصیت عقد است یا ایقاع:(احکام و قوانین وصیت)

قبل از اینکه در مورد عقد یا ایقاع بودن وصیت صحبت کنیم باید بدانیم که عقد یا ایقاع چیست؟

عقد به عمل حقوقی گفته میشود که اراده دو طرف در تحقق ان شرط است و نیاز به ایجاب و قبول دارد به این معنا که یک طرف ان را ایجاب و طرف دیگر عقد ان را قبول کند و به اصطلاح به ان توافق می گویند مثل عقد بیع و اجاره.

ولی در ایقاع بر عکس عقد، عمل حقوقی است که به اراده یک طرف محقق میشود مثل طلاق و بخشش حق دینی

ولی وصیت علی الاصول عقد است نه ایقاع یعنی به اراده دو طرف برای تحقق ان نیاز است ولی در بعضی مواقع حالت ایقاع به خود میگیرد که در ادامه به ان میپردازیم.

اقسام وصیت:

وصیت از لحاظ حقوقی و قانون مدنی به دو قسم است:(احکام و قوانین وصیت)

1-وصیت تملیکی:

مستند به ماده 826قانون مدنی وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی  عین مال و یا منفعت مال خود را برای زمان بعد فوتش به دیگری مجانا تملیک می کند.

ارکان وصیت تملیکی:

1-موصی(وصیت کننده)

2-موصی له(شخصی که به نفع او وصیت شده)

3موصی به(مال مورد وصیت)

 

وصیت تملیکی یک عقد است به این معنا بایستی توافق حاصل شود بین موصی و موصی له و شخص موصی له در برابرایجاب قرار دادی موصی ان را قبول می کند.استثنا عقدی بودن وصیت تملیکی در جایی است که کسانی که به نفع ان ها وصیت شده غیر محصور باشند مانند وصیت برای فقرا و امور عام المنفعه که قبول شرط نیست و حالت ایقاعی به خودش میگیرد.(احکام و قوانین وصیت)

یکی از مسایل مهم در وصیت قبول موصی له است مستند به ماده 827 قانون مدنی تملیک به موجب وصیت محقق نمیشود مگر با قبول موصی له بعد از فوت موصی .بنابرین در عقد وصیت تملیکی قبول بعد از وفات موثر است و ایجاد التزام میکند اما قبل از وفات وصیت کننده میتواند قرارداد را یک جانبه فسخ نمایداما بعد از وفات ورثه وصیت کننده نمیتوانند ان را فسخ نمایندو عقد لازم میشود.

احکام و قوانین وصیت در مورد موصی،موصی له،موصی به چگونه است؟

شرایط موصی:

-طبق قانون موصی باید مالک ان مالی که وصیت میکند باشد و همچنین اگر منفعت مالی را وصیت میکند باید مالک منفعت ان مال باشدو گرنه عقد وصیت باطل است.

-موصی نمیتواند یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند.

-موصی میتوانداز وصیت خود رجوع کندو اگر موصی برخلاف وصیت اول وصیتی دیگری نسبت به ان مال بکند وصیت اول از درجه اعتبار ساقط و وصیت دوم معتبر است.

شرایط موصی له:

-موصی له باید وجود داشته باشداما وصیت برای جنین صحیح است به شرط ان که زنده متولد شود.

-موصی له باید بتواند مالک ان چیزی که تملک میکند باشد و از نظر قانون منعی برای تملک مال وجود نداشته باشد به عنوان مثال اتباع خارجه نمیتوانندبه طور کلی مالک اموال غیر منقول داخل ایران شوند.

-موصی له می تواند قبول خود را نسبت به قسمتی از مال انجام دهد.

شرایط موصی به(مال مورد وصیت):

-وصیت نسبت به مالی صحیح است که مشروع باشد و منفعت عقلایی داشته باشد.

-میتوان مالی را که هنوز به وجود نیامده مثل ثمره یک باغ برای سال اینده وصیت کرد.

-ایا تا چه میزان از مال را میشود وصیت کرد:

طبق قانون مدنی اراده وصیت کننده نسبت به وصیت اموال محدود بوده و نمیتواند تمام اموال خود را وصیت کند مستند به ماده 843 قانون مدنی:وصیت به بیش از ثلت ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند نسبت به سهم او نافذ است.(احکام و قوانین وصیت)

نکته ای که باید توجه داشت این است که وصیت نسبت به یک سوم دارایی وصیت کننده در حین وفات نافذ است اما زیاده بر یک سوم نافذ نیست.این به این معنااست که اگر ورثه اجازه دهد نسبت به زیاده بر یک سوم اجازه کند صحیح است اما به طورکل باطل نیست.

2وصیت عهدی:

مستند به ماده826 قانون مدنی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر رابرای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور کند.

فرق وصیت عهدی با تملیکی در ان است که در وصیت تملیکی فرد وصیت کننده مالی را به دیگری تملیک میکند ولی در وصیت عهدی فرد وصیت کننده دیگری را جهت انجام امر حقوقی نسبت به مال مورذ وصیت مامور در اداره کردن میکند.

ارکان وصیت عهدی:

1-موصی(وصیت کننده)

2-وصی(کسی که مامور به انجام امر از طرف موصی مشود)

برعکس وصیت تملیکی وصیت عهدی یک ایقاع است  به این معنا که اراده موصی در تحقق ان اثر گذار است و نیاز به قبول ندارد مستند به ماده 834 قانون مدنی در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی میتواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند واگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از ان حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت باشد.

-موصی میتواند چند نفر را به عنوان وصی تعیین کند و دراین صورت هیچ یک ازان ها نمیتواند مستقل تصمیم بگیرد مگرانکه در وصیت به ان تصریح شود.

-وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و در صورت تلف مال بدون تقصیر ضامن نیست.

-اگر وصی عمل به شرایطی که دروصیت شده نکند یا عنوان امین ازاو برداشته شود و یا دچار محجوریت مثل جنون باشد برکنار میشود.

برای توضیحات بیشتر درباره احکام و قوانین وصیت به قانون مدنی و قانون امور حسبی در باب وصیت رجوع شود.

وکیل متخصص تغییر کاربری + دعاوی مربوطه

 

تغییر کاربری زمین از جمله مسائل و دعاوی است که در مورد زمین‌ها و املاک اتفاق می‌افتد. گاهی اوقات پیش آمده که شخص زمین کشاورزی دارد و می‌خواهد ویلا در آن بسازد یا ملکی تجاری دارد و می‌خواهد آن را تبدیل به ملک مسکونی نماید.

به همین دلیل، سامانه وکیل نوین تصمیم گرفته است که در این مقاله با معرفی وکیل متخصص توضیحات کافی در مورد نحوه و مراحل تغییر کاربری و دعاوی مربوطه آن، ارائه نماید. شما هم می‌توانید با شماره‌گیری شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ مشکل خود را سریع برطرف کرده و به حق و حقوقات خود برسید. 

 • تغییر کاربری یعنی چه؟

برای اینکه استفاده اشخاص از املاکی که مالک آن‌ هستند مشخص باشد، هر ملکی دارای کاربری یا استفاده خاصی می‌باشد. بعضی از املاک تجاری، بعضی کشاورزی و بعضی مسکونی هستند. برای اینکه شخصی که مثلا ملکش مسکونی است، بتواند از آن استفاده تجاری داشته باشد و در آن مغازه‌ای بزند، باید کاربری آن را تغییر بدهد و برای این کار باید مجوزش را از شهرداری بگیرد چون نحوه کاربری هر زمین یا ملکی در پروانه ساخت و ساز آن نوشته می‌شود.

 • چه رفتارها و اعمالی مشمول عمل تغییر کاربری محسوب می‌شوند؟

براساس ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ­ها،  «هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن شن و ماسه و سایر اقدامات را بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری بیان نموده و طی تصویب­نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هیئت وزیران به شرح زیر اعلام می­دارد:

+ پیست‎های ورزشی؛

+ استخرهای ذخیره آب غیر کشاورزی؛

+ احداث پارکینگ مسقف و غیرمسقف؛

+ محوطه‌سازی (شامل سنگفرش و آسفالت‌کاری، جدول‌گذاری، سنگ‌ریزی و موارد مشابه)؛

+ پی­کنی؛

+ دیوارکشی اراضی؛

+ دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی؛

+ صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح‎های موضوع تبصره ۴ فوق‎الذکر؛

+ صنایع‌دستی؛

+ طرح‎های خدمات عمومی؛

+ طرح‎های تملک دارایی‎های سرمایه‎ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی(؛

+ برداشتن یا افزایش شن و ماسه؛

+ ایجاد بنا و تأسیسات؛

+ احداث جاده و راه؛

+ دفن زباله‎های واحدهای صنعتی؛

+ رها کردن پساب‎های واحدهای صنعتی، فاضلاب‎های شهری، ضایعات کارخانجات؛

+ لوله‌گذاری؛

+ عبور شبکه‎های برق؛

+ انتقال و تغییر حقابه اراضی زارعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت‎های غیر کشاورزی؛

+ سوزاندن، قطع و ریشه‌کنی و خشک‌کردن باغات به هر طریق؛

+ مخلوط ریزی و شن‌ریزی؛

+ احداث راه‎آهن و فرودگاه؛

+ احداث پارک و فضای سبز؛

+ خاک‌برداری و خاک‌ریزی؛

+ ­گودبرداری؛

+ احداث کوره­های آجر و گچ­بری؛

+ ایجاد سکونتگاه‌های موقت؛

+ استقرار کانکس و آلاچیق؛

 • برای تغییر کاربری چه مدارکی لازم است؟

برای تغییر کاربری، مالک یا وکیل او باید با در دست داشتن مدارکی مثل سند مالکیت و مشخصات هویتی (کارت ملی) به دفاتر خدمات شهری یا شهرداری رفته و فرم درخواست کاربری را پر کند.

اگر در رابطه با فرآیند تغییر کاربری نیاز به مشاوره یا وکیل متخصص دارید، با شماره‌های سامانه وکیل نوین تماس بگیرید تا به وکیل متخصص تغییر کاربری معرفی شوید.

 • کدام مرجع به درخواست تغییر کاربری رسیدگی می‌کند؟

درخواست تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ شهرداری باید تقدیم شود. براساس بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی در صلاحیت شورای مذکور قرار گرفته است.

 • فرآیند تغییر کاربری چگونه است؟

پس از مراجعه مالک یا وکیل او به شهرداری، پرونده تشکیل و به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال می‌شود و شهرداری بررسی می‌کند. در مرحله بعدی بازرسی به محل می‌رود و آنجا را بررسی می‌کند و گزارشی می‌نوسید و توضیح می‌دهد که آیا تغییر کاربری انجام می‌شود یا خیر. ملک نباید تخلفی داشته باشد، اگر تخلف داشته باشد ابتدا به تخلفات آن پرداخته می‌شود. سپس، دستور نقشه به مالک یا وکیل او داده می‌شود تا نقشه‌ی جدید ملک براساس کاربری جدید طراحی شود. مهندس معمار پس از طراحی نقشه آن را به شهرداری تحویل می‌دهد و اگر مشکلی نباشد، تایید می‌شود ولی اگر مشکلی باشد دوباره برای اصلاحات به مهندس معمار فرستاده می‌شود. در نهایت، مالک یا وکیل می‌تواند نسبت به بازسازی ملک براساس کاربری جدید اقدام کند.

 • چگونه می‌توان به تصمیم کمیسیون ماده ۵ شهرداری در مورد تغییر کاربری یا عدم آن، اعتراض کرد؟

چنانچه اعتراضی به تغییر کاربری باشد، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که با خواندن این مقاله هم سوالات و ابهامات شما حل نشده و یا به مشاوره حقوقی حضوری، تلفنی و آنلاین با وکیل موا مخدر نیاز دارید، می‌توانید با شماره‌های اعلام شده تماس بگیرید.

 • آیا تغییر کاربری زمین‌های زراعتی و کشاورزی، جرم است؟

براساس ماده  ۳ قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب  ۱۳۷۴ و مواد ۶۷۵ الی ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی، کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها باید حفظ شود و چنانچه ملک یا بنایی در این زمین‌ها ساخته شود (به استثنای خانه باغ و امثال آن‌ها) جرم محسوب شده و برای سازنده جریمه و مجازات خواهد داشت.

 • اگر ملکی زراعی تغییر کاربری به صورت غیر مجاز داده شود، چه مجازاتی دارد؟

در این مورد، رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸  بیان می‌کند: «ماده ۳ اصلاحی ( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها) که دادگاه ها مکلفند ضمن صدور حکم مجازات، برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ها، موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک قانون اصلاحی مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ ماده یک، حکم بر قلع و قمع صادر نماید و در این خصوص هیات عمومی دیوان عالی کشور تایید نموده در صورتی ملک مذکور قلع وقمع می شود که حکم صادره بعد از لازم الاجرا شدن رای دادگاه، صادر شده باشد و نسبت به جرایم واقع شده قبل از لازم الاجرا شدن آن ماده (ماده یک افدام به تغییر کاربری مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱) حاکمیت ندارد.»

بنابراین، براساس این رای وحدت رویه اگر ملکی زراعی تغییر کاربری بدهد و در آن بنا ساخته شود، براساس حکم قطعی دادگاه، این بنا قلع و قمع و خراب می‌شود.

وکلای متخصص سامانه وکیل نوین، با داشتن تجربه‌ درزمینه‌ی تغییر کاربری می‌توانند پس از اطلاع و بررسی موضوع شکایت شما، بهترین و کوتاه‌ترین مسیر را انتخاب کرده و آن را با شما در میان گذارند.

با توجه به اینکه در مقررات کیفری اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است و اگر در قانون تصریح نشده باشد، نمی‌توان جرمی را قبال گذشت اعلام کرد و با توجه به اینکه براساس اصل حقوقی تمامی جرائم جنبه عمومی دارند مگر آن‌چه را که قانون استثناء کند، تغییر کاربری اراضی طبق قانون مربوط جنبه عمومی دارد و قابل گذشت محسوب نمی‌شود؛ زیرا نه تنها در قانون به قابل گذشت بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تصریح نشده بلکه اینکه در ماده ۳ آن قانون که وزارت کشاورزی را موظف به ارسال پرونده‌های متخلفین به مراجع قضائی کرده است، تأکیدی بر انجام وظیفه مقرر در ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ می‌باشد.

 • نمونه شکوائیه جرم تغییر کاربری اراضی چطور نوشته می‌شود؟

برای سهولت در شکایت از جرم تغییر کاربری اراضی، وکیل جرم تغییر کاربری اراضی نمونه فرم شکواییه را در ادامه آورده است که به این شرح است:

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی‌عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: تغییر کاربری اراضی

دلیل: گزارش ضابطین و مأموران جهاد کشاورزی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

سلام‌علیکم، احتراماً به استحضار می‌رساند، پیرو گزارشات مأموران جهاد کشاورزی و ضابطین دادگستری مشخص شده است که مشتکی‌عنه برخلاف مقررات قانون حفظ کاربری اراضی اقدام به تغییر کاربری اراضی از زراعی به تجاری نموده و ضمن پیگیری‌ها مشخص شده که این تغییر کاربری بدون مجوز قانونی بوده با وجود ممانعت مأمورین از ادامه فعالیت‌های تغییر کاربرانه تقاضای رسیدگی و تعقیب متهم و حکم به محکومیت وی و اعاده وضع به سابق مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

 • آیا می‌شود در زمینه تغییر کاربری نمونه رایی را که صادر شده، بیان کنید؟

رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

به موجب محتویات پرونده با اعلام شکایت اداره کشاورزی شهرستان رباط‌کریم آقایان هاشم … فرزند محمدرحیم و علیرضا … فرزند رستم به اتهام تغییر کاربری مقدار ۱۵۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی واقع در جاده کاظم‌آباد تحت تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی به اتهام آنان سرانجام به موجب رأی شماره ۸۰/۶۷۰- ۷/۶/۸۰ صادره از شعبه سه دادگاه عمومی رباط‌کریم به استناد مواد یک، دو و سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی به پرداخت هشتاد درصد قیمت اعلام شده به‌عنوان عوارض و نیز سه برابر قیمت به‌عنوان جزای نقدی محکوم شده‌اند، پس از قطعی شدن رأی درخواست اعمال مقررات ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری شده و در اجرای مقررات ماده مذکور پرونده در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفت که با توجه به اظهارات طرفین اول اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که به اساس رأی معترض عنه خدشه‌ای وارد نماید به عمل نیامده است. دوم اینکه با عنایت به اوراق پرونده و وضعیت خاص متهمین آنان را مستحق تخفیف در مجازات دانسته؛ ضمن تقلیل مجازات جزای نقدی آنان از سه برابر قیمت اعلام شده، هریک از متهمین را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و نیز به نسبت سهم آنان مجموعاً به پرداخت ۱۰۴٫۶۴۰٫۰۰۰ ریال (صد و چهار میلیون و ششصد و چهل هزار ریال) معادل هشتاد درصد قیمت اعلام شده (قیمت اعلام شده مبلغ ۱۳۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال است) به‌عنوان عوارض به حساب خزانه‌داری محکوم نموده که رأی معترض عنه را تأیید می‌نماید.)

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

 

وکیل دعاوی بورسی | وکیل متخصص بورس | بهترین وکیل بورس

   

سرمایه گذاری مطمئن در بورس

در سامانه وکیل نوین بهترین وکیل برای سرمایه‌گذاری در بورس و جلوگیری از کلاهبرداری و فریب در بورس حضور دارند که می‌توانید با شماره‌گیری شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ مشکل خود را سریع برطرف کرده و به حق و حقوقات خود برسید. 

 • منظور از بورس چیست؟

بورس یا بازار سهام، بازاری قانونی است که در آن خرید‌‌ و فروش انواع اوراق بهادار از جمله سهام شرکت‌های قانونی، اوراق مشارکت و انواع اوراق اجاره و ابزارهای مالی، براساس قوانین و مقررات مشخصی انجام می‌شود. درواقع، بورس‌ها به تامین مالی برای شرکت‌ها از طریق فراهم آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای داد و ستد اوراق بهادار و حمایت از سهامداران و منافع ملی می‌پردازند.

شرکت‌های دولتی یا خصوصی سهام یا اوراق مشارکتی را که اعلان عمومی می‌کنند، در بازارهای سرمایه به فروش می‌گذارند و مشتریان نیز با توجه به میزان سوددهی آن سهام یا ورقه مشارکت، اقدام به خرید آنها می‌کنند و پس از گذشت مدتی می‌توانند سهام یا ورقه قرضه خود را فروخته و اصل پول + سود آن را کسب کنند.

 • آیا بورس، همان قمار نیست؟

خیر. بورس بازاری قانونی است، بنابراین کلیه افرادی که در بورس سرمایه‌گذاری می کنند، از حمایت قانونی برخوردار هستند. سازمان بورس بر معاملات بورس تهران نظارت می‌کند و اجازه فعالیت به افراد حقیقی و حقوقی متخلف را نمی‌دهد.

 • بورس و قمار چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

در تفاوت قمار و بورس باید گفت که در بازی قمار تقریبا همه قوانین در ابتدای بازی مشخص است و شخص قمارباز همان ابتدای امر مقدار پولی را به طور شانسی و اتفاقی بر روی امری که معمولا نتیجه بازی است، ریسک می‌کند. همچنین، هرگاه شما وارد بازی قمار می شوید و پولی که در ابتدای بازی مشخص شده است را وارد بازی می کنید، تا اتمام بازی اجازه ندارید از آن کنار بکشید و باید تا مشخص شدن نتیجه نهایی بازی در آن حضور داشته باشید.

اما در بازار سهام، شما خودتان مدیر خودتان هستید و قوانین را نیز خودتان می سازید. در این صورت وارد دنیای بی پایان معامله می شوید که هر اتفاقی در هر لحظه ای ممکن است رخ دهد و هر شخص با دیدگاه خودش و تعبیری که از سرمایه گذاری دارد، وارد بازار می شود. بنابر همین قضیه، اگر افراد با تغییرات اشتباه و با دیدگاه های معیوب وارد بازی شوند و بدون در نظر گرفتن احتمال شکست وارد چرخه معاملات شوند، باعث از بین رفتن سرمایه آن شخص شده و اصطلاحا آن سهام یا ورقه مشارکت زیان‌ده خواهد بود و اگر شخص شناخت درستی از میزان سوددهی آن سهام یا ورقه مشارکت داشته باشد، می‌تواند سود به دست بیاورد.

 • چطور می‌توانم وارد بازار سهام بشوم؟

همان‌طور که شما جهت افتتاح حساب بانکی به یکی از شعب مراجعه می‌فرمایید، برای ورود به بورس و سرمایه‌گذاری در آن بایستی به یکی از کارگزاری‌های مورد تائید سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایید. در واقع، کارگزاران بورس به‌عنوان واسطی می‌باشند تا شما بتوانید به‌راحتی معاملات بازار را انجام دهید، شما از طریق سامانه معاملات آنلاین، اینترنتی یا حضوری درخواست خود را ثبت نمایید و پس‌ازآن کارگزاری به نمایندگی از شما در بازار معامله را به انجام می‌رساند. اگر کارگزاری‌ها نبودند؛ در این صورت شما برای انجام معاملات در بازار سهام مجبور بودید در ساعات فعالیت بازار، دائماً در ساختمان مرکزی بورس در تهران حاضر می‌شدید و در بین جمعیت انبوه معامله گران که در حال حاضر بیش از یک‌میلیون نفر می‌باشند حاضر شده و درخواست خود را در همهمه موجود اعلام می‌کردید و حالا ممکن بود تلاش شما به نتیجه برسد درحالی‌که با وجود کارگزاری‌ها شما به راحتی در قیمت و تعداد مدنظر خود سفارش را آنلاین ثبت نموده و پس از آن تمامی فعالیت‌ها به‌صورت خودکار انجام می‌گیرد و خرید یا فروش انجام می‌گیرد. بنابراین نقش کارگزاری‌ها لازمه فعالیت و حیات و گسترش بازار سرمایه است و این موضوع برای تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی صادق است.

  ثبت نام بورس    
 • برای ثبت نام در کارگزاری‌های بورس باید به کجا مراجعه کنم؟

در واقع شما با مراجعه به کارگزاری بورس بایستی فرم‌های تعریف‌شده توسط سازمان را پر نموده و هم‌چنین در سامانه سجام ثبت نام کنید (ثبت نام در کارگزاری‌ها به صورت رایگان انجام می‌گیرد و تنها بابت ثبت نام در سامانه سجام از شما مبلغی دریافت می‌گردد) و پس از آن طی دو روز کاری کدی یکتا برای شما صادر می‌گردد که به کد بورسی معروف است. پس از صدور این کد شما می‌توانید اقدام به خرید و فروش سهام نمایید.

داشتن وکیل متخصص برای سرمایه‌گذاری در بورس از مطمئن‌ترین راه‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس است. سامانه وکیل نوین با وکلای متخصص و ذبده در بازار سهام همکاری می‌کند.

 • با چه میزان سرمایه می‌توان وارد بورس شد؟

یکی از خصوصیات بارز بورس این است که افراد با هر مبلغی حتی ۱۰۰ هزار تومان می‌توانند وارد بورس شده و اقدام به معامله و خرید و فروش ارز کنند. یعنی از لحاظ مبلغ هیچ محدودیتی برای افراد وجود ندارد؛ که این امر باعث اقبال افراد به بورس شده است در مقایسه با سایر کسب و کارها که ممکن است سرمایه اولیه‌ی بالایی بخواهد. به همین دلیل است که معروف شده : “بورس، شغل دوم و سرمایه اول”.

 • آیا کارگزاران بورس کارمزد دریافت می‎‌کنند؟

بله، کارگزاری‌ها در قبال خدمات معاملاتی مزبور، مبلغی تحت عنوان  کارمزد را از شما دریافت می‌کنند. توجه فرمایید که کارمزد معاملات پس از خرید یا فروش انجام‌شده از حساب شما کسر می‌گردد؛ بنابراین، دغدغه‌ای بابت انجام امور اداری تکمیل فرم‌های پرداخت کارمزد در طی یک ماه یا یک سال وجود ندارد. هم‌چنین طبق قانون بابت فروش سهام معادل ۰٫۵ درصد ارزش فروش سهام (و نه سود حاصله برای شما) به صورت خودکار کسر می‌گردد.

 • آیا می‌توانم هر زمان که به پولم احتیاج داشتم، آن را از بورس خارج کنم؟

از دیگر خصوصیات بورس، قابلیت تبدیل سرمایه به نقدینگی (اِسکُنت) است. در واقع، در بورس سرمایه‌گذاران بورس هر زمان که بخواهند می توانند سهام خود را فروخته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به پول خود دسترسی پیدا کنند چون سرمایه‌گذاری در بورس فقط خرید برگه سهام است و اگر سهم درستی را انتخاب کرده باشید که نقدشوندگی بالایی داشته باشد، فورا می‌توانید سهام خود را بفروشید تا کارگزار ۳ روز بعد، مبلغ حاصل از فروش سهام را به حساب بانکی شما واریز کند؛ اما اگر مثلا بخواهید یک کسب و کار دیگر راه‌اندازی کنید، در صورتی که تصمیم بگیرید کسب‌وکارتان را تعطیل کنید وسایل زیادی روی دست‌تان خواهد ماند (مثلا وسایل مغازه یا کارگاه یا …) و این وسایل قابلیت نقدینگی کمتری خواهند داشت.

 • آیا ممکن است از طریق بورس جرمی صورت بگیرد؟

بله. در هر فضایی همواره عده‌ای هستند که با فریب و نیرنگ بخواهند سرمایه مردم را از آن‌ها بگیرند و کلاهبرداری کنند. در بورس نیز مانند هر جای دیگری امکان دارد که برخی بخواهند از اعتماد مردم سوءاستفاده کرده و کلاهبرداری کنند. اگر برخی از کارگزاری‌ها بخواهند مردم را فریب بدهند و به امر موهوم و غیرواقعی تشویق کنند، ممکن است عملشان مصداق جرم کلاهبرداری و یا سایر جرایم قرار بگیرد.

 • چه جرایمی ممکن است در بورس اتفاق بیفتد؟

اکثر جرایمی که در حوزه بورس اتفاق می‌افتد، از دسته فریب و نیزنگ یا به اصطلاح حقوقی کلاهبرداری می‌باشد. برای مثال ممکن است به ایجاد صفحات پرداخت غیر واقعی و ابزارهای آنلاین جعلی اقدام کنند که وقتی شخص می‌خواهد سرمایه خود را وارد پرتال بورس خود کند، وارد درگاه پرداخت جعلی و نامعتبری می‌شود که پس از وارد کردن اطلاعات کارت خود، این اطلاعات ذخیره شده و بعدا باعث برداشت از کارت و اصطلاحا فیشینگ می‌شود. یا خبر جعلی مبنی بر عرضه یک سهام موهوم و غیرواقعی را تبلیغ کنند که مردم تشویق به خرید آن بشوند اما در واقع چنین سهامی وجود نداشته باشد. همچنین، برخی از افراد با استفاده از یک کارگزاری جعلی و نامعتبر، اقدام به حساب‌سازی‌های جعلی بنمایند.

 • آیا می‌توان اطلاعات بورس را دستکاری کرد و تغییر داد؟
 • آیا می‌توان اطلاعات بورس را دستکاری کرد و تغییر داد؟

از جمله جرایم دیگری که در حوزه بورس اتفاق می‌افتد که براساس فریب می‌باشد، این است که شخصی بازار سهام را هک کرده و اطلاعات آن را دستکاری کند. همچنین، می‌تواند برخی از سهام‌ها یا عرضه اولیه‌های غیر واقعی و جعلی را به بازار اضافه کند یا اطلاعات سهام‌های موجود را تغییر دهد مثلا سهامی که به تعداد ۲۰۰ تا و قیمت ۱۳۳۰ ریال عرضه شده را به تعداد ۱۰۰ و مبلغ ۱۰۰۰ تغییر دهد. یا شخص ممکن است از سهام برخی از شرکت‌های کوچک یا غیرمعروف سوء استفاده کرده و آن‌ها را دستکاری کند یا اقدام به ایجاد یک شرکت کوچک برای فریب مردم بنمایند.

 • اگر در بورس کلاهبرداری شود، برای شکایت باید به کجا مراجعه کنم؟

اگر در بورس از شما کلاهبرداری شود، از جمله جرائم کیفری است که رخ داده است یعنی شاکی (شخص مالباخته) باید در دادگاه عمومی محل وقوع جرم، شکایت کیفری کند. همچنین، می‌تواند از طریق کلانتری اقدام کرده و کلانتری پس از انجام تحقیقات ابتدایی مانند اظهارات شهود و … گزارشی تهیه کرده و به بازپرس دادسرا ارسال می‌کند.

رسیدگی در دادسرا:

این شکایت پس از ثبت شکواییه کلاهبرداری توسط مالباخته (شاکی)، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می‌شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می‌کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری کلاهبرداری را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می‌شود. هر دو طرف دعوای کیفری کلاهبرداری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می‌یابند (اگر کلاهبردار متواری باشد، رسیدگی بدون حضور او و غیابی انجام خواهد شد) و زیان‌دیده پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می‌کند. متهم پرونده (کلاهبردار) نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید. پس از بررسی مدارک اولیه توسط بازپرس که در این راه ممکن است از آگاهی یا کلانتری – بسته به اهمیت موضوع- کمک گرفته شود، ممکن است قرار بازداشت موقت تا صدور حکم برای متهم به کلاهبرداری صادر شود.

رسیدگی در دادگاه:

جرم کلاهبرداری در صورت طرح در دادگاه، طرفین دعوا هر دو باید اقدام به اخذ وکیل نمایند. برای پرونده‌های کیفری، اخذ وکیل الزامی است و در صورتی که متهم تمکن مالی نداشته باشد، دادگاه برای او وکیل تسخیری استخدام می‌کند.

ممکن است زیان‌دیده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می‌کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ارسال می‌شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می‌کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می‌دهد. زمان رسیدگی، به هردو طرف در قالب یک اخطاریه ارسال می‌شود. در روز جلسه رسیدگی، طرفین در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می‌شوند. شاکی، دلایل خود را ارائه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می‌دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می‌گیرد. اینکه مدارکی که ارائه می‌کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد. در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

 • چه مدارکی برای اثبات کلاهبرداری در بورس لازم است؟

شخصی که سرمایه خود را به واسطه کلاهبرداری در بورس از دست داده است، می‌تواند با داشتن مدارکی مثل فیش وجه واریز شده، عکس یا اسکرین شات از اطلاعات موهومی که عرضه شده یا از قبل و بعد تغییری که در بازار اتفاق افتاده است.

 • معرفی وکیل خوب برای جرم کلاهبرداری

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص کلاهبرداری در بورس چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ تماس حاصل فرمایید تا با کارشناس متخصص حوزه کلاهبرداری در بازار سهام و بورس تلفنی و به صورت رایگان مشاوره حقوقی داشته و در شهر خودتان وکیل متخصص معرفی گردد.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

در هر جای دنیا دیگر می‌توان عده‌ای از ایرانیان را پیدا کرد. در این مقاله سعی می‌کنیم درباره خدمات مشاوره حقوقی به ایرانیان خارج از کشور گروه وکیل‌ نوین مواردی را بیان کنیم این افراد کسانی هستند که به هر دلیلی به کشور دیگر مهاجرت کرده‌اند یا به آن پناهنده شده‌اند. این افراد تا آخر عمر شهروند ایران باقی می‌مانند و می‌توانند حقوق خود را در کشور مادری خود مطالبه و پیگیری کنند. مطالبه حقوق ایرانیان خارج از کشور به هیچ عنوان ربطی به دلیل مهاجرت یا پناهندگی آنها ندارد.

در مشاوره حقوقی به ایرانیان خارج از کشور چند موضوع مهم وجود دارد. که در این مقاله آنها را به صورت خلاصه بیان می‌کنیم.

نکات مهم مشاوره حقوقی به ایرانیان خارج از کشور

در قدم اول، احراز تابعیت مورد بسیار مهمی است که باید در جلسات مشاوره حقوقی به ایرانیان خارج از کشور لحاظ شود. این موضوع به خصوص برای کسانی که از پدر و مادر ایرانی در خارج از ایران به دنیا آمده و بزرگ شده اند بسیار اهمیت دارد. تأیید اسناد هویت شما از طریق کنسول‌گری‌های ایران قابل پیگیری است البته مشاورین حقوقی گروه وکیل نوین می‌توانند هر گونه سندی را دال بر احراز هویت شما تهیه نمایند و این قدم اول برای رسیدگی به پرونده‌های شما در محاکم ایران است. پس قبل از هر اقامه دعوایی از مشاور خود بخواهید که اسناد هویتی شما مانند شناسنامه، کارت ملی و پاسپورت‌ ایرانی شما را بررسی کند تا مشکلی از این بابت نداشته باشد.

گروه وکیل نوین امکان مشاوره آنلاین را برای شما به وجود آورد است و شما با استفاده از انواع اپلیکیشن‌های مختلف می‌توانید اسناد خود را اعم از هویتی یا غیره برای مشاوره حقوقی خود ارسال کنید. اطمینان کامل داشته باشید که هیچ یک از اسناد مالی و هویتی شما به هیچ عنوان در جایی دیگر به کار گرفته نمی‌شود و راه هرگونه سوء استفاده از اسناد شما در این مشاوره‌ها کاملا بسته است.

موضوع دیگری که در مشاوره حقوقی به ایرانیان خارج از کشور اهمیت دارد تفهیم جرم است. این واقعیت است که قوانین ایران با بسیاری از کشور‌های دنیا وجوه اشتراک و تفاوت بسیار زیادی دارد. مشاور شما وقتی قرار است موضوعی را برای شما توضیح دهد عملا باید تفاوت‌های رویه‌های حقوقی و قوانین را برای شما توضیح دهد. این تفاوت‌ها می‌توانند بسیار زیاد باشند. پس لطفا وقتی درخواست مشاوره حقوقی به ایرانیان خارج از کشور را دارید ابتدا از این موضوع اطمینان حاصل کنید که آن چیز که شما مطالبه می‌کنید در ایران جرم محسوب می‌شود یا نه. این موضوع بسیار ساده است ماجرایی را که به نظر شما عملی مجرمانه برای شما و یا در حق شما اتفاق افتاده است را برای مشاور حقوقی خود توضیح دهید و به دقت به به سؤالات او پاسخ دهید. حال اجازه بررسی بیشتر را به مشاور خود بدهید تا نظر دقیق خود را برای شما بگوید.

مشاوره حقوقی همیشه در شاخه‌های مختلف و حتی تخصصی صورت می‌گیرد. از این رو وقتی از خارج از کشور درخواست یک مشاوره حقوقی دارید ابتدا به صورت عمومی وضعیت شما بررسی می‌شود و سپس این امکان وجود دارد که برای اقامه دعوا شما نیاز به یک مشاوره تخصصی در زمینه‌های حقوق تجارت، دعاوی ملکی یا کیفری داشته باشید.

مشاورین حقوقی گروه وکیل نوین در این بحث این امکان را دارند که برخی از قوانین را با قوانین کشوری که شما در آن ساکن هستید تطبیق دهند این کار به شما کمک می‌کند که رویه قضایی حاکم بر محاکم ایران را بهتر درک کنید.

دیگر امکان موجود در گروه وکیل نوین اعطای وکالت برای انجام امور اداری در ایران است. به این معنی که اگر شما کاری دنباله دارد در یکی از ادارات ایران دارید می‌توانید ابتدا با مشاوره حقوقی در زمینه امور اداری صحبت کنید و کار خود را به صورت کامل برای او توضیح دهید و سپس امور کار خود را طی یک وکالتنامه به او واگذار کنید و از انجام کامل کار خود اطمینان حاصل کنید.

دسته خاصی از دعاوی هستند که یا برای آنها به دیوان عدالت اداری رجوع می‌شود یا باید برای حل و فصل آنها به آیین‌نامه‌های داخلی ادارت دولتی رجوع کرد. بجز گروه کوچکی از دعاوی که کارشان به دیوان عدالت اداری کشیده‌ می‌شود دعاوی اداری بیشتر با رسیدگی کمسیون‌های نظراتی داخل ادارات حل و فصل می‌شود. البته مشاوره حقوقی دعاوی اداری هیچ چیز از دیگر دعاوی کم ندارد و گاهی حتی از برخی از دعاوی حقوقی پیچیده‌تر است. لیست بلند بالایی از مراجع رسیدگی به دعاوی اداری وجود دارد که در رأس همه آنها می‌توان از دیوان عدالت اداری، شهرداری و اداره کار و تأمین اجتماعی نام برد.

دیوان عدالت اداری مرجع عالی رسیدگی به شکایات از ادارات دولتی است. در ادارات دولتی نیز برای آن که حجم پرونده‌هایی که به قوه قضائیه ارسال می‌گردد، کمتر شود، نیز آیین‌ نامه‌هایی برای حل و فصل شکایت وجود دارد از این رو اگر هم شکایتی هم از رویه خاص‌ای خاص در اداره‌ای در یکی از محاکم قوه قضائیه مطرح شود، قاضی ابتدا به حکم صادر شده در کمیته یا کمیسیون حل اختلافات اداره مذکور استناد می‌کند و در صورت اثبات اشتباه حکم، وارد قضاوت مجدد می‌شود. البته جرائمی هم در ادارات وجود دارد که مشمول قضاوت در دادگاه‌های کیفری است، مانند رشوه خواستن، اهمال و پارتی بازی.

مشاوره حقوقی دعاوی اداری عملا متخصص حقوق جاری در هر یک از این ادارات است. از این رو باید این ادارات را قبل از درخواست مشاوره حقوقی دعاوی اداری به درستی بشناسیم.

سازمان‌های اداری که در آنها به دعاوی اداری رسیدگی می‌شود

شما اگر درباره حساب مالیات خود اعتراض داشته باشید در دو کمیسیون سازمان امور مالیاتی به آنها رسیدگی می‌شود. مشاوره حقوقی دعاوی اداری برای امور مالیاتی عملا حسابداران واقف به قوانین مالیاتی هستند. شما در مشاوره مربوط به اداره مالیات باید اسناد مالیاتی خود را برای تنظیم دوباره سند مالیاتی خود در اختیار مشاور بگذارید. این دسته از مشاوران حقوقی بیشتر با بررسی این اسناد می‌توانند به رایزنی و قانع کردن هیئت‌های حل اختلاف سازمان امور مالیاتی بپردازند.

دسته دیگر از دعاوی اداری در گمرکات صورت می‌گیرد که گاهی به شدت پیچیده نیز می‌شود. مشاوره حقوقی دعاوی اداری برای گمرکات نیز باید به قوانین واردات و صادرات به شدت مسلط باشد. دو کمیسیون بدوی و تجدیدنظر در این سازمان نیز فعال‌اند و می‌تواند به پرونده‌های داخلی و شکایات شما رسیدگی کنند.

مشاوره حقوقی دعاوی اداری برای اداره کار

بسیاری از دعاوی که در دسته دعاوی اداری جای می‌گیرند به اداره کار و تأمین اجتماعی مربوط می‌شوند. اختلافات کارفرما و کارگربا یک دیگر و همین طور کارفرما و کارگر با بیمه تأمین اجتماعی از این دسته دعاوی هستند. از این رو سازمان تأمین اجتماعی ابتدا در خودِ این سازمان به این موارد رسیدگی می‌کند. سپس با ارجاع رأی خود به شورای حل اختلاف طرف خاطی را ملزم به انجام تعهدات می‌کند. و در صورت سرپیچی از این حکم پرونده به دادگاه‌های شعبه حقوقی ارجاع می‌گردد.

اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر مشاوره به شما برای طی مراحل دادرسی می‌تواند در تمام این موارد وکالت شما را برعهده بگیرد. به خصوص که با ارجاع پرونده به محاکم حقوقی فقط کسانی که جواز وکالت قوه قضائیه و کانون وکلا را دارند می‌توانند وکالت شما را برعهده بگیرند.

مشاوره دعاوی حقوقی اداری در شهرداری

قوانین زمین و مسکن و همین طور مصوبات و توافقات ساخت و ساز با شهرداری موضوعاتی است که با رأی کمسیون‌های مختلف شهرداری حل و فصل می‌شود و در صورت صدور رأی خاصی در این کمسیون‌ها به سختی می‌توان در مراجع بالادستی آن را برگرداند. مگر آن که مشاور حقوقی دعاوی اداری دعوایی برای تخلف‌های کیفری در این سازمان اقامه کنید که این دسته از دعاوی در دادسرای کارکنان دولت به آن رسیدگی می‌شود و عملا در حوزه مشاوره‌های دعاوی کیفری می‌گنجد. در سایت وکیل نوین مقاله‌ای برای مشاوره حقوقی دعاوی کیفری نیز وجود دارد لطفا این مقاله را هم مطالعه کنید.

مشاوره حقوقی دعاوی اداری در شهرداری‌ها عملا کسانی هستند که به قوانین ساخت و ساز و زمین و مسکن اشراف کامل دارند. مشاوره با این افراد می‌تواند در حکم پیشگیری از تخلف باشد، زیرا این افراد با یادآوری موارد خلاف قانون به شما می‌توانند از وقوع تخلف پیشگیری کنند.

به یاد داشته باشید چه در شهرداری، گمرک و اداره مالیات این تنها اطلاع از قوانین خاص این ادارات است که می‌تواند مشکلات شما را حل کنید پس مشاوره حقوقی دعاوی اداری را قبل از آن که دچار این دعاوی شوید برای خود اختیار کنید.

مشاوره حقوقی دعاوی تجاری یک ضرورت برای تجار حرفه‌ای است.

اصلی‌ترین دلیل آن نیز قانون تجارت ایران است. قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ است و تا به امروز کمترین تغییر را داشته است. این که این قانون بسیار قدیمی است، هیچ کس در آن شکی ندارد. تازه این قوانین تقریبا کامل و با اندکی تغییر، برگرفته از قوانین تجارت فرانسه است که در سال ۱۸۰۷ به تصویب رسیده است. یعنی عملا قوانینی که تجارت در ایران بر مبنای آنها قانون‌گذارای شده است برای دوران ناپلئون بناپارت است؛ یعنی بیش از ۲۰۰ سال پیش. این درحال است که مقوله تجارت در ایران هر چند کندتر از ممالک دیگر، از ۲۰۰ سال پیش تا به امروز تغییرات عمده‌ای داشته است. از این رو تجارت در ایران موضوعی پر دعوا است و مشاوره حقوقی دعاوی تجاری برای همه تجارت پیشگان، امری است ضروری.

انواع شرکت‌ها و همین طور انواع قرارداد‌های تجاری آنچنان گسترده‌اند که سبب می‌شود بسیاری از امور تجاری با مشکلات قانونی روبه‌رو شوند. از این رو است که بسیاری از شرکت‌های تجاری معاونت‌های بسیار مهمی به اسم معاونت حقوقی دارند. اما شما وقتی وارد یک تجارت به صورت فردی یا در شکل یک شرکت کوچک می‌شوید، امکان استخدام مستمر یک نفر و یا یک تیم را به عنوان معاونت حقوقی ندارید که همیشه به شما مشاوره حقوقی دعاوی تجاری را ارائه کند. از این رو سایت وکیل نوین این امکان را برای شما به وجود آورده که در هر ساعتی به صورت حضوری، آنلاین یا تلفنی به مشاوره حقوقی دعاوی تجاری دسترسی داشته باشید.

بیشترین پرونده‌های مشاوره حقوقی دعاوی تجاری کدام‌اند؟

احتمالا شما هم مانند ما می‌دانید که در کشور ما قانون چک دردسر‌های بسیار زیادی دارد. وصول چک‌های بلامحل موضوعی است که فقط از راه اقامه دعوای حقوقی و یا کیفری قابل پیگیری است. مشاوره حقوقی دعاوی تجاری در بسیاری از موارد به شما این کمک را می‌کند که به صورت بسیار سریع به وصول و مطالبه چک بلامحل خود بپردازید.

اما گروهی از تجار هستند که مطالبه چک آنها بسیار سریع‌تر از دیگران اتفاق می‌افتد و دعوای تجاری آنها با سرعتی حل می‌شود که دچار مشکلات مالی نمی‌شوند. حال آنکه دسته دیگری از تجار با طول کشیدن دعاوی تجاریشان سرمایه و زمان خود را چنان از دست می‌دهند که ورطه ورشکستگی سقوط می‌کنند. دسته نخست تجاری هستند که در عقد قرارداد و همین طور دریافت چک و دیگر امور تجاری خود به صورت مستمر از مشاوره حقوقی دعاوی تجاری سود می‌برند.

ما در سایت وکیل نوین همیشه مثالی بسیار پر تکرار را برای بسیاری از کسانی می‌زنیم که به مشاوره حقوقی دعاوی تجاری نیاز دارند و آن مثال بسیار مشهور پیشگیری بهتر از درمان است. دعاوی حقوقی شباهت بسیار زیادی با بیماری‌های کشنده و مزمن دارند. وقتی به بیماری دچار می‌شویم خیلی اوقات به خود درمانی می‌پردازیم. حال آن که خود درمانی‌های ما در بیشتر موارد نه تنها موجب بهبود نمی‌شود، بلکه باعث بدتر شدن بیماری نیز می‌گردد. بعد نوبت به پزشکان عمومی می‌رسد برای تشخیص و درمان بیماری کاری کنند و اگر نیاز به دانشی تخصصی‌تر بود این پزشکان متخصص هستند که وارد عمل می‌شوند.

در دعاوی حقوقی نیز ما تا حد زیادی با این موضوع رو به رو هستیم. گاهی به واسطه درگیری‌هایی که پیرامون یک پرونده مربوط به حقوق تجارت پیش می‌آید شکایت‌ و اقامه دعوا به دعاوی کیفری نیز می‌انجامد. این دسته از پرونده‌ها آنهایی هستند که وقتی با سرانجام خود رو به رو می‌شوند طرفین بر پشت دست خود، دستِ حسرت می‌کوبند که ای کاش قبل از آنکه کار، پیچیده و سر در گم می‌شد، یک مشاور حقوقی دعاوی تجاری می‌گرفتم و البته به حرف‌های او گوش می‌دادم.

نقش مشاور حقوقی در قرارداد‌های تجاری

یکی دیگر از مواردی که همیشه نقش پیشگیری بهتر از درمان را دارد،‌ دریافت مشاوره حقوق تجاری قبل از عقد قرارداد‌های مهم است. این قرارداد‌ها وقتی بزرگ و پیچیده‌ باشند فقط یک حقوقدان کارکشته در قانون تجارت است که از آن سر در می‌آورد و نفع و ضرر و موانع قانونی آن را تشخیص می‌دهد. وقتی که می‌خواهید قرارداد مهمی را با طرف تجاری خود ببندید حتما آن را در یک یا چند جلسه با یک مشاور حقوقی متخص قانون تجارت در میان بگذارید با این دسته از مشاوره‌های حقوق تجارت دیگر به مشاوره حقوقی دعاوی تجاری نیاز پیدا نمی‌کنید زیرا اساسا دعوای شکل نمی‌گیرد. استفاده از وکلایی که توانایی تحلیل قانونی بند‌های قرار داد شما را داشته باشند به شدت برای مشاوره حقوقی دعاوی تجاری نیز راه‌گشا  است.

در ابتدای این مقاله گفتیم که مبنای قانون تجاری ما به بیش از ۲۰۰ سال پیش باز می‌گردد. اما همین الان هم تجاری هستند که با وجود این قانون فرسوده در بازار ایران به کسب و کار پرسود و البته کم دردسری می‌پردازند. این دسته از تجار کسانی هستند که در کنار خود وکلا و مشاوران حقوقی خوبی دارند این موضوع را حتما تحقیق کند و درستی آن را بسنجید. و اگر کاملا بر شما معلوم شده است که این مشاوره‌های حقوقی چقدر برایتان می‌تواند سودمند باشد، یک تماس با وکیل نوین بگیرید.

  وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

دادخواست تغییر جنسیت + وکیل تغییر جنسیت + مراحل قانونی تغییر جنسیت

 

سوالات خود را در زمینه اختلال‌های جنسیتی و شرایط و قوانین موجود برای تغییر جنسیت را از مشاوران حقوقی و وکلای مجرب در سامانه وکیل نوین بپرسید.

چنانچه اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص تغییر جنسیت چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵  تماس حاصل فرمایید و تا با کارشناسان ما مشاوره داشته باشید.

فهرست این مقاله

۱-  تغییر جنسیت یعنی چه؟

۲- آیا تغییر جنسیت  در ایران قانونی است ؟

۳- آیا تغییر جنسیت در دین اسلام پذیرفته شده است؟

۴- تغییر جنسیت چه آثاری دارد؟

۵-اگر شخصی جنسیت خود را تغییر می‌دهد، آیا از کارش اخراج می‌شود؟

۶-اگر یکی از زوجین جنسیت خود را تغییر دهد، چه تاثیری بر ازدواج دارد؟

۷-اگر زن و شوهر هردو بخواهند جنسیت خود را تغییر بدهند، باز هم زن و شوهر باقی می‌مانند؟

۸-پس از تغییر جنسیت، تکلیف مهریه چه می‌شود؟

۹-اگر زنی پس از ازدواج موقت تغییر جنسیت بدهد، آیا می‌تواند مهریه بگیرد؟

۱۰-تکلیف نفقه پس از تغییر جنسیت چه می‌شود؟

۱۱ -آیا زن پس از تغییر جنسیت باید عده طلاق یا فسخ نکاح نگه دارد؟

۱۲-همسر من پس از عقد ازدواج تصمیم به تغییر جنسیت گرفته است. تکلیف خرج و مخارجی که برای عروسی و طلاها و … کردم، چه می‌شود؟

۱۳-اگر با کسی ازدواج کنم که ترنس است اما به من نگفته باشد، می‌توانیم جدا شویم؟

۱۴-پس از تغییر جنسیت تکلیف فرزندان چه می‌شود؟

۱۵ –نفقه فرزندان پس از تغییر جنسیت با چه کسی است؟

۱۶ -آیا تغییر جنسیت میزان ارث را تغییر می‌دهد؟

۱۷-پدری که تغییر جنسیت داده و سپس، پسرش فوت کرده، چگونه از پسرش ارث می‌برد؟

۱۸-مقدار دیه برای شخصی که تغییر جنسیت داده چگونه محاسبه می‌شود؟

۱۹-برای تغییر جنسیت چه عمل‌هایی باید انجام شود؟

۲۰-هزینه هر عمل برای تغییر جنسیت چقدر است؟

۲۱-آیا ارگانی یا بانکی به ترنس‌ها وام می‌دهد تا هزینه‌های سنگین عمل را بپردازند؟

۲۲-برای تغییر جنسیت باید به کدام دادگاه مراجعه کرد؟

۲۳-فرآیند تغییر جنسیت بعد از دادگاه، چگونه است؟

۲۴-هزینه دادگاه برای درخواست تغییر جنسیت چقدر است؟

۲۵ -آیا راه دیگری جز دادگاه هم برای تغییر جنسیت وجود دارد؟

۲۶ -چه مدارکی برای دادخواست تغییر جنسیت لازم است؟

۲۷-اشخاص از چه سنی می‌توانند دادخواست تغییر جنسیت بدهند؟

۲۸ -دادخواست تغییر جنسیت باید چگونه نوشته شود؟

۲۹-آیا تا به حال رایی برای تغییر جنسیت در دادگاه‌ها صادر شده است؟

۳۰-چکیده رای

۳۱ -خلاصه جریان پرونده

۳۲ -رای دیوان

۳۳-رای دادگاه

 
 • تغییر جنسیت یعنی چه؟

انسان‌ها با گرایشات و تمایلات متفاوتی در جهان زندگی می‌کنند. گاهی پیش می‌آید که یک شخص جنسیتی را که از ابتدای تولد داشته، قبول ندارد و حس می‌کند که تفکرات، روحیات و خلقیاتش به درد جنس خودش نمی‌خورد و با کالبد اشتباهی دارد زندگی می‌کند.

لذا می‌خواهد که جنس خود را به جنس مخالف تغییر دهد. به این اشخاص از لحاظ علمی «ترنس سکشوال» یا «تراجنس» و به این تغییر و دگرگونی جنسیت (مثلا پسر است و می‌خواهد دختر شود یا دختر است و می‌خواهد پسر شود)، تغییر جنسیت می‌گویند.

از آنجایی که تغییر جنسیت آثار زیادی برای شخص دارد و در واقع هویت جدیدی را برای او ایجاد می‌کند، لذا باید از طریق مرجع معتبری مانند دادگاه باشد تا شخص با جنس جدید خود در جامعه شناخته شود.

 
 • آیا تغییر جنسیت در ایران قانونی است؟

ایران جز معدود کشورهای مسلمان است که عمل تغییر جنسیت را قانونی اعلام کرده است. بنابراین، ترنس‌هایی که بتوانند مراحل روانشناسی را با موفقیت طی کنند و از پس هزینه‌های عمل جراحی بربیایند، می‌توانند قانونا جنسیت خود را تغییر دهند و با جنس جدیدی در ایران زندگی کنند.

در این خصوص، قبلا ماده ۹۳۹ قانون مدنی وجود داشت که در مورد «دو جنسی» ها بود، یعنی اشخاصی که هم فیزیولوژیک مرد و هم فیزیولوژیک زن را دارا هستند. همچنین، بند ۱۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تغییر جنسیت را قانونی اعلام کرده است.

در این زمینه انجمنی با عنوان «انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات هویت جنسی ایران» در سال ۱۳۸۶ به ثبت رسیده است.

 
 • آیا تغییر جنسیت در دین اسلام پذیرفته شده است؟

دین اسلام اعم از مذهب تشیع و اهل سنت و دین مسیحیت از جمله ادیانی هستند که تغییر جنسیت را برای ترنس‌ها شرعی اعلام کرده‌اند. به همین دلیل، در فتاوی فقهای تشیع احکامی راجع به تغییر جنسیت وجود دارد.

 
 • تغییر جنسیت چه آثاری دارد؟

وقتی شخصی جنسیت خود را تغییر می‌دهد، هویت جدیدی پیدا می‌کند. لذا در جامعه حقوق و تکالیف جنس جدید را پیدا می‌کند. برای مثال میزان سهم‌الارث فرد تغییر می‌کند، شناسنامه قبلی باطل شده و شناسنامه جدیدی صادر می‌شود، در برخی از قرارداد‌ها تغییراتی ایجاد می‌شود، در عرصه بین‌المللی هویت جدیدی می‌یابد و … .

 
 • اگر شخصی جنسیت خود را تغییر می‌دهد، آیا از کارش اخراج می‌شود؟

قراردادهایی که در آن‌ها جنسیت تاثیر ندارد مثل خرید و فروش، اجاره و … پس از تغییر جنسیت نیز بر قوت و اعتبار خودشان باقی می‌مانند ولی قراردادهایی که در آن‌ها جنسیت تاثیر دارد مثل ازدواج، با شرایطی باطل می‌شود. در مورد قرارداد کار بستگی دارد که میزان سهمیه آن اداره یا ارگان برای مردان و زنان چقدر باشد.

برای مثال شغلی مثل خلبان جنگنده در ایران فقط برای مردان است نه زنان، لذا اگر مردی که خلبان نیروی هوایی ایران است، تغییر جنسیت به مونث بدهد، ممکن است قرارداد کار او باطل شود. اما اگر جنسیت در قراداد کار تاثیری نداشته باشد، قرارداد کار هم به قوت خودش باقی می‌ماند.

 
 • اگر یکی از زوجین جنسیت خود را تغییر دهد، چه تاثیری بر ازدواج دارد؟

ازدواج از جمله قراردادهایی است که در آن جنسیت تاثیر دارد. در مورد تغییر جنسیت بعد از ازدواج دو فرض جدا وجود دارد: فرض اول، زمانی است که یکی از زوجین تغییر جنسیت بدهد. در این صورت، ازدواج باطل می‌شود چون در ایران ازدواج هم‌جنسگراها قانونی و شرعی نیست و چون با تغییر جنسیت یکی از زوجین، انگار دو تا جنس موافق باهم ازدواج کرده‌اند، لذا عقد نکاح آن‌ها باطل می‌شود.

 

برای ارتباط با بهترین وکیل تغییر جنسیت در سامانه وکیل نوین، با شماره‌های اعلام‌شده تماس بگیرید.

 
 • اگر زن و شوهر هردو بخواهند جنسیت خود را تغییر بدهند، باز هم زن و شوهر باقی می‌مانند؟

فرض دوم این است که زوجین همزمان تغییر جنسیت بدهند. در این صورت، انگار نقش‌ها و جنسیت‌ها جابه جا شده، لذا برخی از فقها مثل امام خمینی (ره) چنین ازدواجی را بر قوت و اعتبار خود باقی می‌مانند اما احتیاط این است که زن و شوهر دوباره صیغه نکاح را جاری کنند.

 
 • پس از تغییر جنسیت، تکلیف مهریه چه می‌شود؟

در این باره نظر اقوی در ایران این است که چنانچه قبل از تغییر جنسیت، رابطه زناشویی برقرار شده باشد، زن مستحق تمام مهریه است و حتی اگر شوهر تغییر جنسیت دهد، نمی‌تواند با این بهانه مهریه همسرش را پرداخت نکند. اما اگر رابطه زناشویی برقرار نشده باشد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود حتی اگر خودش تغییر جنسیت بدهد.

 • اگر زنی پس از ازدواج موقت تغییر جنسیت بدهد، آیا می‌تواند مهریه بگیرد؟

در ازدواج موقت (صیغه) باید مهریه تعیین شود و الا نکاح باطل خواهد بود. بنابراین، زنی که پس از صیغه، جنسیت خود را تغییر می‌دهد، نسبت به مدتی که از صیغه مانده، مستحق مهریه نخواهد بود اما به اندازه مدت قبل از تغییر جنسیت باید مهریه‌اش پرداخت شود.

همچنین، اگر پس از صیغه موقت این شوهر باشد که تغییر جنسیت می‌دهد، باید مهریه همسرش را تمام و کمال پرداخت کند.

 
 • تکلیف نفقه پس از تغییر جنسیت چه می‌شود؟

از آنجایی که نفقه بر عهده شوهر است، اگر یکی از زوجین تغییر جنسیت بدهد، چون ازدواج باطل می‌شود دیگر پرداخت نفقه معنایی ندارد و اگر هردو همزمان تغییر جنسیت بدهند، پرداخت نفقه بر عهده جنس مرد خواهد بود.

 • آیا زن پس از تغییر جنسیت باید عده طلاق یا فسخ نکاح نگه دارد؟

اگر خود زن تغییر جنسیت بدهد، پس از انحلال نکاح نیازی به نگه داشتن عده نیست اما اگر شوهر تغییر جنسیت بدهد و نکاح پایان یابد، نگه داشتن عده بر زن واجب است.

 

وکیل تغییر جنسیت با احاطه حقوقی که بر روند اخذ مجوز دارد، فرآیند تغییر جنسیت را در سریع ترین زمان ممکن انجام خواهد داد.

 
 • همسر من پس از عقد ازدواج تصمیم به تغییر جنسیت گرفته است. تکلیف خرج و مخارجی که برای عروسی و طلاها و … کردم، چه می‌شود؟

اگر شخص قبل از ازدواج تمایلات خود را می‌داند ولی با همان حال ازدواج می‌کند، براساس قاعده غرور شوهر می‌تواند تمام هزینه‌های متعارف را از او دریافت کند مگر اینکه زن ثابت کند اگر به شوهرش می‌گفت قصد تغییر جنسیت دارد، باز هم مرد با او ازدواج می‌کرد که در این صورت، دیگر تکلیفی به پرداخت هزینه‌ها ندارد.

در مورد طلاها اگر در دوران نامزدی باشند، شوهر می‌تواند آن‌ها را پس بگیرد اما اگر عقد ازدواج واقع شده باشد، چون زن مالک آن‌ها شده و می‌تواند هر تصرفی در آن‌ها داشته باشد، مرد زمانی می‌تواند آن‌ها را پس بگیرد که عین آن‌ها وجود داشته باشد.

 
 • اگر با کسی ازدواج کنم که ترنس است اما به من نگفته باشد، می‌توانیم جدا شویم؟

 اگر شخص قبل از ازدواج تغییر جنسیت داده باشد ولی موقع ازدواج قید نکرده باشد، طرف مقابل می‌تواند به عنوان تدلیس نکاح را فسخ کند و نیازی به طلاق نیست.

اما اگر هم هنگام ازدواج تغییر جنسیت خود را قید کرده باشد، باز هم امکان فسخ نکاح بعد از ازدواج وجود دارد به این دلیل که شخصی که تغییر جنسیت می‌دهد، فاقد برخی از اندام‌ها است و امکان فرزندآوری ندارد.

لذا مرد می‌تواند براساس ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی نکاح را با همسرش (زنی که قبلا مرد بوده، تغییر جنسیت داده و زن شده، حالا با شوهرش ازدواج کرده) فسخ کند و زن می‌تواند براساس ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی نکاح را نسیت به شوهرش (مردی که قبلا زن بوده، تغییر جنسیت داده و مرد شده و حالا با زنش ازدواج کرده) فسخ کند.

 
 • پس از تغییر جنسیت تکلیف فرزندان چه می‌شود؟

براساس قانون ایران مادر کسی است که فرزند از تخمک اوست و فرزند را در رحم خود پرورش داده و به دنیا آورده باشد و پدر کسی است که فرزند از نطفه او متولد شده باشد. طبق این تعاریف، پس از تغییر جنسیت همچنان هویت و عنوان پدر و مادر برای فرزندانشان باقی می‌ماند؛ بنابراین، همچنان حضانت برای آن‌ها وجود دارد.

در واقع، مادر پس از تغییر جنسیت برای فرزندانش پدر نمی‌شود (براساس ماده ۱۱۸۰ ولایت فقط برای پدر و جد پدری است)، بلکه همچنان عنوان مادر را دارد یا برعکس، برای پدر نیز وضع همین‌طور است.

البته در مورد پدر استثنایی وجود دارد و آن این است که اگر بعد از تغییر جنسیت برای فرزند اذیت و آزاری داشته باشد، براساس ماده ۱۱۸۴ ولایت او ساقط خواهد شد. همچنین، به طور کلی اگر مادر یا پدر پس از تغییر جنسیت صلاحیت خود را برای حضانت فرزند به هر دلیلی از دست بدهند، براساس ماده ۱۱۷۳ برای فرزند قیم تعیین می‌شود.

 • نفقه فرزندان پس از تغییر جنسیت با چه کسی است؟

نفقه فرزندان بر عهده پدر است و چون پدر و مادر بعد از تغییر جنسیت همچنان برای فرزندانشان پدر و مادر باقی می‌مانند، لذا تکلیف نفقه از پدر ساقط نمی‌شود و چنانچه پدر یا جد پدری تمکن خود را برای پرداخت نفقه از دست بدهند، نفقه بر عهده مادر خواهد بود هرچند مادر تغییر جنسیت داده باشد.

 • آیا تغییر جنسیت میزان ارث را تغییر می‌دهد؟

احکام ارث تابع جنسیت زمان فوت والدین است. برای مثال اگر پسری پدرش را در سال ۸۶ از دست داده باشد و خودش در سال ۸۷ تغییر جنسیت به دختر داده باشد، سهم او معادل سهم پسر خواهد بود چون در زمان فوت پدرش هنوز پسر بوده است.

لذا دو برابر دختران ارث می‌برد. اما در همین فرض، اگر شخص در سال ۹۰ مادرش را از دست بدهد، معادل سهم دختر ارث می‌برد یعنی نصف پسران؛ چون در سال ۸۷ جنسیتش را از پسر به دختر تغییر داده است و موقع فوت مادرش دختر بوده است.

 • پدری که تغییر جنسیت داده و سپس، پسرش فوت کرده، چگونه از پسرش ارث می‌برد؟

در مورد ارث والدین از فرزندان پس از تغییر جنسیت، ملاک زمان انعقاد نطفه است. به این معنی که در زمانی که نطفه فرزند تشکیل می‌شود، مادر و پدر هر جنسیتی که داشته باشند، بعد از فوت فرزندانشان براساس همان جنسیت ارث می‌برند، هرچند تغییر جنسیت انجام داده باشند.

لذا پدری که تغییر جنسیت داده و سپس فرزندش را از دست داده، معادل سهم پدر از فرزندش ارث می‌برد چون زمان انعقاد نطفه فرزند، جنسیت پدر را داشته است. همچنین، این حکم برای مادر هم اجرا می‌شود.

 

بهره بردن از تجربیات و تخصص وکلا و مشاوران حقوقی سامانه وکیل نوین که به تمام قوانین و مقررات تغییر جنسیت تسلط دارند، همیشه برای اشخاص مفید واقع شده است.

 
 • مقدار دیه برای شخصی که تغییر جنسیت داده چگونه محاسبه می‌شود؟

برای دریافت دیه، ملاک، زمان مطالبه است. یعنی شخصی که خواهان دیه است، در زمان مطالبه‌ی آن هر جنسیتی که داشته باشد، به همان میزان دیه پرداخت می‌شود.

برای مثال شخص در تصادف رانندگی (زمان وقوع حادثه) زن بوده و سپس به طور قانونی تغییر جنسیت به مرد می‌دهد و بعد از تغییر جنسیت، دادخواست دیه (زمان مطالبه دیه) می‌دهد. در این زمان دیه او، دیه مرد خواهد بود.

یا اگر شخص در زمان مطالبه دیه مرد باشد، سپس تا زمانی که دیه را دریافت می‌کند، تغییر جنسیت بدهد و زن بشود، باز هم دیه مرد به او پرداخت می‌شود؛ چون زمان مطالبه دیه اهمیت دارد؛ نه زمان وقوع حادثه یا زمان پرداخت دیه.

 
 • برای تغییر جنسیت چه عمل‌هایی باید انجام شود؟

علاوه بر عمل‌هایی که مربوط به تغییر اندام‌های اساسی است، سایر اندام‌ها مثل بینی، گونه‌ها، استخوان فک و … ممکن است عمل زیبایی شوند. همچنین، عمل‌هایی روی پوست، تارهای صوتی یا لیزر موهای بدن و … نیز ممکن است صورت بگیرد.

 
 • هزینه هر عمل برای تغییر جنسیت چقدر است؟

از آنجایی که عمل‌هایی که برای تغییر جنسیت انجام می‌شود، متعدد هستند؛ لذا هزینه آن نیز ممکن است بالا باشد. البته بستگی به بیمارستان هم دارد. هزینه‌های بیمارستان خصوصی (بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان) به مراتب بالاتر از بیمارستان‌های دولتی (بین ۴ تا ۸ میلیون تومان) است.

همچنین، هزینه‌های جراحی زیبایی فرد نیز ممکن است اضافه شوند. تمام هزینه‌ها برعهده شخص می‌باشد.

 
 • آیا ارگانی یا بانکی به ترنس‌ها وام می‌دهد تا هزینه‌های سنگین عمل را بپردازند؟

در خصوص تغییر جنسیت، وامی با این عنوان وجود ندارد اما بهزیستی کمک‌های بلا عوضی را به ترنس‌ها برای جلسات مشاوره و هزینه‌های مربوط به عمل جراحی می‌دهد.

 • برای تغییر جنسیت باید به کدام دادگاه مراجعه کرد؟

طبق بند ۱۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده، دادخواست تغییر جنسیت باید به دادگاه خانواده محل اقامت فرد داده شود. در واقع، دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانواده ارجاع داده می‌شود.

 
 • فرآیند تغییر جنسیت بعد از دادگاه، چگونه است؟

پس از اینکه دادخواست تغییر جنسیت به دادگاه رسید، دادگاه قرار کارشناسی صادر کرده و فرد را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد. پزشکی قانونی فرد را به یک روانپزشک معتبر معرفی می کند تا جلسات روان‌درمانی (یکساله) را طی کند.

حدود ۶ ماه فرد باید تحت نظر روانپزشک در قالب جنس مخالف زندگی و رفتار کند. همچنین، شخص باید هر ماه به پزشکی قانونی مراجعه کند و وضعیتش بررسی شود. در همین حین، آزمایشات تشخیص سطح هورمون و کاریوتایپ انجام می‌شود.

پس از طی شدن یک دوره یکساله، روانپزشک ترنس بودن فرد را تایید کرده و گزارشات خود را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد. علاوه بر روانپزشک، پزشکی قانونی نیز باید بررسی‌های لازم را انجام داده و نظریات روانپزشک را تایید کند. سپس، پزشکی قانونی نتیجه نهایی را به قاضی اعلام می‌کند. قاضی نیز بررسی‌های خودش را انجام داده و براساس نظر پزشکی قانونی حکم به تغییر جنسیت می‌دهد.

پس از صدور حکم تغییر جنسیت، گواهی و دستورهای لازم خطاب به اداره ثبت احوال و سایر مراجع، برای ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه با هویت و مشخصات جدید به نام متقاضی، صادر می‌شود. رأی دادگاه در این خصوص، قطعی است.

 
 • هزینه دادگاه برای درخواست تغییر جنسیت چقدر است؟

تغییر جنسیت از دعاوی غیرمالی و غیرترافعی می‌باشد. بنابراین، هزینه آن معادل دعوای غیرمالی است.

 
 • آیا راه دیگری جز دادگاه هم برای تغییر جنسیت وجود دارد؟

راه دیگری نیز وجود دارد تا ترنس‌ها برای تغییر جنسیت اقدام کنند. در این راه، ترنس‌ها ابتدا باید به یک روانپزشک معتبر مراجعه کنند و دوران روان‌درمانی (یکساله که ۶ ماه را باید در قالب جنس مخالف زندگی کنند) را تحت نظر روانپزشک، طی کنند.

همچنین، آزمایشات تشخیص سطح هورمون و کاریوتایپ برای اطمینان از این که فرد دچار اختلالات هورمونی یا کروموزومی نشده، باید انجام شود. سپس، روانپزشک تاییدیه‌ای را مبنی بر اینکه شخص واقعا ترنس است، صادر می‌کند. سپس براساس این تاییدیه، شخص باید دادخواست تغییر جنسیت را به دادگاه خانواده ارائه دهد.

دادگاه قرار کارشناسی صادر کرده و فرد را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند. پزشکی قانونی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و مدارک پزشکی و روانپزشکی فرد را بازبینی و تایید می‌کند و سپس به دادگاه ارجاع می‌دهد. در آخر، قاضی براساس نظریات پزشکی قانونی، حکم تغییر جنسیت را صادر می‌کند.

 
 • چه مدارکی برای دادخواست تغییر جنسیت لازم است؟

شخص می‌تواند دلایلی چون شهادت شهود و مطلعین، تحقیقات محلی، استعلام نظر پزشکی قانونی، سایر دلایل و منضمات را منضم به دادخواست خود کند البته بهتر است قبل از هر اقدامی با مشاوره حقوقی در این خصوص مشاوره داشته باشید، برای این منظور به شماره  ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ تماس حاصل نمایید.

 

آیا به قوی‌ترین وکیل تغییر جنسیت احتیاج دارید؟ می‌توانید با سامانه وکیل نوین تماس بگیرید.

 
 • اشخاص از چه سنی می‌توانند دادخواست تغییر جنسیت بدهند؟

معمولا دادخواست تغییر جنسیت از سن ۱۸ سالگی (سن قانونی) است اما در هر سنی، شخص حتما باید دوره‌های مشاوره‌ روانشناسی و مشاوره جنسی را قبل از عمل طی کند.

 
 • دادخواست تغییر جنسیت باید چگونه نوشته شود؟

برای سهولت در دعوی تغییر جنسیت، وکیل تغییر جنسیت نمونه فرم دادخواست را در ادامه آورده است که به این شرح است:

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل   محل اقامت (شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک)
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته و بهای آن تغییر جنسیت
دلایل و منضمات دادخواست ۱٫      تأییدیه مبنی بر ترنس بودن از روانپزشک ۲٫       ارائه تأییدیه از آزمایشگاه پس از انجام آزمایش هورمونی
ریاست  محترم دادگاه خانواده با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند : اینجانب با توجه به تأییدیه پزشک معتمد و انجام آزمایش هورمونی و سایر مدارک که به پیوست تقدیم شده است، خواستار تغییر‌جنسیت و اصلاح شناسنامه طبق تغییر مذکور می‌باشم. محل امضاء – مهر – انگشت
 • آیا تا به حال رایی برای تغییر جنسیت در دادگاه‌ها صادر شده است؟

در رابطه با تغییر جنسیت موارد متعددی در دادگاه‌ها وجود دارد که در ادامه به دو نمونه از آرایی که در این باره صادر شده، اشاره می‌شود:

 • رای اول

درتاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ به شماره : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۶۷۶

چکیده رای

ابطال شناسنامه و تغییر جنسیت متقاضی از مرد به زن (هرچند که این موضوع ناشی از اشتباه ‌باشد) در صلاحیت محاکم دادگستری است.

خلاصه جریان پرونده

خانم م.پ. دادخواستی به‌طرفیت اداره ثبت‌احوال به خواسته تقاضای ابطال شناسنامه و تغییر نام کوچک از م. به م. و اصلاح سند ثبتی از حیث جنسیت مرد به زن در سوابق ثبت‌احوال با سایر مشخصات سجلی به دادگستری شهرستان دورود تقدیم که پس از ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۲ جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی دورود ارجاع شده است، دادگاه دستور تعیین وقت و ارسال نسخه‌ای از دادخواست برای خوانده را صادر کرده است،

نماینده حقوقی ثبت طی نامه شماره ۱۸۲/ق مورخ ۲۲/۴/۹۲ لایحه تقدیم و مرقوم داشته «برابر سند سجلی شماره ۱۳۶۵/۴۴ نام صحیحاً م. و جنسیت صحیحاً مرد می‌باشد و به نظر می‌رسد خواهان به‌طور غاصبانه از سند سجلی فرد مذکوری استفاده می‌نماید از سویی برابر مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۲ قانون مدنی اسناد سجلی ازجمله اسناد رسمی محسوب شده که تردید و انکار در خصوص آن‌ها مسموع نمی‌باشد لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان را دارم.»

در جلسه ۳۱/۴/۹۲ خواهان اظهار داشته «. . . ثبت‌احوال در سند اصلی نام مرا م. و جنسیتم را به‌اشتباه مرد قید نموده است درحالی‌که اینجانب زن می‌باشم و دارای سه فرزند . . . . تقاضای ابطال سند سجلی شماره ۴۴ و صدور سند سجلی جدید بانام م. و اصلاح جنسیت خودم از مرد به زن در سند سجلی می‌باشم دو نفر شهود دارم تقاضای استماع اظهارات آن‌ها را دارم، شهود در دادگاه حاضر و به نفع خواهان شهادت داده‌اند،

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۶۰۰۱۳۵ مورخ ۳۱/۴/۹۲ چنین رأی داده است: «.. . . . نظر به اینکه خواسته خواهان در واقع اصلاح اشتباه مأمور ثبت‌احوال ناشی از ثبت‌نام خواهان در دفتر کل وقایع بوده درحالی‌که مشخصات خواهان در سند سجلی از حیث نام و سایر مشخصات منطبق با واقع می‌باشد که مطابق بندهای یک و چهار ماده ۳ قانون ثبت‌احوال رسیدگی به خواسته خواهان در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع آن ماده می‌باشد و این دادگاه مستنداً به ماده مرقوم قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت هیأت فوق‌الذکر مستقر در ثبت‌احوال شهرستان دورود صادر و اعلام می‌نماید. . . .»

پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ ۲/۶/۹۲ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیّز مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رای دیوان

با توجه به ماهیت دعوی و خواسته خواهان که ابطال شناسنامه و تغییر آن از مرد به زن می‌باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است بنابراین با تشخیص صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان الیگودرز قرار شماره ۶۰۰۱۳۵ مورخ ۳۱/۴/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی الیگودرز نقض و پرونده اعاده می‌شود.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون- احمدی ـ عمرانی

 • رای دوم

رای دادگاه

هو المستعان ؛خواهان دادخواستی به طرفیت ثبت احوال  تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت  مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است . با توجه به محتویات پرونده  با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید

در خصوص دعوای خانم اله …. ….. فرزندسید عباس به طرفیت اداره ثبت احوال  اسلام شهر…  به خواسته تغییر نام از الهه سادات به ماهان به سبب تغییر جنسیت،  نظر به گزارش جراحی۱۳/۷/۹۶ مرکز آموزشی جراحی حضرت فاطمه (س )و  دادنامه شماره ۰۰۰۹۲/۹۶مورخ ۲۴/۲/۹۶ شعبه ۶۴ دادگاه تجدید نظر تهران  که در مقام نقض دادنامه۱۸۸۳/۹۵ شعبه۴۵ دادگاه حقوقی تهران ، النهایه حکم بر تجویز تغییر جنسیت  خواهان از الهه سادات مونث به جنس مذکر را پذیرفته و توجها به اینکه خواهان در جلسه دادگاه در شمائل مذکر حاضر و  از وی تحقیق شده است.

دلایل استنادی ارایه شده دلالت بر تغییر جنسیت دارد ؛ افزون بر آن در وضع کنونی بقای نام قبلی در اسناد سجلی خواهان ملازمه با هتک حرمت اسامی مقدسه  مورد استفاده در اوراق هویت وی دارد صرف نظر از اینکه به همین دلیل اداره ثبت احوال مکلف به تغییر نام در کمیسیون مربوطه بوده  است ، دادگاه دعوی خواهان ر اپذیرفته و به استاد  مواد ۹۹۲و ۹۹۵ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی،ماده ۲۰قانون ثبت احوال و تبصره های ذیل آن حکم بر الزام اداره ثبت احوال  به تغییر نام خواهان  با هویت الهه … …. فرزند … دارند ه کد ملی…… را به نام مذکر ماهان  و تغییر اسناد سجلی وی از این حیث را صادر و اعلام  می کند این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد کلاسه پرونده

شعبه ۹۶۰۶۸۹ حقوقی تهران- دکتر محمد امین وحدا نی نیا

در صورتی که با خواندن این مقاله هم سوالات و ابهامات شما حل نشده و یا به مشاوره حقوقی حضوری، تلفنی و آنلاین یا وکیل تغییر جنسیت نیاز دارید، می‌توانید تماس بگیرید.

 

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد . در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

وکیل متخصص ثبت شرکت

وکیل متخصص ثبت شرکت در سامانه وکیل نوین با تسلط بر قوانین و مقررات شرکت‌ها و نحوه ثبت شرکت‌، به من در ثبت شرکتم کمک کرد. شما هم اگر دنبال مشاور یا وکیل متخصص هستید، می‌تونید از طریق سامانه وکیل نوین وکیل متخصص ثبت شرکت را پیدا کنید.

فهرست این مقاله

۱- چه نوع جمعی شرکت محسوب می‌شود؟

۲- چند نوع شرکت وجود دارد؟

۳- شرکت های تجاری چند دسته هستند؟

۴- کدام شرکت ها باید ثبت شوند؟

۵-چه مدارکی برای ثبت شرکت نیاز است؟

۶-چگونه باید مدارک مربوط به ثبت شرکت تنظیم شود؟

۷-اگر شرکتی اسم نداشته باشد، می‌توان آن را ثبت نمود؟

۸-هزینه ثبت شرکت چقدر است؟

۹-وکیل چه کمکی به فرآیند ثبت شرکت می‌کند؟

۱۰-وکیل متخصص ثبت شرکت در مورد چه شرکت‌هایی می‌تواند مشاوره بدهد و وکالت قبول کند؟

 • چه نوع جمعی شرکت محسوب می‌شود؟

شرکت از کلمه شراکت و مشارکت اخذ شده است و منظور از شرکت این است که چند شخص (دو نفر به بالا) برای هدف خاصی مثل کسب سود، خیریه و کمک رسانی و … با انجام یک سری فعالیت‌ها با یکدیگر مشارکت کنند تا به هدف مذکور برسند.  
 • چند نوع شرکت وجود دارد؟

به طور کلی، براساس هدفی که اشخاص دارند، دو دسته شرکت وجود دارد:
 • شرکت مدنی: هر یک از شرکا مقدار سرمایه‌ای را به همراه دارند و به نحو اشاعه فعالیتی را شروع می‌کنند اما شخصیت حقوقی تشکیل نمی‌شود و آورده هر شریکی برای خودش است؛ فقط در سود و زیان با یکدیگر شریک هستند. این شرکت‌ها تابع مقررات عام قانون مدنی هستند.
 • شرکت تجاری: شرکت‌هایی هستند که در قالب‌های خاصی تشکیل می‌شوند و میزان سرمایه‌ای که شرکا می‌آورند، دیگر متعلق به شرکت خواهد بود؛ در واقع، برای شرکت شخصیت حقوقی تشکیل می‌شود که مستقل از شخصیت اشخاص است. هر یک از انواع شرکت‌های تجاری اساسنامه‌ای دارد که طبق همان فعالیت و خط مشی شرکت مشخص شده است. این شرکت‌ها براساس مقررات قانون تجارت شکل می‌گیرند و منحل می‌شوند.
 
 • شرکت‌های تجاری چند دسته هستند؟

براساس ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت‌های تجاری شامل موارد زیر هستند:
 • شرکت سهامی : ۱- سهامی خاص و ۲- سهامی عام
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط: ۱- مختلط غیر سهامی و ۲- مختلط سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف

بهره بردن از تجربیات و تخصص وکلا و مشاوران حقوقی سامانه وکیل نوین که به تمام قوانین و مقررات ثبت شرکت‌ تسلط دارند، همیشه برای اشخاص مفید واقع شده است.

 
 • کدام شرکت‌ها باید ثبت شوند؟

شرکت‌های مدنی نیازی به ثبت ندارند. مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها مربوط به شرکت‌های تجاری است. یعنی طبق قانون تجارت این شرکت‌های تجاری هستند که الزاما باید ثبت شوند تا قابل پیگیری باشند. همچنین، شرکت‌های دولتی نیز نیازی به ثبت ندارند هرچند که می‌توان آن‌ها را هم ثبت نمود.  
چه مدارکی برای ثبت شرکت نیاز است؟ هر یک از شرکا باید مدارک هویتی خود مثل شناسنامه و کارت ملی و کپی آن‌ها را داشته باشد و آدرس محل سکونت را نیز باید قید کنند و به مشاوره یا وکیل متخصص ثبت شرکت در سامانه وکیل نوین مراجعه کند تا راهنمایی شود. سپس، مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شوند.  
 • چگونه باید مدارک مربوط به ثبت شرکت تنظیم شود؟

از دیگر مدارکی که برای ثبت شرکت نیاز است، اساسنامه، شرکت نامه، تقاضانامه و … می‌باشد و باید به امضای همه اعضا برسد که تنظیم آن‌ها نیاز به دقت و رعایت نکات قانونی دارد. در غیر این صورت، مشکل قانونی ایجاد شده و دامن‌گیر شرکت و اعضای آن می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود که برای تنظیم آن، به وکیل متخصص ثبت شرکت یا مشاوره حقوقی تخصصی ثبت شرکت مراجعه کنید.  

آیا به قوی‌ترین وکیل ثبت شرکت احتیاج دارید؟ می‌توانید با سامانه وکیل نوین تماس بگیرید.

 
 • اگر شرکتی اسم نداشته باشد، می‌توان آن را ثبت نمود؟

یکی از ممیزات شرکت (وجه تمایز شرکت از سایر شرکت‌ها) نام شرکت است. شرکتی که قرار است ثبت شود هم باید اسم داشته باشد و هم باید آدرس دفتر اصلی آن به عنوان اقامتگاه تعیین شده باشد. البته اعضا نمی‌توانند هر اسمی را انتخاب کنند بلکه مقرراتی وجود دارد مثلا قبلا از این اسم در همان محدوده استفاده نشده باشد، اسم باید فارسی باشد و از حروف لاتین استفاده نشده باشد، از سه سیلاب کمتر نباشد و … . اگر مقررات مربوط به انتخاب نام شرکت به درستی رعایت نشده باشد، در ثبت شرکت گره می‌افتد.  
 • هزینه ثبت شرکت چقدر است؟

با توجه به اینکه انواع مختلفی از شرکت‌ها وجود دارد، بسته به اینکه کدام شرکت انتخاب می‌شود، هزینه ثبت آن نیز متفاوت خواهد بود. که می‌توانید با مشاوره با وکیل متخصص ثبت شرکت یا مشاوره حقوقی تخصصی ثبت شرکت، هزینه‌های آن را به حداقل برسانید.  
 • وکیل نوین چه کمکی به فرآیند ثبت شرکت می‌کند؟

وکیل متخصص ثبت شرکت در سامانه وکیل نوین چون به قوانین و مقررات شرکت‌های تجاری و ثبت آن‌ها تسلط دارد، می‌تواند:
 • فرآیند ثبت شرکت‌ها را تخصصی پیش ببرد که بعدا گره‌ای ایجاد نشود،
 • فرآیند را کوتاه‌تر می‌کند،
 • هزینه‌ها را کاهش می‌دهد،
 • در تنظیم اساسنامه، شرکت نامه یا تقاضانامه و … مشاوره می‌دهد و کمک می‌کند،
 • در انتخاب نام موثر خواهد بود،
 • شرکتی را برایتان ثبت می‌کند که مالیات کمتری داشته باشد،
 • در انتخاب موضوع فعالیت شرکت خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهد،
 • در مورد عملیات‌هایی مثل ثبت افزایش و کاهش سرمایه، انتخاب هیئت مدیره، قراردادهای شرکت، فعالیت‌های مدیران مسئول شرکت و … نظارت داشته باشد،
 • برند تجاری مربوط به شرکت را طراحی و ثبت کند،
 • دعاوی مربوط به شرکت یا دعاوی علیه شرکت مثل ورشکستگی و .. را پیگیری کند و به اموری مثل داوری و میانجی‌گری و … بپردازد.
 
 • وکیل متخصص ثبت شرکت در مورد چه شرکت‌هایی می‌تواند مشاوره بدهد و وکالت قبول کند؟
سامانه وکیل نوین با همکاری وکلای متخصص ثبت شرکت در زمینه ثبت شرکت‌های زیر خدمات تخصصی ارائه می‌دهد:
 • ثبت شرکت ساختمانی
 • ثبت شرکت سرمایه‌گذاری
 • ثبت شرکت دارویی
 • ثبت شرکت هلدینگ (مادر)
 • ثبت شرکت دانش بنیان
 • ثبت شرکت سهامی خاص
 • ثبت شرکت تعاونی
 • ثبت شرکت اینترنتی (رایانه‌ایی)
 • ثبت شرکت گردشگری
 • ثبت شرکت بازرگانی
 • ثبت شکرت با مسئولیت محدود
 • ثبت شرکت سهامی عام
 • ثبت شرکت تضامنی
 • و …
 • برای مشاوره ثبت شرکت در شهر خودم باید به کجا زنگ بزنم؟

چنانچه اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص ثبت شرکت چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل فرمایید و تا با کارشناسان ما مشاوره داشته باشید.   وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.   در صورتی که با خواندن این مقاله هم سوالات و ابهامات شما حل نشده و یا به مشاوره حقوقی حضوری، تلفنی و آنلاین یا وکیل ثبت شرکت نیاز دارید، می‌توانید با شماره‌های ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ تماس بگیرید.

وکیل دعاوی اوقاف 

من می‌خواستم چند تا از زمین‌هایم را وقف کنم و دنبال وکیل اوقاف بودم. از طریق سامانه وکیل نوین توانستم با قوی ترین وکیل اوقاف  آشنا بشم که تخصص و تجربه‌ی زیادی در زمینه مقررات وقف و اوقاف داشت و توانستم در مدت کوتاه و بدون مشکل قانونی، زمین‌هایم را وقف کنم.

وقف

وقف یک قرارداد است، یعنی علاوه بر بحث شرعی آن که امری خداپسندانه است، در دسته‌ی قراردادها نیز قرار می‌گیرد، یعنی صرف نیت برای وقف کافی نیست و واقف (شخصی که مالش را وقف می‌کند) باید نیتش را انشاء (در عالم حقوقی، قراردادها باید انشاء و ابراز شوند به این معنی که باید انجام شوند) نیز بکند.

انواع وقف

براساس تعداد موقوف علیهم (اشخاصی که وقف برای آن‌ها انجام می‌شود)  و جهت وقف، وقف به دو دسته تقسیم می‌شود:

 • وقف عام: وقف بر تعداد افراد یا جهاتی که غیرمحصور و عام هستند مثلا وقف بر مساجد یا وقف بر فقراء.
 • وقف خاص: زمانی که تعداد موقوف علیهم یا جهات وقف محصور و معین باشند مثلا وقف بر کشاورزان مزرعه گندم در روستای خیرآباد یا وقف بر برادرزاده‌های آقای الف.

وکیل اوقاف 

گفتیم که وقف به عنوان یک قرارداد باید نکاتی را داشته باشد تا معتبر و صحیح واقع شود. قوی ترین وکیل اوقاف در سامانه وکیل نوین برخی از نکاتی را که باید رعایت شود تا وقف صحیح و معتبر باشد، در زیر پیشنهاد می‌دهد:

 • وقف چون قرارداد است، باید قواعد عمومی قراردادها که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده، در آن رعایت شود.
 • موقوفه باید مال طِلق باشد یعنی آزاد باشد مثلا واقف نمی‌تواند مال مرهونه را وقف کند یا مکان‌های عمومی و دولتی را وقف کند. همچنین، واقف باید خودش مالک باشد و وقف مال دیگران، باطل است.
 • وقف بر نفس باطل است یعنی واقف نمی‌تواند موقوفه برای خودش وقف کند مگر اینکه وقف عام باشد و واقف هم جزء عام محسوب شود. مثلا واقف آزمایشگاه شخصی را به نفع دانشمندان شیمی وقف می‌کند و چون وقف عام است و خودش هم دانشمند شیمی است، جزء موقوف علیهم قرار می‌گیرد.
 • ورشکسته شخصا و بدون اذن مدیرتصفیه یا طلبکاران، حق وقف اموال خود را ندارد.
 • وقف بر جهت نامشروع باطل است مثلا اگر واقف خانه‌ای را وقف کند که در آن قمار یا مشروبات الکلی تولید شود، این وقف باطل است چون برای هدف نامشروعی می‌باشد و هر امر نامشروعی، غیرقانونی نیز هست.

وکیل دعوای ابطال وقف‌ 

اگر وقفی به صورت صحیح واقع شود، باید تمامی شرایط قانونی قراردادها و شرایط اختصاصی وقف را داشته باشد و وقف‌نامه تنظیم و در اختیار متولی وقف قرار بگیرد.

ابطال وقف مربوط به زمانی است که مقررات وقف رعایت نشده باشد مثلا متولی وقف، وقف‌نامه نداشته باشد اما متصرف موقوفه باشد. یا مالی وقف شده اما عده‌ای ادعای مالکیت آن را می‌کنند. یعنی تمام مواردی که در بالا برای صحت و اعتبار وقف مطرح شد، اگر مورد اختلاف قرار بگیرند، دعوای ابطال وقف را تشکیل می‌دهند.

وکیل دعوای ابطال وقف  با تسلط بر قوانین و نکات وقف می‌تواند در تمامی مراحل کنار شما باشد  و در کمترین زمان پرونده شما را پیش ببرد.

دادگاه صالح 

ابطال وقف از جمله دعاوی حقوقی است و چون مربوط به اموال غیرمنقول می‌باشد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. همچنین، دعوی ابطال وقف یک دعوی غیرمالی است و قابل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی می‌باشد.

نحوه رسیدگی به دعوای ابطال وقف 

دعوای ابطال وقف را می‌توان علیه متولی وقف یا سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح نمود. شخصی که مدعی باطل بودن وقف است، باید دادخواست بطلان وقف‌ یا وقف‌نامه‌ی خود را به دادگاه محل وقوع مال تقدیم کند. مدعی باید مدارک و اسناد لازم را ارائه بدهد و دادگاه به بررسی آن‌ها می‌پردازد. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای متولی وقف یا سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. در جلسه‌ای که برگزار می‌شود، دادگاه اظهارات متولی وقف یا سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین، شهود را می‌شنود. در نتیجه، قاضی رای صادر می‌کند.

دلایل اثبات

برای اثبات باطل یا صحیح بودن وقف، اصل وقف‌نامه باید به دادگاه تحویل داده شود. همچنین، اگر وقف‌نامه به هر دلیل وجود نداشت، می‌توان استعلام گرفت. اگر شهود و مطلعینی باشند، می‌توان آن‌ها را به دادگاه احضار کرد. تحقیقات محلی، کارشناسی و معاینه محلی از دیگر مدارکی است که می‌توان از آن‌ها استفاده نمود. اتیان سوگند نیز از دیگر دلایلی است که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. هر سند و مدرک دیگری نیز می‌تواند به عنوان اماره(نشانه) مورد استفاده قرار بگیرد.

چرا به وکیل اوقاف  نیاز داریم؟

وقف یک قرارداد است و تنظیم قرارداد نکات مخصوص به خود را دارد به طوری که اگر نکات آن رعایت نشود، اعتبار و صحت قرارداد زیر سوال می‌رود و حتی ممکن است باطل هم اعلام شود. بنابراین، وکیل با آگاهی از قواعد عمومی قراردادها و مقررات خاص وقف می‌تواند هم در مرحله تنظیم قرارداد وقف دقت به خرج دهد و هم زمانی که ذی‌نفع به مشکل برخورد، از طریق نکات قرارداد اقدام قانونی انجام بدهد.

در سامانه وکیل نوین قوی ترین وکیل اوقاف حضور دارند که می‌توانند هنگام وقوع مشکل در زمینه وقف در سرتاسر نقاط کشور تا مرحله نهایی، همراه مردم عزیز کشورمان باشند.

معرفی وکیل خوب برای وقف

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که وکیل متخصص وقف در شهر خودتان چه شخصی است، می‌توانید شماره‌های ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ تماس حاصل فرمایید تا با کارشناس متخصص حوزه وقف تلفنی و به صورت رایگان مشاوره حقوقی داشته و در شهر خودتان وکیل متخصص معرفی گردد.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.

بهترین وکیل متخصص بیمه

 

 در سامانه وکیل نوین نحوه گرفتن وکیل برای بیمه توسط وکلای متخصص پیگیری و انجام می‌شود. 

چنانچه اطلاع ندارید که وکیل متخصص بیمه چه شخصی است، می‌توانید  با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و  ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۵۹۲  تماس حاصل فرمایید.

بیمه قراردادی است که با هدف جبران خسارت زیان دیده در اثر حوادث گوناگون، در تعدیل ثروت و… نیز نقش مهمی دارد. ورود خسارت می‌تواند در مواردی مثل جرح و نقص عضو، از کار افتادگی دائم یا موقت، فوت و خسارت‌های مالی حین کار و پیامدهای ناگوار حوادث رانندگی باشد.

وکیل دعاوی بیمه 

امروزه شرکت‌های بیمه (بیمه‌گر- ماده ۳۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) با هدف پرداخت خسارات وارده به جان یا مال اشخاص پدید آمده و درصورت بیمه بودن، می‌توان هنگام بروز حادثه از بیمه میزان خسارات وارده را دریافت کرد. معمولا شرکت‌های بیمه با استناد به مدارکی که شخص آسیب‌دیده (بیمه‌گزار- ماده ۵ قانون بیمه) میزان خسارت را به بیمه‌گذار می‌پردازند. اما گاهی اتفاق می‌افتد که میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار یا بیمه‌گذار و واردکننده خسارت اختلاف پدید می‌آید که این اختلاف می‌تواند هم راجع به اصل ورود خسارت و هم راجع به میزان خسارت باشد. در این هنگام، نیاز است که برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند؛ در نتیجه، حضور وکیل متخصص در امر بیمه مفید خواهد بود. یک وکیل متخصص بیمه در مشهد، با تسلط و آگاهی که از قوانین و مقررات مختلف بیمه دارد، می‌تواند در زمان کوتاهی بهترین نتیجه ممکن را به نفع موکل خود بگیرد.

وکیل نوین با همکاری با مشاوران و وکلای متخصص در امور بیمه آماده ارائه مشاوره در مورد بیمه در عرصه داخلی و بین‌المللی می‌باشد.

روش گرفتن بیمه 

برای گرفتن بیمه از بیمه‌گر، نوع بیمه مهم است که مثلا بیمه خودرو است یا بیمه آتش‌سوزی یا انواع دیگر بیمه. اما به طور کلی، وقتی حادثه‌ای پیش می‌آید، شخص خسارت‌دیده یا بیمه‌گزار با مدارک و مستندات وقوع حادثه باید به دفتر بیمه مربوطه مراجعه کرده، بیمه با استفاده از کارشناسی میزان خسارت وارده را تخمین و تعیین می‌کند و سپس، معادل همان را وجه نقد برای شخص واریز می‌کند. چنانچه اختلافی در این زمینه باشد، خسارت‌دیده یا بیمه‌گزار ابتدا باید به دادگاه دادخواست مطالبه خسارات علیه واردکننده خسارت یا بیمه‎‌گر یا صندوق تامین خسارات بدنی بدهد و سپس همراه با حکم دادگاه –که در آن میزان خسارات وارده تعیین شده و شرکت بیمه باید برهمان اساس مقدار بیمه را پرداخت کند- و سایر مستندات به دفتر بیمه مراجعه کند. مدارک و مستندات هم بسته به حادثه فرق می‌کند مثلا اگر بیمه آتش‌سوزی باشد، خسارت‌دیده باید مدارک وقوع آتش مثل گزارش آتش‌نشانی را به دفتر بیمه ببرد و اگر خسارت جانی هم وارد شده، گواهی بیمارستان را همراه خودش ببرد.

روش گرفتن خسارت ماشین از بیمه

پس از تصادف با حضور پلیس راهنمایی و رانندگی در صحنه تصادف چنانچه راننده‌ها اختلافی راجع به مقصر بودن و نحوه برخورد در تصادف رانندگی نداشته باشند، کروکی که تهیه می‌شود، اصطلاحا کروکی سازشی خواهد بود؛ چون رانندگان با یکدیگر سازش دارند. در این صورت، رانندگان مدارک خود را تحویل به افسر داده، افسر میزان خسارت را مشخص کرده و با مراجعه به بیمه زیان‌دیده خسارت خود را دریافت می‌کند. اما اگر رانندگان با یکدیگر اختلاف داشته باشند در مورد نحوه تصادف رانندگی و اینکه چه کسی مقصر است یا مدارکی وجود نداشته باشد مثلا یکی از رانندگان گواهینامه نداشته باشد (پس از تعیین قیمت توسط نظریه کارشناسی)، اگر میزان خسارت بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، زیان‌دیده می‌تواند از راننده مقصر در دادگاه و اگر کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد در شورای حل اختلاف شکایت کند. سپس، با در دست داشتن رای دادگاه یا شورای حل اختلاف به دفتر بیمه مراجعه کند.

روش گرفتن دیه در تصادفات رانندگی 

بحث دیه در تصادفات رانندگی زمانی مطرح می‌شود که تصادف جرحی باشد یا باعث ورود خسارت به جان اشخاص شود. در تصادف رانندگی جرحی وقتی با پلیس تماس گرفته می‌شود، علاوه بر افسر راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی نیز در محل تصادف رانندگی حاضر می‌شود. افسران راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی، کروکی غیرسازشی کشیده و گزارش تنظیم می‌کنند و خودرو یا خودروها به پارکینگ منتقل می‌شوند. پس از آن هر دو طرف یا یکی از آن‌ها می‌تواند با مدارکی مثل گزارش افسر نیروی انتظامی، نامه پزشکی قانونی که میزان جراحت را تعیین کرده یا گواهی فوت، بیمه‌نامه ماشین و … به دادسرا مراجعه کرده و پرونده تشکیل بدهند. بازپرس تحقیقات را شروع می‌کند و مدارکی مثل نظر کارشناسی، نظر نهایی پزشکی قانونی و شهادت شهود و تحقیقات محلی جمع‌آوری می‌شود. سپس، قاضی قرار صادر می‌کند که این قرار می‌تواند قرار بازداشت باشد یا اینکه بیمه‌نامه(پس از استعلام صحت و اعتبار آن) راننده مقصر ضبط شود. قرار بازداشت در زمانی صادر می‌شود که راننده مقصر مرتکب «بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعـایت نظامات دولتی یا عدم مهـارت راننده اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی …» بشود. یعنی مثلا گواهینامه نداشته یا سرعت غیر مجاز داشته است و یا هر اقدام دیگری که باید انجام می‌داده ولی انجام نداده یا نباید انجام می‌داده ولی انجام داده است (ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات). در نهایت، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌شود. در آنجا جلسه دادرسی تشکیل شده و راننده مقصر محکوم به پرداخت دیه می‌شود. پس از قطعی شدن حکم (که مراحلی مثل تجدیدنظرخواهی و واخواهی اگر حکم غیابی باشد باید تمام شود)، اجرای احکام حکم را اجرا کرده و زیان‌دیده می‌تواند مبلغ دیه را از بیمه(با ارائه حکم دادگاه) یا خود راننده مقصر بگیرد.

روش گرفتن دیه متوفی (شخص فوت شده) از بیمه

فرآیند تصادفات فوتی و تصادفات جرحی یکسان است. به این معنی که اگر تصادفی منجر به فوت شخصی شود، پلیس نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی کروکی غیرسازشی کشیده و گزارش تنظیم می‌کنند و خودرو یا خودروها به پارکینگ منتقل می‌شوند. پس از آن، اولیا دم می‌توانند با مدارکی مثل گزارش افسر نیروی انتظامی، نامه پزشکی قانونی که میزان جراحت را تعیین کرده یا گواهی فوت، بیمه‌نامه ماشین و … به دادسرا مراجعه کرده و پرونده تشکیل بدهند و همان مراحل قبلی طی خواهد شد.

در صورتی که راننده مقصر فرار می‌کند یا معلوم نیست چه کسی است، صندوق تامین خسارات بدنی به عنوان یک صندوق مستقل، طرف دعوا زیان‌دیده قرار می‌گیرد و باید هزینه‌ها و خسارات را بپردازد. در این مرحله، علاوه بر اینکه وقوع تصادف رانندگی مثل مراحل قبلی باید ثابت شود، این نکته هم باید ثابت شود که امکان گرفتن دیه از راننده مقصر یا بیمه وجود ندارد و راننده مقصر فرار کرده است. همچنین، این صندوق در موارد دیگری مثل  فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر یا ورشکستگی بیمه‌گر یا به طور کلی، هنگامی که خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) باشد، مکلف است که پس از ثابت شدن هر یک از موارد بالا، دیه و سایر هزینه‌ها را به زیان‌دیده بپردازد(ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث).

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد 

مهاجرت به روسیه

 

چنانچه شما قصد سفر و مهاجرت به روسیه را دارید ما در این مقاله تمامی اصول و شرایط مهاجرت اعم از تحصیلی ، شغلی ، سرمایه گذاری ، اقامت و ملیت روسیه و… را به شما خواهیم آموخت. همچنین شما چنانچه قصد دارید به کشور روسیه مهاجرت کنید اما نمیدانید آیا این کشور برای سفر خوب است یا خیر ما به شما توصیه میکنیم  با سامانه وکیل نوین تماس حاصل فرمایید تا در شهر شما موسسه مهاجرتی به روسیه را معرفی نماید . 

تلفن تماس سامانه وکیل نوین : ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ 

کشور روسیه از پهناور ترین کشور جهان است که سالانه میزبان تعداد بسیاری مسافر می باشد که برای تفریح، فعالیت شغلی و آموزش به روسیه مهاجرت می کنند.

در روسیه دانشگاه های معتبر زیادی در رشته های مختلف وجود دارد که به دلیل هزینه مناسب، سهولت در اخذ پذیرش دانشگاهی موجب حجم بالای مهاجر به روسیه جهت تحصیل می باشد.

شرایط تحصیل در روسیه

تحصیل  در مقطع پزشکی در روسیه در مقایسه با کشوری همچون ایران که دوره های پزشکی عمومی ۷ ساله می باشد،۶ ساله می باشد و تحصیل دندانپزشکی ۵ ساله می باشد. دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاه های مسکو می توانند علاوه بر ایران در کشور های اروپایی و سایر دانشگاه های پیشرفته دنیا ادامه تحصیل دهند ودر صورت تمایل، مشغول به کار شوند.لازم به ذکر است مدارک دانشگاه های مسکو مورد تایید وزارت بهداشت می باشد.

همچنین اموزش عالی روسیه در رشته های غیر پزشکی مانند مهندسی، اقتصاد و علوم انسانی دانشجو می پذیرد.

درکشور روسیه هزینه شهریه سالانه با توجه به دانشگاه ، مقطع و رشته تحصیلی متفاوت می باشد. به طور میانگین می توان گفت هزینه یک سال تحصیلی در دانشگاه های معتبر روسیه بین ۵ تا ۱۰ هزار دلاراست. هزینه خوابگاه نیز به طور میانگین حدود ۱۰۰ دلار در ماه است. التبه برای دانشجویان خارجی نیز امکان تحصیل رایگان وجود دارد.

لازم به ذکر است که موسسه حقوقی سفیران عدالت امکان گرفتن بورسیه تحصیلی در رشته های مختلف در مقاطع مختلف را برای دانشجویان مهیا می سازد.

 برای این موضوع با سامانه وکیل نوین تماس بفرمایید و تقاضای نوبت با موسسه  سفیران عدالت داشته باشید 

تلفن تماس سامانه وکیل نوین : ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ 

 

هزینه زندگی با توجه به شهر و نوع زندگی نیز متفاوت است. به طور مثال در ماه هزینه زندگی متوسط دانشجویی در شهر مسکو بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلارمی باشد. این قیمت برای شهر سن پترزبورگ حدود ۲۰ درصد کمتر است.

معمولا برای حمل نقل داخل شهری در شهرهای بزرگ روسیه از تاکسی، مترو، مارشروتکا (ون)، اتوبوس، ترالبوس (اتوبوس برقی) استفاده می شود. قیمت وسایل حمل ونقل عمومی حدود ۴۰ تا ۵ روبل می باشد . هر دلار معادل ۶۵ روبل.

البته دانشجویان می توانند با ثبت نام در سامانه، درخواست کارت حمل و نقل دانشجویی دهند. نحوه استفاده از این کارت به این صورت است که شما با شارژ ماهیانه این کارت (حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ روبل) می توانید از تمام وسایل حمل و نقل عمومی بدون محدودیت استفاده نمایید.

 

مراکز خرید روسیه

در شهر های روسیه فروشگاه های زنجیره ای متعددی وجود دارد که بسته به نوع خرید شما می توانید مناسبترین فروشگاه را انتخاب کنید. به طور مثال برای خریدهای روزانه فرشگاه های «دیکسی»، «مگنیت» یا «پتیورچکا» مناسب است.این فروشگاه ها در سطح شهر به تعداد زیاد موجود است. اما برای خریدهای عمده می توانید از فروشگاه های «آشان» یا «لنتا» استفاده کنید. این فروشگاه های معمولا در حاشیه شهر قرار دارند.

 

مسکو برای زندگی بهتر است یا سن پترزبورگ

معمولا بیشتر دانشجویانی که به قصد تحصیل به روسیه مهاجرت می کنند شهرهای مسکو یا سن پترزبورگ را برای تحصیل خود انتخاب می کنند. شهر مسکو بزرگترین شهر روسیه و قاره اروپا می باشد. شهری با خصوصیات پایتخت های بزرگ دنیا. اما برای کسانی که می خواهند زندگی آرام در شهری زیبا را تجربه کنند سن پترزبورگ را پیشنهاد می کنیم. سن پترزبورگ پایتخت روسیه در دوران شکوفایی تزارها بود. در حال حاضر این شهر مرکز اصلی گردشگری در روسیه می باشد. ساختمانهای زیبا در کنار رودخانه نوا، موزه ها و تاتر های این شهر در دنیا شناخته شد است.

 

روند اخذ پذیرش و ثبت نام دانشگاه در کشور روسیه

۱ویزای تحصیلی: پس از اتمام پذیرش از دانشگاه، برای شما دعوت نامه ارسال خواهد شدکه با در دست داشتن دعوت نامه به سفارت روسیه در ایران (تهران- اصفهان رشت) مراجعه نموده و ویزای تحصیلی سه ماهه خود را دریافت خواهید کرد.

۲هنگام ورود به روسیه، زمان کنترل پاسپورت به شما برگه ای به نام برگه مهاجرت داده می شود. اهمیت این برگه کمتر از پاسپورت نیست و باید در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

۳شما زمان ورود به روسیه حداکثر سه روز فرصت خواهید داشت که ثبت اداره مهاجرت (رجیستری) را انجام دهید. اگر در خوابگاه اقامت دارید باید به بخش مربوطه مراجعه تا امور رجیستری را انجام دهند. اما اگر در منزل اجاره ای سکونت دارید حتما از صاحب خانه بخواهید که این کار را برای شما در اسرع وقت انجام دهد.

۴در طول اقامت در روسیه باید بیمه سلامت داشته باشید.

۵برای ثبت نام در دانشگاه باید آزمایش پزشکی فرم ۰۸۶ را تهیه نمایید.

۶بعد از استقرار یافتن و ثبت نام در دانشگاه، باید حتما جهت دریافت ویزای یک ساله تحصیلی اقدام نمایید. تمدید ویزا توسط دانشگاه صورت می گیرد.

 

روش های مختلف رفتن به روسیه :

 • اخذ ویزای توریستی روسیه
 • مهاجرت به روسیه از طریق ویزای سرمایه گذاری
 • ویزای اقامتی روسیه
 • ویزای ترانزیت روسیه
 • مهاجرت به روسیه از طریق تحصیل واخذ ویزای تحصیلی
 • مهاجرت به روسیه از طریق اخذ ویزای کار و تخصص
 • مهاجرت به روسیه از طریق ازدواج
 • انواع دیگر از ویزای روسیه

انواع دیگری از ویزا ها برای مهاجرت به روسیه جهت موارد بسیار خاص نیز وجود دارد (ویزای دیپلماتیک، ویزای پناهندگی ، ویزا برای اهداف بشردوستانه و مذهبی و غیره).

 

 1. اخذ ویزای توریستی روسیه

ویزای توریستی، ارزانترین و ساده ترین روش برای کسب ویزای روسیه است.

ویزای توریستی،  بهترین نوع ویزا برای بازدیدهای کوتاه مدت از این کشور می باشد.

مدت زمان اعتبار این ویزا ۳۰ روز است و همچنین این ویزا برای گردشگری به افراد اعطا میگردد.

این ویزا غیر قابل تمدید بوده و اگر شما می خواهید برای مدت بیشتری در این کشور اقامت داشته باشید، باید این کشور را ترک نموده و برای یک ویزای جدید درخواست نمائید.

 

۳.شرایط گرفتن ویزای کار در روسیه

اگر تبعه خارجی هستید و برای کار به روسیه سفر کرده اید باید هم جواز کار و هم ویزای کار در روسیه داشته باشید. بنابراین اگر از کارفرمایی در روسیه پیشنهاد کار دریافت کردید می توانید برای مجوز و ویزای کار در روسیه اقدام کنید. این کارفرما مجوز استخدام را اخذ کرده و طبق آن می تواند اتباع خارجی را در مشاغل خاص استخدام کند.

برای کارگران خارج از کشور تعداد مجوز استخدام سالانه بر اساس سهمیه دولت و با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست های دولتی این کشور معین می شود. با توجه به کل سهمیه، سقف خاصی برای مناطق روسیه، بخش های شغلی و ملیت های خارجی وجود دارد. سهمیه کلی برای سال ۲۰۱۷ به میزان ۱۷۷،۰۴۳ تعیین شده است، که در مقایسه با سهمیه سال ۲۰۱۶ هفده درصد کاهش داشته است.

اتباع خارجی که برای ورود به روسیه به ویزا نیاز دارند، برای کار هم در این کشورباید مجوز و ویزای کار داشته باشند.  معافیت های خاصی وجود دارد که در زیر آمده است. اتباع کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) که برای ورود به روسیه نیازی به ویزا نخواهند داشت، تنها اتباع خارجی هستند که نیازی به ویزای روسیه و یا مجوز کار و یا پیشنهاد شغلی قطعی از کارفرمای روسی ندارند. از سال ۲۰۱۵، کشورهای مستقل مشترک المنافع دیگر به مجوز کار روسیه محدود نیستند.

در عوض، آنها باید ظرف ۳۰ روز از ورود خود به روسیه جهت ثبت حق امتیاز کار درخواست کنند و سپس باید ظرف ۶۰ روز پس از دریافت حق امتیاز کار پیدا کنند. با ویزای دیگری به جز ویزای کار روسیه (به عنوان مثال ویزای کسب و کار و یا ویزای توریستی) نمی توانید وارد این کشور شوید و شروع به کار کنید. باید از این کشور خارج شوید و مجددا درخواست برای ویزای کار روسی دهید. گروه اتباع خارجی ذیل از درخواست مجوز یا ویزای کاری روسیه معاف هستند:

 • اتباع خارجی ساکن در روسیه که قبلا مجوز اقامت دائم روسیه را دریافت کرده اند.
 • اتباع خارجی که به طور موقت برای یک شرکت خارجی کار می کنند می توانند درخواست ویزا کسب و کار دهند، این ویزا به کارگران اجازه می دهد تا یک سال در روسیه بمانند و تجارت کنند.
 • کارکنان سفارت یا کنسولگری نهادهای کشورهای خارجی در روسیه به همراه کارمندان خصوصی داخلی
 • کارکنان کشورهای خارجی که خدمات نصب، سرویس و تعمیر تجهیزات نصب شده را انجام می دهند.
 • روزنامه نگاران مجاز در روسیه
 • دانشجویان دارنده ویزای معتبر تحصیلی روسیه که در زمان تعطیلات یا در محل تحصیل کار می کنند.
 • کسانی که جهت تدریس به موسسات آموزشی دعوت شده اند.
 • کسانی که در رشته های بسیار حرفه ای کار می کنند می توانند بعنوان مهاجران بسیارماهر

(Highly Skilled Migrant) درخواست مجوز کار حرفه ای دهند و طبق آن مشاغل حرفه ای به آنها داده می شود.

شرایط ویزای  کار در روسیه به این صورت است که می بایست قبل از درخواست ویزا، شغل پیدا کنید مگر اینکه تبعه کشورهای مستقل مشترک المنافع باشید. همانطور که قبلا ذکر شد، روسیه سهمیه ها را براساس تعداد اتباع خارجی که هر ساله می تواند استخدام کند، صادر می کند. اگر یک کارفرما بخواهد کارکنان خارجی را استخدام کند، باید ثابت کنند که به کارگران خارجی نیاز دارد و این امر با فرایند ثبت «اعلامیه نیاز» انجام می شود و سپس برای مجوز استخدام از مدیریت امور مهاجرت روسیه (GUVM) درخواست می دهد.

مجوز استخدامی صادره برای کارفرما مشخص خواهد کرد که چه تعداد کارمند خارجی و از کدام ملیت را می تواند استخدام و اینکه در چه سمتی می توانند کار کنند. بنابراین برای پیدا کردن کار در روسیه، باید یک کارفرما پیدا کنید که مجوز استخدام داشته باشد. اگر کارفرمایی انتخاب کنید که مجوز مربوطه را ندارد که شما را استخدام کند، در این صورت باید از GUVM درخواست مجوز استخدام کنند.

به محض اینکه ویزای کار روسیه ی خود را دریافت نمودید، شما خواهید توانست به این کشور سفر کنید. تمامی خارجی هایی که وارد روسیه می شوند باید ورود خود را در اداره ی محلی زیر نظر وزارت امور داخلی ظرف مدت هفت روز ثبت نمایند. این کار معمولا توسط کارفرمای شما انجام خواهد شد. اما برای حصول اطمینان از انجام آن بهتر است خودتان هم بررسی نمایید. عدم ثبت مشخصات در وزارت داخلی می تواند منجر به جریمه و حتی در برخی موارد اخراج از روسیه شود.

ویزای کار روسیه معمولا اعتباری ۹۰ روز دارد اما تا یک سال هم می تواند تمدید شده و از آن به بعد به صورت سالانه تمدید شود. این کار از طریق شعبه های محلی وزارت داخلی در منطقه ی محل سکونت شما انجام می شود. اگر قصد دارید بیشتر از ۹۰ روز در روسیه بمانید، باید از طریق وزارت داخلی برای دریافت مجوز اقامت موقت اقدام نمایید (به جز متخصصان حرفه ای ای که به صورت خودکار مجوز اقامت سه ساله دریافت می کنند)

هزینه ی ویزای کار روسیه از یک کشور تا کشوری دیگر متفاوت است، همچنین اینکه ویزای شما یک سفره یا چند سفره باشد و اینکه عادی یا اکسپرس باشد هم در هزینه ی آن تفاوت ایجاد می کند.

 

 1. نحوه اخذ اقامت روسیه

 • اخذ شهروندی روسیه از طریق ثبت شرکت (ویزای کاری)
 • اخذ شهروندی روسیه از طریق سرمایه گذاری
 • اخذ شهروندی روسیه از طریق سهمیه

 

 1. اخذ ویزای تحصیلی روسیه

اکثر دانشجویان در حال حاضر متقاضی تحصیل در خارج از کشور هستند و کشور روسیه نیز هر ساله دانشجویان بسیاری را از سرتاسر جهان می پذیرد.

متقاضیان تحصیل در این کشور باید ویزای تحصیلی روسیه را دریافت و روند اداری این کشور را طی کنند. اگر شما متقاضی تحصیل در روسیه هستید و می خواهد برای آن اقدام نمایید اول از همه باید گذرنامه بین المللی داشته باشید.

 

 1. مدارک و شرایط اخذ ویزای تحصیلی روسیه

 • متقاضیان ابتدا باید فرم درخواست را از سایت مخصوص سفارت روسیه پرینت گرفته و آن را به صورت دقیق،صحیح و خوانا پر کنند.
 • ارائه اصل و کپی گذرنامه بین المللی(پاسپورت).
 • عکس ۳*۴ بدون روتوش و با زمینه سفید.
 • گواهی سلامت پزشکی.
 • ارائه دعوتنامه رسمی از کشور روسیه.
 • اگر سن متقاضی کمتر از ۱۸ سال است می بایست فرم رضایت نامه والدین خود را نیز به مامورین مربوطه ارائه دهد.
 • بعد از اینکه مدارک متقاضی مورد بررسی و تایید قرارگرفت، ویزای متقاضی صادر می گردد مدت زمان آن حداقل ۳ ماه به طول می انجامد و سپس متقاضی می تواند با طی کردن مراحل قانونی نسبت به تمدید ویزای خود اقدام نماید.
 • در این صورت ویزای متقاضی در صورت تایید ۱ سال تمدید می شود و دوباره بعد از یک سال اگر قصد ماندن مجدد در کشور روسیه را داشته باشد، می بایست دوباره مراحل سال قبل را تکرار کرده و ویزای خود را تمدید نماید.

توجه نمایید پاسپورت فرد متقاضی می بایست بعد از تایید حداقل ۱۸ ماه اعتبار داشته باشد.

 • پاسپورت متقاضی باید مدارک سلامت و ویروس اچ آی وی به همراه مهر تایید آزمایشگاه و پزشکان مربوطه را تایید کند.

متقاضی می بایست تمامی این مراحل را در ۲ الی ۳ ماه زود تر از تاریخ سفر خود انجام دهد.

 • این مدارک باید به زبان روسی ترجمه و مهر معتبر خورده شده باشد تا اعتباری ۳ ماهه داشته باشد.
 • هزینه تحصیل در کشور روسیه به نسبت پایین است و فرد متقاضی از زمان ورود اولیه خود می بایست شروع به یادگیری زبان روسی نماید.

 

 1. هزینه های تحصیل رشته ی پزشکی در روسیه

یکی از بزرگترین مزایای تحصیل در رشته ی پزشکی در روسیه، شهریه پایین دانشگاه های پزشکی روسیه است. در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، به خاطر وجود یارانه از سوی دولت برای شهریه دانشجویان خارجی، تحصیل در روسیه برای دانشجویان بین المللی بسیار کم هزینه است. دولت روسیه شهریه دانشجویان بین المللی را ۸۰ تا ۹۰% کاهش می دهد. متقاضیان فقط ۱۰ الی ۲۰% از هزینه ی واقعی تحصیل را پرداخت می کنند. دانشگاه های پزشکی روسیه احتمالاً از ارزانترین دانشگاه ها در اروپا هستندشهریه دانشگاه های پزشکی روسیه برحسب دانشگاه و با توجه به نوع تخصص و رشته، متغییر هستند. شهریه دوره های عمومی پزشکی هر یک از دانشگاه های روسیه متفاوت و بین ۳,۵۰۰ تا ۹,۰۰۰ دلار در هر سال متغییر است.

 1. شرایط گرفتن ویزای تحصیلی روسیه

اکثر افرادی که قصد تحصیل در روسیه  را دارند و میخواهند ویزای تحصیلی روسیه را دریافت کنند باید گذرنامه بین المللی داشته باشند تا بتوانند برای تحصیل عازم این کشور شوند. شرایط مهاجرت و تحصیل در کشور روسیه طبق روال خاصی انجام می شود و باید تمام اصول را در یک چارچوب انجام داد.

نحوه درخواست اخذ ویزای تحصیلی روسیه

متقاضیان در هر کشوری که اقامت داشته باشند، باید برای درخواست ویزای تحصیلی روسیه به سفارت روسیه و یا کنسولگری این کشور مراجعه کنند تا بتوانند ویزا خود را انجام دهند. البته باید بدانند که در بعضی از کشورها مراکز ویزای خاصی وجود دارد که می توانند بهترین خدمات ممکن را برای ویزای تحصیلی روسیه انجام دهند.

فرم ویزای تحصیلی روسیه برای ویزای تحصیلی روسیه

برای این که متقاضی  بتواند فرم ویزای تحصیلی روسیه را دریافت کند، باید وارد سایت روسیه شود. فرم مربوطه را طبق اطلاعات شخصی خود کاملا دقیق پر کند و سپس پرینت آن را تهیه نماید. البته می تواند این فرم را دانلود و سپس به طور کامل تکمیل نماید. فرم درخواست ویزای تحصیلی روسیه باید امضا شود.

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای تحصیلی روسیه

هنگامی که تصمیم به سفر و مهاجرت می گیرید و می خواهید ویزای یک کشور را بگیرید، باید مدارکی را به سفارت ارائه دهید. این در مورد ویزای تحصیلی نیز صدق می کند.

 1. مدارک مورد نیاز اخذ ویزای تحصیلی روسیه شامل:
 • ارائه پاسپورت به همراه کپی از صحفه اول آن.
 • ارائه دعوت نامه رسمی برای ورود به کشور روسیه.
 • عکس مربوط به همان سال شخص متقاضی با پشت زمینه سفید.
 • پرینت فرم درخواست.
 • گواهی مبنی بر سلامت پزشکی.
 • افراد زیر ۱۸ سال باید رضایت نامه پدر و مادر خود با مهر تائید رسمی ارائه دهند.

 

 1. دانشگاه های روسیه

دانشگاه های روسیه شامل

 • ملی سن پترزبورگ (state)
 • ملی مسکو (لومونوسوف) (MGU)
 • پاولوف
 • سماشکو
 • سچینوا
 • رودن
 • نوووسیبریسک
 • کازان
 • پدیا (pedia)
 • و …

این دانشگاه ها رشته های پزشکی و رشته های غیر پزشکی را آموزش می دهند.

تحصیل در کشور روسیه به زبان روسی و زبان انگلیسی می باشد.

این موضوع بستگی به دانشگاه مورد نظر متقاضی دارد .

برای اعزام دانشجویان به روسیه ، مورد مهم این است که دانشجویان قصد برگشت به ایران و ادامه تحصیل در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران را دارد یا خیر!

 • دانشجویان اگر قصد تحصیل در دانشگاه موردتایید وزارت بهداشت ایران را دارند باید در دانشگاه به زبان روسی درس بخوانند .
 • اگردانشجویان پس از اتمام دوره تحصیلی قصد بازگشت به ایران را ندارند و قصد تحصیل به زبان انگلیسی دارند پس نیازی به دوره پادفک ندارند و بعضی از دانشگاه های روسیه امکان تحصیل به زبان انگلیسی را دارند که مورد تایید اروپا و آمریکا هستند و دانشجو نیازی به خواندن درس به زبان روسی ندارد و در ۴ دانشگاه کازان-رودن-پدیا- نوووسیبریسک می توانند به زبان انگلیسی تحصیل نمایند.
 • لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت هرسال تا پایان فروردین ماه اعلام می شود.
 • دانشجویان پس از سپری کردن دوره پادفک دیپلمی دریافت می کند که اصطلاحاً آن را دیپلم آبی نام می نامند.

 

 

دانشجویانی که پس از اتمام دوره تحصیل قصد برگشت به ایران را دارند جهت شروع به تحصیل لازم است ابتدا پذیرش دوره پادفک را بگیرند که برای این امر مدارک زیر موردنیاز می باشد :

 • پاسپورت
 • دیپلم و ریزنمرات
 • پیش دانشگاهی و ریز نمرات

پس از گذراندن دوره پادفک و در مراحل پایانی آن دانشجویان می توانند برای کورس اصلی تحصیلی خود در دانشگاه مورد نظر اقدام کنند که برای این منظور مدارک لازم شامل :

 • پاسپورت
 • دیپلم و ریزنمرات
 • پیش دانشگاهی و ریزنمرات
 • دیپلم آبی ( مدرک پادفک)

هزینه دوره پادفک بستگی به شهر و دانشگاه مد نظر دانشجویان دارد که بین ۲۵۰۰ تا ۵۵۰۰ دلار هزینه خواهد داشت که بعضی از دانشگاه ها کل هزینه را ابتدا دریافت می کنند.

دوره پادفک مربوط به رشته های پزشکی و غیر پزشکی متفاوت است.

۱- هزینه کورس اصلی در روسیه در رشته های پزشکی از ۳۵۰۰دلار شروع و تا ۸۵۰۰ دلار می رسد.

۲- هزینه کورس اصلی در روسیه در رشته های غیرپزشکی از ۲۵۰۰دلار شروع و تا ۵۵۰۰ دلار می رسد.

۳- هزینه های زندگی در روسیه ماهانه از ۱۰۰ دلار تا ۲۰۰ دلار می باشد که بستگی به شهر و نحوه زندگی دانشجویان دارد.

۴- هزینه مسکن در روسیه بین ۵۰ تا ۱۵۰ دلار می باشدکه بسته به شهر و دانشگاه متفاوت است.

بعضی از هزینه ها در روسیه با داشتن کارت دانشجویی شامل تخفیف می شود مثلا هزینه مترو حدودا ۱۰ دلار در ماه می باشد که بدون کارت دانشجویی حدودا ۱۵۰ دلار خواهد شد.

 

در روسیه با داشتن بعضی شرایط در بعضی دانشگاه ها می توان بورسیه تحصیلی گرفت که دراین صورت هزینه تحصیل و اقامت رایگان خواهد بود.

روش گرفتن بورسیه به این صورت است که دانشجو پس گذراندن دوره پادفک در آزمون تِرک ۱ شرکت خواهد کرد که موسسه حقوقی سفیران عدالت اقدامات لازم برای اخذ بورسیه را انجام می دهد.

بورسیه را میتوان در رشته های پزشکی و  هم در رشته های غیر پزشکی گرفت.

دو نوع بورسیه در کشور روسیه وجود دارد :

۱-بورس دُوَل که در ۶ دانشگاه انجام می شود (بورس دولتی روسیه می باشد که شامل دایره انتخاب برای رشته های پزشکی و غیرپزشکی مورد تایید می باشد)

۲-بورس دانشگاه ملی سن پترزبورگ(فدرال روسیه) که شامل ۴۰۰ نفر ظرفیت در این خصوص می باشد .

هزینه اخذ بورسیه تحصیلی مبلغی در حدود شهریه یک سال دانشجو می باشد که با توجه به دانشگاه و رشته آن متفاوت می باشد.

پذیرش در دوره پادفک و کورس اصلی سالی یک بار انجام می شود و به تاریخ شمسی حدودا از ابتدای اردیبهشت شروع و تا پایان مرداد ادامه دارد.

تنها در تعداد محدودی از دانشگاه های روسیه برای دوره پادفک در تمام سال دانشجو می پذیرد .

بعضی از دوره ها در روسیه قابلیت این را دارد که به صورت مجازی برگزار شود و این دوره ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های غیر پزشکی می باشد که مورد تایید وزارت علوم ایران نیز هست و در رشته هایی چون حقوق و مهندسی و … برگزار می شود .

هزینه ثبت نام در این دوره ها با توجه به دانشگاه مورد نظر متفاوت خواهد بود و هزینه کل دوره بین ۴۵۰۰ تا ۵۲۰۰ دلار خواهد بود.

 

 • ثبت نام در دوره های ورزشی،رزمی، هنری و حرفه ای آکادمی ورزش های باله

روسیه بزرگترین و معتبرترین دوره های ورزشی باله را با همکاری دانشگاه کنسرواتور در سن پترزبورگ برگزار می کند.

متقاضیان می توانند در این دوره ها ثبت نام کنند و هزینه ثبت نام آن ۳۰۰۰ دلار می باشد و حدود ۱۰۰ دلار هزینه لباس ویژه باله و ۲۰۰ دلار هزینه بیمه و ۱۰۰ دلار هزینه خوابگاه و ۱۰۰ دلار هزینه ویزا و حدود ۱۰۰ دلار هزینه غذا در طی دوره به مبلغ ثبت نام اضافه می شود.

بازه سنی برای شرکت در دوره های ورزشی باله شامل بازه رده ۱۸ سال به بالا و زیر ۱۸ سال می باشد.

افرادی که رده سنی زیر ۱۸ سال می باشند یا باید به همراه یکی از والدین در این دوره ها شرکت نمایند یا سرپرستی را در روسیه معرفی نمایند که آن هم از طریق اعطای وکالت در سفارت باید انجام شود.

افراد بالای ۱۸ سال نیازبه سرپرست و یا وکیل ندارند.

طول این دوره تقریبا ۳ ماه و مدت زمان کلاس ها در روز تقریبا بین ۳ تا ۶ ساعت می باشد که بهتر است مدت زمان دوره متقاضیان ( تعداد روز و تعداد ساعت در هر روز) کاملا مشخص باشد به دلیل اینکه ویزا در روسیه قابل تمدید نیست و برای تمدید ویزا شخص مورد نظر باید از روسیه خارج شود .

پس باید از ابتدا طول دوره مشخص شود که مدت زمان ویزا براساس مدت زمان دوره صادر شود.

 

مسابقات ورزشی رزمی لیگ روسیه

متقاضیان با داشتن رزومه ورزشی خود می توانند در لیگ ورزشی روسیه و در نتیجه در لیگ اروپا و آمریکا شرکت کنند و قراردادی که با متقاضیان بسته می شوند به عنوان match maker خواهند بود .

قرارداد با متقاضیان سه ساله بسته می شود و گرفتن ویزای ورزشی و برنامه حضور درمسابقات در قرارداد متقاضیان قید می شود که تماماً از طریق وکیل رسمی انجام می گیرد.

 

 

وضعیت حقوقی غایب مفقود الاثر

تعریف غایب مفقود الاثر

یکی از موضاعات مهم که امروزه بسیار مورد بحث قرار می گیرد وضعیت حقوقی غایب مفقود الاثر می باشد. در این مقاله سعی شده تا حدود زیادی وضعیت امور مالی غایب مفقود الاثر را مورد بررسی قرار دهیم.

غایب مفقود الاثر شخصی است که مدت نسبتا طولانی محل زندگی خود را ترک کرده و هیچ یک از اقوام و آشنایان وی از او خبری نداشته باشند.

قانونگذار در تعریف غایب مفقود الاثر اینگونه بیان می دارد که:

غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت به نسبت زیادی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

نکته:

در حقوق مدنی به جای واژه غایب مفقود الاثر کلمه غایب را به کار می برند.که در واقع منظور از غایب همان غایب مفقود الاثر است  و به معنای خاص آن بکار رفته نه به معنای لغوی آن.

تفاوت غایب مفقود الاثر با مجهول المکان

مجهول المکان بودن با غیب مفقود الاثر فرق دارد به عنوان مثال فردی به کسی بدهکار است و برای فرار از دادن بدهی اش از محل سکونتش خارج می شود و بدون اینکه محل اقامتش را اطلاع دهد با اقوام و آشنایانش مکاتبه یا مکالمه می کند این  شخص را مجهول المکان می گویند. زیرا محل خود را مشخص نکرده است.

امور مالی غایب مفقود الاثر

هر گاه غایب مفقود الاثر اموالی از خود بجای بگذارد و شخصی را برای اداره اموالش مشخص کرده باشد، این شخص مسئولیت اموال غایب مفقودالاثر را تازمانی که وی برگردد و یا تا زمانی که خبر مرگ او را بیاورند یا دادگاه حکم فوت فرضی وی را صادر کند به عهده دارد. چنانچه شخصی که از طرف غایب مفقود الاثر برای حفاظت از اموالش مشخص شده فوت کند یا به هر دلیل دیگر صلاحیتش از بین برود مسئولیت اموال غایب به امین سپرده می شود.

ماده ۱۴۰قانون امور حسبی مقرر میدارد :

در صورتی که غایب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن فرد فوت کند یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره  اموال از بین برود امین برای اموال معین میگردد و اموال به تصرف ورثه داده میشود تا حکم موت فرضی فرد صادر شود. هرگاه غایب برای اداره اموالش کسی را معین نکرده باشد و کسی هم قانونا اداره اموال وی را به عهده نداشته باشد دادگاه تکلیف آن را مشخص میکند.

مراحل تعیین شده در مورد امور مالی غایب

قانونگذار چهار مرحله را در رابطه با امور مالی غایب مفقود الاثر پیش بینی کرده است که عبارتند از:

۱-حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین

۲-نصب امین برای اداره اموال غایب

۳-دادن اموال به تصرف موقت ورثه

۴-حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه

هرگاه غایب مفقودالاثر در خارج از ایران اموال و دارایی داشته باشد،حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین به عهده مامورین  کنسولی خواهد بود  و مامورین کنسولی در این رابطه همان اختیارات و وظایفی خواهند داشت که قانونگذار به دادستان واگذار کرده است.

ماده ۱۱۵ امورحسبی مقرر می دارد:

وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین کنسولی خواهد بود.

همچنین در ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی چنین آمده است :

اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود.

اگر دو سال از تاریخ آخرین خبر غایب مفقودالاثر و از وی خبری نشود احتمال زنده بودن غایب کمتر از گذشته است لذا قانونگذار با در نظر گرفتن منافع وارث و با توجه به اینکه وارث را مالک شناخته به وارث حق داده است که از دادگاه تقاضا نماید که اموال غایب را به تصرف موقت آنها بدهد.

مطابق ماده ۱۰۱۹  قانونی مدنی مقرر میدارد:

حکم موت فرضی غایب و دادن اموال غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.

تکالیف ورثه بعد از تصرف اموال غایب مفقود الاثر

بعد از تصرف اموال غایب توسط ورثه، ورثه موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

۱-فروش اموال ضایع شدنی

۲-فروش اموال منقول غایب

۳-پرداخت بدهی و نفقه اشخاص غایب مفقود الاثر

۴-نمایندگی امین از طرف دعاوی غایب

۵-منع فروش و رهن اموال غیر منقول

ماده ۱۵۸ امور حسبی در رابطه با ویژگی حکم موت فرضی مقرر میدارد حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد :

نام و نام خانوادگی درخواست کننده  ـ مشخصات غایب ـ دلایل و مستندات حکم ـ تاریخ صدور حکم موت فرضی و یا رد درخواست  طبق قانون و مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی به دادستان و درخواست کننده ابلاغ میگردد و قابل تجدید نظر است.

ماده ۱۵۹ قانون امور حسبی در این مورد اینگونه بیان می دارد:

درخواست کننده میتواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست. و در همین مورد در ماده۱۶۰قانون امور حسبی چنین آمده است : بعد از قطعیت حکم موت فرضی تامیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می شود.

انحلال نکاح

یکی دیگر از آثار حکم موت فرضی انحلال نکاح بین غایب و زن اوست و فرق بین زن دائم یا موقت او نیست و زن باید عده وفات نگهدارد.

در ماده ۱۱۵۴قانون مدنی آمده است : عده وفات چه در دائم و چه موقت در هر حال چهارماه و ده روز است مگر اینکه زن باردار باشد که در این صورت عده وفات تا زمان وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد وگرنه مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود.

در ماده۱۶۱ قانون امور حسبی آمده است :

در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به  عمل آمده بلا اثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب شده است.

غایب مفقود الاثر از نظر قانون چه کسی است؟

تفاوت غایب مفقود الاثر با مجهول المکان در چیست؟

وضعیت امور مالی غایب مفقود الاثر به چه صورت است؟

مراحل تعیین شده در امور غایب مفقود الاثر کدامند؟

بعد از تصرف اموال غایب مفقود الاثر ورثه چه تکالیفی دارند؟

وضعیت همسر غایب مفقود الاثر چگونه است؟

منابع

قانون امور حسبی

قانون مدنی

کتاب وضعیت حقوقی غایب مفقود الاثر از آقای منصور اباذری فومشی

دعوای اثبات نسب |مشروع بودن رابطه نسبی

اثبات نسب

یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حقوق خانواده مفهوم نسب است،چرا که وجود یک رابطه نسبی ،آثار و تکالیفی را ایجاب می کند امروزه یکی از رایج ترین راههای اثبات رابطه نسبی، آزمایش ژنتیک و اماره فراش است از جمله آنها موجبات ارث است که در ماده۸۶۱ قانون مدنی به آن اشاره شده است و همچنین موضوع الزام به انفاق از سوی اقارب نسبی نسبت به اشخاصی که در وضعیت معیشتی خود دچار مضیقه هستند که در این خصوص نیز مواد ۱۱۹۵تا ۱۲۰۶ قانون مدنی به تفضیل آنرا بیان نموده است .

مفهوم اماره فراش :

اماره فراش به عنوان یک اماره قانونی معتبر مانع از خدشه به رابطه زوجیت می شود. فرزندی که از زن شوهر دار  متولد شده است، متعلق به شوهر است . به عبارت دیگر فرزندی که در نتیجه یک رابطه مشروع و قانونی به وجود می آید یقینا متعلق به شوهر است. نقش این قاعده زمانی بیشتر به چشم می خورد که شک بوجود آید که زن از هم خوابی با مردی غیر از شوهرش باردار شده و این فرزند متعلق به همسر شرعی او نمی باشد. در صورت بروز این شک می توان به این قاعده استناد کرد و طفل متولد شده را به همسرشرعی زن نسبت داد .نسب در لغت به معنای پیوندی خویشاوندی ، به ویژه پیوند پدری و نیاکان پدری است .رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی ازنسل دیگری یا هر دو از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به عبارت دیگر نسب وابستگی است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی بوجود می آید.نسب به معنای خاص را نیز رابطه پدر فرزندی یا مادرفرزندی و به عبارت دیگر، رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم از وجود دیگری به دنیا آمده است.

ارکان دعوای اثبات نسب

زمانی که نسب مشروع و قانونی طفل مورد اختلاف طرفین باشد دعوای اثبات نسب مطرح می گردد که ارکان آن عبارتند از:

۱-وجود یک رابطه نسبی

۲-مشروع بودن رابطه نسبی

۳-وجود ادله اثبات برای دعوای نسب

وجود یک رابطه نسبی

در قانون ایران نسب مشروع به نسبی گفته می شود از پدرو مادری که  رابطه زوجیت بین آنها از طریق مشروع  و قانونی است فرزندی متولد شود و اثبات شود که این فرزند متعلق به زوجین می باشد.

مشروع بودن رابطه نسبی

در این مورد باید خواهان با ادله و مدارک محکمه پسند ثابت کند که رابطه ای که باعث تولد وی شده یک رابطه شرعی و قانونی بوده است.

بنابراین اگر این رابطه مشروعیت نداشته باشد اثبات نسب با مشکل رو به رو خواهد شد.

بنابه ماده۱۱۶۷قانون مدنی :

طفل متولد از زنا به زانی ملحق نمی شود. و همچنین طبق ماده۱۱۶۶قانون مدنی:

هرگاه به واسطه وجود  مانعی نکاح بین ابوین باطل باشد نسبت طفل به هریک از ابوین که جاهل بروجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.

وجود ادله اثباتی برای دعوای نسب

ادله اثباتی در مورد دعوای اثبات نسب عبارتند از :

اماره فراش، شهادت ، امارات قضایی و آزمایش ژنتیک. اولین راه اثبات نسب طفل توسل به اماره ی فراش است که قبلا توضیح داده شد.

در مورد اثبات نسب علاوه بر اماره فراش می توان از شهادت شهود یا از امارات قضایی نیز استفاده نمود.

دعوای نفی نسب

یکی دیگر از دعاویی که در مورد نسب وجود دارد دعوای نفی نسب است.

به این حالت که کسی که ظاهرا با دیگری قرابت نسبی دارد منکر وجود رابطه نسبی میگردد و ممکن است از طرف پدر طفل صورت گیرد که به این حالت نفی ولد هم میگویند.

تعارض نسب با اماره فراش

 دعوای نفی نسب یا نفی ولد از طرف پدر ،اثبات تعارض تولد فرزند با اماره فراش می باشد یا اینکه با ادله و اسناد و مدارک تولد فرزند با اماره فراش می باشد یا اینکه با ادله و اسناد و مدارک دیگری ثابت نماید که هرچند طبق اماره فراش فرزند ملحق به وی می باشد.ولی بر اساس سایر ادله و مدارک از جمله شهادت شهود و آزمایش و غیره اماره فراش درست نیست.

شرایط اماره فراش در زمان انحلال نکاح

بر اساس ماده۱۱۵۹قانون مدنی طفل متولد بعد از نکاح در صورتی به شوهر ملحق می شود که: ۱-مادر هنوز شوهر نکرده باشد. ۲-از تاریخ انحلال نکاح تا بدنیا آمدن طفل کمتر از شش ماه نگذشته باشد. ۳-از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر ازشش ماه نگذشته باشد.

اثبات خلاف اماره فراش

نفی ولد ممکن است از طریق لعان یا بوسیله دلایل دیگر از جمله شهادت و کارشناسی صورت میگیرد.

تعریف لعان

لعان نوعی سوگند است که در حقوق اسلام در موردی که شوهر نسبت به زنای زوجه با دیگری دائمه دهد یا طفل متولد از او را از خود نفی کند ، میتوان به آن متوسل شد. متداول ترین دلیل در مورد نفی نسب را میتوان همان آزمایش ژنتیک دانست . زیرا خواهان دعوای نسب می تواند به عنوان دلیل به آزمایش ژنتیک استناد نموده و این شیوه مطمئن ترین راه وصول به حقیقت است .

دعوای تقابل و نحوه رسیدگی آن در محاکم قضایی

در مقابل دعوای اصلی دعوای طاری قرار دارد.  در تعریف دعاوی طاری مقنن مطابق ماده۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاه اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. مطابق مواد بعدی قانون آیین دادرسی اصحاب دعاوی طاری دارای انواع مختلف است که به ترتیب به توضیح اختصاری آنها می پردازیم :

دعوای متقابل

دعوای تقابل یا دعوای دوطرفه را باید یکی از طرقین دفاعی خواهان محسوب کرد چرا که در این روش خوانده در مقام دفاع از دعوای اصلی دعوای جداگانه ای مطرح می کند و خواسته این دعوا (تقابل) در تناقض آشکار با خواسته خواهان دعوای اصلی و مبتنی بر رد دعوای اصلی است. از مزایای دعوای متقابل میتوان به صرفه جویی در زمان و هزینه و جلوگیری از صدور دادنامه های متناقض و معارض توسط دادگاه ها و رسیدگی همزمان به این دو دعوا اشاره کرد.

شرایط طرح دعوای تقابل (دعوای دوطرفه)

رویه حقوقی ایران برای اقامه دعوا سه شرط اساسی به شرح  ذیل قائل شده است:

۱-وجود اهلیت قانونی :

یعنی اینکه شخص اهلیت استیفاء یا به عبارت دیگر اهلیت اعمال و اجرای حق داشته باشد چون اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق می باشد پس وجود اهلیت قانونی برای اقامه کننده دعوا ضروری است.

۲-احراز سمت از حیث اصالت یا نمایندگی:

اگر در دعوای دو طرفه شکایت از طریق خود مدعی خصوصی مطرح شود در این صورت خواهان اصیل است ولی در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاصی چون وکیل یا نماینده قانونی احراز سمت آنها الزامی است که البته با وکالت نامه یا برگ نمایندگی این موضوع قابل احراز می باشد.

۳-ذی نفع بودن اقامه کننده دعوا:

یعنی خواهان باید توجه داشته باشد که برفرض محکومیت خوانده آیا حکم محکومیت برای وی سود یا نفعی به بار می آورد یا نه؟ بنابراین ویژگیهای نفع عبارتند از : اولا :نفع باید حقوقی و مشروع باشد ثانیا: نفع باید به وجودآمده و باقی باشد ثالثا: نفع باید شخصی و مستقیم باشد

رعایت شرایط اختصاصی

از این شرایط تحت عنوان ارکان دعوای تقابل یا دعوای دوطرفه نام برده می شود که در صورت نبود یا عدم رعایت هر یک از آنها امکان طرح دعوای تقابل منتفی خواهد بود.

الف)مطرح بودن دعوا و مختومه نشدن آن

اولین و اساسی ترین رکن برای طرح دعوای تقابل موجود بودن یک دعوا که تشریفات و شرایط آن صحیح واقع شده و آماده  برای رسیدگی در محاکم قضایی است واین دعوا به دلایلی مانند استرداد یا نقض یا هر عنوان  دیگر مختومه نشده است.  بنابراین اگر دعوای مطروحه به هر دلیلی مختومه یا مسترد گردد طرح دعوای تقابل (دعوای دوطرفه) از سوی خوانده سلب کننده به انتفاء موضوع خواهد بود و البته در صورتی که خوانده مدعی حقی باشد میتواند مستقلا طرح دعوا کند و اگر بعد از طرح دعوای تقابل دعوای خواهان به هر دلیلی رد یا مختومه شود دعوای تقابل خوانده تحت عنوان دعوای مستقل رسیدگی خواهد شد.

ب) طرح دعوا از طرف خوانده علیه خواهان

بر اساس ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی : خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید چنین دعوایی دعوای تقابل نامیده شده است.بنابراین دعوای متقابل باید الزاما از طرف خوانده مطرح شود و خوانده  شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که میتواند در مقام دفاع نسبت به اقامه دعوای متقابل اقدام نماید  بنابراین صرفا برای خوانده حق طرح دعوای  متقابل وجود دارد و خواهان یا ثالث نمیتواند این دعوا را مطرح نماید. ارتباط کامل دعوای اصلی و تقابل از دیگر شرایط طرح دعوای متقابل داشتن دو دعوا با هم است این مفهوم در دیدگاه دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره  ۳۷۷/۱۴۷۷۵-۲۴/۲/۱۷چنین بیان شده است : منظور از ارتباط کامل بین دو دعوا این است که صدور رای در یکی از آن دو دعوا  موجب بی نیازی از نوشتن رای در مورد دعوای دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد. همچنین ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی دربیان مفهوم ارتباط کامل مقرر میدارد: بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اخذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.

اقامه دعوای تقابل در مهلت قانونی

معمولا طرح دعاوی طاری دارای مهلت قانونی است که این زمان برای دعوای تقابل به موجب ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی پایان اولین جلسه دادرسی منظور شده است اگر چه خوانده میتواند حتی قبل از جلسه رسیدگی نسبت به تقدیم دادخواست تقابل اقدام نماید اما پایان مهلت تقدیم دادخواست تقابل پایان جلسه دادرسی است. همانطور در ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت مقرر میدارد : دادخواست دعوای تقابل تا پایان اولین  جلسه دادرسی تقدیم شود و اگرخواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید خوانده میتواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود. جلسه اول دادرسی در قانون تعریفی ندارد اما با توجه به رویه قضایی جلسه اول دادرسی جلسه ای است که موجبات قانونیطرح و استماع اظهارات طرفین فراهم بوده و دادگاه وارد رسیدگی و بررسی  ادله و اظهارات  خواهان و دفاعیات خوانده می شود اما اگر به هر دلیلی رسیدگی و استماع اظهارات طرفین  در جلسه معین شده فراهم نباشد آن جلسه  اول دادرسی محسوب نمی شود.

دعوای ورود ثالث

هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده وارد دعوا گردد چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله ی تجدید نظر در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح شده تقدیم و در آن خواسته خود را به طور صریح اعلام نماید.  دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک  و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

دعوای جلب ثالث

هریک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند میتواند تا پایان جلسه اول دادرسی دلایل خود  را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر. دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه ی یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود

دعوای اضافی

در مقررات آیین دادرسی مدنی مقرراتی در خصوص دعوای اضافی برخلاف دیگر دعاوی طاری (ورود و جلب ثالث و متقابل) به چشم نمیخورد.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوای تقابل

برابر ماده۱۷قانون آیین دادرسی مدنی که در این مورد مقرر میدارد: این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.  دعوای تقابل در دادگاهی اقامه میگردد که صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن دعوا را داشته باشد هر چند صلاحیت محلی رسیدگی به آن دعوا را نداشته باشد هیچ وقت طرح دعوای تقابل صلاحیت ذاتی مراجع قضایی را تغییر نمی دهد در صورت طرح دعوای تقابل در مرجع قضایی فاقد صلاحیت به تکلیف قانون باید دادگاه نسبت به آن دعوا قرار عدم صلاحیت صادر و حسب مورد پرونده را به مرجع قضایی صالح برای رسیدگی یا مرجع تعیین کننده دادگاه صالح (دادگاه تجدید نظر یادیوان عالی کشور) ارسال نماید.

خواهان و خوانده دعوای متقابل

دعوای متقابل در واقع یکی از طرق دفاعی خوانده در دعوای اصلی می باشد که توسط خواهان مطرح گردیده و برخلاف طرق دیگر  دفاعی طرح آن به تقدیم دادخواست نیاز دارد.

خواسته ی دعوای تقابل

خواسته دعوای تقابل بسته به مورد و موضوع دعوای اصلی متفاوت خواهد بود به عنوان مثال در مقابل دعوی الزام  به تنظیم سندرسمی خوانده ممکن است دعوای تقابل با عنوان بطلان معامله یا مطالبه ثمن مطرح نمایید لیکن  در ستون خواسته علاوه بر خواسته اصلی یا در اول دادخواست قیل از شروع شرح دادخواست لازم است عبارت: (دعوای تقابل در پرونده کلاسه شماره ….. مطروحه در شعبه…..دادگاه عمومی ) ذکر شود.

نحوه تقدیم دعوای تقابل

بر اساس ۱۴۲قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود… و شرایط تقدیم دادخواست و موارد  رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی از مواد ۴۸ الی ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

مدارک لازم برای طرح دعوا

مهمترین مدارک لازم برای تقدیم دادخواست عباتند از : ۱-اسناد و دلایل دال بر اثبات خواسته دعوای تقابل اعم از سند مالکیت و سند اجاره و …. ۲-اسناد و دلایل دال بر رد دعوای اصلی اعم از شهادت شهود و سند و اقرارنامه و توافق نامه و…. منابع : قانون آیین دادرسی مدنی قانون مدنی شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی حقوقی از گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

مطالبه خسارت در تصادفات چگونه است ؟

 

دعوای مطالبه خسارت جانی چگونه است؟

مقدار قابل توجهی از دعاوی خسارت به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تصادف اختصاص یافته است خسارت ناشی از تصادف عبارتست از:

خسارت بدنی و مالی و افت قیمت خودرو. بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه نماید.

ماده ۱ قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت بدنی را اینگونه تعریف نموده است:

هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی نقص عضو و از کار افتادگی اعضا اعم از کلی و جزئی  و موقت یا دائم و دیه فوت یا هزینه معالجه . مطابق احکام فقهی و قانون مجازات اسلامی در قبال خسارت بدنی می توان مطالبه دیه نمود .اساتید حقوق کیفری هم معتقدند دیه ماهیت دوگانه ای دارد که هم مجازات به حساب می آید وهم جبران خسارت. واضح و مبرهن است که جنبه غیر کیفری آن یعنی جبران خسارت غلبه دارد.یکی از مواردی که شخص آسیب دیده می تواند درخواست دیه نماید خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی می باشد.در  مورد ورود خسارت ناشی از تصادفات رانندگی نیز باید موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامی پرداخته و همچنین با توجه به مقررات بیمه مسئولیت بیمه گر را شناخت.

ارکان دعوای مطالبه خسارت جانی

ارکان دعوای خسارت جانی عبارتند از:وقوع یک حادثه رانندگی و ورود خسارت منجر به دیه یا ارش و وجود رابطه سببیت یا علیت . جهت مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف همان گونه که از نام آن پیداست ابتدا باید یک تصادف رخ داده باشد و چنانچه خسارت بدنی ناشی از امری دیگر مانند دعوا و درگیری باشد طرح دعوای مطالبه ی خسارت معنایی نخواهد داشت. 

منظور از تصادف پیشامد و برخورد میان دو خودرو و ایجاد خسارت می باشد طبق بند (پ) ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به  شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵منظور از حوادث (هرگونه سانحه ناشی از وسیله نقلیه موضوع بند ث این ماده و محمولات آن ها از قبیل تصادم و تصادف و سقوط و واژگونی و آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر تصادف غیر مترقبه ) بدیهی است چنانچه تصادفی رخ دهد که منجر به خسارت جانی نشود و یا فقط باعث خسارت مالی شود طرح دعوای مطالبه  خسارت بدنی ناشی از تصادف موضوعیت پیدا نمیکند و در صورتی می توان دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف را مطرح نمود که خسارتی منجر به دیه یا ارش شده باشد

مطابق ماده ۲۹۴قانون مجازات اسلامی :

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به منجی علیه یا به اولیای دم او داده می شود.چنانچه در تصادف رانندگی رابطه سببیت احراز نگردد خسارت بدنی ناشی از تصادف نیز قابل درخواست و مطالبه نخواهد بود. طبق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب  باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

قابل توجهاست که طبق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصل به تقصیر مرتکب را احراز نماید بنابراین علاوه بر اینکه نتیجه حاصله باید مستند به رفتار مرتکب باشد.

تسبیب در وقوع جنایت منجر به دیه را نیز ماده ۵۰۶ اینگونه تعریف نموده است:

کسی که باعث مصدومیت یا تلف شدن دیگری شود و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

نحوه جبران خسارت بدنی ناشی از تصادف به چه صورت می باشد؟

بر اساس ماده۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ۱۳۹۵ کلیه دارندگان  وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکوربه اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده۸این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد بیمه کند.

نحوه پرداخت خسارت جانی چگونه است؟

بیمه گر و صندوق حسب مورد موظفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز خسارت متعلقه را دریافت کنند.در حوادث منجربه خسارت بدنی زیان دیده یا اولیای دم ویا وارث قانونی موظفند پس ازقطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه کنند و بیمه گر موظف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت آن مبلغ را به زیان دیده پرداخت نماید و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور به صندوق سپرده میشود و قبض واریزی را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد . در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه انجام شده تلقی میگردد و صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عینا پرداخت نماید.

مسئولیت خودرو فاقد بیمه نامه با چه کسی است؟

در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده۲۱ این قانون باش خسارت های بدنی وارده  توسط صندوق با رعایت ماده ۲۵ این قانون جبران میشود .در صورت نیاز به طرح دعوادر این خصوص زیان دیده و یا قائم مقام او میتوانند علیه راننده ی مسبب حادثه و صندوق طرح دعوا کنند. طبق ماده ۸ قانون مذکور حداقل بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ۹ این قانون است.

تعهدات بیمه گر در مقابل بیمه گذار چیست؟

بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه را به عنوان خسارت بیمه حوادث درج کند و همچنین مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند.

مفهوم خسارت مالی و مستندات قانونی آن

مطابق اصول جان و مال اشخاص قابل تعرض و دست درازی نیست و در صورتی که خسارتی به جان و مال اشخاص وارد شود زیان دیده می تواند مطالبه خسارت نماید . یکی از دعاوی ناشی از تصادفات دعوای مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادف می باشد . منظور از خسارت مالی زیانی است که به اموال شخص وارد میشود و این خسارت قابل مطالبه خواهد بود. مطابق مقررات مدنی هرکس باعث از بین رفتن مالی شود یا در این امر مباشرت داشته باشد مسئول جبران خسارت خواهد بود.

بر اساس ماده ۳۲۸قانون مدنی:

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد  تلف کرده باشد  یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

همچنین ماده ۳۳۱ قانون مدنی مقرر داشته: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مالی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

نحوه جبران خسارت مالی به چه صورت است؟

در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی و پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.

شرکت های بیمه موظفند خسارت مالیناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۸ این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کند.

افت قیمت و مستندات قانونی

پس از وقوع یک تصادف ممکن است خسارات مختلف مالی و جانی به طرفین حادثه وارد شود. یکی از خساراتی که ممکن است حین حادثه تصادف به اشخاص وارد گردد افت قیمت خودرو می باشد .مطابق ماده۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه می باشند . افت قیمت خودرو نیزیکی از موارد زیان مادی می باشد.

در ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵ این گونه آمده است:

کاردان های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امورتصادفات رانندگی تعیین می شوند  مکلفند علت وقوع تصادف  و چگونگی آنرا صریحا با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده را اعم از هزینه و تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف ایجاد می شودمعلوم نمایند.

در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد میتوان آن را موکول به بازدید بعدی در تعمیرگاه نمود. مندرجات صورت مجلسی که به طریق فوق تنظیم می گردد معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی تصادف رانندگی کدام است؟

خواهان باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی تصادف را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع  تقدیم نماید برای شناسایی  مرجع قضایی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم .

صلاحیت دادگاه ها:

مدرک شناسایی این نوع صلاحیت ها صنف اداری یا قضایی و نوع عمومی یا اختصاصی و درجه بدوی یا تجدید نظر است.

 با توجه به نتیجه تصادف که منجر به خسارت بدنی اعم از فوت یا ضرب و جرح می شود یا مالی که مربوط به خودرو  یا اموال ثالث مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این دعاوی از نظر ذاتی ممکن است محکمه حقوقی یا کیفری باشد.

پس صلاحیت رسیدگی در دعاوی مربوط به تصادفات چنانچه خسارت جانی با دادگاه های کیفری است و اگر وسیله نقلیه دچار آسیب شود دادگاههای حقوقی صلاحیت رسیدگی دارند.

منابع :

قانون مجازات اسلامی

قانون مدنی

قانون آیین دادرسی کیفری

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث رانندگی

کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی حقوقی گروه پژوهش چراغ دانش

تغییرنام و نام خانوادگی در شناسنامه|وکیل ثبت احوال

نحوه تغییرنام و نام خانوادگی در شناسنامه

تغییرنام و نام خانوادگی در شناسنامه درحال حاضر یکی از دعاوی است که مراجع قضایی را به خود مشغول نموده تغییرات در مندرجات در شناسنامه اعم از تاریخ تولد یا نام و نام خانوادگی می باشد. 

در این مقاله سعی شده مختصر به بررسی شرایط طرح این دعاوی و معرفی دادگاه صالح برای رسیدگی بپردازیم حقوق انسان با زنده متولد شدن آغاز میشود و با مرگ پایان می پذیرد و در بسیاری از موارد قانونی شرط بهره مند شدن ازحقوق به زنده متولد شدن موکول شده بنابراین وجود فرض قانونی مشخص برای تاریخ تولد آثار بسیاری دارد که نباید این فرض با هر ایراد کوچک و بدون محکمه پسندی خدشه دار شود بلکه باید در حفظ آن کوشید.

در حمایت از این هدف قانون گذار در سال ۱۳۶۷قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها تصویب نمود براساس این قانون تغییر تاریخ تولد افراد ممنوع شد مگر در موارد خاص با رعایت تشریفات مخصوص .اگر فردی خواهان درخواست تغییر سن خود را بنماید با توجه به نوع درخواست (تغییر سن به بیش از پنج سال یا تغییر سن به  کمتر از پنج سال) مرجع رسیدگی متفاوت خواهد بود.

مرجع صالح برای رسیدگی 

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تغییر سن دادگاه می باشد . در صورتی که شرایط ذیل بر در دعوای مطرح شده از سوی خواهان وجود داشته باشد مرجع صالح به درخواست وی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت شخص خواهد بود .

الف) خواسته خواهان تغییر سن باشد

ب) درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشد

ج) افزایش یا کاهش سن تا پنج سال تاثیری در مقام ندارد

د) تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان دارد

ماده ۴ قانون ثبت احوال مقرر میدارد :

رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه پژوهش پذیر است هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه تهران می باشد مرجع صالح دیگر برای رسیدگی به دعوای تغییر سن کمیسیون ثبت احوال می باشد.

هرچند ماده۹۹۵قانون مدنی تغییر مطالب مندرج در دفاتر ثبت احوال را وابسته به صدور حکم از مراجع قضایی نموده ولیکن قانون حفظ اعتبار اسناد قانون خاص حکم ماده مذکور را مقید به شرایط نموده در صورت وجود شرایط موضوع درخواست صلاحیت مرجع قضایی خارج و کمیسیون ثبت احوال صالح خواهد بود. در صورت وجود شرایط فوق صاحب شناسنامه باید ضمن به همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر مصدق آن و یک قطعه عکس جدید و فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به نام سازمان ثبت احوال کشور به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کند و مدارک لازم را تسلیم و رسید آن را دریافت نماید .تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کرده و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت کند .

تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص محل صدور شناسنامه به خواهان ابلاغ خواهد شد و مشارالیه موظف است در وقت معین شده با همراه داشتن شناسنامه در کمیسیون تشخیص سن حاضر شوددر صورتی که در وقت مقرر در جلسه حضور پیدا نکند اگر پرونده برای رسیدگی آماده باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ میکند و در غیر این صورت درخواست وی رد میشود ولی خواهان میتواند درخواست مجدد برای رسیدگی بدهد.

نکته:

کمیسیون میتواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی کند و تصمیم کمیسیون تعیین سن به خواهان ابلاغ خواهد شد و این تصمیم قابل اعتراض نخواهد بود. در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند امکان درخواست مجدد وجود ندارد.

دعوای تغییرنام و نام خانوادگی در شناسنامه

این دعوا در دو قسم تغییر نام و تغییر نام و نام خانوادگی مطابق قوانین و مقررات ثبت احوال قابل بررسی است.

تغییر نام در شناسنامه 

ماده ۲۰قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵انتخاب نام با اعلام کننده است برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب که عرفا یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد  انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میگردد و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.

تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال میباشد و این شورا نمونه آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنهاست .

در اسناد سجلی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید میشود .ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت شود الزامی است مگر کسانی که  خود را سید نمیدانند و یا عدم سید بودن آنها شرعا احراز شود .

مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام  همراه با تغییرات مربوط  به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می شود.

تغییر نام خانوادگی در شناسنامه 

مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود و مطابق تبصره آن موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی قانون می باشد.

 در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تغییر نام رای وحدت رویه شماره۵۰۴مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۶ چنین تکلیف نموده است که :درخواست تغییر نام صاحب  شناسنامه از نظر جنسیت از مسائلی است که واجد آثارحقوقی می باشد و از شمول بند۴ ماده۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه ۱۳دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق بر موازین شرعی و قانونی است.

وظایف شورای حل اختلاف در مورد شناسنامه

۱-تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضای سند و قبل از تسلیم برگه شناسنامه یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم است

۲-رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایردفاتر

۳-ابطال اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده ۴۴اعلام می شود.

۴-ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت صاحب سند و تغییر نام های ممنوع

۵-حذف کلمات زاید و غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه درشناسنامه افراد ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئتها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

نحوه اعتراض به رای شورای حل اختلاف

مطابق با ماده ۴قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات ذینفع از تصمیمات شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان می باشد و معترض باید ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به دادگاه ذی صلاح مراجعه دو با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ی دعاوی غیر مالی به این رای اعتراض نماید و دادگاه پس از بررسی اسناد ومدارک و تحقیقات لازم اقدام به صدور حکم خواهد نمود.

این حکم ظرف مدت ۲۰روز برای افراد  داخل کشور و دو ماه برای افرادی که در خارج از کشور هستند قابل تجدید نظرخواهی در مراجع تجدید نظر خواهد بود  و رای مرجع تجدید نظر قطعی می باشد

آیا در هر حالتی میتوان سن خود را در شناسنامه تغییر دهیم؟

برای تغییر سن باید به کجا مراجعه کرد؟

تغییر نام به چه صورت است؟

آیا میتوان در هر شرایطی نام و نام خانوادگی خود را تغییر داد؟

در مور تغییر نام و نام خانوادگی نقش شورای حل اختلاف چیست؟

آیا میتوان به رای صادر شده از سوی شورای حل اختلاف اعتراض نمود؟

منابع

قانون مدنی قانون ثبت احوال – کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی حقوقی از گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

چگونه حکم اجراییه را متوقف کنیم ؟

 

 فرآیند رسیدگی مراجع باید به قدری با دقت و ظرافت باشد که حقی از کسی ضایع نشود چون معمولا مردم زمانی که مشکلی دارند که نتوانند خودشان حل کنند، به مراجع مراجعه می کنند.

در این حین اگر قرار باشد، ناعدالتی بشود فقط به مشکلات فرد مراجعه کننده اضافه می شود.

به همین دلیل در هر مرحله ای فرصتی برای اعتراض و دفاع به هر دو طرف به طور یکسان داده شود، حتی اگر قاضی یا مرجعی این حق طبیعی را نقض کند، باعث می شود که فردی از حقش محروم شده بتواند اعتراض کند حتی تا نقض حکم آن مرجع نیز می تواند پیش برود.

حکم اجرائیه:

برای اجرای احکام قضایی، کسی که حکم به سود او صادرشده است باید درخواست صدور اجراییه کند؛ یعنی وقتی  رأیی صادر شد،خود به‌ خود اجرا نمی‌ شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادرشده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود.

شرایط صدورحکم اجرائیه:

برای اینکه  حکم اجراییه صادر شود باید شرایط زیر موجود باشد:

۱- حکم ابلاغ شود.

۲- تقاضای صدور اجراییه شود.

۳- حکمی قطعیت پیدا کند.

تعریف ابطال حکم اجرائیه:

در صورت پیروزی خواهان در دادگاه و صدور رای و اجراییه در دادگاه، خوانده برای جلوگیری ازاجرای اجراییه که توسط قاضی واحد اجرای احکام مدنی انجام می شود، می تواند با دادخواست، ابطال اجراییه را بخواهد.

سامانه تخصصی وکیل نوین ، به همراه وکلای تخصصی اقدام به مشاوره و  قبول دعاوی شما عزیزان در زمینه های دادخواست و ابطال اجراییه یا اعتراض به  اجراییه و یا صدور اجراییه می کند. برای انجام امور حقوقی خود می توانید با موسسه تماس بگیرید: ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴- ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷

موارد ابطال حکم اجرائیه:

۱- اگر دستور موقت مبنی صدور اجراییه باشد، خوانده می تواند ابطال اجراییه دستور موقت را بخواهد، به این صورت که هرگاه خواهان تا مدت ده روز از صدور اجراییه دستور موقت دعویاصلی را اقامه نکند،دادگاه به درخواست خوانده، اقدام به ابطال اجراییه می نماید.

۲- در صورتی که حکم اجراییه صادر گردد و هنوز تجدیدنظرخواهی انجام نشده باشد، شخص ثالثی که اجراییه را موجب ورود ضرر به حقوق خود بداند تا زمانی که رای قطعی و یا صادر نشده استمی تواند با اثبات امر که اجراییه به ضرر حقوق مسلم اوست وارد دعوی گردد و حق خود را ثابت کند، دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقدیم نماید و در نتیجه موجب ابطال اجراییه گردد.

۳-  در صورت حکم اجراییه تامین خواسته، هرگاه خواهان مبلغ بدهی را پرداخت ننماید و یا دعوی اصلی اقامه نکند به درخواست خوانده، موجب ابطال اجراییه خواهد بود.

۴- در صورتی که رای قطعی گردد و شخص ثالثی به اجراییه صادره معترض باشد و در مرحله دادرسی منتهی به رای شرکت نکرده باشد، می تواند به عنوان معترض ثالث به اجراییه در صورت اثبات حق خود، موجب ابطال اجرائیه گردد.

۵- در صورتی که تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقی منعقد کند و یا اینکه تصفیه دیون او انجام شود، در این صورت موجب ابطال اجرائیه جهت توقیف اموال او خواهد بود.

فرآیند رسیدگی:

دادگاه صالح:

اگر حکم اجرائیه ثبتی باشد، رسیدگى به دعوى مزبور در صلاحیت دادگاه محلى است که دستور اجرا در آن حوزه صادر شده است ( نه دادگاه اقامت خوانده و نه دادگاه محل وقوع مالغیر منقول) و اگر اجرائیه از طریق دادگستری باشد،  دادگاه صالح همان دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.

پرونده های مربوط به اجرای احکام و یا ابطال اجرائیه، دارای ظرافت و پیچیدگی هستند؛ به طوری که بدون مشاوره و بهره مندی از وکیل متخصص اجرائیه، فرآیند درخواست سخت و طولانی خواهد شد.

دادخواست ابطال حکم اجرائیه:

خوانده دعوی ابطال حکم اجراییه فردی است که تقاضای اجرائیه کرده نه اداره ثبت یا دفترخانه یتنظیم کننده و یا صادرکننده سند. برای ابطال اجرائیه باید دادخواست تنظیم و مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی اقدام شود.

اجراییه دادگستری:

چنان چه اجرائیه باعث ضرر و زیان شود، خوانده دعوی قانونا اجازه پیدا می کند که درخواست ابطال اجرائیه کند.

این دادخواست باید به دادگاهی داده شود که اجرائیه را صادر کرده است.

همچنین، می تواند همراه با این دادخواست تقاضای اعاده وضع به حالت سابق را نیز می دهد. در صورتی که اجرائیه از مرجع غیر ثبتی صادر شده باشد، به دلیل اینکه اجرائیه به موجب سند رسمی و عادی لازم الاجرا صادر می شود،

برای ابطال اجراییه، شخص محکوم علیه یا معترض ثالث، دو راه در پیش دارد:

۱- نسبت به شکل سند رسمی و عادی لازم الاجرا که مستند صدور اجرائیه می باشد، به همراه دادخواست ابطال اجرائیه،

ادعای جعل (سند رسمی و یا عادی) و ادعای انکار و تردید(فقط سند عادی) نماید تا در صورت صحت، ابطال اجرائیه صادر گردد.

۲- ضمن تقدیم دادخواست ابطال اجرائیه، ادعای پرداخت یا بی اعتباری سند مزبور را به موجب پرداخت و یا متوجه نبودن سند به او را نماید.

اجرائیه ثبتی:  

در صورتی که حکم  اجرائیه به موجب اجرای ثبت صادر گردد و محکوم علیه و یا شخص ثالثی به اجرائیه معترض باشد،

با تقدیم دادخواست ابطال اجرائیه در دادگاه محل اجرای ثبت و اثبات حق خود و یابه موجب سند رسمی، می تواند ابطال اجرائیه را بخواهد.

۱- اجرائیه چیست؟

۲- ابطال اجرائیه چیست؟

۳- برای اینکه اجرائیه که صادر شده باطل کنم چه شرایطی باید باشد؟

۴- در چه مواردی می توان اجرائیه را باطل نمود؟

۵- فرآیند رسیدگی چگونه است؟

۶- شرایط صدور اجرائیه چیست؟

صدور دستور موقت و شرایط آن

صدوردستورموقت 

فرآیند رسیدگی دادگاه ها طولانی است.در این مدت ممکن است برای مدارکی که خواهان جمع آوری  کرده یا برای موضوع دعوا اتفاقاتی بیفتد که از بین برود یا ناقص شود. بنابراین، باید راهکارهایی باشد که مدارک و یا موضوع دعوا حفاظت کند. یکی از این راهکارها دستور موقت است.دستور موقت یا همان دادرسی فوری دستوری است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می‌کند.

ویژگی‌ها:

۱- تبعی بودن: دستور موقت تبعی است یعنی در کنار اصل دعوا یا قبل از دعوایی که بعدا اقامهخواهدشد،درخواست می شود. ۲- موقتی بودن: دستور موقت با صدور رای نهایی پایان می یابد. ۳- فوری بودن: در دستور موقت دادگاه باید فوریت را احراز کند و این فوریت باید هنگام رسیدگی به دعوای دستور موقت وجود داشته باشد یعنی تاخیر در رسیدگی باعث ورود ضرر به خواهان گردد. ۴- پرداخت تامین برای خسارت احتمالی: مطابق ماده‌ی ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف است برای جبران خسارات احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تأمین مناسبی بگیرد. ۵- لزوم تأیید رئیس حوزه‌ی قضایی: اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه‌ی قضایی است.

با بهره گرفتن از تخصص و تجربه یک وکیل متخصص از مجموعه وکلای خبره سامانه تخصصی وکیل نوین ، می توانید از راهکارهای خاص قانونی استفاده کنید.

شرایط:

۱- مهم ترین شرط این است که صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت است. (بند ب و ج ماده ۱۰۸  قانون آیین دادرسی مدنی) فوریت، موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که بهدرخواست رسیدگی می نماید واگذار شده است. این امر در ماده۳۱۵ ق. آ. د. مدنی تصریح گردیدهاست. خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوریت دارد (فوری یا قریب الوقوع است) وارد خواهدشد. اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال ورود خسارت قبل از حکم در اصل دعوا وجود ندارد یاضعیف می باشد، دستور موقت صادر نمی نماید. وظیفه متقاضی دستور موقت ارائه دلایل و برامینی استکه سبب فوریت را اثبات می کند اما تشخیص این امرکه سبب اعلام شده توجیه کننده ترتیبات مورددرخواست است با دادگاه می باشد. ۲- دستور موقت در صورتی صادر می شود که ذی نفع درخواست نموده باشد (مواد ۳۱۰، ۳۱۹ و ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین دادگاه نمی تواند رأساً قرار دستور موقت را صادر کند.

فرآیند رسیدگی:

دادگاه صالح: ۳ دادگاه زیر صلاحیت رسیدگی به دستور موقت را دارند. اگر دعوای دستور موقت به دادگاهی جز موارد زیر داده شود، دادگاه صلاحیت ندارد و درخواست را رد می کند.

این دادگاه ها عبارتند از:

۱- دادگاهی که دعوای اصلی در آن مطرح است. ۲- دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد. ۳- دادگاهی که موضوع دستور موقت در حوزه‌ی آن واقع شده است.

رسیدگی:

طبق مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ ق. آ. د. مدنی دستور موقت می تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا،پس از اقامه دعوا و یا پیش از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا درخواست شود. اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوا باشد بایدبر برگ دادخواستتنظیم شود زیرا لازم است که در دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل ثبت و توسط مقام ارجاع کننده ارجاع شود. با توجه به ماده۳۱۸ق. آ. د. مدنی در صورتی که ابتدا دعوای دستور موقت مطرح شده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف۲۰ روز از تاریخ صدوردستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند. اگر ظرف ۲۰ روز اصل دعوا مطرح نشود،ضمانت اجرا رفع اثر شدن از دستور موقت است . البته به شرطی که طرف مقابل درخواست کند. درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواست مطرح می شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست اما اگر پس از اقامه دعوا باشد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضایدرخواست کننده می رسد (ماده ۳۱۳ ق. آ. د. مدنی).

۱- دستور موقت چیست؟

۲- در چه مواردی دستور موقت صادر می شود؟

۳- شرایط صدور دستور موقت چیست؟

۴- فرآیند رسیدگی به دعوای دستور موقت چیست؟

۵- ویژگی های دستور موقت چیست؟

چگونگی مطالبه سرقفلی | معرفی وکیل خبره

  اجاره یعنی اینکه برای مدتی، مال هرچه که باشد در اختیار مستاجر قرار می گیرد و در مقابلش مزدی را به صاحب مال می دهد. فردی که مال را در اجاره خود دارد مستاجر و صاحب مال موجر نام دارد. چون اجاره از عقودی است که در جوامع و دوره های مختلف نیازهای مردم را حل می کند، در همه جوامع به رسمیت شناخته شده و برای آن قواعدی درنظر گرفته شده است چون تنظیم روابط بین مستاجر و موجر و ایجاد تعادل بین آن‌ها امری دشوار و نیازمند قواعد جدی است تا حقوق و تکالیف هر کدام از  آن ها به دقت مشخص شود.  یکی از حقوقی که برای مستاجر درنظر گرفته شده، حق سرقفلی است.

حق سرقفلی:

سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجاره ی محل و ادامه ی تجارت درمحل کار خود دارد. و جزء اموال غیرمنقول تبعی است.

حق سرقفلی در شرکت:

سرقفلی دارایی نامشهودی که درنتیجه اکتساب یک شرکت توسط شرکت دیگر به قیمتی بیشتر از ارزش واقعی ایجاد شده است. ارزش برند شرکت، مشتریان وفادار زیاد، روابط خوب با مشتریان، روابط خوب با کارکنان و هر نوع اختراع،حق کپی‌ رایت یا تکنولوژی اختصاصی، نشان‌دهنده سرقفلی است. سرقفلی به‌عنوان دارایی نامشهود در نظر گرفته می‌شود زیرا یک دارایی فیزیکی مثل ساختمان یا تجهیزات نیست.  حساب سرقفلی در ترازنامه، در بخش دارایی‌ های شرکت ، منعکس می‌شود.

تعریف دعوای حق سرقفلی:

در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ برای اولین بار حق سرقفلی مطرح گردید که در آن ابتدای انعقاد عقد اجاره مستاجرمبلغی را به عنوان حق سرقفلی به مالک می پردازد که باید با پایان یافتن مدت اجاره در صورتی که خواهان تخلیه ملک خود است، مبلغی را برای جبران حق سرقفلی به مستاجر بپردازد. چنانچه مالک برنگرداند، مستاجر می تواند علیه او دعوای حقوقی سرقفلی مطرح نماید و آن را از موجر مطالبه نماید. درواقع، این دعوا زمانی پدید می‌آید که موجر یاهمان اجاره دهنده ملک زودتر از زمانی که با مستاجر خود قرارداد بسته بود به او دستور تخلیه ملک را بدهد.  در این زمان مستاجر می‌تواندبا مراجعه به دادگاه و تنظیم شکایتی مبتنی بر اینکه اجاره دهنده ملک زودتر از زمان تعیین شده درخواست تخلیه داده است، مبلغ سرقفلی را مطالبه نماید.

شرایط حق سرقفلی :

۱- حق سرقفلی نیازمند تراضی مالک و مستاجر است، اگر توافقی نباشد هنگام تخلیه مستاجر نمی تواند حق سرقفلی رامطالبه نماید. این تراضی به سه شکل است: – مستأجر ابتدائا مبلغی را با عنوان سرقفلی به مالک بپردازد  – توافق کنندکه مالک ملک تجاری خود را هرساله با قیمت متعارف به همین مستاجر و نه کس دیگه ای اجاره بدهد -اجاره بها را در مدتی که مستاجر ملک را در اختیار دارد، افزایش ندهد و درخواست تخلیه ملک را نکند ۲- کاربری ملک باید تجاری باشد. ۳- قرارداد منعقد شده باید اجاره باشد، بنابراین، حق سرقفلی در عقود دیگری مثل فروش، صلح و … وجود ندارد.

رویه دادگاه ها در مورد مطالبه حق سرقفلی پیچیده می باشد؛ به طوری که استفاده از تجربه و تخصص وکیل می تواند در زمان کوتاه تری، سرقفلی را از مالک به نفع مستاجر اخذ کند.

۴- مبلغ پراخت شده باید عنوان سرقفلی داشته باشد. بنابراین، سایر عناوین مثل ودیعه و … باعث ایجاد حق برای مستاجر نمی شود. ۵- تخلیه باید قبل از موعد باشد یعنی هنوز از مهلت قرارداد اجاره باقی مانده که مالک درخواست تخلیه ملک را می کند. ۶- مستاجر در این مدت حق این را ندارد که مغازه شخص را به دیگری واگذار نماید.

ویژگی ها حق سرقفلی :

۱- حق سرقفلی در سال ۷۶ پیش بینی شد. بنابراین، قراردادهای اجاره‌ی قبل از دوم مهرماه ۱۳۷۶ مشمول این قانون نشده و مستاجر دارای حق سرقفلی نمی باشد. ۲- حق سرقفلی باید با رضایت طرفین باشد،در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت که در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ پیشبینی شده بود، حالت اجباری داشت که باید به مستاجر پرداخت می شد. ۳- در زمان تخلیه ملک تجاری مستاجری که حق سرقفلی پرداخت کرده است، می‌تواند به قیمت عادلانه و مطابق روز حق سرقفلی را از اجاره دهنده طلب کند. ۴- «سرقفلی» بر خلاف حق کسب و پیشه و تجارت به صورت خودکار قرارداد اجاره را تمدید نمی‌کند. بنابراین بعد از اتمام مدت قرارداد در صورتی که مستأجر با مالک به توافق نرسد، باید ملک را تخلیه کند. ۵- چه ضمن سند رسمی چه ضمن سند عادی اگر به حق سرقفلی اشاره شود، معتبر است. ۶- سرقفلی اگر با سند رسمی منتقل شده باشد قابل توقیف است پس طلبکاران شخص صاحب سرقفلی می توانند با توقیف و فروش آن به مبلغ طلب خود دست یابند ولی اگر ضمن سند عادی منتقل شده باشد این ویژگی را ندارد.

فرآیند رسیدگی:

پس از تنظیم دادخواست مطالبه سرقفلی، در تهران و مراکز استان ها با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در سایر شهرها، به دفاتر دادگاه های عمومی حقوقی، نسبت به ثبت دادخواست اقدام می نماییم. پس از ثبت دادخواست در دفتر دادگاه، دستور تعیین وقت رسیدگی در صورت تکمیل بودن دادخواست توسط ریاست دادگاه صادر می شود. با رسیدن وقت رسیدگی و حضور طرفین و استماع اظهارات طرفین و مطالعه لایحه قانونی آن ها دادگاه در صورت اعلام ختم رسیدگی پس از جلسه اقدام به صدور رای می نماید. در صورتی که خوانده در نشانی اعلامی شناخته نشود و یا خواهان امکان اعلام نشانی خوانده را نداشته باشد، درخواست دعوت خوانده از طریق نشر آگهی می نماید و با پرداخت هزینه نشر آگهی و ابلاغ وقت رسیدگی، وقت رسیدگی از طریق یکی از  روزنامه های کثیر الانتشار، ابلاغ می گردد. در این صورت زمانی که دادگاه حکم را صادر کرده و به اجاره دهنده ملک دستور پرداخت مبلغ سرقفلی را داده باشد، موجر تنها۱۰ روز فرصت دارد تا مبلغ سرقفلی را پرداخت کند. اگر به هر دلیلی این کار را انجام ندهد مستاجر این حق را دارد که اقدام به توقیف اموال موجر برای بازپس‌گیری طلب خود کند.

معیارهای تعیین مبلغ سرقفلی:

بر اساس قانون، مبلغ سرقفلی یا حق کسب از طرف دادگاه با توجه به موارد زیر تعیین می‌شود: ۱- موقعیت و مرغوبیت محل کسب یا تجارت ۲- شرایط و کیفیت اجاره از لحاظ مزایایی که در اجاره‌نامه برای مالک یا مستاجر لحاظ شده است. ۳- طول مدت اشتغال مستاجر به کسب و کار در محل اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل اثر داشته است.

۱- سرقفلی چیست؟

۲- دعوای حق سرقفلی چه معنایی دارد؟

۳- برای گرفتن حق سرقفلیم چیکار باید بکنم؟

۴- فرایند رسیدگی به دعوای حق سرقفلی چیست؟

۵- حق سرقفلی چه ویژگی هایی دارد؟

۶- داشتن حق سرقفلی چه شرایطی دارد؟

شرایط کسر خدمت سربازی|شرایط معافیت

 

کسر خدمت سربازی

سربازی که به خدمت وظیفه عمومی شهرت دارد طبق قانون اساسی ایران پسرانی که سن آن ها  ۱۸ سال به بالا می باشد غیر از افرادی که در قانون استثنا شده است به خدمت سربازی باید بروند.

خدمت سربازی اولین باردر سال۱۳۰۳به وسیله ی رضاشاه و در مجلس شورای ملی به صورت اجباری ارائه شد که در سال ۱۶/ ۰۳/ ۱۳۰۴در سی و شش ماده در مجلس شورای ملی به تصویب رسید .

سربازانی که شرایط کسر خدمت سربازی یا خدمت نظام وظیفه شامل حال آن‌ها می شود بایستی اطلاعاتی در این زمینه داشته باشند تا در زمان مناسب بتوانند خدمت سربازی خود را کاهش بدهند.

هر نوع کسری خدمت نظام وظیفه شرایط خاص خود را دارد و براساس آن باید اقدام کرد.

براساس این قانون اولویت در وهله ی اول سربازان در حال خدمت و بعد از آن کسانی که دارای برگ اعزام به خدمت و در آخر با افرادی که معافیت تحصیلی دارند.

افرادی که قانون جدید کسری خدمت ایثارگران شامل حالشان می شود باید با ارائه دادن مدارک لازم به پلیس+۱۰ مراجعه  کنند و ثبت نام کنند تا مدارکان بررسی شود و اقدامات لازم صورت بگیرد.

شرایط کسر خدمت سربازی

معافیت تحصیلی :

طبق ماده ۲۶ قانون خدمت سربازی دانش آموزان سال اخر متوسطه و هنرستان ها،دانشسراهاو دانش آموزان  آموزشگاه های فنی حرفهای ، دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در صورتیکه به تحصیل خود ادامه بدهند و به سن رفتن به سربازی رسیده باشند تا زمانی که تحصیل می کنند از خدمت سربازی معاف می شود.

معافیت پزشکی و کفالت :

برای معافیت پزشکی باید یکسری شرایط را دارا باشد که در دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی قید شده است که اگر شامل حال داوطلبان شد باید برای گرفتن کارت پایان خدمت از طریق معافیت سربازی اقدام کنند. ۱٫ بیماری های عمومی ۲٫ بیماری های غدد ترشح داخلی ۳٫  پوست و بافت های زیر پوست ۴٫ داخلی مغز و اعصاب ۵٫ اعصاب و روان ۶٫ جراحی مغز و اعصاب ۷٫ ریه و قفسه ی صدری ۸٫ بیماری های اسخوانی ۹٫ شکم و دستگاه گوارش و جراحی عمومی ۱۰٫ بیماری های بدخیم ۱۱٫ دستگاه ادراری و تناسلی ۱۲٫ فک و دهان و دندان ۱۳٫ چشم و عوارض بینی  ۱۴٫ گوش و حلق و بینی ۱۵٫ قلب و عروق ۱۶٫ روماتولوژی و بافت همبند ۱۷٫ بیماری های عفونی

موارد کسر خدمت سربازی : 

این شرایط شامل کسری خدمت سربازی بسیج فعال ، کسری خدمت سربازی جبهه پدر ، کسری خدمت سربازی ایثارگری ، پروژه ی کسری خدمت سربازی ،کسر خدمت فرزند و …. می باشد که شرایط خاص خود را هر کدام دارا می باشد. قانون جدید کسری خدمت ایثارگران : بر اساس جزئیات قانون جدید کسری خدمت ایثارگران ،هر سال تعداد ۲۰ هزار نفر از کسانی که دارای بیشترین امتیاز جانبازی ، ایثارگری و رزمندگی باشند می توانند از کسری خدمت و معافیت سربازی بهرمند شوند.

مراحل اعزام به سربازی :

۱_ دفترچه ی راهنمای خدمت وظیفه را تهیه کردن و به طور دقیق مطالعه کردن آن ۲ _ مدارک لازم را تهیه کردن و به پلیس + ۱۰ مراجعه کردن ۳ _ قبول درخواست و در سامانه نظام وظیفه عمومی نیرو ها پخش شدن ۴ _ برگ سبز ( گرفتن برگ آماده به سربازانی کسانی که شامل حالشان می شود ) ۵ _ برگ آبی ( گرفتن معرفی نامه کسانی که  مراکز نیروهای مسلح شامل حالشان می شود  ) ۶ _ برگ قرمز ( برگ الام غیبت گرفتن و وقت مجدد برای اعزام تعیین کردن ) ۷ _ از طریق مراکز پستی مدارک را به موقع فرستادن ۸ _ نسبت به وقت تعیین شده از طرف مراکز وظیفه عمومی به موقع حاضر شدن برای اعزام به خدمت یا به تقای مشمول رسیدگی کردن ۹ _ جهت اطلاعات بیشتر تماس با ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱

مدارک لازم :

۱_ کامل کردن برگ شماره یک ( برگ وضعیت مشمولین ) ۲ _ کامل کردن برگ شماره دو ( برگ معاینه اولیه و واکسیناسیون ) ۳ _ اصل و کپی کارت ملی یا کارت ملی موقت مشمول ۴ _ اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه عکس دار مشمول

معافیت تحصیلی به چه صورتی گرفته می شود ؟

گرفتن معافیت پزشکی و کفالت چگونه امکان پذیر است ؟

کسر خدمت سربازی مشمول چه افرادی می شود ؟

نحوه و مراحل اعزام به خدمت نظام وظیفه به چه صورت می باشد ؟

برگه سبز و برگه سفید چیست ؟

افراد غائب و افراد غیر غائب چگونه می توانند خدمت سربازی را بخرند ؟

شرایط طرح دادخواست تامین خواسته

 

در مواردی خواهان میتواند برای احقاق حقوق قانونی خود نسبت به درخواست تامین خواسته اقدام نماید البته این درخواست میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا همزمان با تقدیم دادخواست ویا در جریان دادرسی تا زمانی که رای قطعی صادر نشده باشد صورت میگیرد . دادگاه مکلف به قبول آن است. ممکن است تا زمان تشکیل جلسه دادرسی و قبل ازقطعی شدن حکم و اجرای آن خواهان بخواهد نسبت به تامینخواسته خود و از اموال و دارایی های خوانده اقدام نماید. خواهان برای اینکه حقوقش حفظ شود باید به نکات زیر توجه نماید : ۱_دعوا مستند به سند رسمی باشد مانند مطالبه وجه چک و سفته .مطالبه مهریه که مستند به سند رسمی ازدواج باشد . ۲_خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد یعنی تا زمان جلسه دادگاه احتمال از بین رفتن خواسته مورد نظر وجود داشته باشد. ۳_خواهان نسبت به پرداخت خسارت احتمالی که ممکن است از توقیف نمودن اموال خوانده به وی وارد آید در صندوق دادگستری اقدام نماید . ۴_در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده مانند سفته به موجب قانون دادگاه مکلف آن را قبول نماید . نکته: پرداخت خسارت احتمالی که تعیین مبلغ ان با در نظر گرفتن میزان خواسته و با نظر دادگاهی است که این خواسته را قبول کرده است . صدور تامین خواسته به شرطی صورت میگیرد که خواهان پرداخت خسارت احتمالی را بپذیرد و آن را به صندوق دادگستری بپردازد و اگر پرداخت نکند قرار تامین خواسته صادر نمیشود درخواست تامین خواسته ازدادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد . در صورتی که نسبت به دادخواست قرار تامین خواسته قبل از طرح دعوای اصلی اقدام شود فقط ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تامین فرصت هست تا نسبت به طرح اصلی اقدام شود در غیر این صورت دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین خواسته را لغو میشود. رسیدگی به قرار تامین خواسته قرار تامین خواسته به خوانده ابلاغ میشود . او حق دارد ظرف ۱۰ روز به این قرار اعتراض کند دادگاه در اولین جلسه به اعتراض وی رسیدگی نموده و نسبت به ان تعیین تکلیف مینماید . قرار تامین باید فورا به خوانده ابلاغ شود و پس از آن اجرا شود و در صورتی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر در اجرا باعث تضییع خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ میشود.

نحوه اجرای قرار تامین خواسته

ارای قرار تامین خواسته نیاز به صدور اجراییه ندارد.البته قرار تامین ابتدا باید ابلاغ شود و سپس اجرا گردد . بنابراین اگر تاخیردر اجرای قرار باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابلاغ به خوانده ممنوع است و باید فوری اجرا شود و بعد از ان به خوانده ابلاغ گردد . به موجب ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی اجرای قرار تامین خواسته (یا همان توقیف اموال و حقوق مالی در صورت تبدیل شدن به مال) به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است .

موارد استثناء

۱- تامین عین معین: طبق ماده ۱۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی اگر خواسته عین معین باشد مثلا اتومبیل معین و مشخص  همان مال بازداشت میشود مگر با تراضی مال دیگری توقیف شود. ۲- تامین محصول املاک و باغ ها: مطابق ۱۲۷ قانون اینن دادرسی مدنی از محصول املاک و باغها دو سوم سهم خوانده قابل توقیف است  برای این کار محصول با حضور مامور اجرا برداشت میشود .

نکات کاربردی در مورد اجرای قرار تامین خواسته

۱- اجرای قرار تامین خواسته در مورد وجه نقد و مال منقول (اتومبیل و…)موجب ممنوعیت استفاده از آن میشود . ولی در مورد مال غیر منقول مانع استفاده نبوده بلکه مانع نقل و انتقال ان به غیر مالک مشود ۲-بعد از توقیف مال هر معامله ای نسبت به ان غیر نافذ است . از نظر کیفری به موجب ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ تحت عنوان دخالت یا تصرف غیر مجاز در اشیا و اموال توقیف شده جرم شناخته شده و قابل مجازات است. ۳- برای توقیف مال خوانده در ید شخص ثالث و یا طلب خوانده از شخص ثالث معمولا به شخص ثالث ابلاغ می شود . ۴- اگر مال معرفی شده برای توقیف در حوزه قضایی دیگری باشد با اعطای نیابت قضایی به عمل می آید . ۵- در تمام مواردی که تامین به فروش مال تامین و توقیف شده منتهی شود باید مقررات مربوط به مستثنیات دین رعایت شود . ۶- توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت و… اگر متاهل باشند یک چهارم در غیر این صورت یک سوم می باشد و حقوق بازنشستگی یک چهارم قابل توقیف است .

در چه مواردی خواهان میتواند درخواست تامین خواسته دهد؟

موارد مهم در مورد تامین خواسته کدامست؟

دعوای تامین خواسته در کدام دادگاه قابل رسیدگی است؟

نحوه اجرای قرار تامین خواسته به چه صورت است؟

نکات کاربردی در مورد اجرای تامین خواسته؟

وضعیت اتباع خارجی در حقوق بین الملل

 

وضعیت اتباع خارجی در حقوق بین الملل

تعریف بیگانه:

از نظر قانون ما بیگانه کسی است که تابعیت ایران را ندارد. به عبارت دیگر بیگانه شامل افراد بدون تابعیت  (آپاترید) هم میشود .

حقوق عمومی اتباع بیگانه:

حقوق عمومی عبارتست از مجموعه حقوقی که بهره مندی  از آنها بستگی به سازمانهای قانونی حقوق عمومی دارد و به منظوراحترام به شخصیت انسانی برقرار شده است. مهمترین حقوقی که بیگانگان از آنها بهره مند میشوند به قرار زیر است : ۱-حمایت از جان و مال اتباع بیگانه ۲-احترام به حقوق عمومی آنها از جمله مسکن ۳-حق ورود و عبور و اقامت موقت و اقامت دائم و خروج اتباع بیگانه از کشور ۴-حق اشتغال به حرفه صنعتی و تجارت ۵-مراجعه به دادگاهها و محاکم ایران انواع قوانین در حقوق بین الملل عمومی: در اینجا با بعضی از اصطلاحات قوانین حقوق بین المللی آشنا میشویم :

قوانین درون مرزی و برون مرزی:

در حقوق بین الملل خصوصی قانون درون مرزی عبارت از قانونی است که بر هر کس و هر چیزی که در قلمرو آن کشور واقع شده است حکومت دارد . مثلا وقتی میگویند قانون ایران در فلان مورد درون مرزی است که ایجاد رابطه ی حقوقی در آن مورد را نتوان مشمول قانون دیگری غیر از قانون ایران دانست .چنانچه در موضوع تملک اموال غیر منقولی که در ایران واقع شده است هیچ قانون دیگری غیر از قانون ایران حکومت ندارد و بنابراین قانون ایران در مورد مالکیت اموال غیر منقول واقع در ایران قانون درون مرزی است.نمونه کامل قوانین درون مرزی قوانین جزایی است زیرا قانون مجازات برتمام امور مربوط به آن قانون که در قلمرو آن رخ می دهد حکومت میکند مثلا اگر جعلی در ایران واقع شود دعوی خصوصی ناشی از این جرم نیز مشمول قانون ایران خواهد بود.

قوانین برون مرزی :

با تعریفی که از قانون درون مرزی ارائه کردیم ملاحظه میشود که اگر همه قوانین درون مرزی باشند موردی برای اجرای قانون خارجی پیدا نخواهد شد ولی از آنجایی که در پاره ای از موارد دولتها برحسب یک عرف بین المللی اعمال قانون خارجی را در قلمروحکومت خود اجازه بدهند قوانین برون مرزی ایجاد می شوند. لذا وقتی که قوانین یک دولت اجازه میدهد که قانون مملکت دیگری را در موضوع معینی اعمال کنند در این صورت قانون این مملکت برون مرزی توصیف می شود.

قوانین شخصی :

قانون شخصی آن است که بر احوال شخصیه حکومت میکند. به عبارت دیگر قوانین شخصی عبارتست از قوانینی که موضوعش حقوقی است .

قوانین ذاتی:

قوانین ذاتی یا قوانین مربوط به اموال عبارتست از قوانینی که موضوعش حقوق مالی یا حقوق مربوط به اموال می باشد.

مالیات ها :

خارجی هایی که در ایران اقامت دارند موظف به پرداخت مالیات هستند و معافیت و یا امتیازی برای آنها هیچگونه دلیلی ندارد و حتی در بعضی از کشور ها مالیاتهای سنگینتری به اتباع خارجی تحمیل میکنند. در مسئله وضعیت بیگانگان دو نکته قابل توجه هست یکی از لحاظ منشاء حق و دیگری از جهت شرط وجود یک حق که به توضیح مختصری از انها میپردازیم:

رفتار متقابل از لحاظ منشاء حق :

موضوع این است که دولتی مکلف است حقوقی را که دولت دیگر برای اتباع او می شناسد او هم برای اتباع آن کشور در خاک خود بشناسد؟ جواب این سوال منفی است به این معنی که اصل رفتار متقابل به خودبه خودی ایجاد حق نمی کند

رفتار متقابل شرط وجود یک حق:

در حالی که رفتار متقابل نمیتواند منشاء حق باشد ولی ممکن است شرط وجود یک حق  محسوب گردد. البته این بستگی به نظر قانونگذار دارد که تعیین کند اتباع خارجی در چه مواردی و یا تحت چه شرایطی از حق معین استفاده خواهد کرد. این شرط ممکن است شرط رفتار متقابل باشد . در این صورت داشتن حق ، مشروط به رفتار متقابل میگردد . به عنوان مثال دولت ایران داشتن حقی را برای اتباع یک کشور مشروط به این می سازد که ایرانی ها در همان کشور خارجی همان حق را دارا باشند.

 رفتار متقابل به سه صورت ظاهر میشود:

۱-رفتار متقابل سیاسی رفتار متقابل سیاسی به وسیله ی یک معاهده سیاسی برقرار می شود در این صورت اتباع بیگانه فقط از حقوقی که در معاهده سیاسی نام برده شده بهره مند می شوند . چنانچه در ماده ۵ معاهده ی اقامت بین دولت ایران و دولت بلژیک مقرر شده است که اتباع هر یک از طرفین متعاهد در خاک طرف متعاهد دیگر و در امور مربوط به حمایت قانونی و قضایی و اموالشان از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخلی مبذول میگردد بهره مند خواهند شد. ۲-رفتار متقابل قانونگذاری رفتار متقابل قانونگذاری در صورتی است که قانونگذار بهره مندی از حق معینی را برای بیگانه مشروط به شناختن همان حق در متن صریحی از قانون مملکت متبوعه ی بیگانه می داند. ۳-رفتار متقابل عملی رفتار متقابل عملی در صورتی است که اتباع دولتی در مملکت دیگر عملا طبق عرف و عادت و رویه قضایی از همان حقوق مملکت دیگر استفاده می کند.

۱- وضعیت اتباع بیگانه در ایران چگونه است؟

۲- اتباع خارجی در ایران از چه حقوقی برخوردارند؟

۳- روابط کشورها چه تاثیری در حقوق اتباع بیگانه دارد؟

۴- حقوق عمومی چه تعریفی دارد؟

۵- انواع قوانین در خصوص تابعیت در حقوق بین الملل عمومی کدامند؟

۶- مالیات اتباع خارجی چگونه محاسبه می شود؟

۷- بیگانه چه کسی است؟

آیا تغییر سن ممنوع است؟ شرایط | مرجع صالح

 

آیا تغییر سن ممنوع است؟

ولادت از این جهت اهمیت دارد که اهلیت انسان که حق و حقوق شامل آن بشود با زنده متولد شدن انسان شروع و با فوت وی به اتمام می رسد و در بیشتر مواردی که در قانون وجود دارد و شامل حق و حقوق انسان می شود با همین شرط زنده متولد شدن بستگی دارد. در این صورت فرض قانونی مشخص برای تاریخ تولد آثار بسیاری دارد که نباید این فرض با هر ایراد کوچک و محکمه پسندی خدشه دار شود بلکه باید در حفظ آن تلاش کرد در سال ۱۳۶۷ قانونگذار در حمایت از این هدف قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها را تصویب نمود طبق این قانون تغییر سن یا تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شد مگر اینکه مورد خاصی باشد و تشریفات آن رعایت شود. اگر خواهان درخواست تغییر سن خود را داشته باشد تغییر سن نباید از پنج سال کمتر یا بیشتر باشد مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود.

مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود :

مرجع صالح به دعوا دادگاه می باشد : اگر دعوای خواهان درباره ی این موضوع ماده ۴ قانون ثبت احوال مقرر می دارد : « … رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. »  دعوای تغییر سن باید با دادخواست و پرداخت هزینه ی دعاوی غیر مالی به مرجع قضائی تقدیم گردد دادگاه به دعوا رسیدگی و رای صادر می کند و رای صادره به طرفین دعوا که خواهان و ثبت احوال می باشد ابلاغ می شود و برای افرادی که مقیم ایران هستند به مدت ۲۰ روز و برای افراد خارج از کشور ۲ ماه فرصت تجدید نظر خواهی آن وجود دارد.

کمیسیون ثبت احوال مرجع صالح به دعوا می باشد :

اگر چه در ماده ۵۹۹ قانون مدنی برای هر آنچه که در دفاتر سجل احوال بخواهد تغییر کند باید حکم مقام قضائی وجود داشته باشد اما قانون حفظ اعتبار اسناد تجاری به عنوان یک قانون خاص اگر درخواست خواهان شرایط زیر را داشته باشد دیگر نیازی به حکم مقام یا مراجع قضایی نیست و کمیسیون ثبت احوال صالح خواهد بود این موارد عبارتند از : تغییر سن خواسته خواهان باشد . درخواست تغییر سن باید بیش از ۵ سال باشد . بیشتر یا کمتر از ۵ سال موثر در مقام نیست . صاحب شناسنامه تنها یک بار می تواند این دعوا را مطرح کند .

در صورت داشتن شرایط

در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد صاحب شناسنامه باید با به همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر و یک قطعه عکس جدید و فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال بنام سازمان ثبت احوال کشور به دبیرخانه کمسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تنظیم و رسید آن را دریافت نماید. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی به خواهان به وسیله کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه فرستاده می شود خواهان وظیفه دارد که با شناسنامه عکس دار خود در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود اگر خواهان در صورتی که پرونده آماده باشد حاضر نشود کمیسیون خود تصمیم می گیرد و در غیر این صورت درخواست وی  رد می شود اما خواهان می تواند درخواست دیگری به دلیل رد درخواست به کمیسیون بدهد. در صورتی که کمیسیون لازم بداند صاحب سند بخاطر جهت معاینه و مشخص شدن سن و تعیین آن به پزشکی قانونی می فرستد و تصمیم کمیسیون به خواهان فرستاده یا ابلاغ می شود هر چند این تصمیم غیرقابل اعتراض باشد. اگر کمیسیون نسبت به تغییر سن خواهان موافقت نکند خواهان نمی تواند درخواست مجدد بدهد و در صورتی که درخواست مورد قبول کمیسیون واقع شود برای انجام تصمیم کمیسیون باید خواهان درخواست کتبی بدهد.

قوانین فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی

گاهی پیش می‌آید که شخصی ملکی را می خرد اما این ملک در رهن بانک قرار دارد. فروشنده در ضمن قرارداد فروش، تاریخی را معین می کند که در آن تاریخ هم سند ملک به نام خریدار زده شود و هم فک رهن شود. چون باید ابتدا ملک از رهن آزاد شود تا بتوان سند را به نام خریدار زد. حال اگر فروشنده بدقولی کند و در آن تاریخ نه سند رسمی برای خریدار تنظیم کند و نه فک رهن را انجام دهد، باید از طریق دادگاه اقدام کرد.

فرآیند رسیدگی به دعوای

فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی :

در مورد فرایند رسیدگی ب دعوای الزام ب تنظیم سند رسمی و فک رهن چند نظر وجود دارد:

نظر اول:

اگر فروشنده بخواهد فک رهن را انجام دهد باید رابطه حقوقی خود را که همان رهن است، برهم بزند،پس فک رهن نیز خود نوعی دعواست که جدای از الزام به تنظیم سند رسمی است. پس، خریدار باید علاوه بر دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی، به طور جداگانه دعوای فک رهن را نیز اقامه کند.

نظر دوم:

چون لازمه‌ی تنظیم سند رسمی، فک رهن است یعنی سند رسمی برای خریدار تنظیم نمی گردد تا زمانی که ملک از رهن آزاد گردد و دادگاه با توجه به اوضاع و احوال از اینکه ملک در رهن است آگاهی دارد یا حداقل باید سوابق ملک را از این نظر که ایا ملک در رهن است یا آزاد است، بررسی نماید، پس نیاز به طرح دعوای جداگانه نیست و دادگاه در ضمن صدور محکومیت به تنظیم سند رسمی برای خریدار به فک رهن نیز اشاره می کند. البته باید حقوق شخصی که رهن به نفع اوست، رعایت شود.

قابلیت استماع:

درمورد اینکه آیا اصلا می شود نسبت به مالی که در رهن است، دعوای تنظیم سند رسمی مطرح کرد یا خیر  چند نظر وجود دارد:

اول)

تا زمانی که ملک در رهن باشد، دعوای تنظیم سند رسمی آن پذیرفته نیست. ابتدا باید ملک از رهن درآید تا سپس بتوان فروشنده را به تنظیم سند رسمی آن برای خریدار الزام کرد.

دوم)

اگر خریدار دعوا را هم علیه فروشنده و هم علیه مرتهن اقامه کند و مرتهن نیز قرارداد بین خریدار و فروشنده را قبول داشته باشد. این نظر از این جهت است که ملکی که در رهن است، حق مرتهن است و اگر قرار باشد فک رهن صورت بگیرد، باید قرارداد رهن از بین برود یعنی حق مرتهن باید از بین برود که نمی توان بدون توافق خودش حقش را از بین برد.

سوم)

در هر صورت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پذیرفته است. چون در هر صورت پس از طرح این دعوا باید سابقه ملک از نظر اینکه ایا در رهن است یا آزاد است، بررسی شود و چنانچه ملک در رهن باشد دادگاه اقدامات لازم را انجام می دهد، بنابراین طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طور ضمنی رسیدگی  به فک رهن را نیز دربردارد و اشخاصی که لازم است مانند مرتهن، فروشنده و خریدار به دادگاه دعوت می شوند.

اجرا :

اگرفروشنده محکوم شده اما باز هم رهن را آزاد نکند، می‌توان به ترتیب این مراحل را انجام داد: ۱- خود خریدار یا شخص ثالثی تحت نظر مامور اجرای احکام مبلغی را که لازم است، برای فک رهن پردازند و سند رسمی را تهیه نماید. سپس، هزینه ها را از فروشنده بگیرد. در صورتی که مرحله  بالا انجام نشد دادگاه پس از اخطار به فروشنده اگر وی امتناع کند جریمه ی روزانه ای را برای او درنظر می گیرد. (تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی) ۲- اگر مرحله بالا انجام نشد خریدار میتواند به ازای هر روز تاخیر اجاره دریافت کند. برای این منظور باید کارشناس هزینه ها و میزان اجاره را تعیین کند و خریدار از طریق اجرای احکام اقدام کند. ۳- اگر فروشنده همچنان فک رهن و تنظیم سند رسمی را انجام ندهد اموال وی شناسایی و توقیف شده و به فروش می رسد و هزینه های لازم مانند پرداخت رهن، فک رهن و تنظیم سند رسمی پرداخت می گردد.

نمونه هایی ازمطالب مفیدحقوقی (ببین کدوم به کارت میخوره استفاده کن)

موارد مسؤولیت مدنی قاضی

 

مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی :

درباره مفهوم مسؤولیت مدنی باید گفت که: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.»

بنابراین مسؤولیت مدنی قاضی را می‏ توان به صورت زیر تعریف نمود:

«هرگاه قاضی در نتیجه تصمیمات قضایی خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایی، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنی دارد.»

به موجب قانون، نوعی رابطه دینی بین زیان دیده و قاضی بوجود می‏آید که بر مبنای آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضی، بدهکار می‏شود و موضوعِ بدهی، جبران خسارت است و در بسیاری موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضی مسؤولیت کیفری نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایی افزون بر این مسؤولیت پیش‏ بینی نموده است. مسؤولیت مدنی قاضی تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهای سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهی که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.

منابع مسؤولیت مدنی قاضی  در قوانین:

قانون اساسی:

بند ج اصل دوم قانون اساسی ذکر کرده که جمهوری اسلامی، نظامی است که از راه نفی هرگونه ستم‏گری و ستم ‏کشی و سلطه‏ گری و سلطه‏ پذیری،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‏کند و طبق بند ۶ تا ۹ اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد و خوکامگی و انحصار طلبی باید محو شود و در حدود قانون، آزادیهای سیاسی و اجتماعی تأمین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امکانات عادلانه برای همگان ایجاد شود.و بموجب بند ۱۴ همین اصل دولت موظف است حقوق همه جانبه افراد ملت را تأمین کند و امنیت قضایی عادلانه برای عموم مردم و مساوات در برابر قانون را برای همگان حفظ و تأمین نماید.به موجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

بر اساس اصل بیست و دوم:

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.طبق اصول سی و دو تا سی و نهم این قانون : هیچکس را نمی‏توان دستگیر نمود مگر به حکمی که قانون معیّن می‏کند.در صورت بازداشت باید موارد اتهام با ذکر دلائل فورا بصورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود. دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی‏توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد. همچنین اصل، برائت است یعنی هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.  هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود. هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. از مجموع اصول مزبور استنباط می‏شود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،جان، مال، آبرو و حیثیت اشخاص دارای احترام خاص بوده و قانونگذار تعدّی به آنها را تحت هیچ شرایطی بدون مجوز قانونی مجاز ندانسته است و تخطی از این اصول موجب مسؤولیت کیفری یا مدنی متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنی دولت و اشخاصی که تقصیر آنها  موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده که در اصل ۱۷۱ مقرر داشته شده:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‏گردد.»

بنابراین قانون اساسی، اصل مصونیت قضایی را بطور مطلق نپذیرفته و  برای قضات در مواردی که مقصر باشند در برابر اشخاص زیان دیده، مسؤولیت مدنی پیش‏بینی کرده است که این امر حکایت از اهمیت موضوع در نظر قانون گذار دارد و سایر قوانین در پرتو این اصل باید تنظیم و تدوین و یا  تفسیرشود.

قانون مجازات اسلامی:

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی با اندکی تغییر، تکرار مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، این ماده مقرر داشته است:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‏شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»

در این ماده نیز قانون‏گذار به پیروی از اصل ۱۷۱ ق.اساسی در صورت تقصیر، قاضی را در برابر زیان دیده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤولیت مدنی دولت را مفروض دانسته است زیرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطیر قضاوت، تا حدود زیادی قابل پیش‏بینی است و اگر قضات در برابر خطاهای شغلی خویش نیز مسؤول شناخته شوند استقلال قضایی و قاطعیت تصمیم‏گیری را از دست می‏دهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول این منصب تقلیل می‏یابند. اما در قانون مجازات اسلامی در خصوص زیانهای معنوی به تبع قانون اساسی، صرفا اعاده حیثیت پیش‏بینی شده است و کیفیت آن و یا قابلیت تقویم آن به وسیله مال مورد توجه قرار نگرفته است.

در خصوص مسؤولیت مدنی و کیفری مأمورین دولتی و مراجع قضایی که مرتکب جعل و تزویر شوند ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:

«هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‏ ها و قراردادهای راجع به وظایف شان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‏های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

در خصوص مسؤولیت مدنی قاضی ناشی از امتناع از رسیدگی به دعاوی ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:

«هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‏شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»

بموجب این ماده هرگاه در اثر امتناع قاضی از رسیدگی به دعوای شخص و یا تأخیر در صدور حکم و یا رفتار بر خلاف قانون قاضی، خسارتی به شخص وارد شود مسؤول مدنی داشته و باید خسارات وارده را بپردازد.

معدوم یا مخفی ساختن نوشته، اوراق یا اسنادی که به قاضی سپرده شده و یا تحویل آنها به اشخاصی که ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت می‏گردد و ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‏گوید:

«هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته‏ ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می ‏باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

اظهار نظر یا اقدام بر خلاف حق و از روی غرض ‏ورزی به موجب ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی: موجب مسؤولیت مدنی قاضی می‏شود و این ماده مقرر می‏دارد:

«هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد بر حبس از شش ‏ماه تا سه سال محکوم می‏گردد.»

علاوه بر مواد مذکور که در آن به مسؤولیت مدنی قاضی تصریح شده است، مواد ۵۷۰  تا ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی نیز  مجازات هایی را برای قضات و اشخاص دولتی که از وظایف خود تخطی کنند پیش ‏بینی کرده است.

قبل از تصویب قانون تعزیرات در دوم خرداد ماه ۱۳۷۵ برای تخلّفات قضات مسؤولیت مدنی پیش ‏بینی نشده بود و این قانون خود تحوّل دیگری است .

بسوی محدود ساختن مصونیت قضایی و حرکت به سویی است که مسؤولیت مدنی بیشتری را برای قضات در نظر بگیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده و قانون شکنی و تقصیرهای عمدی اشخاص که به جایگاه و موقعیت خطیر این شغل توجه ندارند جلوگیری کند.

– مسؤولیت مدنی چه مفهومی دارد؟

-ایا قاضی اگر حکم اشتباه بدهد، در مقابل اشتباهش مسئولیتی دارد؟

– برچه مبنایی میتوان قاضی را برای حکم اشتباهی که صادر کرده، مسئول دانست؟

-کدام قوانین به مسؤولیت قاضی پرداخته اند؟

کفالت چگونه عقدی است ؟ وکیل شیراز

 

کفالت چگونه عقدی است ؟ 

کفالت یک عقد است که بر اساس آن هر کدام از طرفین در مقابل طرف دیگر شخص ثالث ( سوم ) را تعهد می کند.متعهد را کفیل می گویند. شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند. تعریف دیگر کفالت این است که انسان تعهد می کند که هر وقت طلبکار شخص بدهکار را بخواهد به دست او بدهد و به کسی که تعهد می کند کفیل می گویند. در صورتی کفالت صحیح است که کفیل به هر لفظی که عربی نباشد یا به صورت عملی به طلبکار بفهماند که من تعهد دادم که هر وقت فرد بدهکار را خواستی ، به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول می کند. کفیل را نباید در کفالت مجبور کرده باشند و همچنین مکلف و عاقل باید باشد و کسی را که کفیل او شده است حاضر کند.

مشخصات کفیل :

دادگاه کفالت هر کسی را قبول نمی کند مقام قضایی صادر کننده قرار تشخیص می دهد که چنین شخصی می تواند کفیل شود یا نه . پرداخت مبلغ کفالت باید به گونه ای باشد که شک و تردیدی را به وجود نیاورد . اعتبار کفیل را قاضی می تواند از طریق پاسگاه انتظامی و تحقیق از کسانی  که اطلاع دارند به دست آورند.

مبلغ کفالت :

با توجه به شرایط پرونده مبلغ وجه الکفایه تعیین می شود. مبلغ ریالی قرار تامین کفالت از خسارت هایی که به شخص مدعی چه خصوصی باشد چه شاکی وارد شده باشد میزانش کمتر نخواهد بود.

تکالیف که در برابر قاضی کفیل باید داشته باشد :

در دادگاه برای کفالت شخص حاضر شده اید که اطلاع دادید که تکالیف سختی پذیرفته اید که اگر در انجام آن تکالیف ناتوان رسید با درخواست کفیل رونوشت این تفاهم نامه به کفیل داده می شود. در مواقعی که متهم حضورش در مقابل قاضی ضروری است باید به موقع حاضر شود . ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده چه پرونده در دادسرا باشد چه در دادگاه ، چند بار متهم احضار شود و هربار حضورش ضروری باشد ، نمی تواند کفیل با توجه به اینکه یک مرتبه متهم نزد قاضی حاضر شده از خودش رفع مسئولیت کند.

زمان پرداخت وجه الکفاله :

در صورتی که متهم فرار کند یا به او دسترسی نداشته باشند که حضور متهم ضروری باشد کفیل باید وجه الکفاله را پرداخت کند. با این توضیح که اخطار به کفیل می دهند که طی مدت ۲۰ روز متهم را تحویل دهد. در صورتی که اخطاریه ابلاغ واقعی باشد و تسلیم صورت نگیرد به دستور رئیس حوزه قضاییه وجه الکفاله گرفته می شود.

خواستن متهم از کفیل به جز موارد زیر ممنوع است :

تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت داشته باشد.

مواردی که کفالت را بهم می زند :

 1. کفیل ، بدهکار را به دست طلبکار بدهد.
 2. طلب طلبکار داده شود.
 3. طلبکار از طلب خود بگذرد.
 4. بدهکار بمیرد.
 5. طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
  کفالت چیست ؟ کفیل چه کسی است ؟ مبلغ کفالت بر چه اساسی تعیین خواهد شد؟ کفیل چه مشخصاتی باید داشته باشد؟ وجه الکفاله چه زمانی باید پرداخت شود؟ چه مواردی عقد کفالت را بهم میزند؟

تابعیت و نحوه گرفتن گذرنامه|وکیل تابعیت

اتباع ایران که تبدیل تابعیت کرده و بخواهد به تبعیت اصلی خود رجوع نمایند به محض در خواست به تابعیت ایران قبول خواهد شد. مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند . برای ورود به هر  کشور ارایه  گذرنامه و روادید (ویزا) الزامی است . گذرنامه در ایران توسط نیروی انتظامی و در خارج از کشور با مامورین کنسولی کشور یا مامورین سیاسی صادر می شود. مدت اعتبار گذرنامه ۵ سال بوده و فقط برای ۵ سال دیگر قابل تمدید است.

تعریف گذرنامه :

مهمترین سندی  که برای ورود به هر کشور یا خروج از هر کشوری لازم است گذرنامه می باشد که در واقع سند تشخیص هویت بین المللی شخص است. گذرنامه طبق ماده اول قانون گذرنامه سندی است که از طریق ماموران صلاحیتدار دولت مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود.

گذرنامه به سه قسمت تقسیم می شود:

گذرنامه سیاسی ، گذرنامه خدمت و گذرنامه عادی گذرنامه سیاسی و خدمت از طریق وزارت امور خارجه صادر می شود و به مدت یک سال اعتبار دارد. اما در مورد ماموران ثابت دولت در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، که تا خاتمه مدت ماموریت آنان گذرنامه اعتبار دارد. بیگانگان بدون تابعیت یا خارجی هایی که به جهاتی قادر به گرفتن گذرنامه نیستند نیروی انتظامی با موافقت سازمان و تایید وزارت امور خارجه می تواند طبق ماده ۳۱ قانون گذرنامه برگ گذر بیگانگان صادر نماید. مدت اعتبار این برگ یک سال از تاریخ صدور می باشد و دارند گان برای هر بار خروج از کشور باید اجازه بگیرد. طبق ماده ۳۴ قانون گذرنامه ، اگر هر ایرانی بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود به حبس از دو ماه تا شش ماه یا پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود. طبق ماده ۳۷ قانون گذرنامه برای افرادی که از گذرنامه دیگری استفاده نمایند یا اسناد و مدارک خلاف واقع را تسلیم نمایند مقرر داشته :

هر کس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به نام خود یا دیگری اسناد و مدارک خلاف واقع یا متعلق به غیر را عالما یا عمدا به مراجع مربوط تسلیم نماید به حبس از دو ماه تا شش ماه محکوم می شود و در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. طبق ماده ۳۸ این قانون هر کس برای ورود یا خروج از کشوراز گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه که متعلق به دیگری باشد استفاده نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.

طبق ماده ۴۱ این قانون :

افرادی که هر گونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را که در صادر کردن گذرنامه موثر است بر خلاف واقع بگویند به شرط اینکه از گذرنامه استفاده کنند به حبس از دو ماه تا شش ماه محکوم می شوند. ضمنا ماده ۳۹ و۴۰ برای مستخدمین دولت برای عبور از خارج از کشور یا صدور گذرنامه بدون رعایت قوانین مربوط اقدامی نمایند مجازات نموده است.

روادید ( ویزا):

روادید یا ویزا به صورت مهری است بر روی اوراق گذرنامه که نوع اجازه و علت ورود

و مدت اقامت را نشان می دهد. علاوه بر اینکه برای ورود و خروج از هر کشوری گذرنامه لازم است برای ورود به بعضی از کشور ها اجازه مخصوصی به به نام روادید یا ویزا مورد نیاز است.

انواع ویزا:

ویزای ترانزیت (عبور)

ویزای توریستی ( سه ماه اعتبار دارد)

ویزای ورود (سه ماه اعتبار دارد)

ویزای کثیر المسافره یا ترددی ( مخصوص اتباع امریکا و کانادا می باشد و یک سال

اعتبار دارد ولی تبعه بیگانه بیش از سه ماه حق اقامت در ایران را ندارد مگر پروانه

اقامت داشته باشد)

ویزای با حق کار ( مربوط به مشاغل است)

ویزای رفت و برگشت

ویزا توسط نماینگان کنسولی در خارجه داده می شود.

برای ورود به ایران گرفتن ویزا از مامورین ایرانی در خارج الزامی است جز کشورهایی

که با ایران قرداد لغو ویزا امضا کرده اند.این کشورها می توانند بدون ویزا وارد ایران شوند

و مدت سه ماه اقامت کنند.

ویزا علاوه بر اینکه حق عبور می دهد به بیگانگان حق ۹۰ روز توقف در ایران را به عنوان

جهانگرد یا توریست می دهد.مگر اینکه قانون ترتیب خاصی پیش بینی کند.

مواردی که مامورین ایرانی از ورود بیگانه می تواند جلوگیری کند عبارتند از:

در صورتی که صحت اسناد تایید شده را تردید نمایند. اشخاصی که مطابق قانون ایران تبعه ایران محسوب شده با اوراق تابعیت غیر ایرانی بخواهند مسافرت کنند. اگر حضور خارجی در ایران بر ضد امنیت مملکت و یا نظم عمومی و یا به جهاتی دیگری منافی مصالح مملکتی باشد. اگر خارجی در ایران سابقه محکومیت به جنحه ( جرم) مهم ویا جنایت داشته و یا در مملکت خارجه محکوم به جنحه ( جرم ) و یا جنایت شده باشد. اگر خارجی قبلا از ایران اخراج شده باشد. اگر حضور خارجی در ایران به ملاحظه مصلحت عمومی ویا عملیات منافی عفت ( مغایر پاکدامنی ) صلاح نباشد . اگر خارجی نتواند اثبات نماید که وسایل تحصیل معاش خود را در ایران به وسیله سرمایه یا مشاغل مفید خود دارا می باشد. طبق ماده ۳ این قانون هر گاه یکی از موانع فوق در موقع ویزا  مامورین ایران در خارجه کشف نکنند یا بعدا موجود شود مامورین مربوط می توانند از دادن اجازه توقف دایم یا موقت خودداری نمایند یا اجازه صادره را لغو نمایند. در هر یک از موارد فوق پس از لغو اجازه صادره نظمیه محل ( نیروی انتظامی) شخص خارجی را از ایران اخراج خواهد کرد.

مبحث دوم عبور اتباع بیگانه :

در بعضی از کشورها حتی برای عبور از ان کشور و توقف به مدت کوتاه لازم است اجازه خاصی به عنوان ویزای ترانزیت ( عبور ) از مقامات ان کشور کسب شود. مامورین مرزی مجاز از طرف شهربانی کشور می توانند در مرزهایی که مجاز شناخته شده برای دارندگان گذرنامه های معتبر خارجی که قصد عبور از ایران را دارند، بر اساس نظرات قبلی وزارت امور خارجه و رعایت ماده ۲ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال ۱۳۱۰ برای مدت حداکثر ۱۵ روز با دریافت حتی ویزا طبق تعرفه مربوطه ویزا عبور صادر نمایند.

مبحث سوم اقامت اتباع بیگانه :

اقامت موقت

اقامت دایم

ضمانت اجرای مربوط به ورود و اقامت اتباع بیگانه

استثنایات نسبت به مقررات ورود و خروج اتباع بیگانه

اقامت دایم در صورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد.

در غیر این صورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می شود.

اقامت موقت:

هرخارجی که بخواهد در ایران اقامت نماید ، مکلف است ظرف ۸ روز پس از ورود به ایران خود را برای تحصیل پروانه اقامت به نیروی انتظامی محل معرفی نماید و برگهای در خواست صدور پروانه اقامت تنظیم ، تکمیل و امضا نموده به انضمام سایر مدارک لازم به نیروی انتظامی محلی که می خواهد در آنجا اقامت کند ، تسلیم نماید. نیروی انتظامی محل پس از رسیدگی مدارک ارایه شده پروانه اقامت موقت با اخذ حقوق قانونی صادر و یا پروانه اقامت را صادر نمی کند. دارندگان پروانه اقامت موقت باید محل کار یا اقامت خود را به نیروی انتظامی محل قبلی و ظرف ۸ روز ازورود به محل اقامت و یا کار جدید به نیروی انتظامی محل جدید

کتبا اطلاع دهند.

اقامت دایم :

در صورتی که بیگانه قصد اقامت دایم در ایران را داشته باشد

باید با ارایه مدارک ذیل خود را معرفی کند :

تکمیل سه برگ فرم مخصوص

شش قطعه عکس (۳ ×۲)

نامه شرکت و موسسه ای که بیگانه قصد کار در آنجا را دارد مبنی بر معرفی بیگان

ارایه پاسپورت به مقامات مذکور

در صورتی که بیگانه دارای همسر خارجی باشد ، مدارک ذیل از سوی همسر وی لازم است

تکمیل دو برگ فرم مخصوص

پنج قطعه عکس (۳×۲)

اقامت دایم :

نامه شرکت یا موسسه ای که همسر وی در آنجا به کار اشتغال دارد مبنی بر معرفی وی و همچنین سپردن تعهد که بیگانه مذکور در ایران به کار اشتغال نخواهد ورزید. در صورتی که بیگانه دارای اطفال کمتر از ۱۶ سال باشد و این اطفال همراه مادر خود به ایران آمده باشند مشخصات آنها در فرمهای مخصوص مادر قید گردیده و برای هر کدام ۲ قطعه عکس ضروری است . اگر فرزند آنها بیش از ۱۶ سال داشته باشد برای هر کدام فرم جداگانه تهیه می شود که نامبرده در ایران کار نکند. هنگام معرفی بیگانه باید خود وی حضور داشته باشد افسر مربوطه بعد از اینکه مدارک و اوراق را بررسی کرد تاریخ معرفی را در پاسپورت منعکس کند مهر و امضا نماید.

تمام تشریفات فوق باید ظرف مدت ۸ روز از تاریخ ورود تبعه بیگانه انجام شود. در غیر این صورت باید جریمه مقرر در ماده ۸ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه را بپردازد.

اجازه اقامت دایم:

اجازه اقامت دایم از طرف نیروی انتظامی مرکز استان یا شهرستانی که خارجی می خواهد در آن ناحیه اقامتگاه دایمی و قانونی اختیار کند

در صورت احراز هر یک از شرایط زیر پس از موافقت نیروی انتظامی  جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد:

الف- متقاضی دارای ۵ سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بود

و به هنگام تقاضا به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد.

ب- متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و مقام عالی علمی یا شغل یا تخصص او در امورتولیدی و عمرانی به تایید مقامات صلاحیتدار مملکتی رسیده باشد.

ج-  متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی یا متناوب در ایران بوده و خدمات شایسته و ارزنده او به امور عام المنفعه در ایران به تایید مقامات صلاحیتدار مملکتی رسیده باشد.

د- متقاضی دارای زن و فرزند ایرانی باشد.

طبق ماده ۱۴ آیین نامه ۱۳۵۲ و تبصره ۱ آن :

مسیولین اماکن عمومی موظفند ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود خارجی هویت و تاریخ ورود او را ، در فرمهای مخصوص اعلامیه ورود درج و به نزدیکترین کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری ( حوزه انتظامی ) تسلیم نمایند . از لحاظ این آیین نامه اماکن عمومی اطلاق می شود به هتلها ، مسافرتخانه ها، پانسونها و به طور کلی همه اماکنی که به نحوی از انحاء مسافر می پذیرند.

ضمانت اجرای مقررات مربوط به ورود و اقامت اتباع بیگانه :

به موجب ماده ۱۵ اصلاحی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۶۷ اشخاص ذیل به حبس عزیری از یک تا سه سال و یا به جزای نقدی از پانصد هزار ریال  تا سه میلیون ریال محکوم می شوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که

مجازات سخت تری برای آن معین شده باشد:

هر کس تذکره ( گذرنامه ) یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل کند و یا با علم به جعل به مجهول بودن آنها را استعمال کند .به موجب نظریه مشورتی وزارت دادگستری هرگاه تبعه خارجی با گذرنامه مجعول وارد کشور شود ، در صورتی که جرم جعل در خارج از کشور ایران انجام گرفته باشد ، در ایران به عنوان مرتکب جعل قابل تعقیب نیست و فقط به عنوان استعمال گذرنامه مجعول طبق بند ۱ ماده ۱۵ قانون ورود و خروج اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰ قابل تعقیب و مجازات است.

استثنائات نسبت به مقررات ورود و خروج اتباع بیگانه :

بعضی اشخاص به دلیل موقعیت سیاسی و مخصوصی که دارند از رعایت به ورود و خروج اتباع خارجه مستثنی هستند.

طبق ماده ۱۸ قانون ورود و خروج اتباع بیگانه این افراد عبارتند از :

کسانی که دارای مصونیت سیاسی هستند. مامورین کنسولی دولت های خارجه و افراد عائله آنهایی که باهم در یک خانه زندگی می کنند و اعضای رسمی آنها.

اعضای هیات های اعزامیه دولت های خارجی که با موافقت دولت ایران وارد ایران می شوند و کسان دیگری که دارای ویزای سیاسی مامور ایران باشند.

مبحث سوم خروج اتباع بیگانه:

در مورد خروج بیگانه به موجب مقررات هر کشور لازم است اجازه ای تحصیل شود که شرایط خاصی ندارد بلکه فقط از نظر اطلاع مقامات کشور است و معمولا به صورت پر کردن برگه هایی ( فرم ) که مخصوص خروج کشور تنظیم می شود، می باشد.

طبق ماده ۱۰ قانون :

اجازه خروج از ایران به بیگانگان از طرف مامورین شهربانی محل اقامت دایمی یا موقتی آنها خواهد بود. بیگانگانی که به ایران وارد می شوند و مدت توقف آنها از ۹۰ روز تجاوز نکند احتیاجی

به ویزا خروج ندارندو فقط باید فرم مخصوص خروج را پر کنند و به مامور گمرکی مرز خروجی تسلیم نماید.

مدارک لازم جهت اجازه خروج:

تکمیل یک برگ فرم خروج ، نامه شرکت ، ارائه مفاصای مالیاتی ، گذرنامه ، پروانه کار و پروانه اقامت.

تبعه بیگانه پس از گرفتن اجازه باید ظرف ۱۵ روز کشور راترک کند.

آیا رانندگی بدون گواهینامه جرم است؟

آیا رانندگی بدون گواهینامه جرم است؟ اگر کسی که گواهینامه رسمی برای رانندگی ندارد اقدام به رانندگی کند که منجر به قتل دیگری شود مقصر حادثه تلقی می شود ؟

صرف نداشتن گواهینامه دلالت بر تقصیر راننده ندارد همان طور که داشتن گواهینامه نیز دلالت بر عدم تحقق بی احتیاطی یا بی مبالاتی و… از سوی راننده ندارد و این بر عهده مرجع قضایی است که با ارجاع امر به کارشناس و شرایط و اوضاع واحوال پرونده به دست خواهد آورد که چه کسی در وقوع حادثه مرتکب تقصیر شده است چنانچه برای مقام قضایی ثابت شود که فرد بودن گواهینامه مقصر حادثه بوده و برابر قانون مکلف است مجازات وی را تشدید کند و از طرفی می تواند اورا برای مدت  یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.

تنظیم سند خودرو|تنظیم سند خودرو با فوت صاحب پلاک

  تنظیم سند خودرو چنانچه صاحب پلاک فوت کند , به دو صورت دفاتر اسناد رسمی می‌توانند عمل کنند؛ چنانچه مراکز تعویض پلاک با فوت خریدار، قبل از تنظیم سند انتقال, مجدداً به‌نام یکی از وراث.

تنظیم سند خودرو با فوت صاحب پلاک

در اجرای ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی شماره جدید تخصیص داده و تأییدیه برای نقل‌ و‌ انتقال صادر کرده باشد, تنظیم سند انتقال با مبنا قراردادن دو تأییدیه برای نقل‌و‌انتقال (تأییدیه از فروشنده به خریدار متوفی و تأییدیه از خریدار متوفی به قائم مقامی وراث به‌نام یکی از وراث) اشکالی ندارد،

شرط صحیح بودن عمل مراکز تعویض پلاک

عمل مراکز تعویض پلاک در صورتی صحیح خواهد بود که براساس ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی بخواهد شماره انتظامی متوفی را باطل کند و الا اگر بخواهد به استناد شناسنامه اصداری به‌ نام متوفی با دخالت وراث وی به‌نام شخص دیگر و یا حتی یکی از وراث (بدون شراکت سایر وراث) شماره انتظامی تخصیص دهد عمل، تخلف از ماده‌ی ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و تعویض پلاک، قبل از تنظیم سند انتقال خواهد بود. ادامه مراحل به‌ نام وراث به عنوان قائم مقام قانونی متوفی ، بیشتر با قوانین و مقررات فعلی سازگار است و بنابراین اصلح این است که با همان برگ تأییدیه برای نقل‌ و‌ انتقال ، اصداری به‌نام خریدار متوفی، وراث قانونی وی بتوانند سند رسمی انتقال خودرو را به‌نام خود تنظیم کنند و‌ آنها ، خود در اجرای ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی ، مراتب فوت مورث خود را به مرکز ت عویض پلاک اعلام و با ارائه سند انتقال و شناسنامه خودرو ، برای یکی از وراث با شراکت دیگر وراث شماره انتظامی تخصیص دهند و پلاک منصوبه را که به‌نام متوفی است از خودرو فک و پلاک جدید را بر آن نصب کنند.

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد :

اسامی وکلای وکیل نوین :

۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته )

۲ – وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق )

تنظیم سند خودرو با فوت صاحب پلاک در تهران

چنانچه برای تنظیم سند خودرو درصورت فوت صاحب خودرو در تهران نیازمند وکیل متخصص هستید،

می‌توانید از طریق سامانه وکیل نوین با بهترین وکلای سامانه ارتباط برقرار کنید یا با شماره‌های  ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ تماس بگیرید و مشکل خود را حل نمایید..

تنظیم سند خودرو با فوت صاحب پلاک

چنانچه پلاک خودرو تعویض گردد و صاحب پلاک فوت کند , به دو صورت دفاتر اسناد رسمی می‌توانند عمل کنند؛ چنانچه مراکز تعویض پلاک با فوت خریدار، قبل از تنظیم سند انتقال, مجدداً به‌نام یکی از وراث با شراکت وراث دیگر  در اجرای ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی , شماره جدید تخصیص داده و تأییدیه برای نقل‌و‌انتقال صادر کرده باشد , تنظیم سند انتقال با مبنا قراردادن دو تأییدیه برای نقل‌و‌انتقال (تأییدیه از فروشنده به خریدار متوفی و تأییدیه از خریدار متوفی به قائم مقامی وراث به‌نام یکی از وراث) اشکالی ندارد، عمل مراکز تعویض پلاک در صورتی صحیح خواهد بود که براساس ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی بخواهد شماره انتظامی متوفی را باطل کند و الا اگر بخواهد به استناد شناسنامه اصداری به‌نام متوفی با دخالت وراث وی به‌نام شخص دیگر و یا حتی یکی از وراث (بدون شراکت سایر وراث) شماره انتظامی تخصیص دهد عمل، تخلف از ماده‌ی ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و تعویض پلاک، قبل از تنظیم سند انتقال خواهد بود. ادامه مراحل به‌نام وراث به عنوان قائم مقام قانونی متوفی ، بیشتر با قوانین و مقررات فعلی سازگار است و بنابراین اصلح این است که با همان برگ تأییدیه برای نقل‌و‌انتقال ، اصداری به‌نام خریدار متوفی ، وراث قانونی  وی بتوانند سند رسمی انتقال خودرو را به‌نام خود تنظیم کنند و‌ آنها ، خود در اجرای ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، مراتب فوت مورث خود را به مرکز تعویض پلاک اعلام و با ارائه سند انتقال و شناسنامه خودرو ، برای یکی از وراث با شراکت دیگر وراث شماره انتظامی تخصیص دهند و پلاک منصوبه را که به‌نام متوفی است از خودرو فک و پلاک جدید را بر آن نصب کنند.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

آیا نام خود را می شود تغییر داد؟

 گروه وکلای سامانه وکیل نوین دربسیاری از موارد با ارائه ی دادخواست در صورت وجود شرایط تغییر نام اقدام به ثبت نام جدید در شناسنامه می نماید.

چنانچه اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص تغییر نام چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ تماس حاصل فرمایید تا با کارشناسان ما مشاوره تلفنی داشته باشید.

 

فرآیند تغییر نام

در بسیاری از موارد می توانید از طریق ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی اقدام به تغییر نام کوچک خود کنید و تقریبا تغییر نام از مذهبی به ملی غیر ممکن است.

فقط در صورتی تغییر نام امکان پذیر است که القاب ناشایست ، پسوند و پیشوند نامناسب و یا اسامی باشد که با فرهنگ اجتماع و یا مذهب فرد تعارض داشته باشد . و یا اسمی باشد که با شان و شخصیت شخص متناسب نباشد و فرد مورد تمسخر قرار گیرد. مثلا اگر در بین دوستان و آشنایان خود به نام دیگری مشهور هستید از طریق استناد به استشهادیه می توانید رای بگیرید البته قیودی دارد که باید در دادخواست رعایت شود.

 

وکیل نوین با در اختیار داشتن وکلایی متخصص در زمینه تغییر نام بهترین نتیجه مطلوب را برمبنا تجربه بالا بهترین نتیجه را به ارمغان می آورد.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است،با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

نماینده محجور | امور مالی محجور | وکیل محجور

ممکن است ولایت به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار شده یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد، در اصطلاح ولایت قهری نامیده می‌شود.

نماینده محجور

آیا نماینده محجور می‌تواند به حساب محجور تجارت کند؟ اگر می‌توانید آیا محجور تاجر حساب می‌شود؟

اولاً: همانند بقیه اشخاص محجور نماینده محجور می‌تواند در امور مالی محجور با نظارت دادستان (در غیر مورد ولی ) اقدام کند . نماینده محجور تاجر هم می‌تواند به حساب او تجارت نماید .

ثانیاً‌: ظاهراً محجور تاجر محسوب می‌شود اما کلیه دعاوی باید به طرفیت نماینده محجور نامبرده اقامه شود که می‌توان این موارد را از ماده ۴۰۰ قانون تجارت و مقررات مربوطه به حجر در قانون مدنی و غیره استفاده نمود.

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد .

 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

شرایط حق انتفاع|چگونه می شود حق انتفاع  را انتقال داد|وکیل متخصص

یکی از شرایط حق انتفاع این است که اگر حق انتفاع به طور مطلق و بدون قید مدت به کسی داده شود، آن را حبس مطلق می‌گویندو این حق تا فوت مالک خواهد بود مگر این­که مالک قبل از فوت خود رجوع نماید،

الف) حق انتفاع با عقد و قرارداد ایجاد می‌شود.

ب) موضوع حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن موجب از بین رفتن خود مال و عین آن نباشد.

ج) دارنده حق انتفاع (منتفع) باید در حین و زمان عقد موجود باشد.

د) در حق انتفاع، قبض و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد می‌باشد.

حق انتفاع 

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.

 در حق انتفاع، مال در مالکیت شخصی دیگر است و منافع نیز ملک شخص دیگری است و فقط شخص دارای حق انتفاع،حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر آن.

حق انتفاع یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود پس جزء اموال وی محسوب می شود .

مال موضوع حق انتفاع دارای دو صاحب حق می باشد:

۱)منتفع، که حق استفاده و بهره‌برداری از عین به او واگذار شده است.مالک، که صاحب عین است و در اثر قرارداد،

۲) هم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است.

اقسام حق انتفاع

حق انتفاع به معنی خاص به سه قسم است:

الف) عُمری:

که به موجب قراردادی حق استفادۀ از ملک به مدت عمر خود مالک یا عمر منتفع یا شخص دیگری به منتفع واگذار شده باشد.

چون مدت واگذاری و قرارداد به مدت عمر مالک یا طرف قرارداد یا شخص دیگری بیرون از قرارداد می‌باشد، به این قرارداد، عمری گفته می‌شود.

ب) رُقبی:

اگر مدت حق انتفاع معین باشد، به این حق انتفاع رقبی گفته می‌شود.

ج) سُکنی:

اگر حق انتفاع در مورد سکونت در مسکنی باشد، حق سکنی نامیده می‌شود. این حق ممکن است به مدت عمر مالک یا منتفع یا شخص ثالث و یا به مدت معین باشد.

حبس مطلق:

اگر حق انتفاع به طور مطلق و بدون قید مدت به کسی داده شود، آن را حبس مطلق می‌گویند و این حق تا فوت مالک خواهد بومگر این­که مالک قبل از فوت خود رجوع نماید، بنابراین در این نوع از حق انتفاع برخلاف اقسام دیگر، مالک حق رجوع دارد و همواره  می‌تواند قرارداد حق انتفاع را بر هم زند و در اصطلاح گفته می‌شود که حبس مطلق عقد جائز است و طرفین هروقت که مایل باشند می‌توانند آن را بر هم بزنند.

حبس مؤبّد:

قرارداد حق انتفاع به طور نامحدود و همیشگی می‌باشد و اگر به امور عام المنفعه و خیریه اختصاص داده شده باشد، تابع احکام وقف خواهد بود.

روش وصول اجاره بهای معوقه از محل رهن

روش وصول اجاره بهای معوقه از محل رهن

وصول اجاره بهای معوقه به صورتی است که هرگاه مستاجر پس از انقضای مهلت اجاره، عین مستاجره را تخلیه نکند؛ موجر می تواند برای تخلیه به دایره .اجرایِ اداره ثبت مراجعه کند.

موجر باید کل مبلغ ودیعه را به آن دایره بسپارد و همزمان گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر وزیان به دایره اجرا تحویل دهد. دایره اجرا مبلغ رهن را به مستاجر نمی دهد و فقط پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالباتِ موجر، اقدام به رد آن به مستاجر میکند. در مواردی که مستاجر پس از انقضای مهلت اجاره از عین مستاجره را تخلیه نمی کند و موجر برای تخلیه به دایره اجرای اداره ثبت مراجعه کند باید کل مبلغ ودیعه را به ان دایره بسپارد و همزمان گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر وزیان به دایره اجرا تحویل دهد. دایره اجراء همان مبلغ را به مستاجر نمی دهد وپس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر میکند .

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد .

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

سوال و جواب حقوقی

چطور میتوان برای خانه‌هایی که به صورت قولنامه‌ای هستند سند تهیه کرد؟

از دو طریق میتوان این کار را انجام داد:

اگر قولنامه قبل از سال ۷۰ میباشد از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت.

اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالک رسمی و واسطه‌ها.

در آژانس املاک ،قبل از انجام قولنامه به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

۱-قبل از امضای هر سند ،مشاوره با افراد آشنا و مورد اطمینان دارای اطلاعات کافی

۲-ملاحظه و مطالعه و بررسی اسناد مورد معامله از جهت اطلاع از وضعیت ثبتی آنها

۳-مشاهده عینی محل مورد معامله

۴-آشنایی با ضوابط شهرداری

۵-دقت در پاسخ استعلامات مربوطه

۶-دقت در این که نسبت به ملک معامله معارض انجام نشود

۷-شناخت صاحب آژانس از حیث امانت داری و ایمان

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد :

اسامی وکلای وکیل نوین :

۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته )

۲ – وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق )

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

اطلاعات حقوقی و مشاوره کاربردی

 

وکالت تخصصی پرونده های ارث

در تهران

شماره تماس برای اخذ نوبت و مراجعه حضوری

۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

برای راهنمایی بهتر مشاوره حضوری توصیه می گردد

 

آیا می‌دانید تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم است؟

قانون جرایم رایانه ای آن بخشی از قانون است که اگر در این حوزه مشکلی برای شما ایجاد شود، به میدان می‌آید و حساب مجرم را می‌رسد. پس آب و آتشی را بر دل شما انداخته اند در این قانون می توانید پیدا کنید. اما در ابتدا این نکته را به خاطر داشته باشید که این قانون به هر جرمی رسیدگی می‌کند که توسط رایانه انجام شود؛ یعنی هر کاری را که باعث شود منافع یک فرد از او گرفته شود و با استفاده از کلک به شخص دیگری برسد و البته برای این کار از رایانه استفاده شده باشد. به این موارد “جرم رایانه ای” می‌گویند.

این دسته از جرایم را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱٫ سنتی

۲٫ مدرن

جرائمی مانند کلاهبرداری و سرقت جرایمی قدیمی یا سنتی هستند که اگر در این جرایم از رایانه استفاده شود جرم رایانه ای رخ داده است. برخی از جرایم نیز بعد از تولد رایانه پا به عرصه گذاشته اند که به جرایم مردن تغبیر می شوند و دردو دسته جای می‌گیرند:

۱٫جرایم علیه صحت (درست و صحیح بودن) داده‌ها

۲٫ تمامیت (کامل بودن) داده‌ها

برابر قانون هیچ کس حق ندارد به عمد در سیستم‌های رایانه ای اخلال ایجاد کند. این مورد در ماده ۸ قانون جرم رایانه ای پیش بینی شده است. یعنی هیچ کس حق ندارد داده‌هایی را که در سیستم های رایانه ای وجود دارد با صلاحدید خود حذف یا تخریب کند. حتی مختل یا غیر قابل پردازش کردن این داده ها نیز جرم است و وای بر حال مجرم! برابر قانون کسی که یکی از این جرایم را مرتکب بود به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال محکوم می شود. البته ممکن هم هست که قاضی برای وی هر دو مجازات را در نظر بگیرد.

پرسش و پاسخ حقوقی

بنام خدا باسلام- سوالی داشتم که تقاضا دارم مشاوره فرمائید. پدر اینجانب سال گذشته فوت نمودند و برادر بنده که حدود ۲۰ سال است که در خانه پدری ساکن است و بعد از فوت پدرم من و خواهرم که منزل شخصی داریم میخواهیم منزل پدری را بفروشیم ولی برادرم که در منزل پدری ساکن است مقاومت میکند و با توجه به اینکه انحصار وراثت نیز صادر شده آیا برادرم می تواند به بهانه اینکه خانه شخصی ندارد آن را مال خود کند و من و خواهرم و مادرم که احتیاج شدید مالی داریم و در گواهی انحصار وراثت نیز سهم هر کدام مشخص شده از فروش ملک ممانعت نماید. آیا برادرم می تواند همان ملک پدری را اجاره دهد و برای جلوگیری از این کار چه میتوان کرد؟ و آیا می توان اجرت المثل این یکسالی که در ملک پدری زندگی کرده از او طلب کرد؟

سلام به محض فوت پدر شما مالکیت ملک مذکور قهراً به میزان سهم هر یک از ورثه که در گواهی حصر وراثت هم آمده، به شما منتقل گردیده است، بنابراین هیچیک از ورثه حقی بیش از سهم الارث خود نخواهند داشت و تبعاً ادعائی بیش از آن پذیرفته نخواهد شد. برادر شما حق اجاره خانه را به غیر ندارد چون بقیه ورثه نیز مشاعاً در آن مالکیت دارند و در صورت اجاره خانه شما می توانید به اتهام انتقال مال غیر از او شکایت کنید، هچنین شما می توانید علیه وی برای مطالبه اجرت المثل اقامه دعوی نمایید، در ضمن چنانچه هیچیک از ورثه توان یا تمایلی به خرید سهم بقیه ندارد، تنها راه، طرح دعوی به خواسته فروش خانه و تقسیم مبلغ حاصله بین ورثه است

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

آیا حمل اتومبیل با جرثقیل تخلف است

اگر قبل از حمل اتومبیل با جرثقیل مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را کند مامورین موظفند فقط جریمه کنند و نمی توانند و انتقال خوردو به پارکینگ مجاز نیست در زمان حمل خودرو مامورر باید حضور داشته باشد.

اگر در هنگام حمل خودرو مامور راهنمایی و رانندگی همراه ماشین جرثقیل حضور داشته باشد و اگر راننده جرثقیل بدون حضور مامور و خودسرانه اقدام به جابجایی خودرو کند سرقت خودرو تلقی شده و مالک خودرو می تواند به مرجع قانونی شکایت کند

در خصوص حمل خودرو با جرثقیل، و بر مبنای ماده ۱۳ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، باید بدانید:

اولا: هزینه انتقال خودرو و هم چنین هزینه پارکینگ به عهده متصرف یا مالک خودرو می باشد.

ثانیا: چنانچه در حین انتقال خودرو یا در زمان نگهداری در پارکینگ یا تعمیرگاه، خسارتی به ماشین یا محموله آن وارد شود، مسئولیت آن با متصدی حمل یا نگهدارنده، خواهد بود.

ثالثا: چنانچه راننده، در زمان حمل یا قبل از آن، حاضر و تقاضای تحویل گرفتن ماشین را نماید، مامورین مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، ماشین را به راننده تحویل و از حمل ماشین با جرثقیل خودداری نمایند.

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد :

اسامی وکلای وکیل نوین :

۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته )

۲ – وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق )

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

بهترین وکیل مطالبه خسارت در مشهد

نحوه ی تعیین مدت در اخذ خسارت

تقصیر متعهد در ناممکن شدن اجرای قرارداد باعث میشود که وی نتواند به معافیت ناشی از قوه قاهره استناد کند اما به هر حال مسوولیت قراردادی وقتی تحقق می یابد که مدت اجرای قراداد منقضی شده باشد و در حقوق ایران به صرف پیش بینی نقض قرارداد – حتی اگر مسلم باشد – نمی تواند علیه متعهد دعوای مسوولیت قراردادی مطرح کند

توضیح بیشتر:

اگر در قرارداد مدت معین شده باشد اگر مدت منقضی شده باشد طرف معامله میتواند مطالبه ی خسارت کند اگر مدت معین نباشد اما اختیار آن با متعهد له باشد مثلا طلبکار به بدهکار گفته هر موقع به تو گفتم شروع کن در این جا زمانی طلبکار می تواند خسارت بگیرد که از بدهکار مطالبه کرده باشد واز زمان مطالبه بگذرد اگر مدت معین نباشد و اختیار هم با متعهد له نباشد در این جا تعهد حال وفوری است و اگر یک مدت گذشت و انجام نداد میشود خسارت گرفت

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد .

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

قیمومیت

همسرم فوت کرده و یک دختر یک ساله دارم و پدرشوهرم هم صلاحیت قیومیت را ندارد. آیا جهت درخواست قیومیت و انحصار وراثت می‌توان یک دادخواست ارائه داد یا خیر؟ و آیا ابتدا باید انحصار وراثت صورت گیرد و سپس دادخواست قیومیت داد؟

هر کدام از دادخواستها باید جداگانه نوشته شود و تقدم و تاخری ندارند. می‌توان ابتدا حصر وراثت گرفت و سپس قیم نصب شود و هم می‌توان اول قیم نصب و سپس حصر وراثت گرفت. لکن در این مورد چون فرزند شما ولی قهری دارد ابتدا باید به استناد ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی تقاضای عزل ولی قهری و سپس تقاضای نصب قیم نمایید

چنانچه زوجه خود قیم صغار باشد، برای دریافت مهریه به طرفیت چه کسی باید دعوای حقوقی مطرح نماید؟

درخواست مطالبه مهریه توسط زوجه متوفا به طرفیت تمامی ورثه – در صورت قبول ترکه- مطرح می‌شود.

بنابراین زوجه‌ای که خود قیم صغار می‌باشد، ‌باید ابتدا از قیمومیت استعفا دهد و سپس اقدام به تقدیم دادخواست علیه ورثه متوفا نماید.

در این مورد تعیین قیم برای صغار ضروری است و قیمی که تعیین می‌شود نیز به اعتبار فرد تحت قیمومت طرف دعوا قرار خواهد گرفت.

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد .

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با بزرگترین گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

وکالت تخصصی پرونده های حقوقی

وکالت تخصصی پرونده های حقوقی پذیرش وکالت تخصصی در پرونده های حقوقی و کیفری توسط گروه متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته و کارشناسان حقوق رسمی

سرعت , دقت , رسیدگی 

در خصوص حمل خودرو با جرثقیل، و بر مبنای ماده ۱۳ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، باید بدانید:اولا: هزینه انتقال خودرو و هم چنین هزینه پارکینگ به عهده متصرف یا مالک خودرو می باشد.ثانیا: چنانچه در حین انتقال خودرو یا در زمان نگهداری در پارکینگ یا تعمیرگاه ، خسارتی به ماشین یا محموله آن وارد شود، مسئولیت آن با متصدی حمل یا نگهدارنده، خواهد بود.ثالثا: چنانچه راننده، در زمان حمل یا قبل از آن، حاضر و تقاضای تحویل گرفتن ماشین را نماید، مامورین مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، ماشین را به راننده تحویل و از حمل ماشین با جرثقیل خودداری نمایند.

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد .

اعسار و معسر | تکلیف دادگاه در بررسی و احراز اعسار

اعسار و معسر

هرکسی که بدهکار باشد باید دین خود را بپردازد اما وقتی مدیون از پرداخت دین خود، شانه خالی می‌کند، از نظر شرعی و قانونی، می‌توان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود؛البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمی‌خواهد بدهی خود را بپردازد و در صورتیکه، مدیون مالی نداشته باشد یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، در این صورت شرع و قانون، به حاکم اجازه داده تا به وی مهلت بدهد یا دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود.

تکلیف دادگاه در بررسی و احراز اعسار

طبق ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار او اقدام کند. در کتاب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نوشته یاسر میرزا جعفری بیان شده این ماده نوعی تحصیل دلیل محسوب می گردد، منتها با این فرق که به نوعی دادگاه در تحصیل آن ملزم می باشد. قانونگذار با این مقرره سعی بر این داشته تا حکم ماده ۷ قانون موصوف یا همان ایجاد تفکیک بین دیون را تعدیل نماید. به عبارتی دیگر درست است که در برخی موارد خواهان اعسار را از بار اثبات ادعایش معاف نموده است و باری بر دوش خوانده اعسار قرار داده است، این در حالی است که در این مقرره حمایت کامل خود را از خوانده اعسار یا همان محکومٌ له دعوای اصلی ابراز نموده است. به طور مثال : در دعوای مطالبه مهریه زوجه مکلف به اثبات معسر نبودن زوج خواهد بود. این درحالی است که وی برای اثبات ملائت زوج مطابق این ماده مطابق ظاهر حتی نیازی به درخواست از دادگاه مبنی بر شناسایی اموال محکومٌ علیه (زوج) نخواهد داشت، چه اینکه خود دادگاه باید راساَ اقدام به شناسایی اموال زوج مدعی اعسار کند.

مشاوره حقوقی|وکیل قراردادها ,قولنامه ,تنظیم سند

 

مشاوره تلفنی و حضوری انعقاد وکالت داوری در مشکلات خصوصی تنظیم قرارداد تعزیرات،دیوان عدالت اداری،اعاده دادرسی، با کادری مجرب و متخصص در زمینه حقوقی و کیفری به صورت مجزا

مشاوره حقوقی -وکیل قراردادها ,قولنامه ,تنظیم سند

۱. زمینی به صورت قولنامه‌ای خریداری و به همان صورت فروخته شده است. آخرین فردی که زمین را خریداری نموده در حال حاضر دادخواستی تنظیم نموده مبنی بر الزام به تنظیم سند، با توجه به اینکه سندی در کار نبوده اکنون تکلیف چیست؟ آخرین خریدار دعوی الزام به تنظیم سند را باید به طرفیت کسی مطرح کند که سند رسمی به نام ایشان می باشد و همه کسانی که قبل از  آخرین خریدار تا فردی که سند به نام اوست در معامله دخیل بوده‌اند، بنابراین شما نیز باید طرف دادخواست وی باشید. منزلی را ۶ ماه پیش خریده‌ام و قرار شد فروشنده در محضر به صورت وکالتیمنزل انتقال دهد اکنون در محضر حاضر نمی شود ، حال باید به چه مرجعی شکایت کنم؟ باید دادخواست الزام به تنظیم سند به محاکم حقوقی داده شود.  منزلی را ۶ ماه پیش خریده‌ام و قرار شد فروشنده در محضر به صورت وکالتی منزل انتقال دهد اکنون در محضر که حاضر نمیشود علاوه بر آن کنتور برق منزل هم قسطی بوده و حدود چهارصد هزار تومان هم قبض پرداخت نشده دارد که قبلاً اعلام نکرده بود، حال باید به چه مرجعی شکایت کنم؟ باید دادخواست الزام به تنظیم سند به محاکم حقوقی داده شود.

وکیل شناسنامه|مدارک گرفتن شناسنامه

وکیل شناسنامه

مدارک لازم برای گرفتن شناسنامه عبارت است از :

– اصل شناسنامه و کارت شناسائی ملی پدر و مادر – گواهی ولادت صادره بیمارستان چطور میتوانم نام محمد را به ابتدای نام فرزندم اضافه کنم؟ با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی مبنی بر الزام ثبت احوال محل صدور شناسنامه به اضافه نمودن نام محمد به اول اسم فرزندتان اقدام نمایید. البته در دادگاه محل سکونت خودتان اقامه دعوی کنید. حضور یکی از والدین و یا جد پدری جهت اعلام واقعه ولادت و امضاء سند سجلی ازدواج من و همسرم ثبتی نیست ایا می توانم برای فرزندم شناسنامه اخذ نمایم ؟ چنانچه ازدواج والدین ثبتی نباشد با توجه به تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال علاوه بر مدارکی که جهت تنظیم سند سجلی نوزادان مورد نیاز می باشد که شرح داده شد . حضور توأم پدر و مادر جهت اعلام و امضاء سند سجلی الزامی می باشد . چه اشخاصی می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال نسبت به اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند؟ پدر و یا جد پدری با ارائه شناسنامه مادر در صورتیکه ازدواج او ثبتی باشد . وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک متصدی یا نماینده مؤسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است . صاحب واقعه که سن او بالاتر از ۱۸ سال باشد . چه اشخاصی می توانند به اعلام وفات اقدام نمایند ؟ نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده با ارائه مدرک شناسائی در ضمن مأمورین انتظامی ، متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده و مقامات قضائی و نظامی و متصدیان گورستان ها نیز می توانند نسبت به اعلام وفات اقدام نمایند . آیا عکس شناسنامه قابل تعویض می باشد ؟ برابر قانون ثبت احوال شناسنامه افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال صاحب آن شود . شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تمدید شود . صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است برای تمدید آن مراجعه نماید . آیا نام همسر را پس از طلاق می توان از شناسنامه حذف نمود ؟ با توجه به ماده ۳۳ قانون ثبت احوال آخرین واقعه ازدواج و طلاق باید در شناسنامه درج گردد . چنانچه واقعه طلاق قبل از زناشوئی انجام گیرد با ارائه حکم دادگاه و سند طلاق واقعه مذکور در شناسنامه درج نمی شود ولیکن در سند سجلی ثبت خواهد شد .

وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور 

درخواست تامین دلیل و سوال پرسش های مربوط به ان

تامین دلیل :

تامین دلیل به معنای حفظ و یا در جای امن گذاشتن (نگه داشتن) است . منظور تامین دلیل این است که شخصی  مدارک و شواهدی دارد که فکر میکند در اینده ممکن است از بین برود یا  در زمان حال  درحال  ازبین رفتن است  و شخص برای طرح دعوی یا برای استفاده از همین شواهد و دلایل اماده نمیباشد . در خواست تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است مگر در مناطقی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت درخواست به دادگاه ارائه می شود.  

درخواست تامین دلیل

پرسش: سوالی راجع به روش درخواست تامین دلیل برای یک موضوع را میخواستم بدانم؟ مقررات تامین دلیل در مواد ۱۴۹ تا ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که خلاصه آن به شرح زیر است در خواست تامین دلیل در جایی صحیح است که ذینفع احتمال بدهد در هنگام رسیدگی به دعوی دسترسی به دلایل و مدارک برای او مشکل و سخت میباشد. تقاضای درخواست تامین دلیل نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و با در خواست کتبی و شفاهی ممکن است. درخواست تامین دلیل قبل یا هنگام دادرسی ممکن است.

درخواست تامین دلیل باید حاوی نکات زیر باشد:

الف) مشخصات در خواست کننده و طرف او ب) موضوع دعوی که درخواست تامین دلیل برای آن شده ج) اوضاع و احوالی که سبب درخواست تامین دلیل شده است نکته: در صورتی که تعیین طرف مقابل ممکن نباشد در خواست تامین دلیل بدون طرف پذیرفته میشود. پس از پذیرش چنانچه موضوع فوریت نداشته باشد طرف مقابل احضار و اگر فوریت داشته باشد بدون احضار اقدام به تامین میگردد و تشخیص فوریت با دادگاه میباشد. با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد .

وکیل برای اقامت و گذرنامه

وکیل گذرنامه و مهاجرت | اگر گذرنامه گم شود چه باید کرد؟

 

مدت یکسال است که گذرنامه خود را گم کرده ام . برای دریافت گذرنامه باید چه اقدامی انجام دهم؟

به بخش امور گذرنامه (مفقود شدن گذرنامه ) مراجعه و مدارک لازم را تکمیل و ارسال نمایید.

مشکلات گذرنامه

۱٫ فرزندانم متولد خارج از کشور بوده و میخواهند گذرنامه جدید دریافت نمایند.باید چه مبلغی بابت گذرنامه به بانک واریز نمایند؟

اگر تاکنون به ایران مسافرت نداشته اند، ۸۸ یورو . و اگر همراه مادر در گذرنامه قدیمی او بوده، و گذرنامه مادر موجود میباشد، ۱۱۷ یورو بایدبه بانک واریز شود.

۲٫ نام و نام خانوادگی و تاریخ تولدم به استناد شناسنامه ایرانی تغییر یافته است.برای تعویض گذرنامه باید چه اقدامی انجام دهم؟

به قسمت امور گذرنامه (تجدید گذرنامه) مراجعه و باید نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نمایند.

۳٫ کسی که نامش در گذرنامه به عنوان همراه ثبت شده، آیا میتواند بدون صاحب اصلی گذرنامه و با گذرنامه وی مسافرت نماید؟

خیر

۴٫ برای همراه درچه مواردی برگ عبور صادر میگردد؟

در مواردی که صاحب گذرنامه به مسافرت ادامه دهد و همراه به عللی قصد بازگشت به ایران را داشته ،با تکمیل فرم (۱۰۸) وارائه مدارک برگ عبور صادر میشود.

این در صورتی است که صاحب گذرنامه بعدا به ایران مسافرت کند یا اینکه همراه نخواهد بزودی به بلژیک برگردد .در غیر اینصورت اصلح است همراه ، درخواست گذرنامه جداگانه کند .

۵٫ فرزندانم در بلژیک متولد شده اند و چون اصل شناسنامه والدین جهت صدور شناسنامه فرزند موجود نمیباشد،لذا میخواهم نام او را در گذرنامه مادرش، درج تا به ایران مسافرت نماید. باید چه اقدامی انجام دهم؟

اسامی فرزندان بدون شناسنامه در گذرنامه والدین درج نمیگردد. بنابراین باید اصل گواهی تولد فرزندان را در سفارت ترجمه و تائید نمائید،سپس بادرخواست پدر برای فرزند برگ عبور صادر میگردد. برای اخذ شناسنامه فرزند در ایران، اصل گواهی ولادت تائید شده توسط سفارت، به همراه اصل شناسنامه والدین ضروری است.

پرسش و پاسخ حقوقی

  آیا می‌توان همزمان بادفتر وکالت،دفتر رسمی ازدواج تاسیس کرد؟ بر اساس ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ، ولی در مورد دفتر ازدواج ممنوعیتی مشاهده نشد. شرایط وکالتنامه‌های تام‌الاختیار و بلاعزل چیست؟ طبق مقررات شرعی و قانونی وکالت عقد جایز است و بر اساس ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد ، بنابراین برای اینکه وکیل را نتوانند عزل نماید باید وکالت بضمن عقد لازم داده شود. آیا امکان اینکه وکیل از طریق پست اقدام به اعتراض کند وجود دارد یا خیر؟ بله امکان دارد. مهم این است که لایحه دفاعیه یا تجدیدنظرخواهی خود را با ذکر دقیق شماره پرونده و شعبه در موعد مقرر ارسال نماید. چنانچه وکیل نتواند پرونده را به نفع موکل خود تمام کند آیا می‌توان پولی را که به ایشان داده شده پس گرفت؟ اگر به میزان حق‌الوکاله قانونی پولی اخذ نموده، حق استرداد آن را ندارید. اما اگر بیش از مبلغ قانونی مشروط به این که رای پرونده به نفع شما صادر شود اخذ نموده حق مطالبه اضافه دریافتی را دارید. چــنــانــچــه مــحــکــوم‌عــلــیــه غـیـابـی پـس از انـقـضـای مـهـلـت واخـواهـی و تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادر شده اعتراض داشته باشد،با لحاظ تبصره ۳ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی چه مرجعی صالح به رسیدگی به این اعتراض است؟ با توجه به تبصره ۳ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادخواست خارج از موعد قانونی و بدون عذر موجه تقدیم شده باشد،رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص آن در مرجع تجدیدنظر وفق مقررات مربوط به آن انجام خواهد شد بـراساس ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا قبول لایحه از سوی وکیل متهم در مـرحله دادسرا و پیش از اعلام ختم تحقیقات وجاهت قانونی دارد؟ قبول لا یحه از سوی وکیل متهم در مرحله انجام تحقیقات و پیش از خاتمه آن در دادسرا منع قانونی ندارد با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی، آیا وکلا مـی‌تـوانـنـد به عنوان یکی از اعضای اصلی یا عـلـی‌الـبدل هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان دادگستری انجام وظیفه نمایند؟ با توجه به مواد ۲ و ۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، عضویت وکیل دادگستری در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بلامانع است.

تنظیم دادخواست در دعاوی حقوقی

 

تنظیم دادخواست

اگر بخواهیم علیه کسی اعلام جرم کنیم، باید شکایت کیفری طرح کنیم. در حالی که برای مطرح ساختن ادعای حقوقی (مثل درخواست طلب خود از دیگری) باید دعوای حقوقی طرح نماییم. طرح دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست صورت می گیرد.دادخواست باید بر روی فرم مخصوصی که به این منظور چاپ شده، نوشته شده و به دادگاه عمومی حقوقی صالح تسلیم شود.

هر دعوای حقوقی، دو طرف دارد :

خواهان یا مدعی کسی است که ادعایی دارد و به عبارت دیگر، حقی دارد که می خواهد آن را بگیرد. خواهان باید ادعای خود را اثبات نموده و برای آن دلیل بیاورد. خوانده یا مدعی علیه، کسی است که ادعا علیه او طرح شده و می بایست در مقابل آن دفاع کند.

کدام دادگاه حقوقی صالح است؟

در اغلب دعاوی، دادخواست باید به دادگاهی تقدیم شود که محل اقامت خوانده، در محدوده آن دادگاه و به اصطلاح حقوقی در حوزه قضائی آن دادگاه قرار دارد. برای مثال اگر خوانده مقیم اصفهان باشد، دادخواست بایستی به دادگاههای حقوقی اصفهان تقدیم شود.

در دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط به قراردادها :

علاوه بر محل اقامت خوانده، در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد نیز می توان طرح دعوی نمود. برای مثال اگر کسی که مقیم تبریز باشد، در مشهد با شما قراردادی بسته که بموجب آن، بنا بوده در کرمان کالایی به شما تحویل دهداگر تحویل نداد، می توانید در هر یک از دادگاههای تبریز، مشهد یا کرمان علیه او طرح دعوی کنید. اگر دعوی مربوط به اموال غیر منقول (املاک، اراضی و …) باشد،:دادخواست باید به دادگاهی تسلیم شود که آن مال غیر منقول در محدوده آن واقع است. مثلا اگر کسی مقیم شیراز بوده و خانه ای را که در اهواز است به شما فروخته و الان سند نمی زند،دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را بایستی به دادگاههای حقوقی اهواز تقدیم نمایید

مشاوره حقوقی ثبت سند ,ابطال سند|وکیل حقوقی

ابطال سند

در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت زمین، آیا رعایت مفاد قسمت (ج) بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، درخصوص ابطال تمبر هزینه دادرسی لازم است؟ دعوای ابطال سند رسمی مالکیت همانند دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت مالی است و ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق قسمت (ج) بند ۱۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت الزامی می‌باشد. بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت اســنــــاد و امــــلاک آیـــا منحصراً مربوط به قانون ثـبـت است یا به موارد صـدور سند در راستای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت نیز تسری می‌یابد؟ هرچند قسمت ماده ۲۵ قانون ثبت ناظر به اقدامات ناشی از ثبت املاک براساس جریانات عادی ثبت است؛ اما با توجه به آن که در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مکرر اصلاحی نیز اسـنـــاد مـــالــکــیــتــی کــه صــادر مـی‌‌شـونـد، از شـمـول مـقررات عمومی قانون ثبت خروج پیدا نمی‌‌کنند، ازاین‌رو نسبت به اشتباه اداره ثـبــت در تـخـصـیــص پـلاک مربوطه رفع اشتباه با هیئت نظارت است. در دعوای الزام به تنظیم سند که به طرفیت وراث متوفا اقامه شده است، آیا سوگند خواهان لازم است؟ بـه ‌مـوجـب مـاده ۲۷۱ قـانـون آیـیـن دادرسی مدنی سوگند در مواردی ضرورت دارد که خواهان فاقد ادله و دلیل معتبر باشد. بنابراین چنانچه خواهان دارای مبایعه‌نامه عادی باشد، نیازی به سوگند نیست.

بهترین وکیل برای تجار

 

سامانه وکیل نوین با داشتن وکلای متخصص در حیطه‌های حقوقی برای اعسار، کیفری و خانواده برای ورشکستگی تجار، در هر حیطه به صورت کاملا تخصصی در اکثر شهرهای کشور عزیزمان ایران در حال فعالیت می‌باشد.

 

چنانچه اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص برای تجار چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ تماس حاصل فرمایید تا با کارشناسان ما مشاوره تلفنی داشته باشید.

 

حکم ورشکستگی جنبه ی عام دارد یعنی علاوه بر اینکه نسبت به طرفین دعوا مؤثر هست در خصوص سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند نیز اثر دارد. در ورشکستگی، اداره ی اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه صورت می گیرد.

تفاوت های ورشکستگی و اعسار

ورشکسته :

ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است.

– حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه (اداره تصفیه خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود.

اعسار:

حکم اعسار داری جنبه ی نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده است موثر می باشد

– در اعسار، معسر از اداره ی اموال خود منع نمی شود و خودش اداره ی آنها را به عهده دارد.

-معسر از تصرف در حقوق و امور مالی خود ممنوع نیست.

– حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران وجود دارد و به طرفیت همدیگر اقامه یا تعقیب می شود.

تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به

از جانب تاجری که مدعی اعسار است پذیرفته نیست، بلکه باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا که به موجب ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشدبرابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت میگیرد و نیازی به صدور حکم ورشکستگی نیست،مع ذلک صدور حکم ورشکستگی تاجر این فایده را برای طلبکاران یا وراث دارد که می توانند بعضی از معاملات ورشکسته (معاملات دوران مشکوک) را باطل اعلام کنند.

استثنائات تاجر بودن :

– کسبه جزء علی رغم این که تاجر هستند، به استناد ماده ی ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند.

– اتحادیه های تعاونی با انکه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشکستگی هستند. بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۰

– شرکت های تعاونی به طور کلی مشمول مقررات ورشکستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.

مبلغ پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته:

در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته، با توجه به اصل تساوی طلبکاران و همینطور رویه دیوان عالی  کشور باید قائل به عدم تعلق بهره از تاریخ حدوث توقف شد.در این زمینه دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵ اعلام داشت  که الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف است به اینکه عدم قدرت پرداخت دین  به واسطه ی اعسار یا ورشکستگی  محرز نشده باشد و در این مورد که مدیون به واسطه ی صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأی به خسارت تاخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد.

 

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

مباحث مربوط به داوری | امور مربوط

سامانه وکیل نوین با دارا بودن وکلای مختلف در سراسر کشور جهت معرفی وکیل متخصص داوری اقدامات قانونی را انجام می‌دهد.

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص داوری چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل فرمایید و یا از طریق آیکون سبز رنگ سمت راست پایین صفحه، با کارشناسان ما مشاوره آنلاین داشته باشید.

در مقاله ذیل به طور مختصر به شرح مباحث مربوط به داوری می پردازیم:امر داوری پس از اعلام قبولی داور نسبت به رسیدگی به موضوع اختلاف شروع می شود که این مستلزم انتخاب داور از پیش می باشد.

مباحث مربوط به داوری

انتخاب داور یا داوران به دو طریق است:

انتخاب توسط طرفین معامله و انتخاب توسط دادگاه. انتخاب داوران توسط طرفین معامله ممکن است پیش از بروز اختلاف و در ضمن قرارداد داوری یا پس از وقوع اختلاف باشد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند اما در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند که در اینصورت دادگاه راسا اقدام به تعیین داور می نماید.

ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در  مورد مباحث مربوط به داوری مقرر می دارد:

« در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.»

نکته : قابل توجه در انتخاب داور توسط دادگاه این است که دادگاه باید داوری را انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

مشکلات شناسنامه و گذرنامهبهترین وکیل شناسنامه،گذرنامه و گرفتن تابعیت در مشهد

تابعیت ، اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی ، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت . تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع (جمع : تَبَعه ، اَتباع ) کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد، اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد، بیگانه یا غیرخودی می گویند (تابعیت نشان دهنده رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معیّن است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می شود. مقصود از دولت ، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین المللی دولتهای دیگر آن را به رسمیت شناخته اند تابعیت رابطه ای سیاسی است ، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معیّن می کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد است ؛ رابطه ای حقوقی است ، زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد؛رابطه ای معنوی است ، زیرا اتباع کشور را از نظر هدفهای مشترک به یک دولت پیوند می دهد وارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد منشأ پیدایش تابعیت ، تعدد دولتهاست . همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها، تابعیت نیز تغییر یافته است . دولتها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند. از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف اینها بوده است : بومی بودن ، پیروی از آیین رسمی ، اقامتگاه ، قومیت و اطاعت از حاکم .

آدرس: مشهد بلوار فرامرز عباسی – چهاراه جانباز – برج کیانسنتر ۲ طبقه ۶ واحد ۶۱۰

شماره‌های تماس:  ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و  ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵  قبل از مراجعه تماس حاصل فرمایید.

نمونه ای از سوالات مشکلات گذرنامه و شناسنامه

چه مدارکی جهت اخذ شناسنامه فرزند مورد نیاز است ؟

مدارک لازم عبارت است از :

– اصل شناسنامه و کارت شناسائی ملی پدر و مادر

– گواهی ولادت صادره بیمارستان

مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال                 

– حضور یکی از والدین و یا جد پدری جهت اعلام واقعه ولادت و امضاء سند سجلی

۲–  ازدواج من و همسرم ثبتی نیست ایا می توانم برای فرزندم شناسنامه اخذ نمایم ؟

چنانچه ازدواج والدین ثبتی نباشد با توجه به تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال علاوه بر مدارکی که جهت تنظیم سند سجلی نوزادان مورد نیاز می باشد که شرح داده شد .حضور توأم پدر و مادر جهت اعلام و امضاء سند سجلی الزامی می باشد .

۳–  چه اشخاصی می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند ؟

– پدر و یا جد پدری با ارائه شناسنامه

– مادر در صورتیکه ازدواج او ثبتی باشد .

– وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک

– متصدی یا نماینده مؤسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است .

– صاحب واقعه که سن او بالاتر از ۱۸ سال باشد .

۴–  چه اشخاصی می توانند به اعلام وفات اقدام نمایند ؟

– نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده با ارائه مدرک شناسائی

– در ضمن مأمورین انتظامی ، متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده و مقامات قضائی و نظامی و متصدیان گورستان ها نیز می توانند نسبت به اعلام وفات اقدام نمایند .

۵–  آیا عکس شناسنامه قابل تعویض می باشد ؟

– برابر قانون ثبت احوال شناسنامه افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال صاحب آن شود . شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تمدید شود . صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است برای تمدید آن مراجعه نماید .

۶–  آیا نام همسر را پس از طلاق می توان از شناسنامه حذف نمود ؟

با توجه به ماده ۳۳ قانون ثبت احوال آخرین واقعه ازدواج و طلاق باید در شناسنامه درج گردد .

چنانچه واقعه طلاق  قبل از زناشوئی انجام گیرد با ارائه حکم دادگاه و سند طلاق واقعه مذکور در شناسنامه درج نمی شود ولیکن در سند سجلی ثبت خواهد شد .

۷–  مهلت صدور شناسنامه المثنی چه مدت می باشد ؟

بعلت زمانبندی جهت صدور شناسنامه المثنی اول ناشی از فقدان یک ماه و جهت صدور شناسنامه المثنی دوم ناشی از فقدان سه ماه می باشد

و شناسنامه المثنی ناشی از فقدان برای بار سوم با ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و پس از ۶ماه صادر می شود.

۸–  آیا مادر می تواند نسبت به درخواست شناسنامه المثنی جهت فرزند اقدام نماید ؟

در صورت بقای رابطه زوجیت مادر می تواند نسبت به درخواست شناسنامه المثنی جهت فرزندش اقدام نماید و پس از طلاق نیز چنانچه حضانت فرزند با مادر باشد انجام این امر امکانپذیر است.

۹–  آیا ذکر سیادت در مورد نوزادانی که سیادت در سند سجلی پدرشان ثبت شده الزامی می باشد ؟

ذکر سیادت در مورد نوزادانی که سیادت در سند سجلی جد پدری و پدرشان ثبت گردیده الزامی می باشد.

۱۰–  آیا افراد بزرگسالی که تاکنون شناسنامه اخذ ننموده اند می توانند نسبت به اخذ شناسنامه اقدام نمایند ؟

شناسنامه به کلیه افرادی که دارای هویت ایرانی می باشند صادر میگردد این اشخاص باید با مراجعه به اداره ثبت احوال محل سکونت و ارائه مدارک مورد نیاز و اثبات هویت ایرانی نسبت به اخذ شناسنامه اقدام نمایند .

۱۱–  آدرس من تغییر یافته است جهت تغییر کد پستی در کارت شناسائی ملی باید چکار کنم ؟

چنانچه آدرس هر شخصی تغییر یافته است صاحب کارت مکلف است با مراجعه به اداره ثبت احوال و اعلام کد پستی جدید نسبت به تعویض کارت شناسائی ملی خود اقدام نمایند .

۱۲–  من شناسنامه خود را مفقود نموده ام و جهت اخذ گذرنامه نیاز به شناسنامه دارم چکار می توانم بکنم ؟

با مراجعه به اداره ثبت احوال و ارائه درخواست کتبی و یک قطعه عکس و  مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال نزد بانک ملی ودرخواست صدور شناسنامه المثنی ، درخواست صدور گواهی مشخصات موقت جهت رفع مشکل موجود نمائید .

۱۳–  آیا می توانم جهت همسر خارجی که با او رسماً ازدواج نموده ا م شناسنامه اخذ نمایم ؟

با توجه به بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مردان ایرانی که با زنان خارجی ازدواج می نمایند می توانند با ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ شناسنامه جهت همسرشان اقدام نمایند و مدارک مورد نیاز:

– سند ازدواج و تصویر مصدق آن

– اصل شناسنامه مرد ایرانی

– معرفی نامه از اداره کل اتباع امور بیگانگان

۱۴–  مدارک لازم جهت دریافت کارت شناسائی ملی چیست ؟

– اصل شناسنامه عکس دار و یک برگ تصویر مصدق صفحه اول شناسنامه

– تکمیل فرم درخواست کارت شناسائی ملی

– آدرس و کد پستی

– یک قطعه عکس با زمینه روشن

 مبلغ ۲۵۰۰ ریال

۱۵–  مدارک لازم جهت تعویض شناسنامه چیست ؟

– اصل شناسنامه مستعمل

– ۲ قطعه عکس با زمینه روشن

– تصویر شناسنامه فرزندان و سند ازدواج

– تکمیل فرم تعویض شناسنامه

مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال

۱۶–  شناسنامه فرزند من دو برگی و فاقد صفحه ازدواج می باشد جهت ثبت واقعه ازدواج جه اقدامی باید بکنم ؟

با ارائه معرفی از دفترخانه ازدواج می توانید نسبت به تعویض شناسنامه دو برگی به شناسنامه چهار برگی اشخاص بزرگسال اقدام نمایند .

 ۱۷– درصورت تغییرنام یکی از والدین ازطریق هیات حل اختلاف اصلاح نام وی دراسناد سجلی و شناسنامه فرندانش  نیاز به طرح مجدد موضوع درهیات دارد یاخیر؟

ج ) درصورت تغییرنام به استناد تصمیم صادره از هیات حل اختلاف واجرای مفاد تصمیم دراسناد سجلی اصلاح نام دراسناد سجلی وشناسنامه های فرزندان به تبع همان تصمیم صورت می گیرد ونیازی به طرح مجدد موضوع درهیات حل اختلاف نمی باشد وتنها نیاز به درخواست کتبی ولی قانونی دارد.

۱۸خانمی درمعیت پدرهمسرش مراجعه وتقاضای تصحیح نام خانوادگی فرزند صغیرش رادارد همسرش فوت نموده وقیم نامه نیز دردست ندارد آیا برای ارائه خدمات قیم نامه ضرورت دارد ؟

ج )جد پدری ولی قهری است وبابودن وی نیازی به تعیین قیم نمی باشد . لذا به درخواست جد پدری نسبت به رفع اشتباه حادث ، اقدام وپس از تصحیح سندشناسنامه صادره به جد پدری تسلیم می شود.

۱۹– ماًمورثبت احوال چگونه می تواند اسناد تنظیمی خودراتصحیح نماید؟

ج )  برابرتبصره ماده ۳ قانون ثبت احوال تصحیح هرنوع اشتباه درتحریرمندرجات دفترثبت کل وقایع ووفات اگر قبل ازامضا باشد باتوضیح مراتب درحاشیه سند به عمل می آید وامضاکنندگان سند ذیل توضیح راامضا خواهند نمود درغیراینصورت مأمور مجاز به تصحیح نبوده ورفع اشتباهات حادث از طریق هیات حل اختلاف امکان پذیرخواهد بود.

۲۰– اگر شناسنامه به خط وامضا ماموروقت بوده لکن فاقد مستندات سجلی باشد آیا می توان به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰ق . ث . احوال جهت آن سند تنظیم نمود؟

ج )اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون ثبت احوال درصورتی است که سند به صورت قانونی تنظیم وسپس به دلایلی ازبین رفته باشد . لذا تسری این مقرره به مواردی که شناسنامه بدون تنظیم سند صادرشده باشد خالی ازاشکال نخواهدبود.

  ۲۱شخصی ازطریق سازمان بهزیستی ، طفلی رابه فرزندی قبول کرده وشناسنامه طفل بامشخصات وی وهمسرش صادر گردیده آیا مشارالیه ( سرپرست ) می تواند درخواست اصلاح یاتکمیل سند سجلی طفل رابنماید؟

ج) باتوجه به صدورحکم سرپرستی علی الاصول اداره اموال ونمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهدبود مگرآنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید یعنی فرد دیگری رابه عنوان نماینده قانونی طفل معین نماید . بنابراین ملاحظه حکم سرپرستی لازم است واما تکمیل واصلاح سند سجلی وشناسنامه صادره براساس  ماده ۱۴ قانون حمایت ازکودکان بدون سرپرست بارعایت ماده مذکور درچهارچوب ماده ۳ قانون ثبت احوال  وبراساس مدارک مربوطه ازجمله حکم برقراری سرپرستی امکان پذیرخواهد بود. 

۲۲شخصی که زوجه اش فوت نمود ه وازدواج آنان غیررسمی بوده است به این اداره مراجعه وتقاضای صدور شناسنامه جهت فرزندش رانموده است آیا اجرای خواسته وی امکان پذیر است ؟

ج ) تنظیم سند ولادت به اظهار پدربلااشکال است چون برابربند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی طفل موصوف ایرانی است .


گذرنامه

 ۱- ده سال قبل به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده ام.  در حال حاضر دارای گذرنامه بلژیکی و شناسنامه قدیمی هستم. برای دریافت گذرنامه باید چه اقدامی انجام دهم؟

پاسخ)  نخست باید نسبت به تعویض شناسنامه قدیم خود اقدام کنید. پس از دریافت شناسنامه جدید  مدارک لازم را براساس بند الف امور گذرنامه (ایرانیانی که فاقد گذرنامه میباشند) تکمیل و ارسال نماید ضمناَ جهت پرداخت جریمه خروج غیرمجاز (غیرقانونی ) درخواستنامه های [۱۰۹] و[۱۱۰] را تکمیل و به همراه مدارک درخواست شده ارسال نمائید.

۲ – ده سال پیش بصورت قانونی با گذرنامه قدیمی از ایران خارج شده ام. درحال حاضر دارای گذرنامه بلژیکی، شناسنامه جدید عکس دار و گذرنامه قدیمی می باشم. برای دریافت گذرنامه جدید چه اقدامی باید انجام دهم؟

پاسخ ) به قسمت [تجدید گذرنامه] مراجعه و مدارک لازم را براساس آن تکمیل و ارسال نمایید.

۳ – میخواهم برای فرزندانم که ۱۳ و ۱۶ ساله هستند و در گذرنامه قدیمی همسرم  همراه ایشان بوده و از کشور بصورت قانونی خارج شده اند درخواست گذرنامه نمایم. اما گذرنامه قدیم همسرم موجود نمیباشد. جهت درخواست  برای آنان چه اقدامی انجام دهم؟

پاسخ ) ابتدا نسبت به عکسدار نمودن شناسنامه فرزند بالای ۱۵ سال اقدام و سپس به قسمت [صدور گذرنامه]  مراجعه نمائید

 ۴ – میخواهم برای فرزندانم که ۱۶ و ۱۹ سال دارند و همراه مادرشان چند سال قبل از ایران بصورت قانونی خارج و دارای شناسنامه قدیمی و گذرنامه بلژیکی بوده و گذرنامه قبلی مادرشان نیز موجود میباشد تقاضای تفکیک گذرنامه نمایم. چه اقدمی باید انجام دهم؟

پاسخ ۴ – ابتدا در خصوص تعویض شناسنامه آنان اقدام نماید. پس از دریافت شناسنامه به قسمت ۳ امور گذرنامه ( تفکیک گذرنامه) مراجعه و نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نماید. ضمناَ فرزند بالای ۱۸ سال باید شخصاَ مدارک را تکمیل و امضاء نماید.

۷ ـ فرزندانم متولد خارج از کشور بوده و میخواهند گذرنامه جدید دریافت نمایند. باید چه مبلغی بابت گذرنامه به بانک واریز نمایند؟

پاسخ )اگرتا کنون به ایران مسافرت نداشته اند، ۸۸ یورو . و اگر همراه مادر در گذرنامه قدیمی او بوده و گذرنامه مادر موجود میباشد، ۱۱۷ یورو بایدبه بانک واریز شود.

۸ ـ نام و نام خانوادگی و تاریخ تولدم به استناد شناسنامه ایرانی تغییر یافته است. برای تعویض گذرنامه باید چه اقدامی انجام دهم؟

پاسخ ) به قسمت امور گذرنامه (تجدید گذرنامه) مراجعه و باید نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نمایند.

۹ ـ کسی که نامش در گذرنامه به عنوان همراه ثبت شده، آیا میتواند بدون صاحب اصلی گذرنامه و با گذرنامه وی مسافرت نماید؟

پاسخ) خیر

 ۱۰ – برای همراه درچه مواردی برگ عبور صادر میگردد؟

پاسخ ) در مواردی که صاحب گذرنامه به مسافرت ادامه دهد، و همراه بعللی قصد بازگشت به ایران را داشته با تکمیل فرم (۱۰۸) وارائه مدارک برگ عبور صادر میشود. این در صورتی است که صاحب گذرنامه بعدا به ایران مسافرت کند یا اینکه همراه نخواهد بزودی به بلژیک برگردد . در غیر اینصورت اصلح است  همراه ، درخواست گذرنامه جداگانه کند .

۱۱ ـ مدت یکسال است که گذرنامه خود را گم کرده ام . برای دریافت گذرنامه باید چه اقدامی انجام دهم.

پاسخ ) به بخش امور گذرنامه (مفقود شدن گذرنامه ) مراجعه و مدارک لازم را تکمیل و ارسال نمایید.

۱۲ ـ فرزندانم در بلژیک متولد شده اند و چون اصل شناسنامه والدین جهت صدور شناسنامه فرزند موجود نمیباشد، لذا میخواهم نام او را در گذرنامه مادرش، درج تا به ایران مسافرت نماید. باید چه اقدامی انجام دهم.

پاسخ ) اسامی فرزندان بدون شناسنامه در گذرنامه والدین درج نمیگردد.بنابراین باید اصل گواهی تولد فرزندان را در سفارت ترجمه وتائید نمائید، سپس بادرخواست پدر برای فرزند برگ عبور صادر میگردد. برای اخذ شناسنامه فرزند در ایران، اصل گواهی ولادت تائید شده توسط سفارت، به همراه اصل شناسنامه والدین ضروری است.

۱۳ ـ آیا درصورت ارسال فتوکپی فیش بانکی انجام امور گذرنامه امکانپذیر است؟

پاسخ ) بله! ولی ارسال اصل فیش در انجام کار تسریع می کند زیرا فتوکپی ارسالی بایستی توسط بخش حسابداری بررسی شود .

۱۴- فرزندان تا چه سنی می توانند در گذرنامه والدین همراه باشند؟

پاسخ ۱۴ – قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی تمام . 

۱۵- چنانچه فرزند کوچک شخصی بخواهد با شخص دیگری غیر والدین خود مثل پدر یا مادر بزرگ به ایران سفر کند می تواند در گذرنامه آنان همراه شود؟در صورتی که پاسخ مثبت است چگونه؟

پاسخ ۱۶- بلی با درخواست پدر در گذرنامه آنان درج می گردد.

۱۷- آیا فرزندان زیر هیجده سال می توانند هم در گذرنامه پدر و هم در گذرنامه مادر همراه باشد؟

پاسخ ) از انجا که فرزندان به لحاظ مراقبت با مادر مسافرت می نمایند لذا در گذرنامه مادر همراه می شوندولی با توجه به تسهیلات سفارت بهتر است جهت اینگونه افراد گذرنامه مستقل درخواست نمایند. در موارد استثنائی نام فرزند در گذرنامه پدر درج می شود .

 ۱۸- چنانچه فردی گذرنامه اش را در موعد مقرر تمدید ننماید آیا امکان تمدید آن هست یا خیر؟ و آیا شامل جریمه می شود؟

پاسخ ) بلی و جریمه ای شامل او نمی گردد.

۱۹- چنانچه فردی دارای شناسنامه قدیمی بوده ولی فاقد گذرنامه می باشد می تواند همزمان نسبت به تعویض شناسنامه و درخواست گذرنامه اقدام نماید؟

پاسخ ) بله.

۲۰- چنانچه فردی دارای گذرنامه قدیمی بوده ولی فاقد شناسنامه می باشد می توانددرخواست تجدید گذرنامه نماید؟

پاسخ ) خیر. ابتدا شناسنامه های قدیمی بایستی تعویض گردند .

۲۱- اگر فردی نام و یا نام خانوادگی اش در شناسنامه تغییر کرده باشد می بایست گذرنامه را تعویض نماید یا خیر؟

پاسخ ) بلی می تواند با پرداخت وجه گذرنامه به استناد شناسنامه جدید درخواست گذرنامه نماید.

 ۲۳- خانمی که دارای همسر خارجی می باشد آیا می تواند نام فرزندانش را در گذرنامه و شناسنامه خود وارد کند؟

پاسخ ) در گذرنامه خیر ولی در شناسنامه با درخواست کتبی آری.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

آدرس: مشهد بلوار فرامرز عباسی – چهاراه جانباز – برج کیانسنتر ۲ طبقه ۶ واحد ۶۱۰

شماره‌های تماس:  ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و  ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵  قبل از مراجعه تماس حاصل فرمایید.

 

المحامی المقیم الإیرانی ۰۰۹۸۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷

المحامی المقیم الإیرانی

إذا کنت تبحث عن محام جید للحصول على الجنسیه الإیرانیه أو الحصول على علامه التبویب حرکه المرور أو حقول النفط الإیرانیه، وکذلک الإقامه، إقامه الأعمال التجاریه فی إیران، وهی تزوج المرأه الإیرانیه مع هذه المجموعه من مهنتهم فی هذا الصدد هو وضع «مجاناً هاتف التشاور مع محامی الهجره والبقاء فی إیران»

تلفن : ۰۰۹۸۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ ایمیل : vakilmodern@gmail.com

المشوره القانونیه الدعوه الختامیه الاستشارات الهاتفیه التشاور التشاور على الإنترنت ونظرا لأن شروط الإقامه فی إیران هو فی تغیر مستمر، نظراً لأن هذه القوانین تحت تأثیر عوامل مثل أحکام البروتوکولات والاتفاقات الدولیه الثنائیه أو متعدده الأطراف بین البلد المضیف ومع بلدان أخرى، أو بتغییر قوانین الهجره للدوله المضیفه أو تحریمات الدولیه ومشاکل هذه الفئه التی تنتمی إلیها، فضلا عن کونها معقوله أنه قبل اتخاذ أی إجراءات، بما فی ذلک بیع ممتلکات منقوله أو غیر منقوله، ولها تحویلها إلى المال بهدف الهجره فی إیران أو تغییر العمله لرأس المال والإجراءات العملیه للهجره أو حمل، مع الأشخاص المطلعین والخبراء التعریف بقواعد الهجره والشروط مع المعلومات الصحیحه والدقیقه وأن أفضل قرار یمکن أن تکون الحالات التالیه حتى الساحقه مشاکل فی الحصول على الهجره سوف تجعل أیضا على الأقل أکثر من الارتیاح وسار إلى قرارا حول القضایا الحیاه الهامه مثل الهجره. ما هی الإجراءات التی یجب أن یتم استخدام الفن ووظیفتک فی إیران؟ ما مقدار الأموال المخصصه للإقامه من خلال الاستثمار ضروری؟ أفضل وقت للهجره إلى البلد المضیف عندما؟ أی مدینه فی إیران من حیث الرعایه السکنیه للمهاجرین هو أکثر ملاءمه؟ هل من الممکن أن یهاجر فی وقت یتم توفیرها أم لا؟ طرق الحصول على الإقامه فی إیران، ما هو؟ الطریق تمدید البقاء فی إیران؟ وهلم جرا…

 
إذا کنت فی حاجه الى محام على درایه بحقوق الرعایا الأجانب، ولا یمکن الدفاع عنها بشکل صحیح فی المحاکم الإیرانیه یرجى الاتصال بنا.

« وکیل اقامت ایران »

چنانچه به دنبال وکیل خوب برای گرفتن تابعیت ایران ویا گرفتن برگه تردد یا آمایش ، همچنین جهت گرفتن اقامت ایرانی ، راه اندازی کسب و کار در ایران و ازدواج با زن ایرانی هستید این مجموعه حرفه خود را در این راستا قرار داده است.

«مشاوره تلفنی رایگان با وکیل مهاجرت و اقامت در ایران »

تلفن : – ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ – ۰۰۹۸۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

ایمیل : vakilnovin.ir@gmail.com

مشاوره حقوقی

انعقاد وکالت مشاوره حضوری مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین

با توجه به اینکه شرایط اخذ اقامت در ایران پیوسته در حال تغییر میباشد،چراکه این قوانین تحت تاثیر عواملی همچون مفاد مقاوله نامه ها و توافقات بین المللی دوجانبه یا چندجانبه بین کشور میزبان با دیگر کشورها و یا تغییر قوانین مهاجرت کشور میزبان و یا تحریمات بین المللی و مسائلی از این دسته قرار میگیرند و همچنین اینکه معقول این است که قبل از اینکه هر گونه اقدامی از جمله فروش اموال منقول و یا غیر منقول خود و تبدیل آنها به پول با هدف مهاجرت به ایران و یا تغییر واحد پول و سرمایه ی خود و یا اقدام عملی برای مهاجرت صورت پذیرد،

با متخصص و اشخاص آگاه به قوانین و شرایط مهاجرت ارتباط برقرار کرده تا با کسب اطلاعات صحیح و دقیق و بروز بتوان بهترین تصمیم را از جهت موارد ذیل اخذ نمود تا بتوان مشکلات سد راه مهاجرت را نیز به حد اقل رساند و با آسودگی بیشتری اقدام به تصمیم گیری درباره ی مسائل مهم زندگی همچون مهاجرت گرفت.

چه اقداماتی میبایست جهت استفاده از هنر و شغل خود در ایران انجام دهم؟ چه میزان سرمایه برای گرفتن اقامت از طریق سرمایه گذاری لازم است؟ بهترین زمان اقدام برای مهاجرت به کشور میزبان چه زمانی است؟ کدام شهر در ایران از نظر رفاه اقامتی مهاجران مناسب تر است؟ آیا امکان مهاجرت در زمان حال فراهم است یا خیر؟ راه های اخذ اقامت در ایران به چه صورت است؟ راه تمدید اقامت در ایران چگونه است؟ و غیره…

چنانچه وکیلی نیاز دارید که از حقوق اتباع خارجه آشنا باشد و بتواند از آنها به درستی در دادگاه های ایران دفاع کند با ما تماس حاصل فرمایید .

تلفن : ۰۰۹۸۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ – ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳

ایمیل : vakilnovin.ir@gmail.com

وکیل اخذ اقامت ایران

چنانچه به دنبال وکیل خوب برای اخذ اقامت و تابعیت ایران و یا گرفتن برگه تردد یا آمایش،  راه اندازی کسب و کار در ایران و ازدواج با زن ایرانی هستید این مجموعه حرفه خود را در این راستا قرار داده است.

دلایل تغییر شرایط اخذ اقامت

با توجه به اینکه شرایط اخذ اقامت در ایران پیوسته در حال تغییر میباشد :

چراکه این قوانین تحت تاثیر عواملی همچون مفاد مقاوله نامه ها و توافقات بین المللی دوجانبه یا چندجانبه بین کشور میزبان با دیگر کشورها و یا تغییر قوانین مهاجرت کشور میزبان و یا تحریمات بین المللی و مسائلی از این دسته قرار میگیرند.

وکیل متخصص

 همچنین اینکه معقول این است که قبل از اینکه هر گونه اقدامی از جمله فروش اموال منقول و یا غیر منقول خود و تبدیل آنها به پول با هدف مهاجرت به ایران و یا تغییر واحد پول و سرمایه ی خود و یا اقدام عملی برای مهاجرت صورت پذیرد،

با متخصص و اشخاص آگاه به قوانین و شرایط مهاجرت ارتباط برقرار کرده تا با کسب اطلاعات صحیح و دقیق و بروز بتوان بهترین تصمیم  را از جهت موارد ذیل اخذ نمود تا بتوان مشکلات سد راه مهاجرت را نیز به حد اقل رساند و با آسودگی بیشتری اقدام به تصمیم گیری درباره ی مسائل مهم زندگی همچون مهاجرت گرفت. 

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص اخذ اقامت چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ تماس حاصل فرمایید و یا از طریق آیکون سبز رنگ سمت راست پایین صفحه، با کارشناسان ما مشاوره آنلاین داشته باشید.

 

وکیل ثبت احوال | مشکلات شناسنامه درسازمان ثبت احوال

چنانچه به دنبال وکیل ثبت احوال و حل مشکلات مربوط به شناسنامه هستید، این مجموعه حرفه خود را در این راستا قرار داده است.

 

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص ثبت احوال چه شخصی است، می‌توانید ابتدا در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ تماس حاصل فرمایید و یا از طریق آیکون سبز رنگ سمت راست پایین صفحه، با کارشناسان ما مشاوره آنلاین داشته باشید. 

 

۱. سلام با توجه به اینکه خاندان بنده در شهر خود به سیادت اشتهار دارند هم اکنون برادارن و خواهرانم قصد وارد کردن نسب سیادت خود در اسناد سجلی دارند ولی مدارک کافی در این باره بعد فوت پدرم در اختیارمان نیست ایا با استشاد محلی و تایید دفتر امام جمعه میتوان نسب سیادت را در اسناد سجلی خودمان ثبت کنیم وایا راه حل منطقی و خارج دست اندازهای اداری کدام است ؟

به ۳ طریق سیادت احراز و در اسناد سجلی منعکس میگردد.

۱- ارائه شناسنامه پدر که در آن واژه سیادت درج و ارتباط سجلی وی با شما برقرار باشد .

۲- از طریق طرح دعوی در محاکم ذیصلاح قضائی در صورت صدور حکم مثبت خواسته شما

۳- راهکاری که خودتان فرمودید ولیکن لازم است که استشهاد مذکور به تایید احدی از مراجع عظام و تقلید رسانیده شود. سپس میتوانید به ثبت احوال جهت اجرا مراجعه نمائید.ضمناً جهت دریافت اطلاعات تکمیلی میتوانید به یکی از واحدهای ثبت احوال مراجعه نمایید. روابط عمومی ثبت احوال

مشکلات شناسنامه ای

با عرض سلام و خسته نباشید. اینجانب قصد ازدواج با آقایی را دارم که ۴ سال از من کوجکتر است .آیا امکان این وجود دارد که بتوانم سن خود را ۴ سال کوچکتر کنم. اگر این امکان وجود دارد به کجا می توانم مراجعه کنم؟  لطفا به طور کامل من را راهنمایی بفرمایید. با تشکر فراوان . پایدار باشید.

با سلام تغییر سن ممنوع است.


پرسش و پاسخ های متداول از سازمان ثبت احوال استان تهران

اینجانب یک بار ازدواج از نوع بائن غیر مدخوله داشته ام یعنی فقط عقد کرده بودم و شناسنامه خود را با حکم دادگاه عوض کرده ام.

الان دوباره ازدواج کرده ام. شنیده ام در کارت ملی هوشمند همه سوابق ازدواج و طلاق در آن قید می شود. آیا ازدواج قبلی من که از شناسنامه ام حذف شده در کارت ملی هوشمند قید می شود؟ خواهشمنداست به سوال اینجانب پاسخ دهید

با سلام .خیر مواردی که به قوت خود باقی است ثبت میگرددن مه موارد قبلی


با سلام.آیا گرفتن شناسنامه المثنی سفید برای زن بیوه که بچه ندارد مقدور است؟لطفا بفرمایید که چه اقداماتی باید انجام شود.

سلام در صورت ازدواج مجدد تنها این امکان وجود دارد تا ثبت شده های قبل پاک گردد. با تشکر


با عرض خسته نباشید.دختری هستم ۲۵ ساله که پس از عقد محضری همسر خود را بر اثرحادثه ای از دست دادم.برای گرفتن شناسنامه که صفحه دوم آن سفید باشد برگه پزشکی قانونی مبنی بر بکارت دختر لازم است؟یا نسخه پزشک زنان کفایت میکند؟

با عرض سلام شما با در دست داشتن گواهی فوت و گواهی پزشکی قانونی باید به یکی از شعب دادگستری مراجعه نمایید.


چطور میتوانم نام محمد را به ابتدای نام فرزندم اضافه کنم؟

پاسخ:  با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی مبنی بر الزام ثبت احوال محل صدور شناسنامه به اضافه نمودننام محمد به اول اسم فرزندتان اقدام نمایید. البته در دادگاه محل سکونت خودتان اقامه دعوی کنید.


ازدواج من و همسرم ثبتی نیست ایا می توانم برای فرزندم شناسنامه اخذ نمایم ؟

چنانچه ازدواج والدین ثبتی نباشد با توجه به تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال علاوه بر مدارکی که جهت تنظیم سند سجلی نوزادان مورد نیاز می باشد که شرح داده شد .حضور توأم پدر و مادر جهت اعلام و امضاء سند سجلی الزامی می باشد .


چه اشخاصی می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند ؟

– پدر و یا جد پدری با ارائه شناسنامه

– مادر در صورتیکه ازدواج او ثبتی باشد .

– وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک

– متصدی یا نماینده مؤسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است .

– صاحب واقعه که سن او بالاتر از ۱۸ سال باشد .


  چه اشخاصی می توانند به اعلام وفات  اقدام نمایند ؟

– نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده با ارائه مدرک شناسائی

– در ضمن مأمورین انتظامی ، متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده و مقامات قضائیو نظامی و متصدیان گورستان ها نیز می توانند نسبت به اعلام وفات اقدام نمایند .


  آیا عکس شناسنامه قابل تعویض می باشد ؟

– برابر قانون ثبت احوال شناسنامه افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همانسال صاحب آن شود . شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تمدید شود صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است برای تمدید آن مراجعه نماید .


آیا نام همسر را پس از طلاق می توان از شناسنامه حذف نمود ؟

– با توجه به ماده ۳۳ قانون ثبت احوال آخرین واقعه ازدواج و طلاق باید در شناسنامه درج گردد .

– چنانچه واقعه طلاق  قبل از زناشوئی انجام گیرد با ارائه حکم دادگاه و سند طلاق واقعه مذکور در شناسنامه درج نمی شود ولیکن در سند سجلی ثبت خواهد شد .


  مهلت صدور شناسنامه المثنی چه مدت می باشد ؟

بعلت زمانبندی جهت صدور شناسنامه المثنی اول ناشی از فقدان یک ماه و جهت صدور شناسنامه المثنی دوم ناشی از فقدان سه ماه می باشد .و شناسنامه المثنی ناشی از فقدان برای بار سوم با ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و پس از ۶ماه صادر می شود.


  آیا مادر می تواند نسبت به درخواست شناسنامه المثنی جهت فرزند اقدام نماید ؟

در صورت بقای رابطه زوجیت مادر می تواند نسبت به درخواست شناسنامه المثنی جهت فرزندش اقدام نمایدو پس از طلاق نیز چنانچه حضانت فرزند با مادر باشد انجام این امر امکانپذیر است.


  آیا ذکر سیادت در مورد نوزادانی که سیادت در سند سجلی پدرشان ثبت شده الزامی می باشد ؟

ذکر سیادت در مورد نوزادانی که سیادت در سند سجلی جد پدری و پدرشان ثبت گردیده الزامی می باشد.


 آیا افراد بزرگسالی که تاکنون شناسنامه اخذ ننموده اند می توانند نسبت به اخذ شناسنامه اقدام نمایند ؟

شناسنامه به کلیه افرادی که دارای هویت ایرانی می باشند صادر میگردد این اشخاص باید با مراجعه

به اداره ثبت احوال محل سکونت و ارائه مدارک مورد نیاز و اثبات هویت ایرانی نسبت به اخذ شناسنامه اقدام نمایند .


 آدرس من تغییر یافته است جهت تغییر کد پستی در کارت شناسائی ملی باید چکار کنم ؟

چنانچه آدرس هر شخصی تغییر یافته است صاحب کارت مکلف است با مراجعه به اداره ثبت احوال و اعلام کد پستی جدید نسبت به تعویض کارت شناسائی ملی خود اقدام نمایند .


  من شناسنامه خود را مفقود نموده ام و جهت اخذ گذرنامه نیاز به شناسنامه دارم چکار می توانم بکنم ؟

با مراجعه به اداره ثبت احوال و ارائه درخواست کتبی و یک قطعه عکس و  مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال نزد بانک ملی ودرخواست صدور شناسنامه المثنی ، درخواست صدور گواهی مشخصات موقت جهت رفع مشکل موجود نمائید .


  آیا می توانم جهت همسر خارجی که با او رسماً ازدواج نموده ا م شناسنامه اخذ نمایم ؟

با توجه به بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مردان ایرانی که با زنان خارجی ازدواج می نمایند می توانند با ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ شناسنامه جهت همسرشان اقدام نمایند .ومدارک مورد نیاز:

– سند ازدواج و تصویر مصدق آن

– اصل شناسنامه مرد ایرانی

– معرفی نامه از اداره کل اتباع امور بیگانگان


  مدارک لازم جهت دریافت کارت شناسائی ملی چیست ؟

– اصل شناسنامه عکس دار و یک برگ تصویر مصدق صفحه اول شناسنامه

– تکمیل فرم درخواست کارت شناسائی ملی

– آدرس و کد پستی

– یک قطعه عکس با زمینه روشن

مبلغ ۲۵۰۰ ریال


مدارک لازم جهت تعویض شناسنامه چیست ؟

– اصل شناسنامه مستعمل

– ۲ قطعه عکس با زمینه روشن

– تصویر شناسنامه فرزندان و سند ازدواج

– تکمیل فرم تعویض شناسنامه

مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال


شناسنامه فرزند من دو برگی و فاقد صفحه ازدواج می باشد جهت ثبت واقعه ازدواج جه اقدامی باید بکنم ؟

با ارائه معرفی از دفترخانه ازدواج می توانید نسبت به تعویض شناسنامه دو برگی به شناسنامه چهار برگی اشخاص بزرگسال اقدام نمایند .


درصورت تغییرنام یکی از والدین ازطریق هیات حل اختلاف اصلاح نام وی دراسناد سجلی

وشناسنامه فرندانش نیاز به طرح مجدد موضوع درهیات دارد یاخیر؟

 درصورت تغییرنام به استناد تصمیم صادره از هیات حل اختلاف واجرای مفاد تصمیم دراسناد سجلی اصلاح نام دراسناد سجلی وشناسنامه های فرزندان به تبع همان تصمیم صورت می گیرد ونیازی به طرح مجدد موضوع درهیات حل اختلاف نمی باشد وتنها نیاز به درخواست کتبی ولی قانونی دارد.


خانمی درمعیت پدرهمسرش مراجعه وتقاضای تصحیح نام خانوادگی فرزند صغیرش رادارد

همسرش فوت نموده وقیم نامه نیز دردست ندارد آیا برای ارائه خدمات قیم نامه ضرورت دارد ؟

جد پدری ولی قهری است وبابودن وی نیازی به تعیین قیم نمی باشد . لذا به درخواست جد پدری نسبت به

رفع اشتباه حادث ، اقدام وپس از تصحیح سندشناسنامه صادره به جد پدری تسلیم می شود.


 ماًمورثبت احوال چگونه می تواند اسناد تنظیمی خودراتصحیح نماید؟

 برابرتبصره ماده ۳ قانون ثبت احوال تصحیح هرنوع اشتباه درتحریرمندرجات دفترثبت کل وقایع و وفات اگر قبل ازامضا باشد باتوضیح مراتب درحاشیه سند به عمل می آید وامضاکنندگان سند ذیل توضیح راامضا خواهند نمود درغیراینصورت مأمور مجاز به تصحیح نبوده ورفع اشتباهات حادث از طریق هیات حل اختلاف امکان پذیرخواهد بود.


اگر شناسنامه به خط وامضا مامور وقت بوده لکن فا قد مستندات سجلی باشد آیا می توان به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰ق . ثبت احوال جهت آن سند تنظیم نمود؟

اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون ثبت احوال درصورتی است که سند به صورت قانونی تنظیم وسپس به دلایلی ازبین رفته باشد . لذا تسری این مقرره به مواردی که شناسنامه بدون تنظیم سند صادرشده باشد خالی ازاشکال نخواهدبود.


شخصی ازطریق سازمان بهزیستی ، طفلی رابه فرزندی قبول کرده وشناسنامه طفل بامشخصات وی وهمسرش صادر گردیده آیا مشارالیه ( سرپرست ) می تواند درخواست اصلاح یاتکمیل سند سجلی طفل رابنماید؟

 باتوجه به صدورحکم سرپرستی علی الاصول اداره اموال ونمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست  خواهدبود مگرآنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید یعنی فرد دیگری رابه عنوان نماینده قانونی طفل معین نماید بنابراین ملاحظه حکم سرپرستی لازم است و اما تکمیل واصلاح سند سجلی وشناسنامه صادره براساس ماده ۱۴ قانون حمایت ازکودکان بدون سرپرست بارعایت ماده مذکور درچهارچوب ماده ۳ قانون ثبت احوال وبراساس مدارک مربوطه ازجمله حکم برقراری سرپرستی امکان پذیرخواهد بود.


شخصی که زوجه اش فوت نمود ه وازدواج آنان غیررسمی بوده است به این اداره مراجعه

وتقاضای صدور شناسنامه جهت فرزندش رانموده است آیا اجرای خواسته وی امکان پذیر است ؟

ج ) تنظیم سند ولادت به اظهار پدربلااشکال است چون برابربند ۲ ماده ۹۷۶قانون مدنی طفل موصوف ایرانی است .

 

 

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

نمونه هایی ازمطالب مفیدحقوقی,کیفری,خانواده(ببین کدوم به کارت میخوره استفاده کن)

آیا وجه نقد را می توان به امانت سپرد یا خیر؟

سامانه وکیل نوین با دارا بودن وکلای متخصص حقوقی در سراسر کشور جهت معرفی وکیل حقوقی متخصص برای مطالبه وجه متناسب با نوع پرونده شما اقدامات تخصصی انجام می‌دهد.

چنانچه اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص حقوقی چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ تماس حاصل فرمایید و یا از طریق آیکون سبز رنگ سمت راست پایین صفحه، با کارشناسان ما مشاوره آنلاین داشته باشید.

امروز در دانشگاه بحثی بین نگارنده و تعدادی از دانشجویان ترم های بالای رشته حقوق پیش آمد که آیا وجه نقد را می توان به امانت سپرد یا خیر؟

مسئله ای که محل اختلاف بود پاسخ مثبت و منفی به سئوال مذکور بود که بنده معتقد بودم هیچگاه سپردن پول به شخصی و تعهد به استرداد آن نمی توان عنوان امانت داشته باشد و به جز یک نفر بقیه با این نظر مخالف بودند. آنچه که جای تأسف داشت این بود که هنوز دانشجویان ترم های آخر این رشته از پایه و اساس ضعیف بودند و حتی با الفبای آن نیز بیگانه!

ماده ۶۰۷ قانون مدنی

ماده ۶۰۷ قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می دارد: « ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجانا نگاهدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند. »

در اینکه مورد معامله در عقد ودیعه حتما باید مال باشد هیچ تردیدی نیست و در اینکه پول نیز مال است نیز شکی نباید کرد. این مطلب اساس استدلال کسانی بود که معتقد بودند پول می تواند به عنوان امانت به کسی سپرده شود. به اعتقاد اساتید حقوق مورد ودیعه هم می تواند عین معین باشد هم کلی در معین و هم عین کلی. همین مسئله بود که موجب اشتباه دانشجویان شده بود که معتقد بودند پول عین کلی است و چون عین کلی می تواند به ودیعه سپرده شود پس اطلاق آن به وجه نقد هم صحیح است. آنچه در این باور مورد توجه قرار نگرفته بود این است که پول اصلا عین نیست که بخواهد وصف کلیت داشته باشد. معمولا عین آن است که وجود خارجی ، واقعی و ملموس داشته باشد هر چند معین نباشد اما آید پول این اوصاف را داراست؟

اشکال طرفین بحث این بود که گمان می کردند چون پول در قالب اسکناس و سکه این اوصاف را دارد پس عین است هر چند پول جنبه عینی دارد ولی ما اصلا در روابط خود به این جنبه عینی توجه نداریم لکن آنها توجه نمی کردند که این کاغذ یا فلز حکایت از وجود اعتباری این اشیاء دارد که قانونگذار به آنها بخشیده است نه صرفا این شیء در عالم واقعی معتبر و با ارزش باشد چرا که با  اراده قانونگذار براحتی ارزش آن ساقط میشود.

وجه نقد، عین نیست

پس مشخص است که پول عین نیست و آنچه عین نیست هیچگاه به معین تبدیل نمی شود؛ پس وجه پول اگر به شخصی به عنوان امانت سپرده شود شخص اصلا ملزم نیست که همان عین یعنی اسکناس ها را به سپرده گذار مسترد کند چون در منظور طرفین عینی در کار نبوده  که نسبت به آن عین حقی ایجاد شود  در حالی که در عقد ودیعه باید همان عین را مودع تسلیم کرد . (موضوع ماده ۶۱۹ قانون مذکور).

زمانی که شخص پول را به طرف می سپارد این پول داخل در سرمایه طرف قرار می گیرد (عقد قرض ۶۴۸ قانون مدنی) و در واقع ذمه وی در مقابل آن شخص مشغول می شود و متعهد شده است آن پول را در موعد معین به وی برگرداند اگر اسکناسی غیر از آنچه به وی سپرده بود را به صاحبش بازگرداند مسلما نمی توان او الزام کرد که همان عین پول را برگرداند چنین الزام عقلائی نیست. در عقد امانت مطابق ماده ۶۰۷ قانون مدنی مورد ودیعه توسط مستودع نگهداری می شود در حالی که فرض نگهداری وجه نقدبا کیفیتی که ماده فوق مورد نظر دارد (منظور استرداد همان عین است) به علت عینیت نداشتن آن سالبه به انتفاء موضوع است. دلیل دیگر بر رد این ادعا این است که اگر به شخصی پولی به عنوان امانت سپرده شود و آن پول در اثر قوه قاهره از بین برود آیا منطقی است ذمه مستودع را بری دانسته و استناد به ید امانی وی کنیم؟ و اگر این پول بر اثر قوه قاهره از بین برود آیا در این عقد خللی وارد می شود؟ همانطور که گفته شد به محض اینکه پول به قبض شخص برای نگهداری در آید فی الواقع در ذمه او قرار می گیرد که باید فلان مبلغ را به آن شخص بپردازد.

ماده ۶۱۹ قانون مدنی

همچنین طبق ماده ۶۱۹ قانون مدنی مقرر می دارد: « امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید. » و مداقه در مواد ۶۱۲ الی ۶۲۴ قانون مدنی منظور قانونگذار را در اینکه مال حتما باید عین باشد بطور واضح بیان می کند و تاکید دارد که باید همان مال مسترد گردد نه مال دیگر و همانطور که اشاره شد فرض استرداد همان وجوه با همان شماره سریال اصلا منطقی نیست و می توان از این ماده نتیجه گرفت که پول نمی تواند مورد امانت واقع شود. عده ای می گفتند اگر طرف این پول را خرج کند خیانت در امانت است که این نظر نه با قانون وفق دارد نه اصول حقوقی آن را می پذیرد چرا که طرف ملزم است معادل آن وجه بپردازد و هیچ تفاوتی نمی کند که آن وجوه دارای همان شماره سریال باشد یا خیر بلکه ارزش اعتباری آن مد نظر است که همان قدرت خرید است با هر شکلی که عرفا معتبر باشد چه اسکناس ده هزار ریالی کهنه و چه نو از لحاظ قدرت خرید تفاوتی ندارد در واقع شخصی که اینجا خائن نامیده شده است مدیون است. از طرفی در بحث اشاره کردند به این که در این عقد طرفین می توانند شرط کنند که باید همان پول با همان مشخصات مسترد گردد. در فرض اینکه این وجوه هیچ امتیازی از نظر ارزش با وجوه دیگر ندارد انجام به این شرط به نظر می رسدمخالف بند۲ ماده ۲۳۲ قانون مدنی است چه که ماده فوق مقرر می دارد شرط باید  دارای منفعت عقلائی باشد شرط این که باید همان اسکناسها باید مسترد گردد چون ارزش آن با سایر اسکناسهای مشابه تفاوتی نمی کند حتی اگر از نظر کمیت و قیمت مندرج در آن کمتر یا بیشتر باشد. پس شرط مزبور نمی تواند نفع عقلائی داشته باشد پس شرط باطل است ولی مفسد عقد نیست و الزام به انجام آن به نظر نمی رسد لزومی داشته باشد.

نتیجه:

نظر نگارنده این است که وجوهی که به امانت سپرده می شود هر چند در قالب امانت است اما شرایط آن را ندارد بیشتر به عقد قرض موضوع ماده ۶۴۸ قانون مدنی شباهت دارد تا عقد ودیعه. پس نمی توان در صورتی که مطابق شروط آن عقد عمل نشد موضوع جنبه کیفری مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات داشته باشد. گاهی طرفین به هنگام ایجاد ماهیت عقدی به غلط آن را با نام ماهیت دیگری معرفی می کنند. در این صورت روشن است که برای ساختن ماهیت عقد تشکیل یافته، باید اراده و قصد مشترک ایشان مورد بررسی قرار گیرد و نامگذاری طرفین را نمی توان ضابطه تشخیص ماهیت عقد مزبور دانست. مثلا در عرف عموم شایع است که زمانی که همسایه می خواهد برای برگزاری مجلس جشنی، از اثاثیه و لوازم همسایه خود در مدت برگزاری جشن استفاده کند به هنگام مراجعه به همسایه میگوید این اثاث را تا فردا به من قرض بده در صورتی که مقصود و ماهیت طرفین عقد، قرض نیست و آنچه طرفین در این گونه موارد اراده می کنند در حقیقت عاریه موضوع ماده ۶۳۵ قانون مدنی است و تشخیص آن هم با دادگاه است. این ناشی از فهم نادرست عموم از اصطلاحات حقوقی است همانطور که عبارت نادرست « فروش سرقفلی » در جامعه به وفور دیده می شود.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

حذف نام زوج ازشناسنامه | مواردی که اسم مرد ازشناسنامه زن پاک خواهد شد

سامانه وکیل نوین با داشتن وکلای متخصص در حیطه‌های حقوقی و ثبت احوال و مسائل شناسنامه به صورت کاملا تخصصی در اکثر شهرهای کشور عزیزمان ایران در حال فعالیت می‌باشد.

درخواست حذف نام همسر از شناسنامه

چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

در صورتی که زوجه بعد از جدایی، مجددا ازدواج نکرده باشد؛ حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر است که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.

همچنین اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه‌اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه‌اش حذف کند.

در موارد زیر، زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند:

– عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.

– بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

– بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

– دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

– اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.

– محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا در شرایطی که مرد در زندان باشد.

– اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.

– ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه.

– محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن را به خطر بیاندازد.

– بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک.

– مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی به طوری که مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه گذشته باشد.

– ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش

چنانچه اطلاع ندارید که در شهرتان وکیل متخصص ثبت احوال و مسائل مربوط به شناسنامه چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ تماس حاصل فرمایید.

بهترین وکیل آشنا به قوانین مولفان در مشهد

 

 در سامانه وکیل نوین وکلای متخصص و مجربی هستند که به قوانین مولفان تخصص دارند. چنانچه در مشهد مشکلی در زمینه حقوق و قوانین مولفان دارید، می‌توانید از سامانه وکیل نوین، بهترین وکیل آشنا به قوانین مولفان را پیدا کنید.

آدرس : مشهد- بلوار فرامرز عباسی-  فرامرز ۳۹  – برج کیان‌سنتر ۲ – طبقه ۶ – واحد ۶۱۰

تلفن تماس سامانه وکیل نوین : ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ 

لطفا قبل از مراجعه تماس بفرمایید 

 

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ‌مصوب ۱۳۴۸٫۱۰٫۱۱ به شرح زیر می‌باشد:

 

‌فصل یکم – تعاریف

‌ماده ۱ –

از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند “‌پدیدآورنده” و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن‌طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “‌اثر” اطلاق می‌شود.

‌ماده ۲ –

اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است: ۱ – کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری. ۲ – شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد. ۳ – اثر سمعی و بصیری به منظور اجراء در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا‌نشر شده باشد. ۴ – اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد. ۵ – نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و‌روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد. ۶ – هر گونه پیکره (‌مجسمه). ۷ – اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان. ۸ – اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد. ۹ – اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم. ۱۰ – اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (‌فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد. ۱۱ – اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد. ۱۲ – هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

‌فصل دوم – حقوق پدیدآورنده

‌ماده ۳ –

حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.

‌ماده ۴ –

حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.

‌ماده ۵ –

پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می‌تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد و از جمله موارد زیر به غیر واگذار نماید: ۱ – تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مانند آن. ۲ – نمایش صحنه‌ای مانند تئاتر و باله و نمایشهای دیگر. ۳ – ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر. ۴ – پخش از رادیو و تلویزیون و وسائل دیگر. ۵ – ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب‌ریزی و مانند آن. ۶ – استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی. ۷ – به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.

‌ماده ۶ –

اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق‌ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.

‌ماده ۷ –

نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر‌مأخذ در حدود متعارف مجاز است.

‌تبصره –

ذکر مأخذ در مورد جزوه‌هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می‌شود الزامی نیست مشروط بر این‌که جنبه انتفاعی نداشته باشد.

‌ماده ۸ –

کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات جمع‌آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می‌شوند می‌توانند‌طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و‌متناسب با فعالیت خود نسخه‌برداری کنند.

‌ماده ۹ –

وزارت اطلاعات می‌تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد‌استفاده قرار دهد.

‌ماده ۱۰ –

وزارت آموزش و پرورش می‌تواند کتابهای درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتابهای درسی چاپ و منتشر کرده‌است کماکان مورد استفاده قرار دهد.

‌ماده ۱۱ –

نسخه‌برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند ۱ از ماده ۲ و ضبط برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای‌استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است.

 

‌فصل سوم – ‌مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایتهای قانونی دیگر

‌ماده ۱۲ –

مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی‌سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت‌فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

‌تبصره –

مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده ۶ این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود.

‌ماده ۱۳ –

حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می‌آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن که برای‌مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.

‌تبصره –

پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این‌ماده تعلق می‌گیرد متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.

‌ماده ۱۴ –

انتقال گیرنده حق پدیدآورنده می‌تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر این که برای مدت کمتر توافق شده باشد.

‌ماده ۱۵ –

در مورد مواد ۱۳ و ۱۴ پس از انقضای مدتهای مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق به خود او و‌در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده ۱۲ خواهد بود.

‌ماده ۱۶ –

در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود: ۱ – اثرهای سینمایی یا عکاسی. ۲ – هر گاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد و یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.

‌ماده ۱۷ –

نام و عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از‌همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.

‌ماده ۱۸ –

انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با‌عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که‌پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.

‌ماده ۱۹ –

هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.

‌ماده ۲۰ –

چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون‌می‌پردازد باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام‌نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

‌ماده ۲۱ –

پدیدآورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نماید به‌ثبت برسانند.

آیین‌نامه (اجرایی) چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۲۲ –

حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین‌بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا‌شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد. ‌

فصل چهارم – تخلفات و مجازات‌ها

‌ماده ۲۳ –

هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲۴ –

هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهند شد.

‌ماده ۲۵ –

متخلفین از مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

‌ماده ۲۶ –

نسبت به متخلفان از مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با‌رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.

‌ماده ۲۷ –

شاکی خصوصی می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه‌ها به انتخاب و هزینه او آگهی‌شود.

‌ماده ۲۸ –

هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد‌خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال‌مرتکب جرم جبران می‌شود.

‌ماده ۲۹ –

مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و‌ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.

‌ماده ۳۰ –

اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ‌تصویب این قانون استفاده یا بهره‌برداری کرده‌اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر به اجازه پدیدآورنده یا‌قائم‌مقام او با رعایت این قانون. متخلفین از حکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ‌رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره‌برداری کنند به کیف مقرر در ماده ۲۳ محکوم خواهند شد. ‌دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده به اعتبار خود باقی است.

‌ماده ۳۱ –

تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می‌شود. ‌

ماده ۳۲ –

مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مجازات عمومی ملغی است.

‌ماده ۳۳ –

آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ دوشنبه سوم آذر ماه ۱۳۴۸ در جلسه روز پنجشنبه یازدهم دی ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی

 

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .