غیبت زندانی از مرخصی

غیبت زندانی از مرخصی : اگر زندانی که به مرخصی رفته است سرموعد مقرر بدون هیچ گونه عذر موجه ی به زندان برنگردد و خود را معرفی نکند، فراری محسوب میشود که آن غیبت زندانی از مرخصی دارای مجازاتی میباشد

هر زندانی که از بازداشتگاه یا زندان فرار نماید به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود .(ماده 547 قانون مجازات اسلامی)

در قانون آمده است :

اگر ماموری که وظیفه حفظ یا مراقبت از زندانی را دارد در انجام وظیفه خود کوتاهی کند و باعث فرار کردن متهم بشود به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود ، که این مجازات شامل شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال می باشد .(ماده 548قانون مجازات اسلامی)

شرایط مرخصی گرفتن زندانی

زندانیان براساس نوع جرمی که انجام داده اند و هم چنین سوابق آنها در زمان حبس میتوانند با سپردن تامین مناسب با نظر مقام قضایی(قاضی اجرای احکام)  از شرایط مرخصی استفاد کنند.(غیبت زندانی از مرخصی)

در قانون آمده است : که در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول ، همسر یا ازدواج فرزندان زندانی میتوانند به تشخیص دادستان حداکثر تا 5 روز از مرخصی استفاده نماید.

در ماده 520 قانون مجازات اسلامی

تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

هم چنین تبصره های که در این ماده وجود دارد شامل موارد ذیل است :

1- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تامین، اعزام محکوم تحت مراقبت ماموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.
2- اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

3- در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی می تواند در جلب رضایت شاکی موثر باشد، زندانی می تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تامین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید.

در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می شود.
4-محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.
5-رئیس قوه قضائیه می تواند به مناسبت های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.
6-مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره های آن خارج است.

شرایط اعطای مرخصی

1-محکومین به حبس تا 15 سال باید یک ششم از مدت حبس خود را کشیده باشند. محکومین بیش از 15 سال و حبس ابد حداقل سه یال از محکومیت خود را سپری کرده باشند.

نکته:محکومینی که دارای سابقه محکومیت در جرائم عمدی باشند، به ازای هر سابقه محکومیت یک ماه به نصاب مذکور اافه میشود.

2-محکومنی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تادیه محکومیت مالی و یا هر دو در زندان بسر می برند، درصورتیکه حداقل یک ماه بابت محکومیت مذکور تحمل حبس نموده باشند.

میزان مرخصی

 1-به محکومین حبس جرائم غیرعمدی و محکومینی که صرفاً به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، دیه و یا محکومیتهای مالی غیرکیفری در زندان نگهداری می‌شوند در صورت کسب امتیازات لازم به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.

2-به محکومین سایر جرائم که امتیازات لازم را کسب نمایند در صورت فقدان سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر سه ماه و در صورت وجود سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر چهار ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.

3- زنان سرپرست خانوار و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال در صورت کسب امتیازات لازم و فقدان سابقه عمدی محکومیت به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.

4- کسب امتیاز بیشتر از سقف تعیین شده، موجب تمدید مرخصی تشویقی برای زندانیان محکوم در پایان هر دوره مرخصی خواهد بود. تعیین مدت تمدید مرخصی به عهده شورای طبقه‌بندی بوده و در هر صورت نباید این مدت بیشتر از سقف مرخصی در هر دوره باشد.

5-چنانچه فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وی بیش از صد کیلومتر باشد، به تشخیص شورای طبقه‌بندی و به تناسب فاصله راه بین یک تا چهار روز برای ایاب‌ و ذهاب به مدت مرخصی افزوده خواهد شد.

حكم جلب سيار چيستمحکومینی که مرخصی به آنها تعلق نمی گیرد

1-محکومین جرائم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق کیف‌ زنی،( جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دائرکردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها.

2-محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم.

3-محکومینی که به شرارت مشهورند.

4- محکومین به قصاص و اعدام.

در صورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر کنید.

ثبت نام وکلا و کسب درآمد 

با ثبت نام در سامانه  وکیل نوین روزانه موکلینی که نیاز به وکیل داشته و از سامانه درخواست وکیل مینمایند به دفتر وکالت  شما ارجاع میگردند .

2 comments

 • رضا طیبی
  رضا طیبی

  برای بار اول غیبت بعد از اتمام مرخصی

  • کارشناس حقوقی ماریا رضایی
   کارشناس حقوقی ماریا رضایی

   سلام دوست عزیز
   لطفا با شماره 05136140000 تماس بگیرید .

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.