مزایای استفاده از روانشناس در وکیل نوین

وکیل خوب قبل از هر چیز باید یک روانشناس ماهر باشد تا بتواند مشکلات طرف مقابل خود را خوب درک کرده و با توجه به شرایط موکل خود به او مشاوره ی بهتری بدهد . چرا که بدون درک احساسات و مشکلات طرف مقابل هرگونه راهنمایی و مشاوره ای شاید به صلاح و کارساز نباشد و نتواند تاثیر بسزایی داشته باشد.لذا وکلای ما با گذراندن یک دوره روانشناسی تخصصی در هر زمینه ای میتوانند قبل اینکه وکیل ماهری باشند،یک روانشناس خوب بوده و بهترین مشاوره را ارائه دهند.از جمله خدماتی که وکلای ما ارائه میدهند میتوان به وکیل تایید صلاحیت روانی و وکیل برای تایید عدم صلاحیت روانی همسرو وکیل اثبات عدم تعادل روانی همسرو وکیل صلاحیت روانی برای حضانت فرزندان اشاره کرد.

روانشناسی

۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲

۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳

درخواست روانشناس
پرسش فوری از روانشناس