مشاوره حقوقی

برای اخذ نوبت مشاوره حضوری در شهر خود بایستی ابتدا با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید . پس از ثبت موضوع ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه مجددا به شما تماس گرفته میشود که در شهر خود نزد کدام وکیل متخصص مراجعه داشته باشید .

برای رزو نوبت باشماره های ذیل تماس حاصل فرمایید .

۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴  –   ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵   – ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ 

۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ – ۰۹۱۳۹۱۷۰۴۶۸  – ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل در کشور

موسسه حقوقی بین المللی راه امید