تصادف با عابر پیاده

تصادف با عابر پیاده تصادف با عابر پیاده

سهم عابر پیاده در تصادفات(تصادف با عابر پیاده) تصادف با عابر پیاده یکی از انواع تصادفات است که در اکثر موارد جرحی بوده و در صورت سرعت بالای خودرو به راحتی نیز قابل تبدیل شدن به تصادف فوتی است.شاید میزان وقوع تصادف با عابر کمتر از انواع تصادفات باشد اما خطر آن و خسارت جانی […]

حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و در جریان کار یا به سبب آن و در تمام اوقاتی که کارگر در کارگاه و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه موظف به انجام امری باشد یا زمانی که کارگر در مسیر رفت […]

مشاوره حقوقی فوری
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود