طرق ارتکاب جرایم مواد مخدر

طرق ارتکاب جرایم مواد مخدر طرق ارتکاب جرایم مواد مخدر

كشور ایران به‌ واسطه همسایگی با دو كشور عمده تولیدكننده مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاكستان، در یك منطقه جغرافیایی نامساعدی قرار گرفته است؛ البته خود ایران در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو كشورهای تولیدكننده مواد مخدر در جهان به‌ شمار می‌رفت. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی که كشت موادمخدر […]

آیا استعمال مواد مخدر حرام است؟

“مبانی فقهی تحریم مواد مخدر” رویکرد قانون گذار سال 1367 در قانون اولیه ی قانون مبارزه با مواد مخدر برمبنای احکام فقهی نیز بوده است. در واقع بر اساس قاعده ی لاضرر، و قاعده ی وجوب حفظ جان خویش، هر ضرر نامعقولی که به بدن توسط خود فرد وارد شود از نظر شرعی حرام و […]

مشارکت در جرایم مواد مخدر

مشارکت در جرایم مواد مخدر مشارکت در جرایم مواد مخدر

شرکت در جرائم مواد مخدر به طور کلی در حقوق کیفری شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که رفتار هر یک سبب وقوع آن شود. همکاران را شریک در جرم (یا شرکاء جرم) و رفتار آنان را شرکت در جرم می نامند. […]

اسباب اباحه جرایم مربوط به مواد مخدر

اسباب اباحه جرایم مربوط به مواد مخدر اسباب اباحه جرایم مربوط به مواد مخدر

جرائم مواد مخدر و اسباب اباحه ی آن در واقع جرم به طور کلی منشاء تکلیف برای انسان هاست و با حکم قانون گذار پدید می آید و این تکلیف با فروگذاشتنش محقق می شود. حال ممکن است چنین تکلیفی به موجب حکم دیگر قانون گذار بر داشته شود که در این صورت جرم به […]

جرایم مواد مخدر تریاک

جرائم مواد مخدر تریاک تریاک ماده ای است که از شیره ی گیاهی به نام خشخاش به دست می آید. رنگ آن قهوه ای تیره است. تریاک خود مشتقاتی نیز دارد که از جمله ی آنها سوخته ی تریاک، تفاله ی تریاک یا شیره ی تریاک است که به صراحت در ماده ی 4 قانون […]

تعدد جرم در جرایم مواد مخدر

تعدد جرم در خصوص جرائم مواد مخدر تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرائم متعدد بدون آن که متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت قطعی کیفری رسیده باشد؛ خواه این جرائم به فاصله ی زمانی کوتاهی از یکدیگر ارتکاب یافته باشند، چنانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، […]

تخفیف در جرایم مواد مخدر

تخفیف در مجازاتِ جرائم مواد مخدر سبب های تخفیف مجازات به طور کلی موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد. بعضی از سبب های تخفیف مجازات در قانون ذکر شده که قاضی تکلیف به آن دارد (عذرهای مخفف قانونی). در بعضی موارد هم این تخفیف […]

مشاوره حقوقی فوری
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود