وکیل در اصفهان

انعقاد وکالت

 

چنانچه قصد انعقاد وکالت با وکلای نوین در شهر اصفهان را دارید مطابق ذیل عمل نمایید

 

  • دقت شود چنانچه ساکن خارج از ایران باشید میتوانید پس از تماس با مراجعه به کنسولگری ایران وکالت را تنظیم و آن را پست نمایید .

  • چنانچه ساکن شهر دیگر غیر از اصفهان هستید و پرونده شما در شهر اصفهان باشد میتوانید از ۲ طریق اقدام نمایید :

     ۱- با مراجعه به نمایندگی های ما در شهر های دیگر غیر از اصفهان و مشاوره حضوری وکالت را تنظیم و توکیل آن برای ما ارسال میگردد و امور راجع به شهر اصفهان توسط وکلای متخصص اصفهانی صورت میپذیرد.

    ۲ – با مراجعه به محضر اسناد رسمی و تنظیم وکالت نامه با حق توکیل به غیر برای اقامه و دفاع دعوی در دادگستری آن را تنظیم و برای ما ارسال مینمایید .