وکیل تابعیت در زاهدان ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

وکیل-تابعیت-در-زاهدان

وکیل تابعیت در زاهدان تعریف گذرنامه : مهمترین سندی که برای ورود به هر کشور یا خروج از هر کشوری لازم است گذرنامه می باشد که در واقع سند تشخیص هویت بین المللی شخص است. گذرنامه طبق ماده اول قانون گذرنامه سندی است که از طریق ماموران صلاحیتدار دولت مذکور در این قانون برای مسافرت […]

مشاوره حقوقی فوری
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود