الزام به تنظیم سند رسمی در بسیاری از دعاوی به عنوان قولنامه مطرح می شود،زمانی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله ای را دارند قراردادی منعقد می کنند که در آن دو طرف تعهد می کنند که معامله را با شرایط مشخص انجام دهند.

الزام به تنظیم سند

من يک واحد آپارتمان خريداري نموده‌ام که سند اين ملک در رهن بانک بود و فروشنده با اداعاي اينکه در صورت دريافت پول نسبت به خارج کردن سند از رهن اقدام کند ولي ايشان با دريافت ۸۰ درصد  ارزش ملک نسبت به سند اقدامي نکرده است در ضمن ملک در تصرف بنده مي‌باشد . آيا قانون توانايي مجبور کردن شخص را دارد.

پاسخ :

بله چنانچه وي اقدامي در جهت انجام تعهد خويش ننمايد مي توانيد از طريق دادگاه الزام وي به فك رهن وانتقال رسمي سند را با كليه خسارات دادرسي بخواهيد.
آپارتماني را به مبلغ ۶۴ ميليون تومان در بنگاه مبايعه نامه كرده و فروختم و قرار شد خريدار ۳۳ ميليون آن را طي سه فقره چك در طي حداكثر ۱۵ روز و ۱۸ ميليون آن را از طريق وام بانك مسكن و در  محضر و ۱۳ ميليون باقيمانده را به هنگام تخليه ملك بپردازد . براين اساس ۳۳ ميليون اوليه را دريافت كردم و كارهاي بانك نيز انجام و در روز محضر بدون ذكر باقيمانده بدهي وي سند به نام خريدار زده  شد و خريدار درخواست قبض تخليه از محضر نمود كه قرار شد من قبض تخليه را امضاء و ۱۸ ميليون وام بانك را بگيرم و بعدا در بنگاه و پشت مبايعه نامه مجددا در خصوص دريافت وام  و تنظيم سند به نام خريدار موارد درج و خريدار متعهد به پرداخت ۱۳ ميليون باقيمانده به هنگام تحويل آپارتمان شود اما از روز محضر كه سند به نام خريدار شده و وي قبض تخليه با قرار ۲۰هزارتومان به ازاي هر روز  تاخير نيز گرفته است ديگر حاضر به همكاري و ثبت مجدد بدهي ۱۳ ميليوني در پشت مبايعه نامه يا تنظيم قرارداداجاره با بنده تا زمان تخليه كه حدود يك ماه و نيم ديگر است نمي باشد آيا نامبرده با توجه به ثبت سند كه به نام وي زده شده و قبض تخليه مي تواند بدون پرداخت باقيمانده ثمن معامله حكم تخليه بگيرد لطفا راهنمايي فرمائيد .

پاسخ :

بله وي ميتواند تخليه بگيرد شما بي احتياطي كرده ايد اما منافاتي با حق شما در مطالبه ۱۳ ميليون ندارد مي توانيد از طريق دادگاه مطالبه نمائيد.
منزلی را ۶ ماه پیش خریده‌ام و قرار شد فروشنده در محضر به صورت وکالتی منزل انتقال دهد اکنون در محضر که حاضر نمیشود علاوه بر آن کنتور برق منزل هم قسطی بوده و حدود چهارصد هزار تومان هم قبض پرداخت نشده دارد که قبلاً اعلام نکرده بود، حال باید به چه مرجعی شکایت کنم؟

پاسخ :

باید دادخواست الزام به تنظیم سند به محاکم حقوقی داده شود.
زمینی به صورت قولنامه‌ای خریداری و به همان صورت فروخته شده است. آخرین فردی که زمین را خریداری نموده در حال حاضر دادخواستی تنظیم نموده مبنی بر الزام به تنظیم سند، با توجه به اینکه سندی در کار نبوده اکنون تکلیف چیست؟

پاسخ: 

آخرین خریدار دعوی الزام به تنظیم سند را باید به طرفیت کسی مطرح کند که سند رسمی به نام ایشان می باشد و همه کسانی که قبل از خودش تا فردی که سند به نام اوست در معامله دخیل  بوده‌اند، بنابراین شما نیز باید طرف دادخواست وی باشید.
سندی داریم که به نام اخوی است، الان میخواهیم برویم به نام خودمان بزنیم ولی ایشان قبول نمیکند، با اینکه ما قولنامه داریم. فعلاً گفته‌اند راهی ندارد. میخواستم ببینم تکلیف ما چیست. لطفاً  راهنمایی کنید.

پاسخ :

شما میتوانید دادخواست تنفیذ قولنامه و اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند به میزان سهام خود از طریق دادگاه صالح بنمایید.
پدر بنده قبل از فوت یک باب منزل و یک باب مغازه را به صورت صلح‌نامه به نام چند تن از فرزندان خود کرده است با توجه به محضری نبودن صلح‌نامه میتوان سند رسمی تنظیم کرد؟

پاسخ :

با دادخواست تنفیذ صلح نامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت بقیه ورثه میتوانید اقدام کنید.
زمینی را چند سال پیش معامله کرده بودم و بابت آن ۴ چک به فروشنده پرداخت کردم که قرار بر این شد که دو فقره چک آخر را هر زمان که سند قطعی به نام زده شد آنها را وصول کند این موضوع در قولنامه هم قید شده است. ولی از آن موقع دو سال گذشته و در این مدت چندین بار به ایشان گوشزد کرده‌ بودم ولی متاسفانه نه تنها سند به نام نزدند بلکه چکها را خرج کرده‌اند و چکها برگشت زده  شده‌اند. از لحاظ حقوقی چه کار باید کرد؟

پاسخ:

اگر کسی که چک‌های شما در ید وی می‌باشد شکایت نمود، قرارداد تنظیمی را ارائه نمایید که فروشنده زمین حق خرج کردن چک‌ها را نداشته است و ضمناً می‌توانید تقاضای تنظیم سند زمین را هم از طریق دادگاه حقوقی نمایید.
زمینی به صورت قولنامه‌ای خریداری و به همان صورت فروخته شده است. آخرین فردی كه زمین را خریداری نموده در حال حاضر دادخواستی تنظیم نموده مبنی بر الزام به تنظیم سند، با توجه به اینكه سندی در كار نبوده اكنون تكلیف چیست؟

پاسخ :

آخرين خريدار دعوی الزام به تنظيم سند را بايد به طرفيت كسی مطرح كند كه سند رسمی به نام ايشان می باشد و همه كسانی كه قبل از  آخرین خریدار تا فردی كه سند به نام اوست در معامله دخيل بوده‌اند، بنابراين شما نيز بايد طرف دادخواست وی باشيد.
منزلي را ۶ ماه پيش خريده‌ام و قرار شد فروشنده در محضر به صورت وكالتي منزل انتقال دهد اكنون در محضر حاضر نمي شود ، حال بايد به چه مرجعي شكايت كنم؟

پاسخ :

بايد دادخواست الزام به تنظيم سند به محاكم حقوقی داده شود.
منزلي را ۶ ماه پيش خريده‌ام و قرار شد فروشنده در محضر به صورت وكالتي منزل انتقال دهد اكنون در محضر كه حاضر نميشود علاوه بر آن كنتور برق منزل هم قسطي بوده و حدود چهارصد هزارتومان هم قبض پرداخت نشده دارد كه قبلاً اعلام نكرده بود، حال بايد به چه مرجعي شكايت كنم؟

پاسخ :

بايد دادخواست الزام به تنظيم سند به محاكم حقوقي داده شود.
زميني در محدوده شهيد محلاتي كه مدرك قولنامه داشت و آن را از طريق صاحب قبلياش به صورت وكالتي خريداري كردم. اين زمين ۴۵ متر است در صورتي كه در قولنامه ۵۵ متر به من فروخته شده و صاحب قبلياش ميگويد ۱۰ متر توي كوچه افتاده و زمين شما ۴۵ متر است و به همين خاطر ۴۵ متر زمين به نام من زده شده. اين زمين در محدوده اتوبان واقع شده ولي اطرافش خانه ساخته شده است. سوالم اين است آيا با سندي كه داريم يعني قولنامه و وكالت من با مشكل مواجه نميشوم و زمين معتبر است؟ اگر زمين من يك روزي وارد فضاي سبز شد يا جزء خيابان شد آيا ميتوانم پولي از  شهرداري بگيرم يا خير؟ آيا اين سند معتبر است يا خير؟

پاسخ :

اولاً : طبق ماده ۳۵۵ قانون مدني شما حق فسخ داريد مگر اينكه طرفين به زياده يا نقيصه تراضي نماييد. و يا زمين را به همين وضعيت قبول نماييد. ثانياً : شما با همين اسناد عادي و وكالتي كه داريد اگر وكالت شما از مالك رسمي است با اقامه دعوي در دادگاه ميتوانيد مالك رسمي را ملزم به تنظيم سند رسمي نماييد. ثالثاً : اگر روزي در فضاي سبز واقع شد حق مطالبه ارزش آن را از شهرداري داريد البته اگر مدارك شما مشكل قانوني نداشته باشد. به هرحال بايد مدارك قانوني براي اثبات مالكيت داشته باشيد كه پيشنهاد ميشود براي تنظيم سند اقدام نماييد.
زميني به صورت قولنامه‌اي خريداري و به همان صورت فروخته شده است. آخرين فردي كه زمين را خريداري نموده در حال حاضر دادخواستي تنظيم نموده مبني بر الزام به تنظيم سند، با توجه به اينكه سندي در كار نبوده اكنون تكليف چيست؟

پاسخ :

آخرين خريدار دعوي الزام به تنظيم سند را بايد به طرفيت كسي مطرح كند كه سند رسمي به نام ايشان ميباشد و همه كساني كه قبل از خودش تا فردي كه سند به نام اوست در معامله دخيل بوده‌اند، بنابراين شما نيز بايد طرف دادخواست وي باشيد.
سندي داريم كه به نام اخوي است، الان ميخواهيم برويم به نام خودمان بزنيم ولي ايشان قبول نميكند، با اينكه ما قولنامه داريم. فعلاً گفته‌اند راهي ندارد. ميخواستم ببينم تكليف ما چيست. لطفاً راهنمايي كنيد.

پاسخ :

شما ميتوانيد دادخواست تنفيذ قولنامه و اثبات مالكيت و الزام به تنظيم سند به ميزان سهام خود از طريق دادگاه صالح بنماييد.
چطور ميتوان براي خانه‌هايي كه به صورت قولنامه‌اي هستند سند تهيه كرد؟

پاسخ :

از دو طريق ميتوان اين كار را انجام داد: اگر قولنامه قبل از سال ۷۰ ميباشد از طريق ماده ۱۴۷ قانون ثبت. اگر بعد از آن و يا حتي قبل از آن باشد از طريق اقامه دعوي تنفيذ قولنامه و الزام به تنظيم سند به طرفيت مالك رسمي و واسطه‌ها.

4 دیدگاه

 • رضائی
  رضائی

  ما میخوایم سند خونمون رو بدیم کسی باهاش وام بگیره . سند باید بره به نام اونا تا از طریق اونا به بانک معرفی بشه حالا ما میخوایم یک نوشته بنویسیم که این سند برا وام به نام ایشون میشه. اما نمیدونیم تو برگه چی بنویسیم و از چه ادبیاتی استفاده کنیم ؟

  • mariya rezaee
   mariya rezaee

   سلام. قرارداد نویسی امری کاملا تخصصی است و با توجه به اینکه سند رسمی ملاک دادگاه ها می باشد طرز نوشتن قرارداد برای شما حائز اهمیت خواهد بود تا سو استفاده از سند و انتقال ماکیت برای شما اتفاق نیافتد بدین منظور حتما نزد وکیل متخصص رفته و تحت نظر ایشان قرارداد را با اصطلاحات و موازین حقوقی تنظیم نمایید.

 • shahriar
  shahriar

  باسلام. من ۳ دانگ آپارتانی رو با وکالت بلاعزل دارم. ۶ دانگ همین آپارتمان با سند رسمی به اسم همسرم بود که ایشون همه شش دانگ رو به اسم مادرشون زدن. میخواستم ببینم با ماده ۱۴۶ آیین دادرسی مدنی میتونم سه دانگ رو پس بگیرم؟ ممنون

  • صالحه رضائی
   صالحه رضائی

   سلام. وکالت به طرق مختلف از بین میره یکی از اون طرق، منتفی شدن موضوع هست که در مورد شما موضوع منتفی شده. ولی در صورتی که بتونیم انتقال مالکیت به شما رو قبل از انتقال به مادرهمسرتون ثابت کنیم، یتونیم انتقال دوم رو باطل کنیم و به شما برگردونیم. واسه این موضوع حتما قبل از اینکه دیر بشه، پیش ی وکیل متخصص برید و از مشاورشون به صورت حضوری و ارائه مدارک استفاده کنید.

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *