مردی که می‌خواهد مجدد ازدواج کند باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند.

ازدواج مجدد مرد

بهره بردن از تجربیات و تخصص وکلا و مشاوران حقوقی سامانه تخصصی وکیل نوین که به تمام قوانین و مقررات تسلط دارند همیشه برای خانواده‌ها مفید واقع شده است.در اسلام مرد می تواند چندین زن اختیار کند  تا پیش از آمدن اسلام، محدودیتی برای چند همسری وجود نداشت و مردان تا هرچقدر می‌خواستند و می‌توانستند، امکان ازدواج داشتند اما :با آمدن اسلام، ازدواج مردان تنها به چهارمورد محدود شد  ضمن اینکه جمع ازدواج با دو خواهر به صورت هم زمان نیز ممنوع شد.برای اختیار 4 زن نیز باید مردبین آن‌ها عدالت را رعایت کند.خداوند متعال در آیه3 سوره شریفه نساء اگرچه اجازه داده است که مردان تا چهارهمسر را با ازدواج دائم به عقد خود در بیاورند اما در ادامه می‌فرماید: «اما اگر مى‌ترسید عدالت را رعایت نکنید تنها به یک همسر اکتفا کنید.»همچنین،در آیه 129 سوره مبارکه نساء می فرماید :«هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت ورزید هر چند بسیار مشتاق این کار باشید. پس بکوشید که تمامی میل و رغبت شما به سوی یکی از زنانتان معطوف نشود که دیگری را به صورت بلاتکلیف و رها شده درآورید.»بر همین اساس نیز در متون فقهی آمده است که مردان  دارای چند همسر، واجب است که هر چهار شب یک بار را نزد همسرخود بروند و بیش از چهار ماه نیز نباید نزدیکی و همخوابی با همسران خود را ترک کنند و رعایت این موارد را از شروط عدالت میان همسران دانسته‌اند.ازدواج مجددمرد در قانون: در سال 53 و با تصویب ماده 16 قانون حمایت از خانواده، قانون‌گذار اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است:

مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند .مگر در موارد زیر:

1 – رضایت همسر اول.2 – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.3 – عدم تمکین زن از شوهر.4 – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج.5 – محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه.6 – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر.7 – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.8 – عقیم بودن زن.9 – غایب مفقودالاثر شدن زن»بنابراین، مرد در هر زمانی که بخواهد نمی تواند ازدواج مجدد کند بلکه تنها زمانی می تواند که اجازه ی همسر اولش را بگیرد و اگر اجازه نداد با اثبات موارد فوق، باید از دادگاه مجوز ازدواج مجدد بگیرد.در غیر این صورت، حق طلاق برای زن ایجاد می شود. اگر مردی با اجازه دادگاه و به دلیل نشوز زن و عمل نکردن به وظایف زناشویی همسر اول، اجازه ازدواج مجدد اخذ کرده باشد،زن اول نمی تواند به استناد بند 12 شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند.

نحوه ی اثبات:

مرد از طرق مختلفی می تواند موارد فوق را اثبات کند. برای مثال عقیم بودن یا بیماری زن را می تواند از طریق گواهی پزشک اثبات کند،ترک زندگی و عدم تمکین را از طریق شهادت شهود و …، محکومیت زنرا از طریق حکم دادگاه و … .قانون حمایت خانواده ضمن شرط قرار دادن رضایت همسر نخست، به زن اول این حق را داده است که خواه زنا شويی مجدد شوهرش با اذن دادگاه و رضایت او باشد و خواه بدون اذن دادگاه،و رضایت او در هر حال بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

درازدواج موقت:

سوالی مطرح شده است که آیا زوجه در صورت ازدواج مجدد همسرش حق فسخ نکاح را دارد یا خیر ؟نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 3902/7 مورخ 9مرداد1381 اینگونه اعلام نظر نموده است:«چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وكالت محقق شده است و زوجه می تواند از حق مزبور استفاده نماید . حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وكالت است (ماده 1119 قانون مدنی)

فرآیند رسیدگی:

مردی که می‌خواهد مجدد ازدواج کند باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند.دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.بر اساس ماده 56 قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس«هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سر دفتری محکوم می‌شود.» البته مطابق با ماده 49 قانون حمایت از خانواده، «ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم کند، به جزای نقدی بین 80 تا 180 میلیون ریال یا حبس بین 91 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.» اما در مورد ازدواج موقت چنین حساسیتی وجود ندارد.

دعوای ازدواج مجدد مرد بدون مجوز:

دعوای ازدواج مجدد مرد زمانی است که مرد نه اجازه همسر اول را دارد و نه مجوز دادگاه را.بنابراین، زن اول برای اینکه بتواند طلاق بگیرد، دعوایی را مطرح می کند.البته اثبات این دعوا به آسانی اتفاق نمی افتد چون براي ازدواج موقت، مرد زن‌دار نيازي به اجازه دادگاه ندارد زيرا قانون حمايت خانواده ناظر به ازدواج دائم است و دليل اين امر نيز توانايي مالي مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتي كه در ازدواج موقت نفقه‌اي بر عهده مرد نيست.چنانچه مردي زن خود را طلاق دهد و طلاق از نوع رجعي، خلع و مبارات باشد كه زوج و زوجه در ايام عده حق رجوع دارند و زوجه در اين ايام هنوز همسر شرعي زوج محسوب مي‌شود،مرد براي ازدواج مجدد نياز به كسب اجازه از سوي دادگاه دارد اما در صورتي كه طلاق از نوع بائن است و حق رجوع وجود ندارد احتياجي به كسب اجازه دادگاه نيست.چنانچه مردي با اجازه از دادگاه زن ديگري بگيرد ولي ازدواج دوم به دليل مرگ يا جدايي همسر پايان يابد و مرد بخواهد دوباره ازدواج كند مجدداً بايد از دادگاه اجازه بگيرد.مرد برای ازدواج مجدد باید از دادگاه مجوز دریافت کند و مواردی از بی کفایتی زن را اثبات کند.چنانچه مرد بدون اجازه زن اول و یا بدون مجوز از دادگاه ازدواج مجدد کند، حق طلاق یک طرفه برای زن ایجاد می شود.  درواقع، اگر مرد ازدواج مجدد دائم یا منقطع نماید زن حق درخواست طلاق پیدا می‌کند.

روند رسیدگی:

زنی که می‌خواهد ازدواج مجدد شوهرش را اثبات کند تا بتواند طلاق بگیرد، باید دادخواستی به طرفیت همسر خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و مستندات تقاضای خود را بیان کند.دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند.پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق و احراز شرایط به زن مجوز طلاق می دهد.دادگاه دلایل و مستندات زوجه را بررسی می کند و دفاعیات زوج را می شنود. چنانچه ازدواج مجدد مرد به علت موارد ذکرشده در ماده 16 قانون حمایت خانواده نباشد . مجوز طلاق برای زن صادر می شود.

نحوه اثبات:

از آنجایی که از یک طرف، مرد بدون اجازه همسر یا دادگاه نمی تواند مجددا ازدواج دائم بکند و دفترداران نیز حق ثبت چنین ازدواجی را  ندارند و از طرف دیگر، ازدواج موقت نیز نیاز به ثبت کردن ندارد، اثبات ازدواج مجدد مرد سخت می باشد. زن در این زمینه می تواند به برگه ای که در آن ازدواج نوشته شده است۱.(صیغه نامه هرچند دستی باشد و ثبت محضری نشده باشد)۲.شهادت شهود۳.گزارش پلیس زمانی که شوهر با زن دوم در منزل است و پلیس آن‌ها را دستگیر می کند،۴. اقرار خود مرد و … استفاده کند.

مجازات:

اگر زنی بتواند ازدواج مجدد شوهرش را ثابت کند چه دائم و چه موقت- حق طلاق برایش ایجاد می شود و می تواند با گرفتن تمام حقوقش اعم از نفقه، مهریه، حق ملاقات فرزند و … یک طرفه و با حکم دادگاه از شوهرش جدا شود.همچنین، اگر ازدواج مرد دائم باشد، چون ثبت نشده، مجازات کیفری جزای نقدی بین 80 تا 180 میلیون ریال یا حبس بین 91 روز تا شش ماه نیز دارد. (ماده 49 قانون حمایت خانواده)1- آیا مرد می تواند مجددا ازدواج کند؟2- در چه شرایطی مرد می تواند مجددا ازدواج کند؟3- اگر مرد بدون اجازه‌ی زن اول ازدواج کند، چگونه می توان علیه او شکایت کرد؟4- فرآیند رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد مرد چگونه است؟5- اگر مرد بدون اجازه همسر اول ازدواج کند، چه می شود؟

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *

[fbcomments]